Turistický oddíl mládeže „Kamarádi“ Pacov
a
Klub českých turistů „Hořec“ Pacov
vás zvou na IXX. ročník akce nazvané
Místo konání: Pacov
Datum akce: 11. - 13. říjen 2013
Spolupořadatelé: ATOM Česká republika
přátelé oddílu TOM Pacov
akce je podpořena Městem Pacov , Asociací TOM ČR
krajem Vysočina a ČSOB
Tento mnohoslibný název pod sebou skrývá tentokrát dvě téměř samostatné akce:
a) závod jednotlivců
b) noční bloudění Vysočinou
Lze se zúčastnit i akce jediné
XXIV.ročník – Turistický závod jednotlivců
Bude to závod, kde kopec je kopcem, azimuty potrápí více než obvykle, a to zejména na
červené trati. Konkurence byla vždy vynikající.
U červené tratě jsou opět úvahy o propojení 2 – 3 kontrol nikoliv značením, ale azimuty a budeme opatrnější!!!!
Termín a místo: sobota 12. října 2013 v okolí Pacova
Kategorie:
nejmladší žactvo ( NŽ )
mladší žactvo ( MŽ )
starší žactvo ( SŽ )
03 a mladší
01-02
99-00
Do
3 km
3-4 km
3-4 km
modrá trať
bílá trať
bílá trať
dorost ( D )
dospělci ( M+Ž )
96-98
95 a starší
6 km
červená trať
červená trať
6 km
U dospěláků upozorňuji na malé přesuny v kategoriích oproti pravidlům TZ u hlídek !!!
Ve všech kategoriích startují jednotlivci, ženy ( dívky ) a muži ( chlapci ) zvlášť .
Podmínky účasti: za zdravotní stav závodníků odpovídá jí jejich vedoucí
Nutné vybavení: buzola a propiska, odpovídající oděv (na obě aktivity)
Hodnocení: první tři v každé kategorii obdrží s diplomem plaketku do osobního vlastnictví,
vítěz pak ještě dostane Putovní plaketu. Další ceny dle možností pořadatele,
V této souvislosti prosíme vítěze závodu z loňského roku o vrácení putovních plaket ořadatelům co
nejdříve – alespoň týden před akcí samotnou. Musíme totiž dodělat další „prostory“ na jména letošních
vítězů. Děkujeme za pochopení. Nečekejte, prosím, až do doby letošní akce.
Finance: cestovné do Pacova řeší každý oddíl samostatně ( přímá dotace ATOM, apod. )
Startovné: 10,- Kč za závodníka
Ubytování: Ve třídách ZŠ Za Branou Pacov za poplatek 40,- Kč za jednu noc a osobu. Vlastní spacák
a karimatka jsou nutností. Ubytovávat se lze již v pátek od 17 hodin. Odjezd musí být nejdél
e v neděli do 10 hodin. Nutnost přezutí!!!
Stravování: Během akce bude ve škole k dispozici bufet ( čaj, káva, sušenky, párky apod.).Ostatní jídlo
si zajistí každý dle svého uvážení. Prosíme o nepoužívání vařičů v prostorách školy, zajděte
do bufetu, kde případně pomohou.
Přihlášky:
Nejdéle do 8. října 2013 na adresu:
Ing. Václav Hrobský, Na Blatech 479, 395 01 Pacov
telefon: 724 335 557
e-mail: [email protected]
[email protected]
[email protected]
Novinka: po čtvrté -závodnická loterie (slosování startovních čísel o sponzorské dary) opět bude
a mohla by být hoooooodně bohatá
Poznámky: - prosíme každou delegaci o jednoho laického rozhodčího (bez poplatku za nocleh)
- po závodě obdrží každý závodník malé občerstvení
- závod se koná za každého počasí (pokud snad nebude hodně moc sněhu)
Program závodu: pátek: od 17 hodin ubytování a předprezentace s úhradou poplatků v ZŠ Za Branou
sobota:zahájení závodů v 10 hodin-možné upřesnění večer před závodem
Prémie: Ten, kdo nezíská ani jednu trestnou minutu v žákovské kategorii (bílá + modrá) i dospělácké
kategorii (červená trať), dostane kvalitní spací pytel. V případě více takových šikulků pak rozhodne los.
Technické zabezpečení:
Závodí se v zásadě podle pravidel a Soutěžního řádu Turistického závodu s těmito úpravami a
upřesněními u jednotlivých kontrol:
"D"
"A"
"L"
Bílá trať + modrá trať
1-16 ( 6x )
4 azimuty
ano
Červená trať
1-32 ( 6x )
4 azimuty
ano
"V"
"U"
"PD"
"TT"
"KPČ"
do 200 metrů
1 pro danou kategorii
vše dle pravidel
1-32 top.a 1-14 tur. (15x )
všechny obrázky + hl.města EU ( 12x )
do 500 m
1 pro danou kategorii
vše dle pravidel
1-64 top. a 1-14 tur. ( 15x )
všechny obrázky + hl.města EU( 12x )
Pořadatel může některou kontrolu vynechat z důvodů technických, klimatických či organizačních.
XXIII.ročník – Noční bloudění Vysočinou
Termín konání: noc mezi sobotou 12. října 2013 a nedělí 13. října 2013 za každého počasí
Místo konání: Sraz u ZŠ Za Branou v Pacově v sobotu 12. října v 17 hodin.
Co vás čeká:
1. Klasický výsadek – party v počtu 2-8 členů nastoupí do autobusu, zaváží si oči přineseným
šátkem ( NUTNÉ !!! ) a pak je za zpěvu tklivých písní tentýž autobus začne rozvážet do blízkého či
vzdálenějšího okolí Pacova ( délku trasy předem zvolíte sami ). Na pokyn šéfa výsadku pak
vystoupí na daném místě a dostanou od něho informaci, kam mají dojít ( naše turistická základna Hutě u
Černého rybníka pod Stražištěm ).
2. Postupný výsadek – skupiny účastníků dostanou mapu prostoru do vzdálenosti 4-5 km od cíle. Na ní
budou vyznačena stanoviště ( cca 10 ) a úkolem účastníků bude, aby jich našli co nejvíce.
3. Po keškách - kdy bude potřeba najít několik “speciálních“ kešek. Zdeje nutno mít potřebnou výbavu
Trasy budou lehké, těžší a těžké, ale hlavně možná v jiné části mapy než roky minulé. O tom, jaké
budou ve skutečnosti rozhodnou Vaše znalosti ve čtení mapy, práci s buzolou, intuici, používání
vlastního mozku a štěstíčka. TABU by měla být chůze po silnicích, procházení vesnicemi. Mluvit byste
měli pouze s policií, vojsky a lesními mužíky. Proto nenechte doma občanské průkazy. Je NUTNO dávat
pozor při přecházení železniční tratě, mostů, případně potoků a řek. Je ZÁKAZ přecházení jezů a chůze
po železniční trati.
K dispozici budou v určitém množství barevné kopie turistické mapy daného prostoru.
V cíli bude hrát country kapela JEZEVCI, k poslechu i tanci. (Tentokráte tak, aby ji zastihli i později
příchozí)
Vybavení: buzola, turistická mapa Pelhřimovsko a Táborsko – omezené množství bude k zapůjčení (
musí tam být Pacov, Košetice, Černovice nebo kombinace Pacov, Košetice, Mladá Vožice ),šátek na
oči, baterka, oblečení dle počasí, náhradní baterie, sváča, pití a další vybavení dle zvyklostí
Finance: startovné činí 50,- Kč (doprava, snad malá upomínka na celou akci – Dovádníček, malé
občerstvení na konci ve formě opečeného opeřence, další občerstvení možno zakoupit v bufetu)
Přihlášky: stejné kontakty jako u Závodu jednotlivců do 8,řijna 2013
V Pacově 3. září 2013
Václav Hrobský – TOM „Kamarádi“ Pacov
Martin Hřebík – KČT Hořec Pacov
Karel Štolba – TOM „Kamarádi“ Pacov
www.tompacov.cz
Vítězové Turistického závodu jednotlivců v Pacově
Nejmladší žáci
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Figalla Vilém
Rychtařík Martin
Houška Václav
Vejrosta Jan
Vejrosta Jan
Novák Michal
Machárek David
Hubáček Pavel
Němeček David
Černáč Miroslav
Novák Milan
Sosnovec Dan
Nekonalo se
Fabian Patrik
Maršík Lukáš
Čapek Vojtěch
Nejmladší žákyně
Bílovec
Kralupy n/V
Borotín
Kralupy n/V
Kralupy n/V
Kralupy n/V
Mikulášovice
Předměřice
Borotín
Kralupy n/V
Pacov
Kralupy n/V
Bílovec
Pacov
Borotín
7 účast.
5 účast.
8 účast.
11 účast.
16 účast.
21 účast.
9 účast.
9 účast.
6 účast.
8 účast.
12 účast.
9 účast.
9 účast.
8 účast.
9 účast.
Mladší žáci
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Rek Vlastimil
Štolba Karel
Vondráček Jiří
Pípal Pavel
Vlachyňský Mich.
Fábera Martin
Benda Michal
Alex Radek
Michal Marek
Tomeček Jan
Fúsek Jakub
Herman Jan
Figalla Vilém
Turský Robert
Dostál Kamil
Mládek Tomáš
Šarlinger Marek
Neufuss Michal
Němeček David
Šmucr Jakub
Genco Ondřej
Nekonalo se
Šebesta Radek
Ondík Patrik
Sviták Jiří
Stejskal Jiří
Razima Jaroslav
Velich Pavel
Velich Pavel
Pípal Pavel
Holejšovský Zd.
Rejlek Tomáš
Rejlek Tomáš
Vlček Lukáš
Vašek Tomáš
Hlaváček Ant.
Tomeček Jan
Diviš Jan
Figalla Vilém
Břežná Romana
Iziášová Žaneta
Pechová Lenka
Mičková Jana
Hofmanová Kristýna
Jarošová Lucie
Slezáková Kamila
Boddivá Kristýna
Sikorová Kristýna
Hřebíková Veronika
Gencová Magdalena
Gencová Magdalena
Nekonalo se
Círalová Anna
Šebestová Zuzana
Šebestová Zuzana
Bílovec
Orlová
Kralupy n/V
Bílovec
Orlová
Bílovec
Předměřice
Orlová
Orlová
Pacov
Orlová
Orlová
7 účast.
12 účast.
5 účast.
8 účast.
16 účast.
12 účast.
9 účast.
18 účast.
4 účast.
7 účast.
9 účast.
10 účast.
Rapšach
Rapšach
Rapšach
11 účast.
14 účast.
13 účast.
Veselí n/L
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Tábor
Orlová
Orlová
Bílovec
Bílovec
Orlová
Předměřice
Předměřice
Kralupy n/V
Orlová
Orlová
Pacov
Orlová
Pacov
Orlová
Kralupy n/V
20 účast.
20 účast.
13 účast.
11 účast.
18 účast.
15 účast.
17 účast.
14 účast.
40 účast.
30 účast.
23 účast.
35 účast.
40 účast.
11 účast.
14 účast.
13 účast.
17 účast.
17 účast.
13 účast.
10 účast.
13 účast.
Orlová
Rapšach
Rapšach
10 účast.
11 účast.
12 účast.
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Pacov
Borotín
Blansko
Orlová
Orlová
Blansko
Borotín
Bílovec
Pelhřimov
Předměřice
18 účast.
17 účast.
6 účast.
8 účast.
9 účast.
11 účast.
14 účast.
9 účast.
16 účast.
22 účast.
10 účast.
16 účast.
21 účast.
26 účast.
Mladší žákyně
Veselí n/L
Pacov
Veselí n/L
Pelhřimov
Veselí n/L
Tábor
Borotín
Blansko
Borotín
Borotín
Kralupy n/V
Bílovec
Bílovec
Bílovec
Předměřice
Pacov
Pacov
Kralupy n/V
Borotín
Plzeň
Orlová
14 účast.
19 účast.
11 účast.
13 účast.
15 účast.
17 účast.
20 účast.
18 účast.
50 účast.
26 účast.
12 účast.
22 účast.
32 účast.
28 účast.
24 účast.
16 účast.
19 účast.
5 účast.
10 účast.
5 účast.
11 účast.
Rapšach
Orlová
Pacov
15 účast.
11 účast.
10 účast.
Pacov
Pelhřimov
Veselí n/L
Veselí n/L
Pelhřimov
Pacov
Česká Lípa
Česká Lípa
Pacov
Blansko
Blansko
Borotín
Pacov
Bílovec
15 účast.
14 účast.
9 účast.
9 účast.
12 účast.
13 účast.
10 účast.
14 účast.
21 účast.
17 účast.
17 účast.
15 účast.
12 účast.
16 účast.
Starší žáci
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Navarová Eva
Pravečková Alena
Ťoupalová Jana
Pravečková Laďka
Malá Bronislava
Kupsová Pavla
Vlčková Cecílie
Vlčková Cecílie
Dušková Hana
Dušková Jana
Glunczová Sandra
Podlipná Jana
Vencelidesová Zuz.
Pechová Lenka
Klíčová Kateřina
Fidlerová Táňa
Strašíková Michaela
Bossová Kristýna
Strašíková Monika
Ferdiánová
Matějková Denisa
Nekonalo se
Gencová Magdalena
Círalová Anna
Círalová Anna
Starší žákyně
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
Kuzdasová Martina
Kuzdasová Martina
Podhorská Radka
Pravečková Laďka
Pravečková Alena
Kubešová Ivana
Procházková L.
Mutalová Zuzana
Cyrová Jana
Vašíčková Petra
Čermáková Adéla
Slavíková Hana
Šuhájková Pavla
Vencelidesová Zuz.
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Kružík Zdeněk
Šustík Filip
Kareš Jan
Mládek Tomáš
Vyhleďal Lukáš
Křeček Roman
Novotný Daniel
Nekonalo se
Gencl Ondřel
Šebesta Radek
Razima Vojtěch
Kralupy n/V
Orlová
Kralupy n/V
Pacov
Předměřice
Doksy
Orlová
29 účast.
17 účast.
19 účast.
12 účast.
15 účast.
8 účast.
9 účast.
Orlová
Rapšach
Pacov
12 účast.
12 účast.
7 účast.
Pelhřimov
Pacov
Písek
Pelhřimov
Pacov
Borotín
Pacov
Pelhřimov
Pacov
Kralovice
Nová Paka
Orlová
Borotín
Kralupy n/V
Kralupy n/V
Kralupy n/V
Kralupy n/V
Borotín
Mikulášovice
Kralupy n/V
Kralupy n/V
5 účast.
5 účast.
6 účast.
5 účast.
9 účast.
14 účast.
11 účast.
13 účast.
16 účast.
15 účast.
8 účast.
13 účast.
7 účast.
25 účast.
20 účast.
13 účast.
18 účast.
12 účast.
18 účast.
24 účast.
16 účast.
Plzeň
Borotín
Orlová
8 účast.
11 účast.
9 účast.
Dorostenci
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Hlavnička Pavel
Kudrna Zdeněk
Kořán Ladislav
Michalčík Ondřej
Hůša Zdeněk
Hruška Jan
Hůša Zdeněk
Michalčík Ondřej
Posekaný Jiří
Vakmucius Jar.
Horák Pavel
Kývala Hynek
Tomeček Jan
Opočenský Mich.
Doutnáč Zdeněk
Doutnáč Zdeněk
Doutnáč Zdeněk
Kubec David
Le-Van Tomáš
Kareš Jan
Vejrosta Jan
Nekonalo se
Šmucr Jakub
Němeček David
Genco Ondřej
Kusalová Haďa
Kohútová Veronika
Žáčková Nikol
Fidlerová Táňa
Vaňková Martina
Rosáková Blanka
Lovčinová Lucie
Nekonalo se
Zázvorková Jana
Gencová Magdalena
Gencová Magdalena
Orlová
Orlová
Orlová
Orlová
Kralupy n/V
Kralupy n/V
Orlová
20 účast.
11 účast.
17 účast.
13 účast.
17 účast.
22 účast.
6 účast.
Orlová
Orlová
Orlová
15 účast.
13 účast.
9 účast.
Pacov
Pacov
Pacov
Pelhřimov
Pelhřimov
Písek
Kralupy n/V
Borotín
Borotín
Borotín
Nová Paka
Kralupy n/V
Kralupy n/V
Pacov
Borotín
Borotín
Orlová
Kralupy n/V
Orlová
Orlová
Kralupy n/V
7 účast.
6 účast.
7 účast.
9 účast.
9 účast.
6 účast.
9 účast.
23 účast.
18 účast.
17 účast.
14 účast.
8 účast.
13 účast.
15 účast.
18 účast.
18 účast.
16 účast.
6 účast.
13 účast.
15 účast.
10 účast.
Kralupy n/V
Orlová
Orlová
11 účast.
10 účast.
4 účast.
Dorostenky
Muži
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Vespalcová Martina
Dolejšová Jitka
Vespalcová Martina
Košůtová Dagmar
Košůtová Dagmar
Jablonská Sylva
Pohlová Renata
Kubešová Ivana
Rechtoriková Lucie
Rechtoriková Lucie
Militská Alžběta
Čiperová Lucie
Čiperová Lucie
Zenáhlíková Jitka
Rechtoriková Linda
Rechtoriková Linda
Kohútová Veronika
Pechová Lenka
Kohútová Veronika
Hrdinová Lenka
Rosáková Blanka
Nekonalo se
Rosáková Blanka
Oudíková Gabriela
Zázvorková Jana
Ženy
Fúsek Tomáš
Popel Karel
Fúsek Tomáš
Štelcl Václav
Fúsek Tomáš
Vejrosta Zdeněk
Stachura Pavel
Stachura Pavel
Popel Karel
Fúsek Tomáš
Růžička Jan
Fúsek Tomáš
Rosák Jaroslav
Fúsek Tomáš
Fúsek Tomáš
Nekonalo se
Vejrosta Zdeněk
Bendžela Jakub
Blecha Jan
Mikulášovice
Kralovice
Mikulášovice
Blansko
Mikulášovice
Kralupy n/V
Kralovice
Mikulášovice
Pacov
Mikulášovice
Kralupy n/V
Mikulášovice
Mikulášovice
2 účast.
9 účast.
11 účast.
14 účast.
10 účast.
11 účast.
11 účast.
18 účast.
13 účast.
7 účast.
12 účast.
17 účast.
15 účast.
25 účast.
28 účast.
Kralupy n/V
Mikulášovice
Kralupy n/V
25 účast.
33 účast.
29 účast.
Frýdek-Místek
Frýdek-Místek
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Canigová Olga
Fialová Jitka
Zrzavá Květa
Zrzavá Květa
Zrzavá Květa
Zrzavá Květa
Žídková Daniela
Hrušková Lucie
Rechtoriková Lucie
Rechtoriková Lucie
Rechtoriková Linda
Sedláčková Oldřiška
Rechtoriková Lucie
Podlipná Alena
Nekonalo se
Tomečková Lucie
Rosáková Blanka
Rosáková Blanka
Kralupy n/V
Kralovice
Mikulášovice
Mikulášovice
Mikulášovice
Mikulášovice
Borotín
Borotín
Borotín
Borotín
Kralovice
Borotín
Předměřice
2 účast.
4 účast.
5 účast.
6 účast.
11 účast.
5 účast.
10 účast.
11 účast.
7 účast.
7 účast.
19 účast.
14 účast.
17 účast.
15 účast.
Borotín
Kralupy n/V
Kralupy n/ V
10 účast.
11 účast.
7 účast.
Frýdek-Místek
Download

Turistický oddíl mládeže „Kamarádi“ Pacov