YTÜ Makine Mühendisliği Bölümü
Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Anabilim Dalı Özel Laboratuvar Dersi
Seri ve Paralel Bağlı Pompalar Deneyi Çalışma Notu
Laboratuvar Yeri
: E-1 Blok – Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar Laboratuvarı
Laboratuvar Adı
: Seri ve Paralel Bağlı Pompaların İncelenmesi
Konu
: Seri ve Paralel Bağlı Pompaların İncelenmesi ve Karakteristik
Eğrilerin Oluşturulması
Kullanılan Cihaz Donatım ve Malzemeler:
-
Seri-paralel bağlı pompa test düzeneği
Teorik Bilgi:
PARALEL BAĞLI POMPALAR
Pompaların paralel bağlanması; sistemin ihtiyaç duyduğu pompa debisinin sağlanması ve kademeli
ayar istenen hallerde toplam debiyi arttırmak için uygulanan yöntemdir. İkinci pompanın birinciye
paralel bağlanması durumunda çıkışta pompa kapasitelerinin toplamı kadar bir kapasite elde edilmesi
mümkündür.(Şekil 1)
Şekil 1’de farklı pompa karakteristik eğrileri gösterilmiştir. İlgili şekilde H basma yüksekliğinde
Pompa1 kapasitesi Q1 ve yine aynı H basma yüksekliğinde Pompa2 kapasitesi Q2 ise her iki
pompadan yine H basma yüksekliğinde Q1+Q2 kapasitesi elde edilir. Aynı boru hattında paralel
çalışan pompaların “manometrik yükseklikleri eşittir”.
Paralel bağlı pompaların boru bağlantı şekilleri Şekil 2’de verilmiştir.
Şekil 1. Paralel Bağlı Pompalar (Debi-Basma Yüksekliği)
Şekil 2. Paralel Bağlı Pompaların Boru Bağlantıları
SERİ BAĞLI POMPALAR
Pompaların seri çalıştırılması; tesisattaki basıncın yetersiz olduğu hallerde basıncı arttırmak için
uygulanan bir yöntemdir. Pompalar birbirine seri (birinin çıkışı diğerinin girişine) bağlanarak her iki
pompanın basma yüksekliklerinin toplamı kadar basma yüksekliği elde edilir. Seri bağlı pompalarda
debi en düşük kapasiteye sahip pompanın kapasitesi kadar olur. Bu nedenle verimlilik açısından
paralel bağlı pompalardaki gibi aynı büyüklükteki pompalar birbirine seri bağlanır. Şekil 3’de farklı
pompa karakteristik eğrileri gösterilmiştir. Seri bağlı pompaların borulaması ise Şekil 4’de verilmiştir.
Şekil 3. Seri Bağlı Pompalar (Debi-Basma Yüksekliği)
Şekil 4. Seri Bağlı Pompaların Boru Bağlantıları
Deneyin Yapılışı:
-
Test düzeneğinde yer alan vanalar uygun şekilde konumlandırılarak tek pompa, seri
bağlı pompa ve paralel bağlı pompa için ölçümler yapılarak karakteristik eğriler
çıkarılır.
Download

Pompa Deneyi - Hazırlık Notu - Hidromekanik ve Hidrolik Makinalar