TURKISH
Bir şikayet ya da geri bildirimde bulunma usulü
Borçlanmaktan sakının
İçinde bulunduğum şartlar değişirse ne yapmalıyım?
Size Centrelink ödemesi yapılıyorsa içinde bulunduğunuz şartlardaki değişiklikler ile geliriniz
hakkında bize bilgi vermelisiniz. Bu sayede size doğru meblağı ödediğimizden ve fazladan ödeme
yapmadığımızdan emin olabiliriz.
Fazla ödenen meblağların geri ödenmesi gerekebilir ve bazı durumlarda ilave olarak düzeltme ücreti
de ödemeniz gerekebilir.
Not: kasıtlı olarak yanlış bilgi verenler için yasal koğuşturmaya maruz kalma ve bu durumun
sabıka kaydına geçme riski de vardır. Bakanlığımız, geliri işverenlerden kontrol eder ve bu
bilgileri Australian Taxation Office (Avustralya Vergi Dairesi), Department of Immigration and
Border Protection (Göç ve Sınır Koruma Bakanlığı) ile diğer devlet daireleri ve istihdam hizmeti
sağlayıcılarından gelen bilgilerle karşılaştırır.
Gelir
Aşağıdakileri bize bildirin:
•
•
•
•
•
•
çalışmaya başladığınızı ya da bıraktığınızı
kaç saat çalıştığınızı ve bu saatlerdeki değişiklikleri
işinizin tam zamanlı, yarı zamanlı ya da geçici (günlük) olup olmadığını
vergi ve diğer kesintilerden önceki kazançlarınızı/gelirlerinizi
Avustralya dışından gelirlerinizi, ve
eşinizin vergi öncesi kazançlarını/gelirlerini (eşiniz varsa).
Serbest çalışanlar
Aşağıdaki durumları bize bildirin:
• serbest mi çalışıyorsunuz, yoksa bir işletme veya şirkette katılımınız mı var?
• işletme ya da şirket gelirinizin bize daha önceden bildirdiğiniz meblağdan değişip değişmediğini
(genellikle yıllık gelir vergi beyannamesi doldurduğunuzda ortaya çıkar)
• bir servet yönetiminden (trust) (aile servet yönetimi dahil) istifade edip etmediğinizi, ve
• önceki yıla ait vergiye tabi gelirinizde artış ya da azalma olup olmadığını.
Bir vergi beyannamesi verebilecek duruma gelene kadar her üç ayda bir, devam eden Profit and
Loss Statements (Kar ve Zarar Cetveli) sunmalısınız.
Not: tüm ücret ödenti makbuzlarınızı kendi bilginiz ve bizim gözden geçirip doğrulayabilmemiz
için lütfen saklayın. Kazançlarınızın hesabını daha kolay tutabilmeniz için bizden Reporting your
earnings—What you need to know (Kazançlarınızın bildirimi—Bilmeniz gerekenler) kitapçığını ya
da bir Earnings Worksheet (Kazanç Cetveli) formu isteyin.
CO166TUR.1404
PAGE 1 OF 5
İçinde bulunduğunuz şartlardaki değişiklikler
Aşağıdaki durumlardaki değişiklikleri bize bildirin:
• adres değişikliği
• evlenme, evlenme benzeri bir ilişki yaşamaya başlama, ayrılma ya da yeniden birleşme
durumlarınız
• ödediğiniz kira, oda kirası ya da konaklama meblağlarındaki değişiklikler
• Avustralya'yı geçici ya da daimi olarak terk etme ya da yurt dışında tahsile gitme durumlarınız
• bakmaya başladığınız ya da bakmayı bıraktığınız çocuklar
• çocuk bakımı düzenlemelerinizdeki değişiklikler
• çocuğunuzun izin verilen sınırın üstünde gelir kazanması (sınırın ne olduğunu bizden
öğrenebilirsiniz)
• toplu bir ödeme alma durumunuz
• sizin ya da eşinizin izin hakkı ödemesi ya da işten çıkarma ödemesi alıp almadığınız
• başka bir kaynaktan gelir alıp almadığınız
• mal varlıklarınızdaki değişiklikler
• bakım düzenlemelerinizdeki değişiklikler ya da kesilmeler (bizden bakıcı parası alıyorsanız) ve
• çocuğunuzun okumayı bırakması.
Bilmeniz gerekebilen diğer hususlar
Öğrenci misiniz?
Bir öğrenciyseniz aşağıdaki durumlardaki değişiklikleri bize bildirmelisiniz:
• okumayı bırakma durumunuz
• okula kaç saat gittiğinizle ilgili değişiklikler
• değiştirdiğiniz kurslar
• değiştirdiğiniz eğitim ve öğretim kurumları, ve
• kurs bilgilerinizdeki değişiklikler.
Eğitim ve öğretim kurumlarından bu bilgileri almaktayız, ama bu hemen gerçekleşmeyebilir. Okul
tatillerinde (sene ortası ya da sene sonu) okula geri dönmemeye karar verirseniz bunu bize hemen
bildirmeli ve sonraki okul dönemine kadar beklememelisiniz.
Tam zamanlı okumayı bırakırsanız, bize hemen başvurmanız durumunda bazı ödeme türlerinizi
almaya hâlâ hak sahibi olabilirsiniz.
CO166TUR.1404
PAGE 2 OF 5
AVOID A DEBT
Department of Human Services
Youth Allowance (Genç Ödemesi) alıyor musunuz?
Size Youth Allowance (Genç Ödemesi) yapılıyorsa aşağıdaki durumlardaki değişiklikleri bize
bildirmelisiniz:
• evden ayrılma durumunuz
• eve dönmeniz, veya
• ebeveynlerinizden bir ya da ikisiyle yaşamaya başlamanız.
Bunlara ilaveten, ebeveynlerinizin gelirlerine tabi olarak size ödeme yapılıyorsa (yani bağımsız
değilseniz) aşağıdaki durumlardaki değişiklikleri bize bildirmelisiniz:
• ebeveynlerinizin gelir bilgilerindeki değişiklikler
•
•
•
•
evden ayrılan ya da eve dönen erkek ya da kız kardeşleriniz
evden uzak olduğunuz bilgisiyle size ödeme yapılıyorsa, eve dönme durumunuz (geçici olsa bile)
ebeveyn(ler)iniz ayrılma, yeniden birleşme ya da birlikte yaşamaya başlama durumları
kardeşlerinizden birisinin tam zamanlı çalışmaya başlaması
• beraber yaşadığınız ebeveynin değişmesi, veya
• okulunuzla ilgili burs (Student Start-up Scholarship (Öğrenci Başlangıç Bursu) ve Relocation
Scholarship (Yer Değiştirme Bursu) hariç) ya da başka bir ödeme alma durumunuz.
Family Tax Benefit (Aile Vergi Yardımı) alıyor
musunuz?
Family Tax Benefit (Aile Vergi Yardımı) ve Child Care Benefit (Çocuk Bakım Yardımı) gibi aile
yardımlarını ne kadar alacağınızı belirlemek için aile gelir tahmininiz kullanılır. Size doğru
meblağda aile yardımı ödemesi yapabilmemiz için, yapabileceğiniz en doğru aile gelir tahminini bize
bildirmeniz önemlidir. Tahmininiz ailenizin tüm mali yıla dair mali durumlarını yansıtmalıdır. Gelir
tahmininiz tüm kaynaklardan gelen gelirleri içermelidir. Adres değişikliği, çocuğunuza artık
bakmamaya başlamanız ya da bakım düzenlemelerindeki değişiklikler, eşinizin olması ya da
eşinizden ayrılmanız gibi aile şartlarınızdaki değişiklikleri de bize bildirmelisiniz.
Not: sizin ya da eşinizin vergi beyannamesi vermesi gerekmiyorsa bunu bize bildirin.
Bize ne zaman bildirimde bulunmalısınız
Genellikle aşağıdakileri yapıyorsanız, içinde çalıştığınız iki haftalık dönemde (henüz ödeme
almasanız bile) gelirinizi ve kaç saat çalıştığınızı bize bildirmelisiniz:
• iki haftada bir Application for Payment (Ödeme Başvurusu) formu veriyorsanız
• iki haftada bir, ama form olmadan bildirimde bulunuyorsanız veya
• her iki, dört, altı, sekiz ya da 12 haftada bir form veriyorsanız.
Sadece içinde bulunduğunuz şartlar değiştiğinde bildirimde bulunuyorsanız bunu 14 gün içerisinde
yapmalısınız.
CO166TUR.1404
PAGE 3 OF 5
AVOID A DEBT
Department of Human Services
Bizimle nasıl ilişki kurabilirsiniz
Çevrimiçi hesaplarımızı ya da cep telefonu uygulamalarımızı kullanarak bilgilerinizi yönetebilir,
gelirinizi bildirebilir, mektuplarınızı görüntüleyip yazdırabilir ve ödeme bilgilerinizi kontrol
edebilirsiniz.
Çevrimiçi hesabınıza kaydolma ve kullanma yardımı için: humanservices.gov.au/onlineguides
Birçok belgeyi Centrelink online account (Centrelink çevrimiçi hesabı) ya da cep telefonu
uygulamamız aracılığıyla sunmak için humanservices.gov.au/submitdocumentsonline adresini
ziyaret edin
Cep telefonu uygulamalarımızı kullanmak için çevrimiçi hesaplarınıza kaydolun ve ardından App
Store veya Google Play™*'den Express Plus cep telefonu uygulamasını indirin.
myGov aracılığıyla Centrelink, Medicare ve Child Support çevrimiçi hesaplarınıza erişin. myGov;
tek bir kullanıcı adı, tek bir şifre ve tek bir güvenli konum ile devlet hizmetlerini çevrimiçi
kullanmanın hızlı ve basit bir yoludur. my.gov.au adresinde bir hesap oluşturun
Daha fazla bilgi için humanservices.gov.au adresine gidin ya da aşağıdaki ilgili numarayı arayın:
Gençler ve Öğrenciler
132 490
Avustralya Çıraklık Kurumu
133 633
ABSTUDY
Freecall™ 1800 132 317 (Ücretsiz)
Indigenous Call Centre
Freecall™ 1800 136 380 (Ücretsiz)
İstihdam Hizmetleri
132 850
Yaşlı Avustralyalılar
132 300
Engellilik, Hastalık ve Bakıcılar
132 717
Aileler ve Ebeveynler
136 150
TTY* başvuruları
Freecall™ 1800 810 586 (Ücretsiz)
Bizimle İngilizce dışında bir dilde konuşmak için
131 202
National Business Gateway
131 158
Geri bildirim ve şikayetler
Freecall™ 1800 132 468 (Ücretsiz)
TTY* Müşteri İlişkileri Hattı
*TTY, sadece sağırlar ve işitme/konuşma sorunu olanlar
içindir. Bu hizmet için bir TTY telefonu gereklidir.
CO166TUR.1404
PAGE 4 OF 5
Freecall™ 1800 000 567 (Ücretsiz)
AVOID A DEBT
Department of Human Services
Australian Government Services Fraud Tip-off Line
(Avustralya Devleti Hizmetleri Sahtecilik İhbar Hattı)
131 524
Sorumluluk Reddi
Bu yayındaki bilgiler yalnız ödemeler ve hizmetler için bir yol gösterme amacı taşımaktadır. Sizin
özel durumlarınızla ilgili olarak, bir ödeme başvurusunda bulunmayı istemeye karar vermek ve
başvuruda bulunmak sizin sorumluluğunuzdadır.
Bu bilgiler Nisan 2014 itibariyle doğrudur. Bu yayını bu tarihten sonra kullanıyorsanız lütfen
bilgilerin güncelliğini bizden kontrol edin.
Bizimle daha kolay bağlantı için Express Plus cep telefonu uygulamasını kullanabilirsiniz. Express
Plus cep telefonu uygulamasını App Store veya Google Play™'den indirebilirsiniz.
Apple ve Apple logosu, ABD'de ve diğer ülkelerde tescilli Apple Inc.'in ticari markalarıdır. App
Store, Apple Inc.'in bir hizmet markasıdır. Google Play, Google Inc.'in bir ticari markasıdır.
CO166TUR.1404
PAGE 5 OF 5
AVOID A DEBT
Department of Human Services
ENGLISH
How to make a complaint or provide feedback
Avoid a debt
What should I do if my circumstances change?
If you receive a Centrelink payment you need to tell us about your income and any changes in
your circumstances. This is so we can make sure you get the correct payment amount and do not
get overpaid.
Any amount overpaid may have to be paid back, and in some instances you may have to pay an
additional recovery fee.
Note: people who deliberately give false information also risk prosecution and a criminal record.
The department verifies income with employers, and matches information with the Australian
Taxation Office, the Department of Immigration and Border Protection and other government
agencies and providers of employment services.
Income
Tell us:
• if you start or stop work
• the number of hours you work and if these hours change
• if the work is full-time, casual or part-time
• your earnings/income before tax and other deductions
• any income you get from outside of Australia, or
• your partner’s earnings/income before tax (if you have a partner).
Self-employed
Tell us if:
• you are self-employed or involved in a business or company
• your business or company income changes from what you have previously advised us (usually
known when you complete the annual income tax return)
• you are a beneficiary of a trust (including family trust), or
• there is an increase or decrease to your previous year’s taxable income.
You need to provide ongoing Profit and Loss Statements every three months (or when otherwise
advised by us) until you are able to provide a tax return.
Note: please keep all your payslips for your own reference and for our review and verification
purposes. To help you keep track of your earnings, ask us for the booklet Reporting your
earnings—What you need to know or an Earnings Worksheet form.
CO166.1404
PAGE 1 OF 5
Changes in your circumstances
Tell us if:
• you change your address
• you get married, start to live in a marriage-like relationship, separate or reconcile
• there is a change in the amount of rent, board, or lodgings you pay
• you are leaving Australia temporarily, permanently or studying overseas
• children leave your care or come into your care
• your child care arrangements change
• your child earns income above the allowable limit (ask us what the limit is)
• you receive a lump sum payment
• you or your partner receive a payment for leave entitlements or a redundancy payment
• you receive income from any other source
• your assets change
• your caring arrangements change or cease (if you are paid by us as a carer), or
• your child stopped studying.
Other things you might need to know
Are you a student?
If you are a student, you need to tell us if you have:
• stopped studying
• changed the number of hours you are studying
• changed courses
• changed educational institutions, or
• changed your course details.
Although we obtain information from educational institutions, this may not happen immediately. If
you decide in the semester break (either mid-year or end-of-year) not to return to your studies, you
must tell us straight away and not wait until the start of the next semester.
If you stop studying full-time, you may still be eligible for some type of payment if you contact us
straight away.
CO166.1404
PAGE 2 OF 5
AVOID A DEBT
Department of Human Services
Do you receive Youth Allowance?
If you are paid Youth Allowance you need to tell us if you:
• leave home
• return home, or
• start living with one or both of your parents.
In addition, if you are paid subject to your parents’ income—that is, you are not independent—you
should also tell us if:
• your parents’ income details change
• you have a brother or sister who leaves or returns home
• you are paid an away from home rate and you return home (even temporarily)
• your parent(s) separate, reconcile or become partnered
• one of your siblings start full time work
• you change the parent you are living with, or
• you receive a scholarship (excluding the Student Start-up Scholarship and the Relocation
Scholarship) or any other payments relating to your studies.
Do you receive Family Tax Benefit?
Your family income estimate is used to work out how much family assistance you get, like Family
Tax Benefit and Child Care Benefit. It is important that you give us the most accurate family
income estimate you can, so we can pay you the right amount of family assistance. Your estimate
should reflect your family’s financial circumstances for the whole financial year. The income
estimate should include income from all sources. You also need to tell us if your family
circumstances change, for example, you change address, your child leaves your care or care
arrangements change, you become partnered or separate.
Note: you should tell us if you, or your partner, are not required to lodge a tax return.
When you need to notify us
You must tell us your income and your hours worked, in the fortnight in which you work (even if
you have not been paid yet), if you usually:
• lodge a fortnightly Application for Payment form
• report fortnightly but without a form, or
• lodge a form every two, four, six, eight or 12 weeks.
If you only report when your circumstances change, you must do so within 14 days.
CO166.1404
PAGE 3 OF 5
AVOID A DEBT
Department of Human Services
How to contact us
You can manage your details, report your income, view and print your letters and check your
payment details using our online accounts or mobile apps.
Get help with registering and using your online account at humanservices.gov.au/onlineguides
To submit most documents through a Centrelink online account or our mobile apps, go to
humanservices.gov.au/submitdocumentsonline
To use our mobile apps, register your online accounts and then download an Express Plus mobile
app from the App Store or Google Play™*.
Access your Centrelink, Medicare and Child Support online accounts through myGov. myGov is a
fast simple way to use government services online with one username, one password and in one
secure location. Create an account at my.gov.au
For more information go to humanservices.gov.au or call the relevant number below:
Youth and Students
132 490
Australian Apprentices
133 633
ABSTUDY
Freecall™ 1800 132 317
Indigenous Call Centre
Freecall™ 1800 136 380
Employment Services
132 850
Older Australians
132 300
Disability, Sickness and Carers
132 717
Families and Parents
136 150
TTY* enquiries
Freecall™ 1800 810 586
To speak to us in languages other than English
131 202
National Business Gateway
131 158
Feedback and complaints
Freecall™ 1800 132 468
TTY* Customer Relations Line
*TTY is only for people who are deaf or have a hearing or
speech impairment. A TTY phone is required to use this
service.
Freecall™ 1800 000 567
Australian Government Services Fraud Tip-off Line
131 524
CO166.1404
PAGE 4 OF 5
AVOID A DEBT
Department of Human Services
Disclaimer
The information contained in this publication is intended only as a guide to payments and services.
It is your responsibility to decide if you wish to apply for a payment and to make an application,
with regard to your particular circumstances.
This information is accurate as at April 2014. If you use this publication after that date, please
check with us that the details are current.
You can use the Express Plus mobile apps to make connecting with us easier. Download an Express
Plus mobile app from the App Store or Google Play™.
Apple and the Apple logo are trademarks of the Apple Inc., registered in the U.S. and other
countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Google Play is a trademark of Google Inc.
CO166.1404
PAGE 5 OF 5
AVOID A DEBT
Department of Human Services
Download

Avoid a debt - Turkish - Department of Human Services