Ödülü hayat olanlar için...
Ayrıcalığı ile
e
d
n
’
ü
z
ü
d
Beylik
.
.
.
t
a
y
a
h
r
i
özlenen b
Huzur dolu
k
e
s
k
ü
y
,
r
a
l
mekan
r
a
l
m
a
ş
a
y
konforlu
bölgenin
,
a
’d
lı
k
a
v
a
K
Beylikdüzü
erlerinden
y
li
m
e
n
ö
n
e
n
m
gelişmekte ola
yeni bir yaşa
p
e
y
in
iç
in
iz
birinde s
yükseliyor.
sisleri, kat
te
l
a
y
s
o
s
,
ış
yrılm
la, her biri
% 60’i yeşile a
ıy
s
a
r
a
z
n
a
m
deniz
ayrıcalıkları,
şan Yüksel
lu
o
n
e
d
e
ir
a
d
132
bul’a da
n
ta
5 katlı 8 blok
İs
,
te
li
a
k
amınıza
Konakları yaş
.
değer katıyor
ları, butik
k
lı
a
ıc
r
y
a
m
mın tü
nakları’nda
Modern yaşa
o
K
l
e
s
k
ü
Y
la
klarıy
proje ayrıcalı
mlanıyor...
yeniden yoru
,
i
b
i
g
r
a
n
ı
Koca bir ç
u
l
t
u
m
e
v
n
uzu
bir ömür...
eceği site
y
te
is
k
a
lm
o
hip
ız sıcak
ım
ığ
Her ailenin sa
d
n
a
s
i
iz
ybettiğim
yaşamıyla, ka
rınızın güven
la
k
u
c
o
ç
i,
r
e
il
k
lanları,
a
komşuluk iliş
n
u
y
o
ı
r
la
k
ayaca
içerisinde oyn
size zaman
e
d
z
ü
n
ü
ğ
ü
d
n
işten eve dö
i ve günün
m
te
is
s
k
r
a
p
oto
kazandıracak
cak mutlu
la
a
n
e
d
iz
in
r
e
üz
yorgunluğunu
ları’nda.
k
a
n
o
K
l
e
s
k
ü
Y
bir karşılama
ı
z
ı
n
ı
t
a
y
a
H
n
a
r
ı
t
ş
a
l
y
a
l
ko
detaylar,
i
r
e
ç
i
u
ğ
u
l
mutlu
.
.
.
r
a
l
n
a
n
a
taşıy
ce ayrıntısına
in
n
e
la
ıy
r
la
a
a günün
Ankastre eşy
d
ız
ın
ğ
a
tf
u
m
lmüş
kadar düşünü
caksınız.
a
r
u
ld
o
d
le
r
prizle
her saatini sü
ğunuza
lu
u
tl
u
m
te
k
li
bir
Çocuklarınızla
izin her
in
v
e
,
r
la
n
a
k
ca
mutluluk kata
zdan ödün
u
n
u
r
fo
n
o
k
e
köşesind
am edecek...
v
e
d
n
e
d
e
m
r
ve
e
y
e
v
r
i
z
u
r
Konfo
taşıdık...
r dairenin
e
h
a
d
n
ı’
r
la
k
Yüksel Kona
rdik. Enerji
e
v
m
e
n
ö
l
e
z
yalıtımına ö
gun ısıtma
y
u
e
in
ğ
li
e
tm
öne
a
performans y
irenizde klim
a
d
e
V
.
k
u
d
r
sistemi ku
r sıcacık
la
ış
k
,
in
r
e
s
r
la
standart. Yaz
keyfini
n
u
r
fo
n
o
k
u
b
e
geçecek. Siz
ak.
sürmek kalac
e
d
n
i
z
e
n
ü
G
,
k
a
m
n
a
y
u
günü zinde
.
.
.
k
a
m
t
a
p
a
k
lonu, yürüyüş
a
s
s
s
e
tn
fi
,
u
Yüzme havuz
pek çok
n
e
r
e
v
if
y
e
k
e
parkurları v
akları’nda
n
o
K
l
e
s
k
ü
Y
ayrıcalığıyla
kliyor...
e
b
i
iz
s
m
a
ş
a
zinde bir y
Çocukla
.
.
.
k
a
m
l
o
k
çocu
çoğu zaman
u
ğ
lu
u
tl
u
m
ın
r. Onlar
li
e
Çocuklarımız
g
e
c
n
ö
n
a
luğund
istedikleri
bizlerin mutlu
m
ta
in
y
e
ş
r
e
rinde h
için yeni evle
önemli.
k
o
ç
in
iç
im
iz
gibi olması b
leri gibi
ik
d
e
il
d
n
e
d
z
Bu yü
ünüz arkada
z
ö
g
i,
r
le
k
e
c
koşturabile
anlarını
m
a
z
e
il
e
ş
e
n
kalmadan
yun alanları...
o
i
r
le
k
e
c
e
ir
ç
ge
u
n
o
t
r
e
h
n
i
Yeşil
sizinle…
lu peyzaj
o
d
le
r
le
k
e
iç
Mis kokulu ç
yükseldiği
ın
ın
r
la
tı
ıl
ıv
c
ş
alanları, ku
suz deniz
m
u
y
o
d
e
v
ı
r
urla
yürüyüş park
ları sizi
k
a
n
o
K
l
e
s
k
ü
Y
manzarasıyla
bekliyor...
Güvenilir
.
.
.
z
i
n
i
s
e
d
r
elle
en önceki tek
d
iz
s
a
d
ın
r
la
Yüksel konak
n içinde
u
n
u
B
.
iz
in
ğ
li
üven
önceliğimiz g
ve kapalı
ık
ç
a
lü
ş
ü
r
ö
g
7/24 yüksek
i görüntülü
iç
t
a
k
i,
m
te
sis
devre kamera
iniz bizim için
ğ
li
n
e
v
ü
g
e
il
eli
konuşma pan
sinde.
her şeyin öte
n
ı
m
ı
r
ı
t
a
y
ı
l
Kâr
lokasyonu…
retim okulu,
ğ
ö
k
il
a
d
ın
n
a
ny
Evinizin heme
cek AVM’leri,
e
ir
d
n
le
if
y
e
k
ızı
hafta sonların
rkez akslara
e
m
e
v
ı
ğ
lı
y
la
andıran
z
ulaşım ko
a
k
ı
r
la
k
a
n
o
üksel K
yakınlığıyla Y
dolduruyor.
z
ö
g
a
d
k
a
r
bir yatırım ola
i
r
e
y
k
r
a
p
k
Artı
.
.
.
k
o
y
,
k
a
aram
bayı nereye
a
r
a
e
d
z
ü
n
ü
düğ
İşten eve dön
eceksiniz.
y
e
m
n
ü
ş
ü
d
i
iniz
park edeceğ
aybetmeden
k
n
a
m
a
z
e
il
rk
şekilde
ir
b
Kapalı otopa
li
n
e
v
ü
g
,
k
edece
aracınızı park
aksınız.
c
a
ık
ç
e
iz
in
v
e
küçük süs
e
d
n
e
k
r
a
ık
ç
Otoparktan
aha da yerine
d
i
iz
n
fi
y
e
k
z
havuzumu
getirecek...
U
OĞ
D
EY
Z
KU
D2
Blok
Y
E
ÜN
G
i
s
e
t
s
i
L
l
a
h
a
M
D1
Blok
TI
BA
C1
Blok
B2
Blok
B1
Blok
A2
Blok
A1
Blok
C2
Blok
Banyolar
tüstü lavabo
trifiyeler
nyo dolabı, se
a
b
n
er
od
uadili lüks vi
M
m
>
ya
ve
l
re
se
ale,
ıf banyo
atür ve 1. sın
Vitra, Çanakk
i
A)GENEL
rm
m
>
a
te
ili
is
d
S
t
ua
a
m
şa
olu
ve in
CA veya
aratuar kontr
Zemin Etüdü
> Artema, E
de onaylı lab
n
si
ye
plama
vi
k
.
se
r
ra
rü
a
armatü
nıf seramik ka
sı
>İnşaatın he m yönetmeliğine uygun ol
ci
in
ir
b
r
a
arl
re
Zemin ve duv
> Mevcut dep
üt raporu
a >
d
et
ın
in
lığ
m
n
ze
a
s
m
ış
si
ış
m
te
i dan
center
Sosyal
hazırlan
vuzu Fitness
öğretim üyeler
ha
ve
e
lı
ğ
zm
a
b
yü
lı
a
> Kapa
> Bu rapor
e projeler
hamamı)
atik betonarm
nıklı inşaat
ya
a
d
e
m
> Sauna (fin
hazırlanan st
re
ep
d
ile
i
em
eral sist
tılar
> Radye jen
Sosyal Dona
ve
i
es
R
m
le
atılara n
ze
C)SİSTEMLE
ım
Çevre Dü
er sosyal don
iğ
d
ve
rı
la
n
utma ve Yalıt
la
a
oğ
S
,
un
a
oy
ıtm
ls
>
un yalıtım
> Çocuk
uy
artlarına g
eşimi
d
rl
n
ye
a
iğine uygun
st
te
i
5
si
em
82
ış
st
> TS
ayrılm
ans yönetmel
lama si
rm
su
fo
tik
er
a
p
ji
om
er
ot
en
zaj ve
> Binalar da
> Planlı pey
rı
i
la
rk
ur
a
rk
törler ve
a
op
p
ot
lı
üş
a
ısıtma sistem
> Yürüy
z ve kap
dili çelik radya
vu
ua
m
ha
iş
ya
lı
ve
şm
a
p
le
a
ka
ütün
> ECA, Sanic
her daire için
> Peyzajla b
upan
palı otoparkta
ka
li
im
iş
er
dekoratif havl
t
ı yalıtımı
> Ka
a
mantolama ıs
a
rd
ıla
p
ri
m
ya
ye
o marka klim
şı
m
rk
a
a
ul
Tü
>
otop
lonlar da bek
n katlara
sa
ta
rk
ve
a
ı
ıs
op
p
ot
ya
ile
> Klima alt
> Asansörler
hizmet
ji Sistemi
24
7/
lik
tör sistemi
en
üv
Elektrik Ener
> G
omatik jenara
ot
a
d
r
al tesis ve
la
n
la
Ortak a
tmaları, sosy
>
la
ın
Konut Tipleri
ır
yd
d
a
a
e
kt
vr
a
i
inde çe
an oluşm
naratör sistem
> Site genel
> 8 ayrı blokt
da otomatik je
nsör
1
r
+
sa
la
3
a
rk
e
a
d
un
g
op
er
uy
ot
el
kapalı
rtlarına
a
d
n
> A tipi dair
a
st
E
C
1
TSE ve
er de 2+
> Her blokta
rizi
> B tipi dairel
1
+
2
e
tv ve telefon p
d
a
d
er
a
el
ir
od
a
d
er
i
H
tip
C
>
sisat
eler de 4+1
Elektronik te
emi
> D tipi dair
1
5+
e
d
video com sist
sertifikalı
lü
er
el
tü
ir
ün
a
d
ör
i
G
tip
>
de eğitimli ve
E
>
ün
ol
tr
n
1
ko
6+
in
imin
er de
> Site yönet
> F tipi dairel
ibi
ek
lik
en
güv
ntrolü
de güvenlik ko
era sistemi
> Site girişin
kontrollü kam
en
B) DAİRELER
d
n
zi
ke
er
m
lik
alı çelik kapı
> Site güven
i
Genel
hşap kaplam
a
latma sistem
me
e
ın
d
yd
in
a
iş
r
ir
re
g
ıla
ev
p
Ç
ka
>
yangın söndür
iç
er
a
> Daire
kl
ily
n
ri
ob
sp
m
lı
ta
a
rk
m
a
kapla
sistemi
> Kapalı otop
> Dekoratif
alı vestiyer
uman egzoz
d
m
a
la
,
d
p
a
r
ka
itr
la
(v
rk
tif
a
a
ik
ekor
ci sınıf seram
> Kapalı otop
> Antre de d
zeminleri birin
apları
or
d
ri
ko
ve
e
)
> Yangın dol
> Antr
muadili
a
d
ya
ik
ıf
n
m
sı
ra
ci
Çanakkale se
dekoratif birin
,
rın zeminleri
ASI DESTEK
la
a
od
k” anlayışıyla
ve
n
lo
SATIŞ SONR
> Sa
sonrası deste
tış
ız
a
ın
“S
n
T
ya
A
e
A
n
rk
zi
EVAL İNŞ
laminant pa
nra da hep si
oğrama
bi olduktan so
sorun da
ft camlı pvc d
hi
çi
ik
r
sa
kn
le
ut
te
re
n
lü
ce
ko
n
ür
> Pe
on
ğiniz hert
lk
a
ce
b
ile
z
ibi ile
b
sı
n
şa
a
fr
ıla
a
da. Karş
nımlı teknik ek
a
on
d
> Salonlard
ve
n
a
uzm
Line
mens, Silver
EVAL İNŞAAT,
Mutfak
r; Franke, Sie
a
k,
ıbaşınız da.
zl
a
n
ha
oc
ya
ci
tü
ro
ıfı
d
n
üs
tam ka
stre set
ka
n
> A enerji sı
a
ili
d
ua
veya m
Bosh, Arçelik
a fırın
ın, mikrodalg
fır
z,
a
fak dolapları
davlumb
rımlı, lüks mut
sa
ta
h
ra
fe
uadili tesisat
> Geniş ve
, ECA veya m
a
em
rt
A
e,
iy
nit seramik
> Lüks ev
minler de gra
armatürleri ze
esi esastır.
uygulama proj
isinde
lediye onaylı
be
,
ğiyle daire içer
te
up
is
ol
in
tlı
rin
sa
te
ak
üş
m
M
.
tım
ur
nı
zd
ta
fu
r
man mah
aller ve ifadele
a hakkı her za
i görseller, mah
şiklikleri yapm
ği
de
ü
Bu katalogdak
üğ
rd
gö
ın gerekli
e tabidir.
Yapımcı firman
ücretlendirmey
klikler ayrı bir
şi
ği
de
k
ca
la
yapı
2+1
Antre
Mutfak
Mutfak Balkonu
Salon
6.50 m2
9.75 m2
4.80 m2
20.00 m2
Oda
Oda
Banyo
2
m
0
Brüt: 95,0
11.00 m2
15.00 m2
3.30 m2
2+1
Antre
Mutfak
Mutfak Balkonu
Salon
2
m
Brüt: 100,00
7.50 m2
8.20 m2
8.00 m2
18.50 m2
Oda
Oda
Oda Balkonu
Banyo
10.50 m2
13.00 m2
3.20 m2
4.00 m2
3+1 B
2
m
rüt: 120,00
4+1
2 DUBLEKS
m
Brüt: 160,00
Alt Kat
Çatı Katı
Antre
Mutfak
Mutfak Balkonu
Salon
Antre
Mutfak
Mutfak Balkonu
Salon
Oda
7.50 m2
10.00 m2
4.80 m2
23.00 m2
12.00 m2
Oda
Oda
Banyo
Duş
10.00 m2
15.00 m2
4.20 m2
1.90 m2
6.50 m2
8.71 m2
4.80 m2
20.00 m2
Oda
Oda
Banyo
10.40 m2
11.00 m2
3.30 m2
Antre
Oda
Oda
6.00 m2
10.2 m2
14.10 m2
Banyo
Teras
2.90 m2
14.10 m2
6+1
S
K
E
L
B
U
D
rüt: 190,00 m
5+1 B
2
2 DUBLEKS
m
Brüt: 200,00
Alt Kat
Alt Kat
Çatı Katı
Çatı Katı
Antre
Mutfak
Mutfak Balkonu
Balkon
7.50 m
8.20 m2
11.20 m2
4.30 m2
2
Salon
Oda
Oda
Banyo
18.50 m
6.80 m2
10.50 m2
4.00 m2
2
Antre
Salon
Oda
Oda
7.00 m
14.57 m2
7.68 m2
19.28 m2
2
Banyo
Teras
Teras
4.00 m
10.62 m2
10.62 m2
2
Antre
Mutfak
Mutfak Balkonu
Salon
7.50 m2
8.54 m2
4.80 m2
23.00 m2
Oda
Oda
Oda
Banyo
10.00 m2
12.00 m2
15.00 m2
4.20 m2
Antre
Oda
Oda
12.25 m2
8.12 m2
11.20 m2
Oda
Banyo
Teras
14.25 m2
4.20 m2
21.31 m2
si
i
k
o
r
K
m
ı
Ulaş
Proje Adresi:
Kavaklı Mah. Havadar Sk.
BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
E: [email protected]
www.yukselkonaklari.com
fikirevim
Yakuplu Merkez Mah.
Fatih Sultan Mehmet Cad.
No:15 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
T: 0 212 876 20 11
F: 0 212 875 94 27
E: [email protected]
www.evalinsaat.com
Download

katalog - Yüksel KONAKLARI