1917
8
Drda František, Fajkus František, Jungbauer Jaroslav, Kašpárek Gustav, Kulich Isidor, Matula Josef, Novák Josef, Poledník
Karel, Posker Ferdinand, Rucký Ladislav, Stankuš Karel, Tichý Rudolf, Zerzop Josef, Dušek Ludvík, Špaček Antonín, Zavřelová
Marie
1918
8
Böhm Artur, Durčák Alois, Grmela Arnošt, Kalabisová Marie, Karásek Karel, Kulich Jan, Maštalíř Václav, Ryška Bedřich, Valeš
Ota, Vicherek Karel, Vogelhut Evžen
1919
Třídní prof. Emil Mydlarčík
Ježíšek František, Kania Albín, Kika Jaroslav, Kopec Oldřich, Kuzník Eduard, Micka Přemysl, Ochman Vojtěch, Otta Jaroslav,
Pácl Vladimír, Pěnička Alexander, Šedivý Karel, Špaček Ladislav, Novotný Miloslav
1920
Třídní prof. Jaroslav Kubát
Buček Ladislav, Cenek Josef, Fibinger Otakar, Koláček Rudolf, Kopec Ludvík, Korejs Jaroslav, Kremer Adolf, Krmášek Leonard,
Michálek Antonín, Müller Václav, Ramík Robert, Rubý Karel, Skorkovský Stanislav, Svrčina Josef, Štěpán Jaromír, Štěrba Emil,
Žilka Karel, Baránek Jindřich, Huplík Jan, Köller Josef, Mička Lev, Novák František, Pětroš Vojtěch
1921
Třídní prof. Karel Svoboda
Durčák Evžen, Gvuzd František, Hlisník František, Ježek František, Karkoška Ludvík, Kondziolka František, Kovalovský Jan, Król
František, Křístek Alois, Kubín František, Latocha Alois, Martínek Jaroslav, Merta Rudolf, Mička Vilém, Noga František, Rusek
Oldřich, Smejkal Ladislav, Šlachta Frydolín, Vicherek Jindřich, Volný Karel, Vomáčka Matěj, Kos Jaroslav, Suková Konstantina,
Šourek Bohuslav, Velčovský František
1922
Třídní prof. Jaroslav Kubát
Adámek Jan, Albert Bohumil, Bednář Vilém, Budník Josef, Cenek Eduard, Lorenc Karel, Marek Bohumil, Měrka Miloslav,
Pěnička Soběslav, Přikryl Jaroslav, Šlachta František, Videtič Ludvík
1923
Třídní prof. Jaroslav Kubát
Bena Leopold, Hlaváčová Jindřiška, Kabátek Arnošt, Kania Adolf, Kovář Bohumil, Kula Emanuel, Pácl Vojtěch, Pytlík Alois,
Štybař Jindřich, Uher Bohumil, Dbalý Miroslav, Ježíšek Jaroslav, Kabátek Zdeněk, Rucký František, Tříska Zdeněk, Vomáčka
František, Zavřelová Anna
1924
Třídní prof. Emil Mydlarčík
Kabátek Emanuel, Kraemer Jaroslav, Kula Jaroslav, Lesný Leopold, Maštalíř Jaroslav, Měsíček František, Nejedlý Oldřich,
Římanek Leopold, Sedláček Jaroslav, Sofka Josef, Stejskal Jaroslav, Vahalík Antonín, Vachalec Václav, Dvořák Vladimír,
Maiwald Ervín, Pospěch Karel, Sítek Jaromír
1
1925
Třídní prof. Václav Hrubý
Burian František, Durčák Ludvík, Durčák Vladimír, Gvuzd Andělín, Javůrek Josef, Karkoška František, Kovář Alois, Kučerová
Marie, Kupka Jaroslav, Marek Vladimír, Mazánek Jaromír, Olšar Erich, Pešek Vlastimil, Sítek Zdeněk, Vlček Karel, Čechová
Ludmila, Jellinek Hanuš, Kandus Stanislav, Krůta Zdeněk
1926
Třídní prof. Bohumil Žabský
Dbalá Božena, Fialová Vlasta, Fibingerová Julie, Gardavský Antonín, Hanzlíček Václav, Holý Emil, Kocmanová Olga, Košťálová
Marie, Krmášek Bohumil, Kučera Zdeněk, Kuš Karel, Matušinský Ludvík, Olšar Augustin, Paral Josef, Pešek Miloslav, Škramlík
Antonín, Škuta Alois, Šmuk Miloslav, Štěpán Vladimír, Vžentek Štěpán, Weissmannová Otilie, Zelníček Jan, Král Oldřich
1927
Třídní prof. Alois Onderka
Bernatík Antonín, Blacha Gabriel, Dvořák Jaroslav, Dvořák Karel, Feller Andělín, Fránková Božena, Havlásek Robert, Karásek
Josef, Kremer Jindřich, Marek Miloslav, Merta Andělín, Návrat Maxmilián, Nelhübel Jaroslav, Novák Jaroslav, Ochman Alois,
Pešek Antonín, Pětroš Antonín, Rett Ladislav, Semelová Marie, Šlachta Adolf, Šmatlaková Marie, Štětina Karel, Durčák Bruno,
Kunčický Bedřich, Rybáková Jarmila, Stankuš František
1928
Třídní prof. Bohuslav Blaha
Adámek Vilibald, Antošík Karel, Bura Vincenc, Cichon František, Eisenberger František, Janek Václav, Kapová Otilie, Kavala
Ferdinand, Krejčí Ladislav, Krejčová Ludmila, Krmášek Josef, Křístek Karel, Pastrpák Miloslav, Revenda Jan, Slíva Jan, Vicher
Josef, Vicherková Vlasta, Bystrop Josef, Grmela Alois, Jurek Otakar, Kočara František, Lysek Mirko, Polák Jan, Půček Karel,
Říha Květoslav, Říha Miloš, Slíva Bohumil
1929
Třídní prof. Břetislav Kubala
Budina Josef, Čermák Květop, Glomb Rudolf, Guziur Oskar, Hron Čestmír, Chudomel František, Illik František, Kožušníková
Marie, Machanec Josef, Měchura Václav, Michalík Bohumil, Mikšan Jaroslav, Olšar Bohuslav, Olšar Bedřich, Ondřejcová Věra,
Ryška Josef, Sítek Otakar, Slíva Josef, Šlachta Rudolf, Štěpán Oldřich, Veverka Karel, Hanáček Miloslav, Janáček Josef,
Olšarová Libuše, Plachý Zdeněk, Vodička Miloslav
1930
Třídní prof. Bohumil Žabský
Kolátek Jaroslav, Komender Vladimír, Krušina František, Kurzová Irena, Lacmanová Drahomíra, Lajčíková Gabriela, Lorenc Jiří,
Masilko Arnošt, Pech Zdeněk, Šlachta Jaromír, Fisch Rudolf, Novák Oskar, Tkáč Miloslav, Ulman Bedřich
1931
Třídní prof. Jaroslav Kubát
Cenek Karel, Dembovský František, Dědek Vojtěch, Dokoupil Jaroslav, Gurecký Alois, Kadlec Antonín, Karkoška Josef, Klepek
Drahoslav, Kuča Maxmilián, Marmor Adolf, Mlynář Viktor, Pešek Ervín, Valečko Erich, Hrbáč Karel, Kopec Vladislav, Marek
Josef, Obršál Antonín, Ondruch Andělín, Opělová Vlasta, Šobr Miroslav, Valeček Zdeněk
1932
Třídní prof. Vojtěch Burda
Andrle Josef, Babiš Karel, Částka Bohumil, Čimbura Emanuel, Hermann Kurt, Kubík Lubomír, Němčík Robert, Stach Oldřich,
Valach Rudolf, Vnuk Josef, Zelenka Emil, Barteček František, Budník Gabriel, Molenda Vilém, Panýrek Ferdinand, Šebesta Emil
2
1933
Třídní prof. Václav Hrubý
Biolek Antonín, Částková Zdepka, Dostál Oldřich, Glacner Václav, Goldfaden Zikmund, Goldmannová Marie, Havlica Jaromír,
Holáp Štěpán, Jařabáčová Jiřina, Jaščenko Frydolín, Jež Bohumil, Kania Josef, Kapa Veleslav, Krygel Evald, Liberdová Matylda,
Měchura Zdeněk, Mydlarčík Svatomír, Nováková Vlasta, Sagitariusová Olga, Sigmundová Karla, Šařec Jiří, Vicher Karel, Kosiec
Miroslav
1934
Třídní prof. Bohumil Žabský
Břuska Albín, Dressler František, Koziorek František, Krygel Ota, Kulendík František, Molínek Karel, Robenková Věra, Sklenský
Kamil, Steuerová Věra, Strambach Karel, Štula Evžen, Vyčesaná Anna, Bartoník Vratislav, Eisenberger Neklan, Grygar Arnošt,
Kohn Jan, Mazal Čeněk, Mokroš Zdeněk, Nejedlý Vlastimil, Noga Jan, Opěla Radomír, Tomáš Bedřich, Vidlář Alois, Zaremba
Vilém
1935
Třídní prof. Alois Onderka
Bezecná Františka, Čížek Miloslav, Harok Rudolf, Chwistková Pavla, Kaniová Marie, Kožuchovič Josef, Liberda Rudolf, Olšar
Bohumil, Pleva Eduard, Rakovská Irma, Řehánek Ladislav, Schöngut Vítězslav, Štefek Jaroslav, Šveda Josef, Tesař Miloslav,
Widziolková Emilie
1936
Třídní prof. Zdeněk Horák
Bolek Josef, Dokoupilová Dobromila, Ferenz Maxmilián, Janko František, Kania František, Kasková Božena, Kožušník Rudolf,
Kurz Karel, Onderka Zdenek, Pawlasová Evženie, Poskerová Erika, Recmanik Rudolf, Robenek Rudolf, Roll Ladislav, Rybák
Jaromír, Sieja Josef, Spurný Arnold, Traubová Ruth, Wicherek Rudolf, Volf Jindřich, Wrana Jaromír
1937
Třídní prof. Břetislav Kubala
Beer Kurt, Čech Julius, Daněk Rostislav, Eisen Bruno, Gavelčíková Karla, Haering Jaroslav, Koláček Bedřich, Kremer Jiří, Křivan
Alois, Kula Josef, Lajčík Ladislav, Meneghel Čestmír, Moldříková Zdepka, Olšar Karel, Pěgřimoč Miroslav, Pešek Otto, Pěčková
Eliška, Pipreková Vlasta, Podgrabioski Emil, Schimik Ervín, Sitek Valter, Stocherová Marta, Svrčina František, Ščerba Miroslav,
Zarembová Helena, Šimůnková Jiřina
1938
Třídní prof. Jiří Polák
Černý Zdeněk, Čimbura Vilém, Duničková Libuše, Fajkusová Věra, Foltyn Valter, Hoffman Erich, Hořčicová Vlasta, Hovjacká
Aloisie, Horák Miroslav, Jařabačová Věra, Kalinová Marie, Koláček Vítězslav, Kolárik Jan, Kruťáková Zdepka, Kunčický Jan,
Muchová Marie, Nerychel Bohumil, Olšar Jaroslav, Onderka Miroslav, Pěgřím Vítězslav, Plachý Vladimír, Sladčík Karel
ŽÁCI OSTATNÍCH TŘÍD VE ŠKOLNÍM
ROCE 1937–38
7. A
Třídní prof. Valter Eisinger
Bončková Jiřina, Dokoupilová Vlasta, Frýbortová Vlasta, Galušková Jarmila, Havránková Jiřina, Herrmann Jaroslav,
Hlisníkovský Jaromír, Karkoška Vladimír, Kaštilová Libuše, Kočí Marie, Kotas Karel, Köller Vlastimil, Kuklová Zdepka, Kuzníková
Lidie, Molin Josef, Nowak František, Pindur Hubert, Piprek Oskar, Raab Leopold, Rosin Jaroslav, Rusek Přemysl, Schorr
Vítězslav, Slíva Miroslav, Škvrna Zdeněk, Tomášová Hilda, Undas Leopold, Valový Evžen, Vranková Anna, Wechsberg Leo,
Wischnitzer Bedřich, Teichner Jan
3
7. B
Třídní prof. Alois Onderka
Bruzda Ervín, Čeppelák Vladimír, Durčák Vladimír, Elsner Arnošt, Franczek Alfred, Gvuzd Miroslav, Kastner Jaroslav, Kempný
Josef, Kovalčík Jaroslav, Kryštůfek Václav, Kubík Miroslav, Kučera Alexandr, Macura Miroslav, Mohr Petr, Otisk Zdeněk, Ožana
Eduard, Pětraš Alfons, Pleva Miroslav, Potysz Evžen, Švesták Jan, Trubka Miroslav, Vicherek Miroslav, Vicherková Dobroslava
6. A
Třídní prof. Boleslav Tomšík
Axmanová Jarmila, Baštová Věra, Bažant Jaroslav, Binek František, Biolek Jaromír, Bracháček Vítězslav, Canibal Milan, Cieślar
Emil, Čimburová Milada, Fajmon Jaroslav, Franek Emil, Fussek Leopold, Hanuš Jiří, Haratyková Josefina, Hofmann Rudolf,
Hovorková Vlasta, Jelínková Karla, Julinová Vojtěška, Kačor Zdeněk, Kapa Jaromír, Kápa Zdeněk, Klimeš Jaromír, Kolář Rudolf,
Kolková Anděla, Knopp Leopold, Kotučová Hedvika, Koutná Drahomíra, Křístková Jiřina, Kubásek Miloš, Kuzníková Milada,
Kuzníková Zdepka, Luxová Zdepka, Miechová Helena, Martilík Jaroslav
6. B
Třídní prof. Vladislav Krejčí
Michalík Adolf, Mikula Zdeněk, Musial Jaroslav, Paláčková Vlasta, Pěgřím Jan, Piprek Lubomír, Pokorný Jiří, Poledníková Irena,
Potůčková Růžena, Procházka Oldřich, Přecechtěl Antonín, Schneider Otokar, Sítková Milada, Sobotík Bruno, Sochor
František, Šebestová Libuše, Šeremek Oldřich, Šimůnek Miroslav, Štirková Věra, Šustík Oldřich, Tlalka Mirko, Tomica Miloslav,
Tota Jaromír, Ulbrich Zdeněk, Vašicová Věra, Velčovský Milan, Veverková Milada, Vicherek Jindřich, Volková Miroslava, Vrba
Eugen, Vytřensová Věra, Wantulok František, Wasil Benjamin, Wellnerová Hilda, Zmijka Evžen, Pilch Jan
5. A
Třídní prof. Jarmila Kohoutková
Baranek Ferdinand, Beránek Vlastimil, Bialková Silvia, Bordovský Zdeněk, Bronnerová Mariana, Bura Drahomír, Čimburová
Miroslava, Čmolková Emilie, Dušek Věroslav, Fajkus Vladimír, Gavropová Libuše, Górecká Miroslava, Gross Karel, Greš
Vladimír, Gvuzď Milan, Habrdová Libuše, Himmer Jaroslav, Hrubý Karel, Chmatal Bořivoj, Jíchová Jarmila, Kaisar Emil, Kapa
Antonín, Kellnerová Štěpánka, Kolátek Bedřich, Köller Augustin, Kopec Eduard, Kořenek Bohumír, Koudelka Antonín, Kovalčík
Zdeněk, Koziorková Miroslava, Křivan Erich, Křivan Ervín, Křivopová Božena, Kubátková Jarmila, Lacmanová Karla, Jirounková
Božena
5. B
Třídní prof. Miroslav Martínek
Drtílková Květuše, Marcalík Jaromír, Mlynář Miroslav, Myšková Elvíra, Nohelová Barbara, Nováková Vlasta, Olšar František,
Pavlicová Věra, Polák Gerhard, Potyš Boleslav, Przeczek Reinhold, Raabová Marketa, Revenda Ludvík, Rybop Jan, Sargánek
Jiří, Slowik Vilém, Sobotík Miroslav, Sousedík Věroslav, Szebesta Ludvík, Šebesta Lev, Šlachta Alfred, Smahel Svatopluk,
Šolcová Elvíra, Šveda Karel, Teitelbaum Bedřich, Tesárková Božena, Tichý Bruno, Tomica Miroslav, Trčka Ctirad, Tureček
Drahoslav, Valový Zdeněk, Vránová Milada, Witoszová Marie, Zoglauer Josef, Tillová Milada
4. A
Třídní prof. Marie Lukášová
Ballas Bedřich, Barber Pavel, Bartulcová Irena, Bernatíková Františka, Binková Ludmila, Blahutová Vlasta, Bolek Jaromír,
Borák Bohuslav, Burian Oldřich, Burová Eliška, Burysz Antonín, Čermák Lubomír, Červený Miroslav, Čurda Zdeněk, Dluhošová
Ludmila, Dordová Jarmila, Dostál Mirko, Folwarczny Josef, Fröhlichová Josefa, Furmánek Bohumír, Goldfaden Hugo, Goněc
Antonín, Grobelný Andělín, Gruszczyk Vítězslav, Havránek Bohumil, Helsteinová Evženie, Chodora Miroslav, Jančařová Marie,
Kadlec Miroslav, Kaizarová Emilie, Kalendová Vlasta, Kaniová Věra, Kápa Jan, Kaspřík Oldřich, Kelner Libor, Kielarová Danuše,
Kleiman Karel, Kocur Miroslav, Košťálová Marie, Köhler Milan, Krynesová Anna, Kryštůfková Jaromíra, Kryštůfková Miloslava,
Krzyžanek Emil, Kulich Emerich
4. B
Třídní prof. Adéla Šedivá
Kurleto Karel, Kusíková Libuše, Landsbergová Marianna, Mainmannová Elsa, Marmorovič Arnošt, Michna Gerhard, Murková
Marie, Němec Arnošt, Němec Miloslav, Obluk Miloslav, Onderková Milena, Opplová Olga, Pastušek Evžen, Pieczková Anežka,
Procházka Bohumil, Přeček Zdeněk, Rutai Jan, Saj Zdeněk, Sedláček Mojmír, Schwehelka Teodor, Sochor Antonín, Stankuš
Josef, Strzelec Josef, Studenská Helena, Štětková Jiřina, Švedová Marie, Teitelbaum Harry, Tichý Jaromír, Tomášová Erika,
Trestka Vladimír, Třešpák Linhard, Uherek Karel, Vašíček Miroslav, Večeřa Vladimír, Velčovský Radislav, Venglař Josef,
Vicherková Zdepka, Wicherková Markéta, Závadská Věra, Zdebský Jan, Zlatník Mirko, Zuberová Jolanda, Žabská Věra, Žurková
Dagmar, Vašutová Ilja
3. A
Třídní prof. Václav Vrzal
Bača Dušan, Bachrachová Zuzana, Balcarová Zdepka, Balon Adolf, Berger Arnošt, Blažková Eliška, Bohatá Libuše, Bucký
Jaroslav, Carbol Ladislav, Dadok Oldřich, Drastich Otmar, Duda Ferdinand, Gavelčiková Valerie, Haas Václav, Jelínek Oldřich,
Kanczucká Věra, Karkoška Jaromír, Kempná Miroslava, Klocková Věra, Kněžíková Zdepka, Kondělková Marie, Popečný
František, Košťál Jaroslav, Kotučová Věra, Koziorek Jaroslav, Krajina Miroslav, Krásný Jiří, Krušina Karel, Kučera Jiří, Kukla Jan,
Kupka Jaroslav, Lamla Hubert, Lejzal Miroslav, Ligocká Miluše, Hampejz Dalibor, Haas Jaroslav, Jendrulková Olga, Jungbauer
Miroslav, Masopust Jaromír, Kocurová Božena
4
3. B
Třídní prof. Slavomila Rundová
Matějka Stanislav, Matějková Jarmila, Meister Karel, Miesenecz Zdeněk, Mikšanová Věra, Musial Jindřich, Muzikář Stanislav,
Obtulovič Gustav, Pavlík Bohuslav, Pavlíková Marie, Pazdera Zdeněk, Petrovský Jiří, Pezda Josef, Pěgřím Radomil, Polok
František, Posker Slavoj, Průšová Alena, Rajčan Jindřich, Recman Štěpán, Roubal Vladimír, Říman Josef, Santarius Oldřich,
Scheur Václav, Skejba Jan, Slíva Drahomír, Snášel Karel, Stápa Jaroslav, Steklý Vilém, Šlachta Jan, Šmehlík Oldřich, Šochová
Libuše, Šoustal Slavoj, Štěpina Karel, Šusáková Jarmila, Trávníček Václav, Valeček Jaroslav, Valeček Miroslav, Válková Danuše,
Vicherek Drahomír, Vicherek Ladislav, Vojtěchovský Zdeněk, Zugar Oldřich, Škutová, Vašková Věra, Tille Ivan
2. A
Třídní prof. Jaroslav Port
Bastlová Olga, Böhmová Blanka, Bomský Vítězslav, Buzyczová Marie, Canibal Miroslav, Částka Jiří, Černá Milada, Daněk
Bohumír, Delong Armin, Delong Vladimír, Dostál Jaroslav, Dubný Milan, Fussek Miroslav, Göttlicherová Marta, Gumová
Lubomíra, Havlík Zdeněk, Hirsch Bruno, Horáková Iffa, Janda Miroslav, Jašek Slavomír, Klímek Svatopluk, Koběrský Slavomil,
Kolář Antonín, Kolek Miroslav, Kolek Oldřich, Kolíbal Stanislav, Konečný Jaroslav, Kopec Lumír, Kotlarz Rudolf, Kovalčíková
Danuše, Kovalčíková Šárka, Kožušník Jaroslav, Kristian Milop, Krzysten Miroslav, Kučera František, Kučerová Antonie, Kubová
Donattela, Lacina Zdeněk, Lamlová Libuše, Latiok Vlastimil, Lazzarská Eleonora, Löwi Jan
2. B
Třídní prof. Liboslav Tetens
Magnusek Vladimír, Macháček Jan, Maimanová Hilda, Malík Felix, Malochová Vlasta, Maříkovská Marie, Michalíková Zdepka,
Mikšan Miroslav, Mitura Drahomír, Močkoř Miroslav, Moškoř Oldřich, Novák Arne, Pácl Jaromír, Pězga Jan, Plecháčková
Božena, Plechatý Vítězslav, Pohl Karel, Poskerová Dagmar, Rimelová Božena, Rozínová Libuše, Saudberg Arnošt, Schwarz Jan,
Slívová Anděla, Staš Jiří, Stožek Jaroslav, Šeligová Dagmar, Táborská Drahomíra, Tichá Věra, Trávníček Jiří, Třešpáková
Ludmila, Turop Slavomír, Venglář Miroslav, Veverka Vladimír, Vicherková Věra, Vytřens Věroslav, Walek Josef, Wiesnerová
Věra, Zachníková Drahomíra, Zajíček Milan, Zatloukalová Milena, Reil Václav, Stuchlík Jaroslav
1. A
Třídní prof. Karel Kolínský
Astmanová Matylda, Bednář Ladislav, Beránek Drahoslav, Bijok Adolf, Bolek Miroslav, Brož Ladislav, Břuska Bořivoj, Burová
Adéla, Carbolová Emilie, Cigánek Igor, Dadok Josef, Dubný Ladislav, Duda Evžen, Firla Zdeněk, Fyrtuš Bohuslav, Hanusková
Vítězslava, Hassanová Olga, Havlásek Miroslav, Holeš Otakar, Honza Miloslav, Hovjacký Václav, Hrabec Ladislav, Indrák
Ludvík, Ivánek Milan, Jančar Zdeněk, Jašek Milan, Jašinská Irena, Javorský Rudolf, Kania Ladislav, Karkoška Karel, Karkošková
Danuše, Kavalová Hildegarda, Kluzová Danuše, Köhler Dušan, Kolderová Milada, Kondělka Jindřich, Krmášková Libuše,
Kuklová Věra, Kuzník Jiří, Lojda Oldřich, Macháček Josef, Marcalík Lubomír, Matulová Jiřina, Minolová Jindřiška, Mžíčková
Irena, Noga Miroslav
1. B
Třídní prof. Jaroslav Drastich
Otisk Lubomír, Plachká Danuše, Podgrabipská Aloisie. Podroužek Vladimír, Popek Lubomír, Posker Lubomír, Potyšová Oluše,
Pryščenko Roman, Puhr Miroslav, Pyszko Erich, Raik Jan, Rubinfeld Heřman, Rutarová Květuše, Římanová Vlasta, Saip Jiří,
Samek Otmar, Sedláček Zdeněk, Sláma Miroslav, Smrčková Alena, Stachová Jiřina, Strohs Slavomil, Studníková Jiřina,
Suchánková Jiřina, Svoboda Josef, Široký Jaroslav, Špačková Olga, Tabák Josef, Táborská Jiřina, Tvardíková Zdenka,
Urbančíková Věra, Valový Miroslav, Vašica Jaromír, Vašutová Věra, Vávra Jaroslav, Veselý Vladimír, Vicích Vlastimil, Vlček
Silvestr, Vogl Vladimír, Vomáčka František, Voznica Alois, Vyhnálek Jiří, Wechslerová Mela, Wohlmuthová Evelina,
Wohlmuthová Ruth, Stacha Václav
1945
Třídní prof. Emanuel Kula
Bura Drahomír, Carbol Ladislav, Dluhošová Ludmila, Duda Leon, Kotas Karel, Król Josef, Krzyžanek Emil, Mlynář Miroslav,
Mžíčková Irena, Olšar František, Polok František, Přeček Zdeněk, Revenda Ludvík, Skyba Jan, Sochorová Hilda, Stápa Jaroslav,
Szebesta Ludvík, Valošek Josef, Bartulcová Irma, Švédová Marie
1946
Třídní prof. Václav Svoboda
Běrský Kamil, Fikáček Josef, Gurecká Miroslava, Pěgřímek Lubomír, Schindlerová Drahomíra, Stacha Václav, Tomica František,
Venglář Miroslav, Wojkowská Barbora, Zeman Vladimír, Kolarczyk Štěpán, Ježíszek Otto, Rohel Josef, Škuta Josef, Zoglauer
Josef
5
1947
Třídní prof. Ignác Miklík
Bůrová Zdepka, Dýralová Bohunka, Chrobáček Jaromír, Chwastková Jiřina, Kolibačová Hildegarda, Krmášková Libuše, Kudělka
Erich, Lhoťan Jaroslav, Milt Oldřich, Míra Bohumil, Moldřík Leonard, Posker Karel, Stápová Alenka, Suchánek Zdeněk, Šťastná
Josefa, Tomicová Alenka, Stromský Miloš, Kuča Antonín
1948
Třídní prof. Josef Josefík
Beránková Miloslava, Ligocki Jan, Neničková Květuše, Pončová Vlasta, Prokšová Radomíra, Rakoczy Marie, Štěrba Zdeněk,
Vytřens Miroslav, Moldřík Leonard, Nittmann Josef, Hoppe Milan, Tesárek Oldřich
1949
Třídní prof. Josef Josefík
Ježek Milan, Kandus Jiří, Kolář Antonín, Komendírová Jarmila, Kořenovský Jaromír, Kubánek Bohumil, Nogová Jarmila, Papuga
Josef, Pazdiora Adolf, Pechtor Stanislav, Radvanová Hana, Stolařík Leo, Šiřinová Olga, Vicherek Jiří, Vlčková Vlasta
1950
4. A
Třídní prof. František Malý
Antoš Jaroslav, Bittnerová Eva, Bogoczová Helena, Čaplová Marta, Demczuková Sophia, Dluhošová Zdepka, Durčák Jaromír,
Franc Jaromír, Holeš Lubomír, Jahn Miloslav, Kalus Josef, Kalusová Vlasta, Klopcová Karla, Kohane Jan, Michnová Markéta,
Krejčová Vlastimila, Kubín Sáva, Malysz Adolf, Mamulová Květuše, Neuwirth Jiří, Pazdiora Otakar, Pěcha Květoslav, Šiřina
Vladimír, Tomanová Milada, Vidlář Lumír, Wolf Karel, Zajoncová Drahomíra, Šallé Josef
4. B
Třídní prof. Emanuel Kula
Cepek Václav, Cichy Waldemar, Kula Jaroslav, Kuzník Jaromír, Lukša Josef, Petráš Jiří, Polok Arnošt, Samek Karel, Stach
Květomil, Sysala Břetislav, Šnapka Emanuel, Toman Jaroslav, Trvaj Radomír, Urbaoczyk Stanislav, Urbaniec Jaroslav
1951
4. A
Třídní prof. Emanuel Kula
Bernatíková Vlasta, Borovcová Dagmar, Burelová Alena, Dvořáková Jarmila, Grobelný Lubomír, Gupka Václav, Jančar Zdeněk,
Janko František, Jendrulková Alenka, Jirková Blanka, Krejčová Jaromíra, Míra Antonín, Nahorniak Alexander, Ochmanová
Nikolja, Pechtor Miloš, Petroncová Drahoslava, Pščolková Alžběta, Pšenčíková Alena, Stankuš Viktor, Steiner Jan, Steinerová
Erika, Suchánková Alena, Válková Alena
4. B
Třídní prof. Vladislav Novotný
Fědor Milan, Klička Jaromír, Kokštain Jaroslav, Kolátek Libomír, Pastucha Lubomír, Pavelka Josef, Pazdop Miroslav, Pěgřimoč
Bohuslav, Pruner Stanislav, Ryznar Jaroslav, Štěrba Alois, Toman Jan, Válek Jan, Vicherek Karel, Žílová Alena, Plasun Miloš
1952
Třídní prof. Josef Josefík
Cedivoda Jaromír, Dittrich Jaroslav, Divák Jan, Dobeš Zdeněk, Dvořák Milan, Gruszka Bruno, Hlavsa Mario, Jungbauer
Jaroslav, Koláček Miroslav, Kolář Josef, Kondělka Milan, Koza Miroslav, Kříž Zdeněk, Kuča Miroslav, Legostov Jiří, Lorencová
Zdenka, Michálková Alena, Noga Jiří, Novák Vladimír, Okůnek Josef, Otta Jaroslav, Ottová Eva, Pavelek Zdeněk, Richtar
Radoslav, Richter Lubomír, Staněk Otakar, Stuchlík Vladimír, Šlachta Jaromír, Štěrba Jiří, Tomica Otakar, Valečko Vlastimil,
Valový Miroslav, Wasil Harald, Zapletalová Věra
1953
Třídní prof. Vladislav Novotný
Adamčík Ladislav, Bilko Rudolf, Buzek Ladislav, Czyž Oldřich, Demczuk Bohdan, Friess Břeněk, Göttel Jan, Grygárek Jiří,
Havlásek Antonín, Josiek Alfred, Křístková Eliška, Matuszek Alfred, Murys Alfred, Ochman Luděk, Pavelek Dušan, Pluhaříková
Věra, Prokel Radomír, Rousek Pavel, Skupníková Irena, Slíva Jaroslav, Trefný Karel, Večeřa Jan, Venglař Ladislav, Vojtanová
Ludmila, Zmuda Otakar
6
Třídní prof. Josef Josefík
Balonová Danuše, Bohanus Bořivoj, Cichop Jiří, Dobrovolná Sylvia, Durčák Bronislav, Glacnerová Taťana, Chymiak Stanislav,
Jašková Ilona, Juřica Leon, Kápová Věra, Klimčík Mitěnko, Koutenská Jana, Kupková Marie, Kyjánková Emilie, Lorencová Jiřina,
Michejda Miroslav, Neset Pavel, Olšák Ludvík, Palas Miroslav, Petráš František, Salava Jaroslav, Salava Miroslav, Sládek
Augustin, Stoklasa Zdeněk, Škuta Otakar, Špetík Lumír, Žíla Jaroslav
1954
Třídní prof. Milada Bílková
Adamčíková Milada, Bailotti Karel, Bartošová Marie, Bilková Reingarda, Částek Alfréd, Janský Jaroslav, Janský Zdeněk, Kápa
Karel, Karkoška Jan, Konečný Rudolf, Kotulová Amalie, Merta Josef, Mocek Petr, Močkořová Marie, Mynářová Eva, Peták
Radim, Prunerová Sylva, Samec Robert, Slívová Vlasta, Šlachtová Anna, Uherek Jan, Valošek Jaromír, Walica Otakar, Žihalová
Eva, Glac Dušan
1955
11. A Třídní prof. Karel Holešovský
Čapková Alena, Erathová Květoslava, Gazda Petr, Hudec Jaroslav, Kratinová Milada, Lankoč Otmar, Mamula Zdeněk, Miziová
Marie, Mališ Jiří, Michna Ivo, Ochová Zdepka, Oravský Jaroslav, Pastorová Alena, Pěgřímová Věra, Rotköglová Sopa, Rousková
Eva, Šabacká Miluše, Twardek Milan, Vróbel Milan, Žilková Jana
11. B Třídní prof. Danuše Koukalová
Čech Drahomír, Dadoková Jarmila, Galia Ladislav, Chodurová Dagmar, Jonszta Emilián, Kaniová Jiřina, Klimek Josef, Knab
Rudolf, Kolatek Leopold, Kolovrat Bedřich, Ledvop Václav, Malysz Emerich, Prunerová Alena, Ruta Antonín, Schwarzer Josef,
Sznapka Jiří, Šimša Zdeněk, Ulčák Dušan, Ulmanský Miroslav, Urbanec Zdeněk, Václavík Oldřich
1956
11. A Třídní prof. Jaroslav Mikšan
Adamčík Milan, Bernatík Milan, Cibien Otakar, Dobrovolná Alena, Dombrovský Zdeněk, Dyba Jan, Chrobáková Daniela, Janík
Milan, Kempný Josef, Klapetek Arnold, Kočí Františka, Kondělková Ilona, Konečná Věra, Kotas Jindřich, Krajczová Halina,
Kubíček Bohumil, Nemeth Jiří, Olšarová Ilona, Pazďorová Jarmila, Retek Stanislav, Richtrová Ilona, Sedlář Leopold, Sturz
Pavel, Škuta Bořivoj, Vránová Jindřiška, Zielinová Danuše, Zielonková Irena, Zuková Milena
11. B Třídní prof. Karel Holešovský
Banot Miroslav, Bartošová Jaroslava, Bonczková Kristina, Durčáková Tápa, Filip Jan, Klečka Vladimír, Klepek Oldřich, Krejčí
František, Lysopová Božena, Macura Vilém, Michalík Jan, Michalík Zdislav, Mynář Petr, Nahodilová Ingeborg, Onderka
Břetislav, Pavelek Václav, Růžička Arnošt, Sikorová Helena, Sivák Václav, Sluka Václav, Stašek Jaroslav, Sturz Petr, Suda
Jaromír, Šabacká Jasna, Vlochová Věra, Voláková Lidian, Vrbica Stanislav, Weisser Josef, Wieczorek Emanuel
1957
11. A Třídní prof. Božena Juchelková
Antošíková Anna, Březa Oldřich, Gessnerová Jarmila, Hanzel Robert, Hessová Ivanka, Cholevík Lubomír, Jurčíková Milada,
Kocichová Eva, Kottasová Oldřiška, Kraina Jan, Krygielová Alena, Lukša Jiří, Matušek Radomír, Matyjová Helena, Němec
Miroslav, Olšar Vladimír, Olšarová Zdenka, Popieluchová Agata, Potyšová Hilda, Přeček Hynek, Sebera Vladimír, Slíva
Vladimír, Střelka Vladimír, Svrčina Lubomír, Šulc Otmar, Tolasz Stanislav, Venglář Jaromír, Vinovský Otakar
11. B Třídní prof. Karel Holešovský
Bystropová Věra, Červinský Karel, Čížová Alena, Čudová Květuše, Dadok Jaroslav, Damec Jaroslav, Fukala Stanislav,
Güntherová Dagmar, Horák Josef, Hron Zdeněk, Jandová Bibiana, Kalník Otakar, Karkoška František, Klimša Karel, Mierwová
Anna, Nogol Milan, Potyšová Jana, Rašík Eduard, Sedláčková Jaroslava, Svrčinová Jarmila, Škutík Jiří, Šlachta Jaromír, Tobola
Edgard, Uzel Radim, Vidura Bohumír, Vraštil Jiří, Žurek Lubomír
7
1958
11. A Třídní prof. René Teller
Břenek Lumír, Cenek Jan, Dembcová Marie, Folvarčný Rudolf, Gavlas Jaroslav, Goj Jiří, Gwuzd Jiří, Chrobák Bohumil, Kožušník
Josef, Krejčí Vladimír, Kuchta Jaromír, Močkořová Eva, Pajtášová Olga, Pazdziorová Irena, Peterková Eliška, Pěgřimková Věra,
Přeček Karel, Sedlář Andělín, Schwarz Jiří, Sitek Osvald, Slonka Jaroslav, Stachová Eliška, Svobodová Helena, Urbanová Eva,
Valošek Vladimír
11. B Třídní prof. Leoš Janoušek
Bartečková Alena, Bernatík Ladislav, Bystropová Jaroslava, Díková Irena, Franková Anna, Gilová Viktorie, Holap Ivan,
Jasioková Dagmar, Kápová Jarmila, Klečková Hilda, Kneslíková Anna, Knybel František, Kotulová Zdepka, Kovalčík Jiří,
Křístková Zdenka, Kuzparská Danuše, Poledníková Drahomíra, Přečková Olga, Rozbrojová Adéla, Rundtová Marie, Schwarzová
Renata, Somerlík Jiří, Sternadel Rudolf, Szymszová Aurelie, Tarabová Erika, Tomanová Helena, Treichel Otakar, Urbánková
Věra, Václavková Antonie, Valošková Anna, Valtrová Jana
1959
11. A Třídní prof. Vlastimila Křístková
Bardop Jindřich, Borkovský Ladislav, Burel Václav, Cichopová Olga, Dvoroková Jana, Ďásková Zdepka, Faberová Hilda, Feber
Bedřich, Franek Herbert, Goldová Jiřina, Gvuzd Miroslav, Heczko Oskar, Holešová Jarmila, Cholevík Ludvík, Chrosniková
Marta, Janko Karel, Karas Miroslav, Klímková Helena, Kobělusová Jarmila, Kocurová Šárka, Konkolský Rudolf, Kozielová Marie,
Kryglová Marie, Křípal Jiří, Kuča Zdeněk, Kypast Jiří, Machel Rostislav, Olšarová Vlasta, Prymusová Elfrída, Psenner Konrád,
Richtar Luděk, Rybářová Bohuslava
11. B Třídní prof. Jan Steiner
Čagánková Marta, Glac Lubomír, Guznarová Gertruda, Hýnar Stanislav, Kotas Jan, Křenová Jiřina, Kuzník Hugo, Mikšanová
Rosvita, Olšar Jiří, Opatřil Jaroslav, Rašík Karel, Rzyman Jan, Římanková Viléma, Serafín Vladimír, Skrzyžala Antonín, Sladká
Věra, Sojková Karla, Spusta Erhard, Staněk Vilém, Staníčková Marie, Stejskalová Eva, Sturzová Hilda, Suchánek Jaromír,
Sýkorová Irena, Šedová Jaroslava, Ševčíková Marta, Ševčíková Milada, Turek Jan, Urbančíková Dagmar, Vachalec Vladimír,
Venglář Jiří, Vinovský Aleš, Vojnarová Anna, Vronková Jiřina, Zipser Milan, Zobač Jaroslav
1960
11. A Třídní prof. Jan Steiner
Adamus Gerhard, Babišová Evženie, Barteček Pavel, Bittmannová Krista, Bogdaníková Marie, Cenek Jiří, Cygonková
Edeltraud, Černeková Karla, Čudová Pavla, Čujek Pavel, Dardová Irena, Divák Otakar, Durčáková Jana, Dvořáková Jiřina,
Friedrich Aleš, Glacová Věra, Gojtka Rudolf, Gross Přemysl, Hes Jan, Humeniuková Věra, Huplíková Alena, Jarolímová Milada,
Jasioková Lydie, Jaterková Marie, Jekl Břetislav, Klein Jiří, Pacholová Vlasta, Vyvlečková Helena, Tomis Lubomír
11. B Třídní prof. Leoš Janoušek
Kaniok Jan, Kápová Naděžda, Katriniok Jan, Kellnerová Zdepka, Kelnarová Danuše, Klimšová Ladislava, Kněžík Vítězslav, Kolek
Jiří, Kondziolková Lydie, Konečná Anděla, Kottas Jan, Kovalská Marie, Kozielová Olga, Kristiánová Rudolfa, Kubicová Jana, Kula
Petr, Kupka Erich, Kuzníková Helena, Macurová Sylva, Mach Vladimír, Macháčková Marcela, Malá Jana, Mališová Zdepka,
Matušek Artur, Miksová Gerta, Molínková Anna, Mytníková Anna, Mžyk Alois, Najborová Libuše, Neuvertová Edita, Nikliborc
Zdeněk, Nohelová Iva, Oszeldová Hilda
11. C
Třídní prof. Jarmila Ščerbová
Blopařová Alena, Delongová Inge, Pavelková Inge, Pekara Vlastimil, Pertáš Eduard, Piprek Jaromír, Potyka Otakar,
Procházková Jana, Prokop Václav, Přibyla Slavomír, Ptošková Jiřina, Rakušanová Marie, Rašíková Anna, Rek Jiří, Roháček
Jaroslav, Rýmař Jaromír, Serafínová Svatava, Lokajíčková-Siudová Hedvika, Skřižovský František, Slowiková Anna, Starostka
Jindřich, Suchánková Eliška, Syslo Jiří, Šárek Stanislav, Šebesta Jiří, Šlachtová Alena, Tymlová Jindřiška, Tyrlik Otto, Ulčák Josef,
Vašíčková Dagmar, Venglářová Věra, Vláčilová Alena, Vlček Milan, Zerzop Petr
1961
11. A Třídní prof. Jan Steiner
Balcarová Eliška, Bernatíková Anna, Bialopová Irma, Bracháčková Eva, Buzková Dagmar, Byrtusová Sylva, Červinská Kateřina,
Derlichová Eliška, Dordová Pavla, Durčáková Helena, Duszek Erich, Ferfecký Vilém, Friš Jaromír, Fryš Ivan, Gabzdylová Alena,
Gvuzdová Milada, Hlisníková Ludmila, Holeksová Zdepka, Holešová Eliška, Chlebíková Sylva, Chmelová Radmila, Chrobák
Václav, Jagelský Zdeněk, Janíčková Zdenka, Karkošková Alena, Karkošková Mirka, Knybel Radomír, Rudzka Eva, Mucha Zdenek
8
11. B Třídní prof. Jarmila Ščerbová
Angerová Anna, Gembolisová Milada, Kania Karel, Karabec Oldřich, Kolarčíková Anna, Kopecký Josef, Kozáková Hilda,
Krmášková Vlasta, Krůl Jiří, Krušina František, Kuča Josef, Kubalová Jarmila, Kubicová Irena, Liberdová Jana, Macura
Květoslav, Marková Naďa, Mrózková Hilda, Mickertsová Květoslava, Müther Petr, Mynář Vojtěch, Ondráček Jaroslav, Ožana
Jaromír, Pak Ladislav, Paloncová Marie, Pastrniaková Helga, Pluhařík Václav, Poláková Zdepka, Pěgřimočová Ludmila,
Pěgřímová Jana, Pokorná Eva, Putek Jaromír, Raszka Jan, Rečková Jarmila, Svoboda Petr, Štefaníková Irena
11. C
Třídní prof. František Loučka
Braunová Helena, Grilliová Renáta, Jirka Vladimír, Kuliha Zdeněk, Pruner Jan, Retek Miloslav, Rundt Vlastimil, Růžanský
Václav, Říha Karel, Salingerová Zdepka, Smolka Ladislav, Sokol Radko, Stapková Drahomíra, Stejskalíková Marie,
Stellmaierová Jiřina, Svidrová Olga, Šafarčíková Karla, Šipula Vladislav, Šlégr Petr, Šotková Irena, Šoustalová Marie,
Urbančíková Zdepka, Vachalcová Vlastimila, Vapková Anna, Večerek Jindřich, Viochna Lumír, Vlček Jiří, Volná Alena, Vrablová
Olga, Zajoncová Dagmar, Zembolová Lýdie, Zobač Stanislav
1962
3. A
Třídní prof. František Loučka
Adamczyk Milan, Bapka Jiří, Bartoníková Sopa, Bidlová Zdepka, Bínová Eva, Bobková Anežka, Bogumská Dášenka, Bolková
Libuše, Burdek Petr, Burianová Alena, Carbol Luděk, Cimalová Jindřiška, Čechová Jarmila, Čížek Miloslav, Dřízga Jaromír,
Ferfecká Pavla, Glacnerová Věra, Gurecký Jan, Hanusková Ludmila, Havlíčková Helena, Hrabcová Věra, Jarošová Pavla, Kania
Jindřich, Kápa Josef, Karamsová Alžběta, Kempná Karla, Klusová Ilona, Kokotová Jarmila, Krůlová Irena, Kubatko Miroslav,
Kubečka Ivo
3. B
Třídní prof. Josef Zoubek
Dolák Petr, Grohmannová Inge, Kudrnová Anna, Lazarská Lenka, Macurová Jarmila, Matloch Vladimír, Němcová Jiřina, Ožana
Jan, Polášek Vladimír, Peták Vladimír, Petřík František, Pomianek Jindřich, Rýznarová Marie, Sedláček František, Seberová
Alena, Staniurová Milada, Stojan Miroslav, Stošek Petr, Šlachtová Jana, Szturc Petr, Tomica Jan, Trna Ivan, Urbánková Eva,
Valušek Zdeněk, Vicher Oldřich, Vlčková Miluše, Žílová Eva
1963
3. A
Třídní prof. Milan Janovský
Adamčíková Jana, Baranová Miluše, Bendová Ivona, Boháčková Zdenka, Bolková Irena, Bulavová Jarmila, Burianová Jiřina,
Czajová Libuše, Červenková Anna, Fajkisová Jarmila, Gellnarová Sopa, Grabovská Marta, Gurecká Ilona, Cholevíková Danuše,
Kabotová Drahomíra, Koláčková Ludmila, Kuchtová Šárka, Kukuczová Danuše, Kulová Milada, Kunčická Milena, Malíková
Alena, Marťáková Marie, Poskerová Alena, Rychlá Věra, Talpová Jindřiška, Uhrová Dagmar, Kolarčíková Anna
3. B
Třídní prof. Václav Šimon
Číž Jindřich, Entler Josef, Farnik Zdeněk, Fukala Jan, Kačor Aleš, Kahánková Jarmila, Kempný Antonín, Koziorek Luděk, Kuča
Jaromír, Lamlová Jaroslava, Lukaštík Jaroslav, Meszarosova Hana, Michalík Jiří, Michejdová Marie, Močigembová Jarmila,
Molínková Dáša, Orlová Anna, Serafín Radomír, Sněhopová Šárka, Solichová Ludmila, Swierczynová Halina, Šebesta Milan,
Šeruda Jan, Šimíčková Jarmila, Šteblová Lenka, Ubrichová Alexandra, Valošková Věra, Wencel František, Žídek Viktor
1964
Třídní prof. Alena Matoušová
Bernatíková Věra, Běláková Jarmila, Bubíková Jiřina, Dostál Jan, Drobek Jiří, Fehérová Mária, Jedelský Josef, Kavka Ladislav,
Kočvara Karel, Koziorková Věra, Kozlová Marie, Macura Radomír, Marošek Miroslav, Mrižo Eduard, Petrowsky Milan, Polášek
Václav, Růžička Zdeněk, Serafín Miroslav, Sikora Jiří, Siudová Jiřina, Ševčíková Zuzana, Šimunčák Mojmír, Vacovská Alena,
Wewiura Petr
1965
3. A
Třídní prof. František Loučka
Břímková Jaroslava, Cedivodová Anna, Gabzdylová Věra, Julinová Jaromíra, Kalus Miroslav, Knyblová Miluše, Kostelník
Jaromír, Kostelníková Vlasta, Krásná Marie, Krmášková Květoslava, Krušina Vladimír, Křivopová Alena, Kudelová Vlasta,
Kunčická Ludmila, Kusin Otakar, Mann Zdeněk, Mikoláš Stanislav, Mokrošová Jaroslava, Pajchlová Vanda, Peterneková Vlasta,
Plachta Miroslav, Podzemná Věra, Poloch Lumír, Reková Marcela, Sládková Jaroslava, Sosnová Jana, Szturcová Alena, Široká
Petra, Šlachtová Lýdie, Tomicová Milada, Valový Miroslav, Vichrová Miroslava, Vojáčková Pavla, Volná Krista
9
3. B
Třídní prof. Alena Horáková
Bogoczová Marie, Cygonková Marie, Čarnecká Blanka, Čempel Emil, Durčáková Jana, Dzik Jaroslav, Ďásková Marie, Gavlas
Karel, Giecková Božena, Glacová Květoslava, Gojtková Anna, Grocholová Libuše, Gučová Marie, Havlásek Vladimír, Kania
Otakar, Karkoška Svatopluk, Konečný Milan, Kopelová Marie, Kwiatkovská Karla, Lukša Miroslav, Mičíková Marie, Mrkvová
Jana, Pavelková Božena, Pazďora Vlastimil, Rucki Jan, Sobolová Eva, Šoptenko Oleg, Tajdus Jiří, Türschel Karel, Vontrobová
Marie, Vřísť Miloslav, Špernolová Jiřina
Večerní studium
Třídní prof. Josef Zoubek
Böhmová Věra, Havlásková Jiřina, Katauerová Ludmila, Kazický Oldřich, Křístek Milan, Plutnarová Jaroslava, Ponczová Marie,
Recmaniková Jarmila, Stasiová Marta, Stalmachová Růžena, Lhotská Wanda, Hamtáková Irena
1966
3. A
Třídní prof. Milan Janovský
Balon Jaromír, Bartková Eva, Bernatíková Bohumila, Bombáčová Květoslava, Bronček Lumír, Frycová Danuše, Holešová Hana,
Chudíková Eva, Janková Jindřiška, Jarošová Milada, Jašinská Věra, Kalousková Alice, Kaškovská Marie, Kazík Vlastimil,
Krůčková Miluše, Křístek Vilém, Kupka Antonín, Kyška Svatopluk, Ligocká Milada, Pálová Miluše, Pěčková Milada, Plecháčková
Dagmar, Poledník Antonín, Potyková Helena, Sroková Helena, Šipulová Zdena, Škatulová Marie, Václavík Václav, Valíčková
Jiřina, Věchťová Marta, Volná Jiřina, Žemlová Marie, Gulec Rudolf, Karkoška Josef
3. B
Třídní prof. Alena Matoušová
Červinská Božena, Durčák Miroslav, Durčák Oldřich, Entler Milan, Foks Jiří, Foniok Miroslav, Gemrotová Věra, Glosová
Oldřiška, Helvínová Miluše, Huplík Ivan, Chládková Šárka, Jasinský Otakar, Knybel Miroslav, Kondiola Ladislav, Křivdová
Ludmila, Miazgová Zdenka, Pavelek Václav, Pečivová Květoslava, Pěchovičová Marta, Pekara Vladimír, Poláček Josef,
Potyšová Markéta, Přečková Dagmar, Sikorová Vlasta, Svozil Ladislav, Tajdusová Danuše, Trunkátová Renata, Varcholová
Libuše, Zdebský Josef, Zdráhal Petr
1967
3. A
Třídní prof. František Říha
Balonová Irena, Elingerová Ilona, Fajkošová Gabriela, Gurecký František, Holá Vlasta, Chrząsycz Miroslav, Jarzynová Jana,
Kaša Miroslav, Klimša Čeněk, Kocurová Miluše, Koláčková Ladislava, Košťálová Helena, Křižánková Šárka, Kucharczyková Věra,
Macošek Zdeněk, Marcalíková Miluše, Matušková Anna, Michalíková Růžena, Milatová Věra, Moropová Jaromíra, Mžiková
Marie, Oršulíková Marie, Paloncová Pavla, Páterová Jarmila, Pýchová Helena, Stračánková Marie, Šarovský Zdeněk, Šařecová
Šárka, Škovranová Eva, Ulmanová Jana, Urbančíková Jiřina, Vojtanová Marie, Pardubická Vlasta
3. B
Třídní prof. Zdeněk Jeník
Adamčíková Marie, Bastlová Pavla, Durčáková Věra, Grobelná Jiřina, Janečková Vlasta, Kaputová Jana, Karosek Boleslav,
Krausová Alena, Kubicová Irena, Lakosilová Pavla, Lukaštíková Marie, Mazgajová Věra, Neděla Jaroslav, Otisková Blažena,
Petrášová Věra, Pěgřímková Vlasta, Pipreková Vlasta, Pytlíková Věra, Plac Jiří, Slonka Zdeněk, Sobotík Vladimír, Suderová
Ludmila, Svozilová Dana, Šašinková Miluše, Šebestová Marie, Štochel Jiří, Václavík Bedřich, Večerková Jana, Vicher Václav,
Vogl Vlastimil, Vontrobová Milada, Moták Zdeněk, Popková Alena
1968
3. A
Třídní prof. František Loučka
Bednář Jiří, Franková Eliška, Gáliková Helena, Golasovská Danuše, Jiříček Jaromír, Kleinová Pavla, Konečná Milada, Konkolská
Blanka, Křístek Ladislav, Kříž Karel, Mazurek Jaroslav, Nowáková Anna, Pětvaldská Jindřiška, Pniačková Zdenka, Poláček Pavel,
Slonková Jana, Sternadel Ladislav, Vronková Alena, Wanot Jaromír, Zuková Marta
3. B
Třídní prof. Josef Zoubek
Aufricht Tomáš, Červenková Dáša, Erathová Ludmila, Hudcová Karla, Kaliwoda Lubomír, Karkošková Jarmila, Klimecká Pavla,
Krůčková Jiřina, Kupková Marie, Neščák Dušan, Novák Petr, Pavelcová Jana, Pindorová Marcela, Prustoměrská Karla, Sobková
Sopa, Šařecová Anna, Šeligová Marcela, Šlachtová Alena, Špetík Zdeněk, Štěrbová Dáša
10
1969
3. A
Třídní prof. Zdeněk Jeník
Bernatíková Dagmar, Budník Rudolf, Burian Václav, Cihlář Alois, Firla Svatopluk, Juřica Vladimír, Kamýček Jiří, Kania Václav,
Kápa Radomír, Kotabová Jana, Kučerová Jindřiška, Kukla Jan, Lacinová Sopa, Lajczyková Růžena, Langer Zdeněk, Maléř Jiří,
Mencnerová Svatava, Olchava Petr, Ovčaří Tomáš, Pouzarová Miroslava, Říhová Dagmar, Sovová Marcela, Šlégr Libor,
Tajdusová Naděžda, Tomica Pavel, Tomicová Jiřina, Urbánková Jarmila, Venglářová Denisa, Vortelová Dagmar
3. B
Třídní prof. Milan Janovský
Baránková Marie, Bortlíková Blažena, Cycop Petr, Durčáková Zdepka, Froncová Alena, Gojová Iva, Hendrych Tomáš,
Hostašová Veronika, Chaloupková Helena, Jančar Vladimír, Kaspříková Šárka, Kolek Petr, Kotová Ludmila, Kremer Milan,
Kreuzingerová Anna, Kubiczková Bedřiška, Kuzník Otakar, Maloušková Irena, Moravcová Miriam, Nogolová Marie,
Parchanská Zdepka, Ptošková Jarmila, Rotek Břetislav, Seberová Anna, Stoklasová Sylva, Stuchlíková Sopa, Valový Josef,
Vilámová Dáša, Zlatník Ivo, Zučková Milena
1970
3. A
Třídní prof. Alena Tylčerová
Černá Iva, Čížek Vladislav, Duda Čestmír, Heller Vratislav, Horáček Oldřich, Chlebík Jiří, Kičmer Milan, Koláček Viktor,
Kubatková Marta, Kvasničková Jitka, Madejová Dagmar, Matula Oldřich, Mikula Zdeněk, Nogová Dagmar, Ochman Lumír,
Plášek Jaroslav, Rucki Miloslav, Skýba Jiří, Szkatula Jaromír, Šebestová Dagmar, Škutová Jarmila, Trunkát Ivo, Zolich Zdeněk,
Žyrková Ilona
3. B
Třídní prof. Libuše Seigová
Andová Katarína, Buzková Yvona, Dadoková Anna, Deptuchová Kristina, Hrdinová Květuše, Izaiášová Marie, Kozubková
Ludmila, Lukšová Věra, Marcalíková Jana, Michálková Květuše, Onderková Jarmila, Rothkögel Jaroslav, Salamonová Jaroslava,
Sýkorová Bohuslava, Ulbrich Jaroslav, Ulbrichová Daniela, Valová Květuše, Venglářová Hilda, Závrská Miroslava, Zlatníková
Sonja, Zmijka Jiří, Klimšová Miroslava
1971
3. B
Třídní prof. František Loučka
Adamczyk Bruno, Bauerová Taťána, Blumensteinová Eva, Bocková Šárka, Bura Jiří, Černá Marcela, Dudová Věra, Glosová
Svatava, Gvuzd Zdeněk, Hološová Milada, Janková Karla, Kalábová Ilona, Kozubková Blažena, Kratěnová Miloslava, Kulová
Pavla, Kunčická Věra, Kupková Šárka, Lvová Jana, Mencnerová Radoslava, Pajonková Jana, Pavková Radoslava, Rošková Jana,
Sedlaříková Alena, Sendžová Světla, Spurný Lumír, Šebestová Anna, Šimečková Marie, Štefaníková Marie, Tomicová Helena,
Tomoszková Jana, Vášová Dana, Wardasová Jana, Zahradníčková Jitka, Žolnerčíková Dagmar, Langová Šárka, Koláček
Miroslav
1972
4. A
Třídní prof. Josef Zoubek
Adamczyková Věra, Adámková Jarmila, Bartoš Luděk, Dokoupilová Zdepka, Farana Vladimír, Halfarová Marcela, Hatadámová
Eva, Heidler Jan, Choledovová Nataša, Janoš Zdeněk, Kopelec Bohumil, Kozubek Petr, Kratochvíl Jiří, Lach Josef, Marková
Petra, Mazgaj Petr, Molová Hana, Moropová Alena, Moskal Ladislav, Nogolová Ludmila, Nowaková Jana, Pečiva Jaroslav,
Ploticová Ingrid, Procházka Jiří, Rosinová Alena, Skibská Emilie, Škutová Alena, Tichá Jaroslava, Vronková Sopa
1973
4. A
Třídní prof. Helena Bayerová
Cieluch Ota, Dombrovský Ladislav, Foks Josef, Gavron Zdeněk, Horáková Jana, Chovanec Ivo, Karas Jiří, Kondělka Vladimír,
Kopta Václav, Kristek Jan, Kubátko Vladislav, Leinveberová Svatava, Maliniaková Eva, Marek Alois, Mrázek Rostislav, Olšar
Jaroslav, Šejnohová Jana, Šváb Pavel, Třaska Stanislav, Valigura Miroslav, Vlček Vladimír
4. B
Třídní prof. Milan Janovský
Bernatíková Dagmar, Břusková Eliška, Delongová Alena, Durčáková Marie, Funioková Marie, Hečková Miluše, Holešová
Jarmila, Hrdličková Sopa, Jurošová Květoslava, Kaputová Věra, Klusová Ivana, Koláčková Věra, Krajczová Emílie, Krulová
Miluše, Kufelová Božena, Levá Marie, Lukáčová Miroslava, Mrověcová Miroslava, Nikliborcová Oldřiška, Sewiolová Marie,
Slívová Eva, Šrubařová Jana, Volfová Marcela, Žampachová Jarmila
11
1974
4. A
Třídní prof. Milan Janovský
Bartoš Stanislav, Berka Radim, Bielová Věra, Bojas Ivo, Böhmová Hana, Fuzková Jana, Godula Miroslav, Gondková Marcela,
Jaglař Jaroslav, Jančík Pavel, Kápa Aleš, Kápa Lubomír, Kotaba Ivo, Kristian Libor, Krumplovič Ivo, Mazurek Rostislav, Parma
Milan, Plunder Karel, Podhorný Petr, Rothkögel Vladimír, Svrčinová Věra, Vašutová Marta, Walový Josef
4. B
Třídní prof. Libuše Seigová
Bauerová Radmila, Bernatíková Ivana, Břusková Alena, Caderová Jana, Červinská Drahoslava, Hrušková Jana, Husák Jaromír,
Chroboková Alena, Kempný Bronislav, Kiková Eva, Koláčková Vlasta, Konečná Helena, Kořenovská Marie, Kropáčková Marie,
Lukašíková Bohumila, Marková Pavla, Paszová Irena, Pourová Hana, Raška Zdeněk, Semercidu Anatoli, Stapková Miroslava,
Šmerdová Jarmila, Talpová Sylva, Tilkeridu Eleni, Tkočová Jarmila, Tomanová Jarmila, Vašková Jiřina, Wenzlová Alice
1975
4. A
Třídní prof. Alena Matoušová
Alterová Věra, Bystropová Ivana, Dardová Eva, Dinopapasová Naděžda, Hanušovský Miroslav, Karkoška Petr, Knopová
Marcela, Měrka Petr, Mlynář Petr, Musiol Přemysl, Ociepková Miroslava, Ochman Vlastimil, Opolka Ladislav, Otaševič
Alexander, Pavelková Miluše, Puhlovský Jindřich, Ries Petr, Rohlová Vlasta, Říhová Ivana, Šotek Radomír, Šustková Marta,
Večerková Libuše, Vrlík Jaromír, Zvára Petr
4. B
Třídní prof. František Loučka
Bílková Alena, Fiedorová Dagmar, Chovanec Aleš, Janková Helena, Juřicová Jana, Kaniová Ivana, Keprda Mojmír, Knyblová
Anna, Kocur Petr, Köllnerová Věra, Kozíková Lenka, Kozubková Šárka, Lakosilová Lenka, Mápová Margita, Nogová Irena,
Novák Svatomír, Orlovská Jiřina, Palochová Jitka, Pavelek Václav, Sarganková Jana, Smital Josef, Stejskal Jan, Streličková
Marcela, Ščiglová Sopa, Štaveldová Jaromíra, Štěrbová Jarmila, Tašková Květoslava, Ulbrich Jiří, Vaněk Petr, Wojnarová Věra
1976
4. A
Třídní prof. Josef Zoubek
Bernatík Zdeněk, Burianová Karla, Dudek Vladimír, Dvořáček Jiří, Folvarčný Radomír, Havlasová Anežka, Holowková Ilona,
Hrubá Jana, Chlebíková Anna, Jiroutová Hana, Kněžíková Irena, Kübel Ladislav, Lamla Pavel, Lichá Jitka, Lorenc Václav,
Loučková Hana, Malcharová Květoslava, Mazurková Sopa, Mikšanová Marcela, Musil Lubomír, Mužík Jan, Němcová Marie,
Němec Jiří, Olchavová Šárka, Plášek Jiří, Sikora Pavel, Šafránek Vladimír, Šeligová Jarmila, Turop Karel, Valový Rostislav,
Venglářová Irena, Venglářová Marcela, Zmijka Dušan
4. B
Třídní prof. Ladislav Mrákava
Bažantová Olga, Bialopová Jana, Bobák David, Bortlíková Helena, Březinová Svatava, Budigová Dáša, Cieluchová Halka,
Danková Hana, Dworok Josef, Garčinská Stanislava, Gvozdek Vladimír, Hlinková Květoslava, Juhász Jiří, Kielkovský Jiří,
Kmětíková Věra, Koptová Anna, Matoušková Marie, Michalíková Šárka, Mikšanová Libuše, Neprašová Hana, Paloncová
Helena, Pawlasová Jana, Pavlíková Marcela, Říhová Sopa, Škatulová Marie, Štefaníková Jana, Štěrbová Miroslava, Šustková
Miroslava, Tvarůžková Markéta, Vapková Alice, Vlochová Jana, Zapletalová Eva
1977
4. A
Třídní prof. Libuše Seigová
Bartečková Eva, Bos Libor, Bronček Petr, Crha Břetislav, Cviorová Eliška, Červený Karel, Dvořáková Lenka, Fajkis Jan, Holeš
Štefan, Horáková Pavla, Hudziecová Jana, Chromíková Dagmar, Janda Oldřich, Javorská Sylva, Kačor Vladimír, Kirnigová
Helena, Klimšová Alena, Klvapová Hana, Kolichová Renáta, Kollárová Yvona, Krajíčková Květoslava, Kremer Jaromír, Málek
David, Martínek Václav, Mencner Miroslav, Navrátil Josef, Rupčíková Šárka, Karchová Miroslava, Šťastný Jiří, Šustík Petr,
Tomica Otakar, Vatter Miroslav, Žmolil František
4. B
Třídní prof. Jiřina Štefulová
Bernatík Jaromír, Bolková Pavla, Dostál Pavel, Dvořáková Naděžda, Dvořáková Zdepka, Eftimiadu Rula, Fasslová Šárka,
Frajová Pavla, Fránková Jana, Frydryšková Ludmila, Jurčík Radovan, Koláčková Šárka, Konečná Marie, Kinastová Iva, Kudrnová
Hana, Lajčíková Sopa, Lebrušková Eliška, Lučanová Alena, Mačák Milan, Malotová Jarmila, Matyášková Marie, Michálková
Zdepka, Pastušková Milena, Poledníková Věra, Radek Aleš, Sanitrníková Věra, Sosna Jaromír, Šenkýř Lumír, Vadovičová
Judita, Změlíková Pavla
12
1978
4. A
Třídní prof. Vanda Michalíková
Babčáková Eliška, Bednář Jiří, Černý Vladimír, Filipková Marie, Franiok Petr, Gencová Markéta, Gerych Jaromír, Gil Karel,
Chlebowczyk Lumír, Janečková Marta, Karkoška Petr, Klepková Pavla, Klotavá Dagmar, Koldinská Naděje, Kubátková Alena,
Kucherko Břetislav, Lyčková Jana, Malovcová Miluše, Nalevajka Petr, Ochman Přemysl, Piprek Břetislav, Prudelová Naděžda,
Riegr Miloš, Rotkegelová Pavla, Seidlerová Věra, Siudová Jarmila, Starostková Karla, Šimon Pavel, Švecová Eva, Vala Petr,
Walová Květoslava, Wilczek Stanislav
4. B
Třídní prof. Alena Tylčerová
Bernatíková Radomíra, Darmovzalová Eva, Durčák Vladimír, Durčáková Šárka, Dvořáček Boris, Dvořáčková Svatava, Franková
Alena, Gavlasová Miroslava, Glosová Jarmila, Gříbková Růžena, Gwózdziová Halina, Janečková Anna, Jurdinová Jana,
Koláčková Yvetta, Koziel Vlastimil, Kozíková Sopa, Krol Jiří, Kubišová Eliška, Mitová Radoslava, Namyslová Marcela, Pěčka Jan,
Sedlák Antonín, Starostková Miroslava, Strumínská Eva, Šenková Lenka, Špetíková Jarmila, Šustková Věra, Švajnochová Ivana,
Turopová Eva, Voznicová Dagmar, Voznicová Irena, Vozpáková Věra
1979
4.A
Třídní prof. Milan Janovský
Andrušková Věra, Durníková Šárka, Fiedor Jiří, Fuzek Karel, Hrubá Ludmila, Hurtíková Eva, Kielkovská Jaroslava, Kolos
Miroslav, Konieczný Josef, Kozelková Věra, Krescanková Eva, Kubínek Tomáš, Kuczman Oto, Lacina Václav, Mácha Pavel,
Matušek Jiří, Mazurek Jiří, Mazurková Pavla, Merta Ivo, Mojžíšek Radislav, Němec Josef, Novák Ivo, Ochman Petr, Pavelcová
Marta, Pencková Pavla, Potyková Zdena, Sedláček Martin, Skotnicová Miroslava, Skupník Luboš, Sznapka Eduard, Štětka
Zbyněk, Štěrbová Pavla, Vaisar Břetislav, Valošková Květoslava, Volná Jarmila, Žolnerčík Ivo
4. B
Třídní prof. Jana Krušinová
Bolková Naděžda, Feller Ivan, Fojtík Vladimír, Fulková Naděžda, Fux Vladimír, Golasová Marcela, Grimová Renata, Juhászová
Dagmar, Kadlecová Františka, Kalusová Šárka, Kápová Libuše, Koplová Jarmila, Kostkubová Danuše, Martinovičová Růžena,
Musálková Pavla, Nogová Marcela, Nováková Eva, Oršulíková Jarmila, Ottová Danuše, Papuga Jiří, Pavlechová Eva,
Pěgřimková Jarmila, Pěnkavová Jana, Rohtkögelová Radomíra, Skýbová Ivana, Sobotík Jaromír, Škvarčovská Vladimíra, Švajná
Alena, Szwédová Pavla, Urbanczyková Jarmila, Valová Věra
1980
4. A
Třídní prof. Šárka Vojancová
Adámková Radomíra, Burian Miroslav, Dostálová Dana, Fránek Tomáš, Ganobjak Lumír, Gilová Daniela, Grill Otmar,
Hamalová Jana, Hamalová Kateřina, Heidler Tomáš, Hekera Petr, Honková Marcela, Jeriová Iveta, Jurčík Václav, Jurdin Ivan,
Klímová Margita, Knapík Lukáš, Kocurová Eva, Kotasová Květoslava, Koukolová Šárka, Kozlová Dana, Kubalová Ludmila,
Lapčíková Jaroslava, Macurová Alexandra, Morozová Ivana, Navrátil Karel, Nyziová Daria, Pěčková Jana, Seberová Šárka,
Skupník Jaroslav, Smužová Eva, Spáčil Lubomír, Szczypková Kateřina, Škrabišová Marie, Tolevová Angelina, Urbánek Miroslav,
Vnenk Pavel, Záboj Zdeněk, Zbořilová Jana, Zemánková Dagmar
4. B
Třídní prof. Alena Matoušová
Bialop Miroslav, Bobáková Lenka, Dorazilová Zuzana, Duda Libor, Filipová Jana, Glosová Eva, Gojová Dagmar, Havlík Petr,
Helis Radomír, Honzová Jana, Chrobáková Ivana, Chrobok Libor, Jiříček Jan, Kaliwoda Zdeněk, Kondělka Miroslav, Konečná
Jana, Krmášková Dagmar, Krůčková Květuše, Mička Tomáš, Novotná Lenka, Novotný Radomír, Orlovská Ivana, Palíšková
Marcela, Pavlasowá Renata, Poštulka Jiří, Sekera Pavel, Stankušová Pavla, Starostková Ivana, Steinerová Xenie, Střelcová
Jiřina, Školoudová Zdepka, Tomanová Iva, Šára Pavel, Šklubalová Eva, Zawadski Libor, Žabenský Tomáš
1981
4. A
Třídní prof. Ladislav Mrákava
Bardop Vlastimil, Bednářová Věra, Gaszczyk Karel, Gembalová Jana, Gencová Dagmar, Grygárek Jiří, Hladiš Luděk, Hlaváčková
Irena, Chládková Jana, Jurášek Ivo, Kafurová Helena, Kápová Pavla, Kidopová Pavlína, Kochan Pavel, Krejčík Tomáš, Křenková
Eva, Levinská Ditta, Machálek Břetislav, Makeš Petr, Nesrovnal Evžen, Pavelková Iva, Preissová Věra, Putniorzová Helena,
Pytlíková Naděžda, Rataj Libor, Sideridu Fanula, Strončková Daniela, Šařecová Šárka, Turková Jana, Valošková Věra,
Viochnová Jana, Vítová Milena, Weisser Pavel, Zálešák Jiří, Zbubna Pavel, Žišková Anna, Vesecký Jiří
13
4. B
Třídní prof. Josef Zoubek
Bialopová Alena, Časková Lenka, Foldyna Oskar, Herák Miroslav, Hojecký Ladislav, Holápová Iva, Hrtánková Pavla, Hruška
Petr, Janík Robert, Josefová Gabriela, Judová Šárka, Kápová Radomila, Karas Miroslav, Klimšová Yvetta, Kocurová Dagmar,
Kondelová Věra, Kováčová Hana, Křižáková Ivana, Labudek Vít, Ligenza Martin, Loučková Helena, Majíčková Anna, Návratová
Stanislava, Novák Karel, Obluk Pavel, Ondruszová Ivana, Pidaničová Eva, Rulíšek Jiří, Růžička Vladimír, Salawová Alena,
Smolková Iva, Sýkorová Dana, Toman Vladimír, Vala Vladimír, Věčorek Petr, Zímová Alena
1982
4. A
Třídní prof. Libuše Seigová
Bruk Lubor, Brázdilová Ivana, Durčáková Alice, Fajkis Martin, Hofrik Vladislav, Huvarová Irena, Jurášek Jaromír, Jurášková
Zdepka, Kačor Tomáš, Kohanová Eva, Kulová Marta, Ligenza Tomáš, Lincerová Ivana, Lysopová Ivana, Madziová Eva, Malíková
Monika, Nociarová Jarmila, Ožana Václav, Plachý Petr, Rašíková Hana, Rašíková Ivana, Romek Jaroslav, Rozbroj Petr,
Rzeszutková Pavlína, Sládečková Ivana, Sosna Stanislav, Soudný Jiří, Spáčil Pavel, Šimíčková Jana, Štětka Martin, Tomisová
Barbara, Woska Marian, Zniščál Petr
4. B
Třídní prof. František Loučka
Baigerová Miroslava, Boturová Bronislava, Brpovják Václav, Burešová Lenka, Cycopová Marcela, Čepová Helena, Grušková
Světluše, Kasíková Jana, Kejnovská Yvona, Kaniová Marcela, Kráčalík Petr, Kruková Miroslava, Ledvopová Taťána,
Lichtblauová Svatava, Marchevková Anna, Míčková Jiřina, Lotečková Ivana, Moskala Jiří, Němcová Iveta, Olexová Lenka,
Olšarová Danuše, Otavová Mirka, Pastrpáková Jana, Plutová Miroslava, Rozmahelová Dana, Slonková Zdepka, Snopková
Anežka, Šilingová Yweta, Štěrbová Jaromíra, Štěrbová Pavlína, Večeřová Jaroslava
4. C
Třídní prof. Pavel Böhm
Brnová Liběna, Černý Milan, Franek Libor, Gavlasová Ivana, Hubáč Boris, Jedelský Lumír, Kania Lubomír, Knybel Vladimír,
Konůpková Jana, Kožušník Jaroslav, Martinásková Jana, Matyásková Jana, Mrózková Tamara, Parchanská Jarmila, Pastrpák
Rostislav, Sanitrník Jiří, Seidler Vlastimil, Semmler Jiří, Schindlerová Libuše, Skýba Bořivoj, Slíva Martin, Stacha Jiří, Steffanová
Halina, Szotkowski Roman, Tesarčík Marcel, Trník Ladislav, Tomášek Zbyněk, Žáčková Jarmila, Swienczyková Jarmila, Zabák
Pavel, Klímová Olga, Reichová Tápa
1983
4. A
Třídní prof. Zita Káňová
Adamus Tomáš, Bachledová Lenka, Baiger René, Bárdyová Edita, Fábryová Markéta, Fachinelliová Marcela, Ferfecký Libor,
Hennerová Irena, Hronová Jolana, Chwistek Libor, Jasiok Petr, Kamýček Libor, Kereškéni Rastislav, Kružík Lubomír, Křivopová
Tápa, Lapiš Jaromír, Lobodinská Vladislava, Mann Petr, Maslowski Aleš, Moldříková Marcela, Moskalová Eva, Návratová
Marie, Orihelová Eva, Oulehlová Iva, Pastrpák Radomír, Pytlíková Barbora, Rašíková Karla, Santariusová Renáta, Stápa
Radislav, Sztwiertnia Ivo, Šiřinová Taťána, Štark Petr, Štefula Vladan, Vaškorová Pavlína, Walová Pavla, Wawrziczek Jaroslav,
Weisserová Vladislava, Zamazalová Jana
4. B
Třídní prof. Jana Krušinová
Babíček Petr, Barnová Daniela, Bečka Karel, Blassová Ivana, Coufal Radek, Damcová Pavlína, Duda Dušan, Durčáková Irena,
Gajdušková Irena, Hanusková Pavla, Hubáčková Leona, Jastrzembski Stanislav, Jursa Jaroslav, Kačorová Sylva, Kiššová
Jaroslava, Klinerová Vladimíra, Kolaczková Renáta, Koplová Lenka, Krist Jiří, Langerová Monika, Levá Daniela, Niemiecová
Jana, Noga Radomír, Pacola Tomáš, Pirohová Dagmar, Pytlík Jiří, Seigová Martina, Střelcová Hana, Šikula Libor, Škovrop
Lumír, Šlachta Zdeněk, Šnapková Jana, Švajnoch Radim, Štětina Marián, Tomisová Kateřina, Věčorek Petr, Vorlíčková Anna,
Zálešáková Pavla, Zátopek Jaroslav
4. C
Třídní prof. Libuše Seigová
Beitelová Jana, Brokešová Libuše, Brožík Václav, Černeková Jana, Dudek Rostislav, Fafílek Radovan, Fian Martin, Gencová
Anna, Jakubčík Radovan, Janečko Jiří, Janků Vladimíra, Jonšta Milan, Juřica Tomáš, Kempna Kateřina, Kliner Alexandr,
Kloudová Zdena, Kozáková Zdepka, Křehlík Ivo, Kupková Zlatuše, Kuš Milan, Kušová Danuše, Niezgodová Miluše, Parchanský
Vlastimil, Pencek Vladimír, Pipreková Hana, Režná Renáta, Serafinová Ivana, Skupinová Iveta, Szarowská Barbora, Swobodová
Dagmar, Šimik Bruno, Šivlová Ivana, Tomeček Petr, Tureček Břetislav, Žár Petr, Životská Zuzana
14
4. D
Třídní prof. Jiřina Štefulová
Adamczyková Naděžda, Bošková Petra, Čajková Jana, Čuntová Renáta, Dohnalová Květoslava, Dziendzielová Uršula, Floksová
Lenka, Foulová Marie, Gottfriedová Marcela, Gřesová Milena, Halgošová Věra, Homolová Iveta, Hrušková Hana, Kaplitová
Dana, Konečná Iva, Kožušníková Pavla, Križanová Jana, Mašková Jana, Micskiová Ilona, Michalíková Denisa, Paloszová Renáta,
Pastuchová Jarmila, Pilchová Eva, Pospíšilová Lenka, Ptáčková Renáta, Punčochářová Jana, Rehovičová Vladislava, Sedláčková
Dagmar, Sentlová Karin, Skýbová Miroslava, Šišková Jitka, Šrubařová Alena, Vaněčková Vlasta, Vichová Katarína, Záhorská
Jarmila, Žylová Marcela
1984
4. A
Třídní prof. Ivana Hamříková
Bialopová Ivana, Blažková Jitka, Blechovská Hana, Boturová Taťána, Bukovský Leo, Cenek Martin, Částková Jarmila,
Dudziaková Lenka, Fierlová Marcela, Fojt Pavel, Fukalová Miroslava, Gawlasová Yvona, Giecková Jiřina, Havrlantová Irena,
Hron David, Ježíšková Karin, Kapa Radomír, Kijonková Sylva, Křivánková Irena, Maleček Miroslav, Mapásková Xenie, Norek
Pavel, Otýpková Pavlína, Pišťák Martin, Sabovčík Tomáš, Sekerová Pavlína, Stacha Roman, Sťahulák Libor, Šinkovičová Světla,
Švajnochová Yvona, Toman Petr, Tomica Bohdan, Tůmová Jarmila, Trefil Tomáš, Vinovský Radim, Vystavěl Radek,
Urbančíková Šárka, Žišková Emilie
4. B
Třídní prof. Alena Matoušová
Adamec Karel, Brpáčková Božena, Čížová Ivana, Dolný Aleš, Ducháčková Alena, Gawlasová Šárka, Chroboková Taťána,
Karapinová Eva, Kempná Alice, Kopecká Dana, Kostelníková Pavla, Kothajová Xenie, Krzempková Naděžda, Kubančíková
Taťána, Lukášová Jitka, Macurová Renáta, Marek Pavel, Menschiková Marcela, Myška Petr, Kunčický Tomáš, Nedělová Šárka,
Ovčačíková Irena, Paramonovová Romana, Pastucha Radomír, Pustelníková Jana, Pyrchala Zbyšek, Rulíšek Ivan, Seige Viktor,
Seigová Judita, Stachová Jana, Slováček Petr, Szarowská Renáta, Szostok Ivo, Šeruda Pavel, Šnajdrová Pavlína, Teuchner
Roman, Ulčák Zbyněk, Vašek Rostislav, Vicherková Věra
4. C
Třídní prof. Šárka Vojancová
Adamusová Magda, Baigerová Alena, Břeský Rostislav, Čarnecký Tomáš, Hila Ivo, Horyna David, Hudec Jiří, Hulbaj Josef,
Jendřejčíková Dagmar, Kalinay Milan, Kawulok Jan, Konečná Gabriela, Kozubková Ivana, Kresta Jaromír, Mališ Kamil,
Marklová Jitka, Navrátilová Silvie, Nesrstová Ivana, Penkala Lubomír, Petříčková Karina, Popková Olga, Prchalová Helena,
Přeček Pavel, Přibylová Dagmar, Rutová Romana, Řezáčová Renáta, Schneiderová Dana, Schrenk Jiří, Sobolová Alena,
Steinerová Pavla, Stoklasová Ondřejka, Škorupová Irena, Šmahajová Helena, Tilke Karel, Tišerová Alena, Treniková Zdena,
Vadovič Josef, Sedlářová Renata, Věčorek Ivan
4. D
Třídní prof. Milan Janovský
Andreánská Eva, Bernatíková Monika, Běťáková Lenka, Budíková Hana, Cápková Jindra, Diváková Ivana, Ďurišová Jitka,
Falcník Michal, Frpková Olga, Gabzdyl Ivo, Hájek Jiří, Hanzelová Tamara, Holešová Radmila, Chrobok Dalibor, Janků Martin,
Knapíková Pavlína, Kolková Hana, Konečný Pavel, Kožušník Libor, Kučera Roman, Kulhavý Kamil, Kviatkovský Radim,
Lesniaková Jana, Mach Petr, Martynková Pavla, Matyášek Petr, Moczydlanová Eva, Němcová Zuzana, Orel Ivan, Pajonková
Lenka, Pajonková Miluše, Pytlík Petr, Rohlová Sopa, Ryšková Marcela, Sanitrníková Eliška, Seberová Jana, Smelik Roman,
Sochorová Lýdie, Šotkovská Jana, Vavřičková Helena
1985
4. A
Třídní prof. Vanda Michalíková
Baarová Jolana, Barchanská Jiřina, Budinová Renáta, Cechel Radim, Cenková Šárka, Dudková Hana, Dziubková Wanda,
Fránková Jana, Hanzlová Magda, Havrlant Miloslav, Harachová Ivana, Havlíková Drahomíra, Heczková Kamila, Honěk Jindřich,
Kellerová Jindřiška, Lindert Robert, Mališ Aleš, Mazurek Tomáš, Mendlík Tomáš, Musilová Jaromíra, Mžyk Radim, Nesrsta
Aleš, Pawlas Martin, Pecuchová Taťána, Ptoszek Milan, Recman Dušan, Sosnová Jana, Srnanková Anna, Tesarčík Pavel,
Tomášková Radka, Válková Jana, Wrana Aleš, Zbořil Petr, Žolnerčíková Michaela
4. B
Třídní prof. Judita Jandová
Adamusová Magda, Bialopová Karin, Biegunová Iva, Bobek Rostislav, Bukovčíková Ema, Červenková Pavlína, Duszek Tomáš,
Folvarčný Vít, Gelačáková Anna, Gregórová Ladislava, Guzíková Anna, Habdasová Darja, Holesz Radomil, Chlebková Blanka,
Jastrzembská Jana, Kajzarová Lenka, Kauer Petr, Kempná Lenka, Kostelník Jan, Langová Rút, Menšíková Jana, Mencl Zdeněk,
Ondřej Tomáš, Pavlíková Jana, Pelc Martin, Plinta Karel, Porembský Břetislav, Prokšová Petra, Raková Martina, Rapčák Milan,
Rusoková Renáta, Samlík Miroslav, Stuchlíková Jana, Šertlerová Ilona, Šikula Zbyšek, Švedová Ivana, Ticháčková Bronislava,
Weberová Iveta, Wenigerová Vladana, Zapletal Radomír
15
4. C
Třídní prof. Libuše Adamczyková
Antošík Lumír, Badurová Pavlína, Bogoczová Radmila, Bosák Petr, Brožová Šárka, Burian Marek, Ciasnochová Hana, Čemerová
Petra, Dostálová Pavlína, Drozd Břetislav, Ferfecká Petra, Fojt Petr, Fryšová Michaela, Golka Radim, Grzeszczyk Jaroslav,
Hanzlová Helena, Juzofová Šárka, Kafková Edita, Kidop Kamil, Kiková Marcela, Kořenková Alena, Kospovský Ondřej, Koubová
Kateřina, Kramlová Iva, Leinveber Ota, Mašková Ivana, Matejovičová Iveta, Mojžíšková Marie, Mojžišová Monika, Niedzielová
Jana, Putek Vladimír, Ppačková Věra, Rojovský Marek, Sochacki Tomáš, Sochorová Ivona, Šotkovská Radka, Tvrdopová Iva,
Vavříček Pavel, Zábojová Karla
4. D
Třídní prof. Milada Křístková
Bidlo Břetislav, Brna Svatopluk, Cyropová Iveta, Čečotková Iveta, Fajkusová Michaela, Galušková Pavlína, Gemrotová Iveta,
Habdasová Kateřina, Josefková Jana, Kapiášová Magda, Kiková Jolana, Koryčánek Ivo, Machálková Ilona, Mašlap Břetislav,
Michna David, Molatová Taťána, Niemiecová Helena, Orawski Michal, Oršulíková Martina, Pustelníková Marie, Říha Miloš,
Sikorová Jarmila, Skalková Marcela, Sklepek Petr, Slívová Ivana, Stráníková Kateřina, Suchánek Rostislav, Surý Petr, Šelong
Kamil, Šustková Jana, Toman Petr, Trusina Radek, Večerková Jana, Wolný Jindřich, Lhotský Jindřich, Zarembová Helena.
1986
4. A
Třídní prof. Bohumil Vévoda
Barochová Šárka, Buček Bronislav, Čáslava Petr, Dinžíková Lada, Franek Rostislav, Gabzdyl Radim, Gencová Drahomíra,
Haščáková Vlasta, Hečková Renáta, Chlubnová Ladislava, Ichnovská Iveta, Jakubcová Ivana, Karkošková Hana, Kavan Roman,
Kempná Petra, Kereškéni Dalibor, Klein Radim, Kolková Radomíra, Kollárová Simona, Kolovičná Karin, Kubátko Radim,
Kucharzyk Rostislav, Kulhánková Romana, Kunčická Simona, Levická Hanka, Luksza Martin, Matušková Jana, Miklošová Lenka,
Noga Pavel, Růžička Martin, Tichá Marcela, Troják Petr, Trojaková Kateřina, Vojkůvka Zdeněk, Wartalski Jiří
4. B
Třídní prof. František Loučka
Bauer Jiří, Bublavý Pavel, Buršová Jitka, Cibien Otakar, Cvik Martin, Davidová Monika, Dluhoš Libor, Dobda Peter,
Dombrovský Igor, Duráková Vladimíra, Fanfrlová Michaela, Hladík Luboš, Hranošová Irena, Janík Igor, Kolek René, Kožaná
Šárka, Kusová Radmila, Laštůvka Miroslav, Ledvop Vladimír, Majzlíková Martina, Michalská Lenka, Nesrovnalová Eva,
Neuwertová Radomíra, Pekařová Miroslava, Poledník Jiří, Ryšková Kamila, Stieger Roman, Szelongová Martina, Šajban
Richard, Šotek Lumír, Švedová Šárka, Titzová Monika, Tomanová Iveta, Tydlačková Marta, Valentýniová Jitka, Videnková
Iveta, Waloschek Michael, Vojtová Dagmar
4. C
Třídní prof. Ladislav Mrákava
Bílek Daniel, Bojková Iveta, Brzezinová Pavla, Břep Martin, Domesová Leona, Foltynová Šárka, Fonioková Yvona, Giecek Jiří,
Heklová Renáta, Jastrzembská Věra, Ježová Monika, Kaletová Ivana, Kizeková Pavlína, Król Jaroslav, Macurák Petr, Matasová
Hana, Michel Bohumil, Míčková Dagmar, Montag Rostislav, Pánková Hana, Poskerová Kateřina, Procinger Petr, Rašík Tomáš,
Rašíková Kateřina, Slováková Pavlína, Soukup Petr, Stacha Libor, Sýkorová Lenka, Šarovský Jaroslav, Ševečková Kateřina,
Šlachta Ivo, Tajdus Petr, Talajková Lada, Trnčáková Jana, Übelauerová Barbara, Vala Martin, Vrbová Hana, Wojaczek Tomáš
4. D
Třídní prof. Josef Zoubek
Balážová Alice, Bobrzyková Iveta, Bryndáč Tomáš, Coufalová Ivana, Dostrašilová Dagmar, Fiala Jaroslav, Gabrielová Pavla,
Grušková Pavlína, Gvozďová Šárka, Harok Martin, Horská Dagmar, Hudyová Alena, Hrachovina Richard, Kápová Šárka, Kazická
Kateřina, Kliment Daniel, Klímková Jarmila, Kosiecová Šárka, Kraina Richard, Meduna Roman, Nováková Petra, Pawlasová
Hanka, Posoldová Ivana, Potyková Renáta, Siegl Petr, Skýba Rostislav, Sláma Lubomír, Surý Petr, Světlý Roman, Stuchlík Petr,
Ševčík Pavel, Vajdová Iveta, Vilhemová Eva, Wielgusová Jana, Zábojník Marcel, Žmolilová Eva
1987
4. A
Třídní prof. Libuše Seigová
Baláž Vít, Bárdyová Šárka, Branišová Anna, Budník Tomáš, Czadera Tomáš, Fiala Tomáš, Friedrich Aleš, Gabzdylová Vladimíra,
Habartová Alena, Honěk Tomáš, Chlebková Bohdana, Cholevíková Jiřina, Izsófová Monika, Karkošková Jana, Kříž Martin,
Lančová Eva, Lenová Michaela, Lukáš Břetislav, Lysková Petra, Mrověcová Kateřina, Nowaková Jolana, Paszová Renáta, Skalka
Radim, Süttö Vojtěch, Suhaiová Zuzana, Szarowski Břetislav, Šařecová Karin, Štirba Rostislav, Švestková Lenka, Teslík David,
Žák Petr, Swiatyniuk Jiří
4. B
Třídní prof. Jiřina Štefulová
Bárta David, Beranová Blanka, Bergel Pavel, Blinka Jaromír, Danělišyn Waldemar, Fepo Michal, Formánek Petr, Groman Petr,
Habancová Šárka, Hanková Andrea, Hlávková Světlana, Janečko Zbyněk, Kabot Martin, Kalinová Hana, Kaniová Marie,
Kollková Hana, Kubištová Pavlína, Kuboš Miloslav, Kučerová Marcela, Loučka David, Orlíková Jarmila, Pak Roman, Plonka
Tomáš, Putková Dagmar, Pytlík Rostislav, Škandera Dalibor, Štětinová Kateřina, Turková Hana, Thurócziová Monika, Zachara
Drahomír, Zichová Romana
16
4. C
Třídní prof. Josef Zoubek
Balická Ilona, Bielová Radomíra, Bošová Anežka, Čermáková Markéta, Gawlowská Iveta, Gellnarová Karla, Hanzlová Kateřina,
Heralecká Kamila, Holá Šárka, Hrabcová Hana, Kubienová Lenka, Marcalíková Pavla, Miháliková Lenka, Nociárová Pavla,
Novotná Dagmar, Pazderová Hana, Putková Jana, Růžičková Karla, Recmaníková Šárka, Rettková Blanka, Svrčinová Radka,
Stuchlíková Marcela, Szoldrowská Jarmila, Ševčíková Dagmar, Tesarčíková Alena, Válková Michaela, Věchťová Kateřina,
Vlášková Lenka, Wolfshörndlová Jana
1988
4. A
Třídní prof. Jana Krušinová
Brádka Pavel, Buček Zdeněk, Doffková Renáta, Dudová Monika, Dyduchová Alena, Gavlas Petr, Grocholová Hana, Grygarová
Darina, Guziur René, Hamřík Antonín, Hron Vojtěch, Hrtop Petr, Huplíková Martina, Hýsek Michal, Jančiová Šárka,
Krhovjáková Martina, Kubienová Martina, Marošková Kamila, Míček Tomáš, Niklová Šárka, Olšarová Renáta, Paková Marcela,
Pišťák David, Plinta Roman, Prodanová Monika, Sliwka Martin, Solichová Pavlína, Szotkowski Petr, Šembera Martin, Šteffek
Libor, Trlíková Eva, Wiedermannová Silvie, Zikmund Vladan, Varmusová Martina
4. B
Třídní prof. Šárka Vojancová
Balcárková Marta, Curzydlo Tomáš, Drobek Pavel, Ferens Petr, Ficenec Petr, Gančarčíková Irena, Holešová Marcela, Huslíková
Daniela, Chlebková Sopa, Janetová Šárka, Kápová Renáta, Klosko Martin, Kolibač Zbyněk, Kostková Lenka, Kožusznik Oldřich,
Král Tomáš, Křižánková Martina, Lysková Alena, Maršalek Martin, Ochmanová Alena, Pilichová Hana, Podešva Tomáš,
Podwika Rostislav, Putišová Dagmar, Rogová Lenka, Rusopová Pavlína, Santariusová Alexandra, Skybová Petra, Šlachta Libor,
Veselý Robert, Voznicová Monika, Vydra Pavel, Zábojník René, Zamiška Tomáš, Pěntka David
4. C
Třídní prof. Josef Kovářík
Adámková Taťána, Bialková Šárka, Böhmová Marcela, Bortlíková Blanka, Dadaková Dagmar, Foltýnová Lenka, Chroboková
Naděžda, Jahnová Dagmar, Koudelková Leokadie, Michalková Kateřina, Mojžíšková Vlasta, Motalová Carmen, Nitschová
Ivana, Oleksiaková Jiřina, Pírková Hana, Počarovská Ivana, Podhrázská Karin, Putniorzová Jana, Rašíková Petra, Rzymanková
Marcela, Seberová Lada, Sedláčková Simona, Skalková Monika, Tkačíková Radomíra, Váradyová Renáta, Večeřová Monika,
Wajdová Ivana, Weissová Karin, Wolfová Renáta, Žídková Světlana
1989
4. A
Třídní prof. Ladislav Mrákava
Balonová Monika, Bělíček Petr, Brudovský Kamil, Czernerová Andrea, Dočkalová Jana, Dostálová Pavlína, Gilová Jaroslava,
Glinz Pavel, Hološ Martin, Hronová Petra, Kačorová Andrea, Koláček Tomáš, Kopecký Petr, Koupý Radim, Krkošková Kateřina,
Lamla Alexandr, Levová Martina, Merta Jiří, Pavlík Václav, Puhr David, Sztula Roman, Trojaková Gabriela, Tůma Luděk,
Žižková Irena
4. B
Třídní prof. Oldřich Janda
Časnochová Radomíra, Černá Danuše, Dessewffy Daniela, Friš René, Gazdová Alena, Chmielová Pavlína, Jendřejčíková Ivana,
Juráková Martina, Kapok Radim, Koždop Kamil, Krulikovský Tomáš, Ledvop Jiří, Macek Aleš, Mašek Karel, Miklovičová
Henrieta, Minka Petr, Motal Marek, Neborák Martin, Olšarová Patricie, Otáhal František, Polášková Lenka, Szromek Martin,
Válková Bohumila, Vapkát František, Porembský Roman
4. C
Třídní prof. Zita Káňová
Bartečková Šárka, Bartoszová Pavlína, Bialopová Jaroslava, Damcová Pavlína, Fépová Martina, Fujtíková Eva, Helisová Kamila,
Kadlecová Marie, Kempná Gabriela, Kocurová Martina, Koláčková Šárka, Kolářová Radka, Konečná Petra, Macurová Kateřina,
Matovská Petra, Mazáčová Marcela, Přečková Lada, Rusnoková Sopa, Savková Ingrid, Stankušová Petra, Strachotová Radmila,
Szczotková Šárka, Šárková Lenka, Viochnová Marcela, Volná Elena
4. D
Třídní prof. Libuše Adamczyková
Becková Marcela, Břízová Jana, Bukovčíková Monika, Ducháčková Eva, Gulecová Lenka, Fujaková Liběna, Chromcová
Kateřina, Izaiaszová Radmila, Izsófová Ingrid, Janková Šárka, Malířová Renáta, Matušínská Marcela, Messnerová Monika,
Močkořová Andrea, Nevludová Michaela, Promná Andrea, Šafarčíková Renáta, Šokalová Karin, Štefková Jana, Tarkuličová
Renáta, Valachová Darina, Vnenková Jana, Oršulíková Martina, Pěgřímková Beata
17
1990
4. A
Třídní prof. Milan Janovský
Baar Pavel, Baar Petr, Czadera Marek, Dona Martin, Durčok Pavel, Dzidová Eva, Flössnerová Lenka, Formánek Milan, Franek
Alan, Gavlovská Kateřina, Hrtánek Petr, Husarová Eva, Kleiberová Karla, Leinveberová Ingrid, Loučka Jiří, Lýsková Kateřina,
Olšarová Helena, Orlová Marcela, Pavlík Rostislav, Pavlovská Gabriela, Plachetka Pavel, Racek Tomáš, Rezner Richard,
Rzeszutko David, Rzeszutková Iveta, Siwiecová Romana, Szewieczek Tomáš, Szostoková Lenka, Vojancová Jana
4. B
Třídní prof. František Loučka
Bernatík Aleš, Dvořáček Ivo, Fojtová Hana, Funiok Martin, Halfar René, Havlík Ivo, Hrnčířová Jana, Kafková Hana, Kleiber
Martin, Klos Jozef, Knapíková Irena, Košátková Martina, Krönerová Marcela, Kukučková Petra, Kvaka Radim, Marcalík Luděk,
Minka Ivo, Moldrzyková Lenka, Moráfka Michal, Nedělová Lenka, Novická Andrea, Pachol Radim, Raková Marcela, Savko
Andrijan, Szarovská Radomíra, Zajíc Martin, Žabinská Monika
4. C
Třídní prof. Jiřina Štefulová
Balková Eva, Buříková Vladimíra, Cyropová Kateřina, Csemiová Valerie, Čanigová Iveta, Čerchlová Jana, Dlubalová Monika,
Habdasová Gabriela, Husariková Monika, Jaglařová Radmila, Karkošková Michaela, Králová Michaela, Krmášková Šárka,
Kročilová Martina, Mikešková Vanda, Neskorová Dagmar, Ondráčková Iva, Pardubická Lenka, Plocková Monika, Poledpáková
Lenka, Ramiková Jana, Šiřinová Věra, Šmuková Jana, Tomanová Gabriela, Vapurová Martina, Šmídová Drahomíra
1991
4. A
Třídní prof. Milada Křístková
Adamčík Bohdan, Bobková Lenka, Dadak Marek, Dufka Martin, Dugasová Věra, Gabrielová Hana, Gálík Pavel, Grúberová
Katarína, Harnolová Dagmar, Hronová Jana, Kalus Tomáš, Keller Vítězslav, Kocybala Milan, Menšík Vladimír, Michalková
Lucie, Novotná Dagmar, Nowak Zdeněk, Podiuková Kateřina, Pydychová Eva, Rosina Ján, Seifertová Andrea, Sikorová Petra,
Sosna Marek, Šimeček David, Štveráková Yvona, Takáčová Andrea, Talík Martin, Večerková Gabriela, Volaříková Eva, Weisser
Marian, Zacharová Miroslava
4. B
Třídní prof. Vanda Michalíková
Bednářová Radka, Bílek René, Buriánová Lenka, Drobková Kamila, Dudová Martina, Dudová Renáta, Fierla Radek, Gavlasová
Lucie, Husáková Lenka, Chrobáková Kateřina, Kleinbauer Jiří, Lišoková Irena, Mrázek Michal, Návrat René, Petrášová Radka,
Plonka Marek, Rataj Aleš, Rozbroj Aleš, Sedláčková Barbara, Schneider Marek, Sobociková Barbara, Šlachtová Martina,
Šoustková Kateřina, Trochtová Lenka, Valečková Monika, Valo Stanislav, Valová Markéta, Vedrová Ester, Walaszczyk Vít,
Zářický Aleš
4. C
Třídní prof. Alena Matoušová
Bartusková Lenka, Baslová Michaela, Ďurišová Radka, Filipová Ludmila, Holešová Taťána, Kalousková Renáta, Karkošková
Hana, Kollárová Monika, Kročilová Dagmar, Křístková Radka, Kučerová Hana, Matuszková Petra, Mazurková Daniela,
Menclová Martina, Míčková Pavlína, Michalíková Věra, Mitová Denisa, Némethová Radka, Neskorová Pavlína, Opavská
Lenka, Plecháčková Jana, Plecháčková Kamila, Prigancová Renáta, Pšurná Patricie, Raszková Veronika, Račková Michaela,
Slovincová Marcela, Smetánková Renáta, Snížková Gabriela, Sobalová Sopa, Stavařová Radmila, Strončková Taťána,
Tvardková Kateřina, Zbranková Radka
1992
4. A
Třídní prof. Ladislav Šeda
Balonová Martina, Bartoš Martin, Básti Robert, Beranová Petra, Bína Radim, Damec Robert, Danělišyn Marek, Drobková
Martina, Dršťák Daniel, Duda Tomáš, Hamřík Richard, Havel Jan, Hýsek Robert, Janovský Zdeněk, Kleinbauerová Alena,
Kočvarová Lenka, Kolísek Radim, Krušinová Jana, Mazurek Jiří, Nagyová Markéta, Olšar Tomáš, Ondřej Lukáš, Orlová Petra,
Pátra Jiří, Richterová Monika, Seifertová Petra, Skříšovský Michal, Skurzoková Dagmar, Šoptenková Kateřina, Tvardková
Jana,Vicher Jakub, Vlčková Miroslava, Werner Eduard, Wisniowski Tomáš, Dufka František
4. B
Třídní prof. Libuše Adamczyková
Bednařík Jan, Bobek Vladimír, Czaja Martin, Dluhoš David, Dolák Richard, Ferens Pavel, Friedrichová Marcela, Gabzdylová
Gabriela, Gawlas Jiří, Grúberová Zuzana, Gříbek Petr, Gvuzdová Petra, Harčarik Jiří, Hečko Martin, Hendelová Iveta, Holešová
Taťána, Hýsek Radim, Jozefko Vlastimil, Kozielová Ivana, Kozlová Sylvie, Kubicová Pavlína, Lacinová Miroslava, Luzar Petr,
Maurerová Renáta, Mikuš Marek, Nedojedlý Radim, Obrodovská Sopa, Ožanová Monika, Pawlas Petr, Pyrchalová Jana,
Stanžovská Hana, Šmídová Klára, Turská Marcela, Vedra René, Witová Martina
18
4. C
Třídní prof. Irena Kristková
Adamčíková Silvie, Břehová Marie, Figurová Petra, Frydrychová Nikola, Galgapáková Jana, Holeksová Martina, Kominková
Veronika, Kučeráková Nataša, Lalíková Kateřina, Luczyková Pavla, Maršálková Petra, Mohylová Barbora, Němcová Jolana,
Pěchová Šárka, Pěchovičová Libuše, Prudlová Simona, Režná Barbora, Sedláčková Lenka, Sitková Silvie, Skybová Romana,
Skýbová Sylva, Svobodová Barbara, Svobodová Jana, Šeligová Kateřina, Šenkyříková Jana, Ševečková Liána, Valchářová
Kateřina, Valová Gabriela, Vránová Darina, Zelená Eva, Ziečová Petra, Šíblová Adéla, Trbušková Zuzana
1993
4. A
Třídní prof. Libuše Seigová
Bártová Martina, Bolard Břetislav, Borovec Roman, Cenek Jiří, Doffková Renáta, Fišer Zbyněk, Fritschová Lucie, Gabrielová
Lenka, Hamříková Lucie, Klaricová Kateřina, Komár Martin, Křístek Nikola, Kypastová Olga, Kubipok Martin, Lipus Kamil,
Martiška Marek, Matušková Ivona, Minarčíková Jindřiška, Oderská Barbora, Ochodek Roman, Pacult Martin, Papuga Petr,
Pavlechová Lenka, Roubalová Lucie, Synková Martina, Szturc Martin, Škanderová Iva, Šulc Daniel, Válek Dalibor, Vorlová
Kateřina, Vavříček Petr, Wiedermannová Hana
4. B
Třídní prof. Robert Lindert
Adamčík Petr, Adamčíková Ivana, Bortlíková Andrea, Cieslerová Petra, Hellerová Dagmar, Helisová Helena, Hevessy Marián,
Lusková Lenka, Mertová Marcela, Moráfková Markéta, Nieč Filip, Nováčková Eva, Olšar Petr, Pastirčák Ján, Pavlíková Taťána,
Pavlosek Robert, Pecha Ladislav, Pichová Renata, Poláček Roman, Polášek Jan, Schneider Jan, Sikora Tomáš, Šeligová Karin,
Urban David, Václavek Tomáš, Vítkovský Václav, Zembinský Aleš, Žáková Jana
4.C
Třídní prof. Ludmila Tománková
Adamčíková Lucie, Bartoszová Pavlína, Berousková Denisa, Budinová Andrea, Částková Petra, Gallusová Agáta, Harapátová
Jitka, Hlavačková Simona, Hrdličková Nikola, Hulešová Kateřina, Chládková Gizela, Klozová Eva, Kněžíková Andrea,
Koudelková Miroslava, Kozelková Martina, Kubošová Petra, Legerská Jana, Macurová Lenka, Markusová Michaela, Miková
Jana, Mrázková Světlana, Nižnanská Andrea, Petríková Viera, Pilichová Lenka, Radová Petra, Urbancová Miroslava, Veselá
Jiřina, Vlachová Dagmar, Vicherková Žaneta
1994
4. A
Třídní prof. Ivana Hamříková
Adamčík David, Duda Jiří, Grečná Lenka, Hrudka Gustav, Janečková Martina, Jarkovský Aleš, Kačor Aleš, Klaricová Jana,
Kondziolková Karla, Košťál Richard, Kovarik Robert, Królová Gabriela, Kubátková Lenka, Kurpavka Ivan, Kusněřová Milada,
Kuzníková Radka, Lena Tomáš, Mazurek Petr, Mikulová Karla, Padělková Antonie, Polách Lubomír, Rokoš Petr, Seberová
Monika, Tešnar Marek, Toman Jiří, Wijová Romana, Zarembová Miroslava, Zetochová Lenka
4. B
Třídní prof. Libuše Seigová
Adamcová Petra, Adamus Richard, Balon Vladimír, Buršová Zuzana, Dluhošová Denisa, Dziká Kateřina, Friedlová Martina,
Hevessyová Aneta, Jílek Martin, Juchelková Markéta, Kartáriková Martina, Klimša Petr, Kněžíková Petra, Kolarčíková Pavlína,
Kopelcová Jana, Kruczek Radomír, Křístková Jana, Kupcová Lenka, Palšová Petra, Solichová Martina, Stapková Zuzana,
Studihradová Andrea, Šibalová Martina, Škutová Karla, Tomicová Kateřina, Truhlíková Petra, Ulčáková Šárka, Valo Marian,
Vichrová Lucie, Vítů Veronika, Volfová Pavlína, Žaganová Hana
4.C
Třídní prof. Hana Steberová
Bambušková Ivana, Blejchařová Šárka, Bosová Nikola, Danělišynová Lada, Ďurišová Gabriela, Hanusek Pavel, Jakubowicsová
Ivana, Kelišek Daniel, Koláčková Eva, Kondělka David, Koplíková Marcela, Królová Lucie, Kulová Dominika, Kyšková Ivana,
Masný Rostislav, Matušek Tomáš, Mertl Richard, Michalec Patrik, Nittmannová Helena, Olšarová Šárka, Panáčková Romana,
Piech Tomáš, Pinkas Radim, Půlová Kateřina, Snopek Jan, Šeliga Zdeněk, Vrbiarová Veronika, Vříšťová Martina, Wojewodová
Kateřina
1995
4. B
Třídní prof. Alena Slívová
Adamcová Pavlína, Babinská Naděžda, Bína Aleš, Blažková Lucie, Bujoková Andrea, Burešová Kateřina, Dombrovská Monika,
Dosedělová Jana, Fischerová Andrea, Gabzdylová Barbora, Groman Martin, Hálková Monika, Jarzynová Šárka, Jurepová
Andrea, Kartáriková Zuzana, Kovalčíková Gabriela, Krainová Petra, Mertlová Linda, Nikelová Markéta, Pavlíková Petra,
Pavlovská Markéta, Pilná Šárka, Pleva René, Popiolková Renáta, Porembská Nikola, Rajdusová Xenie, Rohálová Hana,
Rozbrojová Romana, Volná Andrea, Zuková Veronika, Žáčková Andrea
19
4. C
Třídní prof. Zita Káňová
Bernatík Zbyněk, Bíbr Ivan, Čechová Romana, Drobek Jaroslav, Dudová Markéta, Dziková Renáta, Faber Jan, Florová Zuzana,
Gabzdyl Milan, Gergelová Jitka, Grill David , Grúber Aleš, Hanusek Tomáš, Kellner Vít, Kinastová Naděžda, Kněžíková Alena,
Koporcová Marcela, Kortová Marcela, Mališová Martina, Martišková Zuzana, Mitová Radmila, Mžyk David, Nohavica
Stanislav, Paloncová Jana, Pětrášková Lenka, Polášek Karel, Rýmařová Pavla, Sedláček Vladimír, Stark Ladislav, Šeliga Pavel,
Šochová Kateřina, Vápenka Aleš, Waltersová Jenifer
1996
4. B
Třídní prof. Vanda Michalíková
Andrejovská Pavla, Balcarová Marcela, Duda Radim, Ficenec Marek, Geregová Marianna, Heidlerová Lucie, Chromik Radim,
Kačmařová Petra, Kaleta Robert, Kolpaková Lucie, Komárková Petra, Kostelníková Martina, Kotrla Aleš, Lehotský Tomáš,
Macháčková Marcela, Moskalová Petra, Navrátil David, Počarovská Markéta, Procházková Lucie, Puczoková Libuše, Raabová
Jana, Raszka Jan, Slováčková Regína, Smolenská Eva, Spurný Pavel, Szostoková Renáta, Širocká Petra, Šula Radek, Titzová
Sylva, Trčka Martin, Trnová Iva, Widlová Lucie
4.C
Třídní prof. Alena Matoušová
Bervic Břetislav, Brychcyová Romana, Dittrichová Kateřina, Foltýnová Šárka, Foukalová Marcela, Gvuzd Michal, Hillová
Miriam, Hrádek Jakub, Jendřejčík Zdeněk, Kafková Tereza, Kápová Martina, Krčmářová Kateřina, Krul Tomáš, Mudropová
Ester, Musiolek Adam, Nelibová Vladimíra, Ociepková Veronika, Ondrová Vlasta, Opavský Pavel, Popková Anna, Poprocká
Martina, Prchal Břetislav, Prudel Jiří, Raška Pavel, Skurdzik Lukáš, Tikalský Tomáš, Trajchelová Blanka, Víta Petr
1997
4.C
Třídní prof. Kamil Paloncy
Bervic Karel, Dušek Kamil, Friedrichová Lenka, Fusová Veronika, Gavlasová Pavla, Godula Tomáš, Golasowská Martina,
Guziurová Svatava, Hodás Branislav, Hofríková Anna, Juhász Marian, Jurkovič Albert, Kratochvíla Rastislav, Kubitová Gabriela,
Mikulková Gabriela, Nedělová Šárka, Nitschová Nikola, Olšarová Martina, Oravski Petr, Pensimus Radek, Prudlová Ivana,
Ryšková Markéta, Řihák Jiří, Sengelaubová Sandra, Skotnica Aleš, Suchánková Veronika, Svidrová Blanka, Šeligová Lucie,
Šostoková Lenka,Vrlík Martin, Wowrová Naďa, Zielina Milan
4. D
Třídní prof. Kamil Šelong
Doležalová Libuše, Durčák Petr, Esenaljevová Vladislava, Fehérová Marie, Gajdušková Ludmila, Gregovská Ivana, Horká Ivona,
Hojecká Pavlína, Jendrulek Martin, Kunčická Dagmar, Kyšková Petra, Malcharová Kateřina, Marcolová Marcela, Martínková
Lucie, Michalíková Klára, Novická Alexandra, Oršulík Jiří, Paloncová Dana, Puhrová Barbora, Putniorzová Markéta, Rozbrojová
Marcela, Sztwiorok Alois, Šajarová Blanka, Šigutová Jana, Trajčevski Daniel, Zářický Petr
1998
7. A
Třídní prof. Jana Krušinová
Adamčíková Gabriela, Adamek Jindřich, Barák David, Bednářová Daniela, Božop Michal, Foldyna David, Chromiková Lenka,
Janíčková Markéta, Ježíšková Ivana, Karkošková Michaela, Klimešová Radana, Konkolská Dagmar, Matera Lukáš, Michejdová
Vladislava, Mojžíšková Petra, Murycová Petra, Musiol Igor, Nižnanská Gabriela, Novočková Iveta, Odstrčilová Daniela,
Pavlasová Zuzana, Pazďorová Barbora, Pindur Štěpán, Przybyla Jan, Smyček Lukáš, Stejskalová Lea, Škoda Martin, Ulbrichová
Radka,Valový Martin, Vetterová Beata, Vícha Petr, Zemek Jiří
4. C
Třídní prof. Robert Lindert
Bartošíková Lucie, Budinová Monika, Černický Tomáš, Fejfar Vítězslav, Golasová Dana, Gregorová Andrea, Hanzel Radim,
Hrochová Leona, Janečko Michal, Jurčík Michal, Just Ladislav, Kijonková Kateřina, Klhůvková Helena, Kloudová Alena,
Knyblová Monika, Ksiažek Pavel, Ksiažek Petr, Kubas David, Müllerová Monika, Nowak Tomáš, Řempělová Petra, Sordylová
Lenka, Svoboda Tomáš, Szöke Štefan, Vavříček Kamil, Vlčková Petra, Zálešák Zdenek, Žabinská Lucie
4. D
Třídní prof. Pavlína Rymanová
Adamčíková Naděžda, Bartoněk Lukáš, Bílek Jaroslav, Fišerová Lucie, Golombková Martina, Herdová Zuzana, Hráčková Edita,
Hrachovinová Jana, Jurepová Jana, Jurkovič Kamil, Kondělka Tomáš, Kopsová Martina, Kruczková Lucie, Kupczak Luděk,
Nowak Daniel, Pančíková Eva, Pawlicová Renáta, Pipurová Vladimíra, Pravda Daniel, Šebesta Jan, Šubová Zdepka, Turková
Kateřina, Valošek Roman, Večerník Petr, Veselá Marcela
20
1999
7. A
Třídní prof. Oldřich Janda
Adamčík Petr, Berková Věra, Bernatíková Kamila, Bojas Ivo, Dörrerová Terezie, Drahpáková Marcela, Filipková Petra,
Gabzdylová Zuzana, Gajdošíková Jana, Hájková Vladimíra, Holubová Zuzana, Hromádka Patrik, Hünerová Hana, Janečková
Lucie, Jelen Tomáš, Jursová Barbara, Karban David, Klein Tomáš, Lamlová Radka, Matyskiewiczová Denisa, Novák Jiří,
Palowski Petr, Petráš Mojmír, Poskerová Jana, Rašková Regina, Sajdl Jakub, Šromková Magdaléna, Tománková Jana, Vapková
Marie, Venglorzová Martina, Vrlíková Michaela, Zuková Magdalena, Žytek Jakub
4.C
Třídní prof. Tomáš Olšar
Bogdová Jana, Brázda Lukáš, Černochová Jana, Farkaš Jan, Halama Marek, Hankusová Jana, Helisová Ivana, Hendrych Aleš,
Huczala Martin, Janasová Petra, Javornická Dana, Kellnerová Pavla, Kempný Radim, Kokošínská Dagmar, Kraina Lukáš, Krul
Lukáš, Krulikovský Radim, Modrová Romana, Oparjuk Viktor, Oravská Tamara, Polochová Pavla, Rašíková Petra, Straková
Petra, Szekeresová Lucie, Šarovská Jana, Šrubařová Pavlína, Štembírková Denisa, Trnkalová Kateřina, Walová Michaela,
Zálešáková Marie
2000
7. A
Třídní prof. Ivana Hamříková
Blatop Ondřej, Czernerová Lucie, Fus Pavel, Haplová Kateřina, Hatlapatková Martina, Hloušková Alexandra, Janda Oldřich,
Jarko Václav, Kotaba Ondřej, Krainová Veronika, Krajčí Petr, Krajčová Věra, Krmášek Roman, Krutioková Petra, Kulfířová
Lenka, Kuzník Petr, Lorenc Michal, Ludvar Michal, Mojžíš Michal, Paldus Jan, Prokešová Hana, Skýba Tomáš, Stašová Natálie,
Šotkovský Petr, Wilczek Pavel, Žáčková Zuzana
7. B
Třídní prof. Šárka Przybylová
Bartusek Tomáš, Bojasová Lucie, Čižmarik Martin, Golombková Michaela, Hourová Martina, Hradzká Martina, Hrtánková
Lenka, Janíčková Renáta, Kovarik Daniel, Kübel Tomáš, Lipusová Denisa, Miseciusová Hana, Mitáčková Jana, Novák Jiří, Opiol
Václav, Pazderová Lucie, Rulíšková Hana, Rutka Martin, Scholz Marcel, Sitek Petr, Stwiertnia Robert, Šimčíková Petra,
Šostoková Markéta, Štěrbová Pavlína, Šustíková Jarmila, Toman Lukáš, Vávra Rostislav, Vlha Ondřej, Vrba Daniel, Zuczek
Michal
2001
7. A
Třídní prof. Hana Steberová
Beránková Gabriela, Bernatíková Lucie, Božíková Veronika, Březná Alžběta, Buropová Lucie, Frýdová Ivana, Grigerková
Terezia, Holubová Pavla, Huczalová Romana, Kadlecová Andrea, Kajan Jan, Kápová Jana, Kiczmerová Monika, Klein Petr,
Lindáková Kateřina, Lukeš Petr, Marek Jan, Miškayová Markéta, Paldusová Eva, Pešula Jan, Řondíková Lenka, Szkandera
Miroslav, Ťaptíková Petra, Ulbrich David, Ulbrich Jiří, Valchářová Lucie
7. B
Třídní prof. Kamil Paloncy
Bonczková Jana, Czeczotka Roman, Čejchanová Hana, Falátová Jana, Fischerová Lenka, Hubáček Michal, Jureček Petr,
Karbanová Veronika, Kawan Petr, Kápová Hana, Kněžík Jan, Kubica Miroslav, Lanča Jiří, Málková Monika, Nowaková Lenka,
Pindurová Petra, Prášil Přemysl, Prokůpková Sylvie, Pytlíková Tereza, Sačková Dana, Sieberová Markéta, Siwková Markéta,
Slívová Michaela, Šromová Tereza, Tomicová Michaela, Wranová Petra, Zuček Petr
4. C
Třídní prof. Vanda Michalíková
Fritz Aleš, Gemrotová Markéta, Gregovská Dana, Hejtmánková Ivana, Herdová Hana, Herdová Zlata, Ježíšková Petra,
Karkoška Vladimír, Klimová Nikola, Konvičková Veronika, Kozubek Petr, Kršiak Daniel, Kubalová Markéta, Kunertová Eva,
Marcalíková Markéta, Milata Libor, Mohyla Libor, Nalevajka David, Němčíková Petra, Pastušková Jana, Pěchovičová Dorota,
Pieczková Leona, Řezníček Michal, Sodomková Michaela, Stryčková Jana, Studenská Hana, Škovropová Hana, Totková
Vladěna, Václavíková Radka, Vargová Monika, Vlčková Cecílie, Žvátorová Veronika
2002
4. C
Třídní prof. Jana Kohutová
Borecká Marcela, Čmielová Zdepka, Dostál Filip, Folvarčná Zuzana, Franková Kateřina, Juroszková Markéta, Kalakayová Petra,
Kenďura Tomáš, Koláček Jan, Konvička Pavel, Kuraszová Radka, Malcharová Veronika, Matyskiewiczová Lenka, Nogová
Dagmar, Pečálková Karolina, Pěchovičová Karolina, Petrásková Eliška, Podhorný Martin, Potenský Lukáš, Rapi Jakub,
Sembolová Kateřina, Schmid Jan, Voznicová Petra, Waloszková Michaela, Žmolilová Hana
21
4. D
Třídní prof. Libuše Adamczyková
Alter Dalibor, Ambros Marek, Balínová Kateřina, Bogoczová Veronika, Farana Alexandr, Gardopová Jiřina, Gilová Jitka, Godula
Petr, Hovůrka Lukáš, Jäckelová Martina, Kalinová Gabriela, Kedrop Jan, Lažek Jakub, Lipiaková Marie, Marejková Věra,
Ostárková Daniela, Palowski Jan, Pastorčáková Lenka, Sekerková Helena, Štrba Jakub, Večerník Radek
2003
8. A
Třídní prof. Ivana Hamříková
Adamec Petr, Bolková Romana, Hanusková Vendula, Heczko Robert, Honzová Petra, Horák Jan, Hubáčková Romana,
Hudáková Veronika, Juhász Pavel, Lacina Jan, Lamlová Pavla, Minksová Markéta, Navrátilová Martina, Nedvědová Linda,
Ondrušová Veronika, Piačková Veronika, Podlesná Magdaléna, Račková Barbora, Rašík Michal, Repperová Kateřina,
Szekelová Jana, Szkandera Karel, Šteffková Klára, Štěrbová Ivana, Trojáčková Sylva, Záruba Patrik
8. B
Třídní prof. Ladislav Šeda
Bernatíková Šárka, Bervicová Marie, Bobáková Lucie, Fajkisová Lucie, Gajovská Neli, Jadrný Miroslav, Junáková Dana, Kluzová
Kateřina, Kopecká Kamila, Lipowská Jana, Matoušek Jakub, Mazurková Andrea, Mucha Martin, Murová Dagmar, Ochodková
Lucie, Pěršalová Petra, Pietroszková Lenka, Potyšová Milena, Přibylová Pavla, Swaczynová Petra, Swaczynová Vladislava,
Šimeček Ondřej, Škulová Pavla, Tužinská Lenka
4. C
Třídní prof. Robert Lindert
Cintavá Silvie, Černý Jakub, Doleželová Kateřina, Drobková Hana, Gallo Michal, Janoszowská Lenka, Karkošková Renáta, Kasan
Michal, Kijonková Barbora, Kloudová Kateřina, Konečná Jindřiška, Konečný Milan, Koudela Martin, Kovačičová Lucie,
Kovářová Anežka, Kožuszniková Eva, Lazecký Milan, Lukaštíková Iva, Maršálek Daniel, Mrákava Marek, Pazďora Tomáš,
Pelikánová Jitka, Rabčanová Veronika, Rusop David, Rzymanová Barbora, Seberová Kateřina, Skřižovská Jana, Slabý Pavel,
Škovropová Anežka, Tománková Marie, Zachovalová Denisa, Žmolilová Jana, Žurovcová Lucie
2004
G 8.A Třídní prof. Alena Slívová
Bardopová Martina, Bartusková Kateřina, Bortliková Veronika, Czeczotková Alena, Fiedor Jan, Gromanová Iveta, Horáčková
Vladislava, Horáková Linda, Hubalovská Denisa, Ježišková Jana, Kalafutová Silvie, Karšulín Adam, Klužák Michal, Kotaba Jiří,
Niebrojová Romana, Páterková Anna, Píšová Milada, Potyšová Silvie, Prachovský Marek, Sajdl Tomáš, Slaninová Kateřina,
Smeltová Kateřina, Strouhal Ondřej, Studihradová Marie, Vrliková Marie
G 8.B Třídní prof. Zita Káňová
Agel Petr, Antoszyková Eva, Bukovská Kateřina, Čopjaková Simona, Dostálová Lucie, Gombalová Veronika, Haplová
Magdaléna, Janošová Kateřina, Kijonka Jan, Kliment Michal, Lichorobiec Štěpán, Martynek Lukáš, Mokrejš Jiří, Nitschová
Denisa, Nowaková Lucie, Petráková Romana, Pišová Kamila, Poláková Lucia, Severová Petra, Slívová Monika, Stoklasová
Andrea, Svobodová Sopa, Urbánek Michal, Walachová Gabriela, Zavoralová Jana
G 4.C Třídní prof. Daniela Mazurová
Babinská Ivana, Břečková Ilona, Buchtová Nela, Duongová Lucie, Freiherrová Markéta, Hanuš Daniel, Janečková Lenka, Jeská
Lucie, Jozek Pavel, Kalakayová Eva, Kapičák Lukáš, Kasterková Radka, Kielkovská Natálie, Kollárová Lucie, Krmašková Aneta,
Málková Kateřina, Malošík Jan, Matlochová Adéla, Mitková Lenka, Mocová Markéta, Pašková Renata, Potyšová Jana,
Pukowiecová Pavla, Ryšánková Eva, Skřižovská Petra, Slížek Petr, Stápová Eva, Šedivá Marika, Šmídová Kateřina, Štětková
Veronika, Vavříčková Lenka, Vavříčková Marcela, Wontroba Aleš
2005
G 8.A Třídní prof. Tomáš Olšar
Burová Petra, Dvořáková Kateřina, Hamplová Hana, Handlíř Jan, Hudečková Marie, Kiedropová Helena, Kopařík Lukáš,
Kopecká Jiřina, Kozlová Veronika, Kulhavá Michaela, Kupčík Jaroslav, Matušek Tomáš, Michalík Petr, Mojžíš Jakub, Murzynová
Veronika, Pešulová Jana, Rejdová Kateřina, Stejskalová Iva, Šeligová Monika, Šimíčková Simona, Škodová Zdepka, Špandelová
Veronika, Thomanková Lucie, Vápová Kateřina, Víta Martin, Vlha Radovan, Wita Martin, Wróblová Martina
G 8.B Třídní prof. Roman Krpec
Cieślar Kamil, Čecháková Veronika, Drottnerová Pavlína, Elízová Martina, Filipová Michaela, Kissová Blanka, Kochanová
Sandra, Kugler Lukáš, Ligocká Kristýna, Molík Petr, Návratová Lucie, Nechvátal Martin, Petráš Pavel, Przeczek Jan, Rulíšková
Eva, Sikora Martin, Skýba Pavel, Skýbová Eva, Sloviočková Anna, Smočková Markéta, Stolarczyk Petr, Šimčíková Marie,
Tarabíková Ivana, Tlučhořová Lenka, Tomana Martin, Třísková Mária, Vargová Michaela
22
G 4.C Třídní prof. Pavlína Tobolová
Běťák Lukáš, Buchtelová Pavla, Geclová Jana, Haasová Petra, Haltmanová Zuzana, Helis Tomáš, Herčík Lukáš, Holešová
Barbora, Hráčková Pavla, Chytilová Miroslava, Jaglařová Martina, Kaličiaková Lucie, Kaštovská Lucie, Klusáčková Martina,
Kubeša Tomáš, Kuptíková Kateřina, Lutonská Veronika, Martinák Petr, Merta Vlastimil, Milatová Lucie, Molinková Petra,
Niemiecová Eva, Olszar Patrik, Pališková Petra, Proskeová Petra, Přidalová Gabriela, Sciglová Kateřina, Swakoo Tomáš,
Šťukavcová Veronika
G 4.D Třídní prof. Kamil Paloncy
Brožík Martin, Černičková Eva, Davidová Helena, Dzidková Adéla, Farná Romana, Hájková Tereza, Jelenová Tápa, Keler Jakub,
Kocourková Jana, Kucejová Nikola, Kudlík Tomáš, Maršálková Karla, Matera Martin, Müllerová Sopa, Navrátilová Eva,
Němcová Tereza, Nytrová Lucie, Olšarová Nela, Pilátová Monika, Piprek Tomáš, Sladčíková Helena, Socha Radovan, Sukovatá
Kateřina, Svěchová Marie, Svoboda Martin, Škutová Petra, Šollerová Markéta, Voláková Vendula, Wotkeová Zuzana
2006
G 8.A Třídní prof. Pavlína Rymanová
Deleva Bojana, Dubec Patrik, Durčák Petr, Fojtíková Petra, Golasowská Veronika, Henčlová Lucie, Hudzietzová Jana, Janák
Ondřej, Junák Michal, Kiss Jan, Kružic Patrik, Kubátková Nela, Pilch Tomáš, Plucar Jan, Říkal Adam, Stach Jakub, Starostka
Michal, Starostková Alice, Šára Pavel, Šarman Daniel, Šerudová Michaela, Urban Jan, Válová Petra, Valový Adam
G 8.B Třídní prof. Alena Slívová
Branny Vojtěch, Brychtová Martina, Cabák Ivo, Gabrielová Petra, Gawlasová Pavlína, Hanzelka Václav, Herdová Jana, Jasenka
Adam, Knězková Jana, Kněžíková Markéta, Kopta Jiří, Křížek Jan, Kucharczyk Lukáš, Láník Jakub, Mžik Martin, Pawlasová Jana,
Plošek Lukáš, Raszka Tomáš, Samiec Petr, Skýba Jan, Slabá Lenka, Svoboda Petr, Škovropová Martina, Tománková Lenka,
Vávrová Alexandra
G 4.C Třídní prof. Jiří Mazurek
Balada Radomír, Bura Adam, Čapek Václav, Čudová Veronika, Fojtík Lukáš, Fránek Lukáš, Fránek Michal, Gaszczyk Karel,
Kovačičová Zuzana, Kozlová Veronika, Ličmanová Lenka, Mičová Zuzana, Motyková Veronika, Nyczová Martina, Pavelková
Tereza, Piš Vojtěch, Přibyl Rostislav, Raková Lenka, Roháčková Veronika, Schabská Simona, Sikorová Aneta, Sikorová Zuzana,
Spaček Michal, Swakooová Veronika, Sýkora Tomáš, Sýkorová Kateřina, Šrubařová Simona, Šutová Jana, Včíslová Kateřina,
Volfová Renáta
2007
G 8.A Třídní prof. Daniela Mazurová
Ambrosová Simona, Bukovská Veronika, Dostálová Nina, Hanusková Martina, Heidler Jakub, Hladký Michael, Hofmanová
Romana, Hovorková Lucie, Janusová Lucie, Kaštan Jindřich, Kolibač Radek, Komenda Ondřej, Kunčická Veronika, Kunčický
Martin, Lacinová Lenka, Lazecká Kateřina, Litomerická Kateřina, Mareš Jan, Michna Karel, Mlynář Pavel, Mucha Marek,
Páleník Libor, Petříková Jana, Vapková Petra, Zedník Vít, Zedníková Barbora, Zmijová Veronika, Žurovcová Jana
G 8.B Třídní prof. Jana Lukšová
Berková Magda, Budinová Kamila, Dadoková Taťána, Fojtová Lucie, Gombalová Eliška, Hanáková Martina, Holowková
Veronika, Hudzietzová Lucie, Kawan Vojtěch, Kijonková Magdalena, Kopková Tereza, Kubiena Josef, Lajczyk Pavel, Malátová
Lenka, Miklósy Jiří, Severinová Aneta, Spálovský Miroslav, Syrový Petr, Szypka Pavel, Valový Jiří, Vaštík Tomáš, Voráčová
Lenka, Žilíková Alexandra
G 4.C Třídní prof. Kamil Šelong
Adamčíková Jana, Bujnochová Radmila, Dudová Martina, Ďurišová Kamila, Fiedlerová Nikola, Gemrotová Michaela, Chamrád
Tomáš, Josieková Veronika, Kaduch Petr, Kaliwodová Marie, Kapa Petr, Kotasová Monika, Kršpáková Hana, Kubanková Iva,
Kuboszková Veronika, Kýtová Lucie, Lapišová Jana, Ligocki Adam, Moczydlanová Hana, Pala Martin, Podstawková Petra,
Pospíšková Jana, Rupčíková Martina, Šafranková Iva, Trávníček Matěj, Twyrdá Tereza, Weiss Marek, Zemová Barbora
G 4.D Třídní prof. Libor Šostok
Entnerová Dagmar, Grygarová Eva, Hanušová Veronika, Hoková Martina, Janásková Michaela, Ježo Michal, Jureček Václav,
Kajfosz Petr, Klevcová Petra, Kozlová Barbora, Kucbelová Romana, Lelková Veronika, Madecká Kristýna, Motyčková Veronika,
Nelhübelová Zuzana, Němcová Lucie, Ocisková Marie, Olejarová Lucie, Pamroková Sandra, Plchotová Kristýna, Polomíková
Martina, Ptošková Martina, Rampáčková Nikola, Richterová Michaela, Rončková Kateřina, Schmiedová Zuzana, Svrčinová
Daniela, Voznicová Veronika, Wenglorz Lukáš
23
2008
G 8.A Třídní prof. Ladislav Šeda
Bardopová Radka, Bjalončíková Petra, Fábryová Monika, Fajkisová Martina, Haltman Peter, Janík Martin, Krupa Tomáš,
Kučerová Veronika, Laky Jiří, Mačák Michal, Maček Petr, Matušů Michaela, Matyskiewiczová Silvie, Mencnerová Kateřina,
Mohyla Martin, Mžyková Kristýna, Nowaková Kristina, Orszuliková Natálie, Otaševičová Tamara, Pavelka Jakub, Říkalová
Aneta, Sedláček Tomáš, Smelty Jiří, Stanescová Laura, Šebestová Žaneta, Šimíčková Dana, Tesařová Markéta, Trlifajová
Alexandra
G 8.B Třídní prof. Hana Ratajová
Čempel David, Dostal Jan, Duda Tomáš, Hadrava Martin, Hermanová Kamila, Hynková Aneta, Janalíková Hana, Janečková
Jana, Kandová Kateřina, Keprdová Barbora, Kopaříková Iveta, Kršpáková Alena, Lietavová Michaela, Nebesná Alexandra,
Novotný Jakub, Ondraczka Lukáš, Pastrpák Jan, Pátereková Renáta, Pavlištík Tomáš, Rzymanová Gabriela, Sieber Martin,
Špernol Daniel, Ulmanová Magda, Valový Přemysl, Vapková Petra, Vatter Jan, Večeřová Lucie, Zárubová Andrea
G 4.C Třídní prof. Ivana Hamříková
Adamecká Kateřina, Bacíková Lenka, Bernárová Denisa, Biolková Hana, Fojtík Radim, Grussmannová Jana, Havránek Jan,
Jargusová Markéta, Kápová Gabriela, Kašáková Martina, Kohutová Veronika, Kolková Petra, Konečná Jana, Kotasová Eva,
Kubiczková Denisa, Kusněřová Zuzana, Langerová Monika, Macková Michaela, Matyášková Tereza, Navrátilová Lada, Sitek
Petr, Siudová Monika, Sýkorová Barbora, Šimčík Vladimír, Twarógová Michaela, Věčorek Tomáš, Velek Martin, Vicherková
Eva, Virág Kamil
G 4.D Třídní prof. Jitka Sekerová
Adamčík Michal, Babicová Michaela, Bína Lukáš, Drhová Monika, Hajnalová Zuzana, Holušová Markéta, Hulínová Nikola,
Inemanová Petra, Jakubec Martin, Jeski Petr, Klügl Ondřej, Kolková Gabriela, Kondělková Miroslava, Konečný Jakub, Lacman
Martin, Matajsz Petr, Mihalkaninová Petra, Nguyén Van Toán, Olešová Tereza, Olšarová Mariana, Partyšová Simona,
Pavlicová Petra, Pospěchová Michaela, Richtárová Kamila, Šebková Martina, Tomešková Sylvie, Újezdská Daniela, Urbášková
Michaela, Václavíková Radka
G 4.E Třídní prof. Libuše Adamczyková
Ančicová Nikola, Badžgop Jan, Baslová Miroslava, Bednarčíková Jana, Biel Petr, Fajkisová Hana, Holub Jan, Horníčková Petra,
Jemelková Zuzana, Kaszubová Alžběta, Král Lukáš, Kucbel Marek, Kudrna Lukáš, Kušová Veronika, Michalčíková Kristýna,
Moroz Olga, Műllerová Jana, Paráková Dagmar, Placzek Michal, Rusopová Nikola, Růžičková Jana, Skříšovský Jan, Slavíková
Jana, Sliwková Tereza, Slowik Ondřej, Svrčinová Michaela, Svrčková Kateřina, Šotková Michaela, Vápeníková Andrea, Wojak
Michal, Žakarovská Petra
2009
G 8.A Třídní prof. Jindřiška Růžičková
Čeplík Tomáš, Davidová Zuzana, Fiedor Tomáš, Fojtík Martin, Gemmel Robert, Gilová Helena, Gvuzd Jakub, Janík Filip,
Keprdová Tereza, Kmec Jakub, Kolátková Galina, Kuzniarská Petra, Lajczyková Lenka, Marečková Zuzana, Mžíčková Petra,
Nechvátal Marek, Otisková Veronika, Pacolová Jana, Pilchová Jana, Sýkorová Barbora, Šarmanová Veronika, Tarabíková
Lenka, Trlifaj Jiří, Uhrová Anna, Válková Kateřina, Vít Milan, Wojtowiczová Markéta, Zapletalová Jana, Zvaríková Jana, Žwak
Jan
G 4.C Třídní prof. David Kunčický
Bárta Jiří, Capková Katarína, Doumenová Veronika, Fojtík Jindřich, Foltynová Veronika, Gleitzová Radka, Guziurová Eva,
Heczková Tatiana, Helbich Jiří, Herman Petr, Hrdina Marek, Jiříček Václav, Kiliany Marek, Kusendová Nikola, Lapiš Jan,
Lhotská Jiřina, Nová Jana, Ptošková Monika, Rentová Zuzana, Slavík Hanuš, Štoudek Pavel, Šustík Filip, Urbánek Ondřej,
Vlčková Adéla
G 4.D Třídní prof. Hana Ratajová
Brázdová Sandra, Cibienová Markéta, Ciprichová Michaela, Dalíková Adéla, Ferretti Ursula, Hajnalová Markéta, Jordán Petr,
Kapová Jolana, Kokoř Ivan, Kucejová Lucie, Kusová Barbora, Ormaniecová Jana, Pavlištíková Andrea, Přikryl Antonín, Reliová
Adriana, Schwarzová Beata, Svrčinová Kristina, Šustík Ondřej, Uchočová Michaela, Vincenecová Tereza, Witová Lenka
G 4.E Třídní prof. Jana Bláhová
Bernatík Matěj, Bujnochová Kamila, Čuperková Romana, Daněk Marek, Deutschová Tereza, Dík Lukáš, Dupaľ Lukáš, Filipiová
Daniela, Hederová Anna, Hladká Martina, Hrbková Ivana, Chruščová Andrea, Janusová Petra, Kohutková Veronika, Konečná
Klára, Krpcová Silvie, Krul Petr, Kubanek Jan, Lapišová Barbora, Mészárosová Sandra, Molíková Hana, Piekar Petr, Plutová
Michaela, Potenská Kamila, Šveda Harry, Tomanová Tereza, Wawrzyczková Ivana, Zeliosová Andrea
24
2010
G 8.A Třídní prof. Zita Káňová
Bjalončíková Jana, Bojdová Lenka, Branná Kateřina, Cieślarová Šárka, Čechák Vojtěch, Drapáčová Petra, Drottner Tomáš,
Duda Daniel, Galoczová Michaela, Gelnarová Zuzana, Hanák Jiří, Quisová Lucie, Krištofíková Denisa, Kučerová Martina, Lefnar
Radek, Loučka Filip, Mitková Petra, Parmová Lucie, Pech Adam, Rapiová Vendula, Telčer Jan, Troják Adam, Vítek Adam, Ágh
Václav
G 4.C Třídní prof. Daniel Cigánek
Bartopková Vendula, Buchta Martin, Donovalová Veronika, Filipczyková Aneta, Koprla Ondřej, Kvaková Michaela, Legerská
Jana, Mácha Ladislav, Michnová Tereza, Němcová Lenka, Němčicová Nela, Ončová Petra, Ondraczka Tomáš, Opolková
Gabriela, Petříková Šárka, Pleva Libor, Pleváková Dominika, Poledníková Tereza, Slowik Jiří, Smolka Vojtěch, Stuchlíková
Nikola, Szkuta Vojtěch, Šedivá Jana, Válková Petra, Zajícová Kamila, Zarembová Sandra, Hodorová Michaela, Adamusová
Aneta, Kalíšková Barbora, Bangoura Diana
G 4.D Třídní prof. Jana Blechová
Bastová Lucie, Blagoevová Anna, Bobrek Martin, Dolinová Markéta, Giecková Martina, Grochalová Kamila, Hauptová
Veronika, Indráková Alexandra, Konečná Adriana, Kvasnička Pavel, Lasková Michaela, Mališová Tereza, Olšarová Tereza,
Pagáčová Adriana, Pěgřímek David, Pezzellová Paola, Počtáriková Daša, Rapčák Miroslav, Rosová Štěpánka, Ryšavá Alena,
Smazová Klára, Stuchlíková Nikola, Szlachtová Jana, Šertler Jakub, Twardziková Romana, Vašut David, Vlhová Renata, Zálejský
Jakub, Žákovská Kristína
G 4.E Třídní prof. Monika Kozubková
Beneš David, Bystropová Karolína, Dimitrovová Denisa, Döbert Martin, Filipová Jana, Flachsová Martina, Galušková Lucie,
Röslein Jan, Jakubcová Kristýna, Jedlinský Lukáš, Klíčová Kateřina, Kospovská Veronika, Kubápová Veronika, Lešinská Věra,
Malík Lukáš, Matyášek Michael, Mlynářová Kristýna, Mlýnková Tereza, Műtherová Petra, Naivert Michal, Ovísková Ivana,
Paráková Vendula, Semerádová Gabriela, Sobczyk Lukáš, Strouhalová Andrea, Ševečková Lucie, Šostok Marek, Šteffková
Kateřina, Věnsková Veronika, Wartalská Michaela
2011
25
Download

Seznam absolventů školy