NEZÁVISLÍ ZA ROZVOJ MĚSTA UHERSKÉHO BRODU
Všem předsedům
sportovních organizací
v Uherském Brodě
POZVÁNKA
Vážený pane předsedo, Vážení zástupci sportovní organizace,
dovolujeme si Vás pozvat ke kulatému stolu, u kterého chceme společně s Vámi, zástupci sportovních
organizací, prodiskutovat některé palčivé otázky, týkající se sportovní činnosti v našem městě. Rádi bychom
znali Váš názor na níže uvedené okruhy otázek, abychom je po projednání v našem volebním klubu mohli
v odpovídající podobě začlenit do svého volebního programu a v následujícím volebním období prosazovat
v zastupitelstvu města. Zastáváme názor, že sportovní organizace hrají nezanedbatelnou roli ve výchově a formování osobnosti zvláště u mladých lidí, a proto si zaslouží odpovídající pozornost ze strany města.
Za diskusní témata, kterými bychom se mohli v rámci kulatého stolu zabývat, navrhujeme:
1) Rozdělování veřejné finanční podpory města sportovním organizacím a vliv těchto organizací na výši
přidělené podpory
2) Využití veřejných sportovišť – provozovaných příspěvkovou organizací města - sportovními organizacemi
3) Postavení výkonnostního sportu ve městě
Při diskuzi nad výše zmíněnými okruhy bychom rádi od Vás slyšeli:
- posouzení stávajícího stavu
- názory a náměty vedoucí k lepšímu využití dostupných prostředků ve prospěch sportovních organizací
- co očekávají sportovní organizace od nového zastupitelstva města na podporu organizovaného sportu
Navrhovaný kulatý stůl se uskuteční v úterý 14.9. 2010 od 16.00 hod v salonku kavárny Domu kultury
v 1.poschodí. Velmi rádi Vás zde v počtu cca 2 zástupců za každou sportovní organizaci přivítáme.
Věříme, že tato diskuze nebude zbytečná a povede ke zlepšení postavení sportu ve městě.
Těšíme se na Vaši účast.
Za volební stranu NEZÁVISLÍ ZA ROZVOJ MĚSTA:
Ing. Petr Vrána, Mgr. Hana Mahdalová, Ing. František Špaček
Rozdělovník:
Ing. Radek Hladil – TJ Spartak Uherský Brod
Josef Hamšík – Český sportovní klub, fotbalový oddíl
Ing. Jiří Krejčiřík – Tělocvičná jednota Sokol
Bc. Petr Hodic – Hokejový klub Uherský Brod
Mgr. Tomáš Králík – Sportovní klub 1.AC Uherský brod
Pavel Slavíček – TJ Tatran Havřice
Mirek soviš – TJ Sokol Újezdec – Těšíc
Vladislav Heča – In – line hokejový klub Uherský Brod
Mgr. Jan Hýžďal – SKM Výsluní ČSASPV
Ing. Štěpán Janík – Orel Jednota Uherský Brod
Ing. Miroslav Plánička - Sportovně střelecký klub Uherský Brod
Dana Koníčková – Bruslařský klub Uherský Brod
Petr Válek – SKI & CROSS TEAM Uherský Brod
www.nezub.cz
Download

text najdete zde - Nezávislí za rozvoj města