Newyorker.com, hdwallpapersinn.com
.
NOVINKY Z AKADEMICKEJ
KNIŽNICE MTF
I/2014
• Nové knihy vo fonde
• Nový rok 2014
NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF
Titul: Teória hier
Autor: Goga, Marián
Vydavateľ: Bratislava: Iura Edition, 2013
Sign: M*13612-1, M*13612-2, M*13612-3
Titul: Posudzovanie rizík priemyselných procesov
Autor: Zánická Hollá, Katarína - Ristvej, Jozef - Šimák, Ladislav
Vydavateľ: Bratislava (Slovenská republika) : Iura Edition, 2010
Sig: M*13610-1, M*13610-2, M*13610-3, M*13610-4 - M*13610-5
Titul: Kariéra a predpoklady jej rozvoja
Autor: Matulčíková, Marta
Vydavateľ: Bratislava (Slovenská republika) : Iura Edition, 2013
Sign: M*13611-1, M*13611-2, M*13611-3
Titul: Řeč těla : jak rozumět signálum řeči těla a cíleně je používat
Autor: Bruno, Tiziana - Adamczyk, Gregor
Vydavateľ: Praha (Česká republika) : Grada Publishing, 2013
Sign: M*13595-1
Titul: Zásahy při radiační mimořádné události
Autor: Prouza, Zdeněk - Švec, Jiří
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : SPBI, 2008
Sign: M*13625-1, M*13625-2, M*13625-3
Titul: Základy matematického modelování požáru
Autor: Kučera, Petr - Pezdová, Zdeňka
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : SPBI, 2010
Sign: M*13624-1, M*13624-2, M*13624-3
Titul: Technické prostředky požární ochrany
Autor: Kratochvíl, Michal - Kratochvíl, Václav
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : SPBI, 2009
Sign: M*13621-1, M*13621-2, M*13621-3
Titul: Tlakové láhve z hlediska požární bezpečnosti
Autor: Kratochvíl, Václav - a kol.
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : SPBI, 2009
Sign: M*13622-1, M*13622-2, M*13622-3
Titul: Vývoj v oblasti nebezpečných látek a přípravků
Autor: Bartlová, Ivana
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : SPBI, 2012
Sign: M*13623-1, M*13623-2, M*13623-3
Titul: Požární inženýrství : dynamika požáru
Autor: Kučera, Petr - a kol.
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : SPBI, 2009
Sign: M*13617-1, M*13617-2, M*13617-3
Titul: Požární odolnost stavebních konstrukcí
Autor: Kučera, Petr - Česelská, Tereza - Matečková, Pavlína
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : SPBI, 2010
Sign: M*13618-1, M*13618-2, M*13618-3
Titul: Průvodce sdílením tepla pro požární specialisty
Autor: Kadlec, Zdeněk
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : SPBI, 2009
Sign: M*13620-1, M*13620-2, M*13620-3
Titul: Prevence a připravenost na závažné havárie
Autor: Bartlová, Ivana
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : SPBI, 2008
Sign: M*13619-1, M*13619-2, M*13619-3
Titul: Hasiace látky a ich technológie
Autor: Balog, Karol :
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : SPBI, 2004
Sign: M*13613-1, M*13613-2, M*13613-3
Titul: Hasící pěny
Autor: Mizerski, Andrzej - Sobolewski, Miroslaw - Król, Bernard
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : SPBI, 2009
Sign: M*13614-1, M*13614-2, M*13614-3
Titul: Integrální bezpečnost
Autor: Šenovský, Michail - Balog, Karol
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : Sdružení požárního a
bezpečnostního inženýrství, 2009
Sign: M*13615-1, M*13615-2, M*13615-3
Titul: Požárně bezpečnostní zařízení ve stavbách : stručná
encyklopedie pro jednotky PO, požární prevenci a odbornou
veřejnost
Autor: Kratochvíl, Václav - Navarová, Šárka - Kratochvíl, Michal
Vydavateľ: Ostrava (Česká republika) : SPBI, 2011
Sign: M*13616-1, M*13616-2, M*13616-3
Titul: Požiarna bezpečnosť stavieb nielen pre elektrotechnikov
Autor: Gilian, František - Fusek, Viliam
Vydavateľ: Bratislava: Slovenský elektrotechnický zväz, 2012
Sig: M*13609-1, M*13609-2, M*13609-3, M*13609-4 - M*13609-5
Titul: Základy etiky [elektronický zdroj] : etika a etická výchova v
postmodernej dobe
Autor: Sawicki, Silvester - Gálik, Slavomír - Bernát, Libor Bednáriková, Mária - Novotná, Ivana - Gáliková, Sabina - Kovačič,
Vincent - Rajský, Andrej
Vydavateľ: Trnava (Slovenská republika) : AlumniPress, 2013
Sign: M*S-1604-1
Titul: Slovník tvárnenia. Dictionary of Metal Forming. Wörterbuch
der Umformtechnik
Autor: Plančak, Miroslav - Kostka, Peter - Schrek, Alexander
Vydavateľ: Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012
Sign: M*13566-1, M*13566-2, M*13566-3
Titul: Progresívne technológie obrábania
Autor: Geleta, Vojtech - Beňo, Jozef - Štekláč, Dušan
Vydavateľ: Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013
Sign: M*13565-1, M*13565-2, M*13565-3
Titul: Oblúkové zváranie a spájkovanie pozinkovaných oceľových
plechov
Autor: Sejč, Pavol - Benko, B. - Bošanský, Ján - Gondár, Ernest
Vydavateľ: Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012
Sign: M*13564-1, M*13564-2, M*13564-3
Titul: Tribologické vlastnosti nitridu kremíka
Autor: Švec, Pavol - Brusilová, Alena
Vydavateľ: Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2011
Sign: M*13563-1, M*13563-2, M*13563-3
Titul: Fire Debris Analysis
Autor: Stauffer, Eric - Dolan, Julia A. - Newman, Reta
Vydavateľ: Amsterdam (Holandské kráľovstvo) : Elsevier Academic
Press, 2008
Sign: M*13633-1
Titul: Roald Hoffmann on the Philosophy, Art, and Science of
Chemistry
Autor: Kovac, Jeffrey - Weisberg, Michael
Vydavateľ: New York (USA) : Oxford University Press, 2012
Sign: M*13626-1
Titul: Environmental Chemistry of Aerosols
Autor: Colbeck, Ian
Vydavateľ: Oxford (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) : Blackwell
Publishing, 2008
Sign: M*13630-1
Titul: Welding Essentials : Questions & Answers
Autor: Galvery, William L. - Marlow, Frank M.
Vydavateľstvo: New York (USA) : Industrial Press, 2007
Sign: M*13631-1
Titul: Cognitive reliability and error analysis method : CREAM
Autor: Hollnagel, Erik
Vydavateľ: Oxford (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) : Elsevier
Science, 1998
Sign: M*13627-1
Titul: Reliability and Safety Engineering
Autor: Verma, Ajit Kumar - Ajit, Srividya - Karanki, Durga Rao
Vydavateľ: London (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) : Springer
Verlag, 2010
Sign: M*13628-1
Titul: Introduction to Ergonomics
Autor: Bridger, R.S.
Vydavateľ: Boca Raton (Spojené štáty americké) : CRC Press, 2009
Sign: M*13629-1
Titul: Kontroling v malých a stredných podnikoch
Autor: Bogyová, Elena - Grofčíková, Janka - Lapková, Marta
Vydavateľ: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, 2011
Sign: M*S-1603-1, M*S-1603-2, M*S-1603-3
Titul: Vybrané kapitoly súčasnej logistiky
Autor: Malá, Denisa
Vydavateľ: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, 2011
Sign: M*S-1602-1
Titul: Audity v manažérstve kvality
Autor: Mateides, Alexander - Čierna, Helena
Vydavateľ: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, 2009
Sign: M*S-1601-1, M*S-1601-2 - M*S-1601-3
Titul: Ekonomika kvality
Autor: Čierna, Helena
Vydavateľ: Banská Bystrica: Univerzita M. Bela v B. Bystrici, 2006
Sign: M*S-1600-1, M*S-1600-2 - M*S-1600-3
Titul: Priemyselný marketing
Autor: Ďaďo, Jaroslav - Poliačiková, Eva
Vydavateľ: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, 2002
Sign: M*S-1599-1, M*S-1599-2
Titul: Modeling Materials : Continuum, Atomistic and Multiscale
Techniques
Autor: Tadmor, Ellad B. - Miller, Ronald E.
Vydavateľ: Cambridge (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) :
Cambridge University Press, 2011
Sign: M*13641-1
Titul: Statistical Mechanics of Phase Transitions
Autor: Yeomans, J.M.
Vydavateľ: Oxford () : Clarendon Press, 1992 [reprinted 2002]
Sign: M*13639-1
Titul: Introduction to Molecular Thermodynamics
Autor: Hanson, Robert M. - Green, Susan
Vydavateľ: Mill Valley (USA) : University Science Books, 2008
Sign: M*13638-1
Titul: Principles of condensed matter physics
Autor: Chaikin, P.M. - Lubensky, T.C.
Vydavateľ: Cambridge (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) :
Cambridge University Press, 1995 [6th printing 2012]
Sign: M*13640-1
Titul: Energy Landscapes
Autor: Wales, David J
Vydavateľ: Cambridge (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) :
Cambridge University Press, 2003
Sign: M*13636-1
Titul: Understanding Molecular Simulation : From Algorithms to
Applications
Autor: Frenkel, Daan - Smit, Berend
Vydavateľ: San Diego (USA) : Academic Press, 2002
Sign: M*13635-1
Titul: Computer Simulation of Liquids
Autor: Allen, M.P. - Tildesley, D.J.
Vydavateľ: Oxford (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) :
Clarendon Press, 2009
Sign: M*13634-1
Titul: Solid State Physics : Problems and Solutions
Autor: Mihály, László - Martin, Michael C.
Vydavateľ: Weinheim (Spolk. republika Nemecko) : Wiley-VCH, 2009
Sign: M*13647-1
Titul: Statistical Mechanics : Theory and Molecular Simulation
Autor: Tuckerman, Mark E.
Vydavateľ: Oxford (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) : Oxford
University Press, 2010 [reprint. with correc. 2013]
Sign: M*13646-1
Titul: Exactly Solved Models in Statistical Mechanics
Autor: Baxter, Rodney J.
Vydavateľ: Mineola (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) : Dover
Publications, 2007
Sign: M*13645-1
Titul: Many-Body Methods in Chemistry and Physics : MBPTand
Coupled-Cluster Theory
Autor: Shavitt, Isaiah
Vydavateľ: Cambridge (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) :
Cambridge University Press, 2009
Sign: M*13644-1
Titul: The Nature of Computation
Autor: Moore, Christopher J. - Mertens, Stephan
Vydavateľ: Oxford (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) : Oxford
University Press, 2012
Sign: M*13643-1
Titul: Entropy and the Second Law : Interpretation and MisssInterpretationsss
Autor: Ben-Naim, Arieh
Vydavateľ: New Jersey (USA) : World Scientific, 2012
Sign: M*13642-1
Titul: Makroekonomie pro technické školy
Autor: Máče, Miroslav - Rousek, Pavel
Vydavateľ: Praha (Česká republika) : Grada Publishing, 2013
Sign: M*13601-1
Titul: X-ray diffraction crystallography : introduction, examples
and solved problems
Autor: Waseda, Yoshio - Matsubara, Eiichiro - Shinoda, Kozo
Vydavateľ: Berlin (Spolková republika Nemecko) : Springer, 2011
Sign: M*13654-1
Titul: Solid Surfaces, Interfaces and Thin Films
Autor: Lüth, Hans
Vydavateľ: Berlin (Spolková republika Nemecko) : Springer, 2010
Sign: M*13653-1
Titul: Finite Element Method in Machining Processes
Autor: Markopoulos, Angelos P.
Vydavateľ: London (Spoj. kráľ. Veľ. Brit. a Sev. Írska) : Springer, 2013
Sign: M*13652-1
Titul: Three-Dimensional Surface Topography
Autor: Stout, K.J. - Blunt, L.
Vydavateľ: London (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) : Penton
Press, 2000
Sign: M*13651-1
Titul: Fundamental principles of engineering nanometrology
Autor: Leach, Richard K.
Vydavateľ: Amsterdam (Holandské kráľovstvo) : Elsevier, 2010
Sign: M*13650-1
Titul: Digital Factory for Human-oriented Production Systems : The
Integration of International Research Projects
Autor: Canetta, Luca - Flores, Myrna - Redaelli, Claudia
Vydavateľ: London (Spoj. kráľ. Veľ. Brit. a Sev. Írska) : Springer
Verlag, 2011
Sign: M*13649-1
Titul: Safety for welders
Autor: Jeffus, Larry F.
Vydavateľ: Clifton Park (USA) : Delmar, Cengage Learning, 2007
Sign: M*13648-1
Titul: Spoločenská zodpovednosť v marketingovej praxi podnikov
Autor: Musová, Zdenka
Vydavateľ: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, 2013
Sig: M*13607-1, M*13607-2, M*13607-3, M*13607-4 - M*13607-5
Titul: Hodnotenie prínosu zamestnancov
Autor: Vetráková, Milota - a kol.
Vydavateľ: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, 2007
Sign: M*13606-1, M*13606-2, M*13606-3
Titul: Slovensko-anglicko-nemecký výkladový slovník
interkultúrnej komunikácie
Autor: Benčiková, Dana - Minárová, Martina - Polčicová, Mária
Vydavateľ: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, 2009
Sign: M*13604-1, M*13604-2
Titul: Oceňovanie ako jeden z kľúčových problémov vykazovania
informácií o podnikovom hospodárení
Autor: Škoda, Miroslav
Vydavateľ: Bratislava (Slovenská republika) : Iura Edition, 2010
Sign: M*13249-1- M*13249-6
Titul: Autorský zákon : Komentár
Autor: Lazíková, Jarmila
Vydavateľ: Bratislava (Slovenská republika) : Iura Edition, 2013
Sign: M*13602-1
Titul: Výber nástrojov a metód zabezpečovania kvality
Autor: Vančíková, Zdenka
Vydavateľ: Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej
Bystrici, 2001
Sign: M*S-1598-1
Použité obrázky: knihy.abz.cz, knihy.heureka.cz, amazon.com
ZBORNÍKY
Titul: CESTC 2013 : Central European Symposium on Theoretical Chemistry. 22nd25th September 2013, Znojmo, Czech Republic
Vydavateľ: Prague (Česká republika) : J. Heyrovský Institute of Physical
Chemistry, 2013
Sign: M*Z-4167 - M*Z-4168
Titul: Annals of MTeM for 2013 & Proceedings of the 11th International
Conference Modern Technologies in Manufacturing : 17th - 19th October 2011,
Cluj-Napoca, Romania
Vydavateľ: Cluj-Napoca (Rumunsko) : Technical University of Cluj-Napoca, 2013
Sign: M*Z-4162 - M*Z-4166
Titul: Fire and materials 2013: 13th international conference. 28-30 Jan. 2013
Vydavateľ: London (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) : Interscience
Communications Ltd, 2013
Sign: M*CD-2377
Titul: Hazard of Combustion Products : Toxicity, Opacity, Corrosivity and Heat
Release. Proceedings of Conference. 10-11 November 2008, London, UK
Vydavateľ: London (Spoj. kráľovstvo Veľ. Brit. a Sev. Írska) : Interscience
Communications, 2008
Sign: M*13632-1
HABILITAČNÉ PRÁCE
Titul: Experimentálna a výpočtová termodynamika materiálových systémov
Autor: Čička, Roman
Vydavateľ: Trnava (Slovenská republika) : STU v Bratislave MTF, 2013
Sign: M*HP-59
Titul: Lead-free soldering in microelectronics
Autor: Hodúlová, Erika
Vydavateľ: Trnava (Slovenská republika) : STU v Bratislave MTF, 2013
Sign: M*HP-60
Titul: Environmentálne a bezpečnostné značenie produktov a produkcie v
kontexte udržateľnej prosperity
Autor: Rusko, Miroslav
Vydavateľ: Trnava (Slovenská republika) : STU v Bratislave MTF, 2013
Sign: M*HP-61
.
svetpohladnic.sk
Šťastný nový rok, veľa šťastia, zdravia
a pracovných i osobných úspechov Vám želá
Akademická knižnica
Download

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF