CENNÍK VSTUPOV DO FITNESS CENTRA
Jednorazový vstup................................................................................................................................2 €
Jednorazový vstup – študentský......................................................................................................1,80 €
Predplatenie 8 vstupov..................................................................................................................14,50 €
Mesačná permanentka.......................................................................................................................19 €
Mesačná permanentka – študentská.................................................................................................16 €
3 mesačná permanentka....................................................................................................................54 €
3 mesačná permanentka – študentská...............................................................................................46 €
6 mesačná permanentka.................................................................................................................109 €
6 mesačná permanentka – študentská...............................................................................................94 €
Ročná permanentka......................................................................................................................... 210 €
Ročná permanentka – študentská....................................................................................................185 €
Karta klienta (Client Card) – slúži na preukazovanie pre klienta, ktorý si zakúpil predplatené vstupy alebo služby.................1 €
Každý návštevník fitness centra je povinný preukázať sa bez vyzvania pracovníkovi pokladne
platným preukazom totožnosti. K využívaniu predplatených vstupov alebo služieb je nutné zakúpenie
karty klienta (Client Card) za cenu 1 €. Následne pri preukazovaní touto kartou je potrebné ju bez
vyzvania predložiť pracovníkovi pokladne spolu s platným dokladom o zakúpení vstupov alebo služieb
a preukazom totožnosti. Pre uplatnenie študentských zliav je študent povinný preukázať sa
občianskym preukazom a potvrdením o návšteve školy, príp. školským preukazom, kartou ISIC a pod.
Študentské zľavy môže využívať študent max. do veku 23 rokov.
Vstupom do fitness centra (v rámci tohto cenníka) sa rozumie jeden vstup do jeho priestorov
a jedna identifikácia pracovníkom pokladne. V prípade opustenia priestorov fitness centra
a následného vstupu (bez ohľadu na časový interval ktorý uplynul) je tento vstup považovaný za nový
a účtovaný (príp. započítavaný) podľa tohto cenníka. Čas využívania priestorov a služieb fitness
centra v rámci jedného vstupu nie je časovo obmedzený, ohraničený je iba otváracími hodinami, príp.
prerušením prevádzky. Mimo otváracích hodín ani počas prerušenia prevádzky oznámeného
pracovníkom fitness centra nie je možné domáhať sa zotrvania v priestoroch fitness centra ani
využívania jeho služieb.
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok 8.00 - 12.00 13.30 - 21.00
Sobota 9.00 - 12.00 13.30 - 21.00
Nedeľa
13.30 - 21.00
Download

CENNÍK VSTUPOV DO FITNESS CENTRA - m