46. Hurbanov pamätník
okresná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy okresu Skalica
Miesto:
Termín:
Odborná porota:
Františkánsky kláštor Skalica
29. 4. 2014
Mgr. Eliška Sadíleková
Mgr. Zuzana Ocharovichová
Prednes detí
I. kategória - poézia
1. Simona Levočová
2. Adela Hricová
3. Jakub Kučera
I. kategória - próza
1. Andrea Krátka
2. Laura Šimunová
3. Linda Príkazská
II. kategória – poézia
1. Sára Jakubcová
2. Linda Límová
/s postupom/
3. Veronika Antálková
II. kategória – próza
1. Kristína Kudláčová
2. Patrícia Ptáčková
3. Adriana Sojáková
III. kategória – poézia
1. Agáta Langová
2. Silvia Kožíšková
/s postupom/
2. Michaela Kováčiková
3. Saša Lorencová
Súkromná ZŠ Skalica
Ľ. Podjavorinská: Ica parádnica a prekážka
ZŠ Petrová Ves
Ľ. Feldek: Rozprávka o veľkom hlade
ZŠ Holíč, Školská ul.
T. Mešťanová: Perníková chalúpka
ZUŠ Gbely
M. Hlušíková: Prečo nemajú prsty na nohách svoje mená
ZŠ Holíč, Bernolákova ul.
J. Pavlovič: Prečo má zajac krátky chvost
Súkromná ZŠ Skalica
H. Križanová-Brindzová: Lord ranený v súboji
ZUŠ Gbely
M. Rúfus: Sestrička
Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
M. Rúfus: Otcovia a deti
ZUŠ Skalica
M. Rúfus: Sestrička
ZUŠ Radošovce
D. Hevier: Vánok - kaderník
Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
M. Korandová: Turkovi zaverená
ZŠ s MŠ Gbely
R. Dahl: Matilda
Súkromná ZŠ Skalica
M. Rúfus: O dievčati krajšom ako jabloňový kvet
ZUŠ Skalica
M. Rúfus: Smrť kmotra a zázračný lekár
ZUŠ Radošovce
Z. Laciková: Soľ nad zlato
ZŠ s MŠ Gbely
J. Jesenský: Na plese
III. kategória – próza
1. Viktória Matúšová
2. Tatiana Turisová
2. Dominika Psárska
3. neudelené
ZUŠ Radošovce
V. Šikula: Manduľa
Súkromná ZŠ Skalica
E. Gašparová: Fontána pre Zuzanu
ZUŠ Gbely
M. Hlušíková: Nech žijú moje nové plavky
Umelecký prednes mládeže
IV. kategória – poézie
1. Klára Madunická
2. Alexandra Balážová
/s postupom/
3. Miriam Límová
3. Adam Soviš
IV. kategória – próza
1. Denis Hnát
2. Karin Ňukovičová
SOŠ J. Čabelku Holíč
R. Dilong: Rozjímania
Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
W. Szymborska: Rozhovor s kameňom
Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
Ľ. Podjavorinská: Verše čiernej hodinky
SOŠS Skalica
J. Urban: Dnes ešte nie je Mikuláša
Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
B. Ferrero: Azúrová jaskyňa
Gymnázium F. V. Sasinka Skalica
J. Satinský: (Ne)varím, (ne)varíš, (ne)varíme
3. neudelené
Do krajskej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Trnavského kraja Hollého
pamätník postupujú recitátori umiestnení na prvých miestach a na návrh odbornej poroty z 2.
miest Linda Límová, Silvia Kožíšková a Alexandra Balážová.
Download

Zápis poroty