T.C.
Posta Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi
Değerli Kâğıtlar Dairesi Başkanlığı
Filateli ve Abone İşleri Şube Müdürlüğü
FİLATELİ ABONE FORMU/PHILATELY SUBSCRIPTION FORM
ADI - SOYADI
NAME - SURNAME
ABONE NO
CUSTOMER NO
DOĞUM TARİHİ
BIRTH DAY (D/M/Y)
MESLEĞİ
PROFESSION
TELEFON NO(ALAN KODU DAHİL)
PHONE NUM.(INC. AREA CODE)
E-MAIL ADRESİ
E-MAIL ADDRESS
ADRES
ADDRESS
……./……../………
T.C. KİMLİK NUMARASI
IDENTITY NUMBER
FAKS
FAX
AŞAĞIDA MİKTARLARI BELİRTİLEN FİLATELİK MATERYELE ABONE OLMAK İSTİYORUM. ABONELİĞİM ....../....../........ TARİHİNDEN İTİBAREN
GEÇERLİDİR.
I WOULD LIKE TO SUBSCRIBE TO THE PHILATELIC ITEMS BELOW. MY SUBSCRIPTION IS VALID AS FROM THE DATE OF ....../......./…...
TARİH / DATE …./…./……..
DAMGASIZ
MINT
İMZA / SIGNATURE
DAMGALI
TOPLAM
USED
TOTAL
ANMA PULU
COMMEMORATIVE STAMP
SÜREKLİ PUL
DEFINITIVE ISSUE
RESMİ PUL
OFFICIAL STAMP
ANMA BLOKU
SOUVENIR SHEET
MAKSIMUM KART
MAXIMUM CARD
POSTA KARTI
POSTCARD
TEBRİK KARTI
GREETINGS CARD
PORTFÖY
PORTFOLIO
ORTAK PUL (DİĞER BİR ÜLKE İLE)
JOINT ISSUE (WITH AN OTHER COUNTRY)
YILLIK PUL POŞETİ
STAMP YEAR SET
ANMA PULU İLKGÜN ZARFI
COMMEMORATIVE SATMP FDC
SÜREKLİ PUL İLKGÜN ZARFI
DEFINITIVE ISSUE FDC
ANMA BLOKU İLKGÜN ZARFI
SOUVENIR SHEET FDC
ÖZELGÜN ZARFI
SPECIAL DAY COVER
ÖZEL TARİH DAMGALI ZARF
COVER WITH SPECIAL DATE MARK
Anma Pulu, Anma Bloku ve Sürekli Pul İlkgün Zarfları ile Özelgün Zarfının posta kabul damgası ile açıktan gönderilmesi talebinin aşağıda not
olarak bildirmesi gerekmektedir. //A notification is required of those who demand direct posting with acceptance postmark of the post office of
Commemorative Stamp FDC, Souvenir Sheet FDC, Definitive Issue FDC and Special Day Cover.
NOT/NOTE : …..………………………………………………………………………………………………….
PTT A.Ş. Değerli Kâğıtlar Dairesi Başkanlığı Filateli ve Abone İşleri Şube Müdürlüğü
Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No: 2 Kat:2 Ulus 06101 ANKARA
Telefon: (0 312) 509 57 33
Faks: (0 312) 309 59 65
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr
PTT.DK.16.00-14.02.2014
Download

adı soyadı name