CENNÍK MESTSKÁ KARTA PARTIZÁNSKE multiCARD® (MKPE)
MHD PARTIZÁNSKE
Mesto Partizánske
od 1. 7. 2013
Bežné obdobie
VYDANIE, VÝMENA, ZRUŠENIE
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Vydanie karty MKPE s aplikáciou „Doprava“
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Vydanie karty MKPE s aplikáciou „Doprava“ výmenou za ipovú dopravnú kartu
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Prvý prenos zostatku ipovej dopravnej karty na kartu MKPE pri výmene karty
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Vydanie druhej a alšej karty MKPE do 12 mesiacov od vydania prvej karty na to isté meno
4,00 €
3,00 €
3,00 €
Výmena karty MKPE za novú kartuMKPE z dôvodu zmeny údajov (adresa, meno, typ z avy)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Výmena karty MKPE za novú kartu MKPE z dôvodu expirácie karty
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Prenos zostatku karty MKPE na novú kartu MKPE pri výmene
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Zrušenie karty MKPE
0,00 €
0,00 €
0,00 €
od 1. 7. 2013
Bežné obdobie
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Paušálny RO NÝ Aktiva ný poplatok za využívanie karty MKPE
4,80 €
4,80 €
4,80 €
Paušálny POLRO NÝ Aktiva ný poplatok za využívanie karty MKPE
3,00 €
3,00 €
3,00 €
„Nabitie“ kreditu karty MKPE (minimálne 5 €)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
POUŽÍVANIE multiCARD ®
Bezhotovostná úhrada cestovného z karty MKPE
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Bezhotovostná úhrada dovozného za batožinu z karty MKPE
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Bezhotovostná úhrada cestovného za alšieho cestujúceho z karty MKPE (nie z ava multiCARD)
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Uplatnenie zliav na kartu MKPE v ú astníckych prevádzkach
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Uplatnenie zliav na kartuMKPE v zariadeniach iných krajov a miest
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Blokácia karty MKPE
0,50 €
0,50 €
0,50 €
Odblokovanie karty MKPE
0,50 €
0,50 €
0,50 €
Typ 1
Typ 2
Typ 3
Cestujúci využívajúci prepravu za oby ajné cestovné a taktiež z avnené cestovné -žiaci a študenti a ostatní;
Seniori nad 62 rokov veku;
Deti do 6 rokov veku; ob ania nad 70 rokov veku; držitelia preuk. ZP, ZP-S
Karta multiCARD je neprenosná.
Po kúpe cestovného lístka s kartou multiCARD je možné s touto kartou kúpi na rovnakom spoji aj alší cestovný lístok pre inú osobu, avšak už bez
z avy multiCARD
Kontaktné údaje
Multicard a. s.
Kontakt: [email protected]
Telefón: 0915 733 021
www.multicard.sk
J. Vuruma 8, Žilina 010 01
I O: 45 636 117
I DPH: SK 2023074658
Registrácia: OR OS Žilina, od.: Sa,
vl. . 10712/L
Bankové spojenie: 2928841180/1100,
Tatrabanka a.s.
Download

Cenník PE - MultiCard