KRESŤANSKÝ ČASOPIS PRE ŽENY
SVOJÍM ZAMERANÍM JEDINÝ NA SLOVENSKU
PONÚKAME VÁM TIETO MOŽNOSTI PROPAGÁCIE:
V rámci tlačenej verzie časopisu:
A) - inzercia dodaná objednávateľom, rôzny formát. Technické údaje: CMYK, spadavka 5mm, texty v
krivkách, vložené bitmapy 300dpi (cenník je uvedený nižšie)
B) - reklamný populárny článok či rozhovor v rubrikách ako KRÁSA, ZDRAVIE, FINANCIE, RECEPTY, RADY PRE
DOMÁCNOSŤ, kde sa snažíme poskytovať našim čitateľkám aj odbornejšie informácie z týchto oblastí. Je
možná aj kombinácia článku s klasickou reklamou. (cena dohodou, možnosť prípravy článku našimi
redaktorkami)
Na webe: formou banneru či inzerátu. Šírka: pre ľavý stĺpec 190px, pre pravý 211px, stred (len v záložke
linky) 468px, výška: podľa vašej potreby, maximálne však 250px (podmienky a cena dohodou)
Vyhradzujeme si právo reklamu selektovať v súlade s našimi hodnotami.
Vážime si dôveru, ktorú máme u našich čitateliek.
KAŽDÉ ČÍSLO MIRIAM JE LADENÉ TÉMATICKY
PERIODICITA: štvrťročne – marec, jún, september, december
NÁKLAD: 2000 kusov
CIEĽOVÁ SKUPINA: ženy vo veku 25 - 65 rokov, SŠ i VŠ-vzdelané, slobodné, vydaté, matky žijúce v mestách
i na vidieku, celoslovenský záber
DISTRIBÚCIA:
- PREDAJ V KRESŤANSKÝCH KNÍHKUPECTVÁCH V MESTÁCH: Bratislava, Košice, Martin, Námestovo, Nová
Baňa, Piešťany, Prešov, Ružomberok, Trnava, Žilina, Nitra, Lučenec, Humenné, Topoľčany, Prievidza,
Tvrdošín, Snina, Šaštín, Rožňava, Michalovce, Partizánske, Banská Bystrica, Trenčín, Čadca, Spišská Nová
Ves, Púchov
- PREDPLATITELIA v 55 okresoch. Momentálne ich je približne 400.
- PREDAJ NA KRESŤANSKÝCH AKCIÁCH: konferencie, semináre, kostoly
- DARY PRIATEĽOM A ZNÁMYM
KONTAKTY: www.miriam.sk, [email protected], tel. č: 0907 160 854
CENNÍK PROPAGÁCIE V TLAČENEJ VERZII MIRIAM
STRANA
POPIS
CENA V EUR
vonkajšia zadná obálka
celá A5
1 000
vnútorné strany obálky
celá A5
420
vnútorné strany časopisu
celá A5
260
vnútorné strany časopisu
polstránka
140
vnútorné strany časopisu
štvrťstránka
80
vnútorné strany časopisu
jeden stĺpec (z troch na stranu)
95
VYDÁVA: o.z. Slovo pre ženy
ADRESA: Heyrovského 6, Bratislava 841 03
IČO: 30868807
DIČ: 2022269436
Číslo účtu: 2239960854/0200
ISSN: 1337-6632
Evidenčné číslo: EV 2301/08
Download

PONUKA REKLAMY MIRIAM