ČASOP IS
1– 2 /2011
SZZV
člen AIM®,
WFA, A.I.S.E., COLIPA
a Rady pre reklamu
SLOVENSKÉ ZDRUŽENIE PRE ZNAČKOVÉ VÝROBKY
R o č n í k 13 M á j 2 0 11 w w w . s z z v . s k e - m a i l : s z z v @ s z z v . s k
Značka identifikuje výrobok
Skupina Dr. Oetker je rodinná firma, ktorá bola zakladajúcou spoločnosťou Združenia značkových výrobkov v Nemecku. Dr. Oetker bol
zakladajúcou spoločnosťou Slovenského združenia pre značkové
výrobky.
Z obsahu:
Na Slovensku je jednotkou na trhu v prísadách a zmesiach na pečenie,
v dezertoch v prášku, v prípravkoch na zaváranie, sladkých jedlách v prášku,
ako aj v mrazenej pizzi.
Signalizuje vlastnosti
k zlatu
vedie
cez regióny
strana 4
Príbeh
značiek
– Pilsner
Urquell
strana 5
Nové výrobky
firiem SZZV
„Značka (slovná či grafická) identifikuje a diferencuje špecifický výrobok
alebo službu. Na začiatku je len slovo, ktoré je potrebné naplniť kvalitným
obsahom. Následne musíme dať potenciálnym zákazníkom vedieť, že
sme tu a máme pre nich niečo zaujímavé. Dlhodobo pracujeme a investujeme a vďaka dôvere potenciálnych zákazníkov z nich urobíme takých,
ktorí sa neustále vracajú a opakovane kupujú naše produkty,“ hovorí
Zdeněk Kvinta, marketingový riaditeľ spoločnosti Dr. Oetker SR/ČR.
Aká je úloha značky.
Značka podľa slov Z. Kvintu zjednodušuje nákupné rozhodnutie,
pretože signalizuje určité vlastnosti, ktoré bude mať nakupovaný
výrobok. Sú to výborná chuť, vysoká kvalita a spoľahlivosť (garancia úspechu). „Značka Dr. Oetker ponúka zákazníkom neustále
inovácie, vysoký štandard kvality, vysokú kvalitu použitých surovín
a starostlivo vybraných dodávateľov, ako aj stálu kontrolu výrobkov v skúšobnej kuchyni Dr. Oetker v domácich podmienkach,“ hovorí Z. Kvinta a zdôrazňuje,
že Dr. Oetker nevyrába privátne značky, pretože kde je Dr. Oetker na obale, je aj vo vnútri.
Vplyv na vývoj trhu
Aký vplyv majú značkové výrobky na vývoj trhu? Výrobca značkových produktov využíva svoje špeciálne know-how
s obchodom/distributérom, s ktorým sa podieľa aj na svojom značkovom imidži, preberá garanciu kvality za svoje
výrobky, ale aj úspešnosť za ne. Poskytuje servis obchodu i distributérovi. Výrobca značkových výrobkov má, samozrejme, vplyv aj na spotrebiteľov. Vysokou kvalitou ovplyvňuje vnímanie celej kategórie (definuje ju), pričom zlá kvalita
môže poškodiť celej kategórii. Neustálymi inováciami posúva limity celej kategórie (vytvára nové kategórie i trhy). Bez
inovácií by trhy stagnovali či klesali. Výrobca značkových produktov napĺňa kreatívnou podporou kategóriu myšlienkami
a hodnotami. Bez ideí totiž predávajú všetci zameniteľné komodity. Výrobca zvyšuje hodnotu trhu aj vnímaním hodnoty
výrobku v danej kategórie. Bez vyššej hodnoty nie je vyššia cena a bez vyššej ceny nie je rozvoj trhu. „V prípade značky
Dr. Oetker je možné hovoriť o tom, že ovplyvňuje vnímanie celej kategórie vysokou kvalitou – definuje kategóriu, určuje
limity. Konkrétnym príkladom môže byť prvý Premium Puding na trhu s odporučenou cenou 0,39 eur, čo je o 34 percent viac ako štandard trhu, ktorý predstavuje Dr. Oetker Originál,“ hovorí Z. Kvinta.
pokračovanie na strane 3
Návrat
strany 6 - 7
strany 8 - 9
Umocnite
zážitok
zo značky
strana 11
Značka Heineken sponzoruje Ligu majstrov, Corgoň domácu futbalovú ligu a je oficiálnym sponzorom MS v ľadovom
hokeji. Aj vďaka nim sa sezóna začala v tomto roku skôr.
O postavení značky a jej športovej platforme sme hovorili s Door
Plantengaovou, generálnou riaditeľkou spoločnosti Heineken
Slovensko.
• Čo pre vás predstavuje pojem značka? Ako by ste charakterizovali jej dôležitosť a postavenie?
Značky a značkové produkty môžeme najlepšie prirovnať k osobnosti človeka. Každý človek má svoju osobitosť, ktorú charakterizujú určité vlastnosti a ku ktorej cítia ostatní ľudia sympatie.
Aj spotrebiteľ sa prostredníctvom konkrétnej značky stotožňuje
s kvalitou, chuťou, zážitkom a životným štýlom, ktoré konkrétna
značka reprezentuje. Produkt bez značky je ako človek bez osobitosti a bez emócií. Heineken Slovensko má vo svojom portfóliu
silné domáce aj medzinárodné značky, do ich hodnoty dlhodobo investuje. Naša vlajková loď značka Heineken je
globálne najznámejšia a najrozšírenejšia pivná značka s bohatou históriou a originálnym pôvodom, ktorý siaha až do
roku 1863. Slovenská značka Zlatý Bažant nie je len najhodnotnejšou slovenskou značkou piva, ale aj najhodnotnejšou slovenskou značkou. Tento titul získal v hlasovaní Hospodárskych novín v roku 2008 za „naj“ slovenskú značku.
pokračovanie na strane 3
Čo je nové
vo firmách
SZZV?
Produkt bez značky
je ako človek bez emócií
Obchod je pripravený
na oživenie trhu
V dňoch 19. 4. a 20. 4. 2011 sa v bratislavskom hoteli Gate One uskutočnil 15. ročník medzinárodnej konferencie o obchode a marketingu Slovak
Retail Summit. Organizátorom konferencie je spoločnosť Incoma Slovakia,
spoluorganizátormi Zväz obchodu a cestovného ruchu SR, Potravinárska
komora Slovenska, Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave
a Slovenské združenie pre značkové výrobky. Konferencia s podtitulom
Obchod je pripravený na oživenie trhu! sa konala pod záštitou Ministerstva
hospodárstva SR. V rámci prvého dňa diskutovali účastníci o budovaní vzťahov a úspechu, ktorý predurčuje schopnosť spolupráce. Ďalšou horúcou
témou bolo diskusné fórum na tému Obchod a trhový dozor. Poslednou
časťou prvého dňa boli možnosti oživenia trhu a nové vízie pre maloobchod.
V tejto časti sa hovorilo aj o zmenenom spotrebiteľskom správaní a tiež
o budovaní prvých tzv. fashion outletov na Slovensku, čo môže priniesť príležitosť pre nový typ spotrebiteľského správania. Deň ukončil galavečer, na
ňom sa odovzdávali ocenenia Merkúrov rad a Múza Merkúra. Druhý deň
konferencie bol venovaný marketingu v modernom maloobchode a budúcnosti aj trendom v maloobchode. V týchto častiach vystúpili so svojimi prezentáciami aj Zdeněk Kvinta, marketingový riaditeľ spoločnosti Dr. Oetker
pre ČR a SR, ktorý hovoril o vplyve značkových výrobkov na vývoj trhu,
a Andrew Highcock, managing director spoločnosti Pivovary Topvar. Jeho
prezentácia bola zameraná na budúcnosť tankového piva na Slovensku.
Zľava: J.Bíreš, Štátna veterinárna a potravinová správa,
N. Machútová, Slovenská obchodná inšpekcia, a G. Šimko, Úrad verejného zdravotníctva SR
Tržby zvýšil počet zákazníkov
V uplynulom finančnom roku (marec 2010 – február 2011) zaznamenala
spoločnosť Tesco Stores SR silný rast. „Zamerali sme sa na zvyšovanie
kvality služieb, ktoré poskytujeme zákazníkom, a na rozširovanie formátov aj siete našich predajní. Otvorili sme 16 nových prevádzok, v ktorých
– a tiež v centrále spoločnosti – sme vytvorili 500 nových pracovných
miest. Vďaka týmto investíciám a zavedeniu nových služieb sa nám podarilo zrealizovať tržby vo výške 1 171 miliónov eur (bez DPH), čo je nárast
o 10,9 percent oproti predchádzajúcemu roku,“ hovorí John Christie,
generálny riaditeľ spoločnosti Tesco Stores SR. Podľa slov J. Christieho plánuje spoločnosť Tesco pokračovať aj v tomto roku v investíciách do rastu.
„Otvoríme 25 nových predajní a vytvoríme 600 – 700 pracovných miest
v rôznych mestách na Slovensku. Budeme tiež pokračovať v inovovaní
produktov, služieb a investíciách do ochrany životného prostredia,“ dodáva
J. Christie. Uplynulý rok sa niesol v spoločnosti Tesco v znamení inovácií
a silného rastu. Významným dôvodom zvýšenia tržieb bol rast počtu
zákazníkov. Spoločnosť Tesco obslúžila týždenne vyše dvoch miliónov zákazníkov. Vernostný program Clubcard rástol s rozširujúcou sa zákazníckou
základňou. Počet členov prekročil krátko pred Vianocami hranicu jedného
milióna. Tým sa tento program zaraďuje medzi najúspešnejšie vernostné
systémy na Slovensku. Za uplynulý rok získali zákazníci s Clubcard zľavy vo
výške 8,29 mil. eur.
Zprava: P. Mihók, Slovenská obchodná a priemyselná komora, M. Chren, MH SR,
Jiří Králiček, Billa ČR a SR, J. Kučík, AGROFERT Holding, R. Sulík, NR SR,
G. Csollár, COOP Jednota Slovensko, J. Christie, Tesco Stores SR a Z. Simon, MP SR.
LIDL sa decentralizuje
Zmena predaja cigariet
nie je nutná
Decentralizácia obchodného reťazca LIDL prinesie so sebou aj vytvorenie
samostatného slovenského manažmentu.
Stavebné práce odštartovali v polovici februára. Spoločnosť LIDL kúpila
v mestskej časti Bratislava Ružinov súbor nehnuteľností, na ich mieste
plánuje výstavbu svojej slovenskej centrály. Vyrastie tu budova so štyrmi
nadzemnými a jedným podzemným podlažím, okrem toho pribudne aj
predajňa potravín. Obchodný reťazec neustále otvára na slovenskom
trhu nové pobočky. Odpoveďou na túto expanziu je výstavba centrály
s vlastným manažmentom. „Spoločnosť LIDL reaguje na požiadavky trhu
a chce sa čo najviac priblížiť svojim zákazníkom. Preto realizujeme vytvorenie samostatného slovenského manažmentu. Doteraz bolo vedenie
obchodného reťazca sústredené v Prahe a spoločné pre český a slovenský trh,“ povedala Sandra Kipeťová, hovorkyňa spoločnosti LIDL. Spolu
s výstavbou štvorpodlažnej administratívnej budovy plánuje spoločnosť
LIDL vybudovať aj predajňu potravín a rekultivovať priľahlé zelené plochy
a pozemky. Výstavbou centrály vznikne až 100 nových pracovných miest
prevažne v administratíve, v oblasti riadenia projektov a rôznych úrovniach
manažmentu. Samotná predajňa vytvorí ďalšie desiatky pracovných miest.
Pre motoristov by mali na Ružinovskej ceste pribudnúť nové parkovacie
miesta pre vyše dvesto áut. LIDL vstúpil na slovensky trh v roku 2004.
V súčasnosti prevádzkuje na Slovensku vyše 110 predajní. Naposledy otvoril predajne v Liptovskom Hrádku, tretiu
predajňu v Trenčíne a v novembri svoju
druhú predajňu v Nových Zámkoch,
ktorá bola postavená v novom architektonickom koncepte. Svoje postavenie posilňuje zmenou štruktúry riadenia,
výraznými marketingovými aktivitami, ale
aj zmenami, ktoré možno vidieť priamo
v predajniach.
Novinkou na českom a slovenskom trhu
je zriadenie vlastnej pekárne priamo
v predajni. Takéto rozšírenie služieb je
plánované aj v lokalite Ružinova.
Predstavitelia tabakovej sekcie Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR sa
stretli začiatkom apríla t. r. ohľadne aktivít, ktoré sa týkajú predaja cigariet.
Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva SR, vyšiel totiž s iniciatívou, aby sa
v predajniach potravín obmedzil počet miest s ponukou cigariet, alebo
sa vyčlenil samostatný priestor na predaj cigariet a tabakových výrobkov.
Podľa vyjadrenia predstaviteľov ZOCR SR nie je na takýto krok dôvod.
Očakáva sa totiž, že novela európskej smernice 2001/37 ES, ktorá sa
týka predaja cigariet, bude schválená už začiatkom roka 2013. Navyše
schválením navrhovanej novely zákona o ochrane nefajčiarov koncom roka
2011 a účinnosťou prechodných období pravdepodobne od polovice roka
2012 by mohlo dôjsť k situácií, že by sa naša legislatíva musela v priebehu
krátkeho obdobia opätovne upraviť v zmysle novely európskej smernice.
V súčasnosti je okrem toho zabezpečená kontrola veku kupujúceho. Predavačka má právo
odmietnuť predaj, ak má pochybnosti o veku
kupujúceho. V súčasnosti je predaj mladistvým
aj pod dohľadom širokej verejnosti, ktorá sa
nachádza v priestoroch pokladníc a v prípade,
že predavačka prehliadne mladistvého, môže
na to niekto verejne upozorniť. Zmena súčasného stavu by okrem toho mohla narušiť konkurenčné prostredie tým, že zvýhodní predaj
tabakových výrobkov v trafikách a stánkoch.
Obchod navyše investoval nemalé finančné
prostriedky na to, aby splnil podmienky predaja
cigariet v potravinách platných od roku 2004
a obmedzenia reklamy v zmysle zákona o reklame z decembra 2005. Predstaviteľ jedného
maloobchodného reťazca skonštatoval, že na
ďalšiu úpravu a likvidáciu existujúcich dispenzérov by musel investovať ďalších 500 000 eur.
2
Značka identifikuje výrobok – dokončenie zo strany 1
Vývoj na trhu
Z údajov agentúry Nielsen je jasné, že celý trh zmiešaného tovaru (bez
Makro/Metro cash & carry) v roku 2010 rástol o 5 percent (v eurách).
Išlo pritom o najväčší rast za posledných 5 rokov. Trh sa v minulom roku
navýšil celkovo o 317-tisíc eur, z toho Dr. Oetker vygeneroval +427-tisíc eur,
Premium Puding +122-tisíc eur, privátne značky +90-tisíc eur a ostatní
–200-tisíc eur. „Bez inovácií na trhu by trh rástol o 3 percentá, a prírastok
by tak dosiahol 195-tisíc eur,“ konštatuje Z. Kvinta.
Strata výberu a voľby
Ako by vyzerali trhy bez značkových výrobkov? „Zmizlo by povedomie zákazníkov o tom, že výrobca svojím menom (značkou) garantuje kvalitu výrobku.
Zákazníci by nachádzali v predajniach len zameniteľné produkty a stratili by
možnosť výberu a voľby. Zákazníci by tiež neprofitovali z toho, že výrobca
značkového produktu je v konkurenčnom prostredí a musí svoje výrobky
neustále inovovať,“ dodáva Z. Kvinta. Podľa jeho slov by bez značkových
výrobkov bola jediným rozhodovacím kritériom o kúpe nízka cena, stabilné
kvalitné (značkové) výrobky by neboli všade k dispozícií a spotrebiteľ by
musel neustále porovnávať. „Zákazníci by stratili dodatočný úžitok zo značky (nadhodnotu). Jedlo a nápoje by boli len príjmom potravy. Jazda autom
by bola len transportom z miesta na miesto. Odevy by slúžili len ako ochrana pred zimou,“ dodáva Z. Kvinta.
Andrea Hinková
Materiál bol spracovaný na základe prezentácie, ktorá odznela na medzinárodnej konferencii Slovak Retail Summit 2011.
Produkt bez značky je ako človek bez emócií – dokončenie zo strany 1
• Je pre spotrebiteľov aj v zložitých ekonomických časoch značka
zárukou kvality alebo majú v takýchto časoch tendenciu skôr sa
od nej odkláňať a nahrádzať ju lacnejšími neznačkovými tovarmi?
Silná značka zostáva nositeľom hodnoty a kvality produktu aj v zložitom
ekonomickom období. Za posledné 2 roky pokles predaja spôsobený
nepriaznivou ekonomickou situáciou zasiahol celý trh s pivom. Teší nás,
že predaj produktov našej spoločnosti klesal v tomto období pomalšie
ako bol celkový trend. Je to dôkaz, že naši konzumenti vyhľadávajú aj
v týchto časoch kvalitu a silné značky, a nie jednoducho len to najlacnejšie
na trhu. Počas ekonomicky zložitejšieho obdobia zostali naši spotrebitelia
verní „svojej“ značke, vychutnávali si ju však menej často a skôr doma, ako
v obľúbenom podniku.
• Pivo je špecifický produkt, aj tu však platia pravidlá, ktoré pomáhajú budovať postavenie značky. Sú to najmä inovácie. Ktoré boli
z vášho pohľadu najpodstatnejšie a zaznamenali u zákazníkov
najväčší záujem?
Naša spoločnosť sa vždy pozerá vpred a sleduje aktuálne trendy. Už pred
niekoľkými rokmi sme počúvali spotrebiteľov, ktorí si žiadali pivo balené
v praktických obaloch, a ako prví na Slovensku sme uviedli na trh pivo
balené v PET fľašiach. V súčasnosti spotrebitelia tento typ balenia plne
akceptujú a stal sa štandardným a vyhľadávaným obalom práve z dôvodu
svojej praktickosti. Pred rokom sme uviedli na trh unikátnu technológiu
tankového piva Zlatý Bažant a Corgoň. Takmer presne do roka a do
dňa sa podarilo nainštalovať tankovú technológiu až do 100 Horeca
prevádzok na celom Slovensku. Zatiaľ poslednou
produktovou inováciou je Bažant Radler, ktorá
predstavuje spojenie piva Zlatý Bažant a prírodnej
citrónovej šťavy.
• Značka Heineken sa spája s Ligou majstrov,
značka Corgoň povzbudzuje so slovenským
fanúšikom v hokeji – superprémiová značka sponzoruje najvyššiu futbalovú udalosť,
tzv. mainstreamový Corgoň všetkých. Ako by
ste špecifikovali cieľové skupiny týchto dvoch
športových fanúšikov?
Značka Heineken zo svojej pozície medzinárodnej
značky podporuje na celom svete najprestížnejšiu
súťaž futbalových klubov – Ligu majstrov. Corgoň sa
viac orientuje na slovenského fanúšika a jeho cieľovú
skupinu tvoria mladí, bezstarostní a slobodní muži,
ktorí sú vyznavačmi kolektívneho športu (či už aktívne, alebo pasívne), ako aj fanúšikovia dobrej zábavy.
• Zlatý Bažant Nealko je najobľúbenejším nealkoholickým pivom na Slovensku. Chystajú sa
aj v tomto roku nejaké aktivity na podporu
znalosti tejto značky?
Aj v tomto roku pripravujeme rôzne marketingové
aktivity na podporu nášho nealkoholického piva
Zlatý Bažant Nealko. Tento rok sa plánujeme výraznejšie zamerať aj na podporu Zlatého Bažanta
Nealko v čapovanej podobe. Naším cieľom je sprístupniť toto pivo v čapovanej podobe čo najširšiemu okruhu spotrebiteľov.
• Nedávno, konkrétne koncom apríla t. r., uviedla spoločnosť Heineken
Slovensko na trh Bažant Radler. Je už možné zhodnotiť, ako ho vnímajú spotrebitelia?
Veľmi nás teší, že ohlasy na našu novinku Bažant Radler sú zatiaľ pozitívne. Mesiac po uvedení na trh dosahuje výborné výsledky, stáva sa vyhľadávaným pivným nápojom a u konzumentov si získava stále väčšiu popularitu. Z doterajšieho vývoja vyplýva, že sa nám s Bažantom Radler podarilo
osloviť rôzne cieľové skupiny a využiť rôzne príležitosti konzumácie.
• Kedy sa v tomto roku začne sezóna piva?
Významným faktorom, ktorý ovplyvňuje predaj piva, je počasie. Predaj
piva väčšinou dosahuje svoje maximá v letných mesiacoch. Vďaka tohtoročnej slnečnej jari a športovému sviatku na Slovensku – MS 2011 IIHF,
ktoré doteraz pozitívne ovplyvnili aj spotrebu piva – môžeme skonštatovať, že tohtoročná pivná sezóna sa začala o čosi skôr.
• Ako zvýšia predaj piva športové udalosti, akými sú napríklad majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji?
Športové udalosti sú určite príležitosťou, ako zvýšiť predaj, ale naším
primárnym cieľom je upevnenie športovej platformy našej značky Corgoň,
ktorá je oficiálnym partnerom MS IIHF 2011. Značka tým upevňuje svoje
kľúčové hodnoty a na druhej strane svojimi aktivitami, nadlinkovou a podlinkovou komunikáciou a promoaktivitami propaguje samotnú športovú
udalosť – či už je to svetový šampionát v hokeji, alebo futbalové podujatia.
Andrea Hinková
3
toto mesto, ako aj samotný klub dali. Zároveň dúfam, že to poslúžilo ako
dostatočná motivácia pre tých, ktorí majú svoju hokejovú budúcnosť ešte
len pred sebou. Som rád, že aj v dnešnej neľahkej hospodárskej situácii
existuje značka, ktorá pravidelne vynakladá finančné prostriedky na podporu talentovaných hráčov,“ uvádza Miroslav Šatan.
Návrat k zlatu
vedie cez regióny
Značka Topvar sa aj v sezóne 2011/2012
stáva dôležitým partnerom športových klubov v Topoľčanoch. V rámci stratégie rozvoja regiónov
a miestnych komunít tak Topvar pokračuje v dlhoročnej spolupráci
s mestským futbalovým, ako aj hokejovým klubom, ktorej cieľom
je rozvoj a podpora talentovaných hráčov na regionálnej úrovni.
Investície sú nevyhnutné
Radosť zo spolupráce má aj generálny riaditeľ spoločnosti Pivovary Topvar
Andrew Highcock, ktorý pri príležitosti slávnostného potvrdenia spolupráce uviedol: „Investície do rozvoja regiónov a miestnych komunít sú jednou
z priorít našej firemnej politiky. Šport v tomto prípade rozhodne nie je
výnimkou. Dúfam, že aj s našou pomocou sa podarí obom klubom dosiahnuť čo najlepšie výkony, s ktorými budú spokojní jednotliví hráči, vedenie aj
samotní diváci. Som rád, že značka Topvar nebude chýbať pri športových
zážitkoch a cenných víťazstvách. A ktovie, možno sa nám podarí prispieť
k rozvoju hráčov, ktorí nás budú v budúcnosti reprezentovať na celosvetovej úrovni.“ Nevyhnutnosť investícií do podpory lokálnych talentov zdôrazňuje aj slovenský futbalový reprezentant a svetobežník Filip Šebo: „Talentovaní
hráči sa rodia na celom Slovensku. Nie všetky regióny sú však schopné ich
talent ďalej rozvíjať. A práve tam je potrebná pomoc zo strany lokálnych
slovenských značiek, lebo človek si nevyberá, kde sa narodí. Súčasná hospodárska situácia je ťažká a ja si veľmi vážim všetkých, ktorí niečo robia pre
budúcnosť slovenského futbalu.“
„Podpora talentovaných hráčov na regionálnej úrovni je nesmierne dôležitá pre budúcnosť slovenského hokeja. Práve v týchto podmienkach totiž
vyrastajú a zdokonaľujú sa mladí hráči, ktorí majú jedného dňa reprezentovať slovenský hokej vo svete. Bez pomocnej ruky uvedomelých spoločností
a značiek by to v súčasnej neľahkej situácii nebolo možné a náš hokej by
postupne z generácie na generáciu upadal,“ hovorí Martin Ryba, výkonný
riaditeľ spoločnosti Marketing SZĽH, s. r. o.
Sponzorstvo
Značka Topvar sa dlhodobo venuje podpore rôznych športových a spoločenských aktivít v topoľčianskom regióne, medzi ktoré patrí aj dlhodobá
spolupráca s hokejovým klubom HC Topoľčany, ten oslávi v budúcom
roku 80. výročie svojho vzniku, a mestským futbalovým klubom MFK
Topvar Topoľčany, ktorý čaká oslava storočnice. V stredu 27. 4. 2011
bola spolupráca s týmito športovými klubmi slávnostne potvrdená aj na
sezónu 2011/2012. Celková suma, ktorú značka Topvar v nastávajúcej
sezóne vynaloží na rozvoj športu v regióne, dosiahne sumu 50 000 eur.
Topoľčiansky hokej a futbal majú v meste bohatú históriu. Za svoju existenciu vychovali množstvo vynikajúcich hráčov, ktorí preslávili nielen mesto
Topoľčany, ale aj celé Slovensko. Patria medzi nich aj legendy slovenského
hokeja Ľubomír Višňovský a Miroslav Šatan, ktorí na svoje mesto nedajú
dopustiť.
Stanley Cup v Topoľčanoch
Miroslav Šatan dokonca po klubovom víťazstve v NHL priniesol do
Topoľčian prostredníctvom svojej nadácie svetovú trofej Stanley Cup, ktorá
sa na Slovensku ocitla po prvý raz. „Tento klub a toto mesto ma vychovali,
a preto im vďačím za veľa. Reprezentačné úspechy, ako aj klubové víťazstvá
v NHL, to všetko by nebolo možné, keby som nemohol rozvíjať svoj talent
tu v Topoľčanoch. Veľmi si to vážim a nezabúdam. Priniesť preto Stanley
Cup do Topoľčian bola jedna z foriem môjho poďakovania za všetko, čo mi
Zľava: Ing. Pavol Baláž – primátor mesta Topoľčany, Abdelaziz Benaoudia
– prezident MFK Topoľčany, Andrew Highcock – generálny riaditeľ Pivovary Topvar a. s.,
Radoslav Hecl – generálny manažér HC Topoľčany.
hygieničky nie je potrebné mať žiadne obavy. „Počas ošetrenia klientom
ukážeme, ako sa správne starať o zuby a ako ich čistiť. V prípade potreby
odstránime povlak alebo zubný kameň,“ dodáva V. Panáková.
Databáza
Zdravý úsmev pre každého
Návštevu dentálnej hygieničky by mal človek absolvovať dvakrát ročne.
Povlak sa na zuboch hromadí a je nutné ho pravidelne odstraňovať, aby
zuby neochoreli. Aj z tohto dôvodu je potrebné absolvovať pravidelnú návštevu, hoci sa nevyskytnú akútne problémy so zubami. Dentálnu hygieničku
môže odporučiť priamo zubný lekár. Ďalšou možnosťou, ako ju nájsť, je
využitie databázy Asociácie dentálnych hygieničiek, ktorá tieto odborníčky
združuje. Ich databáza sa nachádza aj na stránkach Orbit klubu v sekcii
Vyhľadávanie.
Návšteva dentálnej hygieničky stále nie je na Slovensku bežnou
súčasťou starostlivosti o zuby.
Projekt
Na správnu starostlivosť o zuby je zameraný aj projekt Orbit klubu, pod
názvom Zdravý úsmev pre každého. V rámci tohto projektu budú môcť
návštevníci obchodno-zábavných centier na Slovensku získať informácie
o dentálnej hygiene vrátane možnosti individuálnej konzultácie so stomatológom, resp. s dentálnou hygieničkou.
Pozitívnym faktom je, že aj u nás sú ľudia, ktorí sa zaujímajú o dentálnu
hygienu u svojho zubára. Prevažujú však pacienti, ktorých musí na nutnosť
dentálnej hygieny upozorniť zubár stomatológ. Dentálna hygienička by však
mohla preventívne zabrániť mnohým problémom so zubami.
Predchádza problémom
Postoj Slovákov k dentálnej hygiene sa od roku 2009 výrazne nezmenil.
Pravidelne, dvakrát denne si čistí zuby 73 percent obyvateľstva a 61 percent si vymieňa kefku každé tri mesiace. Služby dentálnych hygieničiek využívajú ľudia nepravidelne. „Starostlivosť stomatológa a dentálnej hygieničky
by sa mali v ideálnom prípade dopĺňať. Stomatológ ošetrí aktuálny problém,
predchádzať by im mali pravidelné návštevy u dentálnej hygieničky,“ hovorí
PhDr. Viera Panáková, diplomovaná dentálna hygienička a hlavná odborníčka pre dentálnu hygienu na Slovensku. Tvrdí tiež, že z návštevy u dentálnej
4
Z N A ČKY
Dodržiava sa
presný postup
Hodnoty zostali rovnaké
Pivo je jedným z najstarších nápojov vyrábaných človekom.
Existujú dôkazy o tom, že pivo sa varilo už v Sumerskej ríši
pred vyše 8 000 rokmi.
V roku 1897 oslavovalo
ovalo
rodeplzenské pivo 50. narodeme.
niny a bolo svetoznáme.
Plzenský pivovar bol najskoväčší v celom Rakúskoivo
Uhorsku, vyvážal pivo
Aa
do celej Európy i USA
al
o rok neskôr si nechal
u
zaregistrovať značku
o
Pilsner Urquell. Po
vyhodnotení súčas-ných meraní Marcus
Luond z Labor
Veritas AG oznámil:
„Môžeme konštatovať, že hodnoty
výsledkov Labor
Veritas (5,03 %)
a laboratórií St.
oku 1897
Gallen (4,98 %) z roku
sú totožné.“ Prešlo 168 rokov od počiatkov
quell a rýchlosť spoločenských zmien
histórie Pilsner Urquell
eustále zvyšuje.
zvyšuje K tomu,
tomu aby bol Pilsner Urquell vždy
a tempa života sa neustále
pevným a nemenným bodom, uschovali sa dokumenty o jeho varení do
kovovej schránky v historickej vodárenskej veži v pivovare. Dodržiava sa
presný postup varenia piva podľa doložených dokumentov, rmutovacieho
diagramu a záznamu o priebehu kvasenia a varení piva s takými vlastnosťami, aké potvrdzujú priložené analýzy nezávislých laboratórií z roku
1897 a súčasnosti. Vzorky každodenného stáčania degustujú odborníci
denne. Pivo zrejúce v moderných antikorových tankoch porovnávajú
s mokom dozrievajúcim v pôvodných dubových sudoch. Plzenský Prazdroj
je jedným z posledných miest v Európe, kde sa pivovarskí debnári starajú
o staré sudy a vyrábajú aj nové. Aj vďaka tomu plzenskí sládkovia pripravujú dodnes v ležiackych pivniciach pivo rovnakým spôsobom ako Jozef
Groll v roku 1842.
Najstarší recept na svete je práve sumerský návod na výrobu piva, hoci
to rozhodne nebol ten priezračný, zlatistý nápoj, ktorý poznáme v súčasnosti. Väčšinu svojej histórie bolo pivo tmavé a kalné.
Sumeri odovzdali svoj recept Babylončanom. Preto, aby sa zvýšila kvalita
piva, topili starí obyvatelia Babylonskej ríše „zlých“ pivovarníkov priamo
v ich pive pochybnej kvality. Babylon vyvážal svoje pivo do Egypta, kde sa
stalo národným nápojom, kľúčovým prvkom vznešených i prostých vrstiev.
Staroveký lekársky dokument z roku 1600 pred naším letopočtom opisuje 700 receptúr, z nich 100 obsahuje slovo pivo. Zaujímavé je, že hlavnými
sládkami boli najmä ženy, v Babylone dokonca niektoré kňažky.
Bezpečnejšie ako voda
Vďaka veľkej Rímskej ríši sa po Európe rozšírila aj obľúbenosť piva.
Anglické pomenovanie beer pochádza z latinského bibere, čo znamená piť. V stredoveku sa z pivovarníctva stalo rozkvitajúce remeselné
odvetvie. Tajomstvo alchýmie piva strážili mnísi. Zásoby vody boli často
kontaminované, a preto malo pivo, ktoré sa vyrábalo z prevarenej vody,
vďaka svojmu obsahu baktériostatické účinky a bolo považované za oveľa
bezpečnejšie než voda. Navyše boli jeho súčasťou vitamíny a kvasnice,
ktoré potláčali množenie baktérií. Hlavnou oblasťou výroby piva sa stala
stredná Európa, špeciálne Česko, ktoré možno považovať za celosvetové
centrum varenia piva. Stredoveké České kráľovstvo bolo kozmopolitnou
križovatkou Európy a malo všetky zdroje potrebné na varenie piva.
Varečné právo
V roku 1295 založil kráľ Václav II. na dopravnej ceste medzi Prahou
a Bavorskom mesto Plzeň a mešťanom udelil varečné právo vyrábať
slad, variť a predávať pivo. Vznikli pivovarnícke cechy, ktoré odovzdávali
tajomstvo varenia piva z generácie na generáciu. Zaujímavé boli aj dobové testy kvality: sadnúť si na lavicu poliatu pivom a po chvíli vstať prinieslo
jednoznačný výsledok – ak sa lavica prilepila sládkovi na kožené nohavice,
pivo bolo považované za dostatočne kvalitné. Základy moderného varenia
piva sa rozšírili naprieč strednou Európou v 19. storočí. Zlom nastal
v roku 1838 v Plzni. Pred týmto dátumom občas prikázala mestská rada
vyliať pivo pochybnej kvality priamo na hlavnom námestí. V roku 1838 tak
vyliali 36 sudov. Pivovarníci najali mladého architekta Martina Stelzera,
aby pre nich postavil najlepší pivovar na svete. M. Stelzer prešiel kus
sveta, aby uvidel to najlepšie z pivovarníckej architektúry a techniky. Do
Plzne sa vrátil s plánmi na najmodernejší pivovar na svete. Na stavbu
vybral pozemok na brehu rieky Radbuzy. Pieskovcové podložie umožnilo
vyhĺbiť dlhé tunely na skladovanie piva v chlade. Ešte hlbšie pod povrchom
boli pramene, zdroje sladkej vody, ktoré neskôr zabezpečili unikátnosť
plzenského piva. Najdôležitejšie však bolo, že M. Stelzer objavil na svojich
cestách sládka, ktorý mal zmeniť celý dovtedajší spôsob varenia piva.
Dosť nepríťažlivého, ale výnimočného mladíka z Bavorska.
Export
V roku 2010 vyviezol Plzenský Prazdroj 664-tisíc hektolitrov piva Pilsner Urquell, čo je o 5 percent viac než v roku
2009. Zvýšený záujem bol na tradičných trhoch v Nemecku
a Spojenom kráľovstve, vlani sa začalo vyvážať aj do Argentíny.
Pilsner Urquell sa predával v krajinách, ktoré sú pre české pivo
skôr exotické – Spojené arabské emiráty, Sýria, Južná Kórea
či Vietnam. Najväčším exportným trhom zostáva Nemecko.
Väčšina plzenského ležiaku putuje do sveta vo fľašiach a plechovkách. Veľkým úspechom je rastúci podiel čapovaného piva,
vyváža sa do vyše 30 krajín a tvorí 20-percentný podiel exportu
Pilsner Urquell. Vrcholom českej pivnej kultúry sú tankové prevádzky, ktoré čapujú Pilsner Urquell aj v Düsseldorfe či Viedni.
Na Slovensku sa stal nepasterizovaný Pilsner Urquell z tankov
takisto veľmi obľúbeným a vyhľadávaným pre jeho nezameniteľnú a jedinečnú chuť. V súčasnosti si ho môžu skutoční pivní
znalci vychutnať v ôsmich prevádzkach v Bratislave a v jednej
prevádzke v Nitre.
Prvé priezračné
Jozef Groll skombinoval 5. 10. 1842 bavorský spôsob spodného kvasenia s miestnymi unikátnymi ingredienciami, označovanými ako genius
loci: s mäkkou vodou, so svetlým sladom vyrobeným vo vlastnej sladovni
a žateckým chmeľom, ktorý je považovaný za najlepší na svete. V novom
pivovare tak vytvoril prvé zlaté, iskrivo priezračné pivo na svete. J. Groll
nebol práve hrdinom z románu. Nevychovaný a zle naladený Groll si od
svojho otca vyslúžil prívlastok najväčší grobian v Bavorsku. Napriek tomu
je právom považovaný za otca tzv. zlatej revolúcie, ktorá rozžiarila zlatú
éru piva, pretrvávajúcu do súčasnosti. Správy o výnimočnom plzenskom
s
pive sa rýchlo rozšírili do celého sveta
a v roku 1873 sa
Pilsner Urq
Urquell predával už aj v USA.
Z
Zlaté
pivo J. Grolla sa
p
pokúsili
napodobniť aj iné
zn
značky,
ktoré vyhlasovali,
že sú plzenským pivom,
že
be ohľadu na miesto ich
bez
pô
pôvodu.
A tak sa v súčasn
o ako Plzeň – Pilsner
nosti
o
zn
označuje
celá kategória
sspodne
po
kvaseného zlatého
p
iva Ide pritom približne
piva.
o d
dve tretiny svetovej prod
ukc Nad všetkými však
dukcie.
sstojí
tojí pravá ikona – Pilsner
U
rqu
Urquell.
5
Nové výr obky firiem SZZV
Ešte účinnejšie proti vráskam Got2b je vždy trendový
Na základe najnovších vedeckých poznatkov bola vyvinutá formula, ktorá obsahuje ponovom dva druhy
kyseliny hyalurónovej. Tieto kyseliny prenikajú do rôznych vrstiev epidermy, a tak ešte účinnejšie vypĺňajú hlboké vrásky. Okamžitý viditeľný efekt
zabezpečuje vysokomolekulárna kyselina hyalurónová, ktorá vyhladzuje
linky a drobné vrásky na povrchu pleti. Zvnútra vypĺňa vrásky fragmentovaná nízkomolekulová kyselina hyalurónová, ktorá obnovuje objem pleti
aj v hlbších epidermálnych vrstvách. Bioaktívny saponín navyše stimuluje
vlastnú tvorbu kyseliny hyalurónovej v dermálnej vrstve pleti. Novinkou
v portfóliu značky Eucerin od spol. Beiersdorf je intenzívny denný krém
proti vráskam Hyaluron Filler na normálnu a zmiešanú pleť. Značka
Eucerin sa zameriava aj na problematiku suchej a atopickej pokožky,
pretože týmto problémom trpí už 15 až 20 % populácie. Navyše, suchá
pleť je v dôsledku nedostatočnej hydratácie náchylnejšia na tvorbu vrások, rýchlejšie starne a starnúca pleť má zasa väčší sklon k vysúšaniu.
Odpoveďou na tento začarovaný kruh môže byť nový komplexný rad v boji
proti vráskam na suchú až veľmi suchú pleť Eucerin Hyal – Urea, ktorý sa
skladá z denného, nočného a očného krému.
Keď sú témou najštýlovejšie vlasové kreácie, každý
znalec trendov vie, že je reč o značke got2b – „najcoolovejšom“ stylingu od spoločnosti Schwarzkopf.
Značka Got2b, inšpirovaná americkým štýlom ulice
a vytvorená firmou Schwarzkopf, predstavila novinku v podobe stylingových púdrov Got2b POWDER’ful. Prvýkrát v predajniach dostupné dva stylingové prípravky vo forme púdru
okamžite tvarujú povrch vlasov, dodávajú im nekonečný objem a matný
vzhľad. Got2b POWDER’ful volumizing bol špeciálne vyvinutý pre štýlové
dievčatá, ktoré chcú zaujať a dodať
vlasom silu okamžitého objemu. Pre
maximálny účinok sa tento výrobok
aplikuje priamo na vlasy, rozotrie sa
a ihneď sa tvaruje. Mladým mužom je
určený stylingový púder Got2b mattifying. Obsahuje mikročastice, ktoré
štruktúrujú povrch vlasov a dodávajú im matný vzhľad. Pre trendový,
strapatý účes sa odporúča nasypať
púder do dlane, rozotrieť ho, následne vmasírovať do vlasov, tvarovať
a jemne upraviť pre okamžitú štruktúru a tvar.
Pre krásu dlhých vlasov
Dlhé vlasy symbolizujú osobitú ženskosť, zmyselnosť a umenie zvádzať.
Spôsob, akým si ich ženy upravujú, vypovedá mnohé o dobe, v ktorej žijeme, o emóciách, o ženách samotných… Po tisícročia boli dlhé žiarivé vlasy
symbolom krásy a pokušenia. Aj v súčasnosti nosí vyše 50 % žien vlasy po
plecia alebo dlhšie. Lenže nestačí vlasy nechať len rásť. „Čím dlhšie vlasy
rastú, tým viac na ne pôsobí škodlivých vplyvov, s ktorými si musia poradiť,“
hovorí dr. Sven Fey, vedúci vývoja vlasových produktov značky Nivea zo
spol. Beiersdorf. Podľa jeho slov sú vlasy po plecia dva až tri roky staré. Za
ten čas už mohli stratiť viac ako polovicu prirodzených lipidov z ochrannej
kutikuly a vnútorná keratínová štruktúra býva tiež poškodená. Vlasy sú tak
tenšie, porézne a ľahko sa lámu. Strácajú svoju pružnosť, pevnosť, lesk.
Vlasoví experti značky Nivea preto vytvorili nové zloženie prípravkov, ktoré
zodpovedá potrebám dlhých vlasov a je kľúčom k zdravým vlasom všetkých
dĺžok. Špeciálny inovatívny rad starostlivosti o vlasy a styling Nivea Long
Repair zahŕňa 5 typov produktov – tri výrobky aktívnej starostlivosti, ktoré
ý dĺžkam i končekom
poskytujú cielenú starostlivosť korienkom,, vlasovým
a dva stylingové prípravky navrhnuté presne na
mieru potrebám dlhých
vlasov. V základnej starostlivosti tak zákazníčky
nájdu šampón, kondicionér a expresný kondicionér Nivea Long Repair.
Styling je zastúpený penovým tužidlom a lakom na
vlasy Nivea Long Repair.
Proti únave bojuje v noci
Boj proti známkam únavy je zdĺhavý. Za tmavými
kruhmi a vačkami pod očami sú dva biologické faktory: Spomalená mikrocirkulácia a nedostatočná nočná regenerácia. Očné okolie patrí medzi oblasti,
kde sa vyskytujú mnohé mikrocievy, inak nazývané kapiláry. Tieto kapiláry
sú tenké s malým priemerom, ktorý možno prirovnať k priemeru jedného
vlasového vlákna. Pomalšia krvná výmena v mikrocievach môže spôsobovať
hromadenie pigmentu a toxínov, čím dochádza k vytváraniu tmavých kruhov
a vačkov pod očami. Po výdatnom spánku by nemala pleť vykazovať žiadne
známky únavy. Avšak aj nie dobrá kvalita či nedostatok spánku môžu brániť
pleti v tom, aby vyzerala oddýchnuto. V priebehu noci telo oddychuje. Jeho
regeneračná fáza trvá okolo 45 minút, je najefektívnejšia, keď preniká až
do samého jadra buniek. Novinka Innéov proti známkam únavy obsahuje
aktívne látky, ktoré boli špeciálne vybrané na zlepšenie mikrocirkulácie. Podporuje ju najmä
výťažok zo semienok hroznového
vína a vitamín C. Nočnú regeneráciu podporuje aminopeptín, čo
je čistá a biologicky dostupná
forma tryptofanu. Táto základná
aminokyselina je prekurzorom
spánkového hormónu serotonínu. Jeho účinok na kvalitu a dĺžku
spánku oproti placebu bol potvrdený dvojitou slepou štúdiou na
57 dobrovoľníčkach, ktoré trpeli insomniou (t. j. nespavosťou).
Innéov, ktorý podporuje nočnú
regeneráciu a pomáha normalizovať funkciu mikrocirkulácie,
aby tak eliminoval známky únavy,
je doplnkom stravy s odporúčanou dávkou 2 tablety denne.
6
Stelesňuje
najvyššiu
prestíž
Kuba bola vždy centrom výroby rumu. Stala
sa synonymom kvalitného rumu vďaka výbornej cukrovej trstine, ideálnej karibskej klíme
a tiež vďaka majstrovstvu kubánskych maestros
roneros, ktorí sú nositeľmi tajomstva a knowhow kvalitného kubánskeho rumu. Uprostred
týchto priaznivých podmienok sa zrodil Havana
Club, jeden z najžiadanejších rumov na svete.
Názov spiritu (špiritusu) nesie bohaté rumové
dedičstvo Kuby a jedinečnú atmosféru jej hlavného mesta. Stelesnením najvyššej prestíže
ľahkého kubánskeho rumu je novinka na trhu,
a to Havana Club Aňejo 3 Aňos. Tento vynikajúci 3-ročný rum je najstarším bielym rumom
medzi kubánskymi rumami vôbec a tak ako
ďalší členovia rodiny Havana Club je výsledkom
neopakovateľného umenia maestros roneros
a jedinečnej kubánskej klímy. Havana Club Aňejo
3 Aňos sa stal rukolapným dôkazom, že v rámci
bielych rumov je Havana Club najrýchlejšie
rastúcou značkou na svete. Po uvedení Havana
Club Aňejo 3 Aňos v Nemecku, Francúzsku
a Taliansku prekonal rast tohto rumu rast trhu
v tomto odvetví a stal sa najrýchlejšie rastúcim
variantom v rámci portfólia Havana Club.
Prekvapte svoju rodinu chutnou a netradicnou
vecerou
ˇ
ˇ
• inšpirácia na chutnú večeru pre celú rodinu
• príprava mäsa vo vrecku na pečenie umožní zachovať mäso krásne šťavnaté
• zdravšia príprava mäsa bez pridania tuku
• rýchla a jednoduchá príprava
• receptúra bez prídavku glutamátu a konzervačných látok
Sladké povzbudzovanie
Pri príležitosti majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji,
ktoré hostí Slovensko, pripravila značka Figaro špeciálnu limitovanú edíciu svojich čokolád. Pod obalom
s obrázkom oficiálneho maskota hokejových majstrovstiev vĺčka Goolyho nájdu
zákazníci tri príchute: pralinka, nugátový
krém a cappuccino. Súčasťou týchto
čokolád, ako aj ostatných výrobkov značky Figaro je súťaž o atraktívne hokejové
ceny, ako sú napr. postavička oficiálneho
maskota Goolyho, tričko, fanúšikovský
šál alebo 200 stolných hokejov pre celú
rodinu. „Limitovaná edícia s oficiálnym
maskotom je určená pre všetkých fanúšikov hokeja a tiež pre priaznivcov značky Figaro. Verím, že im chvíle radosti
a napätia doplní jedna z našich čokolád,“ hovorí Radim Tuček, brand manažér
značky Figaro spol. Kraft Foods. Medzi
hokejovými tretinami si fanúšikovia môžu
zahrať či už jednotlivo, alebo v tíme online
hokejovú hru na www. figaro.sk.
ˇ
Dalšie
inšpirácie
a atraktívne recepty
nájdete na www.maggi.sk
125-11 MN inz Tina 208x280 Sk.indd 1
3/17/11 2:45:02 PM
Zrodená z prírody. Nová Probia
Návrat k prírode, jej harmónii a dokonalosti je hlavnou myšlienkou tzv.
relaunchu celého radu Probia. Pri Probia jogurtoch sa zmena netýka len
obalov a dizajnu, ktorý je moderný a pútavý, ale aj zloženia a zaujímavých
príchutí. Nové zloženie je lahodné, krémové a hlavne chutnejšie. V portfóliu
zostali obľúbené varianty ako lesná jahoda, vanilka a müsli, ale objavili sa aj
netradičné príchute: svieži citrón – med a slivka – figa, vyvážená a naozaj
vynikajúca! Probia jogurtové nápoje sa zosúladili s jogurtmi nielen po dizajnovej stránke, ale aj vo výnimočnej a sviežej príchuti citrón – med, ktorá je
v segmente jogurtových probiotických nápojov prvá a jedinečná na slovenskom trhu. Nová príchuť dopĺňa rad už etablovaných príchutí vanilka, jahoda
a malina. Marketingová komunikácia je zameraná na vyzdvihnutie benefitov
spojených s probiotickou kultúrou Bifidobacterium longum BB536, ktorá
je prirodzená ľudskému organizmu. Práve vďaka nej Probia podporuje
a pomáha regulovať trávenie a podporuje imunitný systém pri každodennej
konzumácii v rámci pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
Chráni domácnosť bez chlóru
Zrodená
dená
Baktérie sa prirodzene nachádzajú všade okolo nás. Ak sa však premnožia,
môžu ohroziť aj naše zdravie. Pred nadmerným šírením škodlivých baktérií
a vzniku chorôb v domácnosti sa môžeme chrániť pravidelným upratovaním
a čistením. Väčšina bežných čistiacich prostriedkov čistí povrchovo, no
nedezinfikuje. Nový rad dezinfekčných prostriedkov MaxSan od spoločnosti
Henkel s unikátnou ochranou okolia pred baktériami, vírusmi a dokonca
aj plesňami, neobsahuje žiadny chlór. Aj z tohto dôvodu sú tieto produkty bezpečné pre zdravie a nezanechávajú
nepríjemný zápach. Dezinfekčný rad MaxSan
obsahuje štyri funkčné prípravky. MaxSan
dezinfekčný čistič (1 l) je v ponuke v dvoch
sviežich vôňach – Classic, Pine. Univerzálny
čistič možno použiť na umývanie rozličných
povrchov vrátane dlážky. MaxSan dezinfekčný
čistič do kúpeľne (500 ml) zabezpečí podobne
ako ostatné produkty 48-hodinovú ochranu
proti baktériám a povrchy v kúpeľni zanechá
žiarivo čisté. Na povrchy umývadiel, vodovodných batérií a obkladačiek ho možno naniesť
pohodlným uzáverom s voľbou rozprašovania
alebo tvorby peny. MaxSan dezinfekčný čistič
do kuchyne (500 ml) je ideálny na hĺbkové čistenie povrchov v kuchyni. MaxSan dezinfekčný
čistič v spreji (350 ml) je určený na rôznorodé
použitie v domácnosti. Je možné s ním čistiť
všetky povrchy – od kľučiek dverí až po toaletu.
z prírod
y...
Nová Pro
bia.
z prírody...
ová Probia.
P
S novou
Pr
obiou bu
Vychutna
jte
dete ešte
Probia pom si harmonickú
bližšie k
chu
áha reg
prírode.
ulova trá a urobte nieo
pre svo
venie a pod
Probia pod
poruje imu je zdravie.
poruje a
odennej
pom
konzumá
nitný sys
cii v rám áha regulova
tém!
trávenie
ci pestrej
a
pri každ
a vyvážene
j stravy
podporu
je
a zdravého imunitný systém
životnéh
o štýlu.
S novou Probiou budete ešte bližšie k prírode.
Vychutnajte si harmonickú chu a urobte nieo pre svoje zdravie.
Probia pomáha regulova trávenie a podporuje imunitný systém!
Probia podporuje a pomáha regulova trávenie a podporuje imunitný systém
pri každodennej konzumácii v rámci pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu.
7
Čo je nové vo firmách SZZV?
Opätovne potvrdzuje ciele
Olmeca Altos
Po výborných hospodárskych výsledkoch
v roku 2010 predseda predstavenstva spoločnosti Kasper Rorsted opätovne potvrdil
na výročnom valnom zhromaždení firmy
finančné ciele na rok 2012.
Zoznámte sa so skutočnou hviezdou medzi tequilami! Novinka na
trhu – Olmeca Altos je unikátnou kombináciou dvoch zdrojov šťavy
agávy a zaraďuje sa medzi vyhľadávané super-prémiové tequily.
Nový člen prestížnej rodiny Olmeca je Olmeca Altos – tequila zo 100 percentnej modrej agávy s podstatným podielom šťavy získanej na tahone,
tradičnom zariadení k drveniu agávy. Na výnimočných vlastnostiach Olmecy
Altos sa podieľali maestro tequilero liehovaru Colonial de Jalisco Jesús
Hernández spolu s barmanmi Henrym Besantom a Andrésom Massom.
Tí patria medzi hviezdy svetového bartendingu a špecializujú sa na cocktaily
na báze tequily. Ich spoločným cieľom bolo vytvoriť koncept tequily vhodnej
na pitie v čistej podobe, ako aj základ super-prémiových cocktailov. Dizajn
fľaše má ambície stať sa ikonou vynikajúcich tequíl a evokovať tajomstvo
destilátu, ktorého tradícia siaha viac než pol tisícročia dozadu. Los Altos
(zo španielskeho vysočina) je náhorná plošina viac než 2 000 metrov
nad morom. Je to región známy ako ideálne miesto
pre pestovanie modrej agávy. Tu,
v meste Arandas, pôsobí liehovar Colonial de Jalisco, kolíska
tequíl značky Olmeca. Ideálne
klimatické podmienky a na
minerály (najmä železo) bohatá pôda predstavujú optimálne podmienky pre pestovanie
modrej agávy, jediný základ tequily. Olmeca Altos je kombináciou
fermentovanej a následne destilovanej šťavy získanej jednak
drvením povarenej agávy
na tahone, jednak kontrolovanou deštrukciou
agávy v rotačných mlynoch. Tahona poskytuje základ pre chuťovo
bohatú tequilu, zatiaľ
čo moderné rotačné
mlyny dodávajú získanej šťave svieže citrusové tóny. 100% Blue
Agave Olmeca Altos je
super-prémiová tequila
s nesmiernou jemnosťou a sofistikovanou
chuťou. Nachádza sa
v nej významný podiel
šťavy získanej na tradičnej tahone. Olmeca
Altos je k dispozícii
v dvoch variantoch:
Plata (nestarená) a
Reposado (starená.)
„Naše výsledky v roku 2010 boli excelentné. Spoločnosť Henkel zaznamenala najlepší rok vo svojej histórii. Naďalej sa zameriavame na naše
strategické priority a sme presvedčení, že naše ciele na rok 2012 dosiahneme,“ hovorí K. Rorsted. Podľa jeho slov firma predpokladá v roku 2011
dosiahnutie organického rastu v rozmedzí 3 – 5 % a zvýšenie upravenej
marže EBIT približne na 13 %, a tiež zvýšenie upraveného zisku za prioritnú
akciu približne o 10 %.
Rástli tržby aj zisk
„Vďaka angažovanosti a vysokej motivácii nášho globálneho tímu sa nám
podarilo rozšíriť naše postavenie na trhu vo všetkých našich obchodných
segmentoch, pričom sme dosiahli nielen zvýšenie tržieb, ale aj zisku,“
konštatuje dr. Simone Bagel-Trahová, predsedníčka výboru akcionárov
a dozornej rady. S odkazom na aktuálnu hospodársku situáciu vyzdvihol
K. Rorsted potrebu neustále prehodnocovať a adaptovať štruktúru spoločnosti. „Aj napriek tomu, že sa hospodárska situácia na väčšine trhov
stabilizovala, nesmieme poľaviť v našej snahe byť ešte lepší. Ak si chceme
udržať svoje vedúce postavenie pred konkurentmi na veľmi konkurenčných medzinárodných trhoch, budeme naďalej adaptovať naše súčasné
štruktúry a prevádzkové postupy, musíme zabezpečiť vyššiu efektivitu
a naďalej sa zameriavať na inovácie,“ hovorí K. Rorsted.
Faktory úspechu
Ako nevyhnutné faktory úspechu v budúcnosti identifikoval K. Rorsted užšiu
spoluprácu so zákazníkmi a ďalšie posilňovanie top značiek spoločnosti
Henkel, ako aj inovácie a ďalšie rozširovanie pôsobenia na novovznikajúcich
trhoch. Spol. Henkel už dosahuje na týchto trhoch 41 % svojich tržieb,
pričom do konca roka 2012 má za cieľ dosiahnuť 45-percentný podiel.
K. Rorsted vyzdvihol aj ústredný význam udržateľnosti pre spoločnosť. „Ku
koncu roka 2010 sme dosiahli ciele v oblasti udržateľnosti, ktoré sme
si stanovili na rok
2012. V priebehu
tohto roka plánujeme ďalej rozpracovať a predstaviť
našu stratégiu dlhodobej udržateľnosti.
Spoluprácu v rámci
tvorby hodnôt a propagácie, a podporu
udržateľnej spotreby vnímame ako
hlavné výzvy nadchádzajúcich rokov,“
dodáva K. Rorsted.
Inšpirujte sa a vyskúšajte nasledujúci recept:
Šťavnaté kuracie plátky Hellmann’s
Potrebné ingrediencie na 4 porcie: 500 g kuracích pŕs, korenie, soľ,
4 lyžice tatárskej omáčky Hellmann’s, 2 strúčiky cesnaku, hladká múka
na obalenie kuracích pŕs, 4 lyžice oleja na vyprážanie
Dajte sa inšpirovať
Aj keď radi varíte, niekedy sa môže stať, že vám dôjde
fantázia. Pre tento prípad je dobré dať sa z času na
čas inšpirovať niečím novým.
A nemusí to byť výhradne jedlo exotické s ingredienciami, ktoré v našich
obchodoch nedostať. Aj s jednoduchými potravinami, ktoré máte doma, sa
dá vytvoriť niečo nové. Stačí ich len použiť inak, ako ste boli doteraz zvyknutí. Vedeli ste napríklad, že s tatárskou omáčkou a majonézou Hellmann’s
môžete bezstarostne variť, piecť a vyprážať?
Kuracie prsia nakrájajte na 2 cm hrubé plátky, osoľte a okoreňte ich.
Premiešajte mäso s tatárskou omáčkou Hellmann’s a s prelisovaným
cesnakom. Mäso môžete na 30 minút uložiť do chladničky – bude potom
krehkejšie a šťavnatejšie. Plátky kuracích pŕs potom zľahka obaľte z oboch
strán v múke, rozohrejte panvicu s olejom a plátky osmažte z oboch strán
dozlatista.
Prekročiť hranice zažitých konvencií
Prvým krokom k inšpiratívnemu vareniu je prekročiť hranice zažitých konvencií a konzervatívnych názorov vašej kuchyne. Napríklad v máloktorej
domácnosti sa používa tatárska omáčka a majonéza ako ingrediencia pri
varení. A pritom je to jednoduchý spôsob, ako dodať vášmu jedlu novú
dimenziu a skvelú chuť. Rôzne druhy mäsa naložené, restované či pečené
s pár lyžicami majonézy alebo tatárskej omáčky Hellmann’s sú oveľa krehkejšie a šťavnatejšie. Navyše, každého jedáka uchváti nielen výborná chuť,
ale aj obdiv vašej kulinárskej zdatnosti. S tatárskou omáčkou a majonézou
Hellmann’s, ktoré sa vyrábajú z kvalitných surovín, si zároveň môžete byť
istí, že ich použitie v teplej kuchyni je úplne bez rizík. Ako zdroj pri ich využití vám môžu poslúžiť recepty, ktoré nájdete na každej etikete majonézy
a tatárskej omáčky Hellmann’s. Možno vás milo prekvapí neodolateľná
kombinácia kuracích pŕs obalených v tatárskej omáčke Hellmann’s alebo
zapečené bravčové kotlety s cibuľou, parmezánom a majonézou Hellmann's.
8
Slovensko zabezpečilo
takmer 280 000 vakcín
V marci t. r. sa na Slovensku skončil tretí ročník úspešnej celosvetovej charitatívnej kampane Pampers UNICEF, ktorá je nositeľom
ambiciózneho cieľa: eliminovať výskyt novorodeneckého tetanu
v rozvojových krajinách sveta. Slovensko prispelo tento rok finančnými prostriedkami na nákup 278 547 vakcín proti tetanu.
Tento rok mohli kampaň po prvýkrát na Slovensku podporiť aj tí, ktorí nekupovali výrobky Pampers, ale zapojili sa do jej virtuálnej časti pod názvom
Pošli svoju lásku ďalej. Ľudia posielali v rámci online portálov svoje fotografie so vzdušným bozkom a mohli tak urobiť aj na akcii v bratislavskom
nákupnom centre Avion Shopping Park. Spolu s bozkami, ktoré poslali aj
ambasádori projektu Maroš Kramár, Monika Hilmerová a Mária Čírová,
bolo odoslaných 1 087 vzdušných bozkov. Na nákup takéhoto počtu vakcín
prispeje Pampers ďalšími prostriedkami.
Spojenie
výnimočných
Od 1. 4. 2011 uviedla značka Zlatý Bažant na trh svoju ďalšiu
produktovú inováciu – novinku Bažant Radler. Bažant Radler
v sebe spája kvalitu piva Zlatý Bažant a osviežujúcu chuť prírodnej
citrónovej šťavy, čím vytvára jedinečný chuťový zážitok.
Meniť situáciu v krajinách tretieho sveta
Ambasádorka Mária Čírová o účasti v projekte povedala: „Veľmi si vážim príležitosť a dôveru, ktorú som dostala. Je mi cťou, že som mohla byť súčasťou skvelého tímu ambasádorov a ľudí v rámci projektu Pampers UNICEF
a mohla som aj svojou troškou podporiť kampaň, ktorá svojimi výsledkami
každý rok dokazuje, že keď sa spojíme, dokážeme reálne pomáhať a meniť
situáciu v krajinách tretieho sveta. Som vďačná, že som práve ja mohla navštíviť Kambodžu, spomienky
či zážitky z tejto cesty si
budem navždy nosiť v srdci.
Ďakujem všetkým, ktorí sa
zapojili a tým dokázali, že
ľuďom na Slovensku nie je
dianie vo svete ľahostajné.“
Bažant Radler je vyrobený z čistých prírodných ingrediencií a s nízkym
obsahom alkoholu je predučený na osvieženie počas celého dňa. Na
trh bol uvedený v troch typoch balenia – v 0,5-litrovej fľaši, v obľúbenej
0,33 l „twist-off“ fľaši, ako aj v 0,5-litrovom plechovkovom balení. K dispozícii je od konca marca v obchodných sieťach aj v Horeca prevádzkach na
celom Slovensku. Bažant Radler tak obohatí produktové portfólio značky
Zlatý Bažant s ambíciou osloviť tradičných pivárov, ktorým ponúka možnosť vychutnať si pivo Zlatý Bažant v novej podobe, ako aj nepivárov, ktorí
nie vždy obľubujú prirodzenú chmeľovú horkosť piva.
Životný štýl
„Meniace sa spotrebiteľské preferencie, trendy smerujúce k zdravšiemu
životnému štýlu, ako aj úspechy radlerov vo svete – to všetko nás priviedlo
k myšlienke obohatiť produktové portfólio našej vlajkovej lode Zlatý Bažant
o originálny radler, teda osviežujúci nízkoalkoholický nápoj z toho najkvalitnejšieho piva a prírodnej citrónovej šťavy,“ hovorí Door Plantengaová, generálna
riaditeľka spoločnosti Heineken Slovensko, a dodáva: „Sme presvedčení,
že vďaka svojej chuti a kvalite, širokej dostupnosti v obchodných sieťach,
puboch, reštauráciách a kaviarňach na celom Slovensku, ako aj marketingovej podpore si Bažant Radler rýchlo nájde svojich pravidelných konzumentov.“
Stredoeurópsky
región
Celkovo za všetky tri ročníky kampane prispelo
Slovensko svojou aktivitou
na nákup 861 462 vakcín.
V stredoeurópskom regióne, ktorý zahŕňa Česko,
Slovensko,
Maďarsko,
Chorvátsko a Slovinsko, sa
podarilo vyzbierať v rámci
posledného ročníka spolu
skoro 3 milióny vakcín.
V súčasnosti je týmto ochorením ohrozených 170 miliónov žien a ich detí v 42 rozvojových krajinách. Väčšina
z nich žije v takých odľahlých častiach, kde chýba najzákladnejšia zdravotná
starostlivosť. Tento rok sa až 59 000 bábätiek v rozvojových krajinách
nedožije svojich prvých narodenín, a to práve vďaka tichej pliage, ako sa
prezýva novorodenecký tetanus.
Za vznik môže náhoda
Nápoj s označením radler nie je na slovenskom trhu celkom neznámy.
V spotrebiteľskom prieskume, ktorý uskutočnila spoločnosť GfK na reprezentatívnej vzorke 725 respondentov v novembri 2010, uviedlo až takmer
60 % respondentov, že alkoholický nápoj radler pozná. Prevažná väčšina
slovenských spotrebiteľov tento nápoj vníma ako pivo zmiešané s rôznymi
nealkoholickými nápojmi. Pôvodný radler však pochádza z Bavorska zo
začiatku minulého storočia, keď vznikol takpovediac náhodou zmiešaním
piva a citrónovej šťavy. Odvtedy si originálny radler vďaka svojej sviežej
chuti a ľahkosti pitia získal popularitu v mnohých krajinách na celom svete.
Ako chutí?
Chuť nápoja Bažant Radler sa vyznačuje vyváženou kombináciou chuti piva
a citrónovej šťavy s jemnou horkosťou prijateľnou pre všetkých spotrebiteľov. Nápoj má príjemnú citrónovú vôňu s jemným podtónom chmeľovej
a svetložltú farbu, ktorej intenzita je tiež výsledkom kombinácie piva a citrónovej šťavy použitej pri jeho výrobe. „K výslednej chuti nápoja Bažant Radler
sme dospeli na základe spotrebiteľského prieskumu, testovaním a degustáciami rôznych pomerov piva a citrónovej zložky. Pri správnom vychladení
na 7 °C je výsledkom tohto spojenia harmonická osviežujúca chuť s jemným
alkoholovým akcentom,“ hovorí Karol France, obchodný sládok spoločnosti
Heineken Slovensko. Bažant Radler sa pripravuje v pivovare spoločnosti
Heineken Slovensko v Hurbanove zmiešaním piva Zlatý Bažant 10 % a prírodnej citrónovej zložky v pomere 60 : 40 v prospech chuti citróna.
Neustále zvyšuje latku
Už 14 zo 42 krajín naplnilo programy očkovania proti tetanu. Kampaň,
ktorá prekonáva všetky očakávania, sa však snaží neustále latku zvyšovať.
Pampers opäť zvýšil počet vakcín v 3. ročníku kampane, ako aj zásob
očkovacích látok, ktoré ponúkajú dar života pre tých, ktorí by inak prišli
o život skôr, ako by ho skutočne začali žiť. Doposiaľ daroval Pampers
v rámci kampane vyše 300 miliónov vakcín pre UNICEF, a program vakcinácie tak úspešne prenikol do 21 krajín na dvoch kontinentoch.
9
Unilever ovládla
chuť do života
ich spokojnosť a posilní vernosť existujúcich zákazníkov, ktorí sa budú vždy
radi vracať späť; snaží sa zlepšiť vžitý manažment kuchyne a zvýšiť jeho
prevádzkovú efektívnosť.
Keď sa upratuje, tak od základov.
Keď prichádza zmena, tak nielen
zvnútra, ale aj zvonku. Spoločnosť Unilever, divízia Food Solutions,
prišla s príchodom jari s veľkými zmenami, s ktorými sa spája aj
významná zmena firemného loga, webových stránok a korporátneho dizajnu.
Podstatou uplatnenia stratégie bude zameranie na poskytovanie profesionálnych rád a riešení na mieru v troch oblastiach fungovania každého reštauračného zariadenia či jedálne. Tím kuchárov a odborníkov z Unilever Food
Solutions chce vystupovať v úlohe poradcov a školiteľov a bude ponúkať jednotlivým zákazníkom služby – ktoré sú kľúčové pre každú úspešnú cateringovú prevádzku –, rozdelené podľa zamerania do trochu základných kategórií
– vaše menu, vaši hostia a vaša kuchyňa. Hlavnou ambíciou pri odporúčaní
vhodného menu bude pre tím UFS udržať menu zdravé, výživné, chutné
a atraktívne pre hostí s profitom pre majiteľov prevádzky. Služby a odporúčania v oblasti vaša kuchyňa budú cielené tak, aby zlepšili manažment
kuchyne, zvýšili prevádzkovú efektívnosť a zvýšili zisk aj marže z predaných
pokrmov, a to bez straty kvality ponúkaných jedál. Posledný pilier, na ktorom
je založená stratégia, sa zaoberá zákazníkom. Služby v oblasti vaši hostia
budú v jednotlivých podnikoch zostavované na mieru, aby maximálne zlepšili
spokojnosť, zvýšili predaj a prispeli k opakovanej návšteve hostí v podniku.
Tri oblasti fungovania
Pred svojich zákazníkov predstúpila od tohtoročnej jari s novou firemnou
identitou – oranžovým logom vo farbe šťavnatého pomaranča, ktorá
sa spája s predstavou slnka, symbolizujúceho zdravie, bohatú úrodu aj
bohatstvo všeobecne, dynamiku alebo optimizmus, chuť a radosť zo života.
Ide presne o tie hodnoty, ktoré sa snaží spoločnosť Unilever, divízia Food
Solutions (UFS), odovzdávať vo svojich výrobkoch všetkým svojim zákazníkom. Oranžová farba navyše vyvoláva zvedavosť, pocit očakávania a chuť
po nepoznanom, čo je UFS vlastné – ustavične objavovať a nachádzať nové
a lepšie postupy pri spracovaní potravín.
Vyškolení obchodní zástupcovia
„Neviditeľnou, ale o to zásadnejšou zmenou, ktorú naši zákazníci v nasledujúcom období pocítia, bude oblasť našich poskytovaných služieb, a to
zameranie na tri kľúčové oblasti fungovania reštaurácií a jedální. V týchto
oblastiach budeme profesionálne schopní podať každému zákazníkovi
pomocnú ruku. Naši obchodní zástupcovia budú pripravení reagovať na
otázky zákazníkov rovnako zainteresovane ako tím profikuchárov v Unilever
Food Solutions. Tí nielenže obchodných zástupcov školia v kuchárskej
zručnosti, aby boli pre zákazníkov skutočnými partnermi a relevantnými
poradcami, ale často sa zúčastňujú aj na jednaniach so zákazníkmi po
ich boku a zaškoľujú zákazníkov priamo v ich prevádzkach,“ hovorí Jitka
Šichová, country managing director Unilever, divízie Food Solutions ČR/SR.
Zmeny v logu
Nové logo je oproti pôvodnému zhotovené na šírku, využíva len jednu farbu
– výraznú oranžovú. Do dizajnu nového loga pribudlo oproti pôvodnému
návrhu veľké písmeno U v názve a je zložené z miniatúrnych grafických
obrazcov asociujúcich ingrediencie, ktoré dávajú základ výrobkom UFS.
Novinkou je aj využitie slovného spojenia „Inspiration every day“, ktoré
v sebe skrýva nové posolstvo a ambície spoločnosti ísť až za rámec len
poskytovateľa produktových značiek a kuchárskych ingrediencií a ponúkať
nápady, ktoré budú inšpirovať a rozvíjať biznis každého zákazníka – byť
kvalitným partnerom a poradcom pre široké spektrum zákazníkov značky.
Veta „Inspiration every day“ je vyobrazená vo vizualizácii loga tmavšou
farbou ako ostatné znaky alebo písmená použité v názvu Unilever Food
Solutions a veľké písmeno U.
Unilever Food Solutions
V Unilever Food Solutions, pomáhame kuchárom a dodávateľom jedla
všetkých veľkostí zjednodušiť chod kuchyne – bez kompromisov, týkajúcich sa chutí či vkusu. Naše ingrediencie sú základom profesionálnych
kuchýň v 74 krajinách celého sveta: Knorr, Hellman’s, Lipton a ďalší.
V potravinárskom priemysle sme od roku 1880. Sami sme kuchári,
teda chápeme, že rozhodujúca je rovnováha medzi spokojnosťou
vašich hostí a vytváraním zisku. A tiež vieme, ako udržať vaše menu
a recepty čerstvé aj príťažlivé s meniacimi sa časmi i chuťami.
Zameranie na zdravú výživu
Zmena loga a vizuálnej stránky však nie sú jedinou novinkou. Rebranding
završuje nielen proces zavádzania novej vizuálnej prezentácie Unilever, divízie Food Solutions, ale aj jej novú firemnú stratégiu, jednoznačne zameranú
na zdravú výživu a udržateľnosť. Hlavnou snahou UFS je ísť až za rámec
obyčajných sprostredkovateľských služieb a ponúknuť súčinnosť a inšpiratívne nápady na mieru, ktoré budú podnecovať a rozvíjať biznis jednotlivých
zákazníkov. Zámerom je ponúknuť zákazníkom pomoc pri vytvorení atraktívneho, zdravého a výživného menu, ktoré pritiahne nových hostí, zvýši
Zloženie
Zdravý životný štýl
štartuje ráno
Správne zložené raňajky obsahujú sacharidy, ktoré dodajú telu energiu,
a tiež bielkoviny, ktoré zasýtia a organizmus ich nevyhnutne potrebuje na
správne fungovanie a, samozrejme, dostatok tekutín. Vhodným zdrojom
sacharidov sú najmä celozrnné obilniny, ktoré poskytujú tiež cennú vlákninu,
vitamíny a minerálne látky. Kvalitné bielkoviny sa nachádzajú najmä v mlieku,
mliečnych výrobkoch, syroch a vajciach. Z rastlinných zdrojov sú to strukoviny, medzi ktorými vyniká z hľadiska obsahu bielkovín sója a sójové výrobky.
Organizmus potrebuje na plynulý prechod z noci do dňa až štvrtinu energie, preto by ju mali tvoriť najmä zložené sacharidy,
vláknina a proteíny.
Karolína Hlavatá, nutričná špecialistka dietologička z endokrinologického
ústavu v Prahe, tvrdí, že raňajky predstavujú úspešný štart do nového dňa
a do značnej miery rozhodujú o tom, v akej miere bude deň úspešný.
Víťazí detský segment
V súvislosti so silnejúcim dôrazom na zdravý životný štýl sa stále viac
dostávajú do popredia raňajkové cereálie, pričom detský segment tvorí až
polovicu trhu. Čo sú to vlastne celozrnné cereálie? „Cereálie (obilniny) tvoria
podstatnú časť jedálnička, pretože sú zložené najmä zo sacharidov, ktoré
slúžia ako zdroj energie. Celozrnné obilniny a z nich vyrábané produkty majú
tú výhodu, že vznikajú pomletím obilného zrna vrátane jeho obalových vrstiev.
Celozrnné výrobky majú teda v porovnaní s výrobkami z mletej múky vyšší
obsah všetkých živín, vlákniny, vitamínov a minerálnych látok,“ konštatuje
K. Hlavatá. Je dôležité povedať, že medzi jednotlivými cereáliami existujú
rozdiely. Z hľadiska obsahu hlavných živín dominujú sacharidy (55 – 78 %),
obsah bielkovín sa pohybuje od 17 do 19 %. Najmenej bielkovín má ryža,
najvyšší obsah jačmeň, z menej známych obilnín je to amarant. „V závislosti
ruhu obilniny
obiln kolíše obsah tuku. Najnižší podiel má ryža, najvyšší opäť
od druhu
a
amarant.
Tuky v obilninách sú cenené pre svoj vysoký podiel
n
nenasýtených
mastných kyselín. Obilniny sú tiež dôležitým
zd
zdrojom
vitamínov (hlavne skupín B a E), minerálnych látok
(nap horčík, fosfor, vápnik, železo), vlákniny a látok s antioxidač(napr.
ným úči
účinkom,“ dodáva K. Hlavatá.
Dostatok energie
„Raňajky slúžia na doplnenie energie po celonočnom hladovaní, takže tí,
ktorí neraňajkujú, idú dopoludnia na rezervy. Je dokázané, že pravidelný
jedálny režim je spojený s menším rizikom prejedania sa v priebehu dňa,
a tým aj s menšou pravdepodobnosťou vzniku nadváhy a obezity, s lepššou koncentráciou a výkonnosťou,“ hovorí
K Hlavatá. Podľa jej slov sú najvhodnejšie
K.
p
pomerne
výdatné raňajky (mali by nahradiť
p
približne
25 percent z celkového energet
tického
príjmu) a malá desiata dopoludnia.
T
Tento
systém zabezpečí dostatok energie
a vyrovnanú hladinu cukru bez pocitu hladu.
Odpoveď na dopyt
Spoločnosť Kraft Foods uviedla aj vzhľadom na rastúci dopyt po zdravom
životnom štýle a edukácii
e
o nutnosti raňajkovať na trh nové sušienky BeBe
Dobré ráno mini, ktoré sú vďaka svojej veľkosti vhodné do jogurtu. Sú zdrojom vlákniny, obsah
obsahujú celozrnné cereálie, vitamíny B1 a E a minerály ako horčík a železo. Obsahujú
Obsahu sacharidy, ktoré sa postupne uvoľňujú a vstrebávajú sa
počas štyroch hodí
hodín, takže dodajú energiu na celé dopoludnie. Jogurt zasa
predstavuje zdroj b
bielkovín, živých baktérií, vápnika a celého radu vitamínov
skupiny B. BeBe Do
Dobré ráno mini boli uvedené na trh v dvoch príchutiach,
a to v kakaovej a orieškovej,
orie
a sú situované do detského segmentu.
Andrea Hinková
10
Hyperchannel
Umocnite zážitok zo značky
M. Timoracký tvrdí, že väčšina obchodníkov prichádza len pomaly na to, že
všetky komunikačné a distribučné
kanály je potrebné mať poprepájané.
Nakupovanie sa decentralizuje. Obchod
minulého storočia – pokladnica, cenník
a ponuka vystavená na regáloch – je
predurčený stať sa prapodivným reliktom minulosti. Na jeho mieste bude
atmosféra, ktorá bude sýtená hodnotami značky, grafickým dizajnom, interaktívnymi zložkami, jedinečnou architektúrou a vzrušujúcim, relevantným
vystavovaním produktov. „Kamenné
predajne budúcnosti ponúknu zákazníkom tzv. insight a perspektívu výmenou
za to, že im zákazníci umožnia sledovať
ich správanie,“ dodáva M. Timoracký.
Kríza zmenila spotrebiteľské správanie a nákupné zvyklosti.
Spotrebitelia toľko neutrácajú, a tak si mnohí obchodníci myslia,
že ich prilákajú ešte nižšími cenami. Súvisí to však skutočne len
s najnižšou cenou?
Marian Timoracký, managing partner zo spoločnosti United Consultants,
tvrdí, že cena je dôležitá približne iba pre štvrtinu spotrebiteľov – a to
všade v Európe vrátane Slovenska. „Pre zvyšných 75 % spotrebiteľov sú
dôležité iné faktory, napríklad pohodlie, možnosť pri nákupe poradiť sa
s niekým, byť medzi prvými, kto si nový výrobok kúpi, a pocit, že za svoje
peniaze dostane adekvátnu kvalitu.
Dôvera vykazuje zhoršenie
Makroekonomické údaje sa zlepšujú, firmy začínajú investovať, obchod
hlási pripravenosť. Je po kríze? „Z hľadiska objektívnych ukazovateľov by
sa mohlo zdať, že áno, no subjektívne, v hlavách spotrebiteľov, sotva. Podľa
prieskumu verejnej mienky (Spotrebiteľský barometer I, Štatistický úrad
SR, február 2011) žije v súčasnosti od výplaty po výplatu 36 % slovenských
domácností, ďalších 22 % žije na dlh alebo vyberá úspory. Celkový index
spotrebiteľskej dôvery vykazuje oproti minulému roku dokonca zhoršenie,“
konštatuje M. Timoracký.
Flexibilný instore
Vytváranie flexibilnej instore situácie prostredníctvom dizajnu, vystavovania
produktov a podpory predaja vôbec spôsobuje podľa slov M. Timorackého
fakt, že každá návšteva v predajni utvára zážitok zo značky. Zavádzanie ideovo rovnako zameraných produktov a služieb, využívanie kooperácie s inými
– to všetko sú fenomény, ktoré potvrdzujú dôležitosť značky v očiach spotrebiteľov. Iba tak sa môžu odlíšiť od všetkých tzv. škatuľových či paletových
predajní, ktoré predávajú komodity. „Kamenné predajne sú stále najlepším
prostriedkom na komunikáciu so zákazníkmi. Ponúkajú najlepší zážitok zo
značky. V poprepájanom svete, v ktorom je prístup k informáciám tekutý
a priehľadný, sa očakáva, že značky sa aktívne zúčastnia na konverzácii.
V opačnom prípade sa o nich budú zákazníci aj tak rozprávať,“ konštatuje
M. Timoracký. Dôležité je teda podľa jeho slov poskytnúť zákazníkom všetky
dostupné nástroje, aby mohli urobiť informované nákupné rozhodnutie.
Zodpovednosť
Oveľa dôležitejším zistením je fakt, že kríza naštrbila dôveru spotrebiteľov
v inštitúcie. Zákazníci prestali slepo dôverovať značkám, sú obozretnejší,
pozerajú sa na zloženie výrobkov, porovnávajú ceny, pripravujú nákupné
zoznamy a ich lojalita je minulosťou. „Behaviorálnym dôsledkom spotrebiteľskej straty dôvery je uzatváranie sa do ulity. Zatiaľ čo spotrebiteľovi
predkrízového veku išlo najmä o to, aby nezostal pozadu, zákazníkovi
súčasnosti ide o to, aby bolo jeho správanie zodpovedné voči sebe a jeho
najbližším,“ hovorí M. Timoracký. Znamená to teda, že zatiaľ čo predtým
zákazníkovi záležalo na tom, ako ho vnímajú ostatní, v súčasnosti mu ide
najmä o to, ako sa cíti sám pred sebou.
Previazať sa so značkami
Online mení spôsoby
Mnohí obchodníci sa strácajú v okamžitosti a mnohorakosti digitálu.
Vzhľadom na to, že značky už nie sú ukotvené v televíznej reklame či na
bilbordoch, nevedia, ako ich spojiť s dopytom. „Je tu predsa milión kontaktných bodov na špičke prsta zákazníka. Ako sa v tom vyznať? Skôr, ako
sa rozhodnú, do ktorého kanála investovať, mali by pozorne počúvať, čo
chcú zákazníci. Znamená to nielen hľadať digitálne nástroje, ale nachádzať spôsoby, ako ich previazať so stratégiami svojich značiek,“ dodáva
M. Timoracký. Inak povedané, je nutné počúvať, čo zákazníci chcú,
a poskytnúť im to jasne a jednoducho prostredníctvom vašej značky.
Cesta spotrebiteľa za nákupom sa v súčasnosti začína tzv. googlovaním.
Viac ako polovicu času, ktorý venuje spotrebiteľ vyhľadávaniu informácií
o výrobkoch, strávi na internete. Porovnáva ich parametre, ceny, číta
recenzie ľudí, ktorí si už daný výrobok kúpili, skontroluje webové stránky
výrobcu a pod. Do predajne už príde pripravený, vyzbrojený informáciami a o výrobku vie často viac ako predavač. M. Timoracký tvrdí, že celý
svet okolo nás je len obchodom. „Súčasný spotrebiteľ preferuje skôr
sms a e-mailové notifikácie, samoobslužné kiosky, GPS systémy, ako ich
papierové verzie. Vďaka mobilnému internetu môže zákazník v súčasnosti
nakupovať prakticky odkiaľkoľvek a kedykoľvek,“ konštatuje M. Timoracký.
Zavedenie online IT technológií do obchodného prostredia mení spôsob,
akým sú predajne schopné poskytovať zákaznícky servis.
Materiál bol spracovaný na základe prezentácie, ktorá odznela
na 15. ročníku medzinárodnej konferencie o obchode a marketingu
Slovak Retail Summit.
gnostika znamená lepšiu prognózu liečby. Projekt organizuje Slovenská
dermatovenerologická spoločnosť – jej fotobiologická sekcia na čele s doc.
MUDr. Vladimírom Hegyim. Partnermi projektu sú značky La Roche-Posay,
Avene, Bioderma a Spirig.
Zvyšuje osvetu
Dňa 16. 5. 2011 sa na Slovensku uskutočnil už 8. ročník podujatia Euro Melanom Day. Ide o celoeurópsku preventívnu kampaň,
ktorú organizujú dermatovenerológovia.
Slnečná alergia
Až jedna z troch žien trpí slnečnou alergiou, pričom tento pojem zahŕňa
niekoľko typov kožných reakcií, ktoré sú spôsobené slnečným žiarením
vrátane benígnej a polyformnej svetelnej erupcie (dvoch najbežnejších
reakcií – 90 % prípadov). Až 80 % je pritom spôsobených samotným UVA
žiarením, 12 % UVB žiarením a 8 % kombináciou obidvoch. Fotodermatóza
postihuje najčastejšie ženy vo veku 25 až 35 rokov. Tieto alergie sa objavujú niekoľko hodín po pobyte na slnku vo forme malých škvrniek, červených
škvŕn a svrbenia na pažiach, dekolte a dlaniach. Vďaka filtračnému systému
pôsobiacemu proti UVA žiareniu zabezpečí veľmi vysoká solárna ochrana
(SPF 50+) ochranu proti slnečným alergiám. Je však dôležité chrániť sa
počas celého dňa, a to aj keď je vonku pod mrakom.
Išlo o edukačnú aktivitu, ktorá upozorňuje
na riziká spojené so
slnečným žiarením.
V tento deň sa mohli
dať ľudia bezplatne
vyšetriť vo vybraných ambulanciách
na celom Slovensku.
Súčasťou vyšetrení bol
skríning materských
znamienok a pigmentových škvŕn. Malígny
melanóm je jedným
z najčastejších zhubných nádorov, ktorého
výskyt sa stále zvyšuje
najmä u mladých ľudí.
Je však detekovateľným nádorom. Cieľom
dermatológov je odhaliť ho včas, teda v štádiu, ktoré je úspešne
liečiteľný. Tento deň
preto slúži aj na zvýšenie osvety medzi
laickou verejnosťou,
pretože včasná dia-
Prevencia ako priorita
Už 5 rokov vyvíjajú Laboratóriá La Roche Posay úspešný ochranný rad
Anthelios a posúvajú tieto produkty neustále k novým inováciám. Reagujú
tak na požiadavky odbornej verejnosti a zároveň plnia želania náročných
spotrebiteľov. Inovatívny rad Anthelios XL predstavuje najvyššiu ochranu
pre citlivú pokožku so sklonom k slnečným alergiám. V súčasnosti odporúčajú dermatológovia v celej Európe tento rad najviac, a to najmä vďaka
schopnosti prekonávať vlastnosti existujúcich formúl za využitia prevratných
technologických inovácií, ako sú Mexoryl SX a Mexoryl XL. La Roche Posay
bola jednou z prvých značiek, ktorá poukázala na súvislosť UVA žiarenia
s alergiou kože a rakovinou. Aj z tohto dôvodu urobila značsay, rad Anthelios XL,
ka La Roche Posay,
v spolupráci s vyše
25 000 dermatológmi z prevencie
melanómu kože
svoju prioritu.
11
Values remained the same
English Summary
Beer is one of the oldest beverages produced by man. There is evidence that it was being brewed in the Sumerian empire more than
8,000 years ago.
The oldest recipe in the world is the Sumerian one for making beer,
although it certainly was not the clear, smooth, golden drink that we know
today. Throughout most of its history, beer was dark and cloudy.
The Sumerians passed their recipe to the Babylonians. In order to improve the
quality of beer, the ancient inhabitants of the Babylonian Empire used to drown
“bad” brewers in their dubious quality beer. Babylon exported its beer to Egypt
where it became the national drink, a key element for the nobles as well as
the common people. An ancient medical document from 1600 BC describes
700 recipes, 100 of which contain the word beer. Interestingly, in Babylon the
principal brewers were mainly women, even some of the priestesses.
Safer than water
Thanks to the great Roman Empire, the popularity of beer also spread
across Europe. The English name “beer” comes from the Latin “bibere”,
which means to drink. In the Middle Ages, brewing became a prosperous
industry. The secret of beer production was guarded by the monks. Water
supplies were often contaminated, so beer, which was made from boiled
water, had bacteriostatic effects, thanks to which it was considered much
safer to drink than water. Furthermore, it included vitamins and yeast, which
suppressed the growth of bacteria. Central Europe became the main area
of beer production, especially the Czech Republic which can be regarded as
a global centre for brewing. The medieval Czech Kingdom was a cosmopolitan crossroads of Europe, and had all of the resources needed for brewing.
Brand as an identification of product
The Dr. Oetker Group is a family-owned business, which was the founding
company of the Association of Branded Products in Germany.
In Slovakia, it is the market leader in baking ingredients and mixes, dessert
mixes, preparations for preserves and pudding mixes, as well as frozen pizza.
Signalizing properties
“Brand (verbal or graphic) identifies and differentiates specific products or
services. At the beginning it’s just a word, which needs to be filled with quality
content. Consequently, it provides potential customers with information that
it is present in the market and offers something interesting,” says Zdeněk
Kvinta, Marketing Director of Dr. Oetker Slovak Republic/Czech Republic.
What is the role of the brand? According to Mr. Kvinta, a brand facilitates
purchase decisions, as it signalizes certain properties of the product such
as taste, high quality and reliability (guarantee of success). “The Dr. Oetker
brand offers customers continuous innovation, high quality standards and
high quality of materials used from carefully selected suppliers, as well as
the constant monitoring of products in the Dr. Oetker home laboratory
kitchen,” says Mr. Kvinta, and stresses that Dr. Oetker does not produce private brands, because where Dr. Oetker is on the packaging, it is also inside.
A product without a brand is like a man without
emotions
The Heineken brand sponsors the Champions League; the Corgoň
brand sponsors the national football league, while being the official
sponsor of the Ice Hockey World Championship. Also, thanks to these
brands, the season has started earlier this year.
With Mrs. Door Plantenga, Managing Director of Heineken Slovakia, we
talked about the role of the brand and its sports platform.
What do you understand under the brand concept? How would you
describe its importance and role?
Brands and branded products could be best compared with personality characteristics. Everybody has their own personality, characterized by
certain properties, to which other people have affections. Even consumers
identify themselves through a particular brand with the quality, taste, experience and lifestyle that the particular brand represents. A product without
a brand is like a man without personality; without emotions. Heineken
Slovakia has a portfolio which covers strong domestic and international
brands, into the value of which it has been investing on a long-term basis.
Our flagship – the Heineken brand – is the best known and most widespread global beer brand, with a rich history and origin which dates back
to 1863. The Slovak “Golden Pheasant” brand is not only the most valuable
Slovak brand of beer, but also the most valuable Slovak brand of all. It won
the title of “Best” Slovak brand in a ballot held by the daily Economic News
in 2008.
Enhance experience with the brand
The crisis has changed consumer behaviour and buying habits.
Consumers now tend to spend less and so many traders think that
they can attract them with even lower prices. But is it really just
about the lowest price?
Marian Timoracký, Managing Partner of United Consultants, argues that
price is important for only about a quarter of consumers – everywhere in
Europe, including Slovakia. “For the remaining 75 percent of consumers,
other factors are important. For example convenience, having someone to
consult with when purchasing, being among the first to buy a new product
and feeling that one has received adequate quality for one’s money.”
Confidence shows decline
Macroeconomic data is improving; companies are beginning to invest, and
trade reports its readiness. Is the crisis really over? “In terms of objective
indicators, it could seem that it is over, but subjectively, in the minds of consumers, it barely is. According to a poll (Consumer Barometer I, Statistical
Office of the SR, February 2011), 36 percent of Slovak households currently live from payday to payday, while another 22 percent live on credit
or savings. The overall consumer confidence index has even worsened
compared with last year,” said Mr. Timoracký.
Unilever takes control of the spirit of life
Return to gold leads through regions
When cleaning up, then from the ground. If change, then not only
from the inside but also from the outside. With the arrival of spring,
Unilever, Food Solutions division, came out with major changes which
are associated with significant changes to the corporate logo, web
sites and corporate design.
From this spring, it came forward and addressed its customers with a new
corporate identity with a logo in a juicy orange colour which is associated with
the idea of the sun; symbolizing health, good harvest and wealth in general,
dynamics or optimism, spirit and enjoyment of life. These are exactly the values
that Unilever, Food Solutions division (UFS), seeks in its products to pass on to
all of its customers. In addition, the orange colour evokes curiosity, a sense of
expectation and a taste for the unknown, which is the UFS’ own ethos – to
constantly explore and find new and better practices in food processing.
Changes in logo
The new logo has been created in the original width, using only one colour – bright orange. In addition to the original design, the new logo was
added with capital letter “U” in the title, which introduces the logo, and is
composed of miniature graphic patterns associated with ingredients that
give the base UFS product. The use of the phrase “Inspiration Every Day”
is also a novelty, which conceals a new message and new ambitions of the
company to go beyond just being a provider of product brands and culinary
ingredients, and offering ideas that will inspire and develop the business of
each customer; to be a quality partner and advisor for a wide range of the
brand’s customers. The phrase “Inspiration Every Day” is depicted darker in
the logo than the other characters, or letters used in the name of Unilever
Food Solutions and the capital letter “U”.
The Topvar brand also became an important partner of sports clubs
in Topoľčany for the 2011/2012 season. Pursuing a regional and
local community development strategy, Topvar continues in its longterm cooperation with local football and hockey clubs, aiming to promote the development of talented players at the regional level.
“Support of talented players at the regional level is vital for the future of
Slovak hockey. That is where the young players who might one day represent
Slovak ice hockey in the world arena are growing and improving. Without
a helping hand from conscious companies and brands, it would not be possible in the current difficult situation, and our hockey from generation to generation would gradually decline,” says Martin Ryba, CEO of Marketing SZĽH s.r.o.
Sponsorship
The Topvar brand for a long time been supporting various sports and social
activities in the Topoľčany region, such as the HC Topoľčany hockey club,
which will next year celebrate its 80th anniversary, and the MFK Topvar
football club, which is looking forward to its 100th anniversary next year.
On Wednesday, 27th of April 2011, cooperation with these sports clubs
was also confirmed for the 2011/2012 season. The total amount that the
Topvar brand will invest in the development of sports in the region during
the oncoming season will reach EUR 50,000. Hockey and football activities
have a rich history in Topoľčany. During their existence they have raised
many excellent players, who have brought fame not only to Topoľčany,
but also to the whole of Slovakia. These players also include the legends
of Slovak hockey – Ľubomír Višňovský and Miroslav Šatan, who are both
proud of their city.
B e i e r s d o r f S l o v a k i a D r. O e t k e r H e i n e k e n S l o v e n s k o H e n k e l S l o v e n s k o I m p e r i a l To b a c c o S l o v a k i a J a n B e c h e r – S l o v e n s k o
J a p a n To b a c c o I n t e r n a t i o n a l J o h n s o n & J o h n s o n K r a f t F o o d s S l o v a k i a L’ O r é a l S l o v e n s k o N e s t l é S l o v e n s k o P e p s i - C o l a S R
P h i l i p M o r r i s S l o v a k i a P i v o v a r y To p v a r P r o c t e r & G a m b l e R a j o U n i l e v e r S l o v e n s k o V i t a n a S l o v e n s k o W r i g l e y S l o v a k i a
Informačný časopis Slovenského združenia pre značkové výrobky
Vydáva Slovenské združenie pre značkové výrobky, Metodova 7, 821 08 Bratislava 2, tel.: +421 - 2 - 5273 1113, tel. VoIP: 0692 005971, e-mail: [email protected] www.szzv.sk
Vychádza štyrikrát do roka s povolením Ministerstva kultúry SR, na základe zákona č. 81/1996 Z. z. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch.
Registračné číslo: 2065/99, Tematická skupina: A9
Vaše návrhy a námety očakávame na adrese redakcie: Metodova 7, 821 08 Bratislava 2
Šéfredaktorka: Andrea Hinková-Dibarborová,
tel.: 0905 401 997, e-mail: [email protected]
Tlač: Zephiros, a. s. – www.zephiros.com
•
•
•
•
•
•
•
12
Download

číslo 1 a 2 - Slovenské združenie pre značkové výrobky