–
ı
l
a
m
t
a
k
i
s
e
“Herk
alı”
m
a
m
k
a
ır
b
e
id
r
kimseyi ge
Dortmund’daki
yaşlı göçmenler için
bilgi, katılım ve yardım
Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Federal Bakanlığının dostane destekleri ile
Önsöz
Sevgili bayan ve bay hemşehriler,
bir zamanların ”konuk işçiler kuşağından” çok sayıda insan
onlarca yıldan bu yana Dortmund’da yaşamaktadırlar.
Diğerleri eski Sovyetler Birliğinden bize geldiler.
Bunlardan birçoğu kendilerinin önceki niyetlerine rağmen
Dortmund’da kaldılar ve bu arada artık yaşlılar grubuna
dahil oldular. Bizim yaşlılara yönelik olan çalışmalarımız
dahilinde biz bu insanları daha çok dahil etmek
istemekteyiz. Hem günlük yaşamın oluşturulmasında, hem
de artık yabancı yardım olmadan yalnızca yapılamayacak
durumlarda destek sağlamak üzere.
Biz herkesi katmak ve kimseyi geride bırakmamak istiyoruz.
Bu konuda sizleri Flurstraße’de (Borsigplatz yakınında) bulunan uluslararası
buluşma mahallindeki festivale candan davet ederiz. Uluslararası yiyecekler ve
içecekler eşliğinde iyi bir eylence, sohbet ve bilgiler sizi bekliyor.
Buluşma merkezinde Borsigplatz çevresindeki yaşlı insanlar teklifsizce buluşabilirler,
çay ve kahve eşliğinde günlük istekleri ve endişeleri hakkında sobet edebilirler veya
ortak ilgi alanları ile meşkul olabilirler. Biz de düzenli bir şekilde yaşlılara destek
ve bakım konularında ana dillerinde olacak bilgiler sunacağız. Aile fertlerini ve
komşuları da her zaman beklemekteyiz.
Bizim partner organizasyonumuz “Verein für Internationale Freundschaften”
kuruluşudur. Dernek üyeleri uzun senelerden bu yana özellikle Dortmund’un kuzey
kesimlerinde yaşamakta olan ve değişik uluslardan olan yaşlı insanlara yönelik grup
etkinlikleri ile meşkul olmaktadırlar.
Planlanan bu etkinliklerin Aile, Yaşlılar, Kadınlar ve Gençlik Federal Bakanlığı
tarafından maddi açıdan desteklenmekte olmasına seviniyorum ve biz planlanan bu
etkinliklerle çok sayıda yaşlı insana kendilerinin katılmaları hakkında erişebilirsek
çok sevineceğim.
En içten selamlarımla
Birgit Zoerner
Belediye meclisi üyesi
Eving
15.05.2014
Saat 19.00–21.00
“Dortmund’da yaşlanmak”
Türkçe lisanında film gösterisi
İlk kuşak iş göçmenleri ile duygulu resimler, deneyimler, raporlar ve röportajlar
Belediye buluşma merkezi, Deutsche Straße 27, 44339 Dortmund
Giriş serbest
13.11.2014
Saat 19.00
Edebiyat etkinliği
Yönetmen ve yazar Yüksel Pazarkaya ile
“40 yıl – Dile kolay” adlı eserinden okuma
Eving Kütüphanesi, August-Wagner-Platz 2–4, 44339 Dortmund
Giriş serbest
Aralık 2014
Saat 8.30–12.30
Türkçe lisanında bakım kursu
Aile yakınları için olan bakım kursu evde bakım için gerekli bilgileri aktarmaktadır.
Pratik örnekler yardımı ile doğru kavrama hareketleri gösterilmektedir (Örn. sırtı
koruyacak yatırma şekilleri). Kurs ayrıca karşılıklı deneyimlerin paylaşılmasını ve
yararlı tavsiyeleri arz etmektedir.
Nachbarschaftshaus Fürst Hardenberg, Herrekestraße 66, 44339 Dortmund
Kurs yöneticisi bayan Meliha Karakaş; Kesin tarihi lütfen Eving yaşlılar bürosundan sorunuz.
Tarih ayrıca yerel basında zamanında bildirilecektir.
Katılmak ücretsizdir.
Innenstadt-No
Eving
rd
Her ayın 2. Perşembe günü Mayıs 2014’den itibaren
Saat 10.00–12.00
02.06/03.06/09.06/10.06.2014
Her seferinde saat 16.00–20.00
Romanya’dan insanlar ile kahvaltı buluşması
Evde yaşlanmak – Yardım edenler için yardım
Eving yaşlılar bürosu ve Stadtteilschule tanışmak ve birlikte konuşmalar yapmak
üzere davet ediyorlar. Yaşlılar bürosu Dortmund’daki bütün yaşlılara yardım ve
bakım konularında bilgilendiriyor ve danışmanlık yapıyor.
Göçmen geçmişli insanlar için Almanca ve Türkçe lisanında bakım kursu.
Yaşlıların kendi konutlarında güvenli bir şekilde yaşlanabilmeleri için kendileri ile
ilgilenen ve bakım yapam yakınlarına, arkadaşlarına ve komşularına yönelik bir
teklif.
Kurs bakım yapan kişiler için ayrıca kendi aralarında bakım deneyimlerini
paylaşmaları için bir olanak oluşturmaktadır. Diğerleri ile yapılacak konuşmalar
sırasında “Ben yalnız değilim” hissini kazanınız.
Innenstadt Nord yaşlılar bürosu ve Dortmund Alman Kızılhaçının entegrasyon
ajansının işbirliği etkinliği
Nachbarschaftstreff Fischsiedlung, Hechtstraße 33, 44339 Dortmund
Giriş serbest
Bu teklifler hakkında diğer bilgiler:
Seniorenbüro Eving
Evinger Platz 2–4, 44339 Dortmund
Cordula von Koenen ve Peter Fischer
Tel (0231) 50-2 96 60
Soziales Zentrum, Westhoffstraße 8-12, 44145 Dortmund
Yürütmeden sorumlu; Meliha Karakas: Doçent ve yaşlı bakımı uzmanı
Kurs bitiminde bütün katılanlara bir katılım belgesi verilecektir.
Belediyenin Eving buluşma merkezinde sürekli etkinlik
Her Cuma, saat 10.00–12.00
26.10.2014
Saat 11.00–16.00
Kültürlerarası buluşma
Türk yaşlılar günü
Alman ve Türk bayan ve bay hemşehriler her iki ülkenin özel yiyecekleri ile
müşterek kahvaltıda buluşuyor.Buluşmanın ötesinde düzensiz aralıklarla Almanca
ve Türkçe lisanında değişik konferanslar sunulmaktadır. Diğerlerinin yanı sıra
konuları bakım sigortası, ağır özürlülük kimlik kart ve diğer birçok hususu
oluşturmaktadır. Konuları muhataplarınızdan öğrenebilirsiniz. Bu etkinlik “bir
pencere açmak” ve böylece yaklaşım korkularını ve önyargıları ortadan kaldırmayı
ve Alman ve yabancı hemşehrilerin birlikte yaşamalarını teşvik etmektir. Grup ilgi
duyan herkese açıktır.
Kültürlerarası buluşma yaşlılar bürosu ile buluşma merkezinin bir işbirliğinin
etkinliğidir.
Muhataplarınız:
Cordula von Koenen, Tel (0231) 50-2 96 60
Gabriele Wisniewski, Tel (0231) 85 89 94
Hadi Kamisli, Tel (0231) 85 88 79
(Brücke der Kulturen AWO, Ortsverein Eving)
Belediye buluşma merkezi Eving, Deutsche Straße 27, 44339 Dortmund
Bütün etkinlikler ücretsizdir.
Organizatörler bütün yaşlı göçmenleri katılmaya ve göz atmaya davet
etmektedirler.
Sizin için planladıklarımız:
Bilgi ve yaratıcılık standlarında katılabileceğiniz etkinlikler; Çocuklar için kına
boyama ve oyun etkinlikleri gibi çerçeve programları; gölge oyunu gösterisi; değişik
sıralar halinde müzik, şiir ve hikaye sunumları; neşelenmek için koro şarkıları;
Dahiliyeci ve psikoterapist Dr. İbrahim Güngör’ün “Yaşlılığın hastalıkları: Kader
midir?” konulu konferansı; film gösterisi “Dortmund’da yaşlanmak”; İlgililer,
yakınları, ve yaşlılar bürosu çalışanları ile Nordstadt yaşlılar bürosunun “Kılavuz
görevi” konusunda yapılacak açık söyleşi.
Konuklar ve konuşmacılar olarak Dortmund belediyesi entegrasyon meclisi üyelerini
ve Dr. İbrahim Güngör’ü bekliyoruz.
Gayet tabii ki sizler için uluslararası yiyecek ve içecekleri de bulunduracağız.
Westhoffstraße 8–12, 44145 Dortmund
Giriş serbest
Innenstadt-No
rd
Innenstadt-No
15.09.–19.09.2014
Buluşma mekanları haftası –
Türkçe konuşan yaşlılar için (de) refakatlı geziler
Buluşma merkezleri Türkçe konuşan yaşlılara ne gibi olanaklar arz ediyor?
Yenilikler nerede oluşabilir?
Dortmund belediyesinin buluşma merkezleri hoşsohbet toplantılar ve enteresan
konferanslar, tartışma toplantrıları, eylence ve dans, jimnastik, yemek pişirme,
resim, çömlek sanatı, bilgisayar ve internet kursları, geziler ve daha birçok
etkinlikleri içeren değişik programlar sunmaktadır. Sizleri akranlarınızla yeni
şeyleri keşfetmeye ve bunları diğer ziyaretçilerle ilgi alanlarınızı paylaşmaya davet
ediyoruz.
Fakat yaşlı göçmenler şimdiye kadar ender olarak buluşma merkezlerine konuk
oluyorlar. Innenstadt-Nord yaşlılar bürosu ile birlikte müştereken yaşlı göçmenlerin
buluşma merkezlerinin sunduğu olanaklar hakkındaki istekleri ortaya çıkarılıp
katılmaya dair mevcut tereddütlerin ortadan kaldırılması ve bu tesislere ilk
adımların atılması yönünde yollar bulunmalıdır.
Ziyaretlere yaşlılar bürosunun Türkçe ve Arapça konuşan bir bayan çalışanı
tarafından refakat edilecektir.
15.09.2014, saat 14.00–16.00
Belediye Uluslararası buluşma mekanı Flurstraße - Verein für Internationale
Freundschaften çalışmalarını tanıtıyor
Flurstraße 70, 44145 Dortmund
16.09.2014, saat 14.00–16.00
Belediye Buluşma merkezi Mengede – Bir ev şenliğine konuk oluyoruz
Bürenstraße 1, 44359 Dortmund
19.09.2014, saat 10.00–12.00
Belediye Buluşma merkezi Eving – Uluslararası kahvaltı buluşması davet eder
Deutsche Straße 27, 44339 Dortmund
Bütün etkinlikler ücretsizdir.
Diğer bilgiler:
Innenstadt-Nord yaşlılar bürosu
Westhoffstraße 8–12, 44145 Dortmund
Tel (0231) 4 77 52 40
Jürgen Kleinschmidt, Christiane Gebauer, Nesrin Hatun
rd
07.09.2014
Başlama saati 11.00
“Kolayca ileri yaşlara kadar” – Fredenbaum parkında 22. Dortmund
Yaşlılar günü ve 2. Bölgesel yaşlılar günü
Sevilen Dortmund Yaşlılar günü artık uzun bir geleneğe sahip. Dortmund belediyesi
ilk defa Nordstadt yaşlılar bürosu ile birlikte Fredenbaum parkında bir yaşlılar günü
düzenliyor. Her zamanki gibi çok sayıda dernek, kuruluş ve birlik renkli ve değişik
bir yaşlılar gününe katılıyor.
Faal olarak yaşlılığın keyfini çıkartmak, gönüllü hizmet vermek, boş zamanları
değerlendirme olanakları veya ihtiyaç halinde destek ve yardım almak olanakları
hakkında bilgiler – herkes için ilginç birşey mevcut.
Ve şenlik çayırında spor olanaklarını kendiniz seve seve deneyebilirsiniz. Okçuluktan
değişik spor derneklerinin yaşlılara uygun spor olanaklarına veya kürek sporuna
kadar birçok etkinlik – kendiniz kolayca deneyin, çünkü spor ve eylence birbirine
bağlıdır. Müzik pavyonunun altında bol müzikli ve şarkılı renkli bir program,
akrobatik ve sportif atraksiyonlar ve tanınmış senfonik nefesli aletler orkestrası
Do-Ton ayrıca çeşitlilik sunmaktadır. Konuk olarak ayrıca tiyatro sanatçısı Beate
Abraham’ı selamlıyoruz ve “Schmiedingslust” park lokalinde kendisinin solo
programından kısımları izliyoruz.
Ayrıca “Aktionsraum Nordstadt” özel bir olanak sunmaktadır. Bu etkinlik
kapsamında Dortmund’un Nordstadt yöresindeki değişik ulusların dernekleri,
kuruluşları ve grupları çalışmalarını ve kültürel çeşitliliklerini tanıtacaklar ve
konuşma ve bilgi almaya davet edeceklerdir.
Fredenbaumpark, Lindenhorster Straße 6, 44147 Dortmund
Yaşlılar gününü ziyaret ücretsizdir.
Yürüme zorluğu olan ziyaretçilere park dahilinde araba hizmeti sunulmaktadır.
Tafsilatlı bir program dergisi zamanında yayınlanacaktır ve diğerleri yanı sıra yaşlılar
bürolarında, mahallî idare binalarında ve belediye sarayında bulundurulacaktır. Sizin isteğiniz
üzerine program dergisini evinize de seve seve yollayabiliriz.
Ayrıntılı bilgiler:
Dortmund Belediyesi – Yaşlılar uzman dairesi
Kleppingstr. 26, 44135 Dortmund
Monika Robertz, Tel (0231) 50-2 66 37
rd
Huckarde
Innenstadt-No
Her Pazartesi
Saat 10.00–12.00
14.11.2014
Saat 13.00
Innenstadt-Nord Yaşlılar bürosunda bayan ve bay Türkler için
danışmanlık
Evde bakım ve ikmal
Nesrim Hartun sizlere Türkçe ve Arapça lisanlarında yaşlılara yardımlar ve bakım
yardımları konularındaki bütün hususlarda danışmanlık yapmaktadır.
Şu anda yardıma ve bakıma muhtaç olan göçmen kökenli yaşlılar Alman
yaşlılara oranla kesinlikle daha ender olarak profesyonel tıbbî destek ve bakım
olanaklarında yararlanmaktadırlar. Kendilerinin ailelerinin de artmakta olan
bu yardım ve bakım ihtiyacını yalnızca karşılayamayacakları beklenmektedir.
Bakım kuruluşlarının artan bir şekilde duruma uygun biçimde bakım ve bilgi
hizmeti sunmaları zorunlu olmaktadır. Bu konuda değişik etnik grupların kültürel
ihtiyaçlarının dikkate alınması gerekmektedir. “MOSAIQ Interkulturelle Pflege
GmbH” 2011 yılında kurulan bir seyyar bakım hizmetidir ve bakıma muhtaç olan
göçmen kökenli insanların bu ihtiyaçlarını ele almaktadır. Takriben 170 ulusun
temsil edilmekte olduğu Dortmund’un Nordstadt kesiminde MOSAIQ çalışmalarına
başlamıştır. Bakım hizmeti kuruluşu çokkültürlü ve branşlarüstü ekibi ile bir bütün
oluşturmaktadır ve göçmen kökenli insanların kültürler üstü tıbbî ikmal ihtiyaçlarını
hedef almaktadır.
Innenstadt-Nord yaşlılar bürosu, Westhoffstraße 8–12, 44145 Dortmund
Tel (0231) 4 77 52 40
Bu hizmet ücretsizdir.
Verein für Internationale Freundschaften (ViF e.V.) derneğinin
Flurstraße’deki Uluslararası buluşma mekanında sunduğu olanaklar
Uluslararası yaşlılar buluşma mekanı
“Uluslararası yaşlılar buluşma mekanı” on sene önce göçmenlere bir yaşlılar yardım
tesisi oluşturma isteğinden kaynaklanarak meydana gelmiştir. Burada değişik
ülkelerden yaşlı kişiler düzeni olarak buluşmaktadırlar. Kendileri yaşlılıkta yaşamın
tesisi hakkında müşterek yollar arakamtadırlar. Yaşlılar grubu kendi kendine yardım
dahilinde çalışmaktadır ve buluşma mekanının programını kendi insiyatifi dahilinde
oluşturmaktadır.
Flurstraße’deki derneğin diğerleri yanı sıra sunulan etkinlikleri:
• El işleri grupları
• Birlikte yemek pişirmek
• Yaşlılar jimnastiği
• Yalnız yaşayan kadınlara oyun grupları
• Alman-Rus koro şarkıları
• Lisan teşvik programı “Günlük Almanca”
• Dortmund yaşlılar büroları ve uzman konuşmacılar desteği ile sağlık ve yaşlılık
ile ilgili sorular hakkında bilgisel konferanslar
• Sohbet ve karşılıklı tanışma amaçlı açık toplantılar
Uluslararası buluşma mekanı, Flurstraße 70, 44145 Dortmund
Ayrıntılı bilgileri Flurstraße’deki buluşma mekanından alabilirsiniz
Pazartesi ve Çarşamba günleri saat 10.00–17.00, Salı günleri saat 14.00–17.00, Perşembe
günleri saat 10.00–12.00 ve Cuma günleri saat 9.00–17.00
Tel (0231) 83 72 87
Hangi yardım ve olanaklar halen mevcut, nelere gerek duyuluyor
Konferans ve ardından MOSAIQ bakım hizmetlerinin bakım uzmanı çalışanları ile
soru ve cevap saati
Osman Gazi Camii – Türkisch Islamische Gemeinde zu Dortmund Huckarde e.V.
Rahmer Straße 116, 44369 Dortmund
Etkinlik ücretsizdir
Diğer bilgiler:
Yaşlılar bürosu Huckarde, Urbanusstraße 5, 44369 Dortmund
Tel (0231) 50-2 84 90
Ute Trierscheid, Ute Busch-Bernard
Hörde
25.08.2014 ve 01.09.2014
Başlama saati 16.00
“Eskiden Hörde”
Hörde/Clarenberg’de bugün eski Sovyetler Birliği’nden gelen birçok insan
yaşamakta. Yahudi kültür cemaatinin “Sprachcafé” kuruluşu ve Hörde vatan
derneği ile işbirliği halinde biz özellikle bu bayan ve bay hemşehrilere hitap etmek
istemekteyiz. Siz bu etkinliklerde sizin ”yeni vatanınız Hörde” hakkında çok sayıya
entersan ve heyecanlı bilgiler edineceksiniz.
25.08.2014, saat 16.00
“Sprachcafé unterwegs” sloganı altında vatan derneğinden Willi Garth pratik ve
kolay anlaşılır bir şekilde önceden Clarenberg’deki görünümün ne şekilde olduğunu
ve hayatın çelik fabrikalarının yakınında nasıl olduğunu anlatacak. Bu amaçla
“Großer Nachbarschaftstreff” mekanından yararlanılabilir.
“Großer Nachbarschaftstreff”, Clarenberg 7–9, 44263 Dortmund
01.09.2014, saat 16.00
Kuşaklarca araştırmacılar ve tarihçiler Hörde’nin heyecanlı tarihinin yayınlar ve
zamanın tarihî parçalarının sergilenmesi yolu ile sonraki kuşaklara kalması için çaba
göstermişlerdir. Bu müzede tarihî resimler, yeni manzaralar, Hörde’nin gelişmesinin
tarihi ve hikayeleri sergilenen çok sayıdaki parçalar ile belgelenmektedir.
Heimatmuseum Hörde, Hörder Burgplatz, 44263 Dortmund
(Faßstraße üzerinde, kat otoparkının karşısı)
Diğer bilgiler:
Yaşlılar bürosu Hörde, Hörder Bahnhofstraße 16, 44263 Dortmund
Tel (0231) 50-2 33 11
Carola Urban
Diğer muhata
plar
Dortmund belediyesi entegrasyon meclisi
Dortmund entegrasyon meclisi 27 üyeden oluşmaktadır, bunların üçte ikisi (18 üye)
seçim hakkına sahip Dortmund’lular tarafından seçilmektedir. Entegrasyon meclisi
göçmen geçmişe sahip olan Dortmund’luların yararlarını temsil etmektedir. Meclis
entegrasyon politikası hakkındaki konularda ve sorunlarda danışmanlık görevi
yapar ve böylelikle belediye meclisinin, meclis kurullarının ve bölge temsilciliklerinin
kararları üzerinde etkili olur.
Dortmund belediyesi entegrasyon meclisi – Dairehane
Friedensplatz 5, 44122 Dortmund
Tel (0231) 50-2 25 20 veya (0231) 50-2 22 81
[email protected]
www.integrationsrat.dortmund.de
Dortmund’daki yaşlılar büroları
Siz Dortmund belediyesi idaresindeki 12 yaşlılar bürosunda ve serbest hayır
kurumları birliklerinde bütün şehir kesimlerinde “tüm yaşlanma konuları” hakkında
bilgi edinebilirsiniz. Biz size “mahallinde” ücretsiz ve herhangi bir kuruma bağlı
olmaksızın yaşlılara yardım ve bakım hakkında danışmanlık yaparız, size şehir
kesimindeki yerel servisler ve bakım hizmetleri hakkındaki genel tabloyu açıklarız ve
ihtiyaç halinde sizin için gerekli olan yardımları organize ederiz.
Yardımı mevcut olan ihtiyaca göre, zamanında ve en uygun şekilde ayarlamak ve
tesis ettirmek için bir ağ kurduk ve tüm şehir çapında 500’den fazla ağ partnerleri ile
işbirliği yapmaktayız.
Aşağıdaki konularda danışmanlık (İhtiyaç halinde sizin konutunuzda):
• Günlük yaşamda yardım
• Bakım konusundaki bütün sorular
• Konut yakınında işbirliği örn. hekimlerle, bakım hizmetleri ile veya bakım kasaları ile
• Bakım yapan yakınlara yardım ve yüklerinin hafifletilmesi – demans
durumunda dahî
• Önleyici tedbirler • Yaşlılıkta ikamet
• Vatandaşlık angajmanı
• Buluşma olanakları ve iletişim
Diğer bilgiler, adresler ve telefon numaraları:
Dortmund belediyesi yaşlılar için uzman dairesi
Kleppingstr. 26, 44135 Dortmund
Muhatap: Michael Grenz, Tel (0231) 50-2 43 96
Yaşlılar büroları hakkında bir bilgi broşürü Türkçe lisanında da mevcuttur.
Künye:
Yayınlayan: Dortmund Belediyesi, Sosyal Daire, Yaşlılar uzman dairesi
Redaksiyon: Reinhard Pohlmann (sorumlu), Monika Robertz
Foto: Reinhard Pohlmann
İletişim konsepti, derleme ve baskı:
Dortmund-Agentur – 06/2014
Download

“Herkesi katmalı – kimseyi geride bırakmamalı”