VEĽKOOBCHODNÝ CENNÍK WOLFIN BAUTECHNIK
PRE PROFESIONÁLOV 2011
HYDROIZOLAČNÉ SYSTÉMY PLOCHÝCH STRIECH A STAVIEB
ST R E C HA BE Z S TA ROS T Í
WOLFIN – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
WOLFIN
OBSAH
4
WOLFIN IB
5
WOLFIN M
6
WOLFIN PV
REKONŠTRUKCIA STRECHY NEMUSÍ ZAČAŤ BÚRANÍM
7
WOLFIN GWSK
Sanácia plochých striech pomocou nemeckých strešných a hydroizolačných pásov WOLFIN je rýchla, ekologická a ekonomická.
Staré vrstvy plochej strechy sa zachovajú, ich odstránenie nie je potrebné, pretože WOLFIN vysuší staré vrstvy pomocou zloženia
s najvyššou difúznou priepustnosťou na trhu. Ako jediný dosahuje hodnotu μ len 13.000. V prípade potreby sa pridá vrstva tepelnej
izolácie a celú skladbu uzavrie nová hydroizolácia z pásov WOLFIN. Použitie WOLFINu tak prinesie:
RÝCHLE A TRVALÉ ODSTRÁNENIE ZATEKANIA BEZ BÚRANIA
8
WOLFIN GWSK DA
10
WOLFIN systémové prvky
16
TECTOFIN RV
VÝHODY A CHARAKTERISTICÉ ZNAKY KVALITY WOLFIN
17
TECTOFIN GV
•
•
•
•
•
•
•
•
19
TECTOFIN systémové prvky
21
INOFIN FR
21
INOFIN systémové prvky
22
COSMOFIN FG
24
COSMOFIN systémové prvky
26
WITEC systémové prvky
28
TEROSON strešné produkty
jedinečná odolnosť proti bituménu - nie je potrebná separačná vrstva
odolnosť proti fluxovým olejom - prejdú cez pás, no nepoškodia ho
homogénnosť pásov v celom priereze
bez obsahu zmäkčovadiel, preto WOLFIN nestarne
nemení vlastnosti a pružnosť počas roka (leto/zima)
trvalá dobrá spracovávateľnosť
odolnosť proti prerastaniu koreňov, mikróbom a červeným riasam
maximálna odolnosť proti chemikáliám
Poradenstvo a ďalšie informácie poskytnú na celom území SR:
Ing. Marek Mesík
Peter Mesík
odborný poradca pre západné Slovensko
odborný poradca pre stredné Slovensko
mobil: 0917 421 905
mobil: 0917 335 153
[email protected]
[email protected]
Ing. Denis Filčák
odborný poradca pre východné Slovensko
mobil: 0917 519 841
denis.fi[email protected]
hydroizolácia kuchýň
WOLFIN IB PYE - kompozitný systém
hydroizolácia zariadení na skladovanie,
plnenie a prekládku látok nebezpečných
pre vodu zariadenia podľa ETA-10/0295
(zákon o hospodárení s vodou § 19)
samolepiace – bez ochrannej vrstvy
a pod zaťažením
mechanicky ukotvené
Strana
NOVINKA
Systémy/spôsoby
kladenia
voľne uložené – pod štrkom,
vegetačnými a úžitkovými vrstvami
Plastové strešné
a izolačné pásy
zlepené lepidlom
ZATEKÁ STRECHA, KTORÚ PRÁVE RIEŠITE?
Darvi a partners spol.s r.o. je kompetentný a inovácie prinášajúci partner poskytujúci poradenstvo v oblasti striech.
STRECHA B E Z STA ROS T Í
Dodržiavajte prosím aktuálne výrobné predpisy a smernice vzťahujúce na aplikáciu výrobkov Wolfin.
Aktuálne informácie nájdete na www.wolfin.sk
3
WOLFIN STREŠNÉ A IZOLAČNÉ PÁSY
WOLFIN – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
WOLFIN M – pásy na mechanické kotvenie
Jednovrstvový, vysoko polymérny, plastový strešný a izolačný pás, homogénny v celom priereze.
Kvalita IB, pásy majú navyše v strede spevnenie a homogénny okrajový lem.
Certifikovaná kvalita
Certifikovaná kvalita
Prémiové vlastnosti
Už 50 rokov skúseností z rozličných klimatických
pásiem, možnosť zvárania rozpúšťacím zváraním
a horúcim vzduchom počas celej životnosti.
Certifikát CE podľa DIN EN 13 956
a DIN EN 13 967
Požiadavky splnené podľa DIN 18 531 (strešné
hydroizolácie), DIN 18 195 (hydroizolácie stavieb),
DIN V 20 000-201 a DIN V 20 000-202.
Už 50 rokov skúseností z rozličných klimatických
pásiem, možnosť zvárania rozpúšťacím zváraním
a horúcim vzduchom počas celej životnosti.
Požiadavky splnené podľa DIN 18 531 (strešné
hydroizolácie), DIN 18 195 (hydroizolácie stavieb),
DIN V 20 000-201 a DIN V 20 000-202.
Homogénny v celom priereze s prémiovou
kvalitou značky WOLFIN.
Difúzne priepustný, 13 000 μ.
Prémiové vlastnosti
Certifikát CE podľa DIN EN 13 956
a DIN EN 13 967
Odolný proti UV-žiareniu.
Odolný proti UV-žiareniu.
Homogénny v celom priereze s prémiovou
kvalitou značky WOLFIN.
Európsky technický certifikát ETA-09/2004 pre
mechanicky kotvené strešné systémy (ETAG 006).
Odolný proti mikróbom a červeným riasam.
Odolný proti mikróbom a červeným riasam.
Odolný proti bitúmenu, fluxovému, minerálnemu oleju,
kerozínu a kyseline a najmä proti mastným kyselinám.
WOLFIN
WOLFIN IB – originál pás
Difúzne priepustný, 13 000 μ.
Vysoký stupeň pevnosti proti roztrhnutiu (> 300 %).
wurzelfest
Odolný proti prerastaniu koreňov, odolnosť potvrdená
na základe viacročnej skúšky FLL, výskumnej spoločnosti
pre rozvoj krajiny a podľa EN 13948.
Odolný proti bitúmenu, fluxovému, minerálnemu oleju,
kerozínu a kyseline a najmä proti mastným kyselinám.
wurzelfest
WHG
ETA 10 /0295 (zákon o hospodárení s vodou § 19)
WOLFIN IB pásy
čierne
číslo
výrobku
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
160 107
WOLFIN IB
1,2
1 620
20
32,40
160 100
WOLFIN IB
1,5
1 100
15
16,50
160 101
WOLFIN IB
1,5
1 620
15
160 114
WOLFIN IB
2,0
1 100
160 112
WOLFIN IB
2,0
1 620
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
1,60
25 zvitkov
zvitok
17,05 / m
1,95
20 zvitkov
zvitok
19,45 / m2
24,30
1,95
20 zvitkov
zvitok
19,45 / m2
10
11,00
2,46
20 zvitkov
zvitok
10
16,20
2,46
20 zvitkov
zvitok
WOLFIN IB výrezy
Brandschutzoptimiert
PG 1
Odolný proti prerastaniu koreňov, odolnosť potvrdená
na základe viacročnej skúšky FLL, výskumnej spoločnosti
pre rozvoj krajiny a podľa EN 13948.
Protipožiarna ochrana bez látok
obmedzujúcich horľavosť.
WOLFIN M pásy
číslo
výrobku
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
27,40 / m2
160 116
WOLFIN M
1,5
1 100
15
16,50
27,40 / m
160 117
WOLFIN M
1,5
1 620
15
160 118
WOLFIN M
2,0
1 100
160 119
WOLFIN M
2,0
1 620
2
čierne
PG 1
160 110
WOLFIN IB
1,5
150
15
2,25
1,95
90 zvitkov
zvitok
3,85 / bm
160 108
WOLFIN IB
1,5
250
15
3,75
1,95
60 zvitkov
zvitok
6,15 / bm
160 109
WOLFIN IB
1,5
350
15
5,25
1,95
45 zvitkov
zvitok
8,50 / bm
160 204
WOLFIN M
160 111
WOLFIN IB
1,5
550
15
8,25
1,95
50 zvitkov
zvitok
13,00 / bm
160 205
WOLFIN M
160 206
160 207
WOLFIN IB pásy
160 200
WOLFIN IB
160 201
WOLFIN IB
160 202
WOLFIN IB )
2
sivé )
1
160 214
WOLFIN IB
PG 1
1,5
1 100
15
16,50
1,95
20 zvitkov
zvitok
22,05 / m2
1,5
1 620
15
24,30
1,95
20 zvitkov
zvitok
22,05 / m2
2,0
1 620
10
16,20
2,46
20 zvitkov
zvitok
30,50 / m2
WOLFIN IB výrezy
sivé1)
1,5
150
15
2,25
1,95
90 zvitkov
zvitok
čierne
PG 1
2
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
2,02
20 zvitkov
zvitok
20,00 / m2
24,30
2,02
20 zvitkov
zvitok
20,00 / m2
10
11,00
2,53
20 zvitkov
zvitok
28,00 / m2
10
16,20
2,53
20 zvitkov
zvitok
28,00 / m2
WOLFIN M pásy
sivé
PG 1
1,5
1 100
15
16,50
2,02
20 zvitkov
zvitok
20,00 / m2
1,5
1 620
15
24,30
2,02
20 zvitkov
zvitok
20,00 / m2
WOLFIN M )
2,0
1 100
10
11,00
2,53
20 zvitkov
zvitok
28,00 / m2
WOLFIN M 2)
2,0
1 620
10
16,20
2,53
20 zvitkov
zvitok
28,00 / m2
2
PG 1
4,60 / bm
) Na objednávku možno dodať i ďalšie farby
2
) Dodacia lehota na požiadanie
1
4
) Dodacia lehota na požiadanie
2
5
WOLFIN STREŠNÉ A IZOLAČNÉ PÁSY
WOLFIN – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
WOLFIN GWSK – pásy na mechanické kotvenie
WOLFIN PV je homogénny plastový strešný pás kašírovaný rúnom zhotovený na základe skúseností viac ako 50 rokov.
WOLFIN PV sa vyrába procesom extrúzie s okrajom bez rúnovej vrstvy určenej na zváranie.
Kvalita ako IB, pásy majú navyše špeciálnu vložku Protect z rúna zo sklených vlákien
a samolepiacu vrstvu nanesenú vo výrobe.
Certifikovaná kvalita
Certifikovaná kvalita
Prémiové vlastnosti
Certifikát CE podľa
DIN EN 13 956.
Už 50 rokov skúseností z rozličných klimatických
pásiem, možnosť zvárania rozpúšťacím zváraním
a horúcim vzduchom počas celej životnosti.
Požiadavky splnené podľa DIN 18 531
(strešné hydroizolácie), DIN V 20 000-201.
wurzelfest
Odolný proti prerastaniu koreňov a rizómov, odolnosť
potvrdená na základe viacročnej skúšky FLL, výskumnej
spoločnosti pre rozvoj krajiny a podľa EN 13948. 4)
wurzelfest
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
1160 228
WOLFIN PV
3,0 5)
1 620
15
24,30
160 229
WOLFIN PV-H
2,0
1 100
15
16,50
Homogénny v celom priereze s prémiovou
kvalitou značky WOLFIN.
Odolný proti mikróbom a červeným riasam.
Odolný proti bitúmenu, fluxovému, minerálnemu oleju,
kerozínu a kyseline a najmä proti mastným kyselinám.
NOVINKA
sivé
Odolný proti UV-žiareniu.
Difúzne priepustný, 13 000 μ.
Odolný proti mikróbom a červeným riasam.
číslo
výrobku
Už 50 rokov skúseností z rozličných klimatických
pásiem, možnosť zvárania rozpúšťacím zváraním
a horúcim vzduchom počas celej životnosti.
Požiadavky splnené podľa DIN 18 531 (strešné
hydroizolácie), DIN 18 195 (hydroizolácie stavieb),
DIN V 20 000-201 a DIN V 20 000-202.
Homogénny v celom priereze s prémiovou
kvalitou značky WOLFIN.
WOLFIN PV pásy
Prémiové vlastnosti
Certifikát CE podľa DIN EN 13 956
a DIN EN 13 967
Odolný proti UV-žiareniu.
PG 1
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
2,76
20 zvitkov
zvitok
29,50 / m2
2,46
20 zvitkov
zvitok
28,75 / m2
Brandschutzoptimiert
WOLFIN
WOLFIN PV – pásy na mechanické kotvenie a lepenú skladbu vo vrstvách
Odolný proti prerastaniu koreňov, odolnosť potvrdená
na základe viacročnej skúšky FLL, výskumnej spoločnosti
pre rozvoj krajiny a podľa EN 13948.
Protipožiarna ochrana bez látok
obmedzujúcich horľavosť.
WOLFIN GWSK pásy
čierne
PG 1
homogénny pás
na vytvorenie detailov
a manžiet
160 230
WOLFIN PV-A
2,0
1 620
15
24,30
2,46
20 zvitkov
zvitok
29,50 / m2
možnosť použitia obojstranne
ako napájací pás
160 231
WOLFIN PV-H
2,0
150
15
2,25
2,26
90 zvitkov
zvitok
číslo
výrobku
označenie
hrúbka
mm 5)
šírka
mm
dĺžka
m
160 124
WOLFIN GWSK
160 120
WOLFIN GWSK
2,3
1 100
15
16,50
2,3
1 620
10
160 125
WOLFIN GWSK ) 2,8
1 100
10
2
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
2,97
15 zvitkov
zvitok
25,95 / m2
16,20
2,97
21 zvitkov
zvitok
25,95 / m2
11,00
3,62
15 zvitkov
zvitok
33,90 / m2
6,50 / m
2
pásky napr. na vytvorenie
spojov na začiatku pásu
WOLFIN GWSK 2R napájací pás
160 128
WOLFIN GWSK 2R 2,3
1 100
čierny
15
16,50
2,97
15 zvitkov
zvitok
PG 1
27,00 / m2
so zváracím okrajom
na oboch stranách
WOLFIN GWSK pásy
sivé
PG 1
160 208
WOLFIN GWSK
2,3
1 100
15
16,50
2,97
15 zvitkov
zvitok
28,15 / m2
160 210
WOLFIN GWSK
2,3
1 620
10
16,20
2,97
21 zvitkov
zvitok
28,15 / m2
160 209
WOLFIN GWSK 2) 2,8
1 100
10
11,00
3,62
15 zvitkov
zvitok
38,25 / m2
) Dodacia lehota na požiadanie
) Údaje o hrúbke sú vrátane samolepiacej vrstvy (SK)
hrúbka 2,3 mm (hrúbka izolačnej vrstvy 1,5 mm / SK 0,8 mm)
hrúbka 2,8 mm (hrúbka izolačnej vrstvy 2,0 mm / SK 0,8 mm)
2
) V skúšobnom procese, záruka výrobcu
5
) Údaje o hrúbke vrátane rúnového kašírovania
hrúbka 3,0 mm (hrúbka izolačnej vrstvy 2,0 mm a 200 g rúno 1,0 mm)
4
6
5
7
WOLFIN STREŠNÉ A IZOLAČNÉ PÁSY
WOLFIN – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
číslo
výrobku
Kvalita ako IB, pásy majú navyše špeciálnu vložku a samolepiacu vrstvu nanesenú vo výrobe s kanálikmi
vyrovnávajúcimi tlak vodnej pary – pásy optimalizované pre sanácie.
160 146
Prémiové vlastnosti
Certifikovaná kvalita
Už 50 rokov skúseností z rozličných klimatických
pásiem, možnosť zvárania rozpúšťacím zváraním
a horúcim vzduchom počas celej životnosti.
Certifikát CE podľa DIN EN 13 956
Požiadavky splnené podľa DIN 18 531
(strešné hydroizolácie), DIN V 20 000-201.
WOLFIN adhézne činidlo
označenie
WOLFIN Adhézne činidlo na GWSK, čierne
Spotreba
g/m2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
cca. 300
25 l kanister
68,30 / ks
cca. 250
25 l kanister
232,95 / ks
UN 1139 Roztok ochranného náteru, 3, III
160 227
WOLFIN Špeciálne adhézne činidlo na GWSK, sivé
UN 1133 Lepidlá, 3, III
Homogénny v celom priereze s prémiovou
kvalitou značky WOLFIN.
Difúzne priepustný, 13 000 μ, skúšaný
v Frauenhofskom inštitúte
PG 2
WOLFIN – poplastované plechy na plochú a šikmú strechu
Odolný proti mikróbom a červeným riasam.
wurzelfest
Brandschutzoptimiert
Odolný proti bitúmenu, fluxovému, minerálnemu oleju,
kerozínu a kyseline a najmä proti mastným kyselinám.
WOLFIN poplastované plechy - vysokokvalitný oceľový plech pozinkovaný Sendzimirovým spôsobom (275 g/m2)
s nakašírovanou fóliou WOLFIN IB
Odolný proti prerastaniu koreňov, odolnosť potvrdená
na základe viacročnej skúšky FLL, výskumnej spoločnosti
pre rozvoj krajiny a podľa EN 13948.
Prémiové vlastnosti
Hrúbka 0,6 mm, obojstranne pozinkované oceľové plechy Sendzimirovým spôsobom.
Extrémne silná väzba vďaka výrobe valcovaním a vďaka špeciálnej impregnácii.
Protipožiarna ochrana bez látok
obmedzujúcich horľavosť.
Spodná strana poplastovaných plechov WOLFIN je navyše ošetrená farebnou ochrannou vrstvou vypaľovacieho laku.
WOLFIN GWSK DA pásy
číslo
výrobku
označenie
160 126
čierne
hrúbka
mm 5)
šírka
mm
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
WOLFIN GWSK DA
2,3
1 100
15
16,50
160 122
WOLFIN GWSK DA
2,3
1 620
10
160 127
WOLFIN GWSK DA 2) 2,8
1 100
10
PG 1
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
2,78
15 zvitkov
zvitok
25,05 / m2
16,20
2,78
21 zvitkov
zvitok
25,05 / m2
11,00
3,43
15 zvitkov
zvitok
32,95 / m2
WOLFIN poplastovaný plech, pozinkovaný
čierny
číslo
výrobku
označenie
jednotka cena v €
balenia (bez DPH)
160 102
WOLFIN tabuľa poplastovaného plechu 1 000
2
2
5,70
50 tabúľ
paleta 4)
31,95 / m2
160 103
WOLFIN tabuľa poplastovaného plechu 1 000
3
3
5,70
50 tabúľ
paleta )
31,95 / m2
160 104
WOLFIN zvitok poplastovaného plechu/zvitok 1 000
30
30
5,70
4 zvitky
zvitok
31,95 / m2
hrúbka
mm
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m2
kusy
m2
cca. kg
/ paleta
4
WOLFIN poplastovaný plech, pozinkovaný
WOLFIN GWSK – príslušenstvo pásov
WOLFIN IB pásy na zváranie spojov pri napájaní pásov
čierne
sivý
PG 2
PG 2
160 102
WOLFIN tabuľa poplastovaného plechu 1 000
2
2
5,70
50 tabúľ
paleta 4)
33,20 / m2
160 104
WOLFIN zvitok poplastovaného plechu/zvitok 1 000
30
30
5,70
4 zvitky
zvitok
33,20 / m2
PG 1
WOLFIN – poplastovaný plech, ušľachtilá oceľ
číslo
výrobku
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
160 110
160 115
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
WOLFIN IB
1,5
150
15
2,25
WOLFIN IB
2,0
150
10
1,50
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
1,95
90 zvitkov
zvitok
3,85 / bm
2,60
90 zvitkov
zvitok
5,20 / bm
WOLFIN – Poplastované plechy - vysokokvalitný plech z ušľachtilej ocele s nakašírovanou fóliou WOLFIN IB.
Prémiové vlastnosti
Extrémne dlhá životnosť vďaka nehrdzavejúcej ušľachtilej oceli.
WOLFIN IB pásy na zváranie spojov pri napájaní pásov
160 214
WOLFIN IB
1,5
150
15
2,25
1,95
sivé
90 zvitkov
zvitok
Proti korózii s maximálnou bezpečnosťou.
PG 1
Dobre sa znáša so všetkými kovmi vyskytujúcimi sa v konštrukcii stavby.
Odolný proti kyselinám.
4,60 / bm
) Dodacia lehota na požiadanie
5
) Údaje o hrúbke sú vrátane samolepiacej vrstvy (SK)
hrúbka 2,3 mm (hrúbka izolačnej vrstvy 1,5 mm / SK 0,8 mm)
hrúbka 2,8 mm (hrúbka izolačnej vrstvy 2,0 mm / SK 0,8 mm)
číslo
výrobku
označenie
160 105
WOLFIN tabuľa poplastovaného plechu 1 000
hrúbka
mm
dĺžka
m
2
plocha / zvitok hmotnosť / m2
kusy
m2
cca. kg
/ paleta
2
5,90
50 tabúľ
PG 2
jednotka cena v €
balenia (bez DPH)
paleta 4)
76,55 / m2
z ušľachtilej ocele
2
8
čierny
) Pri odbere menej ako 1 paleta sa účtuje príplatok (paleta / manipulácia) vo výške 25 € / zákazka.
4
9
WOLFIN
WOLFIN GWSK DA – samolepiace pásy s vyrovnávaním tlaku vodnej pary
WOLFIN – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
prefabrikované rohy a kúty pre pásové systémy WOLFIN
WOLFIN – technika spájania a systémové výrobky
číslo
výrobku
Prémiové vlastnosti
označenie
čierne/sivé
jednotka
balenia
PG 2
cena v €
(bez DPH)
Systémové prvky optimálne prispôsobené pre WOLFIN.
WOLFIN kúty, 90°
Vyšší stupeň bezpečnosti vďaka tvarovkám, napr. rohovým a kútovým prvkom, zhotoveným z identického materiálu.
Vysokokvalitné pomocné látky na zváranie a uzavretie povrchu.
lepidlo na použitie v systéme WOLFIN
160 149
Čierne
kartón á 25 ks
4,00 / ks
160 225
Sivé
kartón á 25 ks
4,15 / ks
PG 3
WOLFIN rohy, 90°
číslo
výrobku
označenie
169 017
Terokal 400 8)
objem
balenia
kusy na
palete
750 ml
32 kartónov
bez rozpúšťadiel 1 zložková lepiaca pena
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
kartón
30,65 / ks
obsahuje 12
(vyžaduj aplikačnú pištoľ Terotech)
169 018
TEROKAL-914 Lepidlo na vytvorenie spojov
10 kg kanister
127,94 / ks
160 150
Čierne
kartón á 25 ks
4,20 / ks
160 226
Sivé
kartón á 25 ks
4,35 / ks
WOLFIN univerzálne prvky k bleskozvodu a upevňovacie prvky čierne
číslo
výrobku
označenie
PG 2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
kartón á 5 ks
23,10 / ks
kartón á 25 ks
6,80 / ks
kartón á 25 ks
5,65 / ks
UN 1133, lepidlo, obsahuje benzín, 3, III
WOLFIN obal bleskozvodu
vrátane hadicových svoriek
WOLFIN – bezpečnostná a ochranná technika
vnútorný Ø 20 mm
WOLFIN Ultraprotect
číslo
výrobku
PG 2
označenie
jednotka
balenia
vonkajší Ø 25 mm
160 151
cena v €
(bez DPH)
WOLFIN úchytka bleskozvodu
160 152
160 147
WOLFIN
29 kg vedro
dĺžka rúry: 250 mm
so skrutkou z ušľachtilej ocele M6
258,00 / ks
WOLFIN upevňovací kotúč bleskozvodu
Ultraprotect
so skrutkou z ušľachtilej ocele M6
WOLFIN tekutina na utesnenie zvarov
číslo
výrobku
PG 2
označenie
objem
balenia g/m2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
22,70 / ks
160 153
pätka na upevnenie napr. zachytávacej tyče štrku a pod.
Tekutý WOLFIN
UN 1993, zápalná tekutá látka n.o.s.
(obsahuje tetrahydrofurán a cyklohexanon), 3, II
160 148
čierny
cca. 20
0,85 kg kanister
160 167
čierny
cca. 20
9,40 kg kanister 154,30 / ks
160 224
sivý
cca. 20
0,85 kg kanister
prostriedok na tekuté zváranie prispôsobený pásovému systému WOLFIN
číslo
výrobku
označenie
24,20 / ks
PG 2
objem
balenia g/m2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
WITEC prostriedok na tekuté zváranie
169 000
UN 2056, Tetrahydrofuran, 3, II
cca. 40
1 l kanister
21,75 / ks
169 001
UN 2056, Tetrahydrofuran, 3, II
cca. 40
5 l kanister
68,05 / ks
169 002
UN 2056, Tetrahydrofuran, 3, II
cca. 40
30 l kanister
346,45 / ks
5 l kanister
50,80 / ks
WITEC čistiaci prostriedok
169 003
UN 1173, etylacetát, 3, II
) Dodanie iba pre profesionálnych používateľov.
8
10
) Ďalšie veľkosti na objednávku.
6
11
WOLFIN
WOLFIN STREŠNÉ A IZOLAČNÉ PÁSY
WOLFIN – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
WOLFIN odvodňovacie, vetracie prvky a lapače štrku a lístia 6)
WOLFIN – systémové prvky z ušľachtilej ocele
Prémiové vlastnosti
číslo
výrobku
Extrémne dlhá životnosť vďaka nehrdzavejúcej ušľachtilej oceli odolnej proti kyselinám.
Proti korózii s maximálnou bezpečnosťou.
WOLFIN sanačný vpust vrátane lapača lístia
Dobre sa znáša so všetkými kovmi vyskytujúcimi sa v konštrukcii stavby.
hrúbka materiálu 0,7 mm, dĺžka rúry 300 mm, hĺbka zapustenia
Príruba z poplastovaného plechu, tiež z ušľachtilej ocele.
do existujúceho vtokového systému/rúry min. 70 mm, príruba pásu
Mimoriadne jednoduché a bezpečné spracovanie vďaka pásovej prírube WOLFIN vytvorenej v rámci výroby.
z poplastovaného plechu z ušľachtilej ocele WOLFIN,
WOLFIN odvodňovacie, vetracie prvky a lapače štrku a lístia 6)
číslo
výrobku
označenie
označenie
PG 2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
PG 2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
vhodná na bezhrdlovú rúru s rovnakým DN
160 159
DN 70
Kus
68,20 / ks
160 160
DN 100
Kus
72,25 / ks
160 161
DN 125
Kus
76,40 / ks
WOLFIN základný prvok
WOLFIN odvodňovací prvok, s ležatým odtokovým potrubím (zvodom)
hrúbka materiálu 1,0 mm, s tepelnou izoláciou,
hrúbka materiálu 0,7 mm, dĺžka rúry 260 mm, hĺbka zapustenia do existujúceho
vhodný na hrdlovú rúru s rovnakým DN
vtokového systému/rúry min. 70 mm, príruba pásu z poplastovaného plechu
169 004
DN 70
kus
103,95 / ks
169 005
DN 100
kus
109,75 / ks
160 162
DN 70
výška zabudovania: 105 mm
Kus
132,70 / ks
169 006
DN 125
kus
120,00 / ks
160 163
DN 100
výška zabudovania: 105 mm
Kus
136,45 / ks
160 164
DN 125
výška zabudovania: 105 mm
Kus
140,50 / ks
z ušľachtilej ocele WOLFIN vhodná na hrdlovú rúru s rovnakým DN
WOLFIN nadstavovací prvok vrátane lapača lístia
hrúbka materiálu 0,7 mm, dĺžka rúry 300 mm, na hrúbky tepelnej
izolácie 115 až 230 mm, pásová príruba z poplastovaného plechu
z ušľachtilej ocele WOLFIN, vhodná na základný prvok
alebo hrdlovú rúru s rovnakým DN
160 154
DN 70 (čierny)
Kus
71,85 / ks
160 155
DN 100 (čierny)
Kus
76,10 / ks
160 232
DN 100 (sivý)
Kus
76,10 / ks
160 156
DN 125 (čierny)
Kus
80,45 / ks
Kus
36,30 / ks
Kus
77,85 / ks
Kus
124,15 / ks
NOVINKA
zachytávač štrku
hrúbka materiálu 1,0 mm
169 089
DN 70 - DN 125 7)
WOLFIN chrlič
hrúbka materiálu 0,7 mm, dĺžka rúry 500 mm, príruba a príruba
pásu z poplastovaného plechu z ušľachtilej ocele WOLFIN
(ohýbaním sa dá prispôsobiť danostiam stavby)
160 157
DN 50
WOLFIN vetrací prvok (rúra odvetrania kanalizácie)
s rúrou nad prírubou a pod ňou, kryt z ušľachtilej ocele
hrúbka materiálu 0,7 mm, dĺžka rúry 300 mm na hrúbky tepelnej
izolácie 115 až 230 mm, príruba pásu z poplastovaného plechu
z ušľachtilej ocele WOLFIN. Pri veľmi tenkej tepelnoizolačnej
vrstve treba rúru primerane skrátiť. Možnosť kombinácie
so základným prvkom HBT DN 100.
160 158
DN 70 (čierny)
) Ďalšie veľkosti na objednávku.
) K dispozícii od III. kvartálu 2011.
6
7
12
) Ďalšie veľkosti na objednávku.
) K dispozícii od III. kvartálu 2011.
6
7
13
WOLFIN
WOLFIN STREŠNÉ A IZOLAČNÉ PÁSY
WOLFIN STREŠNÉ A IZOLAČNÉ PÁSY
WOLFIN – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
číslo
výrobku
označenie
PG 2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
WOLFIN Flex
Náterový systém bez obsahu rozpúšťadiel na jednoduché a rýchle vytvorenie detailov alebo hydroizoláciu malých plôch
Certifikovaná kvalita
NOVINKA
Atikový vpust
Prémiové vlastnosti
ETAG 005 – európsky technický
certifikát podľa ETAG 005
na vodorovnú montáž cez stenu/múr (atiku), Ø 110 mm
Prispôsobené strešným a izolačným pásom WOLFIN
– s vysokým stupňom adhézie.
160 165
DN 100 (čierny) 7)
Kus
294,25 / ks
Bezrozpúšťadlový náterový systém.
160 233
DN 100 (sivý) 7)
Kus
294,25 / ks
Na jednoduché a rýchle vytvorenie detailov
a na hydroizoláciu malých plôch.
Kus
356,45 / ks
WOLFIN Flex tekutý náterový systém
Kus
356,45 / ks
číslo
výrobku
označenie
169 010
aj k TECTOFIN a COSMOFIN
160 168
DN 100 (čierny) 7)
PG 2
dĺžka rúry 1 000 mm, aj k TECTOFIN a COSMOFIN
160 237
DN 100 (sivý) 7)
dĺžka rúry 1 000 mm, aj k TECTOFIN a COSMOFIN
NOVINKA
Atikový núdzový vpust
na vodorovnú montáž cez stenu/múr (atiku), Ø 110 mm,
vrátane vzdúvacieho prstenca
160 166
DN 100 (čierny) 7)
Kus
336,30 / ks
160 234
DN 100 (sivý) )
Kus
336,30 / ks
Kus
386,55 / ks
Kus
386,55 / ks
7
aj k TECTOFIN a COSMOFIN
160 169
DN 100 (čierny) 7)
dĺžka rúry 1 000 mm
160 238
DN 100 (sivý) 7)
dĺžka rúry 1 000 mm
NOVINKA
169 090
NOVINKA
169 091
Monsoon Lapač štrku
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
WOLFIN Flex Primer
0,2 l /m2
5 l vedro
37,80 / ks
169 011
WOLFIN Flex Basis
1,5 l /m
10 l vedro
190,40 / ks
169 012
WOLFIN Flex Top (Anthrazit)
0,5 l /m2
5 l vedro
123,00 / ks
245 ml / 5 l
245 ml fľaša
13,65 / ks
2
WOLFIN Flex urýchľovač
na rýchlejšie dosiahnutie odolnosti proti dažďu
169 013
pre WOLFIN Flex Basis a WOLFIN Flex Top
WOLFIN Flex tekutý náterový systém
číslo
výrobku
označenie
169 014
WOLFIN Flex Primer
169 015
WOLFIN Flex Basis
PG 2
šírka
dĺžka
plocha/zvitok
m2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
300
1 000
100
30
zvitok
140,75 / ks
100
100
zvitok
468,20 / ks
k núdzovému odvodňovaniu
DN 70 - DN 125 7)
Kus
77,10 / ks
Vzdúvací prstenec k núdzovému odvodňovani
v kombinácii s nadstavcom na zvislé odvodňovanie
DN 100 7)
Kus
7
14
Spotreba
30,85 / ks
6
) Ďalšie veľkosti na objednávku.
) K dispozícii od III. kvartálu 2011.
15
WOLFIN
WOLFIN odvodňovacie, vetracie prvky a lapače štrku a lístia 6)
TECTOFIN STREŠNÉ PÁSY
TECTOFIN – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
TECTOFIN RV – na lepené kladenie, mechanické kotvenie, alebo pod zaťaženie
TECTOFIN GV – na mechanické kotvenie
TECTOFIN RV je homogénny plastový strešný pás kašírovaný rúnom zhotovený na báze patentovanej kombinácie receptúr
s akrylátovým kaučukom (ASA). Pásy TECTOFIN RV sa vyrábajú procesom extrúzie, pričom sa zhotovujú s okrajom bez
rúnovej vrstvy určenej na zváranie (chránené patentom).
TECTOFIN GV je homogénny plastový strešný pás kašírovaný špeciálnou kombinovanou mriežkou zhotovený na báze
patentovanej kombinácie receptúr s akrylátovým kaučukom (ASA). Pásy TECTOFIN RV sa vyrábajú procesom extrúzie,
pričom sa zhotovujú s okrajom bez rúnovej vrstvy určenej na zváranie.
Certifikovaná kvalita
Certifikovaná kvalita
Prémiové vlastnosti
Požiadavky splnené podľa DIN 18 531 (strešné
hydroizolácie), DIN 18 195 (hydroizolácie stavieb),
DIN V 20 000-201 a DIN V 20 000-202.
wurzelfest
Brandschutzoptimiert
Certifikát CE podľa DIN EN 13 956
Odolný proti UV-žiareniu
Vystužený mimoriadne robustným rúnom
– vysoký stupeň odolnosti proti roztrhnutiu.
Požiadavky splnené podľa DIN 18 531
(strešné hydroizolácie), DIN 20 000-201.
Vystužený mimoriadne robustným rúnom
– vysoký stupeň odolnosti proti roztrhnutiu.
Odolný proti prerastaniu koreňov, odolnosť potvrdená
na základe viacročnej skúšky FLL, výskumnej spoločnosti
pre rozvoj krajiny a podľa EN 13948.
Difúzne priepustný (28 000 μ).
Difúzne priepustný , 28 000 μ.
wurzelfest
Odolný proti bitúmenu.
Európsky technický certifikát ETA-09/2004 pre
mechanicky kotvené strešné systémy (ETAG 006)
AbP
Odolný proti UV-žiareniu
Brandschutzoptimiert
Použiteľnosť potvrdená aj Všeobecným osvedčením
o skúške stavebného dohľadu.
Odolný proti prerastaniu koreňov, odolnosť potvrdená
na základe viacročnej skúšky FLL, výskumnej spoločnosti
pre rozvoj krajiny a podľa EN 13948.
TECTOFIN RV pásy
označenie
166 300
166 302
Odolný proti bitúmenu.
Spĺňa požiadavky protipožiarnej ochrany (DIN 4102-7)
bez pridanej protipožiarnej vrstvy na tepelnoizolačných
materiáloch na báze polystyrénu.
TECTOFIN GV pásy
Protipožiarna ochrana bez látok obmedzujúcich
horľavosť.
číslo
výrobku
TECTOFIN
Certifikát CE podľa DIN EN 13 956
a DIN EN 13 967
Prémiové vlastnosti
sivé
hrúbka
mm 5)
šírka
mm
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
TECTOFIN RV
2,20
1 620
15
22,00
TECTOFIN RV
2,20
1 620
20
32,40
PG 1
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
1,65
10 zvitkov
zvitok
16,20 / m2
1,65
10 zvitkov
zvitok
16,20 / m2
číslo
výrobku
označenie
166 204
166 205
sivé
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
TECTOFIN GV
1,50
1 100
15
16,50
TECTOFIN GV
1,50
1 620
15
24,30
PG 1
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
1,92
20 zvitkov
zvitok
18,20 / m2
1,92
10 zvitkov
zvitok
16,20 / m2
TECTOFIN GV – systémové prvky z ušľachtilej ocele
Prémiové vlastnosti
Extrémne dlhá životnosť vďaka nehrdzavejúcej ušľachtilej oceli odolnej proti kyselinám.
TECTOFIN RV pásy
číslo
výrobku
označenie
166 200
sivé
hrúbka
mm 5)
šírka
mm
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
TECTOFIN RV
2,20
1 100
20
22,00
166 201
TECTOFIN RV
2,20
1 620
20
166 202
TECTOFIN RV
2,50
1 100
166 203
TECTOFIN RV
2,50
Proti korózii s maximálnou bezpečnosťou.
PG 1
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
1,65
10 zvitkov
zvitok
16,20 / m2
32,40
1,65
10 zvitkov
zvitok
16,20 / m2
15
16,50
2,00
15 zvitkov
zvitok
17,30 / m2
1 620
15
24,30
2,00
15 zvitkov
zvitok
17,30 / m2
1 140
15
17,10
2,00
15 zvitkov
zvitok
18,75 / m
Dobre sa znáša so všetkými kovmi vyskytujúcimi sa v konštrukcii stavby.
Príruba z poplastovaného plechu je tiež z ušľachtilej ocele.
Mimoriadne jednoduché spracovanie vďaka pridanej pásovej prírube.
TECTOFIN odvodňovacie, vetracie prvky a lapače štrku a lístia
číslo
výrobku
označenie
PG 2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
kus
109,75 / ks
kus
76,10 / ks
TECTOFIN RV 2R
s obojstranným okrajom
166 206
na zváranie
2,50
WOLFIN základný prvok
2
hrúbka materiálu 1,0 mm, s tepelnou izoláciou,
vhodný na hrdlovú rúru s rovnakým DN
TECTOFIN RV pásy
biele
PG 1
169 005
DN 100
WOLFIN Univerzálny nadstavovací prvok vrátane lapača lístia
číslo
výrobku
označenie
166 400
TECTOFIN RV 2)
hrúbka
mm 5)
šírka
mm
dĺžka
m
2,50
1 620
15
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
24,30
2,00
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
15 zvitkov
zvitok
17,30 / m2
hrúbka materiálu 0,7 mm, dĺžka rúry 300 mm, na hrúbky tepelnej
izolácie 115 až 230 mm, pásová príruba z poplastovaného plechu
z ušľachtilej ocele WOLFIN, vhodná na základný prvok
alebo hrdlovú rúru s rovnakým DN
160 232
5
) Dodacia lehota na vyžiadanie.
) Údaje o hrúbke vrátane kašírovania rúnom.
Hrúbka 2,2 mm (hrúbka izolačnej vrstvy 1,2 mm a 200 g rúno 1,0 mm)
Hrúbka 2,5 mm (hrúbka izolačnej vrstvy 1,5 mm a 200 g rúno 1,0 mm)
DN 100 (sivé) 7)
5
16
) K dispozícii od III. kvartálu 2011.
7
17
TECTOFIN STREŠNÉ PÁSY
TECTOFIN – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
TECTOFIN – príslušenstvo pásov
TECTOFIN GV – technika spájania a systémové výrobky
biele/sivé
číslo
výrobku
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m
m2
cca. kg
2
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
PG 1
Prémiové vlastnosti
Optimálne riešenia k systémovým prvkom prispôsobeným výrobkom TECTOFIN.
Vysokokvalitné pomocné látky na zváranie a uzavretie povrchu.
cena v €
(bez DPH)
Lepidlá na použitie v systéme TECTOFIN
TECTOFIN R
PG 3
homogénny pás na vytvorenie
166 208
sivý
1,50
1 100
20
22,00
1,80
20 zvitkov
zvitok
17,75 / m2
166 402
biely 2)
1,50
1 100
20
22,00
1,80
20 zvitkov
zvitok
17,75 / m2
číslo
výrobku
obsah
/ balenia
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
750 ml
32 kartónov
12 nádob
30,65 / ks
9,50 kg
vedro
81,59 / ks
10,00 kg
kanister
127,94 / ks
bezrozpúšťadlová 1K lepiaca pena na strešné pásy
166 209
sivý
1,50
150
20
3,00
1,80
90 zvitkov
zvitok
3,40 / bm.
166 403
biely 2)
1,50
150
20
3,00
1,80
90 zvitkov
zvitok
3,40 / bm.
169 017
(treba použiť penovú pištoľ Terotech)
kartón á
Terokal-3958
TECTOFIN RA duo
kontaktné lepidlo na lepenie tepelnoizolačných materiálov, plastových
biely/sivý
a kaučukových pásov kašírovaných rúnom, ako aj fasádnych hydroizolačných
možnosť použitia obojstranne
ako napájací pás
1,50
cena v €
(bez DPH)
Terokal-400
TECTOFIN R, výrez
166 207
označenie
pásov Basis: SBR, s možnosťou nanášania valčekom, natierania a striekania
1 100
20
22,00
1,95
20 zvitkov
zvitok
20,05 / m2
169 019
(vhodné aj do vozíka na nanášanie lepidla)
TEROKAL-914 (napájacie lepidlo)
169 018
TECTOFIN – poplastované plechy na plochú a šikmú strechu
UN 1133, lepidlo, obsahuje benzín, 3, III
TECTOFIN tekutý na uzavretie povrchu zvarov
TECTOFIN poplastované plechy - vysokokvalitný oceľový plech pozinkovaný Sendzimirovým spôsobom (275 g/m2)
s nakašírovanou fóliou TECTOFIN.
číslo
výrobku
Prémiové vlastnosti
označenie
sivý/biely
PG 2
spotreba
g/m2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
Hrúbka 0,6 mm, obojstranne pozinkované oceľové plechy Sendzimirovým spôsobom.
Tekutý TECTOFIN
Extrémne silná väzba vďaka výrobe valcovaním.
UN 1993, zápalná tekutá látka n.o.s.
Spodná strana poplastovaných plechov TECTOFIN je navyše ošetrená
farebnou ochrannou vrstvou vypaľovacieho laku.
(obsahuje tetrahydrofurán a cyklohexanon), 3, II
TECTOFIN poplastovaný plech, pozinkovaný
číslo
výrobku
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
1 000
2
2
poplastovaného plechu/zvitok 1 000
30
30
sivý
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
PG 2
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
5,70
50 tabúľ
paleta )
28,45 / m
5,70
4 zvitky
zvitok
28,45 / m2
TECTOFIN R - tabuľa
166 210
poplastovaného plechu
4
2
166 223
Sivý
cca. 20
0,85 kg kanister
22,70 / ks
166 409
Biely 2)
cca. 20
0,85 kg kanister
22,70 / ks
prostriedok na tekuté zváranie prispôsobený strešným pásom TECTOFIN
číslo
výrobku
označenie
spotreba
g/m2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
169 000
UN 2056, tetrahydrofurán, 3, II
cca. 40
1 l kanister
21,75 / ks
169 001
UN 2056, tetrahydrofurán, 3, II
cca. 40
5 l kanister
68,05 / ks
169 002
UN 2056, tetrahydrofurán, 3, II
cca. 40
30 l kanister
346,45 / ks
5 l kanister
50,80 / ks
TECTOFIN R - zvitok
166 211
TECTOFIN poplastovaný plech, pozinkovaný
číslo
výrobku
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
1 000
2
biely
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
PG 2
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
50 tabúľ
paleta 4)
28,45 / m2
PG 2
WITEC prostriedok na tekuté zváranie
WITEC čistiaci prostriedok
169 003
UN 2056, tetrahydrofurán, 3, II
TECTOFIN R - tabuľa
166 405
poplastovaného plechu 2)
2
5,70
) Dodacia lehota na požiadanie.
) Pri odbere menej ako 1 paleta sa účtuje príplatok (paleta/manipulácia) vo výške 25 € / zákazka.
2
4
18
) Dodacia lehota na požiadanie.
) Poskytuje sa len remeselným používateľom.
2
8
19
TECTOFIN
detailov a manžiet
TECTOFIN STREŠNÉ PÁSY
INOFIN – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
číslo
výrobku
biele/sivé
označenie
jednotka
balenia
PG 2
cena v €
(bez DPH)
INOFIN FR – klasifikácia protipožiarnej odolnosti Broof (T1/T3)
INOFIN RF je plastový strešný pás bez obsahu zmäkčovadiel na báze pružných termoplastických polyolefínov (PE)
so stredovou špeciálnou kombinovanou mriežkou.
Certifikovaná kvalita
Certifikát CE podľa DIN EN 13 956.
TECTOFIN R kút, 90°
166 220
Sivý
kartón á 25 kusov
3,50 / ks
166 406
Biely 2)
kartón á 25 kusov
3,50 / ks
Sivý
wurzelfest
166 407
Biely )
2
kartón á 25 kusov
3,65 / ks
kartón á 25 kusov
3,65 / ks
Odolný proti UV-žiareniu
Požiadavky splnené podľa DIN 18 531
(strešné hydroizolácie), DIN V 20 000-201
TECTOFIN R roh, 90°
166 221
Prémiové vlastnosti
Brandschutzoptimiert
Odolný proti prerastaniu koreňov, odolnosť potvrdená
na základe viacročnej skúšky FLL, výskumnej spoločnosti
pre rozvoj krajiny a podľa EN 13948.
INOFIN FR spĺňa požiadavky protipožiarnej ochrany
(DIN 4102-7/DIN EN V 1187) Broof (T1) bez pridanej
protipožiarnej vrstvy na tepelnoizolačných materiáloch na báze polystyrénu. Zodpovedá najprísnejšej európskej
klasifikácii protipožiarnej odolnosti Broof (T3) na tepelnoizolačné materiály na báze minerálnych vlákien.
INOFIN FR pásy
TECTOFIN univerzálne prvky k bleskozvodu
číslo
výrobku
biele/sivé
označenie
jednotka
balenia
PG 2
cena v €
(bez DPH)
TECTOFIN obal bleskozvodu, vrátane hadicových svoriek
vnútorný Ø 20 mm
číslo
výrobku
označenie
168 200
sivé
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
INOFIN FR 2)
1,5
1 100
15
16,50
168 202
INOFIN FR 2)
1,5
1 620
15
168 201
INOFIN FR )
2,0
1 100
168 203
INOFIN FR 2)
2,0
1 620
2
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
PG 1
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
1,60
20 zvitkov
zvitok
18,95 / m2
24,30
1,60
20 zvitkov
zvitok
18,95 / m2
15
16,50
2,10
20 zvitkov
zvitok
25,35 / m2
15
24,30
2,10
20 zvitkov
zvitok
25,35 / m2
vonkajší Ø 25 mm
dĺžka rúry: 250 mm
166 222
Sivý
kartón á 5 kusov
21,30 / ks
166 408
Biely 2)
kartón á 5 kusov
21,30 / ks
INOFIN F – príslušenstvo pásov a poplastované plechy
INOFIN F príslušenstvo pásov
číslo
výrobku
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
sivé
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
PG 1
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
20 zvitkov
zvitok
20,10 / m2
INOFIN F 2)
homogénny pás na vytvorenie detailov
168 204
a manžiet
1,5
1 100
15
16,50
1,55
INOFIN F poplastované plechy
číslo
výrobku
označenie
šírka
mm
sivé
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
PG 2
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
50 tabúľ
paleta 4)
28,10 / m2
INOFIN F tabuľa poplastovaného plechu
z 0,6 mm plechu pozinkovaného Sendzimirovým
168 205
spôsobom a pásu INOFIN F
1 100
2
2
5,50
prefabrikované rohy a kúty k pásovým systémom INOFIN
sivé
číslo
výrobku
označenie
168 206
INOFIN F Kúty, 90°
kartón á 25 ks
3,90 / m2
168 207
INOFIN F Rohy, 90°
kartón á 25 ks
4,00 / m2
) Dodacia lehota na požiadanie.
) Pri odbere menej ako 1 paleta sa účtuje príplatok (paleta/manipulácia) vo výške 25 €/zákazka.
jednotka
balenia
PG 2
cena v €
(bez DPH)
2
) Dodacia lehota na požiadanie.
2
20
4
21
INOFIN
TECTOFIN prefabrikované rohy a kúty k systému pásov
COSMOFIN STREŠNÉ PÁSY
COSMOFIN – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
COSMOFIN – na mechanické kotvenie, alebo pod zaťaženie
COSMOFIN – systémové prvky z ušľachtilej ocele
COSMOFIN je vysokokvalitný termoplastický plastový strešný pás z monomérneho mäkčeného PVC-P-NB so stredovým
spevnením sklotextilnou mriežkou a homogénnym okrajom pásu.
Certifikovaná kvalita
Prémiové vlastnosti
Extrémne dlhá životnosť vďaka nehrdzavejúcej ušľachtilej oceli odolnej proti kyselinám.
Prémiové vlastnosti
Proti korózii s maximálnou bezpečnosťou.
Odolný proti UV-žiareniu
Certifikát CE podľa DIN EN 13 956
a DIN EN 13 967.
Dobre sa znáša so všetkými kovmi vyskytujúcimi sa v konštrukcii stavby.
Príruba z poplastovaného plechu, tiež z ušľachtilej ocele.
Homogénny okraj pásu bez výskytu kapilár.
Požiadavky splnené podľa DIN 18 531 (strešné
hydroizolácie), DIN 18 195 (hydroizolácie stavieb),
DIN 20 000-201 a 20 000-202
Mimoriadne jednoduché a bezpečné spracovanie vďaka pridanej pásovej prírube.
COSMOFIN FG+ sa dá použiť voľne uložený
so zaťažením, ako aj v mechanicky kotvenej skladbe.
Európsky technický certifikát ETA-09/2004 pre mechanicky kotvené strešné systémy (ETAG 006).
wurzelfest
COSMOFIN odvodňovacie, vetracie prvky a lapače štrku a lístia
číslo
výrobku
Odolný proti prerastaniu koreňov, odolnosť potvrdená
na základe viacročnej skúšky FLL, výskumnej spoločnosti pre rozvoj krajiny a podľa EN 13948.
označenie
PG 2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
kus
109,75 / ks
kus
76,10 / ks
WITEC základný prvok
hrúbka materiálu 1,0 mm, s tepelnou izoláciou,
vhodný na hrdlovú rúru s rovnakým DN
COSMOFIN FG pásy
bledosivé
PG 1
169 005
DN 100
univerzálny nadstavovací prvok vrátane lapača lístia
číslo
výrobku
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
167 501
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
COSMOFIN FG
1,5
1 100
20
22,0
2,05
20 zvitkov
zvitok
13,45 / m2
167 502
COSMOFIN FG
1,5
1 620
20
32,4
2,05
20 zvitkov
zvitok
13,45 / m2
167 503
COSMOFIN FG
1,8
1 620
15
24,3
2,45
15 zvitkov
zvitok
15,35 / m2
167 504
COSMOFIN FG
2,0
1 620
15
24,3
2,70
15 zvitkov
zvitok
16,60 / m2
hrúbka materiálu 0,7 mm, dĺžka rúry 300 mm, na hrúbky tepelnej
izolácie 115 až 230 mm, pásová príruba z poplastovaného plechu
z ušľachtilej ocele WOLFIN, vhodná na základný prvok
alebo hrdlovú rúru s rovnakým DN
160 232
DN 100 (sivý) 7)
COSMOFIN – poplastované plechy na plochú a šikmú strechu
číslo
výrobku
označenie
bledosivý
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m
m2
cca. kg
2
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
PG 1
cena v €
(bez DPH)
COSMOFIN – Poplastované plechy - vysokokvalitný oceľový plech pozinkovaný Sendzimirovým spôsobom (275 g/m2)
s nakašírovanou fóliou COSMOFIN
Prémiové vlastnosti
COSMOFIN F
Hrúbka 0,6 mm, obojstranne pozinkované oceľové plechy Sendzimirovým spôsobom.
homogénny strešný pás
Extrémne silná väzba vďaka výrobe valcovaním.
podľa DIN 16730, na
167 505
tvarovky a manžety 1,5
Spodná strana poplastovaných plechov COSMOFIN je navyše ošetrená farebnou ochrannou vrstvou vypaľovacieho laku.
1 100
20
22,0
1,95
20 zvitkov
zvitok
16,20 / m2
COSMOFIN poplastované plechy
COSMOFIN SQ na chodníky „výrazne protišmykový povrch“ tmavosivý
číslo
výrobku
označenie
167 600
COSMOFIN FG
COSMOFIN
COSMOFIN F pás
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
1,2
1 620
20
plocha / zvitok hmotnosť / m
m2
cca. kg
2
bledosivé
PG 2
PG 1
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
20 zvitkov
zvitok
15,25 / m
číslo
výrobku
označenie
šírka
mm
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
1 000
2
2
poplastovaného plechu/zvitok 1 000
30
30
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
5,7
50 tabúľ
paleta 4)
30,90 / m2
5,7
4 zvitky
zvitok
30,90 / m2
COSMOFIN tabuľa
32,4
1,65
2
167 506
poplastovaného plechu
COSMOFIN tabuľa
167 507
) Pri odbere menej ako 1 paleta sa účtuje príplatok (paleta/manipulácia) vo výške 25 €/zákazka.
) K dispozícii od III. kvartálu 2011.
4
7
22
23
COSMOFIN STREŠNÉ PÁSY
COSMOFIN – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
prefabrikované rohy a kúty pre pásové systémy COSMOFIN
COSMOFIN – technika spájania a systémové výrobky
Prémiové vlastnosti
bledosivé
jednotka
balenia
PG 2
číslo
výrobku
označenie
cena v €
(bez DPH)
167 509
COSMOFIN kúty, 90°
kartón á 25 kusov
3,50 / ks
167 510
COSMOFIN rohy, 90°
kartón á 25 kusov
3,65 / ks
Systémové prvky optimálne prispôsobené pre COSMOFIN.
Vyšší stupeň bezpečnosti vďaka tvarovkám, napr. rohovým a kútovým prvkom, zhotoveným z identického materiálu.
Vysokokvalitné pomocné látky na zváranie a uzavretie povrchu.
lepidlá na použitie v systéme COSMOFIN
číslo
výrobku
označenie
PG 3
obsah
/ balenia
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
750 ml
32 kartónov
12 nádob
cena v €
(bez DPH)
Terokal-400
bezrozpúšťadlová 1K lepiaca pena na strešné pásy
169 017
(treba použiť penovú pištoľ Terotech)
kartón á
30,65 / ks
TEROKAL-914 (napájacie lepidlo)
169 018
UN 1133, lepidlo, obsahuje benzín, 3, III
10,00 kg kanister 127,94 / ks
COSMOFIN tekutina na utesnenie zvarov
bledosivá
COSMOFIN prvky k bleskozvodu
číslo
výrobku
PG 2
označenie
bledosivé
PG 2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
kartón á 5 kusov
21,45 / ks
COSMOFIN obal bleskozvodu, vrátane hadicových svoriek
vnútorný Ø 20 mm
číslo
výrobku
označenie
spotreba
g/m2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
cca. 20
0,85 kg kanister
22,80 / ks
vonkajší Ø 25 mm
167 511
dĺžka rúry: 250 mm
Tekutý COSMOFIN
UN 1993, zápalná tekutá látka n.o.s.
167 508
3, II, nádoba 1 l
prostriedok na tekuté zváranie prispôsobený strešným pásom COSMOFIN
číslo
výrobku
označenie
COSMOFIN
(obsahuje tetrahydrofurán a cyklohexanon),
PG 2
spotreba
g/m2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
WITEC prostriedok na tekuté zváranie
169 000
UN 2056, tetrahydrofurán, 3, II
cca. 40
1 l kanister
21,75 / ks
169 001
UN 2056, tetrahydrofurán, 3, II
cca. 40
5 l kanister
68,05 / ks
169 002
UN 2056, tetrahydrofurán, 3, II
cca. 40
30 l kanister
346,45 / ks
24
25
WITEC PRÍSLUŠENSTVO PÁSOVÉHO SYSTÉMU
WITEC – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
WITEC – príslušenstvo pásového systému
WITEC – nástroje
Prémiové vlastnosti
Prémiové vlastnosti
TEROTEC – Pre kompletný bezpečnostný balík strešných vrstiev v systémovej kvalite
Rýchla a bezpečná práca pomocou optimálnych nástrojov.
Všetky vrstvy sú optimálne zosúladené.
PG 2
Pásový systém TEROTEC je skúšaný z hľadiska odolnosti zaťaženiu vetrom podľa smernice UEAtc.
WITEC parozábranové pásy, kašírovaná vrstva a podkladový pás
číslo
výrobku
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
PG 2
číslo
výrobku
označenie
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
cena v €
(bez DPH)
WITEC striekacia fľaša
WITEC parozábranový pás SK DUO
169 028
0,5 l
kus
4,00 / ks
kus
29,70 / ks
kus
63,30 / ks
je vybavený druhým zvárateľným izolačným okrajom aj na vytvorenie provizórnej
hydroizolácie. Pridaný izolačný okraj sa zvarí teplým plynom alebo plameňom.
Špeciálny povrch umožňuje ďalšie nalepenie tepelnoizolačných materiálov PU lepidlom.
169 020
1,5
1 080
15
16,20
1,20
24 zvitkov
zvitok
7,40 / m2
WITEC parozábranový pás SK
WITEC štetec na rýchle zváranie
169 029
(naskrutkuje sa na striekaciu fľašu WITEC)
zo špeciálnej hliníkovo-polyesterovej kompozitnej fólie a samolepiacej vrstvy na lepenie
za studena na báze bitúmenového kaučuku, so samolepiacim izolačným okrajom
a špeciálnym povrchom na nalepenie tepelnoizolačných materiálov PU lepidlom.
169 021
1,5
1 000
20
20,00
1,20
20 zvitkov
zvitok
7,05 / m2
WITEC kašírovaná vrstva SK
WITEC prítlačný valček
169 030
40 mm, s guľovým ložiskom
zo zmesi bitúmenu a kaučuku s vloženou sklotextilnou mriežkou (120 g/m2) a PE fóliou
na hornej strane ako aj samolepiacou vrstvou na lepenie za studena na báze bitúmenového
kaučuku, jednoduché spracovanie vďaka povrchu s vrstvou na lepenie za studena.
169 022
1,8
1 000
20
20,00
1,70
15 zvitkov
zvitok
7,30 / m2
WITEC podkladový pás
WITEC prítlačný valček
169 031
80 mm, s dvojstranným uložením
kus
69,75 / ks
169 032
WITEC úžľabná fixačná lišta
kus
272,95 / ks
zo zmesi bitúmenu a kaučuku s vloženou sklotextilnou mriežkou (200 g/m2) a PE fóliou
na hornej a dolnej strane, jednoduché spracovanie vďaka povrchu s vrstvou na lepenie
za studena, samolepiaci izolačný okraj v pozdĺžnom smere, možnosť klincovania.
169 023
1,8
1 000
20
20,00
1,70
15 zvitkov
zvitok
7,45 / m2
WITEC podkladový pás SK
krycí pruh pre WITEC podkladový pás
169 024
1,8
165
20
3,30
1,70
90 zvitkov
zvitok
1,55 / bm
ochranné rúno a ochranné pásy
číslo
výrobku
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
PG 2
plocha / zvitok hmotnosť / m2
m2
cca. kg
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
PG 2
cena v €
(bez DPH)
číslo
výrobku
WITEC PES, 300 g, ochranné rúno, B2
označenie
obsah
/ balenia
kusy
/ paleta
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
odolné proti prevŕtaniu
169 025
2,0
2 300
50
115
300
zvitok
zvitok
2,20 / m2
69
1 000
zvitok
zvitok
6,25 / m2
WITEC PES, 1 000 g, ochranné rúno, B2 )
2
169 026
4,0
2 300
30
WITEC homogénny ochranný pás z PVC kašírovaný rúnom zo spodnej strany
WOLFINATOR montážne lepidlo
0,60 mm hrubý s kašírovaným rúnom (1 mm)
169 027
sivý
1,6
2 050
20
41
920
10 zvitkov
zvitok
univerzálne montážne lepidlo so širokým spektrom
6,40 / m2
adhézie takmer na všetky podklady
169 033
) Dodacia lehota na požiadanie.
Báza: MS-polymér
kartón á
ml
756 kusov
6 kusov
9,10 / ks
2
26
27
WITEC
WOLFINATOR montážne lepidlo
TEROSON STREŠNÉ VÝROBKY
TEROSON – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
TEROSON – lepidlá
TEROSON – protihluková ochrana
Vysokokvalitné a inovačné lepidlá na bezpečné riešenia spojov na plochej streche.
Prémiové vlastnosti
Prémiové vlastnosti
Samolepiaca lepenka na báze bitúmenu na tlmenie zvuku šíriaceho sa tuhým materiálom.
Veľké rezervy z hľadiska bezpečnosti.
Oblasti použitia: odhlučnenie plechov z ušľachtilej ocele, oceľových a hliníkových plechov alebo plastov,
napr. fasádnych prvkov, parapetných dosiek, vetracích a klimatizačných prvkov.
S TK 359 a TK 400 mimoriadne rýchle a bezpečné vyhotovenie.
Možnosť pracovať aj pri mínusových teplotách.
Vysoko účinné tlmenie zvuku šíriaceho sa tuhým materiálom.
PG 3
číslo
výrobku
označenie
obsah
/ balenia
kusy
/ paleta
cena v €
(bez DPH)
číslo
výrobku
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
plocha/zvitok
m2
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
169 064
1,4
500
1
0,50
50 kusov
336,09 / unit
169 065
1,4
500
1
0,50
200 kusov
1 264,09 / unit
169 066
2,3
500
1
0,50
40 kusov
309,16 / unit
169 067
2,3
500
1
0,50
200 kusov
1 455,95 / unit
Terokal 395 8)
Terodem-2001
samovypeňovacie lepidlo na tepelnoizolačné materiály
samolepiaca zvukovoizolačná lepenka
(treba použiť Terotech aplikačnú pištoľ na penu.)
169 016
jednotka
balenia
PG 3
Báza: 1 K-PUR
kartón á
750 ml
384 nádob
12 nádob
s odhlučňovacou vrstvou FMVSS 302
20,49 / ks
Terokal 400 )
8
bezrozpúšťadlová lepiaca pena na strešné pásy 1K
169 017
(treba použiť Terotech aplikačnú pištoľ na penu.)
169 035
169 036
169 037
Terotech PU čistiaci prostriedok
kartón á
750 ml
384 nádob
12 nádob
30,65 / ks
Terodem-2002
Terotech aplikačná pištoľ na penu
kus
36,74 / ks
samolepiaca zvukovoizolačná lepenka
Terotech aplikačná pištoľ na penu XL, length 60 cm
kus
72,91 / ks
s odhlučňovacou vrstvou FMVSS 302
kartón á
500 ml
12 nádob
10,00 kg
vedro
127,94 / ks
9,50 kg
vedro
81,59 / ks
7,18 / ks
Terokal 914
lepidlo na PVC fólie, na tvrdé a mäkké PVC
169 018
Báza: NBR
Terokal-3958
kontaktné lepidlo s možnosťou nanášania valčekom, natierania
a striekania na lepenie fasádnych tepelnoizolačných materiálov,
plastových a kaučukových pásov kašírovaných rúnom
a fasádnych hydroizolačných pásikov.
Báza: SBR (vhodné aj do aplikačných vozíkov)
TEROSON
169 019
) Poskytuje sa len remeselným používateľom.
8
28
29
TEROSON STREŠNÉ VÝROBKY
TEROSON – PRÉMIOVÁ KVALITA UŽ VIAC NEŽ 50 ROKOV
TEROSON – profilované izolačné materiály
TEROFOL KSK – hydroizolačný systém
Izolačné materiály na hydroizoláciu napájacích a ukončovacích škár (difúzne nepriepustné).
Prémiové vlastnosti
Prémiové vlastnosti
Samolepiace pásy.
Spracovateľné po celý rok, aj na vlhké podklady a do – 5° C.
Mimoriadne vysoký stupeň adhézie.
Ihneď priľnavé a odolné proti dažďu.
Široké možnosti použitia: napr. horné ukončenie pri zvislých konštrukčných prvkoch a prienikoch strešnou
konštrukciou, prekrývajúce sa časti parozábran, hydroizolácia a opravy zvarov a škár, hydroizolácia prekrývajúcich
sa častí plechových a kovových konštrukcií.
Vysokokvalitná špeciálna fólia odolná proti roztrhnutiu s plastickou masou na báze umelého kaučuku a bitúmenu.
Parotesný materiál.
PG 4
číslo
výrobku
169 038
označenie
hrúbka
mm
šírka
mm
dĺžka
m
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
PG 4
číslo
výrobku
označenie
šírka
mm
rúnová páska Terostat
Terofol-KSK M+S
báza: butylový kaučuk s rúnovým povrchom
samolepiaca fóliová hydroizolácia, bezpečná celoročná
farba: sivá, lepivá z jednej strany
hydroizolácia, dokonca na vlhké podklady a do –10 °C, zodpovedá DIN 10195
impregnácia: Terotech Primer M+S
1,5
180
15
2 zvitky
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
15
zvitok
132,05 / ks
impregnácia: Terotech Primer M+S
66,08 / ks
169 054
fixačná páska Terostat-Alu
dĺžka
m
1 000
báza: samolepiaca parotesná izolačná páska z butylového kaučuku na hydroizoláciu neprepúšťajúcu vodnú paru.
Terofol, parotesný, M+S sd 150
farba: hliníková sivá, jednostranne lepivá, odolná proti ďalšiemu roztrhnutiu a odolná proti preniknutiu skrutiek. Impregnácia: Terotech Primer M+S
parotesný fóliový systém na napájacie hydroizolácie odolné účinkom vzduchu
169 039
0,9
40
28
kartón á 8 zvitkov
26,29 / ks
a vetra v oblasti okien/fasády. Vodotesný. Bezpečná hydroizolácia odolná účinkom
169 040
0,9
75
28
kartón á 4 zvitkov
43,23 / ks
šľahajúceho dažďa dokonca na vlhké podklady a do – 10 °C. Po celý rok!
169 041
1,1
100
25
kartón á 3 zvitkov
51,52 / ks
impregnácia: Terotech Primer M+S
169 042
1,1
120
25
kartón á 3 zvitkov
65,05 / ks
169 055
100 10)
30
kartón á 6 zvitkov
57,08 / ks
169 043
1,1
150
25
kartón á 2 zvitkov
78,64 / ks
169 056
150 10)
30
kartón á 3 zvitky
76,11 / ks
169 044
1,1
180
25
kartón á 2 zvitkov
96,41 / ks
169 057
200 10)
30
kartón á 3 zvitky
101,96 / ks
169 045
1,1
300
25
zvitok
155,06 / ks
169 058
240 10)
30
kartón á 3 zvitky
130,15 / ks
Terostat-81
169 059
300 )
30
kartón á 3 zvitky
149,34 / ks
Báza: butylový kaučuk
169 060
400 10)
20
kartón á 3 zvitky
133,53 / ks
Farba: čierna, dvojstranne lepivá. Impregnácia: Terotech Primer M+S
169 061
500 )
20
kartón á 2 zvitky
166,10 / ks
169 046
1,5
15
40
kartón á 4 zvitkov
22,93 / ks
169 047
1,5
40
40
kartón á 3 zvitkov
47,13 / ks
169 048
2,0
20
30
kartón á 5 zvitkov
27,36 / ks
169 049
2,0
10
50
kartón á 4 malé zvitky
28,34 / ks
PG 4
označenie
dĺžka
m
jednotka
balenia
10
PG 4
číslo
výrobku
číslo
výrobku
10
označenie
obsah/
balenie
jednotka
balenia
cena v €
(bez DPH)
Terotech-Primer M+S
prostriedok na impregnáciu povrchu pred aplikáciou izolačných fólií Terofol
cena v €
(bez DPH)
a profilovaných izolačných materiálov Terostat, aj na vlhké podklady a možnosť použitia do – 10 °C.
UN 1263, farba obsahuje butylacetát a minerálny terpentín, 3, II.
Terostat-VII
169 062
5l
vedro
79,06 / ks
Báza: PIB
169 050
plochý profil, 20 x 2,0 mm
130
2 zvitky
54,93 / ks
169 051
kruhový profil, 4,0 mm Ø
120
2 veľké zvitky
54,93 / ks
169 052
kruhový profil, 5,0 mm Ø
96
2 veľké zvitky
54,93 / ks
169 053
kruhový profil, 8,0 mm Ø
60
2 veľké zvitky
54,93 / ks
TEROSON
Farba: biela
10
30
) S asymetrickým separačným papierom.
31
Váš predajca:
Dovozca pre SR:
Darvi & partners spol. s r.o.
Pod Kaštieľom 303, 951 35 Veľké Zálužie, Slovak republic
tel.: +421 (0) 37 65 252 25, fax: +421 (0) 37 65 146 92
offi[email protected]
|
www.wolfin.sk
Download

WOLFIN CENNIK.indd