Kendini tanıma, öncelikle
insanın iç dünyasıyla, başka bir
deyişle kendisiyle iletişime
geçmesidir
İnsanın kendini iyi tanıması, olumlu ve olumsuz ya da
iyi ve kötü yönlerini bilmesi, günlük yaşam içinde
neyi yapıp yapamayacağını, yaşadıkları karşısında
neler hissedeceğini, neler düşüneceğini ve neler
yapacağını öngörebilmesi, içindeki istek ve
gereksinimlerini görebilmesi ile yakından ilişkilidir.
KENDİNİ TANIMA KRİTERLERİ:
· İsteklerimiz,
· İlgilerimiz,
· Beğenilerimiz,
· Kişilik yapımız,
· Özelliklerimiz,
· Alışkanlıklarımız,
· Tutumlarımız,
· Değerlerimiz,
. Yeteneklerimiz,
· Ailemizin istekleri,
· Ailemizin beklentileri,
KENDİNİ TANIMA KRİTERLERİ:
. Ailemizin koşulları,
· Koşullarımız,
· Arkadaşlarımız,
· Akademik başarımız,
· Hayata bakış açımız,
· Hayattan beklentilerimiz,
· Gelecek Planlarımız, Hayalleriniz,
· Çeşitli test,envanter ve anket sonuçları
KENDİMİZİ HANGİ
YÖNLERDEN
TANIYABİLİRİZ?
 FiZiKSEL ÖZELLiKLER:
· Yaş, boy, ağırlık, cinsiyet
· Bedensel özellikleri, engel (özür) durumu
· Sağlık durumu (geçirdiği belirgin hastalıklar,
psikolojik sağlığı vb.)
· Görünüşü, ses tonu
KiŞiLiK ÖZELLiKLERi
· Genel yetenek (veya zekâ) düzeyi, akademik yeteneği,
farklı yetenekleri
· Alışkanlıkları, tutumları, değer yargıları
· İlgileri, psikolojik ihtiyaçları, inançları
· İletişim becerileri
· Duygusal ve heyecansal durumu

AKADEMiK ÖZELLiKLER:
·
Okuldaki genel başarı durumu, akademik başarısı
· Çalışma durumu, alışkanlıkları, iş tecrübesi
· Güçlü ve zayıf olduğu alanlar
· Boş zaman etkinlikleri ( tiyatro, müzik, spor, vb.)
· Güdülenme durumu

SOSYOLOJiK ÖZELLiKLER:
· Ailesinin sosyo-ekonomik durumu
· Okul ve arkadaş çevresi ve ilişkileri
· İşle ilgili yaşantı ve tecrübeleri
EĞiTSEL-MESLEKi PLÂNLARI VE
AMAÇLAR:
. Yönelmeyi düşündüğü alanlar ve okullar
· İş, meslek ve gelecekle ile ilgili plânları
· Hayattan beklentileri
 MESLEK SEÇİMİNDE
KENDİMİ TANIMAK İÇİN
NELERİ BİLMELİYİM?
Yeteneklerimin
FARKINDAMIYIM?
Yeteneklerini tanımak isteyen bir kişi, okulda
çeşitli konuları öğrenmeye çalışırken yaşadıkları
üzerinde düşünebilir; hangi konuları daha çabuk
ve kolay, hangilerini zorlukla öğrendiğine
bakarak, yetenekleri hakkında bir fikir edinebilir.
Bir kimse geçmiş başarılarını tarafsız bir tutumla
değerlendirebildiği ölçüde yetenekleri hakkında
doğru bir karara varabilir.
 Her mesleğin birbirinden farklı yetenekler
gerektirdiğini dikkate alarak, bireylerin yeteneklerine
uygun meslekleri seçmeleri, kendilerine avantaj
sağlayacak , daha başarılı ve mutlu olmalarına ortam
hazırlayacaktır.
 Bu nedenle yeteneklerinizin hangi yönde olduğunu
belirlemeniz ve bu doğrultudaki mesleklere
yönelmeniz doğru bir yaklaşım olacaktır.
Kişilik özelliklerim NELER?
Kişilik,
Bir insanın bütün ilgileri, tutumları,
yetenekleri, konuşma tarzı, dış görünüşü,
karakteri, mizacı ve çevresine uyum şekli
gibi niteliklerin bir araya gelmesiyle
tanımlanabilir.
 Meslek seçerken, kişilik özelliklerimizin seçeceğimiz
mesleğe uygunluğu da oldukça önemlidir. Örneğin
çekingen, içe dönük, ikna gücü düşük biri için
pazarlama, politika, hukuk gibi alanlar çok uygun
olmayacaktır.
 Muhasebecilik, bankacılık, büro memurluğu gibi
meslekleri seçmeyi düşünenlerin düzenli, dikkatli,
kurallara bağlı, sorumluluk sahibi olmaları
gerekmektedir.
 Belirli fiziksel özellikler ve sağlık koşulları gerektiren
askeri okulları, denizcilik ve havacılıkla ilgili
bölümleri seçerken bu koşullara sahip olup
olmadığımıza dikkat etmeliyiz.
İlgilerim NELER?
 İlgilerini tanımak isteyen bir kimse, en elverişsiz
şartlarda bile istekle yöneldiği, yaparken
yorgunluk duymadığı, bilakis bıkkınlık yerine
devam etme isteği duyduğu, kendisine zevk veren
faaliyetlerin neler olduğunu düşünmelidir.
Okulda yük veya angarya olarak nitelendirmediği,
bir ödül beklemeden ilgilendiği, dersten sonra
daha fazla bilgi için çeşitli kaynaklara başvurduğu
konular kişiye ilgileri hakkında ipucu verebilir.
mesleki değerlerimi
BİLİYORMUYUM?

Yöneleceğimiz mesleğin yetenek ve ilgi alanlarımıza
uygunluğunun dışında kişisel değerlerimize ve
beklentilerimize uygunluğu da önemlidir.
 Bireyin mesleki faaliyet sonucu elde etmek istediği
olanaklar, mesleki değerleri hakkında ipucu verir.
 Bazıları için iyi bir gelir daha önemliyken, bazıları için
akademik kariyer daha ön planda olabilir.
 Birey; ünlü olmak, liderlik, yaratıcılığı kullanma, düzenli
yaşam, saygınlık vb. değerlerden kendisi için önemli
olanları belirlemeli ve bu değerleri ona sağlayacak mesleğe
yönelmelidir.
MESLEĞE YÖNELME
 Kendinizi Tanımanız
 Mesleğin Özelliklerini Tanımanız
 Kendi Özellikleriniz ve Mesleğin Özellikleri
Arasındaki Ortak Noktaları Araştırmanız
Önemli olan; ne istediğinizi bilmek, kendinizi
tanımak, neleri yapıp neleri
yapamayacağınızın farkına vararak, var olan
potansiyelinizi sonuna kadar kullanıp,
gelebileceğiniz en iyi yere gelmektir. En iyi yer
sizin özelliklerinize en uygun olan yerdir ve
önemli olan orayı bulup, orada en iyi olmaktır
Download

KENDİNİ TANIMAK NEDİR ACABA?