CENNÍK
BodyWorld
fitness & wellness
Pondelok – Piatok : 6.30 hod. – 22.00 hod.
Sobota – Nedeľa : 8.00 hod. – 21.00 hod.
Klubové členstvo - mesačná permanentka
Mesačná permanentka do 26rokov
19,90€
Cez týždeň 10.00 – 16.00, víkend neobmedzene
14,90 €
Fitness
Jednorazový vstup
Medzi 11.00 – 15.00 pondelok až piatok
Permanentka 10 vstupov (platná 3mesiace)
Permanentka 1 mesiac (neprenosná)
Permanentka 1 rok
Študent jednorazový vstup
Študent 11.00 – 15.00 pondelok až piatok
Študent permanentka 10 vstupov + 1 zadarmo
Študent permanentka 1 mesiac
Permanentka Fitness + Aerobik 6 + 6 vstupov
3,60 €
3€
32,40 €
39,90 €
399 €
2,50 €
2€
25 €
30 €
30,5 €
Skupinové cvičenia - Aerobik
Jednorazový vstup
Permanentka 10 vstupov
Fukčný tréning
Jednorazový vstup
Permanentka 10 vstupov
3€
22,5 €
5€
45 €
Solárium
Minúta
Permanentka 120 minút
Permanentka 60 minút
0,40 €
40 €
22 €
Sauna (ceny za hodinu)
1 osoba (voľný vstup)
Rezervácia (celá sauna)
7€
20€
*Kapacita hodín skupinových cvičení je obmedzená. Rezervácie na tel. č.: 037/ 32 21 334 , 0917 86 36 34
Adresa prevádzky : OC Mlyny, 2. poschodie, tel. č: 037/ 32 21 334, 0917 86 36 34, e-mail: [email protected]
Download

Cenník