2 | Olomoucko
KRÁTCE
VOP Šternberk propustil
zbylé zaměstnance
Šternberk | Vedení vojenských
opraváren ve Šternberku
rozeslalo na konci ledna
výpovědi všem zbývajícím
zaměstnancům, kterých bylo
zhruba sto dvacet. Ministerstvo obrany jako zakladatel
vojenského opravárenského
podniku se rozhodlo podnik
prodat, proto propouští veškeré zaměstnance. Nového
majitele opraváren v těchto
dnech schvaluje dozorčí rada
(chat)
podniku. V zoo sčítali zvířata
Svatý Kopeček | V olomoucké
zoologické zahradě na Svatém Kopečku sčítali zvířata.
Pravidelná každoroční inventura, kterou provádějí tzv.
komisaři, ukázala, že v zoo
žije v současné době přesně
1861 kusů živočichů. Nejpočetnějším druhem jsou kozy
zakrslé. Největším oříškem
byly především hejna ryb
v rozlehlých akváriích. (chat)
Šternberských
prvňáčků je 214
Šternberk | Celkem dvě stě
čtrnáct dětí přišlo v lednu
se svými rodiči k zápisům
do prvních tříd základních
škol ve Šternberku. Podle
předběžných informací, u třiceti sedmi dětí jejich rodiče
žádají o odklad školní docházky, takže do prvních tříd
v září 2013 by mělo nastoupit
asi 177 dětí. V loňském roce
k zápisu přišlo 192 dětí, což
bylo o čtyřicet jedna více než
(chat)
v roce 2011. Petice proti ghettu
Olomouc | Petici proti plánované výstavbě ubytovny pro sociálně nepřizpůsobivé občany
na ulici Rejskova podepsalo
(chat)
už 114 lidí. inzerce
31. ledna 2013
Kurátoři řeší desítky
propuštěných vězňů
„Nevidím v poslední
amnestii žádný smysl,“
říká olomoucký
sociální kurátor.
tomáš chalupa
Olomouc | Desítky vězňů propuštěných v Olomouci po novoroční amnestii prezidenta
Václava Klause představují
značný nápor na práci sociálních kurátorů. „Od amnestie
nás navštívilo přibližně osmdesát pět lidí propuštěných
z výkonu trestu. Byl jsem
překvapený, jak dobře jsme
to zvládli. Měl jsem z toho
obavy, ale bylo to v klidu,“
říká olomoucký sociální kurátor Jan Kriegler, který pracuje na olomouckém magistrátě. Za celý předchozí rok
přitom jednal celkově 150
lidmi propuštěnými z vězení.
Největší obavy měl z toho,
zda se podaří pro nečekaně propuštěné vězně zařídit
ubytování. „Báli jsme se, že
tolik míst v ubytovnách nebude, ale i tohle se podařilo
překvapivě dobře vyřešit,“
konstatuje Kriegler.
Za kurátorem propuštění
chodí, jen když chtějí
Sociální kurátoři mají,
mimo jiné, za úkol právě pomoci propuštěným s prvními kroky na svobodě. „Chodí k nám dobrovolně, dříve
to bylo povinné ze zákona.
Řešíme, jestli mají v pořádku doklady, pojištění, jaké
mají možnosti bydlení, jestli si shánějí práci nebo jsou
na Úřadu práce. Pokud potřebují s něčím pomoct, snažíme se jim to vyřídit,“ vysvětluje Kriegler.
Kromě porpuštěných z výkonu trestu má za úkol také
práci s bezdomocvi, alkoholiky nebo jinými skupinami
09-0367
04-0412
inzerce
Do kanceláře Jan Krieglera proudí od začátku roku desítky
Foto | Tomáš Chalupa
amnestovaných vězňů. obyvatel ohrožených sociálním vyloučením.
O propuštěné vězně
se stát příliš nestará
Stát ve své sociální politice na propuštěné vězně příliš nemyslí. „Doposud byla
problematika lidí propuštěných z výkonu trestu úplně
na okraji a nikdo se jí nezabýval. Až teď, po amnestii, se
najednou všude začalo mluvit o tom, co to udělá s bezpečností v ulicích, a jak se
vlastně stát stará o lidi propuštěné z vězení. Takže snad
amnestie přispěje alespoň
k tomu, že se to začne systémově řešit,“ myslí si Kriegler.
Jako nedostatek systému
uvádí například finanční pomoc do začátku, kterou propuštění dostávají. Ta činí tisíc
korun. „Ta ty peníze si propuštěný koupí tři dny na ubytovně a nějaké jídlo. A co má
dělat dál? Pokud nemá nějaké sociální zázemí a rodinu,
která by mu pomohla, je zřejmé, že se zase uchýlí ke krádežím. Tisícovku dostávali
i v roce devadesát jedna, kdy
ovšem měla úplně jinou hodnotu. Od té doby se to nezvýšilo a i z toho je vidět, jak se
na celou problematiku zapomnělo, “ vysvětluje Kriegler.
Měli jsme krást víc,
řeknou si vězni
Současnou amnestii však
vnímá hlavně negativně. „Mě
rozčílilo, že Klaus omilostnil
na jedné straně lidi s obrovskými majetky a na druhé
straně ty, kteří nemají v podstatě nic. A mezi jejich zloči-
ny se dává pomyslné rovnítko, háží se prostě do jednoho
pytle,“ říká Kriegler. Podle
něj to přijímají s rozpaky i samotní amnestovaní. „Já vím,
že i ty propuštěné to štve, že
je nyní veřejnost dává dohromady s korupčníky a tuneláři. Vadí jim to,“ říká Kriegler.
Amnestie podle něj hlavně ale vyslala špatný signál
do celé společnosti. „Zamysleme se nad tím, jaké to má
důsledky. Jestli měl takový
člověk někdy šanci pochopit
a uvědomit si, co je špatné
a co dobré a jaký význam má
trest, tak teď už si to uvědomí
velmi těžko. Řekne si: Amnestovali mě, když jsem okradl
jednoho člověka o deset tisíc a amnestovali i toho, kdo
okradl tisíce lidí o miliardy.
Takže jsem hloupý, že jsem
nekradl víc. Takové poselství
ta amnestie dává,“ myslí si
Kriegler.
Amnestie smysl má
Institut amnestie však jako
takový neodsuzuje. „Amnestie svůj smysl rozhodně má.
Bývalému prezidentu Havlovi se vyčítá celoplošná amnestie, kdy šli ven úplně všichni kromě vrahů. Neřešila se
třeba ani recidiva. Z dvaceti šesti tisíc vězňů šlo ven
dvacet tři tisíc. Ale mělo to
svůj hlubší význam. Došlo
ke změně systému a amnestie měla dát každému novou
šanci v demokratickém režimu. Mělo to nějakou myšlenku a důvod. Tady za touto poslední amnestií nevidím
žádné poselství,“ dodává
Kriegler.
kde najdete
naše stojany?
Síť prodejen COOP a Jednota.
Olomouc: Autosalon KIA − Týnecká 669/5; BAUMAX ČR – Holická 1136/9; Cestovní kancelář Za
sluncem − Pekařská 12; Démos
Trade, a. s. – Libušina 97; Dům seniorů Pohoda – Švabinského 3; Finanční úřad v Olomouci – Lazecká 22; Galerie MORITZ – 8. května
24; Green Bar – Ztracená 321/3;
Kancelář ANO 2011 − Šantova
4; Knihovna města Olomouce −
náměstí Republiky 1; Kosmetické
služby Libuše Vlhová – Dobnerova 26; Květinářství EVA − Hynaisova č. 11; MJM − Hamerská 624/19;
Obchodní dům, SENIMO a.s. −
Pasteurova 905/10; OLMA − Pavelkova 18; Olomoucká kina s.r.o.
− Sokolská č. 25; PENAM, a.s. – Zahradní 585/7; Podniková prodejna OLMA a.s. – Pavelkova 18; Porsche Olomouc – Kafkova 474/1;
Restaurace U Zlaté koule − třída
Míru 15; STK „Na Přerovské“ − Týnecká 833/39; TERNO – Horní lán
1196/9; Tyfloservis Olomouc − I. P.
Pavlova 69, Vojenská nemocnice
Olomouc − Sušilovo nám. 5.
Další místa naleznete na straně 6.
Vydává: AGF Media, a. s.,
člen skupiny AGROFERT
Pyšelská 2, 149 00 Praha 4
IČ: 24192376
Evidenční číslo: MK ČR E 20628
Ředitel:
RNDr. Vladimír Junger, CSc.
Ředitelka redakcí:
Ing. Alena Nová
Šéfredaktorka:
Mgr. Michaela Mitáčková
[email protected]
Vedoucí krajské redakce:
Ing. Naďa Jandová
[email protected]
Vedoucí krajské inzerce:
Radmila Bejdáková
[email protected]
Vedoucí krajské distribuce:
Mgr. Anna Vidiševská
Tel.: 601 589 019
[email protected]
Redakce Olomoucký kraj:
Šternberská 300
763 02 Zlín-Louky
Okresní redakce:
Pavelkova 587/18
779 00 Olomouc
Vedoucí redaktorka:
Mgr. Jana Burešová
Tel.: 601 589 034
[email protected]
Inzerce:
Kateřina Fišarová, Tel.: 702 021 407
[email protected]
Zuzana Koníčková, Tel.: 725 730 052
[email protected]
Tisk: TISKÁRNY MAFRAPRINT
Vydání je neprodejné, vychází každý čtvrtek. Přetisk
a šíření je povoleno jen se souhlasem vydavatele.
Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Vydavatel si
vyhrazuje právo bez udání důvodu nepřijmout inzerci.
Download

Kurátoři Olomoucko