Download

VZN č. 5/2014 o pripojení nehnuteľnosti na verejnú