PRÍRUČKA
kozmetického
poradcu
2
M
ilá kozmetická poradkyňa, milý kozmetický poradca, práve ste sa
stali súčasťou jednej z najúspešnejších firiem na svete. Blahoželáme
Vám a tešíme sa na spoluprácu. Príručka, ktorú máte v rukách,Vám pomôže rýchlo sa zorientovať vo svete Oriflame.
REGISTRAČNÝ POPLATOK
Registračný poplatok je 3 €. Jeho zaplatením prispievate na ušľachtilé ciele.
Oriflame poskytuje každý rok celú túto čiastku detským nemocniciam
na zlepšenie podmienok detských pacientov.
ŠTARTOVACÍ BALÍK
Získa ho každý nový poradca automaticky v prvom balíku. Obsahuje katalógy na nasledujúcu
kampaň, katalógy zliav na nasledujúcu kampaň, Príručku pre poradcu/sponzora (s programom
Vitajte v Oriflame a Zákazníckymi kartami), Cenník na nasledujúcu kampaň, Katalóg Wellness
by Oriflame, Žiadosť o registráciu, Sprievodcu pleťovou kozmetikou, Sprievodcu svetom vôní,
Cestu k úspechu do vrecka, Leták „Vernostný program“.
3- TÝŽDŇOVÝ CYKLUS
Katalógy Oriflame vydávame 17 x ročne. Ich doba platnosti je 3 týždne. Nájdete ju na titulke
každého katalógu, na internete, resp. v cenníku.V roku 2012 platia kampane vždy od nedele
do soboty.
Adresa, kontakty
Oriflame Slovakia s.r.o.,
Europeum Business Centre
Suché Mýto 1, 814 99 Bratislava
Infolinka
02 / 5910 2511, 02 / 5910 2520
Telefonické objednávanie
02 / 5910 2521
Faxové objednávanie
02 / 5910 2525-26
E-mailové objednávanie
[email protected]flame.sk
Internetové objednávanie
www.oriflame.sk
Senior regionálny manažér
a tréningový manažér
Václav Thoř, tel. č. 0917/127 319
Regionálny obchodný manažér
Región 1 ZÁPAD
Milan Majer, tel.č. 0917/762 813
Regionálna obchodná manažérka
Región 2 JUH
Ing. Iveta Bušovská, tel.č. 0915/956 181
Regionálna obchodná manažérka
Región 3 VÝCHOD
Ing. Lenka Hajdu, tel. č. 0905/424 237
Regionálny obchodný manažér
Región 4 SEVER
Ing. Michal Červeň, tel.č. 0915/849 295
3
I.
Tlačoviny
v oriflame
1.
2.
3.
03
05/02 – 25/02
2012
Kampaň 3/2012
100% ZÁRUKA SPOKOJNOSTI
Ak budete z akéhokoľvek dôvodu
s výrobkom firmy Oriflame
nespokojní, požiadajte do 14 dní
svoju kozmetickú poradkyňu
o vrátenie peňazí.
merná
a farba
5.2. 2012 - 25.2. 2012
www.oriame.sk
Výrobky Oriflame nie sú testované
na zvieratách. Oriflame nepoužíva
živočíšne ingrediencie, získavanie
ktorých spôsobuje zvieratám bolesť,
utrpenie alebo smrť.
N A T U R A Lex
tracts
Oriflame kladie dôraz na používanie
prírodných komponentov a výťažkov.
Oriflame používa aerosol
nepoškodzujúci ozón.
45. VÝROČIE
ORIFLAME
Oriflame Slovakia s.r.o. je členom
Združenia priameho predaja na
Slovensku. Jeho členmi sa môžu
stať len firmy, dodržiavajúce prísne
podmienky priameho predaja.
WELLNESS
RECEPT
VAŠA KOZMETICKÁ PORADKYŇA /
VÁŠ KOZMETICKÝ PORADCA:
Meno a priezvisko:
Adresa:
Telefón:
Naša adresa:
ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o.
Europeum Business
Centre-Suché mýto 1
814 99 Bratislava
Infolinka: 02/5910 2511
www.oriflame.sk
Code 631134.1
ECHO
Z REGIÓNOV
© 2012 Oriflame Cosmetics SA
RČEK!
NOVÁ PARFUMOVÁ
VODA NA VALENTÍNA
AJ KU DŇU ŽIEN
4.
3
CENNÍK
Platí od nedele
5.2. do soboty
VÝHERCOVIA
A
VÝLETU
Y
DO VARŠAVY
5.
NOVINKY KAMPANE
4/2012
ZADARMO
1. Krok
4
ZADARMO
2. Krok
za každých
80 BB
ZADARMO
4. Krok
ZADARMO
za každých
100 BB
za každých
110 BB
Nový poradca Oriflame si môže kúpiť sadu
Priemerná hodnota bodu:
vzoriek pod kódom 630368 len za 13,50 €. Ak
Oriflame bonus:
si neobjedná v prvej objednávke, môže tak urobiť
ZADARMO
6. Krok
za každých
120 BB
Sada vzoriek pre nových poradcov
najneskôr do konca 3. kampane od zapojenia do
KLUB
6.
ZADARMO
3. Krok
za každých
90 BB
5. Krok
TOP
Kampaň 2012
25.2. 2012.
Leták „Vitajte v Oriflame!“ 2012
za každých
70 BB
TOP K
KLUB
V KAMPANI 3/2012
UVEDIEME
SVETOVÚ
NOVINKU
Zlatý bonus:
Oriflame. Nový poradca má nárok iba na jednu
Zafírový bonus:
sadu so vzorkami za túto zľavnenú cenu.
Diamantový bonus:
0,61
miera 4%
miera 1%
miera 0,5%
miera 0,25%
OBJEDNÁVANIE
tel.: 02 - 5910 2521
fax: 02 - 5910 2525
fax: 02 - 5910 2526
e-mail: [email protected]flame.sk
online: www.oriflame.sk
fantastická ponuka pre
nových poradcov
v rokuu 2012
Karta pre zákazníka - pre nových poradcov 2012
1.
Kampaň
2.
Kampaň
630897
2,50 €
4.
Kampaň
3.
Kampaň
630689
2,90 €
5.
Kampaň
630692
Informácie - Bodová tabuľka
Vysvetlivky
Obrat skupiny v bodoch
Kampaňová zľava skupiny
200
600
1 200
2 400
4 000
6 600
10 000
3%
6%
9%
12 %
15 %
18 %
21 %
630898
2,90 €
ZÍSKA
AJT
TE DARČEKY ZAD
DAR
RMO
A OKA
AMŽITÚ ZL
L΄ AVU 26
65 €
630693
8,90 €
Tipy na úsp
pech
h:
• Objednajte si v každej kampani - v prvých
6 získate krásne darčeky zadarmo
• Rozširujte si okruh zákazníkov v každej kampani,
urobíte radosť sebe aj im
• Zapájajte do Oriame ďalších poradcov
• Zarobte si veľa peňazí a staňte sa nančne
nezávislou
6.
Kampaň
2,50 €
630691
Milá kozmetická poradkyňa, poradca Oriame, blahoželáme Vám
k Vášmu rozhodnutiu pridať sa k 3,6 miliónom spokojných
poradcov na celom svete.
2,90 €
Utrácate za kozmetiku?
Skúste na nej zarobiť!
BB bonusový bod
HN hodnota nákupu
PC poradcovská cena
KC
N
Ponúkame Vám 17 katalógov, ktoré vychádzajú v trojtýždňových intervaloch.
Začiatok kampaní v roku 2012 je vždy v nedeľu, koniec vždy v sobotu.
ZMENA CIEN VYHRADENÁ
katalógová cena
Vyhradzujeme si právo meniť výrobky
v závislosti od meniacej sa ponuky v Oriflame.
novinky
Z katalógu 4 si budete môcť objednávať od nedele 26.2. do soboty 17.3. 2012.
Copyright © 2012 Oriame C
Cosmetics
osmetics SA
Code: 631124.1
Je súčasťou tejto príručky.
13.12.2011 8:42:44
8.
Žiadosť o registráciu
Údaje o firme: ORIFLAME SLOVAKIA, s.r.o., Europeum Business Centre-Suché mýto 1, 814 99 Bratislava,
IČO: 31348751, DIČ: 2020319290, IČ DPH: SK2020319290 (ďalej len Oriflame).
Vyplňujte čitateľne, paličkovým písmom, spolu so sponzorkou. Bez vyplnenia všetkých údajov Vašu žiadosť nemôžeme prijať. Nehodiace
sa prečiarknite. Veková hranica registrácie je 15 rokov. Vyhradzujeme si právo žiadosť o registráciu odmietnuť, a to aj bez udania dôvodu.
Úverový limit na prvú objednávku je 165 €.
Údaje o oslovenej (oslovenom)
7.
Dátum registrácie1)
Registračné číslo1)
Číslo OP
Dátum narodenia
Priezvisko
Meno
Titul
Adresa trvalého pobytu
PSČ
Zamestnávateľ
Adresa zam.
Mobil*)
Tel. domov*)
Číslo bankového účtu2)*)
PSČ
Tel. do zam.*)
Kód banky*)
Špecifický symbol3)*)
E-mailová adresa*)
Meno zákazníka
Mô
ušetržete
iť až
70%
Meno a registračné číslo Vášho kozmetického poradcu
Údaje o zákonnom zástupcovi 4)
Dátum narodenia
Priezvisko
Meno
Titul
Adresa trvalého pobytu
PSČ
Kontakt na kozmetického poradcu
Údaje o sponzorke (sponzorovi)
Registračné číslo
Dátum narodenia
Priezvisko
Meno
Titul
Ka aló
Kat
alóg: _______
___
_________________________
Nák
Ná
N
ku
up
p nad
n 14
4€
Katalóg: _______
____________
__________
Nákup nad 14 €
Adresa trvalého pobytu
Podpis po
porad
rad
dcu
c
Podpis poradcu
cu
Po zaslaní vyplnenej žiadosti o registráciu Vám Oriflame pridelí registračné číslo a zašle štartovací balík. Uveďte prosím miesto,
kde si želáte vyzdvihnúť štartovací balík.
Kat lóg:
Kataló
g _________________________
______
Nákup nad
Ná
n 14 €
Kataló
alóg:
g: _____
_________________
_______
Nákup
up nad 14 €
Servisný bod
Podpis poradcu
Podpis poradcu
Katalóg: ___________________________
Nákup nad 14 €
Katalóg: ___________________________
Nákup nad 14 €
Podpis poradcu
Podpis poradcu
PRE PORADCOV:
Poradca musí byť zapojený v programe Vitajte v Oriflame a osobný nákup musí mať
vyšší ako 70 BB.
VENUJJE ORIIFLAME
E
NA DE
ETS
SKÚ
Ú CHAR
RITU
Naša adresa: Oriame Slovakia s.r.o., Europeum Business Centre, Suché Mýto 1, 814 99 Bratislava, Telefoniké objednávanie: 02 - 5910 2521, Faxové objednávanie:
02 - 5910 2525 - 26, Internetové objednávanie: www.oriame.sk, E-mailové objednávanie: [email protected]ame.sk, INFOLINKA: 02 - 5910 2511
Code: 631216.1 SK
Cennik_3-2012_small.indd 1
3€
SYMBOLICKÉ
REGIST
TRA
AČNÝ
Ý
POPL
LAT
TOK
PSČ
Mobil*)
Tel. domov*)
Okamžitý servis
Tel. do zam.*)
Pošta
Svojím podpisom potvrdzujem, že som sa oboznámila (oboznámil) s podmienkami registrácie uvedenými na rubovej strane tejto žiadosti,
že im rozumiem a že s nimi súhlasím. Sponzorka (sponzor) je povinná (povinný) skontrolovať údaje o oslovenej uvedené v žiadosti o registráciu
s údajmi v jej (jeho) občianskom preukaze. Sponzorka (sponzor) je zodpovedná (zodpovedný) za správnosť vyplnených údajov na žiadosti. Podpísaním
žiadosti o registráciu sa táto stáva záväzná a po vyfaktúrovaní vstupného členského poplatku tento nie je možné stornovať ani reklamovať, a to ani
v rámci 100% záruky spokojnosti.
KARTA PRE
ZÁKAZNÍKA
Táto karta zostáva u zákazníka.
Viac informácií nájdete na www.oriflame.sk
Vyhradzujeme si právo meniť výrobky v závislosti od meniacej sa ponuky Oriflame.
Schválené dňa XX.XX.2011.
Je súčasťou tejto príručky.
..............................................................
Miesto a dátum
..............................................................
Podpis oslovenej (osloveného)5)
..............................................................
Miesto a dátum
..............................................................
Podpis sponzorky (sponzora)
..............................................................
Podpis zákonného zástupcu4)
..............................................................
Podpis povereného pracovníka
Oriflame
Ďakujeme za prejavenú dôveru! Vašu žiadosť vybavíme v čo najkratšom čase.
)
)
)
)
)
*)
1
2
3
4
5
Registračné číslo a dátum vzniku registrácie nevyplňujte! Vyplní ich firma.
Do kolónky číslo bankového účtu môžete vpísať aj číslo sporožírového účtu.
Špecifický symbol uvádzajte len pri účte vedenom v Slovenskej sporiteľni.
Údaje o zákonnom zástupcovi a jeho podpis sú nevyhnutné len v prípade, že oslovená (oslovený) má menej ako 18 rokov.
Ak sú oslovení manželia a žiadajú o registráciu spolu, podpíšu sa obaja.
Tieto údaje nie sú povinné.
Code: 630362.1 SK
1. KATALÓG
Je to najdôležitejší obchodný nástroj. V Oriflame
je 17 predajných období (kampaní) ročne, teda
17 katalógov. Každý je iný, každý obsahuje iné
nové výrobky a iné akcie. Investujte do katalógov, aby ste mohli svojim zákazníkom predávať
každú kampaň z novej ponuky. Odporúčame si
kúpiť aspoň 10 každú kampaň. Katalóg dostávate poštou aj v prípade, že si jednu, dve alebo tri
kampane za sebou nepodáte objednávku.
2. EXTRA PONUKA
Obsahuje výrobky v mimoriadne výhodnej
cene. Distribuuje sa spolu s katalógom. Niekedy
podporuje firma sezónny predaj vydaním mimoriadnych letákov (leto, zima). Tieto zvyčajne
dostanete v balíku a informácie získate z časopisu Svet Oriflame alebo na www.oriflame.sk.
3. SVET ORIFLAME
Je to náš informačný časopis. Vychádza spravidla
každú kampaň. Obsahuje dôležité informácie,
potrebné pre vašu prácu. Informuje o akciách,
udalostiach, novinkách a zmenách. Bezplatne je
prístupný na internete v časti pre kozmetických
poradcov.
4. CENNÍK
Obsahuje tabuľku finančných a bodových
hodnôt (katalógová cena, poradcovská cena,
hodnota nákupu a bonusové body). Nájdete tu
aj zoznam servisných bodov, vzoriek výrobkov
a tlačovín.
5. CESTA K ÚSPECHU
Táto príručka pre lídrov obsahuje všetky
informácie o Oriflame. Je určená najmä pre
tých, ktorí si chcú budovať kariéru s Oriflame.
Obsahuje základné hodnoty Oriflame, plán postupu pri získavaní nových titulov, bonusy a ich
výpočet, povinnosti a najmä výhody poradcu,
lídra a direktora, etický kódex a iné dôležité
informácie, ktoré sú pre vás záväzné. Dostanete
ju automaticky a bezplatne, keď získate 12 %
pozíciu. Objednať si ju môžete pod kódom
630018.
6. PROGRAM „VITAJTE V ORIFLAME“
Je súčasťou tejto príručky a môžete si ho
objednať. Prevedie nového poradcu všetkými
6 krokmi podporného programu „Vitajte v
Oriflame“. Výrobky sa menia v závislosti od
ponuky Oriflame.
7. KARTA PRE ZÁKAZNÍKA
Pomáha vám pri ľahkom získavaní aspoň
piatich zákazníkov hneď na začiatku kariéry a
tým sa zúčastniť programu Vitajte v Oriflame.
Obsahuje najobľúbenejšie výrobky vo veľmi
dobrých cenách, ktoré ponúknete svojim zákazníkom. Sada 4 kusov je súčasťou tejto príručky.
Využite všetky 4 hneď na začiatku a obchod
sa vám rýchlo rozbehne. Nový poradca, ktorý
sa nezapojí, alebo v niektorej zo 6 kampaní vypadne z programu, nemá nárok na výrobky zo
zákazníckej karty v príslušnej kampani. Výrobky
a darčeky sa menia v závislosti od ponuky a
skladových zásob.
8. ŽIADOSŤ O REGISTRÁCIU
Obsahuje údaje novozaregistrovaného poradcu
a základné informácie o spolupráci medzi
poradcom a Oriflame. Je vyhotovená v 3
prepisovacích exemplároch. Vyplnený originál
posielajte do firmy spolu s kópiou občianskeho
preukazu (OP) nového poradcu, jedna kópia
ostáva sponzorovi a druhá novému poradcovi.
Objednávajte pod kódom 630362.
9. REKLAMAČNÝ FORMULÁR
Formulár nájdete na našej internetovej stránke
www.oriflame.sk, po prihlásení v sekcii Pre
kozmetických poradcov/ Objednávanie/Reklamačný formulár.
Poznámka:
1.) Všetky tieto tlačoviny (okrem Žiadosti
o registráciu) nájdete na našej webovej stránke
www.oriflame.sk. Katalóg a Extra ponuka pred
prihlásením, ostatné po prihlásení do časti pre
poradcov.
2.) Všetky tlačoviny obsahujú záväzné obchodné
podmienky platné pre poradcu v čase kúpy tovaru
a za týchto podmienok poradca tovar kupuje.
5
II.
objednávanie
v oriflame
Objednávku je možné podať
nasledujúcimi spôsobmi:
TELEFONICKY
02/ 5910 2521
V pracovných dňoch
od 8:00 do 17:00 hod.
6
Pri telefonickom objednávaní
si vopred pripravte :
- Svoje registračné číslo
- Dátum narodenia
- Miesto odberu
(kde si chcete prevziať svoj balík)
- Kódy výrobkov a počet kusov
Po nadiktovaní horeuvedených údajov vám
operátorka objednávku zopakuje a oznámi vám
sumu za objednávku a počet bodov za danú
objednávku.
INTERNETOM (on-line) na stránke
www.oriflame.sk
Internetom môžete objednávať 24 hodín
denne s výnimkou prelomu mesiaca a konca
kampane. Na prelome kalendárneho mesiaca
je internetové objednávanie v čase od 22:00 –
00:00 hod. vypnuté. V posledný deň kampane
funguje internetové objednávanie do 22:00 hod.
Internetové objednávanie na novú kampaň sa
spúšťa v prvý deň v čase 00:00
- 02:00 hod. Postup pri internetovom objednávaní nájdete na našej internetovej stránke www.
oriflame.sk, po prihlásení v sekcii Pre kozmetických poradcov/ Objednávanie/Objednávanie
cez internet.
PROSTREDNÍCTVOM
SERVISNÉHO BODU
(ďalej len SEB) Objednávku môžete podať aj
v servisnom bode. Servisné body Oriflame sa
nachádzajú takmer v každom meste na celom
Slovensku. Kontaktné informácie o mieste a
otváracích hodinách získate od sponzora, telefonicky na infolinke, alebo na internete na www.
oriflame.sk, v sekcii Pre kozmetických poradcov/
Objednávanie/Servisné body Oriflame. Správca
servisného bodu vám poskytne všetky potrebné informácie.
E-MAILOM
[email protected]
E-mailom môžete objednávať 24 hodín denne.
E-mailová objednávka musí obsahovať
registračné číslo, dátum narodenia, miesto
odberu (kde si chcete prevziať svoj balík), kódy
výrobkov a počet kusov. Spracovanie e-mailovej
objednávky vám potvrdíme počas pracovnej
doby.
FAXOM
02/ 5910 2525, 02/ 5910 2526
Faxom môžete posielať objednávky 24 hodín
denne. Na konci kampane je možné objednávku poslať najneskôr v piatok do 17:00 hod.
Odporúčame vám, aby ste si doručenie faxovej
objednávky overili telefonicky. Faxová objednávka musí byť čitateľná a kompletne vyplnená, v
opačnom prípade nebude spracovaná.
POŠTOU
Oriflame Slovakia s.r.o., Suché mýto 1,
P.O.Box 328, 814 99 Bratislava
Na konci kampane musí byť objednávka na
danú kampaň doručená najneskôr v piatok.
III.
dodávka
tovaru
Môžete si zvoliť, akým spôsobom
vám doručíme tovar.
SERVISNÝ BOD VO VAŠOM MESTE
Tu si môžete nielen podať objednávku, ale aj
vyzdvihnúť balík, podať reklamáciu a registráciu
nového poradcu. Každý SEB má svojho správcu,
ktorý vám je k dispozícii počas otváracích hodín.
Obsah balíka si vždy hneď skontrolujte. Prípadné nezrovnalosti hneď reklamujte u správcu
SEB. Neprevzatý tovar je vrátený po 10 dňoch
na reklamačné oddelenie. Storno poplatok
je 3,50 €.
Uzávierky pre objednávanie
na SEB
Uzávierka NEDEĽA do 23:59:59
- dodávka tovaru STREDA
Uzávierka PONDELOK do 23:59:59
- dodávka tovaru ŠTVRTOK
Uzávierka UTOROK do 23:59:59
- dodávka tovaru PIATOK
Uzávierka STREDA do 23:59:59
- dodávka tovaru PONDELOK
Uzávierka ŠTVRTOK do 23:59:59
- dodávka tovaru UTOROK
OBJEDNÁVKA KURIÉROM UPS
(miesto odberu 2) Kuriér UPS vám dodá
objednaný tovar na vami uvedenú adresu do
48 hodín odo dňa vyskladnenia. Prvý týždeň
kampane sa doba doručenia balíkov môže
predĺžiť v závislosti od množstva zrealizovaných
objednávok. Doručenie môžete sledovať na
stránke www.ups.sk v sekcii SLEDOVANIE
BALÍKOV.
SLOVENSKÁ POŠTA
(miesto odberu 77) Tovar objednaný na Slovenskú poštu vám bude doručený do 10 dní. Ak sa
stane, že vám balík do 10 dní nepríde, oznámte
to na našej Infolinke 02/ 5910 2520. My podá-
me reklamáciu na pošte. Medzitým si môžete
objednať ďalší balík alebo vám na vašu žiadosť
pošleme ešte raz ten, ktorý vám neprišiel.
OKAMŽITÝ SERVIS BRATISLAVA
V Okamžitom servise Bratislava si môžete podať objednávku a hneď vyzdvihnúť svoj tovar.
Otváracie hodiny:
Pracovný deň: 10:00 – 19:00 hod.
Zmena otváracích hodín vyhradená.
Objednávka podaná osobne v okamžitom servise Bratislava:
- tovar si vyzdvihnete hneď po podaní objednávky.
Objednávka podaná prostredníctvom
internetu alebo telefonicky (miesto
odberu 10):
- v pracovné dni do 12:00 hod. - výdaj v ten
deň po 14:00 hod.
- v pracovné dni po 12:00 hod. - výdaj
v nasledujúci deň po 14:00 hod.
- v poslednú sobotu kampane - výdaj
v utorok
- v prvú nedeľu kampane – výdaj v utorok
O stave vašej objednávky vás budeme informovať SMS správou. Tovar ste povinní si skontrolovať bezodkladne, ihneď na mieste. Rozdiely z
titulu „nedodané, chýbajúce, zjavné poškodenia,
zámeny, zistené mimo výdajného miesta nemôžu byť predmetom reklamácie.
Objednávky podané v okamžitom servise
Bratislava a na odberné miesto 10 (internetová alebo telefonická objednávka) držíme 2
pracovné dni. Po uplynutí tejto doby bude tovar
vystornovaný. Storno poplatok je 3,50 €.
7
Výdaj tovaru:
- poradcovi po predložení platného občianskeho preukazu (OP) / pasu
- poradcovi alebo inej osobe po predložení
dokladu o zaplatení
- poradcovi alebo inej osobe po predložení
čitateľne a presne vyplneného
,,Prehlásenia ručiteľa,,
Prehlásenie ručiteľa:
- tlačivo, ktoré dôkladne a presne vyplní objednávateľ.
- objednávateľ - poradca spoločnosti Oriflame s
platným registračným číslom svojím podpisom
dáva plnú moc ručiteľovi na prevzatie ním
objednaného tovaru.
- ručiteľ - osoba staršia ako 18 rokov, občan
SR, pri preberaní tovaru predkladá svoj OP/
pas a zodpovedá za kontrolu a úhradu faktúry
prevzatého tovaru. Podpisuje prevzatie tovaru.
8
CHÝBAJÚCE VÝROBKY/AUTOMATICKÁ DOFAKTURÁCIA (ADO)
Výrobky, ktoré sú v aktuálnej kampani akciové
(katalógové výrobky, ktoré nie sú do vypredania
zásob) a nie sú momentálne na sklade, budú
poradcovi archivované maximálne 60 dní od
dátumu ich fakturácie. Znamená to, že poradcovi bude daný chýbajúci výrobok nabalený
spolu s nasledujúcou objednávkou najneskôr
do 60 dní za pôvodnú akciovú cenu, ak s tým
súhlasí. Výrobky z automatickej dofakturácie sú
uvedené v nasledujúcej faktúre. Pri telefonickom
objednávaní sa vás operátor spýta, či si prajete
doposlať výrobky z automatickej dofakturácie.
V prípade, že máte záujem o výrobky z automatickej dofakturácie a zasielate objednávku
na tlačive „Objednávka“, je potrebné v pravej
hornej časti tlačiva označiť voľbu „ÁNO“.
AUTOMATICKÁ DOFAKTURÁCIA
NA INTERNETE
Ak sa chcete pozrieť, resp. urobiť zmeny v
ADO na internete, kliknite na voľbu „dofakturácia“.
Ak chcete výrobok z dofakturácie úplne zmazať
(aby sa už neobjavoval v ďalšej objednávke), je
potrebné prepísať v stĺpci MNOŽSTVO na 0 a
kliknúť na voľbu „POTVRDIŤ“.
Ak chcete zmeniť počet kusov (počet kusov
sa dá iba znížiť),prepíšte počet kusov v stĺpci
MNOŽSTVO a kliknite na voľbu „POTVRDIŤ“.
Pri akejkoľvek z týchto zmien je potrebné túto
zmenu potvrdiť kliknutím na voľbu „POTVRDIŤ“
IV.
Platba
v oriflame
Za objednaný tovar môžete zaplatiť
okamžite v Okamžitom servise (OS)
Bratislava alebo kreditnou kartou cez
internet alebo po vystavení faktúry v
lehote splatnosti 14 dní nasledujúcimi
spôsobmi: internetovým prevodom,
vkladom na účet, prevodom z účtu,
kreditnou alebo platobnou kartou cez
terminál, poštovou poukážkou, alebo v
predajniach Jednota priamo pri pokladniach (Unikasa).
Najrýchlejší spôsob, ako bude vaša
faktúra uhradená mimo priamej úhrady
v OS je:
- prevod na účet v rámci Tatra Banky (nasledujúci pracovný deň faktúra uhradená)
- vklad na účet v TB (nasledujúci pracovný deň
faktúra uhradená)
- Unikasa (nasledujúci pracovný deň faktúra
uhradená)
- prevod na účet z inej banky mimo TB (2
pracovné dni)
- platba poštou (2-3 pracovné dni)
- platba kreditnou kartou cez internet (uhradené ihneď), môžete takto zaplatiť iba práve
zadanú objednávku.
VARIABILNÝ SYMBOL
PRI PLATBE JE ČÍSLO FAKTÚRY!
Variabilný symbol je veľmi dôležitý údaj, bez
ktorého nie je možné identifikovať platbu.
Preto pri platení iným spôsobom ako šekom
priloženým k faktúre treba dbať na úplné a
presné vypísanie variabilného symbolu. Ak je
tento údaj neúplný, zle vypísaný alebo chýba,
dochádza k chybným, prípadne k oneskoreným
úhradám vašich faktúr. Cez víkend sa platby na
účet nepripisujú.
SPLATNOSŤ FAKTÚRY
Za tovar, ktorý ste si objednali a prevzali,
nemusíte zaplatiť hneď. Oriflame vám poskytuje
„úver“ počas lehoty splatnosti - 14 dní odo dňa
vystavenia faktúry. Poradca môže mať dve otvorené neuhradené faktúry v termíne splatnosti
(platinoví a zlatí TOP predajcovia až 5 faktúr). To
znamená, že si môže podať ďalšiu objednávku aj
vtedy, keď má jednu faktúru nezaplatenú (musí
byť ale v dobe splatnosti). V prípade prekročenia doby splatnosti bude poradcovi zablokované
objednávanie, registrovanie a tiež vyplácanie
zliav a bonusov. Oriflame poskytuje bezplatnú
službu zasielania pripomenutia splatnosti faktúry
prostredníctvom SMS na mobilné číslo alebo
e-mailom na adresu.
Ak máte záujem o túto službu, uveďte mobilné
číslo a e-mailovú adresu v Žiadosti o registráciu.
Každú zmenu hláste mailom alebo na infolinke.
Oriflame si vyhradzuje právo jednostranne
zmeniť dobu splatnosti faktúry. V prípade
neuhradenia faktúry v dobe splatnosti zasielame
prostredníctvom pošty upomienku, ktorá je
spoplatňovaná. V nasledujúcej faktúre účtujeme
3,50 € s textom: Poplatok za upomienku.
V prípade neuhradenia faktúry v lehote dlhšej
ako 10 dní po splatnosti je poradca povinný
akceptovať zmluvnú pokutu v hodnote 20 €.
Faktúra so zmluvnou pokutou a druhou
upomienkou je zasielaná prostredníctvom pošty.
Oriflame si vyhradzuje právo jednostranne zmeniť
výšku poplatku za upomienku.
ÚVEROVÝ LIMIT
- VÝŠKA OBJEDNÁVKY
Nový poradca môže podať prvú objednávku v
maximálnej hodnote 165 €. Po uhradení faktúry
(faktúr) v tejto hodnote sa mu úverový limit
zvýši na 670 € (vek nad 18 rokov). Oriflame
si vyhradzuje právo individuálne zmeniť alebo
neposkytnúť úverový limit. Nový poradca môže
registrovať ďalšieho poradcu až po zaplatení
svojej prvej faktúry.
9
POPLATKY
V ORIFLAME
SERVISNý POPLAToK:
Okamžitý
servis
SEB
UPS
Pošta
Poplatok
1,60 €
1,60 €
3,90 €
3,30 €
HRANICA PRE
NEPLATENIE
POPLATKU
od 100 BB *
dosiahnutých
jednorazovo
od 100 BB *
dosiahnutých
jednorazovo
od 250 BB
dosiahnutých
jednorazovo
od 250 BB
dosiahnutých
jednorazovo
* Pre členov Vitajte v Oriflame je hranica pre neplatenie poplatkov od 70/80/90 BB (krok 1,2,3)
- platí pre dodanie na SEB a okamžitý servis.
Tieto podmienky sa vzťahujú na každú objednávku v kampani.
10
Storno poplatok – 3,50 €
platí sa v prípade, ak si poradca neprevezme
objednaný tovar (SEB do 10 dní, OS do 2 dní)
Poplatok za upomienku - 3,50 €
platí sa, ak poradca neuhradí faktúru v dobe
splatnosti
Zmluvná pokuta - 20 €
platí sa, ak poradca neuhradí faktúru v lehote
dlhšej ako 10 dní po splatnosti
Oriflame si vyhradzuje právo jednostranne
zmeniť výšku poplatkov.
V.
reklamácie
v oriflame
ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK
Skrátená verzia - podrobnosti žiadajte vo svojom servisnom bode (SEB)
alebo okamžitom servise (OS).
1. Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na
tovar, ktorý bol zakúpený v Oriflame, a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.
V prípade zistenia chyby u zakúpeného
výrobku je potrebné tento tovar bezodkladne
reklamovať v zmysle §599 OZ. Reklamovať
však možno len chyby, ktoré spôsobil výrobca,
a ktoré neboli zjavné pri nákupe.
Reklamáciu nemožno uznať v prípade:
a) zjavných chýb, ktoré neboli zistené pri
nákupe,
b) prirodzeného opotrebovania výrobku,
c) poškodenia v dôsledku nedodržania riadnej
starostlivosti, hlavne v prípade poškodenia
vodou, chemickými prostriedkami a pod.
d) mechanického poškodenia, t.j. odretie, poškriabanie, odtrhnutie, zlomenie v dôsledku
nesprávnej manipulácie a pod.
2. Oriflame poskytuje exkluzívne 100% záruku
na tovar, ktorá začína odo dňa vystavenia
faktúry na predmetný tovar a trvá 21 dní.
3. Záručným dokladom ku každému tovaru
zakúpenému v Oriflame je faktúra.
4. Súhlas so záručnými podmienkami potvrdzuje kupujúci prevzatím tovaru.
5. Všetky reklamácie budú posúdené a vy
riešené najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia
reklamovaného tovaru Oriflame.
6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci bez zbytočného odkladu povinný urobiť kontrolu tovaru
a preskúmať:
a) či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,
b) či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či
nemá zjavnú závadu,
c) či fungujú všetky jeho jednotlivé časti
Nedodržaním týchto odporúčaní zaniká dôvod na reklamačné konanie.
Pokiaľ tovar nespĺňa podmienky niektorého
z týchto bodov, kupujúci môže uplatniť
práva z poskytovanej 100% záruky
v Oriflame v období do 21 dní od vystavenia
faktúry. Záruka sa nevzťahuje na závady
tovaru spôsobené nesprávnym používaním,
skladovaním, poškodením tovaru spotrebiteľom alebo iným opomenutím a nedodržaním
odporúčaných zásad.
7. Reklamovaný tovar je potrebné odovzdať
v SEB alebo OS. Pre servisné body – na adresu Oriflame Slovakia s.r.o. Reklamačné odd.,
Turbínova 1, 831 04 Bratislava
Pre Okamžitý servis Ba – Oriflame Slovakia
s.r.o., Suché Mýto 1, 814 99 Bratislava.
8. Pre správne posúdenie reklamácie je nutné,
aby reklamovaný tovar bol čistý, kompletný
a v súlade s hygienickými predpismi alebo
všeobecnými hygienickými zásadami.
9. Spotrebiteľ je povinný pri používaní tovaru
dodržiavať okrem všeobecne záväzných
pravidiel, rovnako aj podmienky stanovené
pre používanie tovaru v záručnom liste alebo
návodu na používanie - ošetrovanie, užívať
a ošetrovať tovar v súlade s jeho prirodzenou
životnosťou.
REKLAMÁCIA TOVARU
Tovar dodaný do SEB
Kozmetický poradca je povinný si vo svojom
vlastnom záujme skontrolovať tovar okamžite
po prebratí v SEB. Zistené rozdiely, poškodenie tovaru a pod. riešte bezodkladne, ihneď na
mieste.
Uvedené skutočnosti zistené po opustení
výdajného miesta nemôžu byť predmetom
reklamačného konania. Reklamačný formulár
musí byť vyplnený presne a dôkladne a priložený k tovaru.
11
Za odoslanie reklamácie na oddelenie reklamácií zodpovedá poverená osoba v SEB.
Ak si tovar po dodaní na SEB neprevezmete
do 10 dní, bude vrátený na reklamačné
oddelenie a vystornovaný. Storno poplatok je
3,50 €.
Tovar dodaný poštou
Reklamáciu môžete podať v najbližšom SEB
alebo poslať poštou.
Ak sa jedná o reklamáciu typu „chýba v balíku“, túto môžete zaslať e-mailom na
[email protected] Uveďte návrh
na riešenie. Spracovaná reklamácia vám príde
na miesto, odkiaľ ste reklamáciu podávali.
V prípade, že je balík zjavne poškodený,
požiadajte poštu o vystavenie reklamačného
protokolu. Balík neprevezmite.
12
Tovar dodaný kuriérom UPS
Reklamáciu môžete podať v najbližšom SEB
alebo poslať poštou.
Ak sa jedná o reklamáciu typu „chýba v balíku“, túto môžete zaslať e-mailom na
[email protected] Uveďte návrh na
riešenie. Spracovaná reklamácia vám príde
na miesto, odkiaľ ste reklamáciu podávali.
V prípade, že je balík zjavne poškodený,
požiadajte kuriéra o vystavenie reklamačného
protokolu. Balík neprevezmite.
Tovar vydaný v okamžitom servise
Bratislava
Kozmetický poradca je povinný si vo svojom
vlastnom záujme tovar skontrolovať okamžite
po prebratí v OS. Zistené rozdiely, poškodenie
tovaru a pod. riešte bezodkladne, ihneď na
mieste.
Uvedené skutočnosti zistené po opustení
výdajného miesta nemôžu byť predmetom
reklamačného konania. K tovaru priložte presne a dôkladne vyplnený reklamačný formulár.
V prípade, že si tovar neprevezmete do 2
pracovných dní, bude vám účtovaný storno
poplatok 3,50 €.
DRUHY REKLAMÁCIÍ
A ICH RIEŠENIE
1. Množstva a kvality z nasledujúcich
dôvodov:
a) NAVIAC – tovar bol dodaný navyše v porovnaní s objednávkou. Riešenie – vrátenie
tovaru v nepoužitom, nepoškodenom stave
a v pôvodnom obale. Dobropis.
b) ZÁMENA – dodaný bol iný výrobok, ako
bolo uvedené v objednávke. Riešenie – vrátenie tovaru v nepoužitom, nepoškodenom
stave a v pôvodnom obale. Dobropis.
c) CHÝBA – tovar nebol dodaný z iného
dôvodu, ako je uvedené v bode g). Tento
bod sa vzťahuje výlučne na reklamácie
tovaru zaslaného zo skladu vo Varšave. V
prípade prebratia tovaru v OS Bratislava je
kozmetický poradca povinný si vo vlastnom
záujme skontrolovať tovar okamžite na
mieste. Nedodržanie podmienok kontroly
tovaru v bodoch a, b, c, d, f nie je dôvodom
na oneskorené reklamačné konanie. Riešenie – dobropis resp. zaslanie výrobku.
d) KVALITA OBALU – poškodenie musí existovať už pri prevzatí tovaru kozmetickým
poradcom. Zistenie po opustení výdajného
miesta nie je dôvodom na reklamačné
konanie. Riešenie – dobropis resp. zaslanie
výrobku.
e) KVALITA OBSAHU - poradca deklaruje
subjektívnu alebo objektívnu nespokojnosť,
100% záruka spokojnosti, platí 21 dní od
vystavenia faktúry.
Riešenie – dobropis.
f) OMYLOM OBJEDNANÉ – tovar bol kozmetickým poradcom objednaný omylom.
Riešenie – dobropis.
g) NEBOLO NA SKLADE – tovar nebol
dodaný z objektívnych príčin.
Riešenie – podmienky dofakturácie.
h) CHYBA PROGRAMU – chyba pri spracovaní objednávky z objektívnych príčin.
Riešenie – kontrola nároku. Dofakturácia,
dobropis alebo oprava ceny.
2. 100 % záruka spokojnosti
- je exkluzívna záruka spokojnosti poskytovaná
spoločnosťou Oriflame.
Tovar môžete vrátiť bez udania dôvodu do
21 dní od vystavenia faktúry, a to za týchto
podmienok:
- subjektívna alebo objektívna nespokojnosť
zákazníka s tovarom.
- výrobok nesmie byť spotrebovaný viac ako
do 1/4
- spotrebiteľ musí v danom čase dodržiavať
všetky odporúčané a bežné spôsoby použitia
a ošetrovania produktu.
Lehoty pre uplatnenie 100% záruky
spokojnosti:
a/ do 14 dní – ak bude zákazník/čka z akéhokoľvek dôvodu s výrobkom firmy Oriflame
nespokojný/á, má právo požiadať kozmetickú
poradkyňu o vrátenie peňazí
b/ do 21 dní – od dátumu vystavenia faktúry
má poradkyňa právo na vrátenie výrobku z
akéhokoľvek dôvodu, v zmysle reklamačného
poriadku
c/ do 30 dní – doba, do ktorej sa firma
Oriflame najneskôr vyjadrí k spôsobu
vybavenia 100% záruky spokojnosti
Výhradným spôsobom riešenia reklamácie
tohto charakteru je vystavenie dobropisu.
Nárok na vystavenie dobropisu zaniká:
po uplynutí 21 dní od vystavenia faktúry.
Kozmetický poradca deklaruje 100% spokojnosť s vlastnosťami a kvalitou produktu.
Čo je dobropis - odpočtová faktúra v mínusovej hodnote, ktorá vzniká vrátením
tovaru. V systéme je automaticky odpočítaný z
nasledujúcej faktúry.
3. Ostatné
Iné prípady uplatnenia reklamácie sa posudzujú a riešia individuálne. O spôsobe vybavenia
rozhoduje Oriflame.
UPLATNENIE A VYBAVENIE
REKLAMÁCIE:
Pokiaľ si chcete uplatniť reklamáciu, ste
povinný:
- správne a úplne vyplniť reklamačný formulár
spoločnosti,
- popísať dôvod reklamácie i navrhnutý spô-
sob jej riešenia,
- odovzdať reklamovaný tovar, z ktorého nesmie byť spotrebovaná viac ako 1/4 obsahu,
- riadiť sa podmienkami reklamačného
poriadku
- v prípade „naviac, zámeny, alebo omylom objednané“, tovar nesmie byť použitý, poškodený a musí byť v pôvodnom obale,
- v prípade „poškodený obal“, tovar nesmie
byť používaný.
Oriflame prijíma a vybavuje reklamácie na:
- SEB (posielať na adresu: Turbínova 1, 831 04
Bratislava)
- a OS (vybavuje: Suché Mýto 1, 814 99
Bratislava).
Reklamácie je možné uplatňovať aj poštou, a
to priamo v sídle spoločnosti Oriflame (Suché
Mýto 1, 814 99 Bratislava).
Kozmetický poradca musí uplatniť reklamáciu
bez zbytočného odkladu po tom, ako dôvod
na jej uplatnenie zistí. Najneskôr však do 21
dní odo dňa vystavenia faktúry.
Reklamácia v SEB a OS sa uplatňuje osobne,
pričom rozhodujúcim pre zachovanie uvedenej lehoty je dátum prevzatia reklamácie na
reklamačnom formulári.
Reklamácia poštou sa uplatňuje v sídle
spoločnosti Oriflame, pričom rozhodujúcim
pre zachovanie uvedenej lehoty je dátum na
poštovej pečiatke.
Lehota na vybavenie reklamácie:
Lehota je 30 dní. V lehote 30 dní je započítaná
doba doručenia vybavenej reklamácie do SEB
alebo na adresu kozmetickej poradkyne.
Vo všetkých prípadoch reklamácií si spoločnosť Oriflame vyhradzuje právo na osobitné
posúdenie a spôsob riešenia.
13
VI.
ProgramY na
podporu predaja
SPONZORSKÁ PRÉMIA
PLATÍ PRE VŠETKÝCH KOZMETICKÝCH PORADCOV,VRÁTANE DIREKTOROV
Všetci sponzori môžu získať za zapojenie každého nového poradcu do Oriflame Sponzorskú
prémiu 20 €.
PODMIENKY ZÍSKANIA PRÉMIE SÚ:
• Preveďte nového poradcu všetkými 6 krokmi programu Vitajte v Oriflame a získate 20 €.
• V každej kampani musíte dosiahnuť 50 BB a viac.
• Odmenu dostanete za každého nového poradcu, ktorý prejde celým programom Vitajte
v Oriflame.
• Sponzorská prémia vám bude vyplatená v 7. kampani.
• Sponzorskú prémiu môžu získať všetci poradcovia vrátane direktorov.
TOP CLUB - KLUB NAJLEPŠÍCH PREDAJCOV
Kritériá /počet bodov/ na kvalifi kovanie sa do TOP CLUBU:
14
PLATINOVÝ
ZLATÝ
STRIEBORNÝ
BRONZOVÝ
1000 BB za kampaň alebo 4000 BB za 4 kampane
450 BB za kampaň alebo min. 1800 BB za 4 kampane
350 BB - 449 BB za kampaň alebo min. 1400 BB - 1799 BB za 4 kampane
250 BB - 349 BB za kampaň alebo min. 1000 BB - 1399 BB za 4 kampane
Členovia TOP Clubu dostanú počas nasledujúcich 4 kampaní odmenu a majú k dispozícii VIP
telefonickú linku - bezplatné volania len pre členov TOP CLUBU v pracovných dňoch.
Platinový poradca: do balíka dostane automaticky za 0,10 € 4 nové výrobky
z budúcej kampane, 40 katalógov a 40 letákov. Má nárok na 5 otvorených faktúr
v dobe splatnosti a zvýšený úverový limit na 1659,70 €.
Zlatý poradca: do balíka dostane automaticky za 0,10 € 3 nové výrobky
z budúcej kampane, 20 katalógov a 20 letákov. Má nárok na 5 otvorených faktúr
v dobe splatnosti a zvýšený úverový limit na 1659,70 €.
Strieborný poradca: do balíka dostane automaticky za 0,10 € 2 nové výrobky
z budúcej kampane, 10 katalógov a 10 letákov.
Bronzový poradca: do balíka dostane automaticky za 0,10 € 1 nový výrobok
z budúcej kampane, 5 katalógov a 5 letákov.
Na každej FAKTÚRE je vždy uvedený priebežný stav. Oriflame si vyhradzuje právo jednostranne meniť, prípadne úplne zrušiť ktorýkoľvek z podporných programov.
Podpis poradcu
cu
Kataló
alóg:
g: _____________________________
Nákup
up nad 14 €
Podpis poradcu
Katalóg: ___________________________
Nákup nad 14 €
Podpis poradcu
Podpis po
porad
rad
dcu
c
Kat lóg:
Kataló
g _________________________
______
Nákup nad
Ná
n 14 €
Podpis poradcu
Katalóg: ___________________________
Nákup nad 14 €
Podpis poradcu
Vyhradzujeme si právo meniť výrobky v závislosti od meniacej sa ponuky Oriflame.
Schválené dňa 3.11.2011.
Viac informácií nájdete na www.oriflame.sk
Táto karta zostáva u zákazníka.
PRE PORADCOV:
Poradca musí byť zapojený v programe Vitajte v Oriflame a osobný nákup musí mať
vyšší ako 70 BB.
Katalóg: _____________________________
Nákup nad 14 €
Ka aló
Kat
alóg: _______
___
_________________________
Nák
Ná
N
ku
up
p nad
n 14
4€
Kontakt na kozmetického poradcu
Meno a registračné číslo Vášho kozmetického poradcu
Meno zákazníka
15
KARTA PRE
ZÁKAZNÍKA
70%
M
ušetôžete
riť a
ž
630689
Ultra vyživujúce telové
mlieko so slnečnicovým
olejom
BB 3
2. kampaň
10,50 €
630898
Prečisťujúci olej s bio
výťažkami z čajovníka
a rozmarínu
BB 3
3. kampaň
6. kampa
aň
9,30 €
630693
Parfumová voda
Giordani White Gold
BB 9
8,90 €
2,90 €
ZÁKAZNÍCKA KARTA PRE ZAČÍNAJÚCE PORADKYNE V ROKU 2012
1. kam
amp
paň
630897
Fluoridová bieliaca
zubná pasta Optifresh XL
a Červená zubná kefka
OptiFresh
BB 3
5. kampaň
24,90 €
7,80 €
630692
Telový krém
Giordani White Gold
BB 3
2,90 €
4. kampaň
7,90 €
2,50 €
630691
Intímny čistiaci gél
Feminelle
BB 3
2,90 €
AŽ 70 %
MÔŽETE UŠETRIŤ
6,90 €
2,50 €
Urobte si radosť najobľúbenejšími výrobkami Oriflame!
Objednajte si z každého katalógu najmenej za 14 € a dostanete postupne výrobky zobrazené na tejto karte za tie najlepšie
ceny. Ponuka sa násobí (napr. za 28 € si môžete kúpiť 2 výrobky za vynikajúcu cenu). Vaša kozmetická poradkyňa podpisom
potvrdí nákup, ktorý ste z daného katalógu urobili. Kartu si ponechajte počas prvých 6 kampaní od vášho zapojenia do
Oriflame a postupne využívajte túto možnosť v každom katalógu.
Podpis poradcu
cu
Kataló
alóg:
g: _____________________________
Nákup
up nad 14 €
Podpis poradcu
Katalóg: ___________________________
Nákup nad 14 €
Podpis poradcu
Podpis po
porad
rad
dcu
c
Kat lóg:
Kataló
g _________________________
______
Nákup nad
Ná
n 14 €
Podpis poradcu
Katalóg: ___________________________
Nákup nad 14 €
Podpis poradcu
Vyhradzujeme si právo meniť výrobky v závislosti od meniacej sa ponuky Oriflame.
Schválené dňa 3.11.2011.
Viac informácií nájdete na www.oriflame.sk
Táto karta zostáva u zákazníka.
PRE PORADCOV:
Poradca musí byť zapojený v programe Vitajte v Oriflame a osobný nákup musí mať
vyšší ako 70 BB.
Katalóg: _____________________________
Nákup nad 14 €
Ka aló
Kat
alóg: _______
___
_________________________
Nák
Ná
N
ku
up
p nad
n 14
4€
Kontakt na kozmetického poradcu
Meno a registračné číslo Vášho kozmetického poradcu
Meno zákazníka
KARTA PRE
ZÁKAZNÍKA
70%
M
ušetôžete
riť a
ž
630689
Ultra vyživujúce telové
mlieko so slnečnicovým
olejom
BB 3
2. kampaň
10,50 €
630898
Prečisťujúci olej s bio
výťažkami z čajovníka
a rozmarínu
BB 3
3. kampaň
6. kampa
aň
9,30 €
630693
Parfumová voda
Giordani White Gold
BB 9
8,90 €
2,90 €
ZÁKAZNÍCKA KARTA PRE ZAČÍNAJÚCE PORADKYNE V ROKU 2012
1. kam
amp
paň
630897
Fluoridová bieliaca
zubná pasta Optifresh XL
a Červená zubná kefka
OptiFresh
BB 3
5. kampaň
24,90 €
7,80 €
630692
Telový krém
Giordani White Gold
BB 3
2,90 €
4. kampaň
7,90 €
2,50 €
630691
Intímny čistiaci gél
Feminelle
BB 3
2,90 €
AŽ 70 %
MÔŽETE UŠETRIŤ
6,90 €
2,50 €
Urobte si radosť najobľúbenejšími výrobkami Oriflame!
Objednajte si z každého katalógu najmenej za 14 € a dostanete postupne výrobky zobrazené na tejto karte za tie najlepšie
ceny. Ponuka sa násobí (napr. za 28 € si môžete kúpiť 2 výrobky za vynikajúcu cenu). Vaša kozmetická poradkyňa podpisom
potvrdí nákup, ktorý ste z daného katalógu urobili. Kartu si ponechajte počas prvých 6 kampaní od vášho zapojenia do
Oriflame a postupne využívajte túto možnosť v každom katalógu.
Podpis poradcu
cu
Kataló
alóg:
g: _____________________________
Nákup
up nad 14 €
Podpis poradcu
Katalóg: ___________________________
Nákup nad 14 €
Podpis poradcu
Podpis po
porad
rad
dcu
c
Kat lóg:
Kataló
g _________________________
______
Nákup nad
Ná
n 14 €
Podpis poradcu
Katalóg: ___________________________
Nákup nad 14 €
Podpis poradcu
Vyhradzujeme si právo meniť výrobky v závislosti od meniacej sa ponuky Oriflame.
Schválené dňa 3.11.2011.
Viac informácií nájdete na www.oriflame.sk
Táto karta zostáva u zákazníka.
PRE PORADCOV:
Poradca musí byť zapojený v programe Vitajte v Oriflame a osobný nákup musí mať
vyšší ako 70 BB.
Katalóg: _____________________________
Nákup nad 14 €
Ka aló
Kat
alóg: _______
___
_________________________
Nák
Ná
N
ku
up
p nad
n 14
4€
Kontakt na kozmetického poradcu
Meno a registračné číslo Vášho kozmetického poradcu
Meno zákazníka
KARTA PRE
ZÁKAZNÍKA
70%
M
ušetôžete
riť a
ž
630689
Ultra vyživujúce telové
mlieko so slnečnicovým
olejom
BB 3
2. kampaň
10,50 €
630898
Prečisťujúci olej s bio
výťažkami z čajovníka
a rozmarínu
BB 3
3. kampaň
6. kampa
aň
9,30 €
630693
Parfumová voda
Giordani White Gold
BB 9
8,90 €
2,90 €
ZÁKAZNÍCKA KARTA PRE ZAČÍNAJÚCE PORADKYNE V ROKU 2012
1. kam
amp
paň
630897
Fluoridová bieliaca
zubná pasta Optifresh XL
a Červená zubná kefka
OptiFresh
BB 3
5. kampaň
24,90 €
7,80 €
630692
Telový krém
Giordani White Gold
BB 3
2,90 €
4. kampaň
7,90 €
2,50 €
630691
Intímny čistiaci gél
Feminelle
BB 3
2,90 €
AŽ 70 %
MÔŽETE UŠETRIŤ
6,90 €
2,50 €
Urobte si radosť najobľúbenejšími výrobkami Oriflame!
Objednajte si z každého katalógu najmenej za 14 € a dostanete postupne výrobky zobrazené na tejto karte za tie najlepšie
ceny. Ponuka sa násobí (napr. za 28 € si môžete kúpiť 2 výrobky za vynikajúcu cenu). Vaša kozmetická poradkyňa podpisom
potvrdí nákup, ktorý ste z daného katalógu urobili. Kartu si ponechajte počas prvých 6 kampaní od vášho zapojenia do
Oriflame a postupne využívajte túto možnosť v každom katalógu.
Podpis poradcu
cu
Kataló
alóg:
g: _____________________________
Nákup
up nad 14 €
Podpis poradcu
Katalóg: ___________________________
Nákup nad 14 €
Podpis poradcu
Podpis po
porad
rad
dcu
c
Kat lóg:
Kataló
g _________________________
______
Nákup nad
Ná
n 14 €
Podpis poradcu
Katalóg: ___________________________
Nákup nad 14 €
Podpis poradcu
Vyhradzujeme si právo meniť výrobky v závislosti od meniacej sa ponuky Oriflame.
Schválené dňa 3.11.2011.
Viac informácií nájdete na www.oriflame.sk
Táto karta zostáva u zákazníka.
PRE PORADCOV:
Poradca musí byť zapojený v programe Vitajte v Oriflame a osobný nákup musí mať
vyšší ako 70 BB.
Katalóg: _____________________________
Nákup nad 14 €
Ka aló
Kat
alóg: _______
___
_________________________
Nák
Ná
N
ku
up
p nad
n 14
4€
Kontakt na kozmetického poradcu
Meno a registračné číslo Vášho kozmetického poradcu
Meno zákazníka
KARTA PRE
ZÁKAZNÍKA
70%
M
ušetôžete
riť a
ž
630689
Ultra vyživujúce telové
mlieko so slnečnicovým
olejom
BB 3
2. kampaň
10,50 €
630898
Prečisťujúci olej s bio
výťažkami z čajovníka
a rozmarínu
BB 3
3. kampaň
6. kampa
aň
9,30 €
630693
Parfumová voda
Giordani White Gold
BB 9
8,90 €
2,90 €
ZÁKAZNÍCKA KARTA PRE ZAČÍNAJÚCE PORADKYNE V ROKU 2012
1. kam
amp
paň
630897
Fluoridová bieliaca
zubná pasta Optifresh XL
a Červená zubná kefka
OptiFresh
BB 3
5. kampaň
24,90 €
7,80 €
630692
Telový krém
Giordani White Gold
BB 3
2,90 €
4. kampaň
7,90 €
2,50 €
630691
Intímny čistiaci gél
Feminelle
BB 3
2,90 €
AŽ 70 %
MÔŽETE UŠETRIŤ
6,90 €
2,50 €
Urobte si radosť najobľúbenejšími výrobkami Oriflame!
Objednajte si z každého katalógu najmenej za 14 € a dostanete postupne výrobky zobrazené na tejto karte za tie najlepšie
ceny. Ponuka sa násobí (napr. za 28 € si môžete kúpiť 2 výrobky za vynikajúcu cenu). Vaša kozmetická poradkyňa podpisom
potvrdí nákup, ktorý ste z daného katalógu urobili. Kartu si ponechajte počas prvých 6 kampaní od vášho zapojenia do
Oriflame a postupne využívajte túto možnosť v každom katalógu.
E
T
J
A
T
VI IFLAME
V OR
e nových poradcov
fantastická ponuka pr
v roku 2012
Milá kozmetická poradkyňa, poradca
Oriflame, blahoželáme Vám k Vášmu
rozhodnutiu pridať sa k 3,6 miliónom
spokojných poradcov na celom svete.
ZískajTE darčeky
zadarmo a okamžitú
zL΄ avu 265 €
Tipy na úspech:
• Objednajte si v každej kampani v prvých 6 získate krásne darčeky
zadarmo
• Rozširujte si okruh zákazníkov
v každej kampani, urobíte radosť
sebe aj im
• Zapájajte do Oriflame ďalších
poradcov
• Zarobte si veľa peňazí a staňte sa
finančne nezávislou
Ponúkame Vám 17 katalógov, ktoré vychádzajú
v trojtýždňových intervaloch. Začiatok kampaní
v roku 2012 je vždy v nedeľu, koniec vždy v sobotu.
3€
Symbolické
Registračný
poplatok
venuje
oriflame
na detskú
charitu
Naša adresa: Oriflame Slovakia s.r.o., Europeum Business Centre, Suché Mýto 1, 814 99 Bratislava, Telefoniké
objednávanie: 02 - 5910 2521, Faxové objednávanie: 02 - 5910 2525 - 26, Internetové objednávanie:
www.oriflame.sk, E-mailové objednávanie: [email protected], INFOLINKA: 02 - 5910 2511
6
1
krokov k úspechu
Prejdite programom „Vitajte v Oriflame“ počas prvých 6 kampaní
a získajte krásne výrobky zadarmo!
Využite počas prvých šiestich kampaní jedinečný program „Vitajte v Oriflame“, v ktorom Vám
ponúkame obľúbené výrobky Oriflame zadarmo! Stačí podať objednávku v prvých 6 kampaniach
a za každých 70 až 120 bodov získate krásne darčeky a k tomu okamžitú zľavu z nákupu v celkovej
hodnote 265 €.
ZA KAŽDÝCH 70 BB
DOSIAHNUTÝCH V 1. KAMPANI
Taška cez plece Oriflame
4
spolu zarobíte: 27,27 €
2
ZA KAŽDÝCH 80 BB
DOSIAHNUTÝCH V 2. KAMPANI
Toaletná voda Ice a Toaletná voda Air
zľava z nákupu: 21,96 €
hodnota darčeka: 33,40 €
spolu zarobíte: 55,36 €
5
ZADARMO
zľava z nákupu: 17,57 €
hodnota darčeka: 21,00 €
spolu zarobíte: 38,57 €
3
ZA KAŽDÝCH 90 BB
DOSIAHNUTÝCH V 3. KAMPANI
Vyživujúci krém na ruky a telo Milk & Honey Gold
a Hydratačný sprchovací krém Milk & Honey Gold
ZADARMO
zľava z nákupu: 19,76 €
hodnota darčeka: 16,60 €
spolu zarobíte: 36,36 €
Guľôčkový púder Giordani Gold - Natural Radiance
a Vysúvateľný štetec na púder Giordani Gold
ZADARMO
ZADARMO
zľava z nákupu: 15,37 €
hodnota darčeka: 11,90 €
ZA KAŽDÝCH 100 BB
DOSIAHNUTÝCH V 4. KAMPANI
ZA KAŽDÝCH 110 BB
DOSIAHNUTÝCH V 5. KAMPANI
Intenzívny hydratačný očný balzam
Aqua-Rhythm a Intenzívny hydratačný
denný krém Aqua-Rhythm
ZADARMO
zľava z nákupu: 24,16 €
hodnota darčeka: 30,40 €
spolu zarobíte: 54,56 €
6
ZA KAŽDÝCH 120 BB
DOSIAHNUTÝCH V 6. KAMPANI
Toaletná voda Eclat Weekend
ZADARMO
zľava z nákupu: 26,35 €
hodnota darčeka: 26,90 €
spolu zarobíte: 53,25 €
Pridaj v 6. kampani ďalších 130 BB navyše (spolu dosiahneš 120 BB + 130 BB = 250 BB)
a zároveň sa kvalifikuješ do TOP KLUBU! Vyhradzujeme si právo meniť výrobky v závislosti
od meniacej sa ponuky Oriflame. Schválené dňa 26. 1. 2012.
PRÍRUČKA
pre sponzora
Oslovená
Mesto:
Zamestanie:
Telefón:
Meno:
Vek:
Kozmetická poradkyňa
Mesto:
Meno:
Telefón:
Code: 631159.1
Copyright © 2011
Oriflame Cosmetics SA
I.
Oriflame
spoločnosť krásy
100 % Záruka spokojnosti
Ak bude zákazník z akéhokoľvek dôvodu
s tovarom nespokojný, môže ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 dní od vystavenia
faktúry.
Výrobky Oriflame nie sú testované
na zvieratách.
Oriflame nepoužíva živočíšne ingrediencie, získavanie ktorých spôsobuje zvieratám bolesť, utrpenie alebo smrť.
Oriflame kladie dôraz na používanie
prírodných komponentov a výťažkov.
Oriflame používa aerosól nepoškodzujúci ozón.
2
Oriflame Slovakia, s.r.o. je členom
Združenia priameho predaja na
Slovensku. Jeho členmi sa môžu stať len
firmy, dodržiavajúce prísne podmienky
priameho predaja.
Základné fakty o Oriflame
• Založenie v roku 1967
• Vysokokvalitné výrobky s prírodným
zložením, netestované na zvieratách
• Prevádzky vo viac ako 60 krajinách sveta
• Najväčšia európska spoločnosť krásy
s priamym predajom
• Ročný predaj 1,5 miliardy Eur
• Približne 3,6 milióna poradcov na celom
svete
• 7 500 zamestnancov
• 950 výrobkov každý rok
• 100 miliónov katalógov v 35 jazykoch
• Spoluzakladajúci člen organizácie World
Childhood Foundation
• Svetové výskumné a vývojové centrum
s viac ako 100 vedcami
• 5 vlastných výrobných jednotiek vo
Švédsku, Poľsku, Číne, Rusku a Indii
• Účasť na zozname Burzy Nasdaq OMX
Exchange od marca 2004
TIP
• Predstavme sa navzájom.
• Poznáte naše výrobky?
• Aké sú vaše skúsenosti?
• Čo z kozmetiky najradšej používate?
II.
Oriflame je nielen kozmetika,
ale najmä príležitosť
PREDSTAVTE SI, že by ste mali na svojom účte pravidelný príjem:
500 €
(8 500 € ročne)
300 €
(5 100 € ročne)
3
50 €
(850 € ročne)
ČO TREBA UROBIŤ:
500 €
Rozdajte katalógy
15 zákazníkom
(15 x 15 € = 225 €, váš
zisk je cca 50 €).
Zapájajte pravidelne
Organizujte obchodné
svoje známe do Oriflame
sretnutia. Riaďte svoju
a pozvite aj ďalšie na
obchodnú skupinu.
naše akcie.
300 €
Rozdajte katalógy
15 zákazníkom
(15 x 15 € = 225 €, váš
zisk je cca 50 €).
Zapájajte pravidelne
svoje známe do Oriflame
a pozvite aj ďalšie na
naše akcie.
50 €
Rozdajte katalógy
15 zákazníkom
(15 x 15 € = 225 €, váš
zisk je cca 50 €).
Pozývajte svoje známe
na akcie Oriflame.
Spolupracujte
so sponzorom
na obchodných
stretnutiach.
III.
Výhody ponúkané v Oriflame
(Ktoré sú pre vás najzaujímavejšie?)
1. Kozmetika
• široký sor timent kvalitných produktov,
novinky každé tri týždne,
• 17 katalógov, viac ako 950 výrobkov
a novinky v každom katalógu.
2. Príjem
• z predaja výrobkov (štvrtina),
• z predaja osobnej skupiny,
• sponzorská prémia,
4
• finančná nezávislosť.
• hviezdny bonus
• vernostný program Wellness by Oriflame
3. Sebarealizácia - kariera
• podnikanie bez počiatočných investícií,
• možnosť osobného rozvoja.
4. Kontakt s ľudmi
• katalóg Oriflame - dobrý dôvod
na pravidelné návštevy svojich priateliek,
• stretávanie sa s novými ľuďmi,
• pravidelné kozmetické a obchodné
stretnutia, kurzy,
• plesy, konferencie.
IV.
Zoznam ľudí,
ktorých poznáte
KOMU UKÁŽETE KATALÓG dnes (D), zajtra (Z), pozajtra (P)
1.
11.
2.
12.
3.
13.
4.
14.
5.
15.
6.
16.
7.
17.
8.
18.
9.
19.
10.
20.
KOMU UKÁŽETE KATALÓG dnes (D), zajtra (Z), pozajtra (P)
Tip: Tu ukážte katalóg a napíšte všetky výrobky, ktoré by poradkyňa chcela.
5
V.
Na začiatok
potrebujete
1. Katalógy
5 − 10 aktuálnych katalógov
s kompletným sortimentom Oriflame.
2.Vzorky
Sada vzoriek pre nové kozmetické
poradkyne za výhodnú cenu 13,50 €.
Táto cena platí do konca 3. kampane
od zapojenia do Oriflame.
Ilustračné foto.
Vyhradzujeme si právo meniť obsah sady.
6
Meno zákazníka
3. Karta pre zákazníka
Môžete
ušetriť
až
70%
Meno a registračné číslo Vášho kozmetického poradcu
Kontakt na kozmetického poradcu
Ka aló
Kat
alóg: _______
___
_________________________
Nák
Ná
N
ku
up
p nad
n 14
4€
Výhodné ponuky pre vaše zákazníčky
pri objednávke nad 14 €.
Podpis po
porad
rad
dcu
c
Podpis poradcu
cu
Kataló
Kat
lóg:
g _________________________
______
Ná
Nákup
n 14 €
nad
Kataló
alóg:
g: _____________________________
Nákup
up nad 14 €
Podpis poradcu
Podpis poradcu
Katalóg: ___________________________
Nákup nad 14 €
Katalóg: ___________________________
Nákup nad 14 €
Podpis poradcu
Podpis poradcu
nových
fantastická ponuka pre
Obchodné stretnutie
Iné stretnutie
kROkOV k úspEchu
4
zA KAŽdÝCH 80 bb
dOSIAHNUTÝCH V 2. KAMPANI
Toaletná voda Ice a Toaletná voda Air
Zadarmo
5
Zadarmo
3€
3
Vyživujúci krém na ruky a telo Milk & Honey Gold
a Hydratačný sprchovací krém Milk & Honey Gold
symboLické
Zadarmo
vENujE oriFLamE
Na dETskú chariTu
zľava z nákupu: 19,76 €
hodnota darčeka: 16,60 €
Copyright © 2012 Oriflame Cosmetics SA
Code: 631124.1
27.10.2011 15:17
spolu zarobíte: 36,36 €
Guľôčkový púder Giordani Gold - Natural radiance
a Vysúvateľný štetec na púder Giordani Gold
spolu zarobíte: 55,36 €
zA KAŽdÝCH 110 bb
dOSIAHNUTÝCH V 5. KAMPANI
Intenzívny hydratačný očný balzam
Aqua-rhythm a Intenzívny hydratačný
denný krém Aqua-rhythm
Zadarmo
zľava z nákupu: 24,16 €
hodnota darčeka: 30,40 €
spolu zarobíte: 38,57 €
zA KAŽdÝCH 90 bb
dOSIAHNUTÝCH V 3. KAMPANI
zA KAŽdÝCH 100 bb
dOSIAHNUTÝCH V 4. KAMPANI
zľava z nákupu: 21,96 €
hodnota darčeka: 33,40 €
zľava z nákupu: 17,57 €
hodnota darčeka: 21,00 €
rEgisTračNý
popLaTok
AŽ 70 %
Využite počas prvých šiestich kampaní jedinečný program „Vitajte v Oriflame“, v ktorom Vám ponúkame obľúbené výrobky Oriflame zadarmo! Stačí podať
objednávku v prvých 6 kampaniach a za každých 70 až 120 bodov získate krásne darčeky a k tomu okamžitú zľavu z nákupu v celkovej hodnote 265 €.
Taška cez plece Oriflame
spolu zarobíte: 27,27 €
2
8,90 €
MÔŽETE UŠETRIŤ
Prejdite programom „Vitajte v Oriflame“ počas prvých 6 kampaní a získajte krásne výrobky zAdArMO!
zA KAŽdÝCH 70 bb
dOSIAHNUTÝCH V 1. KAMPANI
Zadarmo
v roku 2012
Tipy na úspech:
• objednajte si v každej kampani - v prvých
6 získate krásne darčeky zadarmo
• rozširujte si okruh zákazníkov v každej kampani,
urobíte radosť sebe aj im
• Zapájajte do Oriflame ďalších poradcov
• Zarobte si veľa peňazí a staňte sa finančne
nezávislou
Termín
24,90 €
2,90 €
zľava z nákupu: 15,37 €
hodnota darčeka: 11,90 €
ZískajTE darčEky Zadarmo
a okamžiTú ZL΄ avu 265 €
VitajtevOriflame_Final.indd 1
7,90 €
2,50 €
6
Naša adresa: Oriflame Slovakia s.r.o., Europeum Business Centre, Suché Mýto 1, 814 99 Bratislava, Telefoniké objednávanie: 02 - 5910 2521, Faxové objednávanie:
02 - 5910 2525 - 26, Internetové objednávanie: www.oriflame.sk, E-mailové objednávanie: [email protected], iNFoLiNka: 02 - 5910 2511
Prineste si so sebou
630693
Parfumová voda
Giordani White Gold
BB 9
poradcov
Ponúkame Vám 17 katalógov, ktoré vychádzajú v trojtýždňových intervaloch.
Začiatok kampaní v roku 2012 je vždy v nedeľu, koniec vždy v sobotu.
Naše nasledujúce stretnutie
630692
Telový krém
Giordani White Gold
BB 3
1
Milá kozmetická poradkyňa, poradca Oriflame, blahoželáme Vám
k Vášmu rozhodnutiu pridať sa k 3,6 miliónom spokojných
poradcov na celom svete.
darčekmi ZADARMO.
6. kampa
aň
630691
Intímny čistiaci gél
Feminelle
BB 3
Urobte si radosť najobľúbenejšími výrobkami Oriflame!
E
AJT
VITIFL
AME
2,90 €
5. kampaň
Objednajte si z každého katalógu najmenej za 14 € a dostanete postupne výrobky zobrazené na tejto karte za tie najlepšie
ceny. Ponuka sa násobí (napr. za 28 € si môžete kúpiť 2 výrobky za vynikajúcu cenu). Vaša kozmetická poradkyňa podpisom
potvrdí nákup, ktorý ste z daného katalógu urobili. Kartu si ponechajte počas prvých 6 kampaní od vášho zapojenia do
Oriflame a postupne využívajte túto možnosť v každom katalógu.
Viac informácií nájdete na www.oriflame.sk
- za nákup budete odmenení
10,50 €
2,90 €
4. kampaň
6,90 €
Vyhradzujeme si právo meniť výrobky v závislosti od meniacej sa ponuky Oriflame.
Schválené dňa XX.XX.2011.
V OR
3. kampaň
630898
Prečisťujúci olej s bio
výťažkami z čajovníka
a rozmarínu
BB 3
9,30 €
KARTA PRE
ZÁKAZNÍKA
Táto karta zostáva u zákazníka.
Ideálne naštartovanie obchodu
2. kampaň
630689
Ultra vyživujúce telové
mlieko so slnečnicovým
olejom
BB 3
2,50 €
PRE PORADCOV:
Poradca musí byť zapojený v programe Vitajte v Oriflame a osobný nákup musí mať
vyšší ako 70 BB.
4. Program „Vitajte v Oriflame“
ZÁKAZNÍCKA KARTA PRE ZAČÍNAJÚCE PORADKYNE V ROKU 2012
1. kam
amp
paň
630897
Fluoridová bieliaca
zubná pasta Optifresh XL
a Červená zubná kefka
OptiFresh
BB 3
7,80 €
Katalóg: _____________________________
Nákup nad 14 €
spolu zarobíte: 54,56 €
6
zA KAŽdÝCH 120 bb
dOSIAHNUTÝCH V 6. KAMPANI
Toaletná voda Eclat Weekend
Zadarmo
zľava z nákupu: 26,35 €
hodnota darčeka: 26,90 €
spolu zarobíte: 53,25 €
Pridajte v 6. kampani ďalších 130 bb navyše (spolu dosiahnete 120 bb + 130 bb = 250 bb) a zároveň sa kvalifikujete do Top kLubu
a získate ďalšie krásne darčeky! Vyhradzujeme si právo meniť výrobky v závislosti od meniacej sa ponuky Oriflame. Schválené dňa 25. 10. 2011.
VitajtevOriflame_Final.indd 2
Miesto
27.10.2011 15:17
IV.
Zopár
dobrých rád
1. Katalóg noste vždy so sebou
- nikdy neviete, koho stretnete.
2. Dobrá poradkyňa listuje katalóg
spolu so svojou zákazníčkou, radí jej a
odporúča výrobky. Takto zvýšite svoju objednávku aj vy.
3. Katalóg zákazníčke nechajte, ale nie
dlhšie ako 2 − 3 dni (odporúčame: “Dnes ti
ho dám, zajtra preň prídem...”). Katalóg uvidí
viac zákazníkov a vy zvýšite svoju objednávku.
4. Pred návštevou zákazníčky si premyslite, aká je, koľko má rokov, čo zvykne
používať a podľa toho jej z katalógu odporúčajte. Našite jej objednávku presne na telo.
5. Objednávky si zapisujte do zošita,
nie na papieriky, ani do katalógu - riskujete, že
ich stratíte.
6. Poproste vašu rodinu a známe, aby
katalóg zobrali ukázať do práce, školy alebo
ich známym. Tak môže katalóg pracovať aj
tam, kde nie ste.
7. Objednávajte vždy na začiatku
kampane - budete medzi prvými, ktorí majú
katalóg na ďalšiu kampaň. Predbehnete tak
konkurenciu.
7
V.
Námietky, s ktorými sa môžete
stretnúť (Použite, len ak sa námietka vyskytne.)
Nemám čas
Koľko času si myslíte, že treba na prácu
s Oriflame? Koľko času by ste vy konkrétne
mohli venovať Oriflame?
Je to drahé
Čo konkrétne sa vám zdá drahé? Krém
za 9,90 €, ktorý používate mesiac, je 0,33 €
pre vašu krásu denne.
Nemám peniaze
Oriflame neponúka utrácanie,
ale zarábanie peňazí.
8
Všetci to už robia
Navštevuje vás kozmetická
poradkyňa pravidelne?
Kedy ste videli náš posledný
katalóg?
Čo konkrétne vás v ňom zaujalo?
Používam inú značku
Áno, vidno, že sa o seba staráte.
Ponúkam vám možnosť skúsiť
niečo nové, aj ja som tak
začínala.
Download

2,90 - oriflame