Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
60 m
1
2
3
4
5
6
1.rozbeh
dorastenci
Figa Lucas
000316
Mecháček Michal
980512
Kubík Marek
990228
Kajba Milan
980728
Malý Daniel
980309
Lukas Jakub
981027
Ralík Maroš
010112
MAC REDOX Lučenec
Atletický klub AC Malacky
AFK Nové Mesto nad Váhom
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
MŠK 1895 Kežmarok
AC Stavbár Nitra
strana 1/18
7,44
7,47
7,56
7,78
7,85
8,11
NF
0,199
0,171
0,197
0,218
0,150
0,176
0,201
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AK Mostáreň MŠK Brezno
ŠK Vital Bratislava
MAC REDOX Lučenec
AO Sparta Považská Bystrica
ŠK Comenium Michalovce
Slávia ŠG Trenčín
7,40
7,52
7,67
7,75
7,81
7,94
7,94
7,96
0,149
0,225
0,149
0,166
0,154
0,247
0,201
0,189
VŠC Dukla Banská Bystrica
AK AŠK Slávia Trnava
1.Atletický klub Humenné
AC Kriváň Liptovský Mikuláš
AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok
Atletický club Nové Zámky
Atletický klub AC Malacky
AK Svetlošák Banská Bystrica
7,25
7,56
7,60
7,80
7,89
7,93
7,96
DQ
0,163
0,214
0,151
0,185
0,192
0,192
0,180
0,002
SB
SB
ŽK pretekár Ralík Maroš za porušenie pravidla 125.5
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
2.rozbeh
Taškár Marek
Mihálik Matej
Slepička Jozef
Bendžela Denis
Šuľan Samuel
Sučík Milan
Čižmár René
Kňažek Tadeáš
dorastenci
980104
980808
991222
980917
990223
980625
990825
000830
60 m
1
2
3
4
5
6
7
3.rozbeh
dorastenci
Vajči Matúš
980327
Lánik Matej
990728
Megela Patrik
000209
Kubovčík Michal
990904
Grivalský Ján
981218
Keve Ábel
990608
Linek Richard
990311
Fraňo Milan
990312
SB
DQ pre porušenie pravidla 162.6
60 m
1
2
3
4
5
6
7
4.rozbeh
dorastenci
Vráb Šimon
990317
Rigasz Simon
991107
Parlagi Samuel
980831
Havlík Marek
010204
Diószeghy Alexander
990301
Komarek Ľuboš
990126
Mitru Branislav
000812
AK Svetlošák Banská Bystrica
ŠK Comenium Michalovce
Akademik TU Košice
Atletický klub AC Malacky
Akademik TU Košice
ŠKP Žilina
AK ŠK UMB Banská Bystrica
7,59
7,60
7,61
7,76
7,82
7,87
8,09
0,196
0,169
0,159
0,173
0,162
0,177
0,222
SB
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
finále A
dorastenci
Vajči Matúš
980327
Taškár Marek
980104
Mecháček Michal
980512
Mihálik Matej
980808
Kubík Marek
990228
Figa Lucas
000316
Vráb Šimon
990317
Lánik Matej
990728
VŠC Dukla Banská Bystrica
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub AC Malacky
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
MAC REDOX Lučenec
AK Svetlošák Banská Bystrica
AK AŠK Slávia Trnava
7,22
7,32
7,37
7,47
7,50
7,52
7,54
7,60
0,145
0,125
0,165
0,190
0,179
0,186
0,160
0,276
SB
SB
SB
SB
SB
Timing, Measurement and Data servis by
SB
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
60 m
1
2
3
4
5
6
7
finále B
dorastenci
Rigasz Simon
991107
Parlagi Samuel
980831
Slepička Jozef
991222
Megela Patrik
000209
Kajba Milan
980728
Havlík Marek
010204
Kubovčík Michal
990904
Bendžela Denis
980917
ŠK Comenium Michalovce
Akademik TU Košice
AK Mostáreň MŠK Brezno
1.Atletický klub Humenné
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub AC Malacky
AC Kriváň Liptovský Mikuláš
ŠK Vital Bratislava
strana 2/18
7,61
7,62
7,63
7,68
7,69
7,77
7,86
NP
0,187
0,232
0,173
0,161
0,200
0,194
0,215
SB
SB
200 m 1.beh
dorastenci
1 Mecháček Michal
980512
2 Pribil Boris
980617
3 Lánik Matej
990728
4 Galbo Denis
980525
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
23,61
24,10
24,14
27,27
0,192
0,182
0,223
0,178 =SB
200 m 2.beh
1 Žilavý Marcel
2 Zboroň Marcel
3 Letovanec Ján
Kollár Samuel
dorastenci
000326
980705
980927
980311
Atletický klub AC Malacky
AK Svetlošák Banská Bystrica
AK Slávia UK Bratislava
Atletický klub AC Malacky
23,86
24,48
26,22
NP
0,141
0,212
0,176
SB
200 m 3.beh
1 Figa Lucas
2 Benda Jakub
3 Kvasnica Matej
4 Linek Richard
dorastenci
000316
000714
000314
990311
MAC REDOX Lučenec
AC Stavbár Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub AC Malacky
23,43
23,66
24,49
26,36
0,201
0,179
0,185
0,204
SB
SB
SB
SB
200 m 4.beh
dorastenci
1 Mihálik Matej
980808
2 Parlagi Samuel
980831
3 Kubík Marek
990228
4 Diószeghy Alexander
990301
AK AŠK Slávia Trnava
Akademik TU Košice
AFK Nové Mesto nad Váhom
Akademik TU Košice
24,51
24,68
24,70
25,85
0,242
0,135
0,213
0,180
SB
SB
SB
SB
200 m 5.beh
1 Labo Dávid
2 Fraňo Milan
3 Malý Daniel
4 Komarek Ľuboš
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Svetlošák Banská Bystrica
AK AŠK Slávia Trnava
ŠKP Žilina
24,72
24,97
25,04
26,01
0,184
0,220
0,168
0,158
SB
SB
SB
SB
AK Mostáreň MŠK Brezno
Atletický club Nové Zámky
AK ŠK UMB Banská Bystrica
25,29
25,46
26,76
0,229
0,189
0,193
SB
SB
dorastenci
000311
990312
980309
990126
200 m 6.beh
dorastenci
1 Slepička Jozef
991222
2 Keve Ábel
990608
3 Mitru Branislav
000812
Timing, Measurement and Data servis by
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
strana 3/18
200 m cel.por.
dorastenci
1 Figa Lucas
000316
2 Mecháček Michal
980512
3 Benda Jakub
000714
4 Žilavý Marcel
000326
5 Pribil Boris
980617
6 Lánik Matej
990728
7 Zboroň Marcel
980705
8 Kvasnica Matej
000314
9 Mihálik Matej
980808
10 Parlagi Samuel
980831
11 Kubík Marek
990228
12 Labo Dávid
000311
13 Fraňo Milan
990312
14 Malý Daniel
980309
15 Slepička Jozef
991222
16 Keve Ábel
990608
17 Diószeghy Alexander
990301
18 Komarek Ľuboš
990126
19 Letovanec Ján
980927
20 Linek Richard
990311
21 Mitru Branislav
000812
22 Galbo Denis
980525
Kollár Samuel
980311
MAC REDOX Lučenec
Atletický klub AC Malacky
AC Stavbár Nitra
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AK AŠK Slávia Trnava
AK Svetlošák Banská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
Akademik TU Košice
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Svetlošák Banská Bystrica
AK AŠK Slávia Trnava
AK Mostáreň MŠK Brezno
Atletický club Nové Zámky
Akademik TU Košice
ŠKP Žilina
AK Slávia UK Bratislava
Atletický klub AC Malacky
AK ŠK UMB Banská Bystrica
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub AC Malacky
23,43
23,61
23,66
23,86
24,10
24,14
24,48
24,49
24,51
24,68
24,70
24,72
24,97
25,04
25,29
25,46
25,85
26,01
26,22
26,36
26,76
27,27
NP
0,201 SB
0,192
0,179 SB
0,141 SB
0,182
0,223
0,212
0,185 SB
0,242 SB
0,135 SB
0,213 SB
0,184 SB
0,220 SB
0,168 SB
0,229 SB
0,189 SB
0,180 SB
0,158 SB
0,176 SB
0,204 SB
0,193
0,178 =SB
400 m 1.beh
1 Pribil Boris
2 Krchňavý Adam
3 Ároch Rudolf
Kollár Samuel
Atletický klub AC Malacky
ŠK ŠOG Nitra
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub AC Malacky
52,27
52,61
54,33
NP
0,178
0,178
0,170
400 m 2.beh
dorastenci
1 Kvasnica Matej
000314
2 Greguš Filip
980826
3 Mráz Ondrej
980312
4 Kubovčík Michal
990904
AK
AK
AC
AC
Spartak Dubnica nad Váhom
Slávia UK Bratislava
Kriváň Liptovský Mikuláš
Kriváň Liptovský Mikuláš
54,01
54,80
56,82
57,10
0,199
0,222
0,141
0,150
SB
400 m 3.beh
1 Labo Dávid
2 Parlagi Samuel
3 Macho Juraj
4 Filo Jakub
dorastenci
000311
980831
990709
001112
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Akademik TU Košice
Atletika Bratislava
AK Inter-SC Bratislava
55,17
55,99
56,29
57,41
0,214
0,215
0,170
0,168
SB
SB
SB
SB
400 m 4.beh
1 Jelínek Patrik
2 Metil Matej
3 Otruba Matúš
dorastenci
010723
980722
990320
AK Spartak Dubnica nad Váhom
1.Atletický klub Humenné
AK Spartak Dubnica nad Váhom
59,63
60,55
70,72
0,163
0,217
0,231
400 m 5.beh
1 Rigasz Simon
2 Pivoda Levente
dorastenci
991107
990502
ŠK Comenium Michalovce
Atletický club Nové Zámky
54,12
59,89
0,189
0,207
dorastenci
980617
980613
980607
980311
Timing, Measurement and Data servis by
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
strana 4/18
400 m cel.por.
dorastenci
1 Pribil Boris
980617
2 Krchňavý Adam
980613
3 Kvasnica Matej
000314
4 Rigasz Simon
991107
5 Ároch Rudolf
980607
6 Greguš Filip
980826
7 Labo Dávid
000311
8 Parlagi Samuel
980831
9 Macho Juraj
990709
10 Mráz Ondrej
980312
11 Kubovčík Michal
990904
12 Filo Jakub
001112
13 Jelínek Patrik
010723
14 Pivoda Levente
990502
15 Metil Matej
980722
16 Otruba Matúš
990320
Kollár Samuel
980311
Atletický klub AC Malacky
ŠK ŠOG Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
ŠK Comenium Michalovce
AO TJ Slávia STU Bratislava
AK Slávia UK Bratislava
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Akademik TU Košice
Atletika Bratislava
AC Kriváň Liptovský Mikuláš
AC Kriváň Liptovský Mikuláš
AK Inter-SC Bratislava
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický club Nové Zámky
1.Atletický klub Humenné
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub AC Malacky
52,27
52,61
54,01
54,12
54,33
54,80
55,17
55,99
56,29
56,82
57,10
57,41
59,63
59,89
60,55
70,72
NP
800 m 1.beh
1 Krchňavý Adam
2 Duška Richard
3 Petrina Adrián
4 Beloš Adam
5 Kopiar Jakub
6 Vávra Viliam
7 Saxun Adam
dorastenci
980613
990515
980222
980604
990716
990829
980903
ŠK ŠOG Nitra
AO TJ Slávia STU Bratislava
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub ZTS Martin
Atletický klub AC Malacky
AK Junior Holič
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
2:03,64
2:04,41
2:04,86
2:07,72
2:10,45
2:15,47
2:21,10
800 m 2.beh
1 Hronček Lukáš
2 Farský Matej
3 Vozaf Tomáš
4 Guga Sebastián
5 Oláh Oliver
6 Žabka Miroslav
dorastenci
000713
990920
980916
010517
000905
991105
AK Danica Zvolen
AK Slávia UK Bratislava
AC Stavbár Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto
AK ŠK UMB Banská Bystrica
2:11,18
2:11,29
2:11,38
2:12,40
2:15,75
2:21,01
SB
SB
SB
SB
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
Maraton AC Rača
MŠK Vranov nad Topĺou
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Tatran Spišská Nová Ves
1.Atletický klub Humenné
2:22,66
2:22,79
2:25,72
2:26,62
2:27,16
2:36,93
SB
800 m 3.beh
dorastenci
1 Malaník Filip
991228
2 Cidorík Matej
000416
3 Ladomirják Ondrej
000709
4 Remiš Tomáš
001007
5 Hamráček Tomáš
001220
6 Metil Matej
980722
Timing, Measurement and Data servis by
0,178
0,178
0,199
0,189
0,170
0,222
0,214
0,215
0,170
0,141
0,150
0,168
0,163
0,207
0,217
0,231
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
strana 5/18
800 m cel.por.
dorastenci
1 Krchňavý Adam
980613
2 Duška Richard
990515
3 Petrina Adrián
980222
4 Beloš Adam
980604
5 Kopiar Jakub
990716
6 Hronček Lukáš
000713
7 Farský Matej
990920
8 Vozaf Tomáš
980916
9 Guga Sebastián
010517
10 Vávra Viliam
990829
11 Oláh Oliver
000905
12 Žabka Miroslav
991105
13 Saxun Adam
980903
14 Malaník Filip
991228
15 Cidorík Matej
000416
16 Ladomirják Ondrej
000709
17 Remiš Tomáš
001007
18 Hamráček Tomáš
001220
19 Metil Matej
980722
ŠK ŠOG Nitra
AO TJ Slávia STU Bratislava
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub ZTS Martin
Atletický klub AC Malacky
AK Danica Zvolen
AK Slávia UK Bratislava
AC Stavbár Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Junior Holič
MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto
AK ŠK UMB Banská Bystrica
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
Maraton AC Rača
MŠK Vranov nad Topĺou
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Tatran Spišská Nová Ves
1.Atletický klub Humenné
2:03,64
2:04,41
2:04,86
2:07,72
2:10,45
2:11,18
2:11,29
2:11,38
2:12,40
2:15,47
2:15,75
2:21,01
2:21,10
2:22,66
2:22,79
2:25,72
2:26,62
2:27,16
2:36,93
1500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
m
dorastenci
Kozlovský Matúš
980811
Jankovič Marek
980307
Mitašík Andrej
981205
Mráz Martin
990617
Bugoš Filip
000621
Polák Juraj
981208
Plachý Branislav
980716
Baričák Kristián
000819
Walter Jaroslav
010419
Zubčák Tomáš
010215
AO TJ Slávia STU Bratislava
AK AŠK Slávia Trnava
AO Sparta Považská Bystrica
AO TJ Slávia STU Bratislava
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický club Nové Zámky
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AO TJ Slávia STU Bratislava
AK Inter-SC Bratislava
4:16,06
4:19,15
4:35,67
4:36,56
4:36,79
4:51,59
4:53,22
4:57,51
5:09,28
5:16,29
3000
1
2
3
4
5
6
7
m
dorastenci
Borovka Miroslav
980914
Gaňo Martin
980613
Filanda Pavol
980408
Borovka Patrik
991009
Švejda Zdeněk
990419
Saint-Maxent Filip
990923
Bystrický Jakub
990512
ŠK ŠOG Nitra
JM DEMOLEX BK Bardejov
AK Svetlošák Banská Bystrica
Atletický club Nové Zámky
AK pri ZŠ s Borský Svätý Jur
VŠC Dukla Banská Bystrica
ŠK ŠOG Nitra
Timing, Measurement and Data servis by
9:44,88
9:59,07
10:07,25
10:25,78
10:41,56
11:08,98
11:26,89
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
strana 6/18
60 m
1
2
3
4
5
6
7
prek. 1.rozbeh dorastenci
Meluš Matúš
980430
Žilavý Marcel
000326
Bisaha Daniel
990814
Herstek Marek
000404
Jankov František
990919
Beláň Marek
001104
Rehák Roman
990717
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub AC Malacky
AO Sparta Považská Bystrica
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Slávia ŠG Trenčín
8,33
8,53
8,83
8,84
8,85
9,01
9,10
0,180
0,153
0,193
0,181
0,182
0,170
0,163
60 m
1
2
3
4
5
6
7
prek. 2.rozbeh dorastenci
Vajči Matúš
980327
Kurucz Marco
980912
Mráz Ondrej
980312
Diószeghy Alexander
990301
Šuľan Samuel
990223
Prchlík Erik
980717
Varga Maroš
991219
VŠC Dukla Banská Bystrica
TJ Olympia Galanta
AC Kriváň Liptovský Mikuláš
Akademik TU Košice
MAC REDOX Lučenec
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Danica Zvolen
8,48
8,81
9,03
9,16
9,37
9,53
9,87
0,147
0,177
0,163
0,191
0,168
0,213
0,206
SB
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
prek. finále A dorastenci
Meluš Matúš
980430
Vajči Matúš
980327
Žilavý Marcel
000326
Jankov František
990919
Kurucz Marco
980912
Herstek Marek
000404
Bisaha Daniel
990814
Beláň Marek
001104
ŠK ŠOG Nitra
VŠC Dukla Banská Bystrica
Atletický klub AC Malacky
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
TJ Olympia Galanta
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
AO Sparta Považská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
8,26
8,36
8,40
8,67
8,68
8,75
8,93
9,22
0,149
0,124
0,198
0,171
0,164
0,178
0,194
0,167
SB
SB
SB
SB
SB
SB
60 m
1
2
3
4
5
6
prek. finále B dorastenci
Diószeghy Alexander
990301
Prchlík Erik
980717
Mráz Ondrej
980312
Rehák Roman
990717
Šuľan Samuel
990223
Varga Maroš
991219
Akademik TU Košice
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AC Kriváň Liptovský Mikuláš
Slávia ŠG Trenčín
MAC REDOX Lučenec
AK Danica Zvolen
8,78
8,83
8,83
9,19
9,45
10,22
0,207
0,176
0,149
0,137
0,140
0,165
SB
SB
SB
Timing, Measurement and Data servis by
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
diaľka
dorastenci
1 Vajči Matúš
980327
2 Megela Patrik
000209
3 Benda Jakub
000714
4 Alštok David
990625
5 Komarek Ľuboš
990126
6 Taškár Marek
980104
7 Sarvaš Marek
990211
8 Králik Matúš
990809
9 Baran Adrián
991214
10 Jankov František
990919
11 Škultéty Jozef
000220
12 Kvorka Matej
980618
13 Wágner Eugen
990214
14 Šulík Filip
991029
Vajči Matúš
Megela Patrik
Benda Jakub
Alštok David
Komarek Ľuboš
Taškár Marek
Benda Andrej
Sarvaš Marek
Králik Matúš
Baran Adrián
Jankov František
Sabol Daniel
Škultéty Jozef
Kvorka Matej
Wágner Eugen
Šulík Filip
trojskok
1 Kajba Milan
2 Sarvaš Marek
3 Kurucz Marco
4 Alštok David
Sellár Mário
Buda František
Kajba Milan
Sarvaš Marek
Kurucz Marco
Alštok David
Sellár Mário
465
444
x
x
600
596
557
559
x
x
437
533
507
519
x
477
629
612
617
612
558
572
x
554
547
546
543
524
510
511
481
471
x
614
583
553
571
589
577
x
518
375
523
526
340
515
488
dorastenci
980728
990211
980912
990625
980509
980202
12,10
12,25
11,75
x
x
12,20
x
11,94
x
x
Timing, Measurement and Data servis by
strana 7/18
VŠC Dukla Banská Bystrica
1.Atletický klub Humenné
AC Stavbár Nitra
MAC REDOX Lučenec
ŠKP Žilina
ŠK ŠOG Nitra
MAC REDOX Lučenec
ŠK ŠOG Nitra
MŠK Vranov nad Topĺou
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
AK Mostáreň MŠK Brezno
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický club Nové Zámky
Atletický klub Šurany
609
x
590
x
571
x
563
x
648
621
465
600
612
583
x
492
507
628
604
x
x
501
x
575
555
568
509
481
-
ŠK ŠOG Nitra
MAC REDOX Lučenec
TJ Olympia Galanta
MAC REDOX Lučenec
Atletický club Nové Zámky
Atletický club Nové Zámky
12,49
x
12,01
x
12,02
x
x
11,80
11,65
x
x
648
621
617
612
612
596
577
568
546
543
526
519
515
488
12,49
12,25
12,02
12,01
NM
NP
SB
=SB
SB
SB
12,25
11,84
11,65
-
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
Výsledky
dorastencov a dorasteniek
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
výška
dorastenci
1 Alštok David
990625
2 Jankov František
990919
3 Králik Matúš
990809
4 Prchlík Erik
980717
5 Herstek Marek
000404
Škultéty Jozef
000220
7 Sarvaš Marek
990211
8 Uherek Daniel
981219
Sučík Milan
980625
Buda František
980202
Alštok David
Jankov František
Králik Matúš
Prchlík Erik
Herstek Marek
Škultéty Jozef
Sarvaš Marek
Uherek Daniel
Sučík Milan
žrď
1
2
3
4
5
6
Ralík Maroš
Domenik Jakub
Bisaha Daniel
Vacík Tomáš
Beláň Marek
Kubena Ján
Sellár Mário
Ralík Maroš
Domenik Jakub
Bisaha Daniel
Vacík Tomáš
Beláň Marek
Kubena Ján
Sellár Mário
120
-
125
-
130
-
135
-
dorastenci
010112
980722
990814
981229
001104
991114
980509
200
-
220
-
240
-
Timing, Measurement and Data servis by
260
o
xo
xx-
strana 8/18
MAC REDOX Lučenec
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
ŠK ŠOG Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
AK Mostáreň MŠK Brezno
MAC REDOX Lučenec
VŠC Dukla Banská Bystrica
AO Sparta Považská Bystrica
Atletický club Nové Zámky
140
-
145
-
150
-
155
-
160
o
o
o
-
165
o
o
o
o
xxo
-
170
xo
o
o
o
o
xxx
xxx
-
192
188
180
180
175
175
165
165
NM
NP
175
xxo
o
xxo
o
o
180
xo
xxo
o
xo
xxx
xxx
-
xxx
AC Stavbár Nitra
AK ŠK UMB Banská Bystrica
AO Sparta Považská Bystrica
VŠC Dukla Banská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AO Sparta Považská Bystrica
Atletický club Nové Zámky
270
-
280
o
o
xxx
290
-
300
o
o
o
xo
310
-
320
o
xxo
o
xxx
xxx
340
o
o
xxx
184
xxo
o
xxx
xxx
360
340
320
300
300
260
NM
360
o
xxx
SB
SB
SB
188
o
xxo
192
xxo
xxx
195
SB
=SB
370
xxx
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5kg
dorastenci
Bučko Patrik
980910
Baran Adrián
991214
Kubinec Jakub
980518
Šust Šimon
981129
Branderský Kristián
980422
Bisaha Daniel
990814
Kubena Ján
991114
Kvorka Matej
980618
Marcinkó Albert
990830
Šuba Tomáš
980319
Sučík Adam
991219
Čižmár René
990825
Irha Radoslav
980916
Mrkvica Damián
980522
Suchan Peter
990923
Karas Jakub
990903
Marón Dávid
980117
Bučko Patrik
Baran Adrián
Kubinec Jakub
Šust Šimon
Branderský Kristián
Bisaha Daniel
Kubena Ján
Kvorka Matej
Marcinkó Albert
Šuba Tomáš
Sučík Adam
Čižmár René
Irha Radoslav
Mrkvica Damián
Suchan Peter
Karas Jakub
3000
1
2
3
16,54
x
13,99
x
13,35
11,92
12,56
11,48
11,37
10,31
11,31
10,41
10,57
10,38
x
x
16,32
x
13,71
x
12,93
12,07
12,61
11,98
11,27
x
10,44
11,27
10,26
10,18
10,33
8,22
m chôdza
dorastenci
Detko Ľubomír
990416
Kubiš Ľubomír
010419
Nesnandný Mário
990520
Nikel Marek
000103
Timing, Measurement and Data servis by
strana 9/18
ŠK ŠOG Nitra
MŠK Vranov nad Topĺou
VŠC Dukla Banská Bystrica
MŠK Vranov nad Topĺou
AK AŠK Slávia Trnava
AO Sparta Považská Bystrica
AO Sparta Považská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický club Nové Zámky
ŠK ŠOG Nitra
AO Sparta Považská Bystrica
ŠK Comenium Michalovce
ŠK Vital Bratislava
ŠK Vital Bratislava
Atletický club Nové Zámky
AK Spartak Dubnica nad Váhom
ŠK Vital Bratislava
x
15,17
x
13,26
13,09
12,64
12,46
11,77
9,99
11,35
10,52
x
9,83
10,00
10,08
x
x
15,80
13,52
x
12,34
12,34
x
11,97
x
x
x
x
12,92
x
12,56
x
16,54
15,80
13,99
13,48
13,35
12,64
12,61
11,98
11,37
11,35
11,31
11,27
10,57
10,38
10,33
8,22
NP
SB
SB
SB
SB
SB
x
x
13,98
13,48
12,72
x
12,20
11,71
VŠC Dukla Banská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Miestny ŠK Borský Mikuláš
Atletický klub Bacúch
14:38,23
14:38,38
15:43,06
NP
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
4 x 200 m 1.beh
1 ACMAL "A"
2 ZTSDU "A"
3 NRSOG
4 ACNZA
dorastenci
4 x 200 m 2.beh
1 ACMAL "B"
2 ZTSDU "B"
dorastenci
4 x 200 m cel.por.
1 ACMAL "A"
2 ZTSDU "A"
3 NRSOG
4 ACMAL "B"
5 ZTSDU "B"
6 ACNZA
dorastenci
ANCZA
ZTSDU
ZTSDU
ACMAL
ACMAL
NRSOG
"A"
"B"
"A"
"B"
:
:
:
:
:
:
strana 10/18
Atletický klub AC Malacky
AK Spartak Dubnica nad Váhom
ŠK ŠOG Nitra
Atletický club Nové Zámky
1:34,85
1:39,77
1:39,94
1:45,86
0,166
0,247
0,244
0,168
Atletický klub AC Malacky
AK Spartak Dubnica nad Váhom
1:45,01
1:45,48
0,187
0,248
Atletický klub AC Malacky
AK Spartak Dubnica nad Váhom
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub AC Malacky
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický club Nové Zámky
1:34,85
1:39,77
1:39,94
1:45,01
1:45,48
1:45,86
0,166
0,247
0,244
0,187
0,248
0,168
Wágner(99), Sellár(98), Pivoda(99), Keve(99)
Beláň(00), Bugoš(00), Labo(00), Kvasnica(00)
Jelínek(01), Baričák(00), Guga(01), Prchlík(98)
Žilavý(00), Havlík(01), Pribil(98), Mecháček(98)
Linek(99), Kopiar(99), Radič(00), Černý(99)
Borovka(98), Krchňavý(98), Petrina(98), Taškár(98)
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
60 m
1
2
3
4
5
6
7
1.rozbeh
dorastenky
Garčárová Patrícia
990913
Pomajbova Paulina
990408
Vlčková Anna
980812
Rudzanová Tereza
000601
Trubianska Mária
980421
Chalupová Emma
991203
Machajová Katarína
980526
TJ Tatran Spišská Nová Ves
TJ Družba Piešťany
ŠK ŠOG Nitra
Akademik TU Košice
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
KĽŠ KRYHA Bratislava
strana 11/18
8,09
8,16
8,48
8,48
8,66
8,98
9,00
0,242 =SB
0,194
0,211
0,192
0,253 SB
0,238
0,251 SB
ŽK pretekárky Vlčková Anna, Garčárová Patrícia za porušenie pravidla 162.5
60 m
1
2
3
4
5
6
7
2.rozbeh
dorastenky
Ďurneková Terézia
980716
Rizmanová Michaela
990526
Tomková Dáša
000616
Hanzelyová Klaudia
011030
Sojková Nicola
990122
Zbořilová Michaela
991014
Bujnová Mária
990425
AO Sparta Považská Bystrica
Slávia ŠG Trenčín
AK ŠK UMB Banská Bystrica
TJ Tatran Spišská Nová Ves
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletika ŠK Skalica
KĽŠ KRYHA Bratislava
8,15
8,24
8,37
8,66
8,74
8,93
9,15
0,181
0,153
0,212
0,193
0,160
0,209
0,205
60 m
1
2
3
4
5
6
7
3.rozbeh
dorastenky
Močáryová Petra
990614
Chlepková Susanna
980708
Belicová Gabriela
000429
Šmigová Katarína
000717
Valenčíková Michaela 990519
Králiková Lenka
980708
Rychtáriková Zdenka
981110
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub AC Malacky
AK Slávia UK Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
MŠK 1895 Kežmarok
CVČ Liptovský Mikuláš
Slávia ŠG Trenčín
8,04
8,17
8,36
8,56
8,78
8,91
8,97
0,148
0,179
0,211
0,187
0,160
0,236
0,194
60 m
1
2
3
4
5
6
4.rozbeh
dorastenky
Šimlovičová Mária
990519
Kovačovicová Lenka
010511
Knutová Zuzana
990808
Lukáčová Simona
990926
Škripeková Jana
990908
Adamčíková Sára
990813
Kyseľová Janka
990101
AFK Nové Mesto nad Váhom
AFK Nové Mesto nad Váhom
Akademik TU Košice
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
ŠK Vital Bratislava
AK Svetlošák Banská Bystrica
AK Svetlošák Banská Bystrica
7,96
8,30
8,35
8,82
8,98
9,06
DQ
0,216
0,196
0,202
0,195
0,121
0,122
0,001
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
TJ Tatran Spišská Nová Ves
TJ Družba Piešťany
Atletický klub AC Malacky
AO Sparta Považská Bystrica
AFK Nové Mesto nad Váhom
Slávia ŠG Trenčín
7,85
7,94
8,06
8,16
8,19
8,22
8,25
8,40
0,201 SB
0,136 SB
0,213 SB
0,186 =SB
0,219
0,183
0,170 SB
0,203
SB
SB
DQ pre porušenie pravidla 162.6
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
finále A
dorastenky
Šimlovičová Mária
990519
Močáryová Petra
990614
Garčárová Patrícia
990913
Pomajbova Paulina
990408
Chlepková Susanna
980708
Ďurneková Terézia
980716
Kovačovicová Lenka
010511
Rizmanová Michaela
990526
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
finále B
dorastenky
Belicová Gabriela
000429
Knutová Zuzana
990808
Tomková Dáša
000616
Vlčková Anna
980812
Šmigová Katarína
000717
Rudzanová Tereza
000601
Trubianska Mária
980421
Hanzelyová Klaudia
011030
AK Slávia UK Bratislava
Akademik TU Košice
AK ŠK UMB Banská Bystrica
ŠK ŠOG Nitra
AO TJ Slávia STU Bratislava
Akademik TU Košice
ŠK ŠOG Nitra
TJ Tatran Spišská Nová Ves
200 m 1.beh
dorastenky
1 Polyáková Sára
990219
2 Chovanová Ema
980701
3 Zapletalová Emma
000324
4 Bartošová Nikola
980607
AK
AK
ŠK
ŠK
200 m 2.beh
dorastenky
1 Garčárová Patrícia
990913
2 Pomajbova Paulina
990408
3 Rizmanová Michaela
990526
4 Hanzelyová Klaudia
011030
TJ Tatran
TJ Družba
Slávia ŠG
TJ Tatran
8,25
8,29
8,44
8,48
8,50
8,58
8,66
8,74
0,151 SB
0,194 SB
0,383
0,185 =SB
0,172 SB
0,172
0,211 =SB
0,233
25,44
26,03
26,21
29,36
0,181
0,204
0,188
0,152
SB
Spišská Nová Ves
Piešťany
Trenčín
Spišská Nová Ves
26,53
27,25
27,56
30,19
0,166
0,221
0,166
0,275
SB
200 m 3.beh
dorastenky
1 Dermeková Patrícia
980314
2 Chlepková Susanna
980708
3 Štiffelová Karin
980428
4 Králiková Lenka
980708
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub AC Malacky
TJ Tatran Spišská Nová Ves
CVČ Liptovský Mikuláš
27,06
27,14
28,03
30,32
0,213
0,207
0,182
0,232
200 m 4.beh
dorastenky
1 Belicová Gabriela
000429
2 Takácsová Simona
980116
3 Tomková Dáša
000616
4 Knutová Zuzana
990808
AK Slávia UK Bratislava
ŠK ŠOG Nitra
AK ŠK UMB Banská Bystrica
Akademik TU Košice
27,11
27,19
28,23
28,46
0,206
0,201
0,168
0,211
200 m 5.beh
dorastenky
1 Vasičkaninová Soňa
980330
2 Šelingová Martina
980602
3 Žilková Izabela
001205
4 Virághová Sofia
981124
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
AO Slávia ŽU Žilina
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický club Nové Zámky
28,08
29,15
29,20
30,39
0,224
0,151
0,232
0,193
200 m 6.beh
dorastenky
1 Trubianska Mária
980421
2 Maceková Barbora
980217
3 Zbořilová Michaela
991014
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Atletika ŠK Skalica
28,92
29,89
29,92
0,190
0,245
0,214
Timing, Measurement and Data servis by
Slávia UK Bratislava
AŠK Slávia Trnava
ŠOG Nitra
Vital Bratislava
strana 12/18
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
strana 13/18
200 m cel.por.
dorastenky
1 Polyáková Sára
990219
2 Chovanová Ema
980701
3 Zapletalová Emma
000324
4 Garčárová Patrícia
990913
5 Dermeková Patrícia
980314
6 Belicová Gabriela
000429
7 Chlepková Susanna
980708
8 Takácsová Simona
980116
9 Pomajbova Paulina
990408
10 Rizmanová Michaela
990526
11 Štiffelová Karin
980428
12 Vasičkaninová Soňa
980330
13 Tomková Dáša
000616
14 Knutová Zuzana
990808
15 Trubianska Mária
980421
16 Šelingová Martina
980602
17 Žilková Izabela
001205
18 Bartošová Nikola
980607
19 Maceková Barbora
980217
20 Zbořilová Michaela
991014
21 Hanzelyová Klaudia
011030
22 Králiková Lenka
980708
23 Virághová Sofia
981124
AK Slávia UK Bratislava
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
TJ Tatran Spišská Nová Ves
ŠK ŠOG Nitra
AK Slávia UK Bratislava
Atletický klub AC Malacky
ŠK ŠOG Nitra
TJ Družba Piešťany
Slávia ŠG Trenčín
TJ Tatran Spišská Nová Ves
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
AK ŠK UMB Banská Bystrica
Akademik TU Košice
ŠK ŠOG Nitra
AO Slávia ŽU Žilina
AK Spartak Dubnica nad Váhom
ŠK Vital Bratislava
AK AŠK Slávia Trnava
Atletika ŠK Skalica
TJ Tatran Spišská Nová Ves
CVČ Liptovský Mikuláš
Atletický club Nové Zámky
25,44
26,03
26,21
26,53
27,06
27,11
27,14
27,19
27,25
27,56
28,03
28,08
28,23
28,46
28,92
29,15
29,20
29,36
29,89
29,92
30,19
30,32
30,39
0,181
0,204
0,188
0,166
0,213
0,206
0,207
0,201
0,221
0,166
0,182
0,224
0,168
0,211
0,190
0,151
0,232
0,152
0,245
0,214
0,275
0,232
0,193
400 m 1.beh
dorastenky
1 Polyáková Sára
990219
2 Chovanová Ema
980701
3 Zápotočná Sophia
001223
Cidoríková Miriam
990221
AK
AK
AK
AO
57,85
58,16
62,78
NF
0,218
0,214
0,185
0,181
400 m 2.beh
dorastenky
1 Bučičová Natália
990726
2 Vasičkaninová Soňa
980330
3 Popelková Natália
980330
4 Šelingová Martina
980602
AK Inter-SC Bratislava
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
ŠK ŠOG Nitra
AO Slávia ŽU Žilina
62,69
63,33
63,91
67,03
0,182
0,185
0,199
0,193
400 m 3.beh
dorastenky
1 Ábelová Zuzana
990528
2 Žilková Izabela
001205
3 Horná Kristína
980616
4 Matúšová Lívia
991127
TJ Družba Piešťany
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok
Atletický klub Bojničky
63,10
65,11
65,94
68,86
0,187
0,232
0,298
0,160
400 m 4.beh
dorastenky
1 Kudlíková Dana
010821
2 Virághová Sofia
981124
3 Štefková Valéria
011205
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický club Nové Zámky
ŠK mesta Dudince
62,65
73,59
77,82
0,285
0,181
0,222
Timing, Measurement and Data servis by
Slávia UK Bratislava
AŠK Slávia Trnava
Spartak Dubnica nad Váhom
TJ Slávia STU Bratislava
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
strana 14/18
400 m cel.por.
dorastenky
1 Polyáková Sára
990219
2 Chovanová Ema
980701
3 Kudlíková Dana
010821
4 Bučičová Natália
990726
5 Zápotočná Sophia
001223
6 Ábelová Zuzana
990528
7 Vasičkaninová Soňa
980330
8 Popelková Natália
980330
9 Žilková Izabela
001205
10 Horná Kristína
980616
11 Šelingová Martina
980602
12 Matúšová Lívia
991127
13 Virághová Sofia
981124
14 Štefková Valéria
011205
Cidoríková Miriam
990221
AK Slávia UK Bratislava
AK AŠK Slávia Trnava
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Inter-SC Bratislava
AK Spartak Dubnica nad Váhom
TJ Družba Piešťany
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
ŠK ŠOG Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok
AO Slávia ŽU Žilina
Atletický klub Bojničky
Atletický club Nové Zámky
ŠK mesta Dudince
AO TJ Slávia STU Bratislava
800 m 1.beh
dorastenky
1 Bitarová Ivana
980927
2 Cidoríková Miriam
990221
3 Kudlíková Dana
010821
4 Dušková Elena
010725
5 Žurková Ruth
980903
6 Horná Kristína
980616
7 Slivková Adriana
991025
8 Zápotočná Sophia
001223
ŠK ŠOG Nitra
AO TJ Slávia STU Bratislava
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Maraton AC Rača
Slávia ŠG Trenčín
AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
2:28,29
2:29,62
2:31,69
2:32,19
2:32,20
2:33,75
2:33,93
2:39,92
800 m 2.beh
dorastenky
1 Ondrušová Romana
990806
2 Dunajská Viktória
021210
3 Švejdová Zuzana
021128
4 Morávková Silvia
010727
5 Zechelová Pavlína
010311
6 Černá Lenka
010328
7 Saint-Maxent Sarah
030409
8 Kálayová Mária
990427
ŠK ŠOG Nitra
AK Mostáreň MŠK Brezno
AK pri ZŠ s Borský Svätý Jur
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK ŠK UMB Banská Bystrica
ŠK mesta Dudince
2:36,54
2:37,24
2:38,07
2:44,77
2:46,27
2:47,09
2:50,65
2:55,01
800 m cel.por.
dorastenky
1 Bitarová Ivana
980927
2 Cidoríková Miriam
990221
3 Kudlíková Dana
010821
4 Dušková Elena
010725
5 Žurková Ruth
980903
6 Horná Kristína
980616
7 Slivková Adriana
991025
8 Ondrušová Romana
990806
9 Dunajská Viktória
021210
10 Švejdová Zuzana
021128
11 Zápotočná Sophia
001223
12 Morávková Silvia
010727
13 Zechelová Pavlína
010311
14 Černá Lenka
010328
15 Saint-Maxent Sarah
030409
16 Kálayová Mária
990427
ŠK ŠOG Nitra
AO TJ Slávia STU Bratislava
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Maraton AC Rača
Slávia ŠG Trenčín
AK Elán pri ZSŠOS Kežmarok
AK Spartak Dubnica nad Váhom
ŠK ŠOG Nitra
AK Mostáreň MŠK Brezno
AK pri ZŠ s Borský Svätý Jur
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub AC Malacky
Atletický klub AC Malacky
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK ŠK UMB Banská Bystrica
ŠK mesta Dudince
2:28,29
2:29,62
2:31,69
2:32,19
2:32,20
2:33,75
2:33,93
2:36,54
2:37,24
2:38,07
2:39,92
2:44,77
2:46,27
2:47,09
2:50,65
2:55,01
Timing, Measurement and Data servis by
57,85
58,16
62,65
62,69
62,78
63,10
63,33
63,91
65,11
65,94
67,03
68,86
73,59
77,82
NF
0,218
0,214
0,285
0,182
0,185
0,187
0,185
0,199
0,232
0,298
0,193
0,160
0,181
0,222
0,181
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
strana 15/18
1500
1
2
3
4
5
6
m
dorastenky
Suranová Karin
001211
Walterová Jana
000428
Vaceková Dominika
990918
Stachová Anita
010829
Beláková Lucia
980419
Kobolková Barbora
980720
Šimiaková Alexandra
980814
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub ZTS Martin
AFK Nové Mesto nad Váhom
AFK Nové Mesto nad Váhom
Atletický club Nové Zámky
VŠC Dukla Banská Bystrica
3000
1
2
3
4
5
6
7
8
m
dorastenky
Turčeková Petra
980823
Galisová Simona
980930
Brisudová Anna Mária 980721
Belianska Erika
990620
Karabová Zuzana
000313
Portašíková Jasmína
000825
Branišovičová Paulín 990526
Konečná Anita
991019
AO TJ Slávia STU Bratislava
ŠK ŠOG Nitra
Slávia ŠG Trenčín
MKŠS-AK Kysucké Nové Mesto
Atletický klub Bojničky
AO Slávia ŽU Žilina
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
60 m
1
2
3
4
5
prek. 1.rozbeh dorastenky
Takácsová Simona
980116
Farkašovská Klaudia
980104
Siheľová Vanesa
991130
Žitná Valentína
990706
Faconová Vanesa
990510
Kirthová Alexandra
020626
ŠK ŠOG Nitra
AŠK Slávia Spiššká Nová Ves
Atletický klub ZTS Martin
AK Spartak Dubnica nad Váhom
CVČ Liptovský Mikuláš
ŠK mesta Dudince
8,95
9,45
9,69
10,20
10,31
NP
0,151
0,157
0,169
0,169
0,186
60 m
1
2
3
4
prek. 2.rozbeh dorastenky
Dermeková Patrícia
980314
Bučičová Natália
990726
Lukáčová Simona
990926
Polakovičová Jana
991231
Adlerová Linda
980509
Štefková Valéria
011205
Kálayová Mária
990427
ŠK ŠOG Nitra
AK Inter-SC Bratislava
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
Atletika Bratislava
ŠK ŠOG Nitra
ŠK mesta Dudince
ŠK mesta Dudince
9,21
9,82
10,02
11,11
NF
NP
NP
0,298
0,346
0,196
0,211
0,299
60 m
1
2
3
4
5
6
7
8
prek. finále A dorastenky
Takácsová Simona
980116
Dermeková Patrícia
980314
Farkašovská Klaudia
980104
Bučičová Natália
990726
Siheľová Vanesa
991130
Lukáčová Simona
990926
Žitná Valentína
990706
Faconová Vanesa
990510
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AŠK Slávia Spiššká Nová Ves
AK Inter-SC Bratislava
Atletický klub ZTS Martin
ŠŠK J.A.Komenského Bardejov 1
AK Spartak Dubnica nad Váhom
CVČ Liptovský Mikuláš
8,91
9,07
9,36
9,51
9,87
10,06
10,24
10,45
0,163
0,200
0,211
0,202
0,166
0,177
0,219
0,204
60 m
1
2
3
4
5
prek. finále B dorastenky
Adlerová Linda
980509
Kálayová Mária
990427
Polakovičová Jana
991231
Kirthová Alexandra
020626
Štefková Valéria
011205
ŠK ŠOG Nitra
ŠK mesta Dudince
Atletika Bratislava
ŠK mesta Dudince
ŠK mesta Dudince
10,53
10,54
11,49
11,57
12,16
0,175
0,178
0,274
0,175
0,232
Timing, Measurement and Data servis by
5:09,91
5:20,35
5:21,18
5:28,24
5:34,86
5:43,84
NF
SB
11:35,95
12:15,04
12:16,80
12:18,74
12:33,16
12:34,86
12:52,60
12:53,50
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
diaľka
dorastenky
1 Flajžíková Aneta
980528
2 Ďurneková Terézia
980716
3 Hučíková Denisa
990503
4 Mišaniková Daniela
990402
5 Kamenská Zuzana
980307
6 Štiffelová Karin
980428
7 Kovačovicová Lenka
010511
8 Bartošová Nikola
980607
9 Rudzanová Tereza
000601
10 Haviarová Veronika
980713
11 Macejková Aneta
000228
12 Ábelová Zuzana
990528
13 Farkašovská Klaudia
980104
Junásková Daniela
990204
Čiffáryová Ema
981206
Flajžíková Aneta
Ďurneková Terézia
Hučíková Denisa
Mišaniková Daniela
Kamenská Zuzana
Štiffelová Karin
Kovačovicová Lenka
Bartošová Nikola
Rudzanová Tereza
Haviarová Veronika
Macejková Aneta
Ábelová Zuzana
Farkašovská Klaudia
Čiffáryová Ema
Junásková Daniela
490
x
530
501
506
491
x
438
483
474
437
459
419
x
x
517
532
518
496
487
483
441
447
437
466
444
465
403
x
x
x
530
508
499
x
504
491
485
x
x
469
465
424
x
x
trojskok
dorastenky
1 Vlčková Anna
980812
2 Martinusová Kristína 990801
3 Vanovčanová Hana
991227
4 Kamenská Zuzana
980307
5 Haviarová Veronika
980713
6 Žitná Valentína
990706
Matúšová Lívia
991127
Vlčková Anna
Martinusová Kristína
Vanovčanová Hana
Kamenská Zuzana
Haviarová Veronika
Žitná Valentína
Matúšová Lívia
10,73
10,53
x
10,61
x
x
x
10,89
10,91
10,70
10,62
9,70
x
x
Timing, Measurement and Data servis by
strana 16/18
ŠK ŠOG Nitra
AO Sparta Považská Bystrica
Atletický klub Šurany
AO TJ Slávia STU Bratislava
VŠC Dukla Banská Bystrica
TJ Tatran Spišská Nová Ves
AFK Nové Mesto nad Váhom
ŠK Vital Bratislava
Akademik TU Košice
AK ŠK UMB Banská Bystrica
AFK Nové Mesto nad Váhom
TJ Družba Piešťany
AŠK Slávia Spiššká Nová Ves
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
564
364
499
512
507
x
176
x
524
540
x
467
x
479
x
x
10,28
x
10,50
x
9,91
x
x
SB
SB
552
541
507
507
492
475
458
450
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub AC Malacky
AK Slávia UK Bratislava
VŠC Dukla Banská Bystrica
AK ŠK UMB Banská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
Atletický klub Bojničky
10,80
10,35
10,87
10,40
9,89
9,06
x
564
541
530
512
507
504
491
485
483
474
469
465
424
NM
NM
10,69
10,34
9,33
x
9,92
9,10
x
10,99
10,91
10,87
10,63
9,92
9,56
NM
SB
SB
=SB
SB
10,99
10,68
x
10,63
x
9,56
x
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
výška
dorastenky
1 Butkovská Simona
980505
2 Gregušíková Laura
990208
3 Bošková Kristína
990430
Mikulová Vanessa
991104
5 Hrašková Ema
981020
6 Stredanská Jana
990930
Matejíčková Lucia
981113
8 Rudzanová Tereza
000601
9 Töröková Kiara
020625
10 Králiková Lenka
980708
11 Ondrejková Monika
010828
12 Sanitrová Katarína
701207
13 Matúšová Anna
550613
Butkovská Simona
Gregušíková Laura
Bošková Kristína
Mikulová Vanessa
Hrašková Ema
Matejíčková Lucia
Stredanská Jana
Rudzanová Tereza
Töröková Kiara
Králiková Lenka
Ondrejková Monika
žrď
1
2
3
140
o
o
o
o
o
xo
o
xo
xxo
Petláková Petra
Töröková Kiara
Nevařilová Sarah
Petláková Petra
Töröková Kiara
Nevařilová Sarah
200
o
o
o
145
o
o
o
o
o
o
xxo
xxx
xxx
xxx
150
o
xo
xo
o
xxx
xxx
xxx
155
o
xo
o
o
xxx
dorastenky
990220
020625
981123
AO TJ Slávia STU Bratislava
Atletický klub Šurany
AO Sparta Považská Bystrica
Atletika ŠK Skalica
AK Slávia UK Bratislava
AO TJ Slávia STU Bratislava
KĽŠ KRYHA Bratislava
Akademik TU Košice
AC Stavbár Nitra
CVČ Liptovský Mikuláš
AO Olympia Považská Bystrica
TJ Veterán kl Banská Bystrica
TJ Družba Piešťany
159
o
o
xxx
xxx
Timing, Measurement and Data servis by
159
159
155
155
150
145
145
145
140
140
140
135
130
=SB
SB
SB
=SB
163
xxx
xxx
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AC Stavbár Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
220 240 260 270
o
o
xo xxo
o
o
xxx
xo
xxx
strana 17/18
270
240
220
=SB
280
xxx
www.hrdosport.sk
Halové Majstrovstvá SR 2015
dorastencov a dorasteniek
Výsledky
01.03.2015 1:09
Bratislava 28. február 2015
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3kg
dorastenky
Slošárová Patrícia
980129
Ridzoňová Daniela
990422
Richter Sarah
990512
Mäsiarová Andrea
980103
Bérešová Veronika
990409
Svobodová Lucia
980609
Kostková Natália
000603
Fujeríková Katarína
990920
Adamčíková Sára
990813
Kuchárová Michaela
000721
Slošárová Patrícia
Ridzoňová Daniela
Richter Sarah
Mäsiarová Andrea
Marettová Katarína
Bérešová Veronika
Svobodová Lucia
Kostková Natália
Fujeríková Katarína
Adamčíková Sára
Kuchárová Michaela
3000
1
2
3
4
5
6
7
8
14,21
11,57
11,21
x
10,04
9,68
8,92
8,68
8,71
8,48
16,91
11,72
10,59
10,34
x
9,82
9,19
8,76
8,64
x
m chôdza
dorastenky
Burzalová Hana
001103
Kuklicová Bibiána
990708
Rusková Lucia
011103
Cintulová Silvia
010428
Ševčíková Nikoleta
011114
Kachalava Adryana
011031
Abbatantuono Ambra
000226
Poláková Lenka
990705
4 x 200 m 1.beh
1 NRSOG "A"
2 ZTSDU "A"
3 STUBA
4 KRYHA
dorastenky
4 x 200 m 2.beh
1 NRSOG "B"
2 ZTSDU "B"
dorastenky
4 x 200 m cel.por.
1 NRSOG "A"
2 ZTSDU "A"
3 STUBA
4 NRSOG "B"
5 ZTSDU "B"
6 KRYHA
dorastenky
ZTSDU
ZTSDU
KRYHA
STUBA
NRSOG
NRSOG
strana 18/18
VŠC Dukla Banská Bystrica
AK Mostáreň MŠK Brezno
Atletický klub AC Malacky
TJ Orava Dolný Kubín
AK Svetlošák Banská Bystrica
Slovan Duslo Šaľa
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AK Svetlošák Banská Bystrica
AK Spartak Dubnica nad Váhom
16,34
11,85
10,98
10,15
9,99
9,58
9,18
x
8,54
8,49
x
x
11,29
10,39
10,93
x
9,51
10,26
9,46
8,08
16,33
x
10,58
9,95
9,76
10,36
8,48
9,01
8,79
16,91
11,85
11,21
10,93
10,36
10,26
9,50
8,79
8,71
8,48
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
16,50
11,44
9,99
x
10,38
9,84
8,41
9,50
8,72
AK Spartak Dubnica nad Váhom
VŠC Dukla Banská Bystrica
VŠC Dukla Banská Bystrica
Miestny ŠK Borský Mikuláš
VŠC Dukla Banská Bystrica
VŠC Dukla Banská Bystrica
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub Bojničky
15:27,73
16:08,73
17:08,13
17:08,66
17:51,28
17:51,82
18:50,84
18:53,02
ŠK ŠOG Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AO TJ Slávia STU Bratislava
KĽŠ KRYHA Bratislava
1:45,98
1:50,38
1:52,89
2:13,97
0,212
0,223
0,253
0,137
ŠK ŠOG Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
1:53,46
1:54,96
0,167
0,255
ŠK ŠOG Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
AO TJ Slávia STU Bratislava
ŠK ŠOG Nitra
AK Spartak Dubnica nad Váhom
KĽŠ KRYHA Bratislava
1:45,98
1:50,38
1:52,89
1:53,46
1:54,96
2:13,97
0,212
0,223
0,253
0,167
0,255
0,137
SB
SB
SB
SB
"A" : Kudlíková(01), Žilková(00), Zápotočná(00), Močáryová(99)
"B" : Petláková(99), Nevařilová(98), Suranová(00), Slivková(99)
: Matejíčková(98), Machajová(98), Volková(98), Bujnová(99)
: Cidoríková(99), Sojková(99), Kerekesová(00), Mišaniková(99)
"A" : Flajžíková(98), Dermeková(98), Takácsová(98), Zapletalová(00)
"B" : Chalupová(99), Čiffáryová(98), Popelková(98), Vlčková(98)
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
Download

Výsledky