Wolfin príslušenstvo
WOLFINATOR
MULTITALENT OD FIRMY WOLFIN BAUTECHNIK
– BEZPEČNÉ LEPENIE PRE CELÚ STRECHU
Wolfinator je multitalent vo vytváraní lepených spojov na
streche v najlepšej kvalite od firmy WOLFIN Bautechnik
JEDEN VÝROBOK NA VŠETKO
Možnosť univerzálneho použitia pri pokrývačských a klampiarskych prácach, napríklad:
• na jednoduché vytvorenie skrytých upevnení: lepenie oplechovania muriva, lepenie poplastovaných plechov WOLFIN v mieste
napojenia na zvislú stenu a strešný svetlík (nie je vhodný na
prenášanie síl pôsobiacich vo vodorovnom smere),
• na vzájomné lepenie poplastovaných plechov WOLFIN - zo strany kovu,
• ako montážna pomôcka na šikmej streche.
DRŽÍ PEVNE, PRÁCA S NÍM JE JEDNODUCHÁ
Wolfinator je mnohostranné montážne lepidlo, ktoré udáva trend
z hľadiska lepiacej sily a možností použitia. Wolfinator je jednozložkové lepidlo, ktoré sa dá striekať, vytvrdne účinkom vzdušnej
vlhkosti a je vhodné na racionálne lepenie stavebných materiálov
v interiéri a exteriéri. Presvedčí každého svojou počiatočnou adhéznou silou a lepiacu silu dosiahne aj bez základného náteru, pričom
ušetríte na stavbe čas a aj peniaze.
Popri všetkej všestrannosti je lepidlo Wolfinator rýchlo spracovateľné
a dá sa aplikovať veľmi presne. Nanáša sa pomocou aplikačnej pištole.
Wolfinator neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a je pachovo neutrálny.
Netreba používať žiadne ochranné pracovné pomôcky.
VÝHODY:
• vysoký stupeň začiatočnej adhézie
• netreba použiť základný náter
• použitie v interiéri a exteriéri
• veľmi vysoký stupeň konečnej pevnosti
• možnosť použitia náteru a možnosť brúsenia
• odolný účinkom poveternostných vplyvov a starnutia
• dobrá možnosť premostenia trhlín
• neobsahuje rozpúšťadlá
• možnosť použiť na utesnenie
• možnosť použiť na vytvorenie stykovej škáry
• v porovnaní s mechanickým kotvením ušetrí až 75 % nákladov
JEDNO LEPIDLO NA VŠETKO!
Je jedno či ide o nasiakavé alebo nenasiakavé podklady, drevo, kov, keramiku, kameň, betón, sklo, polystyrén alebo lakované plochy, Wolfinator
lepí okamžite po nanesení lepidla a výhodou je, že na únosné podklady
priľne aj bez základného náteru. Pri lepení dokonca nie je problém ani
s vlhkými podkladmi.
LEPIDLO
S UNIVERZÁLNYM
POUŽITÍM PRE
POKRÝVAČOV,
KLAMPIAROV
A INŠTALATÉROV
WOLFINATOR – Široké možnosti použitia
Terokal 395 | Terokal 400 | Wolfinator
ST R E C HA B E Z STAR O ST Í
oplechovanie muriva
poplastované plechy WOLFIN
montážny lepený spoj výrezov
pri napojení strešného svetlíka
z keramických a betónových škridiel
Dovozca pre SR:
Darvi & partners spol. s r.o.
Pod Kaštieľom 303, 951 35 Veľké Zálužie, Slovak republic
tel.: +421 (0) 37 65 252 25, fax: +421 (0) 37 65 146 92
offi[email protected]
|
www.wolfin.sk
TEROKAL 395
LEPIDLO NA RÝCHLEJŠIE ZLEPENIE
TEPELNOIZOLAČNÝCH MATERIÁLOV
Lepidlo Terokal 395 bolo špeciálne vyvinuté na lepenie
tepelnoizolačných materiálov pre ploché strechy. Lepenie
tepelnoizolačných materiálov je nie len rýchlejšie, ale aj bezpečnejšie a z hľadiska spracovania aj čistejšie. Terokal 395
presvedčí každého použitím nielen na plochách, ale i pri
spracovaní detailov.
RÝCHLE SPRACOVANIE
A BEZPEČNÉ VYHOTOVENIE
Terokal 395 Vás v praxi presvedčí najlepšie svojimi vlastnosťami,
pretože húsenicový pás penového materiálu nanesiete oveľa rýchlejšie, než tradičným PU-lepidlom. Terokal 395 je stabilný aj na spádových/šikmých plochách a nesteká.
TEROKAL 400
REVOLÚCIA V LEPENÍ STREŠNÝCH
PÁSOV
KOMPLETNÝ VÝROBNÝ PROGRAM
• Terotech - PU čistiaci prostriedok
• Terokal 395
• Novinka! Aplikačná pištoľ na penu XL
dlhá 60 cm umožňujúca racionálne použitie.
Lepidlo naneste v tvare húsenice
VEĽKÉ REZERVY Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI
Terokal 395 je mimoriadne pružný a neskrehne. To sú vlastnosti, vďaka ktorým vyhovie vysokým nárokom na pásy pri pôsobení
a saní vetra na plochých strechách.
ŠETRNÝ V SPOTREBE
Objem peny je cca 45 litrov vo vypenenom stave, čo vystačí na
cca 40 bežných metrov pri priemere vytlačeného pásika lepidla cca
30 mm.
priložte tepelnoizolačný materiál,
pritlačte ho a je hotovo.
Perfektné vyrovnanie
PRÁCA PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH
S Terokalom 395 môžete pracovať
dokonca aj pri teplote podkladu
do -5 °C. Predpokladom je teplota
nádobky +5 °C.
KOMPLETNÝ VÝROBNÝ PROGRAM
• Terotech - PU čistiaci prostriedok
• Terokal 400
NOVÉ A INOVAČNÉ LEPIDLO NA STREŠNÉ PÁSY TEROKAL 400
TK 400 predstavuje inováciu spoločnosti WOLFIN Bautechnik, ktorá sa vyznačuje mnohými výhodami:
VEĽKÝ DOSAH
S jednou nádobkou sa pri nanesení troch prúžkov na meter štvorcový
dá nalepiť až 16 metrov štvorcových.
MOŽNOSŤ SPRACOVANIA AJ PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH
TK 400 prináša aj nové možnosti spracovania, pretože sa dá spracovávať bez problémov priamo z nádobky v plnom rozsahu dokonca aj pri teplotách do - 5° C.
LEPIDLO SA NEPRETLÁČA
Vďaka špeciálnej štruktúre peny TK 400 lepidlo neprenikne cez rúno
až po izolačnú vrstvu. Lepidlové húsenicové pásy sa nepretlačia do
pásu ako zvyčajne a nestvrdne ani okolie lepidla. Nevzniká ani priamy
kontakt medzi bitúmenovým (asfaltovým) podkladom a pásom, nie je
teda žiadny problém so znášanlivosťou a vznikom škvŕn.
UNIVERZÁLNOSŤ A BEZPEČNOSŤ
NA VŠETKÝCH PODKLADOCH
TK 400 sa môže použiť aj na podklady obsahujúce stavebnú vlhkosť,
nie však na podklady pokryté tenkou vrstvou vody alebo mláčkami.
RÝCHLE SPRACOVANIE
Aplikačná pištoľ na penu XL umožňuje spracovateľovi nanášať penu
nielen v príjemnej polohe bez bolestí chrbta, ale aj veľmi efektívne.
Nádobka sa len naskrutkuje na aplikačnú pištoľ a práca môže začať.
RÝCHLO TVRDNÚCI
Terokal 395 je, v závislosti od teploty, vytvrdnutý približne už po 60
minútach. Najmä pri nízkych teplotách je to veľká výhoda oproti
tradičným lepidlám na tepelnoizolačné materiály.
VYROVNANIE NEROVNOSTÍ
Vďaka vytvorenej penovej
štruktúre Terokal 395 vyrovná
nerovnosti podkladu. Ďalšie
„plus“ pre bezpečnosť.
TEROKAL 400: OPTIMÁLNA LEPIACA SILA
AJ ZA NEPRIAZNIVÝCH PODMIENOK.
Lepidlo Terokal 400 bolo špeciálne vyvinuté na lepenie strešných pásov. Štruktúra peny, napeňovanie a dlhá životnosť sú
optimálne prispôsobené lepeniu strešných pásov. Skutočná
inovácia od firmy WOLFIN Bautechnik.
MINIMÁLNE VYPENENIE
Pás sa nevlní a má rovnomerný povrch.
• Novinka! Aplikačná pištoľ na penu XL
dlhá 60 cm umožňujúca racionálne použitie.
VÝHODY Z HĽADISKA NÁKLADOV
Vďaka širokým možnostiam použitia a možnosti úplného vyprázdnenia nádobky je TK 400 veľmi výhodným riešením pre spracovateľa.
VYUŽIJE SA CELÝ MATERIÁL A OBAL SA DOKONALE VYPRÁZDNI
Na rozdiel od tradičných PU lepidiel sa dá použiť celý obsah nádobky,
dokonca aj pri nízkych teplotách. Pri tradičných PU lepidlách často
zostanú veľké množstvá lepidla v obale a najmä pri nižších teplotách
než +10 °C lepidlo často zhustne na konzistenciu medu a nie je potom schopné vytiecť z nádoby.
RÝCHLE A BEZPEČNÉ
ZHOTOVENIE DETAILOV
Škáry s Terokal 395 vypĺníte
podstatne rýchlejšie a bezpečnejšie.
S tepelnou vodivosťou 0,035 W/mK
je Terokal 395 ideálnym doplnkom
tepelnoizolačných materiálov.
Terokal 395, max. šírka škáry 5 cm
TK 400 sa pomocou pištole nanáša
Aby sa vytvorilo dostatočné spojenie
Následne rozviňte strešný pás na
podstatne rýchlejšie než tradičné
s podkladom, na každý m2 lepenej
vrstvu ešte mäkkej peny a silno ho
lepidlá na tepelnoizolačné materiály.
plochy naneste lepidlo minimálne
pritlačte pomocou mäkkého zmetáku.
Najmä pri nízkych teplotách je to
v troch prúžkoch.
V prípade dodatočného vypenenia
veľká výhoda.
lepidla strešný pás ešte raz pritlačte.
TEROKAL 395
LEPIDLO NA RÝCHLEJŠIE ZLEPENIE
TEPELNOIZOLAČNÝCH MATERIÁLOV
Lepidlo Terokal 395 bolo špeciálne vyvinuté na lepenie
tepelnoizolačných materiálov pre ploché strechy. Lepenie
tepelnoizolačných materiálov je nie len rýchlejšie, ale aj bezpečnejšie a z hľadiska spracovania aj čistejšie. Terokal 395
presvedčí každého použitím nielen na plochách, ale i pri
spracovaní detailov.
RÝCHLE SPRACOVANIE
A BEZPEČNÉ VYHOTOVENIE
Terokal 395 Vás v praxi presvedčí najlepšie svojimi vlastnosťami,
pretože húsenicový pás penového materiálu nanesiete oveľa rýchlejšie, než tradičným PU-lepidlom. Terokal 395 je stabilný aj na spádových/šikmých plochách a nesteká.
TEROKAL 400
REVOLÚCIA V LEPENÍ STREŠNÝCH
PÁSOV
KOMPLETNÝ VÝROBNÝ PROGRAM
• Terotech - PU čistiaci prostriedok
• Terokal 395
• Novinka! Aplikačná pištoľ na penu XL
dlhá 60 cm umožňujúca racionálne použitie.
Lepidlo naneste v tvare húsenice
VEĽKÉ REZERVY Z HĽADISKA BEZPEČNOSTI
Terokal 395 je mimoriadne pružný a neskrehne. To sú vlastnosti, vďaka ktorým vyhovie vysokým nárokom na pásy pri pôsobení
a saní vetra na plochých strechách.
ŠETRNÝ V SPOTREBE
Objem peny je cca 45 litrov vo vypenenom stave, čo vystačí na
cca 40 bežných metrov pri priemere vytlačeného pásika lepidla cca
30 mm.
priložte tepelnoizolačný materiál,
pritlačte ho a je hotovo.
Perfektné vyrovnanie
PRÁCA PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH
S Terokalom 395 môžete pracovať
dokonca aj pri teplote podkladu
do -5 °C. Predpokladom je teplota
nádobky +5 °C.
KOMPLETNÝ VÝROBNÝ PROGRAM
• Terotech - PU čistiaci prostriedok
• Terokal 400
NOVÉ A INOVAČNÉ LEPIDLO NA STREŠNÉ PÁSY TEROKAL 400
TK 400 predstavuje inováciu spoločnosti WOLFIN Bautechnik, ktorá sa vyznačuje mnohými výhodami:
VEĽKÝ DOSAH
S jednou nádobkou sa pri nanesení troch prúžkov na meter štvorcový
dá nalepiť až 16 metrov štvorcových.
MOŽNOSŤ SPRACOVANIA AJ PRI NÍZKYCH TEPLOTÁCH
TK 400 prináša aj nové možnosti spracovania, pretože sa dá spracovávať bez problémov priamo z nádobky v plnom rozsahu dokonca aj pri teplotách do - 5° C.
LEPIDLO SA NEPRETLÁČA
Vďaka špeciálnej štruktúre peny TK 400 lepidlo neprenikne cez rúno
až po izolačnú vrstvu. Lepidlové húsenicové pásy sa nepretlačia do
pásu ako zvyčajne a nestvrdne ani okolie lepidla. Nevzniká ani priamy
kontakt medzi bitúmenovým (asfaltovým) podkladom a pásom, nie je
teda žiadny problém so znášanlivosťou a vznikom škvŕn.
UNIVERZÁLNOSŤ A BEZPEČNOSŤ
NA VŠETKÝCH PODKLADOCH
TK 400 sa môže použiť aj na podklady obsahujúce stavebnú vlhkosť,
nie však na podklady pokryté tenkou vrstvou vody alebo mláčkami.
RÝCHLE SPRACOVANIE
Aplikačná pištoľ na penu XL umožňuje spracovateľovi nanášať penu
nielen v príjemnej polohe bez bolestí chrbta, ale aj veľmi efektívne.
Nádobka sa len naskrutkuje na aplikačnú pištoľ a práca môže začať.
RÝCHLO TVRDNÚCI
Terokal 395 je, v závislosti od teploty, vytvrdnutý približne už po 60
minútach. Najmä pri nízkych teplotách je to veľká výhoda oproti
tradičným lepidlám na tepelnoizolačné materiály.
VYROVNANIE NEROVNOSTÍ
Vďaka vytvorenej penovej
štruktúre Terokal 395 vyrovná
nerovnosti podkladu. Ďalšie
„plus“ pre bezpečnosť.
TEROKAL 400: OPTIMÁLNA LEPIACA SILA
AJ ZA NEPRIAZNIVÝCH PODMIENOK.
Lepidlo Terokal 400 bolo špeciálne vyvinuté na lepenie strešných pásov. Štruktúra peny, napeňovanie a dlhá životnosť sú
optimálne prispôsobené lepeniu strešných pásov. Skutočná
inovácia od firmy WOLFIN Bautechnik.
MINIMÁLNE VYPENENIE
Pás sa nevlní a má rovnomerný povrch.
• Novinka! Aplikačná pištoľ na penu XL
dlhá 60 cm umožňujúca racionálne použitie.
VÝHODY Z HĽADISKA NÁKLADOV
Vďaka širokým možnostiam použitia a možnosti úplného vyprázdnenia nádobky je TK 400 veľmi výhodným riešením pre spracovateľa.
VYUŽIJE SA CELÝ MATERIÁL A OBAL SA DOKONALE VYPRÁZDNI
Na rozdiel od tradičných PU lepidiel sa dá použiť celý obsah nádobky,
dokonca aj pri nízkych teplotách. Pri tradičných PU lepidlách často
zostanú veľké množstvá lepidla v obale a najmä pri nižších teplotách
než +10 °C lepidlo často zhustne na konzistenciu medu a nie je potom schopné vytiecť z nádoby.
RÝCHLE A BEZPEČNÉ
ZHOTOVENIE DETAILOV
Škáry s Terokal 395 vypĺníte
podstatne rýchlejšie a bezpečnejšie.
S tepelnou vodivosťou 0,035 W/mK
je Terokal 395 ideálnym doplnkom
tepelnoizolačných materiálov.
Terokal 395, max. šírka škáry 5 cm
TK 400 sa pomocou pištole nanáša
Aby sa vytvorilo dostatočné spojenie
Následne rozviňte strešný pás na
podstatne rýchlejšie než tradičné
s podkladom, na každý m2 lepenej
vrstvu ešte mäkkej peny a silno ho
lepidlá na tepelnoizolačné materiály.
plochy naneste lepidlo minimálne
pritlačte pomocou mäkkého zmetáku.
Najmä pri nízkych teplotách je to
v troch prúžkoch.
V prípade dodatočného vypenenia
veľká výhoda.
lepidla strešný pás ešte raz pritlačte.
Wolfin príslušenstvo
WOLFINATOR
MULTITALENT OD FIRMY WOLFIN BAUTECHNIK
– BEZPEČNÉ LEPENIE PRE CELÚ STRECHU
Wolfinator je multitalent vo vytváraní lepených spojov na
streche v najlepšej kvalite od firmy WOLFIN Bautechnik
JEDEN VÝROBOK NA VŠETKO
Možnosť univerzálneho použitia pri pokrývačských a klampiarskych prácach, napríklad:
• na jednoduché vytvorenie skrytých upevnení: lepenie oplechovania muriva, lepenie poplastovaných plechov WOLFIN v mieste
napojenia na zvislú stenu a strešný svetlík (nie je vhodný na
prenášanie síl pôsobiacich vo vodorovnom smere),
• na vzájomné lepenie poplastovaných plechov WOLFIN - zo strany kovu,
• ako montážna pomôcka na šikmej streche.
DRŽÍ PEVNE, PRÁCA S NÍM JE JEDNODUCHÁ
Wolfinator je mnohostranné montážne lepidlo, ktoré udáva trend
z hľadiska lepiacej sily a možností použitia. Wolfinator je jednozložkové lepidlo, ktoré sa dá striekať, vytvrdne účinkom vzdušnej
vlhkosti a je vhodné na racionálne lepenie stavebných materiálov
v interiéri a exteriéri. Presvedčí každého svojou počiatočnou adhéznou silou a lepiacu silu dosiahne aj bez základného náteru, pričom
ušetríte na stavbe čas a aj peniaze.
Popri všetkej všestrannosti je lepidlo Wolfinator rýchlo spracovateľné
a dá sa aplikovať veľmi presne. Nanáša sa pomocou aplikačnej pištole.
Wolfinator neobsahuje žiadne rozpúšťadlá a je pachovo neutrálny.
Netreba používať žiadne ochranné pracovné pomôcky.
VÝHODY:
• vysoký stupeň začiatočnej adhézie
• netreba použiť základný náter
• použitie v interiéri a exteriéri
• veľmi vysoký stupeň konečnej pevnosti
• možnosť použitia náteru a možnosť brúsenia
• odolný účinkom poveternostných vplyvov a starnutia
• dobrá možnosť premostenia trhlín
• neobsahuje rozpúšťadlá
• možnosť použiť na utesnenie
• možnosť použiť na vytvorenie stykovej škáry
• v porovnaní s mechanickým kotvením ušetrí až 75 % nákladov
JEDNO LEPIDLO NA VŠETKO!
Je jedno či ide o nasiakavé alebo nenasiakavé podklady, drevo, kov, keramiku, kameň, betón, sklo, polystyrén alebo lakované plochy, Wolfinator
lepí okamžite po nanesení lepidla a výhodou je, že na únosné podklady
priľne aj bez základného náteru. Pri lepení dokonca nie je problém ani
s vlhkými podkladmi.
LEPIDLO
S UNIVERZÁLNYM
POUŽITÍM PRE
POKRÝVAČOV,
KLAMPIAROV
A INŠTALATÉROV
WOLFINATOR – Široké možnosti použitia
Terokal 395 | Terokal 400 | Wolfinator
ST R E C HA B E Z STAR O ST Í
oplechovanie muriva
poplastované plechy WOLFIN
montážny lepený spoj výrezov
pri napojení strešného svetlíka
z keramických a betónových škridiel
Dovozca pre SR:
Darvi & partners spol. s r.o.
Pod Kaštieľom 303, 951 35 Veľké Zálužie, Slovak republic
tel.: +421 (0) 37 65 252 25, fax: +421 (0) 37 65 146 92
offi[email protected]
|
www.wolfin.sk
Download

príslušenstvo