2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
100 m 1.rozbeh
1 Figa Lucas
2 Putnok Martin
3 Paulíny Patrik
4 Beláň Marek
5 Ďurica Matej
dorastenci
000316
000402
980821
001104
990729
strana 1/13
MAC REDOX Lučenec
AK Mostáreň MŠK Brezno
AK Danica Zvolen
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
11,70
12,13
12,58
13,05
13,65
SB
AK Danica Zvolen
MAC REDOX Lučenec
AK Mostáreň MŠK Brezno
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
11,94
12,47
12,82
13,47
NP
SB
SB
dorastenci
990126
970817
990320
011007
ŠKP Žilina
ŠKP Žilina
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Danica Zvolen
11,50
12,54
14,02
14,76
SB
dorastenci
990126
000316
990206
000402
990211
970817
ŠKP Žilina
MAC REDOX Lučenec
AK Danica Zvolen
AK Mostáreň MŠK Brezno
MAC REDOX Lučenec
ŠKP Žilina
11,56
11,80
12,14
12,24
12,44
12,54
dorastenci
980821
001104
000220
990729
981018
990320
AK
AK
AK
AK
AK
AK
12,77
12,86
12,90
13,37
13,67
13,87
SB
w: +2,1 m/s
100 m 2.rozbeh
dorastenci
1 Koreň Lukáš
990206
2 Sarvaš Marek
990211
3 Škultéty Jozef
000220
4 Rajec Lukáš
981018
Baričák Kristián
000819
w: +2,3 m/s
100 m 3.rozbeh
1 Komarek Ľuboš
2 Baránek Damian
3 Otruba Matúš
4 Ruman Roman
w: +2,3 m/s
100 m finále A
1 Komarek Ľuboš
2 Figa Lucas
3 Koreň Lukáš
4 Putnok Martin
5 Sarvaš Marek
6 Baránek Damian
SB
=SB
w: +2,1 m/s
100 m finále B
1 Paulíny Patrik
2 Beláň Marek
3 Škultéty Jozef
4 Ďurica Matej
5 Rajec Lukáš
6 Otruba Matúš
Danica Zvolen
Spartak Dubnica nad Váhom
Mostáreň MŠK Brezno
ŠK Univerz Banská Bystrica
Spartak Dubnica nad Váhom
Spartak Dubnica nad Váhom
SB
SB
SB
w: +1,9 m/s
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
200 m 1.beh
dorastenci
1 Pecko Tomáš
970224
2 Beloš Adam
980604
3 Pavlačka Patrik
990411
4 Labo Dávid
000311
5 Adamov Adam
971118
Koreň Lukáš
990206
strana 2/13
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
AK Danica Zvolen
23,73
24,78
25,96
26,06
26,85
NP
MAC REDOX Lučenec
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica
AK Spartak Dubnica
AK Spartak Dubnica
AK Spartak Dubnica
26,43
28,10
28,73
29,09
30,72
32,81
SB
SB
w: +2,0 m/s
200 m 2.beh
dorastenci
1 Šuľan Samuel
990223
2 Illéš Róbert
990306
3 Otruba Matúš
990320
4 Porubský Aleš
991021
5 Rajec Lukáš
981018
6 Moško Stanislav
001101
nad
nad
nad
nad
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
SB
SB
SB
SB
w: +2,1 m/s
200 m 3.beh
dorastenci
1 Baránek Damian
970817
2 Štefanica Denis
970902
3 Beláň Marek
001104
4 Ďurica Matej
990729
ŠKP Žilina
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
25,72
25,98
27,24
29,14
200 m cel.por.
dorastenci
1 Pecko Tomáš
970224
2 Beloš Adam
980604
3 Baránek Damian
970817
4 Pavlačka Patrik
990411
5 Štefanica Denis
970902
6 Labo Dávid
000311
7 Šuľan Samuel
990223
8 Adamov Adam
971118
9 Beláň Marek
001104
10 Illéš Róbert
990306
11 Otruba Matúš
990320
12 Porubský Aleš
991021
13 Ďurica Matej
990729
14 Rajec Lukáš
981018
15 Moško Stanislav
001101
Koreň Lukáš
990206
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub ZTS Martin
ŠKP Žilina
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MAC REDOX Lučenec
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Danica Zvolen
23,73
24,78
25,72
25,96
25,98
26,06
26,43
26,85
27,24
28,10
28,73
29,09
29,14
30,72
32,81
NP
400 m 1.beh
dorastenci
1 Pecko Tomáš
970224
2 Beloš Adam
980604
3 Figa Lucas
000316
4 Bugoš Filip
000621
5 Hronček Lukáš
000713
Baričák Kristián
000819
AK Spartak Dubnica
Atletický klub ZTS
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica
AK Danica Zvolen
AK Spartak Dubnica
52,89
54,93
55,65
58,49
64,17
NP
400 m 2.beh
dorastenci
1 Pavlačka Patrik
990411
2 Santoris Adrián
971002
3 Illéš Róbert
990306
4 Murgaš Filip
980317
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Danica Zvolen
MAC REDOX Lučenec
AK Danica Zvolen
w: +2,5 m/s
Timing, Measurement and Data servis by
nad Váhom
Martin
nad Váhom
nad Váhom
56,88
58,05
63,73
67,25
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
strana 3/13
400 m cel.por.
dorastenci
1 Pecko Tomáš
970224
2 Beloš Adam
980604
3 Figa Lucas
000316
4 Pavlačka Patrik
990411
5 Santoris Adrián
971002
6 Bugoš Filip
000621
7 Illéš Róbert
990306
8 Hronček Lukáš
000713
9 Murgaš Filip
980317
Baričák Kristián
000819
AK Spartak Dubnica
Atletický klub ZTS
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica
AK Danica Zvolen
AK Spartak Dubnica
MAC REDOX Lučenec
AK Danica Zvolen
AK Danica Zvolen
AK Spartak Dubnica
1500
1
2
3
4
5
6
7
dorastenci
981205
970131
000713
980317
990110
000905
000608
AO Sparta Považská Bystrica
Mestský šport Žiar nad Hronom
AK Danica Zvolen
AK Danica Zvolen
ŠKP Žilina
ŠKP Žilina
MAC REDOX Lučenec
dorastenci
990804
990223
000402
991219
000909
AK Danica Zvolen
MAC REDOX Lučenec
AK Mostáreň MŠK Brezno
AK Danica Zvolen
AK Danica Zvolen
18,59
18,60
19,40
21,67
24,65
dorastenci
990804
991219
000909
AK Danica Zvolen
AK Danica Zvolen
AK Danica Zvolen
70,39
80,34
86,73
m
Mitašík Andrej
Muha Lukáš
Hronček Lukáš
Murgaš Filip
Melo Pavol
Oláh Oliver
Karman Daniel
110 m prek.
1 László Peter
2 Šuľan Samuel
3 Putnok Martin
4 Varga Maroš
5 Franka Denis
nad Váhom
Martin
nad Váhom
nad Váhom
nad Váhom
52,89
54,93
55,65
56,88
58,05
58,49
63,73
64,17
67,25
NP
4:17,69
4:20,01
4:56,83
4:58,73
4:59,12
5:14,47
6:14,15
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
w: +2,3 m/s
400 m prek.
1 László Peter
2 Varga Maroš
3 Franka Denis
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
strana 4/13
diaľka
dorastenci
1 Komarek Ľuboš
990126
2 Kubinec Jakub
980518
3 Škultéty Jozef
000220
4 Alštok David
990625
5 Paulíny Patrik
980821
6 Putnok Martin
000402
7 Sarvaš Marek
990211
8 Porubský Aleš
991021
9 Labo Dávid
000311
10 Uherek Daniel
981219
11 László Peter
990804
12 Koreň Lukáš
990206
13 Bugoš Filip
000621
14 Moško Stanislav
001101
15 Ruman Roman
011007
Komarek Ľuboš
Kubinec Jakub
Škultéty Jozef
Alštok David
Paulíny Patrik
Putnok Martin
Sarvaš Marek
Porubský Aleš
Labo Dávid
Uherek Daniel
László Peter
Koreň Lukáš
Bugoš Filip
Moško Stanislav
Ruman Roman
540/+1,9
578/+1,8
546/+2,0
536/+1,9
538/+1,8
504/+1,9
518/+1,8
482/+1,9
x
473/+2,0
x
x
407/+2,1
400
393
396
392
589/+2,2
553/+2,0
506/+2,1
x
485/+2,0
516/+1,8
518/+2,1
x
x
449/+2,1
466/+1,9
442/+2,0
419/+1,9
398
400
trojskok
dorastenci
1 Sýkora Martin
970203
2 Paulíny Patrik
980821
3 Santoris Adrián
971002
Sýkora Martin
Paulíny Patrik
Santoris Adrián
výška
1 Sýkora Martin
2 Adamov Adam
3 Škultéty Jozef
4 Alštok David
5 Sarvaš Marek
Karman Daniel
Sýkora Martin
Adamov Adam
Škultéty Jozef
Alštok David
Sarvaš Marek
Karman Daniel
x
10,03/+2,0
-
155
o
o
o
160
o
o
xxo
Timing, Measurement and Data servis by
618/+1,9
545/+1,8
499/+1,9
528/+2,1
522/+2,0
484/+2,1
474/+1,9
443/+2,0
449/+1,8
x
413/+2,1
165
o
o
o
o
xxx
624/+1,8
493/+1,9
528/+2,0
451/+2,0
624
578
546
545
538
536
522
484
474
473
466
442
419
400
400
603/+2,0
520/+2,1
508/+2,2
460/+1,8
10,72/+2,2
10,03/+2,3
-
175
o
o
xo
xxx
180
o
xo
xxo
184
o
xxo
xxo
SB
SB
SB
10,84
10,03
9,99
9,57/+2,0
9,99/+2,1
MAC REDOX Lučenec
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
AK Mostáreň MŠK Brezno
MAC REDOX Lučenec
MAC REDOX Lučenec
MAC REDOX Lučenec
170
xo
o
o
xo
SB
586/+2,1
528/+2,1
536/+2,0
470/+2,1
MAC REDOX Lučenec
AK Danica Zvolen
AK Danica Zvolen
10,84/+2,1
9,45/+2,2
-
dorastenci
970203
971118
000220
990625
990211
000608
150
o
xxx
ŠKP Žilina
VŠC Dukla Banská Bystrica
AK Mostáreň MŠK Brezno
MAC REDOX Lučenec
AK Danica Zvolen
AK Mostáreň MŠK Brezno
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
VŠC Dukla Banská Bystrica
AK Danica Zvolen
AK Danica Zvolen
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Danica Zvolen
188
o
xxx
xx
188
184
184
170
160
NM
x
SB
193
xxx
www.hrdosport.sk
2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
žrď
1
2
3
Sečkár Michal
Kubinec Jakub
Vacík Tomáš
Beláň Marek
Sečkár Michal
Kubinec Jakub
Vacík Tomáš
Beláň Marek
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Budinský Pavol
Kozlovský Peter
Gabriel Dominik
Kvorka Matej
Kubík Erik
Štefanec Martin
Urbaník Lukáš
Banga Peter
Mistrík Martin
Budinský Pavol
Kozlovský Peter
Gabriel Dominik
Kvorka Matej
Kubík Erik
Štefanec Martin
Urbaník Lukáš
Banga Peter
Mistrík Martin
disk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Budinský Pavol
Kubík Erik
Kvorka Matej
Štefanec Martin
Györi Adam
Gabriel Dominik
Kozlovský Peter
Urbaník Lukáš
Banga Peter
Mistrík Martin
Santoris Adrián
Budinský Pavol
Kubík Erik
Kvorka Matej
Štefanec Martin
Györi Adam
Gabriel Dominik
Kozlovský Peter
Urbaník Lukáš
Banga Peter
Mistrík Martin
strana 5/13
dorastenci
971221
980518
981229
001104
237
o
o
257
xo
xo
277
xo
xxx
xxx
287
o
dorastenci
970610
970824
980424
980618
971015
980306
971201
000125
990909
12,76
x
10,48
11,32
11,34
10,08
8,64
x
8,80
x
11,16
10,92
11,06
x
10,44
8,96
9,35
8,70
dorastenci
970610
971015
980618
980306
970709
980424
970824
971201
000125
990909
971002
36,91
26,66
29,03
26,23
28,17
20,60
x
19,87
x
x
x
29,07
27,73
28,38
28,21
22,90
x
17,59
19,82
x
Timing, Measurement and Data servis by
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
VŠC Dukla Banská Bystrica
VŠC Dukla Banská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
297
xxo
307
o
xo
317
o
o
327
o
xx-
337
o
AK Spartak Dubnica
AK Spartak Dubnica
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica
AK Spartak Dubnica
AK Spartak Dubnica
MAC REDOX Lučenec
AK Danica Zvolen
AK Danica Zvolen
x
11,94
11,23
11,10
x
10,48
9,24
9,28
8,25
x
x
10,85
x
x
10,46
9,40
x
12,46
x
11,41
11,38
x
10,40
8,88
9,11
x
x
x
24,24
x
24,19
x
x
29,45
27,73
x
27,89
25,13
x
SB
347
xxx
nad Váhom
nad Váhom
nad Váhom
nad Váhom
nad Váhom
12,76
11,94
11,41
11,38
11,34
10,74
9,40
9,35
8,80
SB
SB
SB
x
x
x
11,32
10,44
10,74
9,04
x
AK Spartak Dubnica
AK Spartak Dubnica
AK Spartak Dubnica
AK Spartak Dubnica
AK Spartak Dubnica
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica
MAC REDOX Lučenec
AK Danica Zvolen
AK Danica Zvolen
AK Danica Zvolen
35,42
x
x
27,88
26,11
22,74
23,84
x
16,41
337
317
257
257
nad
nad
nad
nad
nad
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
Váhom
nad Váhom
36,91
30,26
29,03
28,38
28,21
25,13
23,84
19,87
19,82
16,41
NP
SB
SB
x
30,26
x
x
26,24
x
x
www.hrdosport.sk
2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
oštep
dorastenci
1 Kubinec Jakub
980518
2 Kvorka Matej
980618
3 Štefanec Martin
980306
4 Štefanica Denis
970902
5 Sýkora Martin
970203
6 Murgaš Filip
980317
Kubinec Jakub
Kvorka Matej
Štefanec Martin
Štefanica Denis
Sýkora Martin
Murgaš Filip
x
x
38,33
31,22
23,39
x
54,41
49,83
41,13
x
x
x
kladivo
dorastenci
1 Budinský Pavol
970610
2 Beňák Vladimír
970215
3 Mistrík Martin
990909
4 Urbaník Lukáš
971201
5 Kozlovský Peter
970824
6 Banga Peter
000125
7 Kubík Erik
971015
8 Gabriel Dominik
980424
Budinský Pavol
Beňák Vladimír
Mistrík Martin
Urbaník Lukáš
Kozlovský Peter
Banga Peter
Kubík Erik
Gabriel Dominik
51,26
x
24,61
20,10
20,54
16,19
20,30
17,87
x
x
21,91
21,70
18,75
19,72
3 km chôdza
1 Johaník Pavol
dorastenci
990916
100-200-300-400 m
1 ZTSDU "A"
2 SKPZA
MACLC
ZTSDU "B"
DANZV
dorastenci
ZTSDU "A"
ZTSDU "B"
SKPZA
DANZV
MACLC
strana 6/13
VŠC Dukla Banská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub ZTS Martin
MAC REDOX Lučenec
AK Danica Zvolen
x
53,41
42,32
28,71
17,88
51,27
51,10
42,23
x
x
52,55
52,86
36,03
30,14
x
x
x
x
19,46
-
55,74
x
x
16,25
-
SB
SB
56,95
53,06
34,84
x
x
AK Spartak Dubnica
AO Sparta Považská
AK Danica Zvolen
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica
AK Danica Zvolen
AK Spartak Dubnica
MAC REDOX Lučenec
x
52,72
23,31
x
18,45
-
56,95
53,41
42,32
31,22
23,39
17,88
nad Váhom
Bystrica
nad Váhom
nad Váhom
55,74
52,75
25,89
21,70
20,54
20,53
20,30
19,72
SB
SB
SB
SB
x
52,75
25,89
20,53
-
AK Spartak Dubnica nad Váhom
18:35,08
AK Spartak Dubnica nad Váhom
ŠKP Žilina
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Danica Zvolen
2:15,08
2:19,87
DQ
DQ
DQ
SB
Labo(00), Pecko(97), Pavlačka(99), Bugoš(00)
Otruba(99), Moško(00), Porubský(99), Rajec(98)
Komarek(99), Oláh(00), Baránek(97), Melo(99)
Ruman(01), Franka(00), Varga(99), Hronček(00)
Figa(00), Illéš(99), Alštok(99), Sarvaš(99)
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
100 m 1.rozbeh
dorastenky
1 Ďurneková Terézia
980716
2 Žilková Izabela
001205
3 Takáčová Ľubomíra
000504
4 Krnáčová Michaela
990217
5 Tomanová Timea
991012
strana 7/13
AO Sparta Považská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MAC REDOX Lučenec
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica nad Váhom
13,64
13,69
14,15
14,36
14,65
MKŠS-Atlet Kysucké Nové Mesto
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
Atletický klub ZTS Martin
AK Mostáreň MŠK Brezno
MAC REDOX Lučenec
13,16
14,03
14,24
14,51
14,86
15,12
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MAC REDOX Lučenec
12,60
13,43
13,48
14,72
15,44
ŠK ŠOG Nitra
MKŠS-Atlet Kysucké
Atletický klub ZTS
AK Spartak Dubnica
AO Sparta Považská
AK Spartak Dubnica
12,57
13,23
13,32
13,39
13,47
13,79
SB
SB
w: +2,3 m/s
100 m 2.rozbeh
dorastenky
1 Kohútová Soňa
990623
2 Žárska Klaudia
990615
3 Haviarová Veronika
980713
4 Marušáková Martina
000505
5 Belková Lenka
991216
6 Adámová Simona
000511
=SB
SB
w: +2,1 m/s
100 m 3.rozbeh
dorastenky
1 Ostrožlíková Natália 970624
2 Firicová Petra
000823
3 Zápotočná Sophia
001223
4 Suranová Karin
001211
5 Tomalová Soňa
001107
SB
SB
w: +2,0 m/s
100 m finále A
dorastenky
1 Ostrožlíková Natália 970624
2 Kohútová Soňa
990623
3 Firicová Petra
000823
4 Zápotočná Sophia
001223
5 Ďurneková Terézia
980716
6 Žilková Izabela
001205
Nové Mesto
Martin
nad Váhom
Bystrica
nad Váhom
SB
SB
SB
SB
w: +2,2 m/s
100 m finále B
dorastenky
1 Žárska Klaudia
990615
2 Krnáčová Michaela
990217
3 Takáčová Ľubomíra
000504
4 Marušáková Martina
000505
5 Tomanová Timea
991012
Haviarová Veronika
980713
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MAC REDOX Lučenec
MAC REDOX Lučenec
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
14,05
14,25
14,30
14,34
14,82
NF
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MKŠS-Atlet Kysucké Nové Mesto
Atletický klub ZTS Martin
25,69
27,12
27,48
27,73
27,96
31,12
SB
SB
w: +2,3 m/s
200 m 1.beh
dorastenky
1 Sameková Martina
970315
2 Svrčková Karin
970327
3 Málková Denisa
970204
4 Zápotočná Sophia
001223
5 Kohútová Soňa
990623
6 Vanková Karolína
991105
SB
w: +1,6 m/s
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
200 m 2.beh
dorastenky
1 Malková Michaela
971031
2 Šelingová Martina
980602
3 Žitná Valentína
990706
4 Krnáčová Michaela
990217
5 Belková Lenka
991216
strana 8/13
Atletický klub ZTS Martin
AO Slávia ŽU Žilina
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MAC REDOX Lučenec
AK Mostáreň MŠK Brezno
28,50
29,20
30,29
30,69
31,26
Atletický klub ZTS Martin
Atletický klub ZTS Martin
Atletický klub ZTS Martin
28,80
30,33
NP
200 m cel.por.
dorastenky
1 Sameková Martina
970315
2 Svrčková Karin
970327
3 Málková Denisa
970204
4 Zápotočná Sophia
001223
5 Kohútová Soňa
990623
6 Malková Michaela
971031
7 Firicová Petra
000823
8 Šelingová Martina
980602
9 Žitná Valentína
990706
10 Marušáková Martina
000505
11 Krnáčová Michaela
990217
12 Vanková Karolína
991105
13 Belková Lenka
991216
Siheľová Vanesa
991130
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MKŠS-Atlet Kysucké Nové Mesto
Atletický klub ZTS Martin
Atletický klub ZTS Martin
AO Slávia ŽU Žilina
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub ZTS Martin
MAC REDOX Lučenec
Atletický klub ZTS Martin
AK Mostáreň MŠK Brezno
Atletický klub ZTS Martin
25,69
27,12
27,48
27,73
27,96
28,50
28,80
29,20
30,29
30,33
30,69
31,12
31,26
NP
400 m 1.beh
dorastenky
1 Málková Denisa
970204
2 Žárska Klaudia
990615
3 Suranová Karin
001211
4 Šelingová Martina
980602
5 Migátová Michaela
970304
6 Vanková Karolína
991105
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AO Slávia ŽU Žilina
MAC REDOX Lučenec
Atletický klub ZTS Martin
60,19
63,57
65,57
66,79
68,71
68,97
400 m 2.beh
dorastenky
1 Žilková Izabela
001205
2 Tomanová Timea
991012
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
66,70
68,40
400 m cel.por.
dorastenky
1 Málková Denisa
970204
2 Žárska Klaudia
990615
3 Suranová Karin
001211
4 Žilková Izabela
001205
5 Šelingová Martina
980602
6 Tomanová Timea
991012
7 Migátová Michaela
970304
8 Vanková Karolína
991105
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AO Slávia ŽU Žilina
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MAC REDOX Lučenec
Atletický klub ZTS Martin
60,19
63,57
65,57
66,70
66,79
68,40
68,71
68,97
SB
SB
SB
w: +2,5 m/s
200 m 3.beh
dorastenky
1 Firicová Petra
000823
2 Marušáková Martina
000505
Siheľová Vanesa
991130
w: +2,2 m/s
Timing, Measurement and Data servis by
SB
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
1500
1
2
3
4
5
6
7
strana 9/13
m
dorastenky
Vaceková Dominika
990918
Beláková Lucia
980419
Slivková Adriana
991025
Veťková Kristína
990927
Tršová Terézia
000906
Kianičková Kristína
971118
Miklóšová Nikola
000531
100 m prek.
dorastenky
1 Sameková Martina
970315
2 Svrčková Karin
970327
3 Michaldová Klára
970228
4 Siheľová Vanesa
991130
5 Kocsiková Klaudia
000322
Atletický klub ZTS Martin
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AO Slávia ŽU Žilina
MAC REDOX Lučenec
AO Slávia ŽU Žilina
MAC REDOX Lučenec
5:34,86
5:37,14
5:39,22
5:54,25
6:00,78
6:08,52
6:14,20
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický klub ZTS Martin
AO Sparta Považská Bystrica
Atletický klub ZTS Martin
MAC REDOX Lučenec
14,34
14,40
15,28
17,02
21,76
400 m prek.
dorastenky
1 Bruňová Lenka
001001
2 Migátová Michaela
970304
Atletický c Liptovský Mikuláš
MAC REDOX Lučenec
80,84
82,23
diaľka
dorastenky
1 Ďurneková Terézia
980716
2 Flosníková Veronika
971217
3 Siheľová Vanesa
991130
4 Repiská Simona
980925
5 Beláňová Jana
970203
6 Petláková Petra
990220
7 Žitná Valentína
990706
8 Takáčová Ľubomíra
000504
9 Nevařilová Sarah
981123
10 Mutalová Zuzana
980907
Haviarová Veronika
980713
Ošková Romana
991116
AO Sparta Považská Bystrica
VŠC Dukla Banská Bystrica
Atletický klub ZTS Martin
Mestský šport Žiar nad Hronom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
Atletický c Liptovský Mikuláš
SB
SB
SB
SB
SB
w: +2,0 m/s
Ďurneková Terézia
Flosníková Veronika
Siheľová Vanesa
Repiská Simona
Beláňová Jana
Petláková Petra
Žitná Valentína
Takáčová Ľubomíra
Nevařilová Sarah
Mutalová Zuzana
Haviarová Veronika
Ošková Romana
495/+1,8
x
459/+1,8
441/+2,0
448/+1,8
385/+1,9
408/+1,8
407/+2,0
398/+1,9
358/+1,9
x
x
x
x
517/+1,9
x
472/+2,0
427/+2,2
452/+1,9
418/+2,0
418/+1,9
339/+2,1
397/+1,8
385/+1,8
x
x
trojskok
dorastenky
1 Štefková Tereza
970301
2 Durkechová Zuzana
970211
3 Michaldová Klára
970228
4 Haviarová Veronika
980713
5 Nevařilová Sarah
981123
6 Repiská Simona
980925
Štefková Tereza
Durkechová Zuzana
Michaldová Klára
Haviarová Veronika
Nevařilová Sarah
Repiská Simona
9,83/+2,0
10,88/+2,0
x
x
9,96/+2,1
9,43/+2,3
Timing, Measurement and Data servis by
517
501
490
461
456
452
440
407
398
385
NM
NM
SB
=SB
SB
SB
SB
409/+2,3
442/+1,9
476/+2,3
x
473/+2,2
501/+2,1
486/+2,0
496/+2,0
487/+2,0
x
490/+2,2
x
435/+1,9
434/+2,0
461/+2,0
455/+1,9
456/+2,0
434/+1,9
435/+1,8
450/+2,0
452/+2,2
x
440/+2,4
445/+2,2
419/+2,0
417/+2,0
435/+1,8
440/+2,0
401/+2,4
405/+1,8
352/+2,1
407/+1,9
379/+2,1
383/+2,3
Atletický klub ZTS Martin
AO Sparta Považská Bystrica
AO Sparta Považská Bystrica
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Mestský šport Žiar nad Hronom
10,68/+2,2
10,92/+2,3
10,34/+2,4
9,27/+2,0
x
11,06/+2,2
10,77/+2,3
10,72/+2,4
9,66/+2,5
x
x
10,66/+2,0
9,89/+2,5
10,59/+2,4
9,99/+2,7
9,63/+2,1
x
11,06
11,04
10,72
9,99
9,96
9,43
10,83/+2,0
10,90/+2,4
10,63/+2,1
9,72/+2,2
9,65/+2,3
x
SB
SB
10,74/+2,0
11,04/+2,1
10,54/+2,2
x
9,64/+2,0
x
www.hrdosport.sk
2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
strana 10/13
výška
dorastenky
1 Mojžišová Miriam
990113
2 Králiková Lenka
980708
3 Vrabcová Vanesa
980107
Mojžišová Miriam
Králiková Lenka
Vrabcová Vanesa
žrď
1
2
3
130
o
o
xxo
Beláňová Jana
Petláková Petra
Nevařilová Sarah
Beláňová Jana
Petláková Petra
Nevařilová Sarah
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
140
xo
o
xo
145
xo
xxx
xxx
dorastenky
970203
990220
981123
227
xxo
o
237
o
xo
247
o
xo
xxx
10,15
10,41
10,53
9,79
x
x
7,69
7,92
x
5,58
x
x
x
10,49
x
9,66
8,60
8,57
7,24
7,69
7,54
6,42
x
x
dorastenky
Mäsiarová Andrea
980103
Obrcianová Natália
971223
Sabová Ester
000202
Kyselová Monika
970701
Vavrušová Slávka
971204
Vojtasová Daniela
000403
Ridzoňová Daniela
990422
Fujeríková Katarína
990920
Králiková Lenka
980708
Mäsiarová Andrea
Obrcianová Natália
Sabová Ester
Kyselová Monika
Vavrušová Slávka
Vojtasová Daniela
Ridzoňová Daniela
Fujeríková Katarína
Králiková Lenka
29,18
x
26,81
24,24
x
x
20,08
19,44
16,58
31,33
26,83
25,77
22,70
20,61
22,26
22,26
19,03
19,92
Timing, Measurement and Data servis by
145
140
140
SB
151
xxx
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
257
o
dorastenky
Mäsiarová Andrea
980103
Kyselová Monika
970701
Obrcianová Natália
971223
Ridzoňová Daniela
990422
Sabová Ester
000202
Vojtasová Daniela
000403
Fujeríková Katarína
990920
Kostková Natália
000603
Malková Michaela
971031
Tomalová Soňa
001107
Štefková Tereza
970301
Vavrušová Slávka
971204
Mäsiarová Andrea
Kyselová Monika
Obrcianová Natália
Ridzoňová Daniela
Sabová Ester
Vojtasová Daniela
Fujeríková Katarína
Kostková Natália
Malková Michaela
Tomalová Soňa
Štefková Tereza
Vavrušová Slávka
disk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
135
xo
o
o
Atletický klub ZTS Martin
Atletický c Liptovský Mikuláš
Atletický klub ZTS Martin
267
o
xxx
277
o
287
x-
297
307
Atletický klub ZTS Martin
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Mostáreň MŠK Brezno
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub ZTS Martin
MAC REDOX Lučenec
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
11,22
10,72
x
x
8,81
x
8,07
x
x
6,50
x
-
x
x
x
x
x
x
7,56
x
x
10,00
x
9,25
x
x
7,94
x
25,49
x
26,33
24,22
24,15
x
x
21,01
x
x
x
x
19,96
x
11,22
10,77
10,53
9,79
8,81
8,57
8,07
7,92
7,54
6,50
NM
NM
SB
SB
SB
SB
SB
10,68
10,77
x
9,27
x
x
x
x
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub ZTS Martin
AK Mostáreň MŠK Brezno
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický c Liptovský Mikuláš
x
x
x
x
23,27
23,17
19,34
20,91
x
277
257
237
31,33
26,83
26,81
24,24
24,15
23,17
22,26
21,01
19,92
SB
SB
SB
29,13
25,62
20,38
22,09
19,73
x
www.hrdosport.sk
2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
oštep
dorastenky
1 Filová Soňa
980326
2 Bruňová Lenka
001001
3 Puškárová Zuzana
980314
4 Ridzoňová Daniela
990422
5 Kyselová Monika
970701
6 Kostková Natália
000603
Filová Soňa
Bruňová Lenka
Puškárová Zuzana
Ridzoňová Daniela
Kyselová Monika
Kostková Natália
36,09
23,02
26,84
20,25
x
x
36,12
23,72
24,91
x
x
x
kladivo
dorastenky
1 Mäsiarová Andrea
980103
2 Fujeríková Katarína
990920
3 Vojtasová Daniela
000403
4 Obrcianová Natália
971223
5 Vavrušová Slávka
971204
6 Sabová Ester
000202
7 Králiková Lenka
980708
8 Kostková Natália
000603
Mäsiarová Andrea
Fujeríková Katarína
Vojtasová Daniela
Obrcianová Natália
Vavrušová Slávka
Sabová Ester
Králiková Lenka
Kostková Natália
3 km
1
2
3
43,65
32,99
34,39
34,36
30,38
28,29
x
20,14
46,05
35,66
x
33,27
x
x
x
x
chôdza
dorastenky
Burzalová Hana
001103
Kopčanová Mária-Barb 990122
Jancová Andrea
000712
100-200-300-400 m
1 ZTSDU "A"
2 ZTSDU "B"
3 MACLC
ZTSMT "A"
ZTSDU "A"
ZTSDU "B"
ZTSMT
MACLC
strana 11/13
AO Sparta Považská Bystrica
Atletický c Liptovský Mikuláš
VŠC Dukla Banská Bystrica
AK Mostáreň MŠK Brezno
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica nad Váhom
x
28,81
24,71
22,27
17,14
18,27
x
21,87
x
21,30
22,06
x
28,43
19,67
24,28
23,40
21,61
x
x
33,37
x
x
x
x
22,82
19,45
40,93
x
32,07
x
29,14
x
x
x
SB
35,04
25,84
x
x
20,37
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický c Liptovský Mikuláš
AK Spartak Dubnica nad Váhom
x
x
x
x
29,68
x
23,18
19,46
36,12
28,81
26,84
23,40
22,06
20,37
46,05
35,66
34,39
34,36
30,38
28,29
25,31
20,14
SB
SB
SB
x
29,39
33,22
28,09
x
25,31
x
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
15:27,60
17:11,11
18:10,52
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MAC REDOX Lučenec
Atletický klub ZTS Martin
2:29,63
2:33,99
2:51,13
DQ
SB
SB
SB
dorastenky
Beláňová(97), Málková(97), Zápotočná(00), Slivková(99)
Petláková(99), Žilková(00), Žárska(99), Suranová(00)
Štefková(97), Firicová(00), Svrčková(97), Malková(97)
Migátová(97), Krnáčová(99), Takáčová(00), Kocsíková
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
100 m
juniori
1 Kocman Matej
960402
2 Kadák Kristán
960901
3 Martiník Michal
950206
strana 12/13
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AO Sparta Považská Bystrica
AK Mostáreň MŠK Brezno
11,70
11,75
11,95
SB
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
23,88
25,39
SB
400 m
juniori
1 Martiník Michal
950206
2 Suriansky Šimon
960309
AK Mostáreň MŠK Brezno
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
54,64
55,19
SB
110 m prek.
Kadák Kristán
juniori
960901
AO Sparta Považská Bystrica
400 m prek.
juniori
1 Martinka Martin
960416
AO Sparta Považská Bystrica
65,73
kladivo
juniori
1 Blaško Vladimír
950522
AO Sparta Považská Bystrica
45,87
SB
w: +2,0 m/s
200 m
juniori
1 Kocman Matej
960402
2 Suriansky Šimon
960309
w: +2,5 m/s
NF
w: +2,3 m/s
Blaško Vladimír
3 km chôdza
1 Medera Zdeno
x
x
juniori
750101
Timing, Measurement and Data servis by
45,87
45,72
x
SB
x
AK Spartak Dubnica nad Váhom
15:28,68
www.hrdosport.sk
2. kolo M-SsAZ dorastu a juniorov
Výsledky
Dubnica nad Váhom 4. mája 2014
100 m
1 Maksiová Mária
2 Fainová Monika
strana 13/13
juniorky
951210
950312
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
Atletický c Liptovský Mikuláš
13,44
14,34
SB
juniorky
950312
Atletický c Liptovský Mikuláš
69,40
SB
w: +2,1 m/s
400 m
1 Fainová Monika
1500 m
juniorky
1 Chrenková Barbara
950529
AK Spartak Dubnica nad Váhom
žrď
1
2
3
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
juniorky
Hrvolová Anna Mária
930531
Maksiová Mária
951210
Režná Petra
900515
Hrvolová Anna Mária
Maksiová Mária
Režná Petra
227
o
xxo
237
o
xxx
247
xxx
257
-
disk
juniorky
1 Štefancová Andrea
960327
Štefancová Andrea
36,06
x
oštep
juniorky
1 Hrenáková Zdenka
960120
Hrenáková Zdenka
32,13
30,43
kladivo
juniorky
1 Štefancová Andrea
960327
2 Kubíčková Katarína
960523
Štefancová Andrea
Kubíčková Katarína
34,38
x
32,69
x
Timing, Measurement and Data servis by
287
-
297
-
307
o
317
o
327
xxo
337
xxx
x
40,05
32,17
31,10
x
24,00
x
27,67
32,17
31,81
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK ŠK Univerz Banská Bystrica
32,97
25,35
40,05
x
AO Sparta Považská Bystrica
31,27
327
237
227
347
AK Spartak Dubnica nad Váhom
x
5:28,50
34,38
27,67
x
25,90
www.hrdosport.sk
Download

Výsledky - HRDO Šport