Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia
Liptovský Hrádok
Zoznam funkcionárov MO SRZ:
Ing. Stanislav JANČUŠKA - predseda
Ing. Ján KUBEK – podpredseda
Mgr.Vlastimil MARTAN – tajomník
Ľubomír KRAKOVSKÝ – hospodár
Milan ŽIŠKA – zástupca hospodára
Michal Kovalčík – športová činnosť
Mgr.Ján BOROŠ – vedúci rybárskej stráže
Ing. Juraj VAVRO – čistota a užívanie vôd
Milan Záborský
Jaroslav KOUŘIL
– predseda KRK
Jozef Bielek
– člen KRK
Vladimír KUCHÁRIK – člen KRK
0903 962 760
0908 927040
0905 690686
0915 859509
0911 147538
0915 814703
0904 631878
0905 247716
0907 273302
0915 898785
MIESTNY RYBOLOVNÝ
PORIADOK
Adresa MO SRZ: Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia
P.O.Box 26
033 01 Liptovský Hrádok
Sídlo MO SRZ:
033 01
ulica ČSA 1543
Liptovský Hrádok
Rady pre rybárov aj tých športových
Predajci povoleniek :
F-Motel L.Hrádok pri stavebninách Kovmax 0917 400 448
Pavol Kováč ml. Hotel Borová Sihoť
Esox , rybársky obchod Lipt.Mikuláš
Starfish , rybársky obchod Lipt.Mikuláš
044 5222501
044 5224047
0905-321983
0908-937612
Čas individuálne ochrany hlaváča bieloplutvého
a pásoplutvého je od 15.3.-31.5 v danom roku.
I. Rybárske revíry MO SRZ:
Revír č. 3-0040-4-1 Belá č. 1b. Čiastkové povodie rieky Belá od
diľničného mosta nad Dovalovom po cestný most v Podbanskom. Súčasťou
revíru sú potoky Pribylina, Račková od ústia do Belej po kamennú hať
v ústí Račkovej doliny, potok Landorovec a potoky v Rakytinách nad
obcou Pribylina, potok Krivuľa.
Revír č. 3-0040-4-4 Belá č. 1a.
Nový revír Chyť a Pusť
Čiastkové povodie rieky Belá od ústia do Váhu v L.Hrádku po Dialničný
most nad Dovalovom.
Revír č. 3-4730-4-1-Váh č.22. Čiastkové povodie rieky Váh od ústia do
rieky Belá v Liptovskom Hrádku po sútok Bieleho a Čierneho Váhu nad
obcou Kráľova Lehota. Do revíru patria aj potoky Porubský, Hybica
s prítokmi.
Revír č. 3-0230-4-1 Boca. Potok Boca od ústia do Váhu v Kráľovej Lehote
po pramene a prítoky Michalovský, Svidovský potok, Chopcovica,
Čertovica po pramene.
Je nás priveľa , preto dopraj aj iným športový zážitok z lovu.
Len rybu pustenú môžeš znovu chytiť - viackrát.
Rybárske právo je právo chrániť, chovať, loviť a privlastňovať si ryby – poradie je
veľmi dôležité
Používaj háčiky bez protihrotu
Oddychuj, relaxuj !
to že vieš chytať nemusíš si dokazovať zakaždým na rybách, ktoré tým
stresuješ, poškodzuješ a hlavne ich neliečiš - nezaslúžia si to
Vyhni sa vyčerpaniu ryby pri zdolávaní
Ak chceš rybu pustiť ,tak ju nedávaj do podberáka
Ruku si namoč , drž rybu vo vode pri uvoľňovaní háčika čo najkratšiu dobu a nestláčaj žiabre
Maj pripravený pean, alebo iný vyberač háčikov
Rybu opatrne púšťaj hlavou proti vode ,nehádž ju !
Vyhni sa váženiu ,meraniu a foteniu ryby pred pustením späť do vody
Nechytaj a nestúpaj po rybách, ktoré sú v nerese na neresiskách – všímaj si to, ,nebuď slepý
Neprivlastňuj si samičky pôvodných druhov rýb
Čím teplejšia voda a prostredie ,tým väčšia opatrnosť s manipuláciou rýb
Dodržaním týchto rád si zvýšil prežitie ,početnosť rýb a pekné miesta s rybami už nebudú
také zriedkavé.
nepresiahne 7 kg. Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode
plnoletej osoby, ktorá je držiteľom povolenia a to s jedným rybárskym prútom
s navijákom. Privlastniť si môže v jednom dni taký počet všetkých druhov rýb,
ktorých celková hmotnosť nepresiahne 3 kg, alebo 2 ks lipňa tymianového alebo
lososovitých druhov rýb.
VI. Lovné miery:
Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča
narovnanej chvostovej plutvy. Ostatné neuvedené druhy rýb podľa Vyhlášky
k Zákonu č. 139/2002. Pstruh potočný 25 cm
Sivoň potočný 25 cm
Pstruh dúhový 25 cm
Lipeň tymianový 30 cm
Pstruh jazerný 45 cm
Podustva
30 cm
VII. Spôsob lovu:
1. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho
prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je
nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby
k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb
Revír č. 3-0050-4-2 Belá č.1 chovné potoky. Mlynský potok od pomocou bubliny,sbirolína alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov
ústia do rieky Belá po pramene, vrátene prítokov.
prívlačou len na pstruhových a lipňových vodách.
Revír č. 3-0732-4-2 Dovalovec chovný potok.Dovalovec od ústia 2. Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá
z mušk.prúta, mušk. navijáka, mušk. šnúry a nadväzca s použitím umelých mušiek
do Belej po pramene s prítokmi.
ako nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu
II. Dochádzka k vode:
nemôže byť nahodená ďalšia udica. lov rýb mušk. udicou s použitím strímra nad 5
Loviť je možné najviac 3 dni v týždni.
cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky.
III. Doba lovu:
3. Lov rýb čereňom je spôsob lovu s použitím jedného čereňa a plochou najviac 1m2
Od 16.4. do 31.8. možno loviť pstruha potočného a pstruha
a s veľkosťou ôk siete najviac 1 cmx1 cm uchytenej na konštrukcii. lov rýb čereňom
jazerného.
sa považuje za lov rýb na jednu udicu.
Od 16.4. do 30.9. možno loviť sivoňa potočného, pstruha dúhového
Od 1.6. do 30.9.možno loviť lipňa tymianového, podustvu severnú.
IV. Denný čas lovu v jednotlivých mesiacoch:
apríl a september od 6,00 do 19,00 hod
máj a august
od 5,00 do 21,00 hod
jún a júl
od 4,00 do 22,00 hod
V. Množstvo úlovkov:
Loviaci si môže privlastniť v jednom dni aj keď loví na viacerých revíroch
najviac štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymianového, podustvy
severnej alebo mreny severnej, prípadne kombináciu týchto druhov, alebo
taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť
VIII.. Zakázané spôsoby lovu.
Všetko podľa § 13 Zákona o rybárstve č.139/2002 Z.z. a vykoná
X. Záznamy o úlovkoch:
Každý držiteľ povolenia na rybolov je povinný vrátiť do 15.januára riadne
vyplnený záznam o dochádzke k vode a prehľad o úlovkoch podľa revírov
a druhov rýb. Hostia sú povinní zapísať do záznamu o úlovkoch ihneď po
ulovení a ponechaní si úlovku. Hostia vrátia povolenie hneď po ukončení
lovu tomu, kto im povolenie vydal.
Download

Miestny rybolovný poriadok 2015-2017