Oznámení sboru 1. Dnes dopoledne budeme slavit Památku večeře Páně. Božím slovem bude sloužit br. Vlastimil Fürst. 2. Po dopoledním shromáždění se sejde ke krátkému jednání výbor sboru. 3. Dnes v 15:00 hodin jste všichni srdečně zváni na program dětí k ukončení školního roku. Můžete se těšit na program s názvem “Modlitba a my”. 4. Příští sobotu 6. 7. nám bude sloužit Božím slovem bratr Jan Nowak. 5. V době prázdnin zpravodaj sboru nebude vydáván. Prosíme všechny o vypnutí mobilních telefonů během bohoslužb
Blahopřejeme těm, kteří od 28. 6. do 30. 8. oslaví své narozeniny 28.6. Bohuslava Mročková 12.7. Pavla Gurecká 12.7. Petr Polehňa 15.7 Zdeňka Cibulková 16.7. Alena Czyžová 18.7. Marie Recmanová 18.7. Monika Maďová 19.7. Ferdinand Novák 21.7. Šárka Polehňová 23.7. Helena Labajová 26.7. Marián Řeha 26.7. Ester Pauperová 27.7. Veronika Jonštová 1.8. Matyáš Tomica 7.8. Klára Pavloková 8.8. Alena Pohludková 8.8. Šárka Tóthová 10.8. Monika Kochaňová 10.8. Nikola Berbrová 13.8. Karin Maďová 15.8. Anička Fedorková 17.8. Franišek Bolek 21.8. Jaromíra Blahútová 26.8. Jana Procházková Přidáváme biblický text: Koloským 3, 23 Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Lukáš 8, 15 Semeno v dobré zemi jsou ti, kteří uslyší slovo, zachovávají je v dobrém a upřímném srdci a s vytrvalostí přinášejí úrodu.. Adventista Zdeněk Soviš mezi nejlepšími ve znalosti Bible Jedním z vítězů prvního Evropského mistrovství ve znalostech Bible, které se konalo v reprezentačních prostorách Senátu Parlamentu ČR, je Zdeněk Soviš ze sboru Církve adventistů sedmého dne v Brně, Střední ulici, kde slouží jako učitel sobotní biblické školy a laický kazatel. Soutěžilo 25 čtyřčlenných týmů, 15 z ČR a další z Bulharska, Holandska, Lotyšska, Švýcarska, Slovenska a Ukrajiny. Každý soutěžící samostatně vypracovával bez pomůcek 70 otázek z celé Bible a měl k dispozici 60 minut. Otázky měly 5 možností, ale jen jedna byla správná. Body se jednotlivým týmům sčítaly a tři družstva, která měla nejvíce bodů, postoupila do odpoledního finále v Rytířském sálu. Ve finále každý tým obdržel nový výtisk ekumenického překladu Bible a v obálce otázku s citací biblického textu. Na pokyn týmy otevřely obálku, přečetly si biblický text a měly najít verš, kde se v Bibli nachází. Každé družstvo mělo přiděleno hudební nástroj a kdo měl nejrychleji nalezenou odpověď, oznámil to zvukem na přidělený nástroj, ukázal a přečetl číslo verše. Byl-­‐li text nalezen správně, tak byl přečten pro všechny zúčastněné. Za správně zodpovězenou otázku byl přidělen jeden bod. Maximum bodů ve finále mohlo být 7 za 7 otázek. Vítězný tým Zdeňka Soviše dosáhl 5 bodů, tým na druhém místě získal 1 bod a třetí měl 0 bodů. “Finále je velmi náročné, protože nejsou žádné navržené možnosti odpovědi a rozhoduje každá sekunda. Zde je důležitá souhra celého týmu. Odměnou pro náš tým za první místo je zájezd do Izraele letos v září,” uvedl evropský šampion ve znalostech Bible Zdeněk Soviš. Zúčastnil se 7 předešlých Mistrovství ČR, z toho se svým družstvem 2x vyhráli, dvakrát byli druzí a dvakrát třetí. Smyslem celého mistrovství, spolupořádaného Českou biblickou společností, je více popularizovat Knihu knih a přispět k návratu Bible do širšího povědomí. Do budoucna se počítá s Mistrovstvím světa v Jeruzalémě. V Izraeli je velmi populární každoroční soutěž ve znalostech Bible.
Informace o sbírce minulou sobotu • Sbírka pro misijní projekty 1 580,-­‐ Kč • Sbírka pro potřeby našeho sboru 3 983,-­‐ Kč Z P R A V O D A J S B O R U C Í R K E V A D V E N T I S T Ů S E D M É H O D N E F R Ý D E K -­‐ M Í S T E K 2 8 . č e r v n a 2 0 1 4 Program sobotní bohoslužby: 9:00 -­‐ 9:50 Sobotní škola -­‐ vede br. Milan Činčala • Společná píseň č. 54, modlitba • Společné studium Bible • Misijní chvíle a sbírka pro misijní projekty CASD • Společná píseň č. 57, modlitba 9:50 -­‐ 10:00 Přestávka 10:00 -­‐ 11:30 Slavnost Večeře Páně -­‐ vede br. R. Špinka • Společná píseň č. 119 • Oznámení sboru • Tichá modlitba • Čtení textu z Bible • Společná píseň č. 13 • Modlitba • Sbírka vděčnosti pro potřeby sboru • Píseň s. Žaneta Kantorová a br. Petr Polehňa • Příběh pro děti • Píseň Ženáči • Kázání z Božího slova -­‐ br. Vlastimil Fürst • Píseň Polehňovi • Čtení textu k umývaní nohou, modlitba • Obřad umývání nohou • Písně č. 157, 159, 160, 125, 128, 138, 187 • Čtení textu k příjímání chleba • Modlitba • Přijímání chleba • Čtení textu k přijímání kalicha • Modlitba • Přijímání kalicha • Společná píseň č. 3 • Modlitba s požehnáním br. Vlastimil Fürst 15:00 -­‐ 17:00 Program dětí -­‐ Modlitba a my Program na třetí čtvrtletí 2014
Datum
Sobotní škola
učitelské
píseň zahájení
Dopolední bohoslužba
píseň Čtení textu
Odpolední
uvádí příspěvek příběh pro kázání
oznámení
děti
píseň
pořadatelé zvukaři
varhaníci klavír
Vladimír Bijok
dovoz
05.07.
Jan Nowak
379 Roman 150 Tomica
39 Andrea Radek 226 Bogdanová Špinka
Xenie Nowaková
Jan Nowak
160 180
Denisa Marián Kantorová Řeha
12.07.
Peter Blahút
145 Ivana 151 Klečková
196 Nikol 234 Maďová
Radek Špinka
Tomáš Hölbling
Tomáš Hölbling
172 280
Jana a Rom. Marián Klodovi
Řeha
19.07.
Aleš Maďa
96 Andrea 87 Bogdanová
203 Kateřina 263 Maďová Aleš Maďa
Kamil Majer
Kamil Majer
175 282
Dominik Maďa
Dominik Maďa
Karin Maďová
Monika Maďová
26.07.
Karel Szkuta
257 Martina 261 Skrlová
251 Roman 85 Tomica
Aleš Maďa
Karel Szkuta
Karel Szkuta
183 314
Lukáš Hořínek
Dominik Maďa
Vladimír Bijok
Emílie Josef Hamplová Hořínek
09.08.
Kamil Majer
109 Petr 200 Jonšta
158 Patricie 256 Polehňová
Radek Špinka
Kamil Majer
Kamil Majer
Milan Činčala
Dominik Maďa
Karin Maďová
Pavel Jaromír Koloničný Haleš
16.08.
Karel Strouhal
221 Lukáš 219 Hořínek
225 Aneta 265 Pavloková
Aleš Maďa
Danka Karel Strouhal
Strouhalová
251 282
M. Maďová Marián K.Pavloková Řeha
Vladimír Bijok
Anna Marcel Fedorková Pavlok
23.08.
Ivana Klečková
277 Petr 275 Polehňa
152 Jaromíra 267 Blahutová
Radek Špinka
Andrea Jiří Gomola
Bogdanová
342 280
Kateřina Maďová
Dominik Maďa
Karin Maďová
Monika Maďová
30.08.
Lukáš Hořínek
334 Jaromíra 330 Blahutová
140 Nikola 329 Berbrová
Aleš Maďa
Petr Trnka
Petr Trnka
186 5
Aneta Pavloková
Ondra Skrla
Šárka Emílie Ivan Polehňová Hamplová Oborný
06.09.
Štěpán Klečka
105 Roman 99 Kloda
37 Aleš 169 Maďa ml.
Aleš Maďa
Polehňovi
Kamil Majer
Kamil Majer
50 Vzpomínky na 49 prázdniny
Marián Řeha
Ondra Skrla
Vladimír Bijok
13.09.
Andrea 285 Martina Bogdanová 288 Skrlová
229 Aleta 244 Pavloková
Radek Špinka
mládež
Zdenka Skarková
Aleš Maďa
376 Misie, přednáška Nikol 180 Martin Mikláš
Maďová
Marián Řeha
Šárka Anna Štěpán Polehňová Fedorková Klečka
20.09.
Jaromíra Blahutová
143 Roman 79 Tomica
91 Andrea 7
Bogdanová
Aleš Maďa
děti
Jana Klodová
Pavel Sikora
157 MUDr. Sikora -­‐ 280 přednáška
27.09.
Jan Nowak
70 Marcel 73 Pavlok
327 Kateřina 124 Maďová
Radek Špinka
sborový zpěv
Martina Skrlová
Karel Szkuta (VP)
ostatní
Pavel Jan Koloničný Špinka
Anna Radek Fedorková Špinka
Peter Blahút
02.08.
8 9
3
Křesťanský domov
Jiří Biolek
Pavel Aleš Koloničný Maďa
Edita Dominik Federková Maďa
Karin Maďová
Monika Maďová
Petr Trnka
Patricie Marián Polehňová Řeha
Vladimír Bijok
Karin Maďová
Jan Šanta ml.
doprovod
doprovod
Download

140628 Zpravodaj - Sbor církve adventistů Frýdek-Místek