BIO 5, s.r.o, Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35767715 | DIČ: 2020244116 | IČ DPH: SK2020244116
+421 2 5564 1263 | [email protected] | www.bodyworld.sk
Formulár na odstúpenie od zmluvy
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)
Komu:
BIO 5, s.r.o, Ružová dolina 6, 821 08 Bratislava
IČO: 35767715, DIČ: 2020244116, IČ DPH: SK2020244116
+421 2 5564 1263, [email protected], www.bodyworld.sk
Týmto oznamujem, že odstupujem:
od zmluvy na tento tovar
od zmluvy o poskytnutí tejto služby
Číslo objednávky:
Dátum prijatia:
Meno spotrebiteľa:
Adresa spotrebiteľa:
Platbu vrátiť na účet:
Dátum:
Podpis spotrebiteľa:
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)
Download

dostupný na našej internetovej stránke