Kampaň 2-3/2015
19.1. – 8.2. 2015
9.2. – 1.3. 2015
www.oriflame.sk
Ideálny
valentínsky
darček
GARANTKA
WELLNESS
BY ORIFLAME
ODPORÚČA
SO FEVER HIM
& SO FEVER HER
Neodolateľné vône pre neho aj pre ňu
NOVINKY
KAMPANE
REVOLU
ČN
PLETI PO Á REGENERÁ
CI
ČAS SP
ÁNKU A
3 A 4/2015
02.03.
04-201
– 22.03
NOVIN
KA
Predst
avujem
NOČN e vám
É
OBNO
VU
SÉRUM JÚCE
TIME
RE
WELLN
ES
PRODUK S
NA PO TY
DPOR
ZD
RAVIA
A
U
SK
KRÁSY
5
.2015
VYHRAJTE
SADU
ŠPERKOV
POSSESS!
PREKVA
PENIE PR
Kúpte si
E VÁS
asp
v kampa oň 1 vôňu So
STIERAC ni 2 aj 3 a v kam Fever alebo My
IU KART
pani 3 au
Naked Tru
U*, s
tom
th
z 2000
sád luxusnktorou môžet aticky získate
e vyhrať
ých
ZADA šperkov Posse jednu
RMO
ss
Nezmešk
príležitoajte
sť
VERS
ENIST ING
SKING
03-201
09.02.–01.0
5
3.2015
marec
MEDZINÁ
RODNÝ
DEŇ ŽIE
N
Skvelé da
rčeky ku
Dňu žien
1
Náušnic
Elegantn e Possess
inšpirov é, výrazné náuš
ané
nice
egyptský starovekými
Nehrdza mi šper kami.
polakova vejúca oceľ, žele
imitácio né a pokovovanézo,
u zlata.
9x2,7 cm
Náhrde
Dramat lník Possess
ický
v štýle kráľo náhrdel­ník
Kleopatr vnej
júca oce y. Nehrdzave­
ľ,
polakova železo,
pokovo né a
­vané imit
zlata.
áciou
51x3,4
VYBER
A MÔŽ TE SI VÔŇU
ETE VY
HRAŤ
!
cm
Obje
v kampani dnajte si v kamp
ani 2
3 auto
prejde 1. maticky pridá a 3 aspoň jedn
u vôňu
me
krokom
So
programu do objednáv
ky. Stier Fever alebo
Vitajte v
Oriflame aciu kartu získaMy Naked Truth
a zároveň
a
aj
si v kamp každý nový porastieraciu kartu
vám
ani 3 obje
dca,
dná jedn ktorý v kamp
u z týcht
ani 3
o vôní.
od
1
Milí moji,
Zuzana Machová
Generálna riaditeľka
Oriflame Česká republika a Slovensko
KONTAKTÉ INFORMÁCIE:
ORIFLAME SLOVAKIA s.r.o.,
Europeum Business Centre,
Suché Mýto 1, 814 99 Bratislava
Infolinka: 02/5910 2511
Telefonické objednávanie: 02/5910 2521
Faxové objednávanie: 02/5910 2525
Internetové objednávanie: www.oriflame.sk
E-mailové objednávanie: [email protected]
REDAKČNÁ RADA:
Zuzana Machová, Lenka Štefániková, Zuzana Lišková,
Zuzana Igazová
Copyright © 2015 Oriflame Cosmetics SA
2|
Svet Oriflame
KATALÓG 2/2015
1 ks Kód 113025 Cena: 1,00 €
5 ks Kód 632281 Cena: 2,60 €
20 ks Kód 632298 Cena: 9,00 €
40 ks Kód 632315 Cena: 16,00 €
CENNÍK 2/2015
Kód 113783
Cena: 0,40 €
KATALÓG 3/2015
1 ks Kód 113026 Cena: 1,00 €
5 ks Kód 632282 Cena: 2,60 €
20 ks Kód 632299 Cena: 9,00 €
40 ks Kód 632316 Cena: 16,00 €
03-2015
09.02.–01.03.2015
SK
tak máme
za sebou
vianočný chaos,
novoročnú
hibernizáciu
až po Troch
Kráľov a
konečne sa zase
rozbieha normálny život.
A hlavne – hurá zase do práce!
Jednu vianočnú direktorskú poradu
sme mali v drevenej kolibe pri
Prievidzi. Michal – regionálny manažér
– behal v krpcoch a vyzeral ako bača
a Ivetka ako z Lúčnice.
Ale téma bola vážna: Čo sme spravili
a čo sme mali spraviť a nespravili.
Oceňovali sme úspešných.
Najviac ma zaujala drobná, štíhla
študentka – líderka, 21%. Stále rastie.
Nový bonus využíva neuveriteľne. V
kampani 15, ktorá bola pre mnohých
problém, mala bonus 1 200 euro.
Spomenula, že to bolo slabšie (!), lebo
má skúšky a musí veľa času stráviť pri
knihách.
Aj tak mala množstvo registrácií.
Vôbec nechápala, čo jej tak tlieskame.
Veď je to ľahké. Treba len disciplínu.
Nerozumie, prečo sa tak nedarí
všetkým ostatným.
Čo vlastne robia.
Nuž – čo.
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
marec
MEDZINÁRODNÝ
DEŇ ŽIEN
CENNÍK 3/2015
Kód 114299
Skvelé darčeky ku Dňu žien od
Cena: 0,40 €
1
EXTRA PONUKA 2/2015
Kód 113781
Cena: 0,10 €
né
Nádhervo
sady i
tr
vnú
03
EXTRA PONUKA
EXTRA PONUKA 3/2015
Kód 114305
Cena: 0,10 €
Platnosť letáka
09.02 - 01.03.2015
alebo do vypredania zásob.
NOVÉ VZORKY
» Toaletná voda My Naked Truth
Kód 31120
Cena: 0,10 €
ZMENY NA SERVISNÝCH BODOCH
SEB 88 Považská Bystrica
Adresa: Partizánska 1128/48 (II.poschodie Hl.pošta), 017 01 Považská Bystrica
Servisné dni a hodiny: Str 11:30 -15:30 hod. /tovar/, Štv 11:30 -15:30 hod. /tovar/
Správkyňa: Slávka Škoríková
Vedúca: Jarmila Gabrišová, tel.č. 0904/422 777
ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN
S platnosťou od kampane 2 bude v prevádzke:
1/ Okamžitý servis Bratislava – PO – PI od 10.00 do 18.00 hod.
2/ Infolinka a telefonický servis – PO – PI od 8:00 do 17:00 hod.
3/ Reklamačné oddelenie (Turbínová ul.) – PO – PI od 8:00 do 17:00 hod.
B
U
L
TOP K €
2/2015
i
n
a
p
m
a
k
v
rčeky
da
Klubu
Členovia TOP
30x
ZADA
EXTRA
PONUKA
03-2015
15
09.02.–01.03.20
SK
marec
DNÝ
MEDZINÁRO
DEŇ ŽIEN
y ku Dňu žien
Skvelé darček
od
1
ZADA
EXTRA
PONUKA
03-2015
15
09.02.–01.03.20
SK
marec
DNÝ
MEDZINÁRO
DEŇ ŽIEN
y ku Dňu žien
Skvelé darček
od
1
ZADA
EXTRA
PONUKA
03-2015
15
09.02.–01.03.20
SK
marec
DNÝ
MEDZINÁRO
DEŇ ŽIEN
y ku Dňu žien
Skvelé darček
od
1
80 €
Toaletná voda My Naked Truth (31121)
Korektor Giordani Gold Secret Light Medium (31367)
Čistiace pleťové obrúsky Love Nature s výťažkom z čajovníka (31078)
Sprchovací krém Diamonds & Pearls (31115)
Krém na ruky Diamonds & Pearls (31117)
Ďalšie výhody pre platinové predajkyne:
-30 ks katalógov/ 30 ks extra ponúk
-15+1 otvorených faktúr
-Zvýšený úverový limit 2000 €
Korektor Giordani Gold Secret Light Medium (31367)
Čistiace pleťové obrúsky Love Nature s výťažkom z čajovníka (31078)
Sprchovací krém Diamonds & Pearls (31115)
Krém na ruky Diamonds & Pearls (31117)
Ďalšie výhody pre zlaté predajkyne:
-20 ks katalógov/ 20 ks extra ponúk
-15+1 otvorených faktúr
-Zvýšený úverový limit 2000 €
RMO
03-2015
15
09.02.–01.03.20
marec
DNÝ
MEDZINÁRO
DEŇ ŽIEN
y ku Dňu žien
Skvelé darček
Čistiace pleťové obrúsky Love Nature s výťažkom z čajovníka (31078)
Sprchovací krém Diamonds & Pearls (31115)
Krém na ruky Diamonds & Pearls (31117)
Ďalšie výhody pre strieborné predajkyne:
-10 ks katalógov/ 10 ks extra ponúk
-7+1 otvorených faktúr
-Zvýšený úverový limit 700 €
Bronzové predajkyne TOP Klubu dostanú:
ZADA
SK
EXTRA
PONUKA
Celková
hodnota
darčekov
až
Strieborné predajkyne TOP Klubu dostanú:
RMO
5x
KAMPANE 3/2015
Zlaté predajkyne TOP Klubu dostanú:
RMO
10x
1
NOVINKY
Platinové predajkyne TOP Klubu dostanú:
RMO
20x
pani 2/2015
dostanú v kam
spolu len za
tieto výrobky,
Za kv ali fik ač né ob do
bie
C12/2014 – C15/201
4
od
1
Sprchovací krém Diamonds & Pearls (31115)
Krém na ruky Diamonds & Pearls (31117)
Ďalšie výhody pre bronzové predajkyne:
-5 ks katalógov/ 5 ks extra ponúk
-7+1 otvorených faktúr
-Zvýšený úverový limit 700 €
Na to, aby ste sa do klubu dostali, potrebujete splniť tieto kritériá:
PLATINOVÝ poradca: od 1000 BB za kampaň alebo minimálne 4000 BB a viac za 4 kampane
ZLATÝ poradca: od 450 BB do 999 BB za kampaň alebo minimálne 1800 BB a viac za 4 kampane
STRIEBORNÝ poradca: od 350 BB do 449 BB za kampaň alebo minimálne 1400 BB a viac za 4 kampane
BRONZOVÝ poradca: od 250 BB do 349 BB za kampaň alebo minimálne 1000 BB za 4 kampane
Podmienkou je objednanie aspoň 2 ks Wellness výrobkov v každom kvalifikačnom období (t.j. 2 ks počas celého obdobia
4 kampaní). Neplatí pre cvičebné pomôcky, módne doplnky a ostatné doplnky. Vyhodnocovanie sa koná každé 4 kampane.
KLUB LÍDROV 12-15% DARČEKY V KAMPANI 2
Všetci 12-15% lídri, ktorí v kampani 1 splnia plán Klubu lídrov, dostanú v kampani 2 tieto výrobky:
15%
vá
Celko ta
o
hodn v až
ko
darče
76 €
Lídri 15% dostanú:
Toaletná voda My Naked Truth (31121)
Korektor Giordani Gold Secret Light Medium (31367)
Čistiace pleťové obrúsky Love Nature s výťažkom
z čajovníka (31078)
Sprchovací krém Diamonds & Pearls (31115)
12%
NOVINK
Y
KAMPA
NE
3/2015
Lídri 12% dostanú:
Čistiace pleťové obrúsky Love Nature
s výťažkom z čajovníka (31078)
Sprchovací krém Diamonds & Pearls (31115)
+ Balíček tlačovín a vzoriek
+ Balíček tlačovín a vzoriek
Svet Oriflame |
3
B
U
L
TOP K €
3/2015
i
n
a
p
m
a
k
v
rčeky
da
15
v kampani 3/20
lubu dostanú
K
P
TO
a
vi
n
no
Čle
spolu le za
tieto výrobky,
EXTRA
PONUKA
ZADA
RMO
04-2015
CIA
Á REGENERÁ
REVOLUČN
S SPÁNKU
PLETI POČA
02.03. – 22.03.2015
NOVINKA
vám
Predstavujeme
NOČNÉ
OBNOVUJÚCE
SÉRUM ING
TIME REVERS
SKINGENIST
WELLNESS
PRODUKTY
ORU
NA PODPKRÁSY
AA
ZDRAVI
1
EXTRA
PONUKA
ZADA
RMO
04-2015
CIA
Á REGENERÁ
REVOLUČN
S SPÁNKU
PLETI POČA
02.03. – 22.03.2015
NOVINKA
vám
Predstavujeme
NOČNÉ
OBNOVUJÚCE
SÉRUM ING
TIME REVERS
SKINGENIST
WELLNESS
PRODUKTY
ORU
NA PODPKRÁSY
ZDRAVIA
A
1
KAMPANE 4/2015
Celková
hodnota
darčekov
až
102 €
Toaletná voda Glacier Rock (31145)
Nočné obnovujúce sérum Time Reversing (31308)
Osviežujúci gélový krém proti celulitíde Swedish Spa (30844)
Pílingový telový šampón Swedish Spa (30845)
Šampón na podporu hustoty a rastu vlasov HairX (31140)
Ďalšie výhody pre platinové predajkyne:
-30 ks katalógov/ 30 ks extra ponúk
-15+1 otvorených faktúr
-Zvýšený úverový limit 2000 €
Nočné obnovujúce sérum Time Reversing (31308)
Osviežujúci gélový krém proti celulitíde Swedish Spa (30844)
Pílingový telový šampón Swedish Spa (30845)
Šampón na podporu hustoty a rastu vlasov HairX (31140)
Ďalšie výhody pre zlaté predajkyne:
-20 ks katalógov/ 20 ks extra ponúk
-15+1 otvorených faktúr
-Zvýšený úverový limit 2000 €
Strieborné predajkyne TOP Klubu dostanú:
10x
ZADA
RMO
04-2015
CIA
Á REGENERÁ
REVOLUČN
S SPÁNKU
PLETI POČA
02.03. – 22.03.2015
NOVINKA
vám
Predstavujeme
NOČNÉ
OBNOVUJÚCE
SÉRUM ING
TIME REVERS
SKINGENIST
WELLNESS
PRODUKTY
ORU
NA PODP
A A KRÁSY
ZDRAVI
1
5x
RMO
CIA
Á REGENERÁ
REVOLUČN
S SPÁNKU
PLETI POČA
04-2015
02.03. – 22.03.2015
NOVINKA
vám
Predstavujeme
NOČNÉ
OBNOVUJÚCE
SÉRUM ING
TIME REVERS
SKINGENIST
WELLNESS
PRODUKTY
ORU
NA PODPKRÁSY
Osviežujúci gélový krém proti celulitíde Swedish Spa (30844)
Pílingový telový šampón Swedish Spa (30845)
Šampón na podporu hustoty a rastu vlasov HairX (31140)
Ďalšie výhody pre strieborné predajkyne:
-10 ks katalógov/ 10 ks extra ponúk
-7+1 otvorených faktúr
-Zvýšený úverový limit 700 €
Bronzové predajkyne TOP Klubu dostanú:
ZADA
ZDRAVIA
NOVINKY
Zlaté predajkyne TOP Klubu dostanú:
20x
EXTRA
PONUKA
1
Platinové predajkyne TOP Klubu dostanú:
30x
EXTRA
PONUKA
Za kv ali fik ač né ob do
bie
C16/2014 – C2/2015
A
1
Pílingový telový šampón Swedish Spa (30845)
Šampón na podporu hustoty a rastu vlasov HairX (31140)
Ďalšie výhody pre bronzové predajkyne:
-5 ks katalógov/ 5 ks extra ponúk
-7+1 otvorených faktúr
-Zvýšený úverový limit 700 €
Na to, aby ste sa do klubu dostali, potrebujete splniť tieto kritériá:
PLATINOVÝ poradca: od 1000 BB za kampaň alebo minimálne 4000 BB a viac za 4 kampane
ZLATÝ poradca: od 450 BB do 999 BB za kampaň alebo minimálne 1800 BB a viac za 4 kampane
STRIEBORNÝ poradca: : od 350 BB do 449 BB za kampaň alebo minimálne 1400 BB a viac za 4 kampane
BRONZOVÝ poradca: od 250 BB do 349 BB za kampaň alebo minimálne 1000 BB za 4 kampane
Podmienkou je objednanie aspoň 2 ks Wellness výrobkov v každom kvalifikačnom období (t.j. 2 ks počas celého obdobia
4 kampaní). Neplatí pre cvičebné pomôcky, módne doplnky a ostatné doplnky. Vyhodnocovanie sa koná každé 4 kampane.
KLUB LÍDROV 12-15% DARČEKY V KAMPANI 3
Všetci 12-15% lídri, ktorí v kampani 2 splnia plán Klubu lídrov, dostanú v kampani 3 tieto výrobky:
15%
vá
Celko ta
o
hodn v až
ko
darče
97 €
Lídri 15% dostanú:
Toaletná voda Glacier Rock (31145)
Nočné obnovujúce sérum Time Reversing (31308)
Osviežujúci gélový krém proti celulitíde
Swedish Spa (30844)
Pílingový telový šampón Swedish Spa (30845)
+ Balíček tlačovín a vzoriek
4|
Svet Oriflame
12%
Lídri 12% dostanú:
Osviežujúci gélový krém proti
celulitíde Swedish Spa (30844)
Pílingový telový šampón Swedish
Spa (30845)
+ Balíček tlačovín a vzoriek
NOVINK
KAMPA
Y
NE
4/2015
NOVINKY KAMPANE 3/2015
Ak si v kampani 3
kúpite výrobky
aspoň za 20 €,
vôňu My Naked
Truth môžete získať
LEN ZA
10,99 €
MOJA KRÁSA JE PRIRODZENÁ.
PRIRODZENOSŤ JE KRÁSA
IDEÁLNY DARČEK KU DŇU ŽIEN
Nová jemná ženská vôňa My Naked Truth,
kód 31121, vás naplní vnútornou harmóniou.
Ovzdušie dôvery, jemná aura pokoja. Ako
lepšie opísať charakteristické znaky prirodzenej
ženskosti? Je to čistá, neskrývaná pravda vašej
krásy. Je esenciou vnútornej rovnováhy. Zahalí
vás do jemného, pôvabného závoja harmónie
a nechá vyniknúť váš šarm a krásu. Nežná
kvetinovo-ovocno-drevitá kompozícia vás
obklopí jemnosťou a prirodzenou ženskosťou.
Akoby hodvábna vôňa hebkej pokožky.
Dotyk kvetu bavlny
Inšpiráciou pre vznik tejto krásnej ženskej vône
je kvet bavlny. Asi dva mesiace po výsadbe
sa objavia púčiky bavlníka. Rozkvitnuté púčiky
zmenia farbu lupienkov z krémovo bielej na
žltú a potom púdrovú ružovú. Bavlnené vlákna
rastú v teple slnečných lúčov až nakoniec
nadýchané bavlnené „loptičky“ prasknú.
S touto víziou parfumérky Amandine ClercMarie a Christiane Plos vytvorili akord kvetu
bavlníka. Krásny vo svojej jednoduchosti, jemný
a hladký ako najčistejšia biela bavlna.
Kvetinovo-ovocno-drevitá kompozícia
Delikátne vrchné tóny žiaria sviežosťou
jabloňových kvetov, zmiešaných so šumivým
bergamotom z Kalábrie a sladkými šťavnatými
liči.
Srdce vône je rozžiarené zamatovými
marhuľami, osmantom japonským a výraznými
známkami divej ruže.
Drevitý základ je zložený z cédrového dreva,
santalového dreva a kvetov bavlny.
FLAKÓN - VYJADRENIE HARMÓNIE
Toaletná voda My Naked Truth je v
krásne projektovanom sklenom flakóne, ktorý
rozpráva príbeh vône. Jednoduché rovné
línie hrán v kombinácii so ženskými krivkami
oválu vytvárajú pocit dokončenia, rovnováhy.
V prostriedku je priehľadný a ukazuje, že vaša
vnútorná krása je pravda, nič nie je skryté.
Pevnosť vonkajšieho okraja akoby ochraňovalo
jadro.
CENA 17,99 €
ŠPIRÁLA S DVOJITÝM
ÚČINKOM
DIAMANTY A PERLY,
NAJLEPŠÍ PRIATELIA ŽIEN
Jedna špirála, 2 efekty. Špirála Double
Effect, kód 31189, má výraznú čiernu
farbu. Sama si môžete vybrať, či chcete
mihalnice predĺžiť alebo im dodať
objem. Nerozmazáva sa a vydrží na
mihalniciach po celý deň. So Špirálou
Double Effect si môžete sama zvoliť
efekt, aký chcete dosiahnuť. Keď chcete,
aby vaše mihalnice boli dlhé, odtočte užší
uzáver. Ak otvoríte širší uzáver, zvolili ste
si objem. Je to tak jednoduché! Tak aké
mihalnice chcete dnes mať? Pri klinických
testoch v porovnaní s nenalíčenými
mihalnicami sme dosiahli až 11x väčší
objem rias. Na základe spotrebiteľského
testu, ktorého sa zúčastnilo 99 žien, sme
zistili až 60% predĺženie.
Nové produkty telovej kozmetiky potešia každú ženu. S jemnou vôňou
a kvalitným zložením.
1 špirála za 5,99 €,
2 špirály a viac za 3,99 € / každá
Sprchovací krém Diamonds & Pearls,
kód 31115, CENA 4,50 €
Krém na ruky Diamonds & Pearls,
kód 31117, CENA 3,50 €
Mydlo Diamonds & Pearls,
kód 31116, CENA 2,50 €
Sada telovej kozmetiky
Diamonds & Pearls
LEN ZA
4,49 €
Kód sady 632347
Svet Oriflame |
5
PERFEKTNÁ FRANCÚZSKA
MANIKÚRA
ZAUJÍMAVÝ
MATNÝ
VZHĽAD PERÍ
Biely lak na francúzsku manikúru The One, kód 31482, je trvácny,
lesklý biely lak na nechty s vysokou krycou schopnosťou na dokonalú úpravu
špičiek nechtov a vytvorenie francúzskej manikúry. Profesionálna gélová
technológia zabezpečí hladké a rovnomerné krytie. Má optimálny štetec na
precíznu aplikáciu laku na špičky nechtov.
Matný rúž na pery The
One Colour Unlimited
Matte, kód 31684-88, má
perfektný matný vzhľad. Je
trvácny s extra silným krytím a
zároveň zanecháva na perách
príjemný pocit. Vydrží na
perách až 12 hodín. Päť
farebných odtieňov.
CENA 3,99 €
CENA 3,99 €
DOKONALÁ
PLEŤ BEZ
JEDINEJ
CHYBIČKY
Nový Korektor Giordani Gold
Secret Light, kódy 31366-67,
prekryje všetky nedostatky pleti.
Vyrážky, pigmentové škvrny i kruhy
pod očami sa s novým korektorom
dajú skvele zamaskovať.
CENA 6,99 €
NOVÝ OPTIFRESH
– ÚČINNEJŠIA
STAROSTLIVOSŤ O
ÚSTNU DUTINU PRE
CELÚ RODINU
Lak na francúzsku manikúru The One,
kódy 31476-78, je perleťový, vysokolesklý lak v
jemných, prirodzených odtieňoch na vytvorenie
bezchybného, elegantného vzhľadu. Vďaka gélovej
technológii bude vzhľad nechtov rovnomerný
a odolný proti štiepaniu. Široký štetec umožní
presnú aplikáciu laku. Vyberte si z troch
nádherných odtieňov.
CENA 3,99 €
MATNÉ NECHTY SÚ V MÓDE
Zmatňujúci vrchný lak na nechty The One, kód 31836, je
transparentný a zároveň zmatňujúci. Jedna vrstva zmení vzhľad lesklého laku
na nechty na nádherne matný. Aplikujte na celý necht alebo len na vybranú
časť, čím dosiahnete zaujímavý dvojitý efekt.
CENA 3,99 €
Nový vylepšený rad modernej starostlivosti o
Navyše aktívny komplex Protect obsahuje:
zuby a ústnu dutinu Optifresh teraz prináša ešte čerstvý klinčekový olej, ktorý má silné
lepšiu kvalitu a starostlivosť za rozumné ceny.
antibakteriálne vlastnosti, fluorid, ktorý je
prírodným bojovníkom proti zubnému kazu
ČO JE NOVÉ?
a síran zinočnatý na udržanie sviežeho dychu.
Zefektívnili sme ponuku radu Optifresh, aby ste
si našli tú správnu zubnú pastu pre vaše potreby: Zubná pasta Optifresh System 8 Total
Total Protection – pre kompletnú starostlivosť Protection, kód 31123, má vylepšené
zloženie pre komplexnú ochranu pred
o ústnu dutinu
najčastejšími problémami zo zubami. Kombinuje
Crystal White – pre biele zuby a jasnejší úsmev
najlepšie zložky pre zachovanie silných zubov
Extreme Fresh – pre svieži dych po celý deň
a zdravých ďasien.
Každá zubná pasta obsahuje System 8
Osviežujúca zubná pasta Optifesh
a pomáha:
system 8 Extreme Fresh, kód 31132,
• Zabraňovať tvorbe zubného kazu
so zdokonaleným zložením pre zdravé zuby
a svieži dych po celý deň.
• Zabraňovať tvorbe povlaku
• Zabraňovať tvorbe zubného kameňa
• Zabraňovať erózii zubnej skloviny
• Udržiavať ďasná v zdravej kondícii
• Osviežiť dych
• Posilniť zuby
• Odstrániť škvrny a zažltnutie zubov
6|
Svet Oriflame
Bieliaca zubná pasta Optifresh System
8 Crystal White, kód 31131, jemne bieli
zuby a poskytuje 12 hodinovú ochranu pred
povlakom a odhaľuje váš prirodzene biely úsmev.
Fluorid prispieva k posilneniu zubov.
KAŽDÁ LEN ZA 2,29 €
NOVINKY KAMPANE 4/2015
Revolučné Nočné
obnovovacie sérum
môžete mať len za
10,99 €
pri nákupe za 20
z katalógu 4.
€
NOVÉ NOČNÉ SÉRUM NA OMLADENIE PLETI
Time Reversing je luxusný rad produktov pleťovej
starostlivosti, ktorý pôsobí na celkové omladenie pleti
po 45-tke. V novom katalógu 4 účinnú starostlivosť
rozširujeme o Nočné obnovujúce sérum Time
Reversing SkinGenist, kód 31308,
na regeneráciu a vyhladenie.
zvnútra. Vďaka Nočnému obnovujúcemu séru
bude vaša pleť ráno hladšia, žiarivejšia a krajšia. Pri
spotrebiteľských testoch, ktorých sa zúčastnilo 72
žien až 88% potvrdilo, že ich pleť je hneď po prvej
noci na pocit hladšia. Po 6 týždňoch používania 85%
súhlasilo, že ich pleť pôsobí mladistvejším dojmom.
Sérum je vždy ešte viac
Čo vám môže sérum v porovnaní s krémom
poskytnúť? Oveľa viac. Krémy vyživujú len
vrchnú vrstvu pleti, sérum sa dokáže dostať
hlbšie. Jeho špeciálne zloženie obsahuje
mikroskopické molekuly, aby sa výživné
látky dostali do hlbších vrstiev pleti. Má
tak schopnosť zmeniť pleť i procesy v nej
Hodvábne jemné sérum obsahuje tri účinné
zložky, ktoré zabraňujú prejavom starnutia:
NOVÁ KOLEKCIA
NA VZPRUŽENIE
POKOŽKY TELA
• Sójový genisteín, Genistein SOY povzbudzuje gény
krásy, tzv. Beauty GenesTM, ktoré sú zodpovedné za
mladistvý vzhľad pleti
• Komplex CelluRepair omladzuje, posilňuje a
ochraňuje pleť
Ako sérum používať?
Po vyčistení a tonizovaní pleti
• Vitamín C rozjasňuje a vyhladzuje pleť
naneste jednu kvapku séra na celú
Prečo by ste mali sérum používať?
pleť. Nechajte chvíľku vsiaknuť
• Má vyššiu koncentráciu aktívnych zložiek
a použite nočný krém. Znásobili
ste množstvo účinných látok vo
• Mikroskopické molekuly prenikajú do
vašej pleti. Výsledkom bude krajšia,
hlbších vrstiev pleti
• Vysoká dávka výživných látok pre ešte lepšiu hladšia a mladšia pleť.
Je vhodné pre všetky typy pleti,
každodennú starostlivosť
po 45-tke.
Svieža, jemná a hladká pokožka tela. Každý o takej
sníva. S novou limitovanou kolekciou výrobkov
Swedish Spa budete k svojmu snu bližšie. Trojica
produktov je obohatená o vysokoúčinnú zmes
výživných látok, ktorá stimuluje a pomáha
dodať bunkám energiu, aby sa unavená pokožka
zregenerovala. Ostružina morušová zo
Švédska zhromažďuje neobyčajnú silu
a energiu arktickej prírody vo svojich
jasno oranžových bobuliach.Výťažok
s ostružiny morušovej je bohatý na
esenciálne mastné kyseliny i vitamíny
PP, A a C, napomáha prirodzeným
regeneračným procesom v pokožke,
pôsobí antioxidačne a zvyšuje hladinu
hydratácie. Šalvia má tonizujúce účinky
a pomáha pri prirodzenej stavbe tkanív.
Je známa pre svoje regeneračné a
stimulujúce vlastnosti. Energizujúci
vitamín C udržiava pevnosť stien
kapilár, zlepšuje bunkový metabolizmus,
odstraňuje voľné radikály.
Vaša starostlivosť by mala byť komplexná a
najlepší účinok na celkovú stimuláciu pokožky
dosiahnete použitím všetkých troch výrobkov:
1. Odstránenie odumretých buniek pomocou
Pílingového telového šampónu Swedish
Spa, kód 30845. Šetrne odstráni všetky nečistoty
a zanechá pokožku hebkú, jemnú a nádherne
rozžiarenú.
CENA 3,49 €
2. Stimulácia. Masáž podporuje krvný obeh,
zjemní a rozjasní pokožku. Použite Osviežujúce
pílingové masážne mydlo Swedish Spa,
kód 30843, pre čo najlepší výsledok.
CENA 2,49 €
3. Tonizácia Osviežujúcim gélovým
krémom proti celulitíde Swedish Spa,
kód 30844, príjemne ochladí pokožku. Má
anticelulitídný účinok. Unavenú pokožku povzbudí
a regeneruje.
CENA 4,79 €
Exfoliačná rukavica, kód 28021, vám pomôže
obrániť odumreté bunky z pokožky. Je vyrobená
z nylónových vlákien.
CENA 1,25 €
Svet Oriflame |
7
HUSTEJŠIE VLASY LEN ZA 3 MESIACE
V katalógu 4 vám prinášame aj dlho očakávanú novinku vo vlasovej starostlivosti. Kompletnú kolekciu účinných
výrobkov pre hustejšie, kvalitnejšie vlasy HairX Advanced NeoForce nájdete na strane 13.
Prelomová technológia NeoForce
Technológia NeoForce obsahuje patentované aktívne zložky, ktoré stimulujú rast vlasov. Výťažok rastlinných
kmeňových buniek z jablka odďaľuje vypadávanie vlasov. Odborníci z Výskumného a vývojového centra
Oriflame klinicky dokázali, že vďaka technológii NeoForce sa podporuje rast vlasov a
spomaľuje sa ich vypadávanie. Testu sa zúčastnili muži i ženy s rednúcimi vlasmi.
Šampón HairX Advance NeoForce, kód 31140, zbavuje pokožku hlavy a vlasy nečistôt, zvyškov
stylingových výrobkov i nadbytočného mazu. Cena 2,99 €
Výživu vlasovej pokožke i korienkom dodá Vlasové tonikum HairX Advanced NeoForce, kód 31141.
Tonikum aplikujte na vlasovú pokožku pre posilnenie vlasov. Vďaka toniku predĺžite životný cyklus vlasov a
podporíte ich rast. Cena 4,99 €
Sprej na zvýraznenie objemu vlasov HairX Advanced NeoForce, kód 31142, vám pomôže
dosiahnuť účes s extra objemom. Nasprejujte ho na mokré vlasy a účes upravte ako obvykle, najlepšie
pomocou väčšej okrúhlej kefy a fénu. Cena 2,99 €
TRUE PERFECTION – NOVÁ
ZLUPOVACIA MASKA NA
REGENERÁCIU PLETI
HEBKÉ A
JEMNÉ RUKY
Makadamiový olej je bohatý na
esenciálne mastné kyseliny, ktoré
zaručia intenzívnu hydratáciu. V
kombinácii s jeho antioxidačnými účinkami
je výnimočný. Má schopnosť rýchlo sa
absorbovať. Chráni suchú a zrelú pleť bez
mastného vonkajšieho filmu. Spoľahlivo chráni
pokožku pred vysušením.
Olej z makadamiových orechov nájdete
v nových produktoch pre hebkú a zdravú
pokožku rúk. Prémiový rad výrobkov
obsahuje:
Ochranný krém na ruky a nechty
SoftCaress, kód 31344, je ľahký, rýchlo sa
absorbujúci krém. Obsahuje makadamiový
olej pre výživu rúk a nechtov. Vracia pokožke
rúk krásu a jemnosť. Vitamín E zlepšuje stav
a pevnosť nechtov. Glycerín hydratuje a
podporuje pružnosť kože.
Výživný krém na ruky SoftCaress,
kód 31345, je štedrý, výživný krém s
makadamiovým olejom zmiernenie suchosti
a drsnosti rúk. Ideálny pre chladné počasie.
Vyhladzuje a hydratuje pokožku rúk aj vďaka
obsahu glycerínu.
Dezinfekčný čistiaci gél na ruky
SoftCaress, kód 31346, okamžite likviduje
až 99,9% baktérii z rúk. Zanecháva ruky
vyčistené a osviežené. S obsahom prírodného
alkoholu, aby ruky zostali čisté bez vody.
Prírodný glycerín necháva ruky hydratované,
jemné a hladké.
KAŽDÝ LEN ZA 2,49 €
8|
Svet Oriflame
Nová Zlupovacia regeneračná maska True Perfection, kód 31309,
povzbudí vašu pleť veľmi rýchlo. Po 10 minútach bude sviežejšia, žiarivejšia
a hladšia. Maska je obohatená o ovocné enzýmy z granátového jablka
a minerálne látky. Odstraňuje odumreté bunky a pomáha naštartovať
proces prirodzenej obnovy a regenerácie buniek. Pleť tak bude viditeľne
jemnejšia, hladšia a jasnejšia.
Naneste masku na celú tvár, vyhnite sa okoliu očí. Nechajte pôsobiť 10
minút. Zmyte studenou vodou a pleť jemne osušte.
Tak ako aj ostané výrobky radu True Perfection aj táto maska je určená na
všetky typy pleti, od 25 rokov.
CENA 4,49 €
NOVÁ, VZRUŠUJÚCA, AROMATICKÁPAPRAĎOVÁ VÔŇA GLACIER ROCK
Glacier patrí k Top 5 značkám
v portfóliu pánskych vôní, je jedna z našich
najpredávanejších. Z času na čas je však
potrebné značku oživiť a priniesť nový vietor
do obľúbenej ponuky.
Príbeh vône
Sám seba by som opísal ako dynamického
muža. Chcem si užívať život, zabávať sa
a objavovať nové veci, stretávať nových ľudí.
Cítim sa dobre, keď prekonávam svoje limity,
keď riskujem a idem za dobrodružstvom.
Uprednostňujem rýchle konanie, aj keď to
znamená robiť chyby. Chcem byť
voľný a rozhodovať sám za seba.
Rád trávim čas s priateľmi,
rodinou či v divokej partii.
Rád šporujem, počúvam
hudbu, chodím medzi ľudí
a taktiež často nakupujem,
hoci nič nepotrebujem.
Zvyčajne ja som ten, čo
vyskúša niečo nové...
Našli ste ho v opise? Tak
práve pre neho je určená
nová vôňa Toaletná
voda Glacier Rock,
kód 31145.
Nová vzrušujúca aromatická papraďová vôňa
patrí medzi výrazné pánske športové vône. Pri
nosení tejto vône sa budete cítiť silný, vitálny
a pomôže vám prekonať vaše vlastné limity.
Kľúčové zložky: žltý citrón, uhorka,
jantár
Vďaka vysokému obsahu vitamínu C je žltý
citrón koncentráciou energie. Spolu
s červeným pomarančom a guaranou
tvoria vrchné tóny vône. Zelené jablko
sa spája v srdci vône so sviežou uhorkou.
Pižmo, minerálny jantár a tonka, to je trojica
ingrediencií v základe.
Inšpirácie parfumérky Alexandry
Carlin: ,,Po návšteve divokej a nespútanej
Tanzánie, kde je vzduch najčistejší na
svete, som chcela vytvoriť športovú sviežu
papraďovú vôňu čistého vzduchu.“
Toaletná voda
Glacier Rock len
za 9,99 €
pri nákupe z katalógu
len za 20 €
NOVÉ TITULY V KAMPANI 16
SPONZOR
91081
SENIOR
PORADCA
18 %
166849
244176
246074
224250
236562
148431
15 %
170457
177623
187001
192136
253597
312014
12 %
206492
248980
288026
291134
321775
331853
9%
193017
203528
261017
274203
277228
307522
317469
318849
189011
170440
321580
324000
324255
324945
327200
328413
331425
333530
334831
335092
Andrea
Dominika
Andrea
Zita
LUČIVNÁ
Kopinská
Milatová
Kontárová
Balejová
ROSINA
VEĽKÝ CETÍN
HOLÍČ
ŽILINA
Katarína Kanisová
Denisa Repčoková
Erika
Katarína
Ľubica
Jana
Monika
Alžbeta
Romana
Miroslav
Bibiana
Lenka
Dominika
Zuzana
Zuzana
Peter
Anna
Viera
Marcela
Michaela
Alžbeta
Gabriela
Henrieta
Vlasta
Kristína
Monika
Aneta
Adriána
Bianka
Alena
Miriam
Mariana
Martina
Magdalena
Jozef
VEĽKÁ IDA
Hoghová Valancová
Adamkovičová
Zolvíková
Pažická
Seifertová
Takácsová
Blechová
Škorík
Šimová
Vrábeľová
Kopinská
Bubeníková
Havrillová
Mikulička
Tvrdá
Jacková
Fialkovičová
Lyžičiarová
Kollárová
Vopěnková
Hatnančíková
Minichová
Seredová
Kromková
Kabatierová
Filúsová
Hubinská
Haulišová
Klementová
Danišová
Sekerášová
Fibíková
Michalenko
MARTIN
GALANTA
TRNAVA
ŽILINA
TRNAVA
KOŠICE
VEĽKÝ KRTÍŠ
ZUBEREC
KEŽMAROK
KEŽMAROK
LUČIVNÁ
VEĽKÉ ÚĽANY
KOŠICE
BRATISLAVA
ŽILINA
SAČUROV
VRANOV NAD TOPĽOU
NITRA
ŠAMORÍN
RIMAVSKÁ SOBOTA
DOLNÁ SÚČA
BYSTRIČKA
KEŽMAROK
SPIŠSKÉ HANUŠOVCE
VARÍN
ŽIAR NAD HRONOM
NITRA
HLOHOVEC
ŽARNOVICA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKÁ BYSTRICA
BRATISLAVA
BANSKÁ BYSTRICA
65174
90664
222431
107657
Diana Šepitková
Eva Čavojská
Jana Prešinská
Eva Miklovičová
166849
221463
Dominika Milatová
Andrea Bačová
37114
117176
46691
16887
177623
238802
64582
Lenka Salíniová St.
Mária Letková
Jitka Lennerová
Soňa Antalová
Ľubica Zolvíková
Mária Takácsová
Marcela Krnáčová
188345
68263
206492
91081
170457
236562
263581
Slavka Škoríková
Katarína Šatalová
Bibiana Šimová
Andrea Kopinská
Katarína Adamkovičová
Denisa Repčoková
Jozef Levák
166849
137506
193017
81369
74859
189439
242834
283154
248980
318849
224250
320941
58121
320235
324255
328413
139858
30029
333530
Dominika Milatová
Mária Hudacká
Viera Jacková
Marta Lyžičiarová
Eva Horváthová
Milan Pohorelský
Martina Matušková
Katarína Rosenbergová
Lenka Vrábeľová
Kristína Seredová
Katarína Kanisová
Michal Vavro
Renáta Hubinská
Martina Pereslényová
Adriána Filúsová
Miriam Klementová
Kristína Kamenská
Rndr. Mária Galádová
Martina Sekerášová
NOVÉ TITULY V KAMPANI 17
SPONZOR
SENIOR
PORADCA
214539
242017
18 %
324266
15 %
271876
295359
298763
Simona Salíniová
Kinga Kollerová
Mária Bakalárová
Ľudmila Udvardyová
Veronika Sabolová
Mária Lenhartová
BELÁ PRI MARTINE
ČIERNA VODA
37114
230326
Lenka Salíniová St.
Marianna Horváthová
KOŠICE
17227
Jela Budaiová
KOŠICE
605419
13642
36690
Silvia Mrázová
Dana Tornyošová
Katarína Jánošková St.
UDAVSKÉ
CHRENOVEC
Svet Oriflame |
9
139858
12 %
176159
207410
258759
261451
269433
317326
321143
333530
335092
53274
9%
204111
214488
244547
249756
271980
278795
303751
314791
330887
334006
341195
Kristína
Renáta
Nikoleta
Katarína
Bianka
Martina
Júlia
Helena
Martina
Jozef
Kamenská
Hudecová
Brunovská
Jamrichová
Novosadová
Fireková
Šoltészová
Kšiňanová
Sekerášová
Michalenko
Martin
Katarína
Jana
Elena
Barbora
Tatiana
Kristína
Ivana
Jana
Jana
Zuzana
Viera
Šedík
Jánošková
Tonhauzerová
Oravcová
Kasáková
Kmeťková
Demová
Matulová
Blažová
Obšivanová
Klusková
Pokorná
BANSKÁ BYSTRICA
DECHTICE
TRNAVA
BREZNO
RIMAVSKÁ SOBOTA
TRENČÍN
TORNAĽA
BRATISLAVA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKÁ BYSTRICA
BANSKÁ BYSTRICA
BRATISLAVA
PRIEVIDZA
BRUSNO
ŽILINA
ZVOLEN
NOVÉ ZÁMKY
DUBNICA NAD VÁHOM
POPRAD
NEDEDZA
KEŽMAROK
KOŠICE
103944
167783
176159
189149
53131
242834
53131
12888
139858
333530
Katarína Kamenská
Ivana Červená
Renáta Hudecová
Martina Vrábľová
Danka Novosadová
Martina Matušková
Danka Novosadová
Alena Patejdlová
Kristína Kamenská
Martina Sekerášová
8622
69850
63573
232099
166497
270403
189062
259100
91081
249756
234033
209362
Danica Šedíková
Jarmila Soboličová
Katarína Baniarová Bogárová
Jana Petríková Ml.
Mária Vojteková
Silvia Kosová
Hajnalka Klačanová
Zuzana Nathanielová
Andrea Kopinská
Barbora Kasáková
Mária Compelová
Ľudmila Lehocká
SKVELÁ PONUKA V KAMPANI 2 A 3
Stieracia karta s prekvapením
Viac na druhej strane
PREKVAPENIE PRE VÁS
PRE ŇU & PRE NEHO
Za každých 20 €
v kampani 2
ZÍSKATE JEDNU
Z TÝCHTO
DVOCH NOVINIEK,
Kúpte si aspoň 1 vôňu So Fever alebo My Naked Truth
v kampani 2 aj 3 a v kampani 3 automaticky získate
STIERACIU KARTU*, s ktorou môžete vyhrať jednu
z 2000 sád luxusných šperkov Possess
ZADARMO
Parfumovú vodu
So Fever Her
alebo Toaletnú vodu
So Fever Him
Nezmeškajte
príležitosť
ZA SKVELÚ CENU
31099
PARFUMOVÁ VODA
SO FEVER HER
10,99 €
BEŽNÁ CENA: 27,90 €
31074
TOALETNÁ VODA
SO FEVER HIM
10,99 €
BEŽNÁ CENA: 27,90 €
Náhrdelník Possess
Dramatický náhrdel­ník
v štýle kráľovnej
Kleopatry. Nehrdzave­
júca oceľ, železo,
polakované a
pokovo­vané imitáciou
zlata.
PRE ŇU
Za každých 20 €
v kampani 3
ZÍSKATE TÚTO
NOVINKU,
Toaletnú vodu
My Naked Truth
ZA SKVELÚ CENU
31121
TOALETNÁ VODA
MY NAKED TRUTH
10,99 €
BEŽNÁ CENA: 27,90 €
51x3,4 cm
Náušnice Possess
Elegantné, výrazné náušnice
inšpirované starovekými
egyptskými šperkami.
Nehrdzavejúca oceľ, železo,
polakované a pokovované
imitáciou zlata. 9x2,7 cm
VYBERTE SI VÔŇU
A MÔŽETE VYHRAŤ!
Objednajte si v kampani 2 a 3 aspoň jednu vôňu So Fever alebo My Naked Truth a stieraciu kartu vám
v kampani 3 automaticky pridáme do objednávky. Stieraciu kartu získa aj každý nový poradca, ktorý v
kampani 3 prejde 1. krokom programu Vitajte v Oriflame a zároveň si v kampani 3 objedná jednu z
týchto vôní.
ZÁZRAK
MENOM
OMEGA 3
Pripravila MUDr.
Martina Šintálová,
dietologička a odborná
garantka radu
Wellness by Oriflame.
„Jednoznačne odporúčam užívať esenciálne zdravé tuky, teda Omega-3
mastné kyseliny. No v prípade pravidelnej konzumácie Omega-3
mastných kyselín prirodzenou cestou riskujete otravu ťažkými kovmi.
V dnešnej dobe priemyselného znečistenia, ktoré nepozná hranice,
sa ani nemôžeme čudovať, že ryby, sladkovodné, ale aj morské, ktoré
sa nám dostanú na tanier, môžu byť otrávené kadmiom, ortuťou,
Na mimoriadne účinky rybieho tuku upozornili vedcov
olovom, arzénom, či hliníkom. Preto, keďže esenciálne mastné kyseliny
Eskimáci. Napriek nehostinným podmienkam, v ktorých žijú,
potrebujeme každý deň, je oveľa bezpečnejšie a zdravšie užívať
sú mimoriadne zdraví, nepoznajú cukrovku, kardiovaskulárne
Omega- 3 mastné kyseliny formou výživových doplnkov.
ochorenia, či mozgovú mŕtvicu. Ich organizmy sú zocelené stravou,
Samozrejme, aj v tomto prípade treba byť opatrný a vyhnúť sa doplnkom
bohatou na Omega -3 mastné kyseliny, ktoré znižujú krvný
výživy, ktoré nemajú garantovaný zdroj, pretože necertifikované
tlak a cholesterol. Zvyšujú imunitu organizmu, pôsobia
zdroje môžu obsahovať toxíny a ťažké kovy. Výrobcovia takéto
preventívne proti rakovine hrubého čreva a prsníka,
údaje zväčša taja, no môžete sa spoľahnúť na Oriflame, ktorý je
znižujú riziko tvorby krvných zrazenín a chránia pred
iný. Na produktoch Wellness by Oriflame sú tieto dôležité informácie
kardiovaskulárnymi ochoreniami ako je ischémia, mŕtvica, w vždy uvedené. Skvelá je i informácia, že zdrojové ryby sú malého
či infarkt. Pomáhajú tiež kĺbom a pleti: zmierňujú reumu,
vzrastu, teda sardinky a sardely z Atlantického oceánu, pretože
artritídu, ekzémy a psoriázu. Sú tiež mimoriadne dôležité
väčšie ryby majú väčší potenciál expozície na ťažké kovy
pre správne fungovanie ľudského mozgu, zlepšujú pamäť
a toxíny. Navyše je olej z týchto zdrojových rybiek veľmi čistý, pretože
w je kvalitne destilovaný,“ objasňuje MUDr. Martina Šintálová, garantka
a zvyšujú koncentráciu. Dokážu nás nabudiť a nakopnúť k
lepším výkonom v práci, či v škole.
Wellness by Oriflame.
Fúj, vraveli sme si, keď nás naši starí rodičia „trestali“
hnusným rybím tukom na lyžičke. Je to však zázrak,
životabudič a liečivo, ktoré nám lekári odporúčajú užívať
vo veľkých množstvách. Chráni mozog, srdce, pečeň a
vôbec, prospieva celému organizmu.
WELLNESS TIP:
Pre bystrú myseľ, zdravé srdce a dobrý krvný tlak
zaraďte do svojho jedálnička Kapsuly Omega 3 a Omega
3 pre deti WellnessKids.
Svet Oriflame |
11
Kvíz Oriflame
OTESTUJTE SVOJE ZNALOSTI O VÝROBKOCH ORIFLAME.
Odpovede si môžete skontrolovať so správnymi odpoveďami na spodku strany.
A) Zázvor
B) Ruža
C) Orchidea
2. Ktorá pleťová kolekcia obsahuje
3. Aký olej obsahuje Rúž na
výťažok z rastlinných kmeňových buniek pery Giordani Gold Iconic
s SPF 15?
A) True Perfection
B) Optimals
C) Ecollagen
4. Koľko BB je potrebné dosiahnuť,
aby ste splnili kritériá BRONZOVEJ
TOP PREDAJKYNE?
A) Od 200 BB do 299 BB za kampaň alebo minimálne
800 BB za 4 kampane
B) Od 250 BB do 349 BB za kampaň alebo minimálne
1000 BB za 4 kampane
C) Od 300 BB do 500 BB za kampaň alebo minimálne
1200 BB za 4 kampane
A) Olivový
B) Arganový
C) Kokosový
5. S ktorou vôňou Oriflame
získate aj nádherný šperk?
A) Precious Moments
B) Volare
C) Divine
6. Aké účinky má
zložka MAGNESIUM+
v kolekcii krémov
Optimals SMOOTH
OUT?
A) Posilňuje štruktúru pleti
B) Redukuje mastnotu
C) Zjednocuje tón pleti
Sprchovací krém Diamonds & Pearls, 31115.
1. Aká je hlavná vonná
zložka vôní SoFever?
Súťažná otázka: Aké sú tri hlavné zložky komplexu
Active Protect v novej kolekcii zubných pást Optifresh system 8?
Otestujte svoje znalosti o výrobkoch Oriflame. Odpovede
si môžete skontrolovať so správnymi odpoveďami na spodku strany.
TIP: Správne odpovede hľadajte na našej internetovej stránke www.
Posledná siedma otázka je súťažná. Odpoveď na ňu posielajte
oriflame.sk, facebookovej stránke alebo v katalógu Oriflame.
e-mailom na adresu [email protected] Poradcovia so
Správna odpoveď na súťažnú otázku vo Svete Oriflame
správnou odpoveďou na súťažnú otázku zo Sveta Oriflame 2-3
16-17: Postavičky Wellness Kids sa volajú Citrónka a Pomaranč Bob. budú zaradení do zlosovania a výherca získa novinku nasledujúcej
kampane – Sprchovací krém Diamonds & Pearls, 31115.
Telové mlieko Masquerade posielame Simone Vavákovej
z Hlohovca.
MOJE HODNOTENIE VÝROBKU
ČO STE NAPÍSALI NA WWW.ORIFLAME.SK
BALÍČEK NOV
IN
KAMPANE 2IEK
POSIELAME TÝ
MT
VÝHERCOM: O
Výrobok: 23718 Guľôčkový antiperspiračný dezodorant Activelle Pure Care
Poradca: KATARÍNA JÓBA, HURBANOVO
- Super
Vynikajúci, nezanecháva žiadne biele stopy ani na čiernych tričkách ani na farebných.
Podpazušie vôbec nedráždi ani po holení, nelepkavá konzistencia, aj pri športe alebo inej
fyzickej aktivite ostáva podpazušie úplne suché. Môžem len odporučiť, milo ma prekvapila
táto malá guľôčka, pričom som guľôčky predtým neznášala.
Výrobok: 24097 Predlžujúca špirála Giordani Gold Supreme
Poradca: RÁCHEL SOLTÉSZOVÁ, BRATISLAVA
- Perfektná!
Najlepšia, akú som kedy mala. Krásne predĺži, zhustí a oddelí mihalnice. Odporúčam! :)
Výrobok: 31057 Pleťové kapsuly Time Reversing SkinGenist™
Poradca: KATARÍNA PLEVÁKOVÁ, BRATISLAVA
- Oživujú, vyživujú a osviežujú pleť.
Kapsuly som si veľmi obľúbila, zanechávajú vláčnu a sviežu pleť po celý deň. Vyhovuje
mi aj dávkovanie v kapsulke, ktorá úplne stačí na jedno použitie. Odporúčam.
Zapojte sa do súťaže „Moje hodnotenie výrobku“ a vyhrajte kozmetický balíček Oriflame. Vo Svete Oriflame 4-5 uverejníme 3 výhercov
balíčkov s novinkami katalógu 4.. Kliknite na www.oriflame.sk, prihláste sa do časti pre poradcov a dozviete sa viac.
Správne odpovede: 1A, 2C, 3B, 4B, 5A, 6A
Code: SK 113779.1
Download

3/2015 - Oriflame