VÝROBNÝ PROGRAM COSMOFIN
Váš predajca:
COSMOFIN FG+ PÁSY
COSMOFIN
SYSTÉM
SPÔSOBY KLADENIA:
Označenie
výrobku
Hrúbka v
mm
Šírka v
mm
Dĺžka v
m
Plocha/zvitok v
m2
COSMOFIN FG+
1,2
1.100
20
22
COSMOFIN FG+
1,2
1.620
20
32,4
COSMOFIN FG+
1,5
1.100
20
22
COSMOFIN FG+
1,5
1.620
20
32,4
COSMOFIN FG+
1,8
1.620
15
24,3
COSMOFIN FG+
2,0
1.620
15
24,3
1,5
1.100
20
22
PVC-P
termoplastické plastové strešné pásy
COSMOFIN F PÁSY
COSMOFIN F *
* (bez mriežky) na zvarové prekrytie poplastovaných plechov
ako aj rúrových objímok a iných detailov
COSMOFIN SQ ODOLNÉ PROTI SKLZU
COSMOFIN SQ
Voľne kladené pri povrchovom zaťažení
1,2
1.620
20
32,4
Šírka v
mm
Dĺžka v
m
Plocha/zvitok v
m2
COSMOFIN tabuľa
1.000
z poplastovaného plechu z 0,6 mm
kontinuálne pozinkovaného oceľového
plechu a pás COSMOFIN, bledosivý
2
2
Zvitok poplastovaného
plechu COSMOFIN, pozinkovaný,
bledosivý
30
30
COSMOFIN SYSTÉMOVÉ PRVKY
Označenie
výrobku
1.000
Označenie
výrobku
Mechanicky kotvená skladba
Balenie
Kúty COSMOFIN, 90 °, bledosivé
Rohy COSMOFIN, 90 °, bledosivé
Obal bleskozvodu COSMOFIN,
dĺžka rúry 250 mm
25 ks/kartón
25 ks/kartón
5 kusov / kartón
ø vnútri 20 mm, vonku 25 mm
Tekutý COSMOFIN
na zaizolovanie zvaru,
spotreba cca. 20g/m
COSMOFIN
0,85 kg kanister
bledosivý
LEPIDLÁ
Označenie výrobku
Terokal 914 (napájacie lepidlo)
HBT prostriedok na tekuté zváranie
FARBA
Spotreba
Balenie
cca. 300g/m2
10 kg
cca. 40g/m
1l / 30 l
sivá
Výhradný dovozca pre SR:
Darvi & partners spol. s r.o.
Pod Kaštieľom 303, 951 35 Veľké Zálužie, Slovak republic
tel.: +421 (0) 37 65 252 25, fax: +421 (0) 37 65 146 92
offi[email protected]
|
www.wolfin.sk
STRECH A BEZ STA ROSTÍ
TECHNICKÁ INFORMÁCIA COSMOFIN FG+
COSMOFIN
STREŠNÉ PÁSY Z PVC
Údaje o výrobku podľa DIN EN 13 956: použitie v exteriéri (mechanické kotvenie) – so zaťažením povrchu
(štrk/vegetačná vrstva/dopravné plochy a pod.)
COSMOFIN
RIEŠENIA DETAILOV
Údaje o výrobku podľa DIN EN 13 967: izolácia proti vlhkosti – izolácia proti podzemnej vode
ATIKA ISOWAND
MEDZIĽAHLÉ KOTVENIE PRI VÝŠKE
NAPOJENIA VIAC NEŽ 50 CM
poplastovaný plech
COSMOFIN
poplastovaný
plech
COSMOFIN
5 cm široký prehnutý pás
poplastovaného plechu
COSMOFIN
profil z
poplastovaného plechu
COSMOFIN
s tep.
izoláciou
NAPOJENIE STREŠNÉHO SVETLÍKA
S PROFILOM Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
bez tep.
izolácie
DVOJDIELNE NAPOJENIE
STREŠNÉHO SVETLÍKA
pružné uzavretie
povrchu s Elch Pro F173
poplastovaný plech
COSMOFIN
poplastovaný plech
COSMOFIN
poplastovaný plech
COSMOFIN
Vlastnosť
Skúšobná norma
COSMOFIN plastové strešné pásy sa vyrábajú vysokokvalitným postupom extrúzie PVC. COSMOFIN je overený dlhoročnými skúsenosťami a vyznačuje sa vysokou kvalitou produktu.
splnené
splnené
splnené
Dĺžka
DIN EN 1848-2
m
MDV
20
20
15
15
m
MDV
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
Pozdĺžna rovnosť
mm
MLV
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
Plošná rovinnosť
mm
MLV
≤ 10
≤ 10
= 10
≤ 10
Šírka
Plošná hmotnosť
DIN EN 1849-2
kg/m2
MDV
1,6
1,9
2,3
2,5
Vodotesnosť
DIN EN 1928 B
kPa
MLV
splnené
splnené
splnené
splnené
Požiarna odolnosť
DIN ENV 1187
–
–
BROOF (T1)*
BROOF (T1)*
BROOF (T1)
BROOF (T1)*
Reakcia pri požiari
DIN EN 13501-1
–
–
E
E
Odolnosť zvarového spoja proti odlupovaniu
DIN EN 12316-2
N/50 mm
MLV
≥ 300
≥ 300
≥ 300
≥ 300
Odolnosť zvarového spoja v šmyku
DIN EN 12317-2
N/50 mm
MLV
≥ 800
≥ 800
≥ 800
≥ 800
Pevnosť v ťahu
DIN EN 12311-2
N/50 mm
MLV
≥ 800
≥ 800
≥ 800
≥ 800
Ťažnosť
DIN EN 12311-2
%
MLV
≥2
≥2
≥2
≥2
Postup A
DIN EN 12691
mm
MLV
500
600
700
750
Postup B
DIN EN 12691
mm
MLV
500
600
700
750
DIN EN 12730 B
kg
MLV
≥ 20
≥ 20
≥ 20
≥ 20
DIN EN 1296 podľa
–
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
MLV
≥ 400
≥ 400
≥ 400
≥ 400
MLV
≥ 250
≥ 250
≥ 250
≥ 250
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
S integrovanou sklotextilnou mriežkou
– Cosmofin FG+
Na vytváranie detailov bez vloženej
mriežky – Cosmofin F
COSMOFIN FG+
je plastový strešný pás z mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) s vloženou sklotextilnou mriežkou určený na vytvorenie hydroizolačnej
vrstvy strechy podľa DIN V 20000-201(DE/E1 PVC-P-NB-V-GG) a na
hydroizoláciu stavieb podľa DIN V 20000-202 (BA PVC-P-NB-V-GG).
Skúšky podľa DIN 16726 a podľa smerníc UEATc, požiadavky splnené podľa DIN 18531 (strešné hydroizolácie) DIN 18195 (hydroizolácie stavieb), DIN V 20000-201a DIN V 20000-202 ako aj certifikácia
CE podľa DIN EN 13956 a DIN EN 13967, skúšky podľa DIN 4102-1
(B2) a DIN EN 13501-1 (E) ako aj DIN 4102-7 (tvrdá strešná krytina)
a DIN ENV 1187/prEN 13501-5 BROOF (t1) ako aj BROOF (t3).
DIN EN 1928
DIN EN 1847 podľa
DIN EN 1928
Pevnosť v ďalšom trhaní pri drieku klinca
DIN EN 12310-1
Pevnosť v ďalšom trhaní
DIN EN 12310-2
N
Odolnosť proti prerastaniu koreňov
DIN EN 13948
Rozmerová stálosť pri skladovaní v teple
DIN EN 1107-2
%
MLV
≤ 0,5
≤ 0,5
≤ 0,5
≤ 0,5
Prehýbanie pri nízkych teplotách
DIN EN 495-5
°C
MLV
≤ -20
≤ -20
≤ -20
≤ -20
Namáhanie UV-žiarením
DIN EN 1297
vizuálne
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
Odolnosť proti nárazom ľadovca
DIN EN 13583
m/s
MLV
≥ 25
≥ 25
≥ 25
≥ 25
Paropriepustnosť
DIN EN 1931
25.000 ± 5.000
25.000 ± 5.000
25.000 ± 5.000
μ=MDV o.15000 25.000 ± 5.000
Informácia pre používateľa: * Informácie týkajúce sa systémových štruktúr poskytne výrobca
** Hodnoty výrobku v nepoužitom stave
Systémové riešenia
do posledného detailu
E E
Odolnosť proti nárazu
IKEA v Kuala Lumpur, Malajzia
WOLFIN Bautechnik vlastní certifikát podľa DIN EN ISO 9001, DIN EN
ISO 14001 a Nariadenia EU o ekologickom audite.
2,0 mm
splnené
proti chemikáliám
COSMOFIN je ako súčasť výrobného programu WOLFIN BT koncipovaný najmä do novostavieb a ako cenovo výhodná veľkoplošná
hydroizolácia. Sortiment dopĺňajú systémové prvky.
1,8 mm
splnené
Trvácnosť vodotesnosť
Kvalita strešných pásov COSMOFIN PVC-P overená dlhoročnými
skúsenosťami umožňuje ich dobré remeselné spracovanie na streche a poskytuje ekonomické výhody pri skladovaní u spracovateľa
a u predajcov stavebných materiálov.
1,5 mm
–
proti starnutiu
COSMOFIN CHARAKTERIZUJÚ NASLEDUJÚCE VLASTNOSTI:
• Nízky stupeň deformácie pásov
• Homogénny okraj pásu bez výskytu kapilár
• Antimikróbna úprava
• Odolnosť proti UV-žiareniu
• Odolnosť proti nízkym teplotám
• Odolnosť proti prerastaniu koreňov; bol úspešne testovaný podľa FLL
(Výskumná spoločnosť pre krajinný rozvoj)
• Možnosť zvárania horúcim vzduchom a tekutým zváraním
• Možnosť recyklovania (spolupráca s Roof-Collect)
• Ekonomické výhody pre spracovateľov a predajcov stavebných materiálov:
vďaka vysokokvalitnej receptúre pásov COSMOFIN stačí pre všetky
spôsoby kladenia použiť len jeden strešný pás.
Výsledok
1,2 mm
DIN EN 1850-2
Trvácnosť vodotesnosť
VSTUP DO KVALITY
COSMOFIN je vysokokvalitný termoplastický plastový strešný pás
z mäkčeného PVC-P.
Údaje
Vonkajší vzhľad
Odolnosť proti statickému zaťaženiu
COSMOFIN je na veľkých plochách ako doma
Jednotka
Bezpečné a racionálne zváranie
horúcim vzduchom
Vysvetlivky:
MDV = údaj výrobcu s toleranciou
MLV = hraničná hodnota výrobcu
Stav: 06/2009
Na základe ďalšieho vývoja sú možné technické zmeny.
TECHNICKÁ INFORMÁCIA COSMOFIN FG+
COSMOFIN
STREŠNÉ PÁSY Z PVC
Údaje o výrobku podľa DIN EN 13 956: použitie v exteriéri (mechanické kotvenie) – so zaťažením povrchu
(štrk/vegetačná vrstva/dopravné plochy a pod.)
COSMOFIN
RIEŠENIA DETAILOV
Údaje o výrobku podľa DIN EN 13 967: izolácia proti vlhkosti – izolácia proti podzemnej vode
ATIKA ISOWAND
MEDZIĽAHLÉ KOTVENIE PRI VÝŠKE
NAPOJENIA VIAC NEŽ 50 CM
poplastovaný plech
COSMOFIN
poplastovaný
plech
COSMOFIN
5 cm široký prehnutý pás
poplastovaného plechu
COSMOFIN
profil z
poplastovaného plechu
COSMOFIN
s tep.
izoláciou
NAPOJENIE STREŠNÉHO SVETLÍKA
S PROFILOM Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
bez tep.
izolácie
DVOJDIELNE NAPOJENIE
STREŠNÉHO SVETLÍKA
pružné uzavretie
povrchu s Elch Pro F173
poplastovaný plech
COSMOFIN
poplastovaný plech
COSMOFIN
poplastovaný plech
COSMOFIN
Vlastnosť
Skúšobná norma
COSMOFIN plastové strešné pásy sa vyrábajú vysokokvalitným postupom extrúzie PVC. COSMOFIN je overený dlhoročnými skúsenosťami a vyznačuje sa vysokou kvalitou produktu.
splnené
splnené
splnené
Dĺžka
DIN EN 1848-2
m
MDV
20
20
15
15
m
MDV
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
Pozdĺžna rovnosť
mm
MLV
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
Plošná rovinnosť
mm
MLV
≤ 10
≤ 10
= 10
≤ 10
Šírka
Plošná hmotnosť
DIN EN 1849-2
kg/m2
MDV
1,6
1,9
2,3
2,5
Vodotesnosť
DIN EN 1928 B
kPa
MLV
splnené
splnené
splnené
splnené
Požiarna odolnosť
DIN ENV 1187
–
–
BROOF (T1)*
BROOF (T1)*
BROOF (T1)
BROOF (T1)*
Reakcia pri požiari
DIN EN 13501-1
–
–
E
E
Odolnosť zvarového spoja proti odlupovaniu
DIN EN 12316-2
N/50 mm
MLV
≥ 300
≥ 300
≥ 300
≥ 300
Odolnosť zvarového spoja v šmyku
DIN EN 12317-2
N/50 mm
MLV
≥ 800
≥ 800
≥ 800
≥ 800
Pevnosť v ťahu
DIN EN 12311-2
N/50 mm
MLV
≥ 800
≥ 800
≥ 800
≥ 800
Ťažnosť
DIN EN 12311-2
%
MLV
≥2
≥2
≥2
≥2
Postup A
DIN EN 12691
mm
MLV
500
600
700
750
Postup B
DIN EN 12691
mm
MLV
500
600
700
750
DIN EN 12730 B
kg
MLV
≥ 20
≥ 20
≥ 20
≥ 20
DIN EN 1296 podľa
–
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
MLV
≥ 400
≥ 400
≥ 400
≥ 400
MLV
≥ 250
≥ 250
≥ 250
≥ 250
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
S integrovanou sklotextilnou mriežkou
– Cosmofin FG+
Na vytváranie detailov bez vloženej
mriežky – Cosmofin F
COSMOFIN FG+
je plastový strešný pás z mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) s vloženou sklotextilnou mriežkou určený na vytvorenie hydroizolačnej
vrstvy strechy podľa DIN V 20000-201(DE/E1 PVC-P-NB-V-GG) a na
hydroizoláciu stavieb podľa DIN V 20000-202 (BA PVC-P-NB-V-GG).
Skúšky podľa DIN 16726 a podľa smerníc UEATc, požiadavky splnené podľa DIN 18531 (strešné hydroizolácie) DIN 18195 (hydroizolácie stavieb), DIN V 20000-201a DIN V 20000-202 ako aj certifikácia
CE podľa DIN EN 13956 a DIN EN 13967, skúšky podľa DIN 4102-1
(B2) a DIN EN 13501-1 (E) ako aj DIN 4102-7 (tvrdá strešná krytina)
a DIN ENV 1187/prEN 13501-5 BROOF (t1) ako aj BROOF (t3).
DIN EN 1928
DIN EN 1847 podľa
DIN EN 1928
Pevnosť v ďalšom trhaní pri drieku klinca
DIN EN 12310-1
Pevnosť v ďalšom trhaní
DIN EN 12310-2
N
Odolnosť proti prerastaniu koreňov
DIN EN 13948
Rozmerová stálosť pri skladovaní v teple
DIN EN 1107-2
%
MLV
≤ 0,5
≤ 0,5
≤ 0,5
≤ 0,5
Prehýbanie pri nízkych teplotách
DIN EN 495-5
°C
MLV
≤ -20
≤ -20
≤ -20
≤ -20
Namáhanie UV-žiarením
DIN EN 1297
vizuálne
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
Odolnosť proti nárazom ľadovca
DIN EN 13583
m/s
MLV
≥ 25
≥ 25
≥ 25
≥ 25
Paropriepustnosť
DIN EN 1931
25.000 ± 5.000
25.000 ± 5.000
25.000 ± 5.000
μ=MDV o.15000 25.000 ± 5.000
Informácia pre používateľa: * Informácie týkajúce sa systémových štruktúr poskytne výrobca
** Hodnoty výrobku v nepoužitom stave
Systémové riešenia
do posledného detailu
E E
Odolnosť proti nárazu
IKEA v Kuala Lumpur, Malajzia
WOLFIN Bautechnik vlastní certifikát podľa DIN EN ISO 9001, DIN EN
ISO 14001 a Nariadenia EU o ekologickom audite.
2,0 mm
splnené
proti chemikáliám
COSMOFIN je ako súčasť výrobného programu WOLFIN BT koncipovaný najmä do novostavieb a ako cenovo výhodná veľkoplošná
hydroizolácia. Sortiment dopĺňajú systémové prvky.
1,8 mm
splnené
Trvácnosť vodotesnosť
Kvalita strešných pásov COSMOFIN PVC-P overená dlhoročnými
skúsenosťami umožňuje ich dobré remeselné spracovanie na streche a poskytuje ekonomické výhody pri skladovaní u spracovateľa
a u predajcov stavebných materiálov.
1,5 mm
–
proti starnutiu
COSMOFIN CHARAKTERIZUJÚ NASLEDUJÚCE VLASTNOSTI:
• Nízky stupeň deformácie pásov
• Homogénny okraj pásu bez výskytu kapilár
• Antimikróbna úprava
• Odolnosť proti UV-žiareniu
• Odolnosť proti nízkym teplotám
• Odolnosť proti prerastaniu koreňov; bol úspešne testovaný podľa FLL
(Výskumná spoločnosť pre krajinný rozvoj)
• Možnosť zvárania horúcim vzduchom a tekutým zváraním
• Možnosť recyklovania (spolupráca s Roof-Collect)
• Ekonomické výhody pre spracovateľov a predajcov stavebných materiálov:
vďaka vysokokvalitnej receptúre pásov COSMOFIN stačí pre všetky
spôsoby kladenia použiť len jeden strešný pás.
Výsledok
1,2 mm
DIN EN 1850-2
Trvácnosť vodotesnosť
VSTUP DO KVALITY
COSMOFIN je vysokokvalitný termoplastický plastový strešný pás
z mäkčeného PVC-P.
Údaje
Vonkajší vzhľad
Odolnosť proti statickému zaťaženiu
COSMOFIN je na veľkých plochách ako doma
Jednotka
Bezpečné a racionálne zváranie
horúcim vzduchom
Vysvetlivky:
MDV = údaj výrobcu s toleranciou
MLV = hraničná hodnota výrobcu
Stav: 06/2009
Na základe ďalšieho vývoja sú možné technické zmeny.
TECHNICKÁ INFORMÁCIA COSMOFIN FG+
COSMOFIN
STREŠNÉ PÁSY Z PVC
Údaje o výrobku podľa DIN EN 13 956: použitie v exteriéri (mechanické kotvenie) – so zaťažením povrchu
(štrk/vegetačná vrstva/dopravné plochy a pod.)
COSMOFIN
RIEŠENIA DETAILOV
Údaje o výrobku podľa DIN EN 13 967: izolácia proti vlhkosti – izolácia proti podzemnej vode
ATIKA ISOWAND
MEDZIĽAHLÉ KOTVENIE PRI VÝŠKE
NAPOJENIA VIAC NEŽ 50 CM
poplastovaný plech
COSMOFIN
poplastovaný
plech
COSMOFIN
5 cm široký prehnutý pás
poplastovaného plechu
COSMOFIN
profil z
poplastovaného plechu
COSMOFIN
s tep.
izoláciou
NAPOJENIE STREŠNÉHO SVETLÍKA
S PROFILOM Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
bez tep.
izolácie
DVOJDIELNE NAPOJENIE
STREŠNÉHO SVETLÍKA
pružné uzavretie
povrchu s Elch Pro F173
poplastovaný plech
COSMOFIN
poplastovaný plech
COSMOFIN
poplastovaný plech
COSMOFIN
Vlastnosť
Skúšobná norma
COSMOFIN plastové strešné pásy sa vyrábajú vysokokvalitným postupom extrúzie PVC. COSMOFIN je overený dlhoročnými skúsenosťami a vyznačuje sa vysokou kvalitou produktu.
splnené
splnené
splnené
Dĺžka
DIN EN 1848-2
m
MDV
20
20
15
15
m
MDV
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
1,1 / 1,62
Pozdĺžna rovnosť
mm
MLV
≤ 50
≤ 50
≤ 50
≤ 50
Plošná rovinnosť
mm
MLV
≤ 10
≤ 10
= 10
≤ 10
Šírka
Plošná hmotnosť
DIN EN 1849-2
kg/m2
MDV
1,6
1,9
2,3
2,5
Vodotesnosť
DIN EN 1928 B
kPa
MLV
splnené
splnené
splnené
splnené
Požiarna odolnosť
DIN ENV 1187
–
–
BROOF (T1)*
BROOF (T1)*
BROOF (T1)
BROOF (T1)*
Reakcia pri požiari
DIN EN 13501-1
–
–
E
E
Odolnosť zvarového spoja proti odlupovaniu
DIN EN 12316-2
N/50 mm
MLV
≥ 300
≥ 300
≥ 300
≥ 300
Odolnosť zvarového spoja v šmyku
DIN EN 12317-2
N/50 mm
MLV
≥ 800
≥ 800
≥ 800
≥ 800
Pevnosť v ťahu
DIN EN 12311-2
N/50 mm
MLV
≥ 800
≥ 800
≥ 800
≥ 800
Ťažnosť
DIN EN 12311-2
%
MLV
≥2
≥2
≥2
≥2
Postup A
DIN EN 12691
mm
MLV
500
600
700
750
Postup B
DIN EN 12691
mm
MLV
500
600
700
750
DIN EN 12730 B
kg
MLV
≥ 20
≥ 20
≥ 20
≥ 20
DIN EN 1296 podľa
–
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
MLV
≥ 400
≥ 400
≥ 400
≥ 400
MLV
≥ 250
≥ 250
≥ 250
≥ 250
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
S integrovanou sklotextilnou mriežkou
– Cosmofin FG+
Na vytváranie detailov bez vloženej
mriežky – Cosmofin F
COSMOFIN FG+
je plastový strešný pás z mäkčeného polyvinylchloridu (PVC-P) s vloženou sklotextilnou mriežkou určený na vytvorenie hydroizolačnej
vrstvy strechy podľa DIN V 20000-201(DE/E1 PVC-P-NB-V-GG) a na
hydroizoláciu stavieb podľa DIN V 20000-202 (BA PVC-P-NB-V-GG).
Skúšky podľa DIN 16726 a podľa smerníc UEATc, požiadavky splnené podľa DIN 18531 (strešné hydroizolácie) DIN 18195 (hydroizolácie stavieb), DIN V 20000-201a DIN V 20000-202 ako aj certifikácia
CE podľa DIN EN 13956 a DIN EN 13967, skúšky podľa DIN 4102-1
(B2) a DIN EN 13501-1 (E) ako aj DIN 4102-7 (tvrdá strešná krytina)
a DIN ENV 1187/prEN 13501-5 BROOF (t1) ako aj BROOF (t3).
DIN EN 1928
DIN EN 1847 podľa
DIN EN 1928
Pevnosť v ďalšom trhaní pri drieku klinca
DIN EN 12310-1
Pevnosť v ďalšom trhaní
DIN EN 12310-2
N
Odolnosť proti prerastaniu koreňov
DIN EN 13948
Rozmerová stálosť pri skladovaní v teple
DIN EN 1107-2
%
MLV
≤ 0,5
≤ 0,5
≤ 0,5
≤ 0,5
Prehýbanie pri nízkych teplotách
DIN EN 495-5
°C
MLV
≤ -20
≤ -20
≤ -20
≤ -20
Namáhanie UV-žiarením
DIN EN 1297
vizuálne
splnené
splnené
splnené
splnené
splnené
Odolnosť proti nárazom ľadovca
DIN EN 13583
m/s
MLV
≥ 25
≥ 25
≥ 25
≥ 25
Paropriepustnosť
DIN EN 1931
25.000 ± 5.000
25.000 ± 5.000
25.000 ± 5.000
μ=MDV o.15000 25.000 ± 5.000
Informácia pre používateľa: * Informácie týkajúce sa systémových štruktúr poskytne výrobca
** Hodnoty výrobku v nepoužitom stave
Systémové riešenia
do posledného detailu
E E
Odolnosť proti nárazu
IKEA v Kuala Lumpur, Malajzia
WOLFIN Bautechnik vlastní certifikát podľa DIN EN ISO 9001, DIN EN
ISO 14001 a Nariadenia EU o ekologickom audite.
2,0 mm
splnené
proti chemikáliám
COSMOFIN je ako súčasť výrobného programu WOLFIN BT koncipovaný najmä do novostavieb a ako cenovo výhodná veľkoplošná
hydroizolácia. Sortiment dopĺňajú systémové prvky.
1,8 mm
splnené
Trvácnosť vodotesnosť
Kvalita strešných pásov COSMOFIN PVC-P overená dlhoročnými
skúsenosťami umožňuje ich dobré remeselné spracovanie na streche a poskytuje ekonomické výhody pri skladovaní u spracovateľa
a u predajcov stavebných materiálov.
1,5 mm
–
proti starnutiu
COSMOFIN CHARAKTERIZUJÚ NASLEDUJÚCE VLASTNOSTI:
• Nízky stupeň deformácie pásov
• Homogénny okraj pásu bez výskytu kapilár
• Antimikróbna úprava
• Odolnosť proti UV-žiareniu
• Odolnosť proti nízkym teplotám
• Odolnosť proti prerastaniu koreňov; bol úspešne testovaný podľa FLL
(Výskumná spoločnosť pre krajinný rozvoj)
• Možnosť zvárania horúcim vzduchom a tekutým zváraním
• Možnosť recyklovania (spolupráca s Roof-Collect)
• Ekonomické výhody pre spracovateľov a predajcov stavebných materiálov:
vďaka vysokokvalitnej receptúre pásov COSMOFIN stačí pre všetky
spôsoby kladenia použiť len jeden strešný pás.
Výsledok
1,2 mm
DIN EN 1850-2
Trvácnosť vodotesnosť
VSTUP DO KVALITY
COSMOFIN je vysokokvalitný termoplastický plastový strešný pás
z mäkčeného PVC-P.
Údaje
Vonkajší vzhľad
Odolnosť proti statickému zaťaženiu
COSMOFIN je na veľkých plochách ako doma
Jednotka
Bezpečné a racionálne zváranie
horúcim vzduchom
Vysvetlivky:
MDV = údaj výrobcu s toleranciou
MLV = hraničná hodnota výrobcu
Stav: 06/2009
Na základe ďalšieho vývoja sú možné technické zmeny.
VÝROBNÝ PROGRAM COSMOFIN
Váš predajca:
COSMOFIN FG+ PÁSY
COSMOFIN
SYSTÉM
SPÔSOBY KLADENIA:
Označenie
výrobku
Hrúbka v
mm
Šírka v
mm
Dĺžka v
m
Plocha/zvitok v
m2
COSMOFIN FG+
1,2
1.100
20
22
COSMOFIN FG+
1,2
1.620
20
32,4
COSMOFIN FG+
1,5
1.100
20
22
COSMOFIN FG+
1,5
1.620
20
32,4
COSMOFIN FG+
1,8
1.620
15
24,3
COSMOFIN FG+
2,0
1.620
15
24,3
1,5
1.100
20
22
PVC-P
termoplastické plastové strešné pásy
COSMOFIN F PÁSY
COSMOFIN F *
* (bez mriežky) na zvarové prekrytie poplastovaných plechov
ako aj rúrových objímok a iných detailov
COSMOFIN SQ ODOLNÉ PROTI SKLZU
COSMOFIN SQ
Voľne kladené pri povrchovom zaťažení
1,2
1.620
20
32,4
Šírka v
mm
Dĺžka v
m
Plocha/zvitok v
m2
COSMOFIN tabuľa
1.000
z poplastovaného plechu z 0,6 mm
kontinuálne pozinkovaného oceľového
plechu a pás COSMOFIN, bledosivý
2
2
Zvitok poplastovaného
plechu COSMOFIN, pozinkovaný,
bledosivý
30
30
COSMOFIN SYSTÉMOVÉ PRVKY
Označenie
výrobku
1.000
Označenie
výrobku
Mechanicky kotvená skladba
Balenie
Kúty COSMOFIN, 90 °, bledosivé
Rohy COSMOFIN, 90 °, bledosivé
Obal bleskozvodu COSMOFIN,
dĺžka rúry 250 mm
25 ks/kartón
25 ks/kartón
5 kusov / kartón
ø vnútri 20 mm, vonku 25 mm
Tekutý COSMOFIN
na zaizolovanie zvaru,
spotreba cca. 20g/m
COSMOFIN
0,85 kg kanister
bledosivý
LEPIDLÁ
Označenie výrobku
Terokal 914 (napájacie lepidlo)
HBT prostriedok na tekuté zváranie
FARBA
Spotreba
Balenie
cca. 300g/m2
10 kg
cca. 40g/m
1l / 30 l
sivá
Výhradný dovozca pre SR:
Darvi & partners spol. s r.o.
Pod Kaštieľom 303, 951 35 Veľké Zálužie, Slovak republic
tel.: +421 (0) 37 65 252 25, fax: +421 (0) 37 65 146 92
offi[email protected]
|
www.wolfin.sk
STRECH A BEZ STA ROSTÍ
VÝROBNÝ PROGRAM COSMOFIN
Váš predajca:
COSMOFIN FG+ PÁSY
COSMOFIN
SYSTÉM
SPÔSOBY KLADENIA:
Označenie
výrobku
Hrúbka v
mm
Šírka v
mm
Dĺžka v
m
Plocha/zvitok v
m2
COSMOFIN FG+
1,2
1.100
20
22
COSMOFIN FG+
1,2
1.620
20
32,4
COSMOFIN FG+
1,5
1.100
20
22
COSMOFIN FG+
1,5
1.620
20
32,4
COSMOFIN FG+
1,8
1.620
15
24,3
COSMOFIN FG+
2,0
1.620
15
24,3
1,5
1.100
20
22
PVC-P
termoplastické plastové strešné pásy
COSMOFIN F PÁSY
COSMOFIN F *
* (bez mriežky) na zvarové prekrytie poplastovaných plechov
ako aj rúrových objímok a iných detailov
COSMOFIN SQ ODOLNÉ PROTI SKLZU
COSMOFIN SQ
Voľne kladené pri povrchovom zaťažení
1,2
1.620
20
32,4
Šírka v
mm
Dĺžka v
m
Plocha/zvitok v
m2
COSMOFIN tabuľa
1.000
z poplastovaného plechu z 0,6 mm
kontinuálne pozinkovaného oceľového
plechu a pás COSMOFIN, bledosivý
2
2
Zvitok poplastovaného
plechu COSMOFIN, pozinkovaný,
bledosivý
30
30
COSMOFIN SYSTÉMOVÉ PRVKY
Označenie
výrobku
1.000
Označenie
výrobku
Mechanicky kotvená skladba
Balenie
Kúty COSMOFIN, 90 °, bledosivé
Rohy COSMOFIN, 90 °, bledosivé
Obal bleskozvodu COSMOFIN,
dĺžka rúry 250 mm
25 ks/kartón
25 ks/kartón
5 kusov / kartón
ø vnútri 20 mm, vonku 25 mm
Tekutý COSMOFIN
na zaizolovanie zvaru,
spotreba cca. 20g/m
COSMOFIN
0,85 kg kanister
bledosivý
LEPIDLÁ
Označenie výrobku
Terokal 914 (napájacie lepidlo)
HBT prostriedok na tekuté zváranie
FARBA
Spotreba
Balenie
cca. 300g/m2
10 kg
cca. 40g/m
1l / 30 l
sivá
Dovozca pre SR:
Darvi & partners spol. s r.o.
Pod Kaštieľom 303, 951 35 Veľké Zálužie, Slovak republic
tel.: +421 (0) 37 65 252 25, fax: +421 (0) 37 65 146 92
offi[email protected]
|
www.wolfin.sk
STRECH A BEZ STA ROSTÍ
Download

WOLFIN COSMOFIN 628x297.indd