Zoznam uchádzačov o účasť na ZhC v r. 2013, od ktorých došli (na [email protected])
PPP v stanovenom termíne (od 1.1. 2013 do 2.2.2013)
131- VPH (9 uchádzačov)
CZETMAYER Jozef;
ČERŇAN Pavel
ĎURIŠ Peter
HOLUB Milan
MRVA Jozef
PETRINEC Marián
RÓŽA Peter
VAJČNER Jozef
VALACH Peter
132- VŠV (13 uchádzačov)
133-CHA (55 uchádzačov)
BALLO Ivan
BELHADJ Malek
DEMOVIČ Boris
DOLEŽAL Ján
GABAJ Jozef
HORŇÁK Jozef
KALMA Jozef
KORMAŇÁKOVÁ Ľubica
KRCHNAVÝ Ján
SLOBODOVÁ Eva
SRDOŠ Peter
VOZÁR Juraj
VOZÁR Ferdinand
ADAMKO Igor
BACHLEDA Jozef
BACHLEDOVÁ Mária
BALLO Ivan
BALLO Miloš
BELHADJ Malek
BODENLOSOVÁ Jana
CÍGER Ľubomír
ČIAP Milan
ČIAP Tibor
ČUCHOR Vladimír
DEMOVIČ Boris
DÚBRAVA Juraj
FÁBRYOVÁ Mária
GABAJ Ján
GABAJ Jozef
GAJDOŠOVÁ Ľubica
GOLITKO Lukáš
HORŇÁK Jozef
CHLAPEČKA Marian
CHLAPEČKOVÁ Veronika
IVAN Peter
IVANIČ Miroslav
KALMA Jozef
KEDROVÁ Martina
KIŠŠOVÁ Blanka
KLESKEŇ Martin
KOCVELDA Radovan
KUBICA Boris
KUCHARÍK Dušan
KUCHARIKOVÁ Dana
LADŇÁKOVÁ Jana
MAREJÍČEK Peter
MATEJÍČEK Ján
MATEJÍČKOVÁ Alena
MATEJÍČKOVÁ Veronika
MORAVČÍK Karol
MRÁZIK Karol
MURČEK Viliam
NEZBEDOVÁ Zita
ORSÁGH Dušan
PATSCH Ján
PLANKA Ľubomír
REISER Dušan
RONEC Miroslav
SAMOLEJ Igor
SRDOŠ Peter
STOLLMANN Andrej
SURMANOVÁ Bronislava
ŠULKOVÁ Mária
TOMAN Miroslav
VALACH Ivan
VERSÉGHYOVÁ Anna
VESELÁ Monika
VOZÁR Juraj
134- NSA (11 uchádzačov)
BELHADJ Malek
BODENLOSOVÁ Jana
ČIAP Milan
KALMA Jozef
KOPČÁKOVÁ Anna
KUCHARÍK Dušan
KUCHÁRIKOVÁ Dana
MATZENAUER Tomáš
PETRINEC Marián
STOLLMANN Andrej
VALACH Peter
135 – PAL (25 uchádzačov)
ČECH Vladimír
ČERNÝ Peter
ČIAP Milan
DOLNÁ Viera
ĎURIŠ Peter
FRANK Ladislav
HUDECOVÁ Darina
CHMÚRNA Dáša
KALMA Jozef
KORMAŇÁKOVÁ ľubica
MATLOVIČ Pavel
MAZALOVÁ Marta
MRVA Jozef
MURČEK Viliam
ONDÍK Vladimír
PETRINEC Marián
RÓŽA Peter
STOLLMANN Andrej
SVENTEK Marián
SVITANOVÁ Marta
TARANA Jaroslav
TARANOVÁ Iveta
TURŇA Jozef
VALACH Ivan
VALACH Peter
Modro uvedené mená sú mená tých uchádzačov, ktorí si účasť iba zarezervovali na JeS (17. november 2012, Banská
Bystrica), a nepotvrdili rezerváciu zaslaním PPP, takže sú organizátorom považovaní iba za náhradníkov.. Majú
možnosť (do 22.2.2013) prehlásiť sa na niektorú z ostatných ZhC, s výnimkou cesty č.135, ktorá je plne „obsadená“
Červene vytlačené mená uchádzačov sú mená tých, ktorí neposlali PPP písomnou formou stanovenou v ZIN, a tak
ich tiež budem posudzovať zatiaľ ako náhradníkov.
Zo zostávajúcich 46 uchádzačov o cestu č.133 sa potom ešte i tak vykoná výber podľa „ŠTATÚTU ZhC 2013“ na
konečný počet 38 účastníkov a nezaradeným bude taktiež ponúknutá možnosť „prehlásenia sa“ na iné zatiaľ
nenaplnené ZhC.
Cesty 131, 132 a 134 sa uskutočnia len za podmienky, sa na ne „prehlási“ dostatočný počet náhradníkov
z náhradníkov z cesty č. 133, prípadne ak sa „nájdu“ dodatočne, do 22.2. 2013 ďalší záujemcovia. Je teda
priamo aj na Vás, či sa .cesty uskutočnia.
(3.2.2013) Petrinec Marián, hl. koordinátor KVTS
Download

Zoznam PPP 2013 na www