TARİH
01.12.2014
01.12.2014
02.12.2014
02.12.2014
03.12.2014
03.12.2014
04.12.2014
04.12.2014
05.12.2014
06.12.2014
07.12.2014
08.12.2014
08.12.2014
09.12.2014
10.12.2014
11.12.2014
12.12.2014
13.12.2014
14.12.2014
15.12.2014
16.12.2014
17.12.2014
18.12.2014
19.12.2014
20.12.2014
21.12.2014
22.12.2014
23.12.2014
24.12.2014
25.12.2014
26.12.2014
27.12.2014
28.12.2014
29.12.2014
29.12.2014
30.12.2014
31.12.2014
NİĞDE DEVLET HASTANESİ ACİL 2014 ARALIK AİLE HEKİMİ VE ASE NÖBET LİSTESİ
ASIL ASE NÖBETÇİ
YEDEK NÖBETÇİ ASE
ASIL Dr. NÖBETÇİ ADI SOYADI
YEDEK Dr. NÖBETÇİ ADI SOYADI
ADI SOYADI
ADI SOYADI
Dr.BARIġ VURMAZ
Dr. AYKUT YASDI
Dr. ÖMER AKSOY
Dr.HÜSEYĠN POLAT
Dr. MEHMET DURUKAN
Dr.HÜSEYĠN ġAHĠN
Dr. ZERRĠN ÖZMEL
Dr.ÖZGÜR TANIK
Dr. MEFAĠL AKSU
Dr. SERDAR ġAHĠN
Dr. M. ALĠ BAYOL
Dr. AYLĠN T. ÖZER
Dr.ÖZDEN BOZ
Dr. ABDULLAH EYÜBOĞLU
Dr. .MUSTAFA TEKĠN
Dr. NURHAN NEBOL
Dr. MEHMET EMĠN FERHAT
Dr. YASEMĠ CANIMOĞLU
Dr.ÖZDEN BOZ
Dr. SÜLEYMAN AKBAġ
Dr. ġERĠFGÜL AKSOY
Dr.HÜSEYĠN ġAHĠN
Dr. MEHMET EMĠN FERHAT
Dr.HÜSEYĠN POLAT
Dr. SELÇUK ÖZMEL
Dr.BARIġ VURMAZ
Dr. YAHYA ÇĠFTÇĠ
Dr. AYġE COġGUN
Dr..ALADDĠN GÜLEÇ
Dr. MIZRAP ÖZER
Dr.FAĠK SERDAR AYDIN
Dr. YILMAZ SULUTAġ
Dr. ALTAN YEġĠLDAL
Dr. AYġE AKPARLAR
Dr. MEHMET DURUKAN
Uz. Dr. CEM BAHADIR TIRPAN
Dr. SÜLEYMAN AKBAġ
Dr. SELÇUK ÖZMEL
Dr. HÜSEYĠN ÖZDOĞAN
Uz. Dr. AHMET SEVĠNDĠK
Dr. ġERĠFGÜL AKSOY
Dr. BÜLENT ÇĠÇEKÇĠ
Dr. MEFAĠL AKSU
Dr. ZERRĠN ÖZMEL
Dr. AYKUT YASDI
Dr. ABDULLAH EYÜPOĞLU
Dr. ÖMER AKSOY
Dr. ERDAL EREN
Dr. SONGÜL KOÇYĠĞĠT
Dr. AYġE AKPARLAR
Dr. NURGÜL TURANLI
Dr. FAHRETTĠN DEMĠRBAġ
Dr.YAHYA ÇĠFTÇĠ
Dr. RAMAZAN KOÇYĠĞĠT
Dr. NURHAN NEBOL
Dr. ESĠN YAVAġOĞLU
Dr. RAMAZAN DEMĠRCĠ
Dr. HÜSEYĠN ÖZDOĞAN
Dr. ABDULLAH ÇAĞLAR DĠMĠCĠ
Dr.FAĠK SERDAR AYDIN
Dr. ESĠN YAVAġOĞLU
Dr. REYHAN DĠMĠCĠ
Dr.ÖZGÜR TANIK
Uz. Dr. AHMET SEVĠNDĠK
ĠSMAĠL KAHRAMAN
GÖNÜL ÖLMEZ
AYġE DURUKAN
KUBĠLAY DEMĠRAY
AYSUN ÖZKAYA
FĠKRĠYE DUYDU
FATĠH YEĞEN
ġENAY YILMAZ
EBRU GENÇ
SEVCAN ÖZSOY
GAMZE YILMAZ
SERAP BULDU
YEġĠM TEMUR
DĠLARA BOZDAĞ
YASEMĠN EKĠNAY
GÜLĠZAR OK
GÜLġEN AFġAR
KUBĠLAY DEMĠRAY
DENĠZ KORKMAZOĞLU
ESRA YÜKSEL
DAVUT ERDOĞAN
GÖKÇEN DEMĠR
DENĠZ TUNCER
SÖNMEZ DEMĠR
AYġE ġEN
TUĞBA TEL
GÖNÜL ÖLMEZ
ġENAY YILMAZ
ÖZLEM BOZKURT
FĠKRĠYE DUYDU
AYġE ġEN
ġERĠFE ĠNCEDERE
EBRU GENÇ
AYSUN ÖZKAYA
ĠSMAĠL KAHRAMAN
AYġE DURUKAN
TUĞÇE EKER
ÖZLEM BĠLĠM
SÖNMEZ DEMĠR
MEHTAP ÖZTÜRK
ESRA YÜKSEL
DĠLARA BOZDAĞ
ÖZLEM BOZKURT
FATĠH YEĞEN
KADRĠYE TIRPAN
YEġĠM TEMUR
Dr. Bilgehan ÖZTÜRK
Halk Sağlığı Müdürü
NÖBET SAATİ
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
16:00-24:00
Download

01.12.2014 Dr.BARIġ VURMAZ Dr.ÖZDEN BOZ 16:00