D2 /2 - LAGO DI CANA
Rozhodcovia: RLP
MUDr. Kállayová Mariana, Bc. Jurina Lukáš
Rozhodcovia: RZP
MUDr. Kállay Slavomír, Bc. Žifčák Marek
Legendu posádka obdrží na štarte úlohy.
Časový limit pre splnenie úlohy:
max. 15 min.
Legenda pre posádku:
Krajské operačné stredisko ZZS prijalo výzvu na tiesňovej linke 155 a vysiela Vás k prípadu:
Muž nahlásil, že jeho kamarátovi na rybačke prišlo náhle nevoľno a ťažko sa mu dýcha, ďalšie informácie nie sú známe, volajúcemu padá signál ...
Vašou úlohou je:
vyhodnotiť situáciu na mieste udalosti a zvoliť správny pracovný postup
•
•
•
•
•
vyšetriť a ošetriť pacienta
stanoviť pracovnú diagnózu, diferenciálnu diagnózu a podať liečbu
určiť smerovanie pacienta podľa lokálnej situácie a prípadné ďalšie kroky
pokiaľ je nutná hospitalizácia stanoviť spôsob transportu a pripraviť pacienta na transport
Miestna situácia:
A Pacient ošetrený na mieste
B Obecné zdravotné stredisko 1km pozemným transportom
Najbližšia nemocnica je UNLP Košice 20 km pozemným transportom. Vybavenie: centrálny príjem, interné, chirurgia, traumacentrum, neurológia,gynekológia a pôrodnica, infekčné, psychiatria, CT,
C
MRI
D Miestna nemocnica Šaca je vzdialená 25 km pozemným transportom. Vybavenie: centrálny príjem, interné, chirurgia, neurológia,gynekológia a pôrodnica, popáleninové centrum, CT, MRI, Hyperbaria
E Letecká záchranná služba Košice, doba príletu je 7 minút
Aktuálna situácia na mieste udalosti: 19. august 2013, 17:00 hod. jasno, bezvetrie, 20 °C. Dojazd posádky na miesto udalosti 12 minút.
Situácia na mieste udalosti:
Je podvečer, 17. hodina, dvaja muži stanujú pri jazere. Prvý, zdravý, mierne etylizovaný netrpezlivo a arogantne vystupujúci, víta posádku na prístupovej ceste, privádza ich k pacientovi, ktorý sedí v
ortopnoickej polohe za piknikovým stolom, bledý, schvátený, v neprirodzenej polohe, kýve sa od bolesti sem a tam, intermitentne sa škriabe na nohách a rukách, je dušný. Slabšie počuje, pri vyšetrení
treba zvýšiť hlas. Na cielené otázky subj. ťažkostí udáva bolesti na hrudníku, ťažko sa mu dýcha, je mu na zvracanie, má závrate. Sťažuje sa na svrbenie a pálenie kože, bolesti pravého lakťa a ľavého
ramena, bolesti hlavy. Nedokáže sa postaviť pre slabosť DK. Pri neurol. vyšetrení zistený nystagmus, porucha citlivosti, parestézie, paraparéza. Na koži končatín viditeľné nepravidelné
mramorovanie,škvrny . (TK 110/70, P 105/min., fD 25/min., Spo2 89%, TT 36,8C, Glykémia 6,5 mmol/l, zrenice izokorické 3mm bilat., KR & FR výbavné na oboch stranách, kapilárny návrat do 2 sek.,
)Na brehu jazera rozložený stan, pred ním rybárske potreby, nahodená udica do vody, výbava na potápanie je v stane, na ktorá na prvý pohľad nie je viditeľná a pár vecí vytiahnutých z jazera , je voľne
pohodených vedľa stanu (všeličo –stolička, hrniec, pneumatika, skratka akýkoľvek predmet vylovený potápaním) - posádka nevie , že boli vylovené potápaním, pokiaľ na to prídu, môže im to do značnej
miery pomôcť.
Správny postup:
Posádka sa v prvom momente musí na mieste správne zorientovať, vyhodnotiť bezpečnosť, vyčleniť jedného človeka, ktorý sa venuje kamarátovi, získava informácie, drží ho slušne na dištanc a zároveň
sleduje a vyhodnocuje okolie. Zvyšok posádky sa venuje pacientovi, prevádza prvotné a druhotné vyšetrenie, polohuje pacienta, meria vitálne funkcie, dopracúva sa systematicky cez diferenciálnu
diagnostiku ku pracovnej diagnóze Kesonovej choroby, podáva liečbu, určuje a zabezpečuje prílet LZS a pripravuje pacienta na transport. Príznaky pacienta budú v prvom momente imitovať AKS, alebo
v súvislosti so svrbením aj alergickú reakciu, postupným zistovaním by mali prísť k údaju, že sa kamaráti cca pred 3 hodinami, poobede potápali, sú to vášniví amatérski potápači, ktorí absolvovali
prednedávnom kurz a rozhodli sa to popri rybačke využiť. Kamarát na cielenú otázku prezradí, že boli v hĺbke okolo 20 metrov a že sa dotyčný vynoril príliš rýchlo, spanikáril, keďže mu dochádzala zmes
v bombe a nedodržal povinné dekompresné prestávky, ktoré sú určené tabuľkami na bezpečné vynorenie. Základom správneho postupu je dôsledné odobratie anamnézy, obhliadka okolia, dôkladné
vyšetrenie pacienta od hlavy po päty, vrátane neurologického vyšetrenia.
Hodnotené kroky
posádky
1
2
3
Prvotné
vyšetrenie
Anamnéza
Vyšetrenie VF
1
2
5
6
Druhotné
vyšetrenie
Neurologické
vyšetrenie
Terapia,
zabezpečenie
GCS (orientácia
miestom, časom
osobou)
Dýchanie (DF)
Palpácia a.radialis
Kapilárny návrat
30
30
30
30
OA, AA, LA
(á20)
Abúzy,
toxikologická
anamnéza
(á20)
TO: príznaky, aké,
od kedy (50)
anamnéza ponoru
(50)
60
40
100
TK, PF, TT, gly,
satO2
(á20)
EKG
zv. (20)
zv. (40)
Hlava, krk
Max. bodov
Uši (zvukovody)
Ii.v.linka
alu-fólia
20
F1/1, O2,
á 15l/min
prietok
á
20
Obhliadka okolia,
Nájdenie
Detailné informácie
potápačskej
o ponore
výstroje
Auskultácia pľúc
stolica, močenie
(á20)
40
40
Hrudník
Brucho
Končatiny,
pohyblivosť kĺbov
40
40
40
Neuromotorika
končatín
Taktilná citlivosť
Zmysly
(visus+ sluch)
á 20
40
40
40
analgézia,
antiemetiká
á 20
indikácia
drenáž hrudníka +
hyperbarickej
správne prevedenie
liečby, konzultácia
na modeli (á 50)
cestou KOS
40
40
100
100
Barotrauma pľúc
(PNO)
Dif. Dg. (AKS,
alerg. reakcia,
intoxikácia, úraz...)
transport VZZS
smerovanie D
(hyperbarická
komora)
50
50
100
50
50
ukľudnenie
kamaráta
figurant 1
figurant 2
50
50
50
Počet získaných
bodov
Správný postup
Prvotné vyšetrenie vedomia, dýchania, obehu,
vrátane orientácie O,M,Č. Pacient je pri vedomí,
dezorientovaný časom, dyspnoe, DF 25/min, perif.
pulz hmatný, kap. návrat do 2s.
120
50
40
40
40
Oči (skléry,
Symetria tvárových
zrenice, fotoreak.,
svalov, plazenie
pohyblivosť bulb.)
jazyka
á 20
á 10
40
40
60
Iné
5
50
412- Auskultácia srdca
60
Dekompresná
Diagnóza, dif.dg. choroba (Kesonova
a transport
choroba)
7
4
1 890
100
4
3
Odobratie anamnézy, podrobné zistenie okolností
vzniku, priebehu ťažkostí a aktivity, ktoré im
predchádzali (ponor). Obhliadka okolia s ohľadom
na vlastnú bezpečnosť, nájdenie potápačskej
výstroje, zistenie čo najpresnejších informácii o
ponore (kde, hĺbka, čas, počet ponorov,
dých.zmes, činnosť...)
Vyšetrenie vitálnych funcií: TK 110/70, P
105/min., satO2 89%, TT 36,8, Glyk 6,5 mmol/l,
EKG 12 zv. na vylúčenie IM pri možnej
vzduchovej embólii ( bez patológie), auskultačne
oslabené dýchanie vpravo, ozvy ohraničené.
Stolica OK, pomočený.
300
280
200
Dôkladné druhotné vyšetrenie celého tela s
ohľadom na rôznorodosť klinických príznakov.
Pátranie po prejavoch barotraumy dutín, event.
úraze, odhalenie kožných prejavov. Vyšetrenie
všetkých končatín, aktívna a pasívna pohyblivosť,
bolestivosť kĺbov.
200
Neurologické vyšetrenie (podľa DANu) so
zameraním na odhalenie rôznorodých
neurologických príznakov pri DCS - nystagmus,
parestézie, poruchy citlivosti, paraparéza
Nezabudnúť vyšetriť zrak a sluch.
Zabezpečenie tepelnej pohody, infúzna, O2 liečba
vysokým prietokom, symptomatická liečba.
Pneumothorax- následok barotraumy- odhalenie a
správne prevedenie drenáže (nutné pre
hyperbariou). Indikácia včasnej špecif.liečby v
hyperbar.komore.
Správna diagnóza- dekompresná choroba s
barotraumou pľúc. Dif.dg. rôzna- polymorfné a
nešpecifické príznaky. Transport čo najrýchlejší a
najšetrnejší do hyperbarickej komory. VZZS nie je
kontraindikovaná- nízke letové hladiny.
340
300
Nekľud kamaráta riešiť profesionálne s potrebnou
empatiou, vysvetlením stavu, ďalšieho postupu.,
prípad. ho zapojiť do pomoci. Hodnotenie
figurantov, ich pohľad na priebeh ošetrenia.
150
súčet bodov
Posádka
čas trvania úlohy
ŠTARTOVNÉ
ČÍSLO
Download

D2 /2 - LAGO DI CANA