Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet
Paylaşım Sistemleri
AKILLI BİSİKLET SİSTEMİ EKİPMANLARI
Bisiklet Kiralama Terminali
(KİOSK)
Akıllı Park
Akıllı Bisiklet
Türkiye’de Trafik Sorunu
ve Bisiklet Kullanımı
2
Avrupa’da Bisiklet
Kullanımı
4
Baksi Nedir?
6
Ekipmanlar
Referanslar
8 10
Türkiye’de Trafik Sorunu ve
Bisiklet Kullanımı
Gelişmiş ya da gelişmekte olan tüm ülkelerde olduğu gibi, ülkemizde de en önemli sorunların başında trafik gelmektedir. Nüfustaki
sürücü ve motorlu araç sayısındaki hızlı artışın yanı sıra, sanayileşme
ile birlikte ortaya çıkan kolay ulaşım ihtiyacı, kaynak yetersizliği ve
plansız uygulamalar sonucu, motorlu taşıtların faydadan çok zarar
vermesine neden olmaktadır. Yük ve yolcu taşımacılığının %90’ı aşkın bir kısmının şehiriçi ve şehirler arası karayollarımız
üzerinden yapılmasına rağmen, trafik alt yapısında ve kamuoyundaki trafik bilincinde yeterli
gelişme sağlanamaması nedeniyle trafik, ülkemizin en öncelikli çözülmesi gereken sorunlarının başında yer almıştır.
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
3
Bu sorun, toplumumuzun belirli bir kısmını değil, bireyleri ve kurumlarıyla birlikte tamamını
ilgilendiren çok boyutlu bir nitelik taşımaktadır. Her gün kendisini hatırlatan ve hiç istisna
tanımadan herkesi hedef alan trafik kazaları, meydana geliş sebepleriyle kaza tanımlamasının
ötesine geçmesine rağmen, kamuoyunda yeterli derecede tartışılmamaktadır.
Bisiklet bir spor aracı ve bir ulaşım aracı olarak Türkiye’de yaygın
olarak kullanılmamaktadır. Daha doğrusu bisiklet kullanımı Türkiye’de oldukça az olmakla beraber. şehirden şehre hatta mahalleden
mahalleye bile değişiklik göstermektedir. Türkiye’de bisiklet kullanımı %5 gibi düşük bir oranla ifade edilmektedir. Bu durumun sebeplerinden bahsedecek olursak akla ilk gelenler şöyle sıralanabilir;
yaşadığımız şehirler motorlu araçları ön plana çıkartacak biçimde tasarlanmış, inşa edilmiştir
ve şehir altyapısı ile ilgili yapılması planlanan yeni yatırımlar için de bu eğilim devam etmektedir.
Bisikletliler için özel yolların bulunmaması, toplu taşıma araçları ile bisiklet taşınmasına olanak
tanınmaması, bisiklet park yerlerinin bulunmaması gibi altyapı sorunlarının yanı sıra kişilerin
davranış alışkanlıkları da bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını engelleyen sebeplerden bir
tanesidir.
Şehir içi ulaşımda ilk akla gelen seçenek otomobil olur iken, gündelik hayatta bisikletin
hayatımızdaki yeri çoğunlukla çocuklara verilecek bir karne hediyesi olmaktan öteye gidememektedir.
Bisikletin şehir içersinde kabul gören bir ulaşım aracı olmamasının yanı sıra, bir spor ve hobi
aracı olarak bisiklet kullanımı da olması gereken düzeyde değildir, oysa ki büyük şehirlerde
dahi, şehirlerin keşmekeşinde kaçıp yeşil ve nefes alınabilecek alanlara giderek vakit geçirmek
doğayla baş başa kalıp bisiklet kullanmak mümkün iken, şehirlerde yaşayan insanlar boş
vakitlerini değerlendirmek amacı ile de tercihlerini yine beton binalar ve kapalı mekanlar
içerisinde kalmaktan yana kullanmaktadırlar.
Avrupa’da Bisiklet Kullanımı
Kadın-erkek her yaştan insan bisiklet kullanır. Yolda ilerlerken,
trafik akışının motorlu araçlar için olduğu kadar bisikletli ulaşım için
de tasarlanmış olduğunu görürsünüz. Yerlere çizilmiş bisiklet şeklinden yolun o bölümünün bisikletliler için ayrılmış olduğunu
anlarsınız. Trafik ışıkları da yol ve kaldırım düzenlemeleri de aynı şekildedir. Yayaların da motorlu araç sürücülerinin de bisikleti nasıl bir ulaşım aracı olarak benimsemiş ve özümsemiş olduklarını görürsünüz. Bir araç sürücüsü camdan başını çıkarıp el kol hareketleri ile birlikte “sen ne
arıyorsun burada” diye sormaz bisiklet sürücüsüne. Çünkü onun gittiği yoldan bisiklet
sürücüsünün de gitmeye hakkı olduğunu bilir.
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
5
Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanan kesim genelde dar gelirli kesim (özellikle de bu kesimin
erkekleri) ya da üniversite öğrencileri. Bisikletin daha yaygın olarak kullanılmasını sağlamak
için çeşitli altyapıların hazırlanması gerekir elbette. Bunlar olmadan mevcut ulaşım altyapısı ile
eğer bisiklet kullanacaksan baştan bazı zorlukları hesaba katman gerekir.
Bir de Türkiye’ye bakalım. Ülkemizde yaklaşık olarak her yıl 1 milyon bisiklet satıldığı belirtiliyor. 75 milyonluk nüfus düşünüldüğünde bu oranın çok düşük olduğu aşikar. Zaten bizde
bisiklet, bir ulaşım aracı olmaktan ziyade özellikle çocukların oyun-eğlence aracı olarak
görülüyor ve sokak aralarında ya da parkların araç geçmeyen yollarında kullanılması gereken
bir şey gibi algılanıyor.
Avrupa’da yılda toplam 18 milyon 450 bin bisiklet satılmaktadır.
Almanya’da bu rakam 4.5milyon iken Türkiye’de bu rakam sadece
1.3milyondur.Avrupada bisiklet kullanımında zirve Hollanda’nın
elinde.16.6milyon nüfuslu ülkede 16.5 milyon bisiklet kullanılmaktadır. Bununla doğru orantılı olarak bisiklet ulaşımına en fazla yatırımı
yapan ülke de Hollanda’dır.Benelüks bisiklet tüneli bu doğrultuda en
güzel yatırımlardan biri. Hollanda ulaşımın %27 sini bisiklet ile
sağlamaktadır.Bu rakam büyükşehirlerde %60 ları bulmaktadır. Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
6
BAKSİ NEDİR ?
Baksi günümüz metropollerinin akan zamanı
yakalama çabasının en pratik uygulama çeşididir.
Birçok metropol kenti alternatif ulaşım sistemi olarak
artık bisikleti tercih etmektedir. Kentteki bisiklet
sisteminin kontrol mekanizmasının sağlanması baksi
tarafından gerçekleştirilmektedir. Baksi
sürdürülebilir bisiklet paylaşım sisteminin kendisidir.
Yani kentlerimizdeki bisiklet ağının yönetimi baksi
tarafından gerçekleştirilir. Bisikletlerin kentteki
dolaşımı, bırakıldıkları duraklar, süre kontrolü dijital
bilgi sistemi olan baksi ile kontrol edilir.
Dünyada ve Türkiye’de Baksi
Londra, Barcelona, Milano bisiklet kullanımının
oldukça yaygın olduğu kentlerdir. Uzun senelerdir
bu sisteme alışık olan bu kentlerde, bisikletlerin
kontrolü kiosklar tarafından yapılır. Dijital kontrol
merkezi olarak nitelendirebileceğimiz bu sistem
sayesinde bisikletlerin anlık hareketleri kontrol
edilir. Ülkemizde bisiklet sistemi
henüz gelişme aşamasındadır.
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
7
Neden Baksi?
Baksi kentlerin alternatif ulaşım sistemi olmayı amaçlamakta, kentte yaşanan trafik sorunlarına
bir çözüm getirmektedir. Avrupa’da bulunan tüm kentlerde yaşanan trafik sorunlarına ve çevre
kirliliğine karşı ortaya çıkan bu yeni akım, doğa ile dost bir ulaşım sistemi yaratmaktadır.Baksi
bisikletlerin kent içinde sürekli olarak hareket halinde olması reklam hedef kitlesini de maksimum sayılara çıkaracaktır.
Gezici reklam öğesi olarak Baksi
İlk defa tamamen Türk tabanlı bir şirket tarafından
geliştirilen bu hizmet şekli klasik reklam
anlayışının ötesine geçmektedir. Baksi tarafından
yönetilen tüm bisikletler, aynı zamanda reklam
öğesi olarak da kullanılacaktır. Kentin birçok
durağan noktasında karşımıza çıkan reklamlarınızı
sabit reklamlardan çok daha akılda kalıcı şekilde
verme fırsatını Baksi sistemi ile yakalayacaksınız.
Yerel yönetimlerce de desteklenen Eskişehir ve
Antalya gibi şehirlerimizde 500 bisiklet ile yakın
bir zamanda hayata geçecek olan uygulamamız
birçok markaya da reklam sunma fırsatını sağlayacaktır.
Baksi Reklam Uygulaması
Baksi Sistemi kentin ulaşım sistemine alternatif bir çözüm getirmesinin
yanında, kentin bütününde kapladığı alanlar sayesinde de kent mobilyası olarak da kullanılmaktadır. Baksi sistemi üzerinde bulunan reklam
alanları hem hareketli olması hem de durağan objelerin olması outdoor
reklamcılığı için yeni bir sunum alanıdır.
Baksi sistemi üzerinde Baksi bisikletlerinin üzerindeki 2 adet istasyonlarının 3 adet olmak üzere toplam 5 adet reklam alanları mevcuttur.
Sisteme reklam vermek isteyen kuruluşlar sistemin isim hakkı ile tüm
görsel alanların hakkına 2 yıl sahip olacaktır. Bu süre göz önünde bulundurulduğunda outdoor reklamcılığında bulunan reklam alanlarından
daha etkili ve daha verimlidir.
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
Akıllı Bisiklet
Kiralama
Sistemi
www.baksi.com.tr
Hizmet Hattı
0212 282 82 51
www.baksi.com.tr
8
BAKSİ GENEL TANIM
‘Sürdürülebilir bisiklet paylaşım sistemi’
Bisiklet Kiralama Terminali
Bisikletlerin kredi kartı ve/veya kent ulaşım kartlarıkullanılarak kiralanmasını
sağlayan, endüstriyel bilgisayar entegreli, dokunmatik ekranlı, merkezi
bilgisayar sistemi ile sürekli veri alışverişi yapan ve bölgesindeki park
istasyonların yönetimi sağlayan akıllı ünitelerdir.
Yönetilebilir Kontrol
Mekanizmaları
Baksi Yönetim Paneli
Baksi Mobil Uygulama
Gövde: Galvaniz+Cam
Ölçü: 50 x 52 x 240 cm
Kamera: Tepe Kamera ve Yüz
Kamera Sistemi
Dokunmatik Ekran : 17” Yükek
Çözünürlüklü Ekran
Kart Okuyucu: Kredi kartı ve
Baksi Ödeme Modülü
9
Akıllı Bisikletler
İçine yerleştirilen çiplerle istasyonla bağlantı kurup kilitlemeyi aktif hale
getiren yazılım ile donatılmıştır.
Standart boyutlarda olup şehir içi seyahat sınıfı bisikletidir. Sürüş yoluna göre
vitesleri bulunması ve koltuğunun yükseklik seviyesinin ayarlanması ile
sürücüye rahat ve güvenli bir sürüş sağlayacaktır.
Tip: Baksi Şehir Bisikleti
Vites: Göbek Vites Rollar Brake
Tekerlekler: 36” Çift Kat Jant
Gövde: Alüminyum Kadro
Tip: Baksi Akıllı Kilit Ünitesi
Enerji Besleme: Dinamo
Park İsasyonları
Bisikletlerin kullanımda olmadığı zamanlarda
otomatik kilit sistemi ile güvenli birşekilde
park edildiği, bisikletler ve terminallerarası
veri entegrasyonu sağlayan elektronik akıllı
ünitelerden oluşmaktadır.
Ölçü: 80 x 35 x 40 cm
Gövde: Aluminyum
Kilit: Üzerine Entegre Kilit Yuvası
10
Bisiklet günümüz metropollerinin akan zamanı yakalama çabasına yönelik en pratik uygulama
çeşididir. Birçok metropolde bisiklet, ulaşım sisteminin tamamlayıcısı olarak tercih
edilmektedir. Kentte bisikletin ulaşım aracı olarak kullanılmasına yönelik bir sistem sunan
Baksi, sürdürülebilir bisiklet paylaşım sistemidir. Baksi, kentlerimizdeki kiralanabilir bisiklet
ağının kontrol ve yönetimini gerçekleştirir. Bisikletlerin kentteki dolaşımı, kiralama noktaları ve
kullanıım süreleri dijital bilgi sistemi olan Baksi ile takip ve kontrol edilebilir.
Baksi İstasyon Modülü
Acil Uyarı
Türkçe-İngilizce Dil Seçenekleri
Opsiyonel Çoklu Dil Seçenekleri
Abone Kart ile Bisiklet Kiralama
Kredi Kartı ile Bisiklet Kiralama
Yeni Abonelik Başvurusu
Abone Kart Alma
Abone Karta Kredi Yükleme
Duyurular, Bilgilendirme
Arıza Bildirimi ve Talep
İstasyon Maximum Bisiklet Bildirimi
İstasyon Minimum Bisiklet Bildirimi
İstasyon Bağlantı Kopma Bildirimi
Park Uyarı Bildirimi
Kullanıcı Acil Uyarı Bildirimi
Arıza Bildirimleri
Baksi Yönetim Paneli
Yeni Abonelik Modülü
Kredi Yükleme Modülü
Kiosk Yönetimi
Park Yönetimi
Bisiklet Yönetimi
Bisiklet Takip Modülü
GPS Yönetimi
Ücret Tarifeleri Modülü
Ödeme Türleri Modülü
Kredi Kartı Provizyon Raporları
Kredi Kartı Satış Raporları
Ciro Kullanım Raporları
İstasyon Yoğunluk Raporu
İstasyonlar Arası Sefer Raporu
Z Raporu
Olay Bildirim Tanımları
Destek
Bisiklet Takip
Baksi bisikletlerinin üzerinde yer alan takip cihazları anlık olarak
sürekli konum, hız, dinamo şarj bilgilerini gönderir. Baksi yönetim
paneli üzerinden bisikletleri takip edebilir; çalınma ve kaybolma
gibi problemlerin önüne geçebilirsiniz.
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
Referanslar
Tamamlanan Projelerimiz
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
12
Proje Adı :
İsbike
10
150
100
Adet Akıllı Bisiklet Kiralama İstasyonu
Adet Akıllı Park
Adet Akıllı Bisiklet
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
13
Proje Adı :
Bisim
29
439
311
Adet Akıllı Bisiklet Kiralama İstasyonu
Adet Akıllı Park
Adet Akıllı Bisiklet
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
14
Proje Adı :
Kobis
15
180
120
Adet Akıllı Bisiklet Kiralama İstasyonu
Adet Akıllı Park
Adet Akıllı Bisiklet
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
15
Proje Adı :
Antbis
6
40
40
Adet Akıllı Bisiklet Kiralama İstasyonu
Adet Akıllı Park
Adet Akıllı Bisiklet
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
16
Proje Adı :
Esbis
10
150
120
Adet Akıllı Bisiklet Kiralama İstasyonu
Adet Akıllı Park
Adet Akıllı Bisiklet
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
17
Proje Adı :
Halk Sağlık
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
1
18
18
Adet Akıllı Bisiklet Kiralama İstasyonu
Adet Akıllı Park
Adet Akıllı Bisiklet
www.baksi.com.tr
18
Proje Adı :
Ganjabike
5
75
60
Adet Akıllı Bisiklet Kiralama İstasyonu
Adet Akıllı Park
Adet Akıllı Bisiklet
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
Basında Biz
MEDYA
11:12:2015
Kentin Gündemi
LET
İRi bisiBkletİSleriİK
Myen
İZir'in
yola çıkacak
İzm
ımını
aracı bisikletin kent içi kullan
Sağlıklı ve çevreci ulaşım
şehir Belediyesi tarafından
Büyük
İzmir
ıyla
amac
yaygınlaştırmak
sayım
İzmir” projesi için artık geri
gerçekleştirilen “Bisiklet Kenti
rı arasında kalan
Yurtla
ci
Öğren
ltı
İncira
başladı. Mavişehir ile
yerleri
sistemini sağlayacak özel park
güzergahta bisiklet kiralama
ı
Liman
ancak
ltı-Als
İncira
landı.
ve kioskların kurulumu tamam
açılışı 18 Ocak Cumartesi
etabın
ilk
yan
kapsa
yi
arasındaki bölge
gahtaki
15 istasyonu kapsayan güzer
günü yapılacak. Toplam
devam kıyı
ort istasyonları ise halen
Üçkuyular İskelesi ve Pasap
te
lanmasının ardından hizme
tamam
ın
aların
çalışm
düzenleme
istasyonun
29
sonra
ay
1
şık
yakla
keyfi,
girecek. İzmirlilerin bisiklet
e Mavişehir’e kadar uzanacak.
tamamını kapsayacak şekild
ımını
aracı bisikletin kent içi kullan
Sağlıklı ve çevreci ulaşım
iyesi tarafından
Beled
şehir
Büyük
İzmir
yaygınlaştırmak amacıyla
sayım
İzmir” projesi için artık geri
gerçekleştirilen “Bisiklet Kenti
da kalan
arasın
rı
Yurtla
ci
Öğren
ltı
başladı. Mavişehir ile İncira
özel park
ma sistemini sağlayacak
güzergahta bisiklet kirala
İKLET
BİS
İ Adı
CABisiEL
KO
İS
KOB
in
klet
aeli’de
yerleri...
tarafından
İZMİR Büyükşehir Belediyesi
kurulan ve 40 kilometrelik
ci bir
bisikletlerle sağlıklı ve çevre
sahil şeridi boyunca kiralık
18 Ocak Cumartesi günü
ı
açılış
in
sistem
yacak
ulaşım imkanı sağla
nı da
k adlandırılacak sistemin sloga
yapılacak. Kısaca BİSİM olara
“Yollar artık BİSİM” olacak.
Koc
120 akıllı
akıllı bisiklet istasyonuna
İzmit’te 15 ayrı noktada
KOBİS sistemindeki akıllı
in
şehir’
Büyük
.
tirildi
bisiklet yerleş
Ulaşım
nler, Kocaeli Fuarı içindeki
bisikletlerini kullanmak isteye
donatan
üş ve bisiklet yollarıyla
Kentin her köşesini yürüy
i KOBİS ile İzmit
sistem
et
bisikl
akıllı
Büyükşehir Belediyesi,
içindeki
rını aralıyor. Kocaeli Fuarı
halkına sağlıklı yaşamın kapıla
18 Ağustos
i’nden
Birim
rı
Kartla
at
Ulaşım Daire Başkanlığı Seyah
ek üye
ücret karşılığında temin edilec
Pazar tesi itibariyle 5 TL
nabikirala
etler
bisikl
akıllı
ından
kartlarıyla bisiklet istasyonlar
le başvurulacak ve
opisiy
fotok
nı
cüzda
nüfus
lecek. Üye kartları için
oranında
kartına 5 TL ve katları
sözleşme imzalanacak. Üye
nabiliyor.
kirala
et
bisikl
adet
3
e
yükleme yapılırken, tek seferd
İlk Yarım Saati Ücretsiz
TL olarak
akıllı bisikletlerin saati 1
İlk yarım saati ücretsiz olan
sonra
tan
landık
n çalışmaları tamam
ücretlendiriliyor. Entegrasyo
20
AKILLI BİSİKLET
ESKİŞEHİRLİLERLE BULUŞTU
Odunpazarı Belediyesi’nin ilklere imza attığı hizmetlerinden birisi Eskişehir Akıllı
Bisiklet Projesi ESBİS Eskişehirlilerle buluştu.
Törende kısa bir konuşma yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Burhan Sakallı, belediye olarak
kurulan ve 25 kilometrelik bir alanda kiralık bisikletlerle sağlıklı ve çevreci bir ulaşım ikanı
sağlayacak sistemi hizmete sunduklarını belirtti.Sağlıklı ve çevreci ulaşım aracı bisikletin kent
içi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla Eskişehir Odunpazarı Belediyesi tarafından
gerçekleştirilen ‘Bisiklet Keti Eskişehir Projesi’ni hayata geçirdikerini belirten Burhan Sakallı,
“Toplam 10 istasyon ve 150 park alanını kapsayan güzergâhtaki düzenleme çalışmalarını
tamamlayan Odunpazarı Belediyesi, 120 akıllı bisikletle kent halkına hizmet edecek.” dedi.
Bu projeye destek veren kişi ve kuruluşlara teşekkür plaketi verildi. Daha sonra Odunpazarı
Belediye Başkanı Burhan Sakallı, Emniyet Müdürü Mustafa Şahin, Belediye başkan
yardımcıları akıllı bisikletlere binerek Vilayet Alanı’nda bir tur attılar. Törene meclis üyeleri, sivil
toplum örgüt yöneticileri ve kalabalık bir vatandaş grubu da katıldı.
ESBİSİM’den her kesimden insanın yararlanabilmesi amacıyla kiralama ücretleri mümkün
olduğu kadar düşük tutulacak. Bisiklet kiralama ücreti ilk 1 saat için 2 TL olarak belirlendi.
Sonraki her saat için ise 1 TL ödenecek. Kiralama noktalarında bulunan kiosklardaki pos
cihazlarından kredi kartıyla ve park yerlerinden üyelik kartıyla bisiklet kiralanabilecek. Bisiklet
kullanım sonunda herhangi bir istasyona iade edildiğinde, kullanım süresi üzerinden
belirlenecek bedel kredi kartından tahsil edilecek. Sisteme üye olan kullanıcılar ise dolum
yaptırdıkları abone kartıyla kiralama yapabilecek. Bilgilendirme panoları sayesinde de hangi
istasyonda uygun bisiklet ile boş park yeri bulunduğu bilgisine ulaşılabilecek.
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
21
İZMİR’İN YENİ BİSİKLETLERİ
YOLA ÇIKACAK
İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 40 kilometrelik sahil şeridi
boyunca kiralık bisikletlerle sağlıklı ve çevreci bir ulaşım imkanı sağlayacak
sistemin açılışı 18 Ocak Cumartesi günü yapılacak. Kısaca BİSİM olarak
adlandırılacak sistemin sloganı da “Yollar artık BİSİM” olacak.
TSağlıklı ve çevreci ulaşım aracı bisikletin kent içi kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen “Bisiklet Kenti İzmir” projesi için artık geri
sayım başladı. Mavişehir ile İnciraltı Öğrenci Yurtları arasında kalan güzergahta bisiklet
kiralama sistemini sağlayacak özel park yerleri ve kioskların kurulumu tamamlandı.
İnciraltı-Alsancak Limanı arasındaki bölgeyi kapsayan ilk etabın açılışı 18 Ocak Cumartesi günü
yapılacak. Toplam 15 istasyonu kapsayan güzergahtaki Üçkuyular İskelesi ve Pasaport
istasyonları ise halen devam kıyı düzenleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından
hizmete girecek. İzmirlilerin bisiklet keyfi, yaklaşık 1 ay sonra 29 istasyonun tamamını
kapsayacak şekilde Mavişehir’e kadar uzanacak.
311 BİSİKLET HAZIR
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İZULAŞ A.Ş. tarafından işletilecek sisteme kısaca BİSİM
adı verildi. “Yollar artık BİSİM” sloganıyla hizmet verilecek sistem kapsamında 311 bisiklet, 29
bisiklet kiralama istasyonu ve 439 özel kilitli park yeri ile hizmet verilecek. Sahil şeridinde
oluşturulan bisiklet yolları dikey bağlantı hatları ile desteklenerek bisiklet kullanıcılarının toplu
ulaşıma entegrasyonu kolaylaştırılacak. Bisikletseverler 40 kilometrelik sahil şeridi boyunca
kesintisiz ulaşıma kavuşacak.
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
22
‘AKILLI BİSİKLET’ İLE
YOLCULUK DÖNEMİ...
Kent genelinde ‘Akıllı Bisiklet Projesi’yle İstanbulluların kullanımına sunulan
bisikletlere elektrikli bisikletler de ekleniyor..
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK herkes için bisiklet projesi başlattı. Kent
genelinde akıllı bisiklet projesiyle İstanbulluların kullanımına sunulan bisikletlere elektrikli
bisikletler de ekleniyor.
Kent genelinde bisikletle ulaşımın teşvik edilmesi amacıyla başlatılan proje özellikle sahil
bandında uygulanabiliyor. Kent ve arazi yapısına bağlı olarak bisiklet kullanımının
yaygınlaştırılması amacıyla yeni bir sisteme geçilecek. Sessiz ve pratik olması nedeniyle tercih
edilen elektrikli bisikletler yaygınlaştırılacak. Vatandaşlar birçok güzergahta bulunan yamaçları
elektrikli bisikletle aşacaklar. Ayrıca daha uzun mesafeli bisiklet yolları hizmete alınarak kent
genelinde yaygınlaştırılacak.
7 Tepe’de Bisikletle Yolculuk
Kadıköy-Kartal, Florya-Yeşilköy sahil bandında hizmete açılan proje, elektrikli bisikletlerin
devreye alınmasıyla kent içinde yeni güzergahların da açılmasını sağlayacak. Tarihi yarımada
başta olmak üzere elektrikli bisikletlerin kullanımı ve yaygınlaştırılması için çalışmalar
başlatıldı. Her yaş grubundan vatandaşın kullanabileceği özellikleri taşıyan elektrikli
bisikletler ulaşıma yeni bir alternatif olacak. Daha fazla yol alma ve dik yokuşları çıkabilme
özelliği sayesine her yaş grubuna hitap edecek elektrikli bisikletlerin hizmete sunulması için
İSPARK çalışmalarını hızlandırdı. Kopenhag başta olmak üzere bu sistemi uygulayan dünya
kentlerindeki bazı örnekler yakından incelendi.
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
Sürdürülebilir Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemleri
www.baksi.com.tr
Baksi Akıllı Bisiklet Sistemleri
Emirgazi Cad. No:1 Kat:2 D:6 Kağıthane,İstanbul,Turkiye
T:+90 212 282 82 51 F:+90 212 282 82 41
www.baksi.com.tr [email protected]
/baksi.akilli.bisiklet.sistemleri
/basksicity
/basksicity
Download

Avrupa`da Bisiklet Kullanımı