Gymnázium, Školská 26, Vráble
Absolventi školy
1959 - 2014
1956 – 1959
Triedny učiteľ:
Jozef Kováč
1.
Rozália Baková
2.
Jozef Balko
20. Marián Juhás
3.
Ján Baršváry
21. Valéria Kováčová
4.
Lýdia Blašková
22. Emília Kramárová
5.
Alžbeta Bogyová
23. Štefan Kríko
6.
Mikuláš Cigánik
24. Margita Kulčárová
7.
Leonard Černák
25. Stanislav Maďar
8.
Mária Černáková
26. Margita Malá
9.
Gabriela Čipčalová
27. Imrich Petráš
10. Katarína Danišová
28. Anna Pichňová
11. Helena Dobrotová
29. Jozef Požgaj
12. Margita Dolníková
30. Margita Prieložná
13. Anna Drapáková
31. Stanislav Siebenštich
14. František Hajko
32. Anna Síkorská
15. Marta Halászová
33. Eva Sládečková
16. Vladimír Hodružský
34. Katarína Šranková
17. Rozália Husárová
35. Magdaléna Tokárová
18. Marta Chrenková
36. Ernest Vereš
19. Irena Jókaiová
37. Oľga Michalová
22.
Margita Gúcka
23.
Klára Knoteková
24.
Ladislav Nagy
Triedny učiteľ:
25.
Felix Šabík
Koloman Kráľ
26.
Anna Kováčová
27.
Mária Justová
28.
Augustín Šabík
29.
Peter Radvan
30.
Katarína Záhorská
31.
Jozef Kováč
32.
Lukáš Macák
33.
Dušan Škarba
34.
Viola Košáriová
35.
Jozef Sonlajtner
36.
Juraj Kubiš
37.
Emília Macáková
38.
Lenka Komaromyová
1957-1960
1.
Peter Gaál
2.
Elena Boldišová
3.
Ivan Domaniský
4.
Jolana Cigáňová
5.
Matilda Hoppanová
6.
Františka Zrubcová
7.
Milan Kéri
8.
Jozef Beňuš
9.
Jozef Makovický
10.
Eva Vrtáková
11.
Helena Haulíková
12.
Daniel Ágh
13.
Jozef Filka
14.
Ľubica Pilková
15.
Mária Remišová
16.
Milan Pavlík
17.
Margita Miklová
18.
Zoltán Klement
19.
Marta Lukáčová
20.
Mária Pichňová
21.
Elena Tóthová
22.
Viola Sládeková
23.
Elena Kesegová
24.
Karol Fűle
Triedny učiteľ:
25.
Mária Juhásová
Ján Urda
26.
Mária Hudáková
27.
Zita Kráľová
28.
Mária Krajčovičová
29.
Viliám Končal
30.
Ladislav Lužica
31.
Ľubomír Vnuk
32.
Margita Kríková
33.
Lýdia Kubišová
34.
Alžbeta Husárová
35.
Alexander Szentkeresty
36.
Milan Testák
37.
Zlatica Kiššová
38.
František Majtán
39.
Mária Komáromyová
40.
Valéria Barátová
41.
Pavol Országh
1958-1961
1.
Jozef Chlup
2.
Anna Padúchová
3.
Irena Maňáková
4.
Mária Peceková
5.
Ladislav Mlinka
6.
Mária Beňová
7.
Ľudovít Síkorský
8.
Jozef Trubíni
9.
Štefánia Záhorská
10.
Dušan Dacho
11.
Magdaléna Miklášová
12.
Marián Bátora
13.
Marián Daniel
14.
Ivan Smilka
15.
Stanislav Turček
16.
Alena Heretiková
17.
Jozef Kráľ
18.
František Domaniský
19.
Lorand Drappa
20.
Štefan Kráľ
21.
Ján Tóth
22.
Adela Puškárová
23.
Elena Slamenková
24.
Marta Šoóšová
Triedny učiteľ:
25.
Jozef Trubíni
Ján Jeseničan
26.
Ladislav Vrana
27.
Marta Zelenáková
1959-1962
1.
Vlasta Bačíková
2.
Štefan Bačkády
3.
Margita Bobová
4.
Etela Botková
5.
Margita Bujdáková
6.
Margita Drapáková
7.
Marta Grácová
8.
Adela Gurgutová
9.
Eva Hunadyová
10.
Helena Koprdová
11.
Štefan Lűlei
12.
Ladislav Macák
13.
Eva Madurkayová
14.
Alica Maďarová
15.
Emil Majtán
16.
Pavol Malý
17.
Jozef Matuška
18.
Elena Medňanská
19.
Vojtech Nagy
20.
Valéria Neumanová
21.
Mária Prieložná
1960-1963
Triedna učiteľka:
Valéria Rakovská
1.
Mária Bednárová
2.
Etela Beňušová
3.
Vladimír Bereš
4.
Jozef Biric
5.
Irena Butkajová
6.
Anton Ďuriš
7.
Mária Ďurkovičová
8.
Jozef Géci
9.
Jozef Hikl
10.
Tatiana Hradileková
11.
Jozef Husár
12.
Henrich Kele
13.
František Kľučiar
14.
Aneta Kováčová
15.
Helena Kríková
16.
Štefánika Madolová
17.
Štefan Mesároš
18.
Alžbeta Mišková
19.
Jozef Mitko
20.
Tibor Nagy
21.
Marian Návojský
22.
Jozef Plško
23.
Mária Sádovská
24.
Helena Stanová
25.
Edita Supeková
26.
Alžbeta Tóthová
27.
Darina Turská
28.
Jozef Vašš
29.
Etela Vnuková
1961-1964
Triedna učiteľka:
Mária Hamarová
1.
Jolana Ághová
2.
Viliam Boďo
3.
Júlia Džiubová
4.
Veronika Gajdošíková
5.
Mária Koprdová
6.
Margita Krivošíková
7.
Mária Trubíniová
8.
Milan Toman
9.
Mária Űrgeová
10.
Štefan Urban
11.
Júlia Urbanová
12.
Helena Vargová
13.
Matilda Vašová
14.
Margita Vojteková
1962-1965
Triedny učiteľ:
Ján Urda
1.
Jolana Baráthová
2.
Jozef Beňo
3.
Dominik Leckejši
4.
Ján Puškár
5.
Ján Rapavý
6.
Oľga Striešková
7.
Ladislav Sulík
8.
Emília Šabíková
9.
Jozef Tóth
10.
Otília Vnuková
11.
Marek Vojtek
12.
Demian Gajdoš
1962-1965
Triedny učiteľ:
Ján Jeseničan
1.
Zoltán Ács
21.
Jozef Lukáč
2.
Tatiana Anderlová
22.
Mária Madolová
3.
Edita Bátorová
23.
Alžbeta Machatová
4.
Magdaléna Bírová
24.
Tibor Malý
5.
Eugen Cabala
25.
Mária Mandzelová
6.
Jaroslav Černák
26.
Ľudmila Mareková
7.
Helena Danišová
27.
Diana Medňanská
8.
Libuša Fáberová
28.
Edita Obertová
9.
Eva Ferejová
29.
Magdaléna Péliová
10.
Helena Fűleová
30.
Terézia Petráková
11.
Eva Grežová
31.
Terézia Rajtarová
12.
Zuzana Hamarová
32.
Katarína Rapková
13.
Katarína Horáková
33.
Mária Siebenštichová
14.
Juraj Jakabovič
34.
Milan Solár
15.
Darina Kováčová
35.
Magdaléna Striešková
16.
Zuzana Uhrinová
36.
Monika Šabíková
17.
Janka Somorová
37.
Oktávia Šabíková
18.
Gabriela Kráľová
38.
Helena Uhrinová
19.
Margita Baková
39.
Mária Uhrinová
20.
Eva Krausová
40.
Oľga Valkovičová
1963-1966
Triedna učiteľka:
Valéria Rakovská
1.
Helena Baráthová
17.
Mária Kečkešová
2.
Gabriela Borošová
18.
Emil Krempaský
3.
Eva Bosáková
19.
Margita Kullačová
4.
Alžbeta Bujdáková
20.
Štefan Miko
5.
Anna Cibuľová
21.
Magdaléna Rapková
6.
Anna Cingelová
22.
Mária Studená
7.
Bernardína Drapáková
23.
Agata Svatíková
8.
Ján Fröhlich
24.
Emília Šutková
9.
Oľga Halmová
25.
Mária Űrgeová
10.
Vlasta Jančovičová
26.
Ondrej Valach
11.
Jozef Kardoš
27.
Jozef Vojtek
12.
Matilda Krempaská
28.
Oľga Vrtáková
13.
Emília Kmeťová
29.
Edita Zábojníková
14.
Anna Kobesová
30.
Rozália Záhorská
15.
Otília Koprdová
31.
Mária Zrubcová
16.
Jana Kostolániová
1963-1966
Triedny učiteľ:
Ján Horička
1.
Helena Boďová
14.
Anton Ludva
2.
Mária Červená
15.
Alfonz Macák
3.
Mariana Dukesová
16.
Rozália Obertová
4.
Margita Gáliková
17.
Alžbeta Pichňová
5.
Elena Gromanová
18.
Alžbeta Rapavá
6.
Helena Hoppanová
19.
Kvetoslava Sabová
7.
Agneša Chalupková
20.
Pavol Sádovský
8.
Mária Jamrichová
21.
Otília Šabíková
9.
Terézia Kováčová
22.
Margita Tamašeková
10.
Viera Kosibová
23.
Klement Tesársky
11.
Božena Kríková
24.
Ondrej Toth
12.
Anna Křížková
25.
Terézia Valkovičová
13.
Veronika Laurincová
1964-1967
Triedna učiteľka:
Mária
Hamarová
1.
Anna Bujdáková
15.
Zita Mésárošová
2.
Helena Černáková
16.
Pavel Nagy
3.
Anna Džiubová
17.
Štefan Nagy
4.
Emília Gelenekyová
18.
Mária Nagyová
5.
Milan Hegedűš
19.
Helena Orolínová
6.
Magdalena Komáromyová
20.
Mária Šimončíková
7.
Eva Korytárová
21.
Kristína Šabíková
8.
Vlasta Chlpíková
22.
Margita Sulíková
9.
Helena Macáková
23.
Štefan Valkovič
10.
Štefan Szentkereszti
24.
Marian Varga
11.
Zita Kóššiová
25.
Pavel Zuzula
12.
Valéria Legátová
26.
Mária Mészárošová
13.
Emília Martinková
27.
Anna Mrkvicová
14.
Etela Mašurová
1964-1967
Triedny učiteľ:
Ján Urda
1.
Bernadína Baštrnáková
16.
Klára Schneidlerová
2.
Róbert Brňák
17.
Stanislav Šomega
3.
Marta Červená
18.
Vladimír Švec
4.
Pavel Gajdoš
19.
Mária Tóthová
5.
Viera Hamadová
20.
Alžbeta Turčanyiová
6.
Mária Kramárová
21.
Katarína Uhrinová
7.
Anna Kuťková
22.
Mária Tóthová
8.
Marta Madolová
23.
Stanislav Vojtek
9.
Božena Martišová
24.
Veronika Vojteková
10.
Jozef Molnár
25.
Helena Zimová
11.
Antónia Molnárová
26.
Vladimír Béber
12.
Lýdia Nagyová
27.
Viera Kosibová
13.
Agnesa Pagáčová
28.
Viera Šprochová
14.
Vincencia Sádovská
29.
Július Tasáry
15.
Mária Smiešková
1965-1968
Triedny učiteľ:
Ján Jeseničan
1.
Július Bafrnec
14.
Eduard Oškerský
2.
Kamil Beresecký
15.
František Plško
3.
Helena Bogyová
16.
Helena Prieložná
4.
Marta Bogyová
17.
Ján Remiš
5.
Gabriela Bosáková
18.
Ľudmila Sádovská
6.
Jozef Dobrotina
19.
Dušan Studený
7.
Mária Imreová
20.
Mária Šabíková
8.
Marta Imreová
21.
Vladimír Šabík
9.
Eva Juhásová
22.
Alžbeta Tóthová
10.
Adriana Kováčová
23.
Gabriela Uhrecká
11.
Terézia Kováčová
24.
Mária Vaškovičová
12.
Gabriela Mašeková
25.
Helena Vargová
13.
Viera Mrkvicová
1965-1968
Triedny učiteľ:
Jozef Chudý
1.
Štefan Balla
15.
Darina Pavelková
2.
Jozef Bátora
16.
Anna Penzešová
3.
Alexander Benický
17.
Milan Pichňa
4.
Elena Bujdáková
18.
Dušan Polák
5.
Magdaléna Dunčková
19.
Božena Sabová
6.
Eva Fűleová
20.
Mária Sulíková
7.
Gréta Gondová
21.
Valéria Šlachtová
8.
Eva Goralková
22.
Anna Švecová
9.
Mária Hamarová
23.
Valéria Trubíniová
10.
Anna Hoppanová
24.
Alžbeta Uhrinová
11.
Helena Horňáčková
25.
Marieta Vargová
12.
Anna Chovancová
26.
Mária Vojteková
13.
Marta Jakubíková
27.
Helena Vrebová
14.
Valéria Jamrichová
1966-1969
Triedna učiteľka:
K. Majcherová
1.
Bibiana Bajčiová
15.
Štefánia Lacová
2.
Beáta Bušovská
16.
Daniela Macháčová
3.
Gabriela Bírová
17.
Margaréta Machatová
4.
Irena Dulaiová
18.
Helena Mokrá
5.
Mária Galabová
19.
Peter Miklóssy
6.
Marta Hamarová
20.
Zoltán Nagy
7.
Anna Chrenáková
21.
Emília Orosiová
8.
Oliver Juhás
22.
Magdaléna Studená
9.
Peter Keméň
23.
Eva Šimegová
10.
Soňa Kosibová
24.
Alexander Toma
11.
Ľudmila Kozárová
25.
Mária Turčányiová
12.
Mária Kožová
26.
Helena Vojteková
13.
Ľudmila Kramárová
27.
Zita Vojteková
14.
Gabriela Lűleyová
1966-1969
Triedna učiteľka:
Valéria
Rakovská
1.
Margita Bušovská
16.
František Oslanec
2.
Kornélia Cigáňová
17.
Katarína Pagáčová
3.
Štefan Cigáň
18.
Eva Pittnerová
4.
Mária Fekečová
19.
Emília Sádovská
5.
Božena Gajdošíková
20.
Eva Solárová
6.
Daniel Gajdoš
21.
Mária Somorová
7.
Marta Homolová
22.
Oľga Šomegová
8.
Eleonóra Hudáková
23.
Beáta Špendelová
9.
Mária Javurková
24.
Alžbeta Tináková
10.
Vlasta Klimantová
25.
Helena Turčeková
11.
Alžbeta Komáromyová
26.
Vladimír Varga
12.
Anna Komáromyová
27.
Helena Vnuková
13.
Marta Kramárová
28.
Alžbeta Vojteková
14.
Juraj Machata
29.
Anna Záhorská
15.
Mária Nádašdyová
30.
Božena Havlíková-Marková
1967-1970
Triedna učiteľka:
Jarmila Reichelová
1.
Augustína Babošová
10.
Alžbeta Leckéšiová
2.
Šarlota Ballová
11.
Mária Martinková
3.
Lenka Bottková
12.
Ladislav Oťapka
4.
Viera Cibuľová
13.
Peter Pichňa
5.
Jozef Demeš
14.
Mária Solárová
6.
Peter Gábor
15.
Terézia Svobodníková
7.
Gabiela Jeseničová
16.
Igor Švec
8.
Helena Juhásová
17.
Valéria Vavrovičová
9.
Peter Kováč
18.
Helena Trubíniová
1967-1970
Triedny učiteľ:
Ján Horička
1.
Danica Cabalová
13.
Milan Mésároš
2.
Viliam Fáber
14.
Karolína Mésarošová
3.
Edita Hercová
15.
Eva Piťová
4.
Anna Husárová
16.
Daniela Roháčová
5.
Anna Jokaiová
17.
Božena Studená
6.
Štefan Kapsa
18.
Eva Štifilová
7.
Agneša Kišová
19.
Alžbeta Vojteková
8.
Štefan Kmeťo
20.
Helena Záhorská
9.
Vilma Komáromyová
21.
Eva Zatráková
10.
Magdaléna Komlošiová
22.
Alžbeta Zimová
11.
Šarlota Krnčanová
23.
Mária Zimová
12.
Jana Lednárová
1968-1971
Triedny učiteľ:
Ján Urda
1.
Viera Bafrncová
11.
Helena Moravčíková
2.
Tibor Baranec
12.
František Péli
3.
Vincent Bujdák
13.
Anna Sádovská
4.
Viliam Cigáň
14.
Helena Sádovská
5.
Rudolf Demeš
15.
Ján Sidor
6.
Daniela Ďurišová
16.
Ernest Švec
7.
Milan Hamar
17.
Mária Turanová
8.
Margita Holková
18.
Otto Uhrin
9.
Jozef Maczvalda
19.
Eva Űrgeová
10.
Ján Miklóssy
20.
Peter Vojtek
1968-1971
Triedny učiteľ:
Jozef Chudý
1.
Helena Ághová
2.
Zuzana Ballová
3.
Alžbeta Barátová
4.
Mária Baráthová
5.
Helena Džatková
6.
Alžbeta Džiubová
14.
Helena Minárová
7.
Božena Gajdošová
15.
Magdaléna Peceková
8.
Alžbeta Gaťášová
16.
Helena Sabová
9.
Mária Gyurcsiová
17.
Vilma Sárazová
10.
Alena Horníková
18.
Marietta Seidlová
11.
Marta Husárová
19.
Veronika Šafárová
12.
Mária Ježková
20.
Mária Valachová
13.
Kvetoslava Lehotská
1969-1972
Triedny učiteľ:
František Lörinczi
1.
Vladimír Blaško
2.
Zuzana Bogyová
3.
Anna Ďurišová
17.
Marta Mikušová
4.
Františka Egyegová
18.
Magdaléna Mozdíková
5.
Vladimír Gajdoš
19.
Cyril Ondrejka
6.
Viera Hutyrová
20.
Marta Škulová
7.
Mária Kapsová
21.
Zuzana Šranková
8.
Helena Kišová
22.
Ľudovít Tatay
9.
Jozef Klučiar
23.
Margita Tóthová
10.
Zoltán Komáromy
24.
Peter Vajteršic
11.
Zita Komáromyová
25.
Milan Valach
12.
Jozefína Kramárová
26.
Soňa Váryová
13.
Imrich Kulčár
27.
Zdenka Zdenovcová
14.
Pavel Leckéši
28.
Mária Zimová
15.
Ladislav Maczvalda
29.
Emília Žilková
16.
Eugen Mikle
30.
Kvetoslava Žilková
1970-1974
Triedny učiteľ:
Ján Jeseničan
1.
Pavol Bandzi
13.
Štefan Miko
2.
Mária Drgoňová
14.
Peter Nádaždy
3.
Štefan Gregáč
15.
Juraj Paduch
4.
Juraj Hudec
16.
Viliam Seidl
5.
Vladimír Káčer
17.
Daniela Sidorová
6.
Mária Kováčová
18.
Jozef Skačan
7.
Mária Kráľová
19.
Helena Solárová
8.
Daniela Lamperová
20.
Štefan Svitač
9.
Jozef Maďar
21.
Vladimír Topoľský
10.
Gabriela Martinková
22.
Mária Vojteková
11.
Mária Mészárosová
23.
Valéria Vojteková
12.
Mária Mésárošová
24.
Veronika Vojteková
1970-1974
Triedna učiteľka:
Valéria Rakovská
1.
Gabriela Belovičová
16.
Eva Kováčová
2.
Magdaléna Betáková
17.
Mária Kríková
3.
Magdaléna Botková
18.
Agata Malá
4.
Janka Brucknerová
19.
Beata Medňánska
5.
Alena Bukaiová
20.
Vladimír Nagy
6.
Anna Okosyová
21.
Štefánia Plánková
7.
Margita Drapáková
22.
Mária Solárová
8.
Oľga Duchoňová
23.
Marta Supeková
9.
Alžbeta Fűleová
24.
Oľga Šafárová
10.
Alena Gajdošíková
25.
Magdaléna Šrámeková
11.
Vlasta Holková
26.
Eva Šranková
12.
Ľubica Huňadyová
27.
Margita Štrbová
13.
Rozália Imreová
28.
Viera Titková
14.
Emília Kajabová
29.
Gabriela Űrgeová
15.
Anežka Kováčová
1971-1975
Triedna učiteľka:
Jarmila Reichelová
1.
Slavko Bafrnec
12.
Miroslav Krčmár
2.
Alojz Bajči
13.
Viktor Kuťka
3.
Pavol Boldiš
14.
Juraj Pavlík
4.
Ľudovít Cagáň
15.
Milan Reischl
5.
Miroslav Červený
16.
Vojtech Solčiansky
6.
Pavol Demeš
17.
Juraj Sorád
7.
Juraj Fűle
18.
Stanislav Šípoš
8.
Ivan Gajdoš
19.
Jozef Tóth
9.
Jozef Holka
20.
Oto Trnka
10.
Pavol Kováč
21.
Ľuboslav Václav
11.
Ján Kráľ
1971-1975
Triedny učiteľ:
Ján Horička
1.
Otília Baková
10.
Helena Herdová
2.
Mária Bencová
11.
Alena Jeseničová
3.
Eva Betáková
12.
Alena Kurucová
4.
Katarína Betáková
13.
Magdaléna Mačugová
5.
Magdaléna Brucknerová
14.
Darina Penzešová
6.
Daniela Bublíková
15.
Mária Rybárová
7.
Zuzana Dubná
16.
Eleonóra Šoóšová
8.
Edita Gordíková
17.
Mária Űrgeová
9.
Mária Gordíková
18.
Viera Václavová
1972-1976
Triedny učiteľ:
Jozef Chudý
1.
Alžbeta Bednárová
15.
Gabriela Kunkelová
2.
Monika Bujalková
16.
Peter Marko
3.
Gabriela Bušovská
17.
Mária Martišková
4.
Ľudovít Čuka
18.
Viliam Medňánsky
5.
Viera Danišová
19.
Gabriela Porubská
6.
Michal Demeš
20.
Mária Prieložná
7.
Ladislav Ďuriš
21.
Ján Tóth
8.
Mária Ďurišová
22.
Eva Trubíniová
9.
Imrich Fűle
23.
Milan Trungel
10.
Edita Gajdošíková
24.
Ivica Urbanská
11.
Jozef Hentek
25.
Daniela Vojteková
12.
Juraj Chrenko
26.
Gabriela Vojtková
13.
Jozef Kráľ
27.
Mária Zuzulová
14.
Margita Kráľová
1973-1977
Triedna učiteľka:
Mária Hamarová
1.
Peter Bajči
16.
Dagmar Ladániová
2.
Marta Bartová
17.
Darina Macáková
3.
Ladislav Bednár
18.
Mária Macáková
4.
Marián Belko
19.
Marta Magová
5.
Peter Benc
20.
Božena Malá
6.
Vladimír Cigáň
21.
Jozef Marko
7.
Elena Fábryová
22.
Helena Mésárošová
8.
Veronika Fojtíková
23.
Jozef Róza
9.
Terézia Jókaiová
24.
Miloš Šmirjak
10.
Ján Juhás
25.
Robert Štefanec
11.
Gabriela Kišová
26.
Milan Šulík
12.
Otília Komáromyová
27.
Helena Šulková
13.
Helena Kozická
28.
Ľubica Šulková
14.
Helena Kramárová
29.
Mária Trnková
15.
Katarína Kravárová
30.
Gabriela Trungelová
14.
Marta Lűleiová
15.
Anton Minár
16.
Alena Minárová
Triedny učiteľ:
17.
Janka Minárová
Ján Urda
18.
Iveta Muchová
19.
Jozef Pataky
20.
Jaroslava Porubská
21.
Eva Raková
22.
Ľubomír Šabík
23.
Alojz Štrba
24.
Anna Trnková
25.
Janka Trubíniová
26.
Tatiana Tužinská
27.
Zdena Urbanová
28.
Ján Űrge
29.
Eva Václavová
30.
Ľubica Vargová
31.
Emília Vaškovičová
32.
Alexander Zábojník
33.
Jozefína Záhorská
1974-1978
1.
Peter Andrla
2.
Eva Balková
3.
Juraj Baráth
4.
Ľubomír Blecha
5.
Martin Demeš
6.
Alena Demešová
7.
Július Duchoň
8.
Margaréta Gaálová
9.
Anna Gaťášová
10.
Kornel Hamar
11.
Anton Kóša
12.
Alžbeta Kramárová
13.
Ľubica Lužicová
1975-1979
Triedna učiteľka:
Valéria Rakovská
1.
Vincent Abrman
12.
Zdenka Kurťáková
2.
Gabriela Babulicová
13.
Soňa Lukáčová
3.
Anastázia Sádecká
14.
Agata Macáková
4.
Mária Figlerová
15.
Karol Mede
5.
Gašpar Franc
16.
Irena Záhorská
6.
Gabriela Fűleová
17.
Mária Sádovská
7.
Monika Hradecká
18.
Brigita Sojková
8.
Hugo Hurtoň
19.
Richard Špendel
9.
Ján Chovan
20.
Dagmar Tóthová
10.
Zuzana Izáková
21.
Oľga Vojteková
11.
Tibor Kráľ
22.
Dana Záhorská
1975-1979
Triedny učiteľ:
Ján Jeseničan
1.
Daniela Eliašová
2.
Gabriela Eliašová
3.
Silvia Fruniová
4.
Magdaléna Gábrišová
5.
Anna Gašparovičová
6.
Rudolf Hečko
7.
Dana Kálnayová
8.
Helena Kardošová
9.
Klaudia Kertészová
10.
Dana Klimešová
11.
Ľubomíra Kullačová
12.
Miloš Murančík
13.
Jozef Pastier
14.
Anna Solárová
15.
Ivan Szabó
16.
Eva Šeptáková
17.
Vlasta Trabalíková
18.
Jana Zuzulová
1976-1980
Triedna učiteľka:
Jarmila Reichelová
1.
Nadežda Andrlová
12.
Xénia Kováčová
2.
Blažena Dobrotinová
13.
Jaroslav Kráľ
3.
Daniela Drgoňová
14.
Štefan Ladáni
4.
Mária Dudášová
15.
Katarína Lenartová
5.
Eva Gatyášová
16.
Soňa Magová
6.
Tibor Herc
17.
Ľubica Malá
7.
Lidia Horváthová
18.
Milan Matuška
8.
Katarína Jeseničanová
19.
Mária Mikleová
9.
Mária Kardošová
20.
Helena Sunegová
10.
Ivan Klas
21.
Katarína Števonková
11.
Ľubomír Kováč
22.
Dionýz Urbanský
1977-1981
Triedny učiteľ:
Jozef Chudý
1.
Renáta Bartová
2.
Ingrid Borszékyová
3.
Dušan Broško
4.
František Cigáň
5.
Mariana Čajková
6.
Gabriela Dolníková
7.
Katarína Fűleová
8.
Peter Handzuš
9.
Miroslav Holka
10.
Slavomíra Horníková
11.
Vladimír Kartusek
12.
Alena Krčmárová
13.
Peter Kunkela
14.
Zuzana Kačkovičová
15.
Gabriela Lűleiová
16.
Alica Matušková
17.
Eliška Meňhartová
18.
Gabriela Péliová
19.
Tatiana Pilková
20.
Jozef Porubský
21.
Beata Sojková
22.
Vladimír Šebeň
23.
Ladislav Veterány
24.
Darina Zuzulová
1978-1982
Triedna učiteľka:
Valéria Rakovská
1.
Beata Matušková
19. Eva Obertová
2.
Dušan Dobrotina
20. Milan Pichňa
3.
Vladimír Furka
21. Janka Rapavá
4.
Iveta Fűleová
22. Ladislav Reichel
5.
Tatiana Hitková
23. Štefan Roško
6.
Iveta Klasová
24. Anna Sabová
7.
Jana Kluková
25. Juraj Szabó
8.
Ľudmila Knoteková
26. Tatiana Šarišská
9.
Mária Koprdová
27. Vladimír Šlachta
10. Zuzana Koprdová
28. Oto Štefanec
11. Judita Kóšová
29. Alena Cagáňová
12. Štefan Kubíček
30. Jaroslav Toma
13. Daniel Lukáč
31. Peter Tóth
14. Ivan Lužica
32. Mária Tóthová
15. Mikuláš Marko
33. Vladimír Varga
16. Katarína Mašeková
34. Diana Verešová
17. Ján Matuška
35. Miloš Vojtek
18. Jana Mikleová
36. Igor Zrubec
1979-1983
Triedna učiteľka:
Helena Krehová
1.
Juraj Andrla
2.
Eva Belančíková
3.
Ľubica Belančíková
4.
Zuzana Čajková
17.
Anna Mladá
5.
Juraj Dóri
18.
Jozef Palovčík
6.
Iveta Fábriová
19.
Miroslav Polák
7.
Daniel Farkaš
20.
Elena Reichelová
8.
Ilona Farkašová
21.
Jana Rošková
9.
Iveta Gajdošová
22.
Iveta Sojková
10.
Alica Hamarová
23.
Daniela Solárová
11.
Rastislav Horička
24.
Dušan Tichanský
12.
Zuzana Hudecová
25.
Gabriela Trubíniová
13.
Erika Keméňová
26.
Jozef Turček
14.
Daniela Klimantová
27.
Ľuboš Vereš
15.
Jozef Kráľ
28.
Veronika Zrubcová
16.
Katarína Lukáčová
1980-1984
Triedny učiteľ:
František Lörinczi
1.
Eva Dobošová
13.
Imrich Maťo
2.
Zuzana Galambiovská
14.
Darina Mistríková
3.
Štefan Hajdu
15.
Gabriela Plothová
4.
Tatiana Jurčová
16.
Eva Porubská
5.
Ivana Juríková
17.
Milan Prieložný
6.
Iveta Karšaiová
18.
Nataša Sluková
7.
Katarína Kubíčková
19.
Helena Tóthová
8.
Juraj Kunkela
20.
Jozef Trubíni
9.
Monika Legátová
21.
Lýdia Trubínyiová
10.
Iveta Líšková
22.
Ján Valkovič
11.
Helena Maďarová
23.
Iveta Vojtková
12.
Dana Matušková
24.
Oľga Poláková
1981-1985
Triedny učiteľ:
Jozef Chudý
1.
Roman Beňuš
2.
Soňa Bujalková
3.
Alena Czapalová
18.
Alena Madolová
4.
Miroslava Ćernáková
19.
Pavol Marko
5.
Blažena Dinnyesová
20.
Ondrej Minárik
6.
Júlia Ďurická
21.
Pavol Mladý
7.
Gabriela Eliášová
22.
Jana Ragasová
8.
Magdaléna Friedlová
23.
Ivan Solár
9.
Peter Fritz
24.
Róbert Szolnoki
10.
Mária Gatyásová
25.
Ivana Šipláková
11.
Monika Horičková
26.
Ingrid Šponiarová
12.
Eva Hrašnová
27.
Viera Tóthová
13.
Ivan Huszár
28.
Tatiana Urbanová
14.
Peter Kapsa
29.
Klaudia Urgeová
15.
Anna Kenderová
30.
Miroslav Verneš
16.
Jozef Kráľ
31.
Jozef Vnuk
17.
Mário Lörinczi
1982-1986
Triedna učiteľka:
Lýdia Poljovková
1.
Richard Austen
14.
Juraj Kazimír
2.
Peter Bajla
15.
Beáta Koprdová
3.
Jaroslav Beláň
16.
Iveta Kostolániová
4.
Jana Bystrická
17.
Mária Lűleiová
5.
Eva Cagáňová
18.
Zuzana Nádasdiová
6.
Iveta Cziborová
19.
Július Pavlov
7.
Renáta Černáková
20.
Gabriela Poljačiková
8.
Beáta Gedaiová
21.
Jana Studená
9.
Roman Gróf
22.
Marián Szabó
10.
Mária Grúnerová
23.
Robert Šivo
11.
Tibor Hamar
24.
Jarolím Šutka
12.
Dana Horňáková
25.
Viktor Tomčányi
13.
Vladimír Javorník
26.
Anna Zábranská
1983-1987
Triedny učiteľ:
Ján Trojan
1.
Ľubomíra Blašková
2.
Milan Brédik
3.
Ľuboš Chromý
4.
Andrea Legátová
5.
Bohuš Obert
19.
Eva Miklová
6.
Dana Sládečková
20.
Boris Ragas
7.
Carmen Sládeková
21.
Jarmila Szabóová
8.
Jana Urdová
22.
Katarína Vargová
9.
Jaroslav Urge
23.
Iveta Závodska
10.
Zuzana Bombiczová
24.
Milan Doboš
11.
Marián Ševčík
25.
Monika Bogyóová
12.
Mária Zelenayová
26.
Jarmila Zaťková
13.
Danica Múdra
27.
Mária Juhászová
14.
Jana Nilašová
28.
Zuzana Kováčová
15.
Mária Solčianská
29.
Daniela Sádovská
16.
Eugen Trajtel
30.
Jana Švecová
17.
Dalibor Kán
31.
Alena Čurdová
18.
Janka Matušková
1984-1988
Triedna učiteľka:
Valéria Rakovská
1.
Róbert Baláži
17.
Ivan Kubíček
2.
Ingrid Boďová
18.
František Lörinczi
3.
Ivana Bogyóvá
19.
František Machajdík
4.
Jana Citoríková
20.
Štefan Mesároš
5.
Janka Černáková
21.
Miroslava Nagyová
6.
Jana Červenová
22.
Izolda Sládečeková
7.
Roman Dolník
23.
Dana Studená
8.
Klára Ďurišová
24.
Mária Svitačová
9.
Júlia Fehérová
25.
Peter Škorník
10.
Erika Fűleová
26.
Roman Šulka
11.
Renáta Gardianová
27.
Jana Tóthová
12.
Zuzana Huňadiová
28.
Dušan Varga
13.
Ľudmila Chrenková
29.
Dana Zrubcová
14.
Jozef Kluka
30.
Henrieta Ragasová
15.
Ľuboš Korčok
31.
Anikó Szántóová
16.
Adriana Kováčová
1985-1989
Triedna učiteľka:
Helena Krehová
1.
Silvia Baťalíková
11.
Alena Plaštiaková
2.
Iveta Borovská
12.
Daniela Poláková
3.
Iveta Drapáková
13.
Marianna Sárazová
4.
Mariana Fojtíková
14.
Marcela Sládečeková
5.
Mária Havetová
15.
Andrea Smutná
6.
Lucia Hríbiková
16.
Miroslava Šulková
7.
Eva Macáková
17.
Veronika Uhrovská
8.
Adriana Neirurerová
18.
Ingrid Vnučková
9.
Mariana Némethová
19.
Adriana Vrtáková
10.
Oľga Oremová
1985-1989
Triedny učiteľ:
Jozef Chudý
1.
Richard Béreš
12.
Marta Mányiová
2.
Dagmar Borszékyová
13.
Jana Miklóšová
3.
Helena Burianová
14.
Daniela Nemšovská
4.
Ľubica Ferková
15.
Klaudia Plánková
5.
Eva Gedaiová
16.
Rastislav Požgaj
6.
Angela Guzmická
17.
Ladislav Rehák
7.
Ingrid Habudová
18.
Richard Szórad
8.
Andrej Hradňanský
19.
Lívia Ševčíková
9.
Roman Huszár
20.
Monika Šugárová
10.
Róbert Chudý
21.
Iveta Talapková
11.
Peter Mácsay
22.
Katarína Trubíniová
1986-1990
Triedna učiteľka:
Lívia Lichnerová
1.
Renata Baková
2.
Jozef Bartko
3.
Martin Baťalík
4.
Tatiana Czapalová
5.
Jana Gatyasová
6.
Soňa Kleskeňová
7.
Jana Klimantová
14.
Michal Sucháň
8.
Miroslav Kotrus
15.
Simona Švecová
9.
Eva Korgová
16.
Adriana Urbanová
10.
Miroslava Korgová
17.
Mária Víziová
11.
Jana Murgašová
18.
Marta Zajacová
12.
Katarína Ostrčilová
19.
Ľudovít Pecho
13.
Daniela Slováková
20.
Marek Pihulič
1986-1990
Triedna učiteľka:
Lýdia Poljovková
1.
Branislav Bányi
11.
Miroslav Raček
2.
Jana Čriepková
12.
Angelika Szabóová
3.
Želmíra Gaálová
13.
Tatiana Šimuneková
4.
Jana Gáliková
14.
Erika Švecová
5.
Roman Hudec
15.
Gabriela Trenčanská
6.
Margaréta Karvayová
16.
Andrea Vrabková
7.
Sidónia Langheiterová
17.
Marián Zachar
8.
Andrea Nagyová
18.
Mriam Zrubcová
9.
Angelika Péliová
19.
Eva Francová
10.
Henrich Pohronský
1987-1991
Triedna učiteľka:
Darina Madleňáková
1.
Silvia Baráthová
14.
Žaneta Meňhartová
2.
Miroslav Bystrický
15.
Peter Podsedlý
3.
Jana Cibirová
16.
Imrich Presinszky
4.
Richard Czíria
17.
Branislav Sasko
5.
Rastislav Demeš
18.
Erik Solár
6.
Anna Domianová
19.
Anetta Striešková
7.
Božena Eichlerová
20.
Jana Szabová
8.
Zuzana Grácová
21.
Adriana Škablová
9.
Slávka Hamarová
22.
Andrea Tinesová
10.
Pavol Hegedűš
23.
Stanislava Vajdová
11.
Adriana Kramárová
24.
Mário Valach
12.
Dana Kriváňová
25.
Martin Zradula
13.
Jozef Liday
1987-1991
Triedna učiteľka:
Eliška Matušková
1.
Stanislava Balážová
12. Tatiana Machová
2.
Peter Bartek
13. Jana Mandzelová
3.
Mária Bratová
14. Ladislav Mikla
4.
Vladimíra Ferenczyová
15. Mária Peceková
5.
Renáta Grófová
16. Eva Péliová
6.
Daniela Herhová
17. Lucia Schmidtová
7.
Andrea Holková
18. Eva Somorová
8.
Erika Keméňová
19. Patrik Šantavý
9.
Roman Krivánek
20. Milan Titka
10. Juraj Kúdela
11. Peter Macák
21. Peter Tóth
1988-1992
Triedny učiteľ:
Ján Trojan
1.
Richard Bako
2.
Erika Csankyová
3.
Sylvia Dostálová
4.
Martina Drgoňová
5.
Gabriel Farkas
17.
Ľubica Némethová
6.
Jarmila Galabová
18.
Radoslav Požgaj
7.
Martina Galabová
19.
Martina Račeková
8.
Ján Gyepes
20.
Zuzana Rafajová
9.
Monika Hanzelová
21.
Róbert Strieška
10.
Roman Hegedűš
22.
Karol Šlachta
11.
Viera Ivanová
23.
Andrea Štefáková
12.
Mária Juríková
24.
Martina Šulková
13.
Pavel Kováč
25.
Radoslav Trubíni
14.
Ľudmila Lakatošová
26.
Slavka Vaškovičová
15.
Ladislav Macák
27.
Miroslava Zrubcová
16.
Daniel Návojský
1988-1992
Triedna učiteľka:
Valéria Rakovská
1.
Radovan Baláž
2.
Mária Částová
3.
Zuzana Částová
12.
Marek Kročka
4.
Pavol Černák
13.
Monika Madurkayová
5.
Mária Čierna
14.
Erik Mentel
6.
Miroslava Gughová
15.
Ivona Mesárošová
7.
Cyril Hrnčár
16.
Diana Neirurerová
8.
Zuzana Janecová
17.
Diana Okosyová
9.
Jana Jarošková
18.
Sylvia Vojteková
10.
Klaudia Kostolániová
19.
Pavol Zajac
11.
Stanislav Krajmer
20.
Diana Žiačiková
1989-1993
Triedna učiteľka:
Viera Tóthová
1.
Nadežda Briešková
2.
Zuzana Čurgalyová
3.
Dana Fraňová
4.
Jaroslav Fritz
5.
Peter Gašparovič
6.
Vladimíra Gažová
7.
Peter Ivan
8.
Božena Konvitová
9.
Elena Kružlíková
16. Slavka Slováčiková
10. Ivana Matušková
17. Jana Somorová
11. Peter Miklóssy
18. Viera Šafárová
12. Eduard Muráni
19. Miroslava Šemeláková
13. Alena Nagyová
20. Monika Števková
14. Alexandra Pohronská
21. Branislav Vrabko
15. Marianna Rajnohová
1989-1993
Triedny učiteľ:
Ľuboš Németh
1.
Branislav Bogyó
4.
Katarína Juráková
2.
Gabriela Fűleová
5.
Katharina Koliová
3.
Marián Hitka
6.
Katarína Koprdová
7.
Peter Kozlík
15.
Viera Műllerová
8.
Zuzana Kozlíková
16.
Ingrid Nádaská
9.
Eva Kúdelová
17.
Adnrea Petrovičová
10.
Milan Kuťka
18.
Ingrid Senická
11.
Stanislava Lincmaierová
19.
Csilla Szabóová
12.
Katarína Madurkayová
20.
Zuzana Uhliariková
13.
Marek Major
21.
Róbert Záhon
14.
Miriam Melišková
22.
Eliška Baťalíková
1990-1994
Triedna učiteľka:
Jarmila Reichelová
1.
Artúr Bakó
14. Jozef Kubrík
2.
Ján Bartík
15. Juraj Lastič
3.
Radoslav Benč
16. Timea Marková
4.
Andrea Cisárová
17. Jana Mašeková
5.
Zuzana Černáková
18. Patrik Mesároš
6.
Jana Dobrotinová
19. Aneta Mikleová
7.
Miroslava Gaálová
20. Ladislav Nagy
8.
Jaroslav Gajdoš
21. Rastislav Raček
9.
Zuzana Gašparovičová
22. Marcel Schmidt
10. Miriam Gaťášová
23. Juraj Valach
11. Andrea Hugyiková
24. Ivana Vančovská
12. Stanislava Kajabová
25. Monika Varšanyiová
13. Ivana Keméňová
26. Štefan Zvalo
1991-1995
Triedny učiteľ:
Jozef Chudý
1.
Tibor Bako
14.
Dušana Kosibová
2.
Mária Beková
15.
Marián Kotrla
3.
Eva Bilicová
16.
Katarína Kozárová
4.
Peter Cagáň
17.
Jana Kráľová
5.
Martin Čaprda
18.
Petra Lazarová
6.
Daniel Darnady
19.
Ľubica Meňhartová
7.
Henrieta Ďuriačová
20.
Jana Miklossyová
8.
Nikoleta Fintová
21.
Ivana Olšanská
9.
Róbert Fojtík
22.
Patrícia Paráková
10.
Lucia Haluzová
23.
Henrieta Petrovičová
11.
Martina Chovancová
24.
Viera Ranincová
12.
Jozef Chudý
25.
Marta Rutkovská
13.
Martina Kolláriková
26.
Henrieta Šelingerová
1991-1995
Triedna učiteľka:
Lívia Lichnerová
1.
Peter Áč
14. Zuzana Chladná
2.
Beáta Baráthová
15. Alexander Kántor
3.
Sylvia Beláňová
16. Alexander Kolár
4.
Daniela Beneová
17. Milan Kotek
5.
Dáša Bonišová
18. Ľubica Krehová
6.
Peter Botka
19. Mário Oslanec
7.
Eva Bystrická
20. Natália Pudelková
8.
Andrea Čeryová
21. Marián Rapavý
9.
Stanislava Čurgaliová
22. Lenka Slivkaničová
10. Štefan Foltán
23. Jana Vaneková
11. Peter Gajdošík
24. Mária Vojteková
12. Ivana Gajdošová
25. Erik Štiglinc
13. Katarína Gajdošová
1992-1996
Triedna učiteľka:
Helena Krehová
1.
Jozef Andy
2.
Karol Bachan
3.
Tatiana Balážová
4.
Božena Ballová
5.
Silvia Candráková
6.
Michal Čanky
7.
Jana Dulayová
8.
Martina Elčíková
9.
Eva Gergelová
10.
Iveta Hrivňáková
11.
Martina Chudovanová
12.
Štefan Jedlička
13.
Vladimíra Krajčíková
14.
Dagmar Kučerová
15.
Miriam Labdíková
16.
Martina Machatová
17.
Diana Maťová
18.
Lenka Nováková
19.
Natália Okenková
20.
Martin Slováčik
21.
Erika Šimáková
22.
Terézia Šimková
23.
Beata Šinková
24.
Martin Tóth
25.
Jana Uhrecká
26.
Miroslav Vorel
27.
Zuzana Vargová
28.
Martina Záhorská
1992-1996
Triedny učiteľ:
Jozef Chudý
1.
Tomáš Csizmadia
4.
Ivan Gašparík
2.
Slávka Dubayová
5.
Katarína Gašparíková
3.
Andrej Gajdoš
6.
Soňa Haluzová
7.
Erika Harvanová
18.
Ľuboš Oťapka
8.
Štefan Havran
19.
Ivana Pavlíková
9.
Miroslava Hrašková
20.
Katarína Pichňová
10.
Erika Chrenková
21.
Eva Szabóová
11.
Pavol Jedlička
22.
Nina Šabíková
12.
František Kiščík
23.
Peter Tóth
13.
Silvia Komáromyová
24.
Marcela Urbanová
14.
Peter Kročka
25.
Július Vágai
15.
Marcel Matejov
26.
Milan Zajac
16.
Peter Mudrák
27.
Zuzana Zetochová
17.
Juraj Nozdrovický
1993-1997
Triedna učiteľka:
Regina Kráľová
1.
Justín Antalík
11.
Jaroslav Kozlík
2.
Emília Baldovská
12.
Vladimíra Kriváčková
3.
Martina Balková
13.
Peter Macák
4.
Mojmír Bíro
14.
Viktória Maceková
5.
Peter Brindza
15.
Sylvia Matušíková
6.
Dagmar Čičová
16.
Ľubor Pilárik
7.
Ivan Drdoš
17.
Karel Rambousek
8.
Sylvia Federičová
18.
Juraj Rybanský
9.
Zuzana Klimantová
19.
Lenka Štefániková
10.
Alena Koreňová
1993-1997
Triedny učiteľ:
Ľuboš Németh
1.
Chulúd Mumír Abbasová
13.
Silvia Pastierová
2.
Michaela Baracká
14.
Tomáš Raček
3.
Dušana Hodrušská
15.
Anna Gedaiová
4.
Štefan Ilko
16.
Denisa Solárová
5.
Katarína Kollárová
17.
Miroslav Šranko
6.
Beata Kováčová
18.
Miloslav Švec
7.
Zuzana Kučová
19.
Miroslav Tároš
8.
František Lehotský
20.
Tomáš Tóth
9.
Štefan Matuška
21.
Andrej Urbanovský
10.
Mária Mikleová
22.
Marek Vašš
11.
František Nagy
23.
Naďa Windischová
12.
Katarína Páleníková
1994-1998
Triedna učiteľka:
Lívia Lichnerová
1.
Juraj Blízik
16. Jozef Struhár
2.
Ľubica Fáberová
17. Miriam Svoradová
3.
Martin Fábry
18. Ľubica Šrámeková
4.
Ľubica Holková
19. Martin Štiglinc
5.
Ján Hruškovič
20. Ján Švec
6.
Stanislava Husárová
21. Zdenka Tarrová
7.
Marianna Jalakšová
22. Eva Tatayová
8.
Juraj Kováč
23. Eva Turanová
9.
Katarína Kováčová
24. Tomáš Valach
10. Dušana Lešková
25. Lucia Vodrážková
11. Katarína Maďarová
26. Ivana Vojteková
12. Karol Malý
27. Daniel Beláň
13. Peter Pénzeš
28. Margaréta Šlosárová
14. Radoslav Pogran
15. Darina Starčeková
1995-1999
Triedna učiteľka:
Monika Bogyoóvá
1.
Martina Bandziová
18.
Ivana Matušková
2.
Martin Cigáň
19.
Miroslav Meluš
3.
Peter Csizmadia
20.
Miroslav Moravčík
4.
Juraj Eliáš
21.
Peter Mucha
5.
Katarína Gajdošová
22.
Marián Stano
6.
Martina Hamarová
23.
Katarína Sýkorová
7.
Michaela Hegedűšová
24.
Lenka Švecová
8.
Marta Henteková
25.
Marián Tinák
9.
Andrej Hrnčiarik
26.
Juraj Turan
10.
Jaroslav Chamrad
27.
Veronika Valenčáková
11.
Juraj Jamrich
28.
Petronela Váryová
12.
Darina Jókútyová
29.
Jela Vávrová
13.
Ľudmila Klincová
30.
Katarína Vašková
14.
Martin Krčmár
31.
Zuzana Žáčiková
15.
Lucia Kúdelová
32.
Angelika Kučová
16.
Tibor Lieskovský
17.
Slávka Lukáčová
1996-2000
Triedna učiteľka:
Anna Uhríková
1.
Zuzana Blaškovičová
17.
Jana Kovalčíková
2.
Katarína Bojdová
18.
Jana Krahulcová
3.
Peter Boldiš
19.
Stanislav Král
4.
Roland Brhlík
20.
Katarína Kuťková
5.
Katarína Bujalková
21.
Eva Magyarová
6.
Peter Ciglan
22.
Mária Mrkvicová
7.
Petra Crhová
23.
Miroslav Oťapka
8.
Naďa Čechovičová
24.
Peter Privalinec
9.
Lucia Čižmáriková
25.
Katarína Sádovská
10.
Marek Filipčík
26.
Peter Starovič
11.
Jana Jančiarová
27.
Marcela Šajtlavová
12.
Aurel Jansčák
28.
Miroslava Štrbová
13.
Juraj Juhás
29.
Juraj Tinák
14.
Oliver Juhás
30.
Karin Vargová
15.
Jaroslava Karáčová
31.
Gabriela Vnučková
16.
Ľubica Kováčiková
32.
Dušan Vrabec
1992-2000
Triedna učiteľka:
Eliška Matušková
1.
Zuzana Bajaníková
15.
Dana Kozayová
2.
Martin Balážik
16.
Kristína Kročková
3.
Lucia Bandziová
17.
Ľuboš Libiak
4.
Marián Belko
18.
Petra Magyarová
5.
Lenka Császárová
19.
Jana Pevná
6.
Mária Eliášová
20.
Peter Puškár
7.
Martin Gajdoš
21.
Juraj Solár
8.
Marek Gallik
22.
Lucia Straková
9.
Erika Gatyášová
23.
Juraj Trubíni
10.
Tomáš Goda
24.
Michal Trubíni
11.
Katarína Husárová
25.
Xavier Trungel
12.
Denisa Imreová
26.
Eva Záhorská
13.
Klaudia Kadilovská
27.
Lucia Žáková
14.
Daniela Kéryová
1997-2001
Triedny učiteľ:
Boris Ragas
1.
Jana Baková
15.
Matáš Nagy
2.
Andrea Fűleová
16.
Jana Pagáčová
3.
Darina Gézeová
17.
Soňa Pavlíková
4.
Tamara Gončarová
18.
Barbora Pernecká
5.
Michal Havala
19.
Jozefína Petrášová
6.
Mária Havranová
20.
Tomáš Pénzeš
7.
Jana Ivanová
21.
Alena Repárová
8.
Andrea Janíčková
22.
Juraj Senka
9.
Juraj Jánošík
23.
Anna Stolárová
10.
Tatiana Juríková
24.
Miroslava Šebová
11.
Katarína Lakatošová
25.
Mária Valašíková
12.
Matej Levák
26.
Martin Vraniak
13.
Silvia Magyarová
27.
Kamil Zeman
14.
Juraj Miček
1993-2001
Triedna učiteľka:
Beáta Békésiová
1.
Ľuboš Botka
14.
Miroslav Nagy
2.
Ivana Gálová
15.
Juraj Nožár
3.
Katarína Havettová
16.
Miriam Pevná
4.
Pavol Hudec
17.
Martin Porubský
5.
Tomáš Jamrich
18.
Lucia Skačanová
6.
Andrej Kmeť
19.
Mária Šimoneková
7.
Emília Kosibová
20.
Lucia Štefániková
8.
Ján Kramár
21.
Veronika Trungelová
9.
Aneta Kramárová
22.
Filip Valach
10.
Juraj Lieskovský
23.
Eva Zajacová
11.
Soňa Malá
24.
Zuzana Zhorelová
12.
Andrej Mórocz
25.
Katarína Žibritovská
13.
Martin Mórocz
1998-2002
Triedna učiteľka:
Klaudia Balážová
1.
Mária Ácsová
16.
Martina Slišková
2.
Erika Babulicová
17.
Zuzana Slivkaničová
3.
Martina Cigáňová
18.
Zuzana Solčianska
4.
Michaela Dočkalová
19.
Peter Szabó
5.
Jana Ferencová
20.
Hana Šáriková
6.
Peter Gajdoš
21.
Silvia Šípošová
7.
Lucia Horníková
22.
Peter Škoda
8.
Michal Hudec
23.
Peter Števanka
9.
Martin Juhás
24.
Alexandra Švecová
10.
Lucia Kalecová
25.
Vanda Urbanovská
11.
Mária Kríková
26.
Juraj Vojtek
12.
Martina Kuťková
27.
Miriama Vojtušová
13.
Martina Liptáková
28.
Martina Chrančoková
14.
Tomáš Pecek
29.
Jozef Lőbb
15.
Simona Pittnerová
1994-2002
Triedny učiteľ:
Adrián Ballay
1.
Lucia Bartovičová
13.
Katarína Laurová
2.
Andrea Bogyová
14.
Michal Libiak
3.
Lucia Cigáňová
15.
Zuzana Mališková
4.
Margaréta Csiffáryová
16.
Silvia Neuročná
5.
Jana Fojtíková
17.
Eva Pindesová
6.
Katarína Galabová
18.
Andrea Sedláková
7.
Gabriela Hruškovičová
19.
Martin Šrank
8.
Róbert Huran
20.
Martin Šulka
9.
Jozef Chúťka
21.
Anna Uhliarová
10.
Lenka Ivanová
22.
Igor Urminček
11.
Jana Kramárová
23.
Petra Vojteková
12.
Igor Kyta
24.
Anna Vrzalová
1995-2003
Triedna učiteľka:
Ivana Semjanová
1.
Patrícia Balážiová
17.
Mária Lukáčová
2.
Lenka Bónová
18.
Lenka Mackovičová
3.
Soňa Borbélyová
19.
Erika Mácsayová
4.
Andrej Botlik
20.
Gabriela Martišková
5.
Andrea Čuková
21.
Milena Matušková
6.
Michal Demeš
22.
Miroslav Mesároš
7.
Zuzana Ďurčeková
23.
Lívia Mesková
8.
Klaudia Husárová
24.
Lucia Minárová
9.
Veronika Husárová
25.
Anna Nádaždyová
10.
Katarína Chlpíková
26.
Vojtech Pagáč
11.
Judita Jókaiová
27.
Michaela Plaštiaková
12.
Lívia Jókayová
28.
Andrea Rácová
13.
Petra Káčerová
29.
Zuzana Zajíčková
14.
Peter Kevély
30.
Viera Závodyová
15.
Dominika Kičková
31.
Jana Zimová
16.
Ľubica Klimantová
32.
Nina Žáková
2000-2004
Triedny učiteľ:
Ľudovít Kmeťo
1.
Ján Bako
16.
Slávka Martiniková
2.
Lucia Bossiová
17.
Silvia Meráková
3.
Peter Gatyáš
18.
Lucia Mišáková
4.
Matúš Gažo
19.
Veronika Pernecká
5.
Viera Gábrišová
20.
Alexander Samochin
6.
Mária Hoppanová
21.
Tomáš Sedlák
7.
Zlatica Hoppanová
22.
Ivana Senešiová
8.
Tatiana Imreová
23.
Filip Sládeček
9.
Róbert Jančovič
24.
Juraj Slovák
10.
Mojmír Kačák
25.
Miroslava Solčianska
11.
Tomáš Krajmer
26.
Pavol Stano
12.
Daniela Kuricová
27.
Kristína Urgeová
13.
Mária Kuťková
28.
Ivan Valach
14.
Martin Lužbeťák
29.
Roman Zima
15.
Peter Maďar
1996-2004
Triedna učiteľka:
Darina
Madleňáková
1.
Michaela Bíňovská
16.
Zuzana Kočkovská
2.
Tomáš Bórik
17.
Darina Kováčová
3.
Martin Bugár
18.
Katarína Kulmonová
4.
Matej Cagáň
19.
Jozef Matuška
5.
Veronika Čengerová
20.
Dominika Matušková
6.
Ivana Černáková
21.
Filip Németh
7.
Lucia Černáková
22.
Tibor Neuročný
8.
Mária Depešová
23.
Tomáš Pilka
9.
Eva Dolníková
24.
Lenka Szemová
10.
Tomáš Ďurovič
25.
Norbert Šišolák
11.
Ľuboš Fábry
26.
Denisa Trubíniová
12.
Judita Fűleová
27.
Miroslava Uhrinová
13.
Marián Gábriš
28.
Danica Urbanská
14.
František Hříbal
29.
Michaela Zlejšiová
15.
Jaroslav Hrubec
2001-2005
Triedna učiteľka:
Mária Khűrová
1.
Ida Ivaničová
2.
Lukáš Hlavička
19.
Lucia Petruchová
3.
Jozef Kobza
20.
Silvia Pevná
4.
Silvia Botková
21.
Lucia Sapárová
5.
Katarína Dávidová
22.
Martin Skačan
6.
Božena Dudášiková
23.
Martin Solár
7.
Miroslav Fábry
24.
Lenka Solčianska
8.
Lukáš Gajdoš
25.
Zuzana Solčianska
9.
Zuzana Handzušová
26.
Silvia Šebeňová
10.
Rudolf Haváč
27.
Zuzana Šebőková
11.
Peter Hudec
28.
Alena Šeferová
12.
Lucia Hudiková
29.
Patrik Špendel
13.
Tomáš Janík
30.
Milan Tinák
14.
Marcel Korec
31.
Pavol Toman
15.
Vladimír Matuška
32.
Daniel Turan
16.
Martin Meňhart
33.
Peter Valkovič
17.
Helena Mladá
34.
Simona Záhonová
18.
Zuzana Ňurciková
1997-2005
Triedna učiteľka:
Ivana Semjanová
1.
Michaela Baráthová
14.
Natália Patakyová
2.
Jana Botková
15.
Juraj Svatík
3.
Juraj Bujdák
16.
Lucia Škorcová
4.
Martin Černák
17.
Nina Štefániková
5.
Soňa Čuková
18.
Pavol Šulík
6.
Dáša Gábrišová
19.
Dominik Švec
7.
Jana Gajdošová
20.
Jana Takáčová
8.
Erik Havetta
21.
Lucia Trungelová
9.
Marek Havetta
22.
Zuzana Uhríková
10.
Lucia Hrušková
23.
Zuzana Urbanová
11.
Jozef Chudý
24.
Martin Vaszarab
12.
Milan Kramár
25.
Michal Závody
13.
Marek Magyar
2002-2006
Triedny učiteľ:
Adrián Ballay
1.
Ivana Arpášová
17.
Alžbeta Kostolániová
2.
Zuzana Baková
18.
Lukáš Kováčik
3.
Viktória Belanová
19.
Tomáš Kováčik
4.
Monika Beňová
20.
Peter Levický
5.
Patrícia Botková
21.
Lucie Nagyová
6.
Milan Držík
22.
Ivana Pavlíková
7.
Martin Fűle
23.
Dalibor Motyčka
8.
Ján Gáfrik
24.
Michaela Pavelková
9.
Matúš Gontko
25.
Eva Számelová
10.
Linda Gronská
26.
Ladislav Szombath
11.
Magdaléna Halásová
27.
Tomáš Šlachta
12.
Michaela Hatinová
28.
Marek Švec
13.
Michal Hoppan
29.
Michal Švec
14.
Andrea Hrvolová
30.
Petra Vašeková
15.
Monika Izáková
31.
Mária Závodská
16.
Zuzana Juriková
2002-2006
Triedny učiteľ:
Boris Ragas
1.
Miroslav Bottka
16.
Zdenka Machajdíková
2.
Viliam Cigáň
17.
Miloš Mažár
3.
Erika Čampaiová
18.
Tomáš Mikle
4.
Juraj Červinka
19.
Dominika Podbehlá
5.
Martin Čík
20.
Juraj Pichňa
6.
Lucia Drgoňová
21.
Michaela Samardžiová
7.
Monika Fačkovcová
22.
Katarína Somogyiová
8.
Tamara Fogadová
23.
Soňa Šajdáková
9.
Dominika Havalová
24.
Veronika Švecová
10.
Jana Holková
25.
Marcel Tkáč
11.
Nora Horváthová
26.
Filip Tóth
12.
Jana Chlupová
27.
Miroslav Valachy
13.
Eva Konečná
28.
Ľubica Valachová
14.
Andrej Kováč
29.
Peter Vöröšvári
15.
Dominik Litvák
30.
Lucia Zrastáková
1998-2006
Triedna učiteľka:
Martina Páleníková
1.
Ladislav Černák
16.
Martin Pápeš
2.
Martina Baginová
17.
Kristína Pauková
3.
Peter Bako
18.
Ján Péli
4.
Dávid Baláži
19.
Stanislava Pilková
5.
Jela Balková
20.
Gabriela Szőkeová
6.
Martina Boháčiková
21.
Kristína Štefániková
7.
Lucia Červenková
22.
Dominika Šulková
8.
Milan Fojtík
23.
Matej Švec
9.
Peter Chlup
24.
Peter Uhrin
10.
Lenka Chrobáková
25.
Katarína Valkovičová
11.
Alena Izsoffová
26.
Richard Varga
12.
Anita Juhásová
27.
Peter Zábojník
13.
Patrícia Kramárová
28.
Ivana Zimová
14.
Andrej Líner
29.
Martina Zlejšiová
15.
Diana Lysayová
30.
Ján Tóth
2003-2007
Triedna učiteľka:
Klaudia Balážová
1.
Daniel Buršák
18.
Zuzana Matušková
2.
Jana Cigáňová
19.
Zuzana Medňánska
3.
Robert Červený
20.
Jana Ondriášová
4.
Urban Dobrotina
21.
Róbert Pavlovič
5.
Soňa Durdíková
22.
Lucia Plothová
6.
Zuzana Fűleová
23.
Gabriela Remišová
7.
Mária Gažiová
24.
Zuzana Smoláriková
8.
Veronika Gažová
25.
Kristína Striešková
9.
Veronika Golhová
26.
Andrej Šlosár
10.
Dávid Hozlár
27.
Aurel Šuba
11.
Zuzana Keleová
28.
Michaela Urdová
12.
Tomáš Klučár
29.
Dalibor Výberči
13.
Lukáš Kráľ
30.
Monika Zemanová
14.
Martina Kuťková
31.
Dana Zimová
15.
Zuzana Lűleiová
32.
Jana Zimová
16.
Ján Machyniak
33.
Martina Zrubcová
17.
Martina Matušková
1999-2007
Triedna učiteľka:
Mária Bašistová
1.
Miroslav Cigán
16.
Lucia Matušková
2.
Mária Fojtíková
17.
Lucia Melišíková
3.
Jana Halabuková
18.
Petra Olšanská
4.
Lukáš Horník
19.
Marek Puškár
5.
Katarína Hrašková
20.
Peter Ševčík
6.
Iveta Chrobáková
21.
Jana Štefunková
7.
Kristína Janečková
22.
Zuzana Štefunková
8.
Kamila Joneková
23.
Ľubomír Švec
9.
Tamara Joneková
24.
Matej Urda
10.
Peter Klimant
25.
Vladimír Varga
11.
Ľubica Koprdová
26.
Miloš Vašíček
12.
Roman Krupa
27.
Martin Záhorský
13.
Michal Lukáč
28.
Dominika Zúborová
14.
Simona Lukáčová
15.
Peter Matuška
2004-2008
Triedna učiteľka:
Anna Uhríková
1.
Ľuboš Babocký
17.
Katarína Kráľová
2.
Karina Baginová
18.
Karolína Lacová
3.
Zuzana Bödörová
19.
Hajnalka Lelkesová
4.
Miroslava Botková
20.
Peter Lűley
5.
Martina Bottková
21.
Vladimír Nagy
6.
Radka Bucková
22.
Lukáš Pecek
7.
Peter Buday
23.
Veronika Pénzešová
8.
Martin Cigáň
24.
Miroslava Poláková
9.
Dominika Dávidová
25.
Mária Šipošová
10.
Katarína Dobrotinová
26.
Peter Šlachta
11.
Ivana Drgoňová
27.
Juraj Špacír
12.
Lukáš Držík
28.
Monika Urgeová
13.
Lujza Ďuricová
29.
Dominika Valkovičová
14.
Miroslava Gajdošová
30.
Eliška Vargová
15.
Lenka Klimantová
31.
Michaela Vargová
16.
Katarína Komová
32.
Peter Výberči
2000-2008
Triedna učiteľka:
Monika Bogyóová
1.
Marek Balogh
16.
Barbora Račeková
2.
Aneta Botliková
17.
Elena Struhárová
3.
Dominika Ciprianová
18.
Barbora Svidroňová
4.
Soňa Csandová
19.
Veronika Szabóová
5.
Juraj Čokyna
20.
Tomáš Šefčík
6.
Matej Gajdoš
21.
Martin Škarba
7.
Martin Jakab
22.
Marek Špacír
8.
Patrik Kelemen
23.
Anna Uhríková
9.
Lukáš Kováč
24.
Tomáš Vall
10.
Lucia Kvapilová
25.
Annamária Vargová
11.
Matej Lörinczi
26.
Martin Vašíček
12.
Jana Mjullerová
27.
Gabriela Zábojníková
13.
Peter Nádaždy
28.
Matej Zajíček
14.
Mária Némethová
29.
Pavol Černák
15.
Juraj Pénzeš
30.
Ľudmila Švecová
2005-2009
Triedna učiteľka:
Dagmar Šranková
1.
Marek Barát
14.
Matej Macák
2.
Michal Botka
15.
Alesja Malakan
3.
Ladislav Borbély
16.
Juraj Matuška
4.
Matej Dudáš
17.
Nikoleta Némethová
5.
Lucia Feherváriová
18.
Michal Sojka
6.
Jakub Furka
19.
Miroslav Solčiansky
7.
Juraj Godál
20.
Jozef Szabó
8.
Matej Golha
21.
Lukáš Šabík
9.
Eva Harová
22.
Peter Uhrin
10.
Vladimír Holan
23.
Ivan Vojtek
11.
Matúš Hudec
24.
Tomáš Vojtek
12.
Marek Chrenko
25.
Michal Vrabec
13.
Peter Jónáš
26.
Jana Zrubcová
2001-2009
Triedny učiteľ:
Ivan Kreškóczi
1.
Dávid Bado
14.
Miloš Krupa
2.
Martin Cigán
15.
Martin Lűlei
3.
Tibor Csuka
16.
Anita Lűleyová
4.
Marianna Červená
17.
Juraj Magula
5.
Michal Dolník
18.
Peter Maron
6.
Martin Hlavačka
19.
Erika Mihalovičová
7.
Martin Horka
20.
Jana Puškárová
8.
Martin Izsóff
21.
Kristián Szerzodi
9.
Dávid Ježkovský
22.
Juraj Škarba
10.
Dušan Kamas
23.
Alexandra Šubová
11.
Tatiana Kluková
24.
Martin Uhrin
12.
Matúš Kováč
25.
Ivana Vašeková
13.
Katarína Kováčová
2006-2010
Triedna učiteľka:
Ivana Semjanová
1.
Zuzana Andrlová
2.
Ivana Babocká
3.
Hana Baloghová
4.
Michaela Budová
5.
Tímea Černayová
6.
Ján Gergel
7.
Radka Hajková
8.
Matúš Horváth
9.
Jozef Husár
10.
Zuzana Chrenová
11.
Veronika Jurkáčková
12.
Ivana Klinčáková
13.
Martin Kostoláni
14.
Lenka Kováčová
15.
Miroslav Krčmár
16.
Simona Kullová
17.
Veronika Levčíková
18.
Jana Lűleyová
19.
Mária Makovická
20.
Dominika Molnárová
21.
Michal Morvay
22.
Zuzana Páleníková
23.
Andrea Patakyová
24.
Katarína Poláková
25.
Jozef Porubský
26.
Katarína Solčianska
27.
Nikola Škablová
28.
Viliam Šlezinger
29.
Kristián Šranko
30.
Miriam Šranková
31.
Romana Štefunková
32.
Miroslava Trungelová
33.
Lucia Uhrinová
34.
Diana Vozárová
35.
Adriana Záhonová
36.
Andrea Zrubcová
2002-2010
Triedna učiteľka:
Mária Khűrová
1.
Dávid Bako
13.
Roman Oravec
2.
Barbora Belovická
14.
Zuzana Rišková
3.
Ľuovít Franta
15.
Peter Sabo
4.
Ondrej Gajdoš
16.
Šimon Sádovský
5.
Lucia Gajdošová
17.
Lukáš Szabó
6.
Zuzana Guzová
18.
Veronika Švecová
7.
Marek Jurkáček
19.
Jakub Tóth
8.
Ľubica Kvaššayová
20.
Alica Tóthová
9.
Paulína Leváková
21.
Martina Ulianková
10.
Marek Lintner
22.
Zuzana Vontorčíková
11.
Lucia Matušková
23.
Jaroslava Zábojníková
12.
Annamária Mazúrová
2007-2011
Triedna učiteľka:
Martina Páleníková
1.
Silvia Uhrová
18.
Zuzana Turčeková
2.
Matúš Tóth
19.
Terézia Račeková
3.
Lenka Šumichrastová
20.
Lenka Barátová
4.
Martin Šefčík
21.
Simona Polyáková
5.
Petronela Szabóová
22.
Peter Mellen
6.
Klaudia Sládečková
23.
Roman Polák
7.
Nikola Sádovská
24.
Karolína Kalincová
8.
Lenka Maďarová
25.
Martin Babocký
9.
Radovan Kováč
26.
Lukáš Dolník
10.
Nikola Karabinošová
27.
Katarína Dumančičová
11.
Michaela Hutkaiová
28.
Lenka Džatková
12.
Ivana Herdová
29.
Ladislav Kováč
13.
Markéta Hajková
30.
Alžbeta Líšková
14.
Daniel Botka
31.
Martina Macáková
15.
Marek Bogyo
32.
Lenka Návojská
16.
Nikoleta Ághová
33.
Jakub Solár
17.
Alexandra Ághová
34.
Zuzana Szabóová
2003-2011
Triedny učiteľ:
Patrik Haller
1.
Dominika Andelová
16.
Angelika Mičeková
2.
Adam Bako
17.
Martin Michna
3.
Adam Csuka
18.
Martin Minda
4.
Richard Fehervári
19.
Viktor Németh
5.
Matúš Furka
20.
Juraj Pataky
6.
Jana Golhová
21.
Anna Polláková
7.
Romana Hudecová
22.
Ján Sádovský
8.
Mário Jamrich
23.
Andrej Semjan
9.
Veronika Kazimírová
24.
Martin Šimunek
10.
Oliver Koprda
25.
Ján Šranko
11.
Adam Kováč
26.
Zuzana Trubíniová
12.
Lucia Kováčová
27.
Mária Vojteková
13.
Nikola Kubovičová
28.
Marcela Vrabcová
14.
Viktor Kvapil
29.
Štefan Zamieška
15.
Matej Lukáč
30.
Elena Zúborová
2004-2012
Triedny učiteľ:
Monika Bogyóová
1.
Adam Jakab
16.
Lukáš Baťo
2.
Andrea Červená
17.
Lukáš Mikulec
3.
Dávid Maťo
18.
Martina Zrubcová
4.
Dominik Jesenič
19.
Michaela Chúťková
5.
Eva Ambrušová
20.
Michaela Matušková
6.
Eva Frantová
21.
Michal Benko
7.
Filip Kevély
22.
Natália Botková
8.
Filip Obert
23.
Peter Pecho
9.
Hana Mesárová
24.
Petra Urbanská
10.
Jozef Remenár
25.
Tatiana Ujhelyiová
11.
Juraj Uhrin
26.
Terézia Fačkovcová
12.
Karin Kurucová
27.
Tomáš Krnčan
13.
Katarína Hlavačková
28.
Zuzana Beskidová
14.
Kristián Formel
29.
Zuzana Čokynová
15.
Lucia Fialková
2008-2012
Triedny učiteľ:
Ľudovít Kmeťo
1.
Dominika Bednárová
17.
Katarína Mácsayová
2.
Maroš Bohumel
18.
Jozef Major
3.
Adam Dóci
19.
Lenka Maková
4.
Beáta Farkašová
20.
Paulína Mašeková
5.
Alexandra Fodorová
21.
Aneta Mrázová
6.
Jakub Gažo
22.
Gabriela Nádašdyová
7.
Ervin Hiller
23.
Monika Plothová
8.
Matej Hudec
24.
Nina Račeková
9.
Michal Kajanovič
25.
Lenka Rapcová
10.
Karina Kobzová
26.
Tatiana Remišová
11.
Zuzana Končálová
27.
Andrea Romanová
12.
Jozef Kováč
28.
Denisa Struhárová
13.
Martina Kralovičová
29.
Lucia Sulíková
14.
Dominika Lenghartová
30.
Michaela Szabóová
15.
Magdaléna Levická
31.
Monika Turčeková
16.
Patrik Lintner
32.
Paulína Uhrinová
2005-2013
Triedna učiteľka:
Darina Madleňáková
1.
Ivan Brunclík
17.
Lucia Lintnerová
2.
Nikoleta Černáková
18.
Lucia Mackovičová
3.
Martina Erniholdová
19.
Erika Meňhartová
4.
Natália Farkašová
20.
Dominika Mihaličková
5.
Petra Gajdošová
21.
Veronika Nádašdyová
6.
Matúš Hajdu
22.
Barbora Novotná
7.
Natália Hajdúová
23.
Štefan Póč
8.
Michal Horník
24.
Ľubica Račeková
9.
Andrej Hosťanský
25.
Veronika Rajbovská
10.
Lucia Hubinská
26.
Monika Remenárová
11.
Dominika Imreová
27.
Marek Slamka
12.
Jakub Ježkovský
28.
Martin Špacír
13.
Natália Koprdová
29.
Marián Trubíni
14.
Eliška Kramárová
30.
Peter Uhrin
15.
Petra Krčmáriková
31.
Viviána Vozárová
16.
Matúš Kudry
2009-2013
Triedny učiteľ:
Boris Ragas
1.
Nikola Arpášová
16.
Zuzana Jelinková
2.
Lucia Baráthová
17.
Dominika Kováčová
3.
Patrícia Betáková
18.
Hana Kráľová
4.
František Bielik
19.
Diana Kubíčková
5.
Adrián Bujalko
20.
Andrea Mladá
6.
Radka Džatková
21.
Lenka Péliová
7.
Monika Feketeová
22.
Veronika Prieložná
8.
Matúš Gajdoš
23.
Adam Sipos
9.
Petra Gajdošová
24.
Laura Svitačová
10.
Ida Havettová
25.
Lukrécia Šabíková
11.
Erika Horváthová
26.
Andrea Šranková
12.
Kristián Hudec
27.
Lucia Vontorčíková
13.
Barbora Husárová
28.
Lucia Zamiešková
14.
Patrik Chudý
29.
Dominika Žiačková
15.
Nikoleta Janáčková
2010-2014
Triedna učiteľka:
Anna Uhríková
1.
Diana Balážová
16.
Nina Poláková
2.
Viktor Baniar
17.
Katarína Reinerová
3.
Matej Buzáš
18.
Barbora Slováková
4.
Dominika Cigáňová
19.
Michaela Stachová
5.
Martina Demešová
20.
Lucia Striešková
6.
Peter Filka
21.
Miroslava Svatíková
7.
Filip Fritz
22.
Oliver Šabík
8.
Patrik Furmánek
23.
Mária Šípošová
9.
Martin Hoppan
24.
Jakub Tóth
10.
Martin Kiš
25.
Patrik Trubíni
11.
Denisa Kollárová
26.
Martina Turčeková
12.
Zuzana Kramárová
27.
Patrícia Uhrecká
13.
Lucia Matisová
28.
Kamila Uhrinová
14.
Alica Mladá
29.
Lenka Ürgeová
15.
Nikolas Nagy
30.
Katarína Záhorská
2006/2010-2014
Triedna učiteľka:
Mária Hritzová, Dagmar Šranková
1.
Magdaléna Abrahamovičová
16.
Tatiana Kráľová
2.
Tomáš Bako
17.
Zuzana Krásna
3.
Mariana Baková
18.
Ivana Magyarová
4.
Martin Bogyo
19.
Matej Martinkovič
5.
Michaela Bónová
20.
Nikoleta Moravčíková
6.
Michal Czapala
21.
Nina Pavlovová
7.
Tomáš Čerňák
22.
Marián Pecho
8.
Terézia Čokynová
23.
Zuzana Pilková
9.
Kristína Farkašová
24.
Nikola Slamková
10.
Patrik Gajdoš
25.
Miroslava Sotoňáková
11.
Denisa Gajdošová
26.
Daniela Szabóová
12.
Marek Hradňanský
27.
Vratko Trubíni
13.
Jarmila Joneková
28.
Marek Uharček
14.
Matej Jurkáček
29.
Radmila Závodyová
15.
Juraj Kazimír
Download

absolventi gymnázia