Krajské kolo súťaže v prednese detí
a v tvorbe detských recitačných kolektívov
Hviezdoslavov Kubín 2011
Topoľčany 10. mája 2011
Výsledky súťaže
I. kategória
Prednes poézie
1. miesto - Lukáš HERC, ZŠ Starý Tekov
J. Z. Novák: Svrček a mravce
2. miesto – Katarína SEDMÁKOVÁ, ZŠ s MŠ Horné Obdokovce
Milan Rúfus: Zlatovláskin brat
3. miesto – Krisztína ERDÉLYIOVÁ, ZŠ Komenského ul.. Komárno
Valentín Šefčík: Kukurica
3. miesto - Tereza Pavlíková, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany
Ján Navrátil: Ako sa hlúpy Jano oženil
Prednes prózy
1. miesto – Andrej ŠLACHTA, ZŠ s MŠ Lúky, Vráble
Milan Lechan: Najkrajší zážitok
2. miesto – Viktória ČERVENKOVÁ, ZŠ Komenského ul., Komárno
Vera Ferra-Mikura: Slnečník
2. miesto – Jakub MALÍK, ZŠ Bernolákova ul., Šurany
Maroš Andrejčík: Izba snov
3. miesto - Adelka ČARNOGURSKÁ, ZŠ Tesáre
Dušan Dušek: Pištáčik - Strašidlá
3. miesto - Jakub ČERVENÝ, CZŠ A. Bernoláka, Nové Zámky
Hans Christian Andersen: Hlúpy Jano
Odborná porota
Mgr. Eliška Sadíleková, Bratislava
Mgr. Ingrid Zachorecová, Hurbanovo
Mgr. Terézia Benejová, Bratislava
Krajské kolo súťaže v prednese detí
a v tvorbe detských recitačných kolektívov
Hviezdoslavov Kubín 2011
Topoľčany 10. mája 2011
Výsledky súťaže
II. kategória
Prednes poézie
1. miesto - Viktória Anna LESAYOVÁ, ZŠ Benkova ul., Nitra
Viliam Klimáček: Noha k nohe
2. miesto - Terézia ŠUPPOVÁ, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany
Pavol Országh Hviezdoslav: Ošetrovateľky
2. miesto - Lukáš DÁVID, Gymnázium, Golianova ul., Nitra
Pavol Országh Hviezdoslav: Poďakovanie
2. miesto - Bronislava TOLNAIOVÁ, ZUŠ Engelsova ul., Levice
Štefan Moravčík: Prvý bozk
Čestné uznanie – Monika ŠURÍNOVÁ, ZŠ sv. Don Bosca, Zlaté Moravce
Štefan Sandtner: Vtáčia symfónia
Prednes prózy
1. miesto - Samuel BUDAI, ZŠ J. C. Hronského, Šaľa
Anton Pavlovič Čechov: Komik
2. miesto - Adela DUKÁTOVÁ, Gymnázium, Piaristická ul., Nitra
Dagmar Pokorná: Nie som na baby, som na veľryby
3. miesto - Zdenko LAUKO, ZŠ s MŠ Ludanice
Ivan Popovič: Leto plné zázrakov
3. miesto - Filip SRNKA, ZŠ Adyho ul., Štúrovo
Peter Gibey: Všetky pekné baby sú blondínky
Čestné uznanie – Roman POLIAK, ZUŠ Engelsova ul., Levice
Andrej Blatnik: Matkin hlas
Odborná porota
Mgr. Marcel Šustek, Bratislava
Jozef Fabuš, Bratislava
Mgr.art. Martina Majerníková, Bratislava
Krajské kolo súťaže v prednese detí
a v tvorbe detských recitačných kolektívov
Hviezdoslavov Kubín 2011
Topoľčany 10. mája 2011
Výsledky súťaže
III. kategória
Prednes poézie
1. miesto - Monika STANKOVIČOVÁ, ZUŠ Engelsova ul., Levice
Ljusdal As-Sitár: Padá opona
2. miesto - Renáta UHROVÁ, ZŠ Mojzesovo - Černík
Jozef Urban: Nič viac, nič menej; Balada pre Martinu
3. miesto - Kristína KLUKOVÁ, Gymnázium J. Kráľa, Zlaté Moravce
Ján Smrek: Stromy
Prednes prózy
1. miesto - Matúš HUČKO, ZŠ J. C. Hronského, Šaľa
C. Douglas Payne: Nick Twisp
2. miesto - Barbora MELIŠKOVÁ, ZŠ Vinodol
Daniil Charms, Arkadij Averčenko: Som spisovateľ
3. miesto - Marek KAJAN, ZŠ Nám. Konkolyho -Thege, Hurbanovo
Karel Čapek: Zbierka známok
Odborná porota
PaedDr. Zuzana Vaňová, Partizánske
Mgr. Zuzana Varhaníková, Bánovce nad Bebravou
Ing. Vladimír Štefanovič, Jacovce
Krajské kolo súťaže v prednese detí
a v tvorbe detských recitačných kolektívov
Hviezdoslavov Kubín 2011
Topoľčany 10. mája 2011
Výsledky súťaže
Detské recitačné kolektívy
1. miesto – 3. DRK MoDRé TRaKy pri ZŠ s MŠ Lúky, Vráble
Pavel Vilikovský, Janko Kráľ: Divný Janko
Scenár a réžia: Štefan Foltán
2. miesto - DRK Slúchadlo pri ZUŠ Jozefa Rosinského, Nitra
Milan Rúfus: Zabitá sestra
Scenár a réžia: Marica Šišková
3. miesto - DRK „neDAJMESA“ pri ZUŠ Engelsova ul., Levice
Milan Rúfus: Soľ nad zlato
Réžia: Mgr. Darina Tóthová
Odborná porota
Mgr. art. Miloš Lauko, Bratislava
Mgr. Jozef Krasula, Partizánske
Ondrej Böhm, Partizánske
Recitátorov a detské recitačné kolektívy, ktorých mená sú napísané
červeným písmom, odporučili poroty na postup do celoštátneho kola,
ktoré sa bude konať 22. - 25. júna 2011 v Dolnom Kubíne.
Download

Výsledky súťaže