TTKOM
24.07.2014
ENDEKSE PARALEL GETİRİ
Yükselme Potansiyeli: %10
TTKOM 30.06.2014 Hedef Fiyat Güncelleme…
Kur farkı gelirleri net dönem karını coşturdu…
TTKOM Hisse Verileri
 Türk Telekom’un konsolide satış gelirleri 2Ç14’te %1,3 azalışla
3,30 milyar TL oldu ve 3,37 milyar TL olan piyasa beklentisinin
hafif altında gerçekleşti. Türk Telekom’un konsolide brüt kar
marjı 1,9 puanlık artışla %50,1 oldu. Brüt kar marjındaki
iyileşmede gelir kalitesi yüksek genişbant ve kurumsal data
gelirlerinin yanısıra mobil data gelirlerindeki artışın etkili
olduğunu düşünüyoruz. Sabit hat gelirleri %10,1 azalışla 763
milyon TL’ye gerilerken, genişbant gelirleri %7,0 artışla 897
milyon TL’ye, GSM gelirleri %5,1 artışla 1,056 milyar TL’ye ulaştı.
Hem abone sayısında, hem de abone başına gelirde (ARPU)
yaşanan düşüşler sabit ses gelirlerinin gerilemesinde etkili oldu.
Sabit ses abone sayısı geçen yıla göre 1 milyon gerileyerek
2Ç14’te 12,0 milyon olurken, ARPU 21,6 TL’den 21,1 TL’ye
geriledi.
Fiyat
HEDEF FİYAT
 Piyasa koşullarına bağlı olarak sabit seste geçen yılın altında
kalan Türk Telekom, genişbant ve mobilde ise parlak bir tablo
sundu. Sabit genişbant toplam abone sayısı fiber internetin
desteğiyle
net 200 bin artışla 7,4 milyona ulaşırken, ARPU
39,2 TL’den 40,5 TL’ye yükseldi. Fiber internet abone sayısı
%92’lik artışla 693 bine ulaşarak, Şirketin yatırımlarını bakır
kablonun ardından bu alanda yoğunlaştırmasının karşılığını
almakta olduğunu gösterdi. Fiber internette ikinci çeyrekteki net
abone kazanımı 11 bin oldu.
 Türkiye’de fiber internete erişim hızla artıyor... 2012’nin ilk
çeyreğinde %7 olan fiber internet erişim oranı 2014’ün ikinci
çeyreğinde %26’ya ulaşmış ve Türkiye Avrupa’nın en hızlı
büyüyen pazarlarından biri olmuştur. Bu hızlı büyümeye rağmen
fiber internet pazarının büyümesi için hala oldukça geniş bir alan
bulunmaktadır. Fiber internete yatırımlarını hız kesmeden
sürdüren Türk Telekom’un fiber internete ulaşım oranının
artması ile önümüzdeki dönemlerde de fiber abone sayısında
çift haneli artışlar beklemekteyiz. Şirketin IPTV hizmeti olan
Tivibu Ev’in de abone sayısı dik bir yükselişle 213 bin’den 302
bin’e ulaştı. Tivibu Ev’in yanısıra, Tivibu Web, Tivibu Mobil ve
Tivibu Akıllı TV ile birlikte toplam abone sayısı 2Ç14’te 1,8
milyona ulaştı. Fiber ve yüksek hızlı internet kullanımının
yaygınlaşması ve Tivibu içeriğin zenginleştirilmesi, Tivibu
abonesi sayısının artmasını sağlayacak gelişmeler olarak
dikkatimizi çekiyor.
1
TL
6,31
6,94
Piyasa Değeri(Milyon TL)
22.085
Firma Değeri(Milyon TL)
29.356
Fiyat/Kazanç (Cari Dönem)
13,14
Piyasa Değeri/Defter Değeri
3,78
Halka Açıklık Oranı(%)
13,00
Ortalama Günlük İşlem Hacmi(3Ay-Bin TL)
24.372
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet
Hedef Fiyat (TL) Ağırlık (%)
Değerleme Metodolojisi
İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi
6,59
70%
Çarpan Analizi Yöntemi
7,75
30%
Hesaplanan FROTO Hedef Fiyatı (TL)
6,94
Kaynak: BMD Araştırma
ÖNEMLİ RASYOLAR
6A13
2Ç13
1Ç14
2Ç14
6A14
Brüt Kar Marjı (%)
48,5%
48,2%
49,4%
50,1%
49,7%
Faaliyet Gider Marjı (%)
26,0%
25,3%
30,0%
27,8%
28,9%
Faaliyet Kar Marjı (%)
23,1%
23,3%
19,5%
22,8%
21,2%
FAVÖK Marjı (%)
36,1%
36,1%
34,3%
36,5%
35,4%
Net Kar Marjı (%)
12,5%
8,4%
12,0%
24,3%
Toplam Borç / Özsermaye (%)
261,6%
230,8%
244,1%
Özsermaye Karlılığı(%)
16,6%
6,8%
21,7%
18,2%
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet
Endekse Göre Getiri
7,00
86.000
81.000
6,50
76.000
6,00
71.000
66.000
5,50
61.000
5,00
56.000
TTKOM
XU100
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet
Bizim Menkul Değerler
Burak Sever
+90(216)547 1354
[email protected]
TTKOM 30.06.2014 Hedef Fiyat Güncelleme…
 Türk Telekom’da dikkat çekici büyüme sergileyen bir diğer
segment Kurumsal Müşteriler oldu. Kurumsal müşterilere sabit
hat, internet, intranet ve bulut hizmetlerini tek paket altında
sunan Türk Telekom, ayrıca paketleri müşterilerin ihtiyacına
göre kişiselleştirmektedir. Türk Telekom, ülke çapındaki geniş
ağı sayesinde avantajlı bir konumda olup; kamu kuruluşları,
bankacılık ve finans sektörü, KOBİ ve küçük esnaflardan oluşan
çeşitli bir portföye sahiptir. 1Ç14’te %12,2 büyüyerek 286
milyon TL’ye ulaşan kurumsal data gelirlerinin, önümüzdeki
dönemlerde de çift haneli büyüme eğilimini sürdüreceğini
düşünüyoruz.
31.12.2013 30.06.2014 Değişim %
Dönen Varlıklar
4.849
5.874
-17%
Nakit ve Benzeri Değerler
1.064
1.839
-42%
Kısa Vadeli Ticari Alacaklar
3.128
3.282
-5%
Stoklar
87
126
-31%
571
626
-9%
Duran Varlıklar
13.395
12.936
4%
Maddi Duran Varlıklar
8.330
8.028
4%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.585
4.483
2%
216
167
30%
Toplam Aktifler
18.245
18.810
-3%
Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.053
4.656
9%
Kısa Vadeli Ticari Borçlar
1.748
1.187
47%
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
1.044
1.740
-40%
Uzun Vadeli Yükümlülükler
7.864
8.687
-9%
658
734
-10%
Diğer Dönen Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
Uzun Vadeli Karşılıklar
Öz Sermaye (Ana Ortaklığa Ait)
5.328
5.466
-3%
Toplam Pasifler
18.245
18.810
-3%
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet
Fiber Abone Sayısı ('000)
700
600
500
400
300
200
100
2014 Ç2
2014 Ç1
2013 Ç4
2013 Ç3
0
2013 Ç2
 Mobil tarafında ise, gelirlerini %5,1 artıran Avea, yoğun
rekabet ortamında abone sayısında çift haneli büyüme
yakalayarak toplam abone sayısı 13,9 milyondan 15,8 milyona
yükseltti. Avea, 2Ç14’te 493 bin net abone kazandı. 6 aylık
abone kazanımı 1,25 milyon ile geçen yılın toplam rakamını
geride bıraktı. Ön ödemeli abone sayısı %10,3 artışla 8,6
milyon, faturalı abone sayısı ise %18,0 artışla 7,2 milyon oldu.
Avea’da bileşik ARPU, arabağlantı ücretlerindeki indirimin
etkisiyle %7,7 geriledi ve 21,7 TL oldu. %47 akıllı telefon
penetrasyon oranı ile pazarda en yüksek akıllı penetrasyon
oranına sahip GSM operatörü olan Avea, bu alandaki hızlı
yükselişi sayesinde katma değeri yüksek data gelirlerini de
geçen yıla göre %76 artırdı. Pazara yeni sunduğu kendi
markasını taşıyan Intouch 3 adlı yeni telefonunun desteğiyle
Avea, mobil penetrasyon oranının daha yükseklere
tırmandırmayı hedeflemektedir.
TTKOM ÖZET BİLANÇO (Mn TL)
2013 Ç1
 Sabit genişbant data kullanımında müşterilerin eğilimi sınırsız
paketlere kayarken, online video izleme alışkanlığının artması
data kullanımını sıçratmış durumda. Haziran 2010’da 12 GB
olan abone başına data kullanımı Haziran 2013’te 31 GB’a,
Mart 2014’te ise 40 GB’a ulaştı. Ek bir bilgi olarak 2Ç14’te
Türk Telekom sabit genişbant abonelerinin %83’ünün sınırsız
paketleri tercih ettiğini söylemekte fayda var (1Ç13: %63).
Limitli tarifelerden limitsiz tarifelere geçişler ortalama paket
fiyatlarını ikiye katlamaktadır. Limitsiz kullanım ve yüksek Adil
Kullanım Kotasına (ADK) olan iştahın artması, ilerleyen
dönemlerde üst paketlere geçiş potansiyeli olduğuna işaret
ediyor.
Kaynak: Türk Telekom, BMD Araştırma
Mobil Abone Sayıları (mn)
16
14
12
10
8
6
4
2014 Ç2
2014 Ç1
2013 Ç4
2013 Ç3
0
2013 Ç2
2
2013 Ç1
 FAVÖK 2Ç14’te 1,2 milyar TL ile geçen yıla göre yatay seyretti.
FAVÖK marjı ise 0,4 puanlık yükselmeyle %36,5 oldu. Data
gelirlerindeki artış sayesinde geçtiğimiz yıla göre 20 milyon TL
daha fazla FAVÖK gerçekleştiren mobil faaliyetler, sabit hat
faaliyetlerindeki 17 milyon TL’lik FAVÖK düşüşünü dengeledi.
Böylece satışlar gerilerken 2Ç13 ile aynı seviyede kalan FAVÖK,
FAVÖK marjının iyileşmesini sağladı.
Mobil Toplam Abone Say ısı (mn)
-Mobil Ön ödemeli Abone Sayısı (mn)
-Mobil Faturalı Abone Sayısı (mn)
Kaynak: Türk Telekom, BMD Araştırma
 Türk Telekom 2Ç14’te 801 milyon TL (2Ç13: 280 milyon TL) net dönem karı açıklayarak 719 milyon TL olan piyasa
beklentisinin üzerinde bir performans sergiledi. 2Ç13’te 458,9 milyon TL olan net finansman gideri kaydeden Şirket’in,
2Ç14’te 237,6 milyon TL net finansman geliri elde etmesi net dönem karının sıçramasını sağladı. Finansal borçlarının
%96’sı yabancı para cinsinden olan Türk Telekom’un finansal gelirleri, Mart ayından beri istikrar kazanan döviz kurlarından
elde ettiği kar ile artıya döndü.
2
 2Ç14’teki satış gelirleri geçen yılın bir miktar altında kalan TTKOM’un 6 aylık satışları, geçen yılın çok az üzerinde
gerçekleşti. Sabit ses gelirlerindeki düşüş trendi devam etmekle birlikte, 2Ç14’teki %10’luk gerileme bir önceki
çeyreklerdeki %12’lik gerilemelere göre daha iyi bir performans ortaya koydu. Mobil abone sayısındaki çift haneli
büyümenin yanısıra, gelir kalitesi yüksek genişbant ve kurumsal data faaliyetlerinin Şirketin mali performansına
olumlu katkısının süreceğini düşünüyoruz. Bu beklentilerimiz doğrultusunda, TTKOM için hedef fiyatımızı 6,94 TL
olarak belirliyor ve “Endekse Paralel Getiri” önerisi veriyoruz.
Değişim % Değişim % Değişim %
2Ç14-2Ç13 2Ç14-1Ç14 6A14-6A13
TTKOM ÖZET GELİR TABLOSU (Mn TL)
6A13
2Ç13
1Ç14
2Ç14
6A14
Satış Gelirleri
6.473
3.343
3.195
3.300
6.494
-1,3%
3,3%
0,3%
Satışların Maliyeti (-)
3.332
1.733
1.618
1.647
3.265
-5,0%
1,8%
-2,0%
Brüt Kar
3.141
1.610
1.577
1.653
3.230
2,6%
4,8%
2,8%
Faaliyet Giderleri (-)
1.683
845
957
919
1.876
8,7%
-4,0%
11,4%
Net Esas Faaliyet Karı/Zararı
1.458
765
620
734
1.354
-4,1%
18,4%
-7,1%
189
116
77
86
164
-25,4%
12,2%
-13,3%
-7,0%
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Zararlar ve Giderler (-)
Faaliyet Karı veya Zararı
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
154
102
74
70
144
-31,8%
-5,9%
1.492
779
623
751
1.374
-3,6%
20,5%
-7,9%
70
49
110
43
153
-12,3%
-61,0%
117,1%
3
3
1
2
3
-31,0%
200,7%
-8,1%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Gelirler
259
96
437
598
1.035
524,9%
37,0%
299,4%
(Esas Faaliyet Dışı) Finansal Giderler (-)
775
555
691
361
1.052
-34,9%
-47,8%
35,7%
Net Finansal Gelirler/Giderler
-516
-459
-255
238
-17
-151,8%
-193,3%
-96,7%
Vergi Öncesi Kar/Zarar
1.043
366
478
1.029
1.507
181,2%
115,5%
44,4%
Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-)
257
96
107
237
345
146,8%
121,3%
34,0%
Net Dönem Karı/Zararı
786
270
370
792
1.162
193,5%
113,7%
47,8%
Ana Ortaklık Payları Net Dönem Karı/Zararı
807
280
384
801
1.185
185,8%
108,6%
46,9%
Amortisman Giderleri , İtfa Ve Tükenme Payları
FAVÖK
881
441
477
470
946
6,4%
-1,5%
7,5%
2.338
1.206
1.097
1.204
2.300
-0,2%
9,8%
-1,6%
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet
DEĞERLEME
Türk Telekom’un 12 aylık hedef piyasa değerine ulaşırken
İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi yöntemine %70 ve çarpan
analizine %30 ağırlık verilmiştir. Çarpan analizinde Gelişmiş Ülke
ve Gelişmekte olan Ülkelerden benzer faaliyet gösteren şirketler
seçilmiştir. TL olarak belirlediğimiz 12 aylık hedef hisse değerimiz
hissenin şu anki fiyatından %10’luk bir artış potansiyeline işaret
etmektedir.
İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi Yöntemine Göre Değerleme
İndirgenmiş Nakit Akımları Analizi yöntemi ile ulaştığımız hedef
değerimizde Türk Telekom’un faaliyetlerinden 2014-2021 yılları
arasında elde etmesini tahmin ettiğimiz nakit akımlarını %10,07
AOSM ile bugüne indirgeyerek değerledik. İskonto oranı
hesaplamalarımızla ilgili varsayımlarımız sağdaki tabloda
özetlenmiştir. Risksiz getiri oranını 2 yıllık devlet tahvillerinin getiri
oranına bağlı olarak %8,25 olarak belirlerdik. 2021 yılından sonraki
nakit akımlarında ise uç değer nakit akımları büyüme oranının
%1,00 olacağı kabul edilmiştir.
3
TTKOM İskonto Oranı Hesaplama
Risksiz getiri oranı
Beta Katsayısı
Kaldıraçlı Beta Katsayısı
Sermaye Piyasası Risk Primi
Özsermaye Maliyeti
Özsermaye Maliyeti (kaldıraçlı)
Borçlanma Maliyeti
Vergi Oranı
Toplam Finansal Borçlar
Özkaynaklar
TTKOM AOSM
2014-2021
8,25%
0,64
0,96
%5,50
%11,77
%13,53
%10,00
%20,00
9.110.050.000
5.466.200.000
%10,07
Uç değer
8,25%
0,64
0,96
%5,50
%11,77
%13,53
%10,00
%20,00
62,5%
37,5%
%10,07
Gelişmiş Ülke Rakipleri Çarpanları
Firma
TPG TELECOM LTD
TELEKOM AUSTRIA AG
BELGACOM SA
MANITOBA TELECOM SVCS INC
BELL ALIANT INC
TDC A/S
ELISA OYJ
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI
PCCW LTD
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
KONINKLIJKE KPN NV
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG
JAZZTEL PLC
CABLE & WIRELESS COMMUNICATI
WINDSTREAM HOLDINGS INC
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP
Ülke
Piyasa Değeri ($)
AUSTRALIA
4.119.269.016
AUSTRIA
4.437.043.737
BELGIUM
11.061.944.185
CANADA
2.221.924.505
CANADA
5.868.260.190
DENMARK
8.142.992.139
FINLAND
4.894.044.521
GERMANY
9.171.325.561
HONG KONG
4.580.666.222
HONG KONG
8.870.349.829
NETHERLANDS
13.819.477.260
NEW ZEALAND
4.403.678.276
PORTUGAL
2.329.612.829
UNITED KINGDOM
3.457.605.320
UNITED KINGDOM
2.034.271.055
UNITED STATES
6.110.972.319
UNITED STATES
5.753.098.680
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
Turkey
10.312.043.716
Gelişmiş Ülke Rakipleri Çarpan Analizine Göre TTKOM Piyasa Değeri (bin TL)
Gelişmiş Ülke Rakipleri Çarpan Analizine Göre TTKOM Hisse Değeri (TL)
Firma Değeri ($)
3.991.412.986
9.586.919.190
13.713.054.204
2.992.555.948
5.865.270.908
12.438.109.143
6.148.811.449
10.009.002.003
7.625.267.464
11.822.147.920
27.969.696.634
5.312.253.821
9.372.975.139
3.817.308.247
3.034.271.145
14.747.272.319
12.927.154.680
13.654.673.842
FD/FAVÖK
(Son 4 Ç)
FD/Satış
(Son 4 Ç)
5,46
5,64
5,45
1,69
1,56
1,96
6,23
2,63
2,7
2,8
1,79
3,16
2,35
6,04
7,12
6,42
5,24
5,39
5,81
5,99
5,88
31.385.383
8,97
F/K
27,3
12,66
17,17
22,19
14,02
15,86
18,48
24,45
23
PD/DD
2,15
2,72
2,16
2,4
3,77
2,28
3,8
3,45
2,04
2,81
1,71
2,28
2,74
25,34
28,57
2,11
18,88
3,87
F/K
14,65
13,63
PD/DD
3,81
1,16
Gelişmekte olan Ülke Rakipleri Çarpanları
Firma
TELECOM ARGENTINA S.A.-B
BAHRAIN TELECOM CO
OI SA
EMBRATEL PARTICIPACOES SA
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA
TATA COMMUNICATIONS LTD
TELEKOM MALAYSIA BHD
ORANGE POLSKA SA
OOREDOO QSC
ROSTELECOM
TELKOM SA SOC LTD
ASIA PACIFIC TELECOM CO LTD
JASMINE INTL PUBLIC CO LTD
EMIRATES INTEGRATED TELECOMM
Ülke
ARGENTINA
BAHRAIN
BRAZIL
BRAZIL
CHINA
GREECE
INDIA
MALAYSIA
POLAND
QATAR
RUSSIA
SOUTH AFRICA
TAIWAN
THAILAND
UAE
Piyasa Değeri ($)
5.979.562.667
1.676.346.076
6.113.700.715
9.579.153.886
3.467.186.774
6.972.013.816
1.751.621.788
7.233.149.620
4.068.926.221
12.001.221.889
7.157.231.289
2.342.806.864
1.989.150.779
1.811.634.186
7.193.808.582
Firma Değeri ($)
5.469.845.825
1.949.157.758
19.897.307.047
14.909.853.540
2.557.807.008
9.665.128.428
3.677.689.729
8.346.154.844
5.366.171.750
21.645.219.596
12.484.762.793
2.623.305.099
1.777.806.417
1.836.236.667
6.820.360.555
TURK TELEKOMUNIKASYON AS
Turkey
10.312.043.716
13.654.673.842
Gelişmekte Olan Ülke Rakipleri Çarpan Analizine Göre TTKOM Piyasa Değeri (bin TL)
Gelişmekte Olan Ülke Rakipleri Çarpan Analizine Göre TTKOM Hisse Değeri (TL)
Gelişmiş Ülke Rakipleri Çarpan Analizine Göre TTKOM Hisse Değeri (TL)
Gelişmekte Olan Ülke Rakipleri Çarpan Analizine Göre TTKOM Hisse Değeri (TL)
Çarpan Analizine Göre TTKOM Hisse Değeri (TL)
Kaynak: Bloomberg, BMD Araştırma
4
Değer (TL)
8,97
6,94
7,75
FD/FAVÖK
(Son 4 Ç)
4,14
4,77
3,5
3,74
5,98
6,89
6,67
6,82
4,63
5,68
4,24
FD/Satış
(Son 4 Ç)
1,13
1,67
1,29
0,98
4,32
1,22
6,03
5,88
24.295.563
6,94
Ağırlık
40%
60%
1,94
9,62
1,97
1,03
2,28
1,38
2,36
1,48
2,68
22,3
3,07
16,74
9,87
2,38
18,04
18,95
13,33
1,72
1,15
1,1
1,67
4,75
3,9
2,11
18,88
3,87
İNDİRGENMİŞ NAKIT AKIMLARI ANALİZİ VARSAYIMLARI
TTKOM Konsolide İNAA (Bin TL)
2013 G
2014 T
İndirgeme Katsayısı
2015 T
1,00
Net Satışlar
0,91
2016 T
2017 T
0,83
0,75
2018 T
2019 T
0,68
2020 T
0,62
0,56
2021 T
0,51
13.189.966 13.270.179 13.913.922 14.675.906 15.450.363 16.233.429 17.023.519 17.710.473 18.388.437
FAVÖK
4.794.197 4.782.083 5.053.993 5.318.504 5.603.133 5.903.182 6.211.877 6.479.308 6.749.483
FAVÖK Büyümesi
-%2,5
-%0,3
%5,7
%5,2
%5,4
%5,4
%5,2
%4,3
%4,2
FAVÖK Marjı
%36,3
%36,0
%36,3
%36,2
%36,3
%36,4
%36,5
%36,6
%36,7
Faiz Vergi Öncesi Esas Faaliyet Karı
3.014.653 3.002.539 3.164.156 3.394.256 3.630.835 3.814.856 4.128.203 4.383.342 4.643.080
Faiz Vergi Öncesi Esas Faaliyet Karı Büyümesi
-%7,1
-%0,4
%5,4
%7,3
%7,0
%5,1
%8,2
%6,2
%5,9
Vergi Oranı
%20,0
%20,0
%20,0
%20,0
%20,0
%20,0
%20,0
%20,0
%20,0
-602.931
-600.508
-632.831
-678.851
-726.167
-762.971
-825.641
-876.668
-928.616
Düzenlenmiş Vergiler
Vergi Sonrası Esas Faaliyet Karı
Vergi Sonrası Esas Faaliyet Karı Büyümesi
2.411.722 2.402.032 2.531.325 2.715.405 2.904.668 3.051.885 3.302.563 3.506.674 3.714.464
-7%
0%
5%
7%
7%
5%
8%
6%
6%
Amortisman
1.779.544 1.779.544 1.877.218 1.980.022 2.084.509 2.190.157 2.296.753 2.389.435 2.480.903
Net Yatırım Giderleri
2.293.168 2.448.345 2.518.958 2.568.284 2.703.813 2.840.850 2.979.116 3.099.333 3.217.976
İşletme Sermayesi Yatırımı
-358.265
Toplam Nakit Akımı
-147.052 -1.178.530
-15.129
-24.139
-30.993
-19.130
-26.699
-13.235
2.256.363 1.880.283 3.068.115 2.142.272 2.309.503 2.432.185 2.639.330 2.823.475 2.990.626
Nakit Akımındaki Büyüme
%46,6
AOSM
İndirgenmiş Nakit Akımları
-%16,7
%63,2
-%30,2
%7,8
%5,3
%8,5
%7,0
%5,9
%10,07
%10,07
%10,07
%10,07
%10,07
%10,07
%10,07
%10,07
%10,07
- 1.880.283 2.787.365 1.768.150 1.731.750 1.656.858 1.633.446 1.587.513 1.527.628
VARSAYIMLAR
2013 T
Net Satış Büyümesi
2014 T
2015 T
2016 T
2017 T
2018 T
2019 T
2020 T
2021 T
%3,8
%0,6
%4,9
%5,5
%5,3
%5,1
%4,9
%4,0
%3,8
Satışların Maliyeti(%)
%51,8
%50,3
%51,0
%50,7
%50,5
%50,5
%50,3
%50,3
%50,0
Faaliyet Gideri Marjı (%)
%25,3
%27,1
%26,2
%26,2
%26,0
%26,0
%25,5
%25,0
%24,8
TTKOM Hedef Fiyat Grafiği
8,00
Fiyat (TL)
7,50
7,00
7,12
6,95
7,00
6,50
6,93
TTKOM
6,00
Hedef Fiyat
5,50
5,00
Kaynak: BMD Araştırma, Finnet
5
Bizim Menkul Değerler A.Ş
Araştırma Departmanı
Email : [email protected]
Telefon : 0216-444-1-263
0216-547-13-00
Önemli Uyarı
Burada yer alan bilgiler Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından okuyucuyu bilgilendirme amacı ile hazırlanmıştır. Yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı
kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak
yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır.
Herhangi bir yatırım aracının alım-satım önerisi ya da belli bir getiri garantisi olarak yorumlanmamalıdır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize
uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun olmayan sonuçlar doğurabilir.
Burada yer alan bilgiler BMD’nin güvenilir olduğunu düşündüğü yayımlanmış bilgilerden ve veri kaynaklarından derlenmiştir. Kullanılan bilgilerin hatasızlığı ve/veya
eksiksizliği konusunda BMD hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. BMD Araştırma raporları şirket içi ve dışı dağıtım kanalları aracılığıyla tüm BMD müşterilerine eşzamanlı
olarak dağıtılmaktadır. Ayrıca, Burada yer alan tahmin, yorum ve tavsiyeler dokümanın yayınlandığı tarih itibariyle geçerlidir. BMD Araştırma Bölümü daha önce
hazırladığı ya da daha sonra hazırlayacağı raporlarda bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerden farklı ya da bu raporda sunulan görüş ve tavsiyelerle çelişen başka
raporlar yayınlayabilir. Çelişen fikir ve tavsiyeler bu raporu hazırlayan kişilerden farklı zaman dilimlerine işaret ediyor, farklı analiz yöntemlerini içeriyor ya da farklı
varsayımlarda bulunuyor olabilir. Böyle durumlarda, BMD’nin bu raporlardaki tavsiye ve görüşlerle çelişen diğer BMD Araştırma Bölümü raporlarını okuyucunun
dikkatine sunma zorunluluğu yoktur.
Bu çalışma kesinlikle tekrar çıkarılmak, çoğaltılmak, kopyalanmak ve/veya okuyucudan başkasına dağıtılmak üzere hazırlanmamıştır ve BMD Araştırma Bölümü’nün izni
olmadan kopyalanamaz ve çoğaltılıp dağıtılamaz. Okuyucuların bu raporun içeriğini oluşturan yatırım tavsiyeleri, tahmin ve hedef fiyat değerlemeleri de dahil olmak
üzere tüm yorum ve çıkarımların, BMD Araştırma ‘nün izni olmadan başkalarıyla paylaşmamaları gerekmektedir. BMD bu araştırma raporunu yayınlamaya,
müşterilerine ve gerekli yatırım profesyonellerine dağıtmaya yetkilidir. BMD Araştırma Bölümü gerekli olduğunu düşündüğünde düzenli olarak yatırım tavsiyelerini
güncellemekte ve temel analize dayalı araştırma raporları hazırlamaktadır. Bununla birlikte, bu çalışma herhangi bir hisse senedinin veya finansal yatırım
enstrümanlarının alımı ya da satımı için BMD ve/veya BMD tarafından direk veya dolaylı olarak kontrol edilen herhangi bir şirket tarafından gönderilmiş bir teklif ya da
öneri oluşturmamaktadır. Herhangi bir alım-satım ya da herhangi bir enstrümanın halka arzına talepte bulunma kararı bu çalışmaya değil, arz edilen yatırım aracı ile
ilgili kamuya duyurulmuş ve yayınlanmış izahname ve sirkülere dayanmalıdır. BMD ya da herhangi bir BMD çalışanı bu raporun içeriğindeki görüş ve tavsiyelere
uyulması sebebiyle doğabilecek doğrudan ya da dolaylı herhangi bir zarar ya da kayıpla ilgili olarak sorumlu tutulamaz.
6
Download

TTKOM - Bizim Menkul Değerler