AKTIVNOSTI
RADIOTERAPIJSKOG
TEHNIČARA U ORTOVOLTAŽNOJ
RADIOTERAPIJI
Boris Sekereš
VMA Beograd 2012
Zračenje kožnih tumora1915
VMA Beograd 2012
Slovenija 2008
Populacija - 2.022.629
Broj ukupno novo oboljelih za rakom - 12.180
VMA Beograd 2012
RADIOTERAPIJSKI
ORTOVOLTAŽNI APARAT
•
•
•
•
•
•
•
•
Cev
Stativ
Generator
Hlađenje
Filteri
Kolimatori
Kontrolna konzola
Verifikacijski sistem
VMA Beograd 2012
Cev sa stativom
• Cev sa stativom
i komandama za
pozicioniranje
• -plafonski sistem
• -vertikalni sistem
VMA Beograd 2012
Generator i sistem za hlađenje
VMA Beograd 2012
Set sekundarnih filtera
kV
HVL1
(mm)
Filter
(mm)
60
1.5Al
80
2.5 Al
100
3.0 Al
120
5.0 Al
150
6.0 Al
180
0.5Cu
200
1.0 Cu
250
2.0 Cu
300
3.0 Cu
1.0Al
2.0 Al
2.0 Al
0.5 Al
0.10
Cu
1.0 Al
0.10
Cu
1.5 Al
0.5
Cu
1.0 Al
0.45
Cu
1.0 Al
1.10
Cu
1.5 Al
0.25
Cu
0.50Sn
VMA Beograd 2012
Standardni set aplikatora
VMA Beograd 2012
Kontrolna konzola
Program:zagrevanje
Program:zračenje
Program:fizika
Povezan sa
verifikacijskim
sistemom
VMA Beograd 2012
Verifikacijski sistem
• Gulmay Verification System
• Elekta MOSAIQ verzija 2.20 uključuje interface za
povezivanje Xstrahl površinskih i ortovoltažnih
sistema kao verifikacijski sistem preko MOSAIQ-a
VMA Beograd 2012
Sto za zračenje
VMA Beograd 2012
Uređenje prostora
•
•
•
•
•
Zaštita prostora
Komunikacija
Dozimetrija
Izrada zaštita
Ambulantna oprema
VMA Beograd 2012
Signalizacija
VMA Beograd 2012
Nadzor i komunikacija
VMA Beograd 2012
Dozimetrija
VMA Beograd 2012
Uređenje komandog dela
VMA Beograd 2012
Male korisne
stvari
VMA Beograd 2012
Oprema za izradu individualnih zaštita
VMA Beograd 2012
Pribor za zaštitu očne leče
VMA Beograd 2012
Postupci prije pripreme na zračenje
• Odluka o načinu lečenja –timski konzilijum.
• Sprovedena diagnostička obrada-citologija,..
• Poseta u ambulanti kod radioterapevta:
-razgovor o toku lečenja i reakcijama na
zračenje
-podpisivanje koncenza
• Termin za pripremu zračenja na aparatu
-uputni list za radioterapiju
-ako je potreba termin na CT za ocenu dubine
lezije
VMA Beograd 2012
Priprema na aparatu
• Ekipa:radioterapevt,radioterapijski tehničar
• Pregled dokumentacije i dogovor o postupku
• Priprema prostorije i aparata:
-oprema za fiksaciju i imobilizaciju
-pribor za crtanje
-fotoaparat
VMA Beograd 2012
Priprema pacienta
•
•
•
•
•
Proverimo identitet
ID foto
Pacienta upoznamo sa postupkom pipreme
Pacient se pripremi u skladu sa lokalizacijom
Pozicija pacienta na stolu mora biti
udobna,stabilna,ponovljiva i omogučavati dostup
kolimatora leziji
VMA Beograd 2012
Određivanje parametara zračenja i crtanje
• Lekar radioterapevt odredi područje i dubinu
lezije, koju je potrebno ozračiti.
• Označuje se GTV i PTV koji je i naše polje
zračenja. Polje se nacrta na kožu pacienta.
• Veličina polja određuje izbor aplikatora.
• Izmeri se dubina lezije, koja određuje energiju.
(90% dubinske doze)
• Posebne situacije FSD (stand in,stand off),veličina
polja /veličina aplikatora
VMA Beograd 2012
Zaštite
• Izbor filtera određuje
vrstu i debljinu
materiala za zaštite ≥5
HVL.
• Standardne
• Individualne
• Zaštite za nosnu i ustnu
šupljinu
• Bolusi
VMA Beograd 2012
Dokumentacija - karton
•
•
•
•
Podaci o pacientu.
Podaci o bolesti.
Namena i režim zračenja.
Parametri zračenja:
datum,oznaka
polja,aplikator,filter,broj
frakcija,doza na
frakciju,ukupna
doza,podpis.
• Skica polja i ID foto.
VMA Beograd 2012
• Medicinski fizičar ili dozimetrist izračunaju i provere
MU na frakciju i ukupno MU,podpisi.
• Radioterapijski tehničar unese podatke u
verifikacioni sistem a drugi to proveri
(elektronski podpisi)
• Pacient primi pisne informacije i upute za negu
područja zračenja
• Odredi se termin zračenja i kontrole u ambulanti .
VMA Beograd 2012
Zračenje
• Priprema dokumentacije
• U verifikacijskom sistemu odaberemo pacienta i
polje
• Priprema aparata:aplikator,filter,zaštite,podloge
• Na kontrolnoj konzoli unesemo filter,aplikator i MU
• Pozovemo pacienta,proverimo identitet,objasnimo
postupak i trajanje
• Pacienta namestimo u položaj određen u fazi
pripreme
VMA Beograd 2012
• Polje zračenja ograničimo zaštitom, aplikator
namestimo kontakno
• U toku ekspozicije kontroliramo pacienta audiovideo sistemom
• Posle izvedene frakcije zakažemo sledeči termin
• Radioterapijski tehničar upisuje podatke o frakciji
u karton i podpisuje
VMA Beograd 2012
QA QC
• Dnevni test:radioterapijski tehničar
Prije terapije izvodi se zagrevanje aparata po
programu(dnevni,mesečni) i provera funkcija
sigurnostnog sistema i video sistema
• Dozimetrički test / 14 dana:medicinski fizičar
Merenje apsorbirane doze u skladu s protokolom
VMA Beograd 2012
Održavanje aparata
• Održavanje čistoče aprata:radoterapijski tehničar
- dnevno (pažnja-akrilno staklo na aplikatorima)
• Preventivni pregled i održavanje:serviser
-3 meseca
-6 meseca
• Godišnji pregled radiacijske zaštite:ovlaštena
nezavisna institucija
VMA Beograd 2012
Siemens Stabilivolt 1937-1977
VMA Beograd 2012
Download

Dokument