ZsAZ 4.dorast,juniori
100 m 1.rozbeh
1 Martonka Adam
2 Lánik Matej
3 Bobek Lukáš
4 Volek Róbert
5 Rigo Peter
6 Meluš Matúš
7 Kňažek Tadeáš
Skala Adam
W: 0,0 m/s
Nitra
6.9.2014
dorci
951212
990728
960902
951215
990811
980430
000830
000222
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
AK Junior Holič
11,54
11,89
11,97
12,27
12,30
12,47
13,18
NP
100 m 2.rozbeh
dorci
1 Ondrejkovič Adam
2 Taškár Marek
3 Magušin Lukáš
4 Kubík Marek
5 Malý Daniel
6 Keve Ábel
7 Šulík Matej
8 Kyselica Martin
W: 0,0 m/s
970929
980104
970821
990228
980309
990608
961030
000109
TJ Družba Piešťany
ŠK ŠOG Nitra
AC Stavbár Nitra
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
Lokomotíva Šurany
AK AŠK Slávia Trnava
11,82
11,97
12,16
12,30
12,44
12,66
12,76
13,59
100 m Finále "A"
dorci
1 Ondrejkovič Adam
2 Lánik Matej
3 Magušin Lukáš
4 Taškár Marek
5 Rigo Peter
6 Kubík Marek
7 Malý Daniel
8 Meluš Matúš
W: +0,2 m/s
970929
990728
970821
980104
990811
990228
980309
980430
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
AC Stavbár Nitra
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
11,62
11,81
11,91
11,92
12,17
12,20
12,40
12,65
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
.NRSOG
.LOKSU
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
12,10
12,49
12,78
13,51
DQ
SB
SB
SB
SB
.NRSOG
AK AŠK Slávia Trnava
.NRSOG
AFK Nové Mesto nad Váhom
AC Stavbár Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
AK Junior Holič
Slávia športové gymná Trenčín
.ASKTT
AK AŠK Slávia Trnava
22,96
23,77
24,36
24,73
25,01
25,03
25,05
26,01
26,85
27,33
27,59
28,90
200 m 1.beh
dorci
1 Marček Miroslav
950826
2 Lánik Matej
990728
3 Mrva Stanislav
950530
4 Kubík Marek
990228
5 Magušin Lukáš
970821
6 Mika Adam
971220
W: -1,3 m/s
.NRSOG
AK AŠK Slávia Trnava
.NRSOG
AFK Nové Mesto nad Váhom
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
22,96
23,77
24,36
24,73
25,01
25,05
200 m 2.beh
dorci
1 Rigo Peter
2 Keve Ábel
3 Skala Adam
4 Kňažek Tadeáš
5 Nemochovský Martin
6 Remiš Tomáš
W: 0,0 m/s
ŠK ŠOG Nitra
Atletický club Nové Zámky
AK Junior Holič
Slávia športové gymná Trenčín
.ASKTT
AK AŠK Slávia Trnava
25,03
26,01
26,85
27,33
27,59
28,90
100 m Finále "B"
dorci
1 Volek Róbert
951215
2 Šulík Matej
961030
3 Kňažek Tadeáš
000830
4 Kyselica Martin
000109
Keve Ábel
990608
W: +1,3 m/s
200 m
dorci
1 Marček Miroslav
2 Lánik Matej
3 Mrva Stanislav
4 Kubík Marek
5 Magušin Lukáš
6 Rigo Peter
7 Mika Adam
8 Keve Ábel
9 Skala Adam
10 Kňažek Tadeáš
11 Nemochovský Martin
12 Remiš Tomáš
950826
990728
950530
990228
970821
990811
971220
990608
000222
000830
960919
001007
990811
990608
000222
000830
960919
001007
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
400 m
dorci
1 Schnitzer Bohúš
970524
2 Volek Róbert
951215
3 Mika Adam
971220
4 Kňažek Tadeáš
000830
5 Remiš Tomáš
001007
ŠK ŠOG
.NRSOG
AK AŠK
Slávia
AK AŠK
800 m
dorci
1 Mrva Stanislav
2 Zaťko Martin
3 Petrina Adrián
4 Horváth Ladislav
5 Koval Pavol
6 Koiš Matej
Borovka Patrik
950530
960921
980222
980914
981103
001221
991009
.NRSOG
Atletický club Nové Zámky
Atletický club Nové Zámky
ŠK ŠOG Nitra
Atletický klub Bojni Bojničky
AC Stavbár Nitra
Atletický club Nové Zámky
980914
980307
980613
980716
981215
980421
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
980430
971014
980912
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
15,18
15,22
15,85
SB
300 m prek.
dorci
1 Karel Michal
971014
2 Žaludek Ondřej
980510
3 Malý Daniel
980309
4 Krchňavý Adam
980613
5 Hrotko Patrik
000216
6 Kyselica Martin
000109
AK
AK
AK
ŠK
AK
AK
40,43
42,66
45,35
45,90
50,51
51,41
SB
diaľka
dorci
1 Šuba Ján
2 Bobek Lukáš
3 Šulík Matej
4 Kliment Erik
5 Kelemen Gábor
6 Taškár Marek
7 Marček Miroslav
8 Pekarčík Pavol
9 Buda František
10 Korman Hugo
11 Kondé Peter
12 Nemochovský Martin
.ACSNR
.NRSOG
.LOKSU
.LOKSU
.ACNZA
ŠK ŠOG Nitra
.NRSOG
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický club Nové Zámky
.NRSOG
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
3000
1
2
3
4
5
m
dorci
Borovka Miroslav
Jankovič Marek
Krchňavý Adam
Plachý Branislav
Jindra Pavol
Remiš Matúš
110 m prek.
1 Meluš Matúš
2 Karel Michal
3 Kurucz Marco
W: +0,2 m/s
Šuba Ján
Bobek Lukáš
Šulík Matej
Kliment Erik
Kelemen Gábor
Taškár Marek
Marček Miroslav
Pekarčík Pavol
Buda František
Korman Hugo
Kondé Peter
Nemochovský Martin
výška
Slávia Trnava
športové gymná Trenčín
Slávia Trnava
53,19
53,68
57,02
62,44
66,16
2:05,09
2:09,90
2:12,97
2:20,04
2:21,53
2:23,73
NP
9:31,88
9:41,43
9:54,67
11:07,35
11:39,40
NP
SB
SB
SB
dorci
673/0,0
614/0,0
525/0,0
581/0,0
581/+0,3
x
570/0,0
546/+1,0
542/0,0
529/0,0
397/0,0
424/+0,7
trojskok
1 Šuba Ján
2 Kliment Erik
3 Kurucz Marco
4 Sellár Mário
Buda František
Šuba Ján
Kliment Erik
Kurucz Marco
Sellár Mário
Nitra
940906
960902
961030
96
961220
980104
950826
980515
980202
961008
990604
960919
x
608/0,0
596/0,0
586/+0,4
526/0,0
x
547/+0,4
526/0,0
531/+0,2
438/+1,0
402/0,0
AŠK
AŠK
AŠK
ŠOG
AŠK
AŠK
651/+0,1
613/0,0
597/0,0
x
536/0,0
574/0,0
554/0,0
540/+0,4
412/0,0
349/+0,3
Slávia
Slávia
Slávia
Nitra
Slávia
Slávia
x
565/0,0
592/+1,1
x
552/0,0
567/0,0
564/+0,3
537/0,0
x
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
Trnava
x
600/0,0
583/0,0
377/0,0
544/+0,4
519/+0,7
547/0,0
680
614
597
586
581
574
573
547
542
529
438
424
680/0,0
575/-0,5
534/0,0
573/0,0
520/-1,1
x
x
dorci
940906
96
980912
980509
980202
13,87/-0,1
x
11,71/-1,1
9,48/0,0
dorci
x
x
9,59/0,0
.ACSNR
.LOKSU
ŠK ŠOG Nitra
Atletický club Nové Zámky
Atletický club Nové Zámky
11,87/0,0
9,35/-0,1
x
12,19/0,0
11,59/0,0
-
13,87
12,19
11,71
9,59
NP
x
-
x
x
11,59/-0,7
1
2
3
4
5
6
Korman Hugo
Máchal Roman
Buda František
Žaludek Ondřej
Kondé Peter
Sellár Mário
Gerši René
Korman Hugo
Máchal Roman
Buda František
Žaludek Ondřej
Kondé Peter
Sellár Mário
žrď
1
2
961008
970518
980202
980510
990604
980509
990414
150
xo
o
o
155
xo
o
-
160
o
o
-
.NRSOG
AK Junior Holič
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
Atletický club Nové Zámky
Atletický club Nové Zámky
165
o
o
xxx
170
xxx
xxx
175
o
o
180
o
o
183
o
xo
186
xo
xo
189
o
xxo
195
192
165
165
160
150
192
xxo
o
195
o
xxx
SB
=SB
-
dorci
Vašina Jozef
Sellár Mário
Vašina Jozef
Fábryová Tatiana
Sellár Mário
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
660718
980509
220
o
o
240
xxo
xxx
5kg
dorci
Ženčár Pavol
Bučko Patrik
Porhajas Jozef
Branderský Kristián
Žák Ivan
Plevka Richard
Horváth Ladislav
Skoupa Norbert
Ženčár Pavol
Bučko Patrik
Porhajas Jozef
Branderský Kristián
Žák Ivan
Plevka Richard
Horváth Ladislav
Skoupa Norbert
guľa 6kg
1 Broš Nikolas
2 Daňo Viktor
Broš Nikolas
Daňo Viktor
x
14,37
11,15
10,83
11,94
x
10,16
9,64
260
xxx
.ACSNR
Atletický club Nové Zámky
334
o
970422
980910
970114
980422
980213
000317
980914
001103
x
x
10,73
12,05
x
12,03
x
9,36
350
xo
365
o
15,37
14,07
12,14
12,12
12,10
x
9,96
9,39
16,59
14,92
12,09
11,66
11,45
x
x
9,28
juniori
960206
960722
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
14,54
15,20
x
x
disk
1
2
3
4
5
6
1,5kg
dorci
Ženčár Pavol
Kováč Samuel
Branderský Kristián
Šuba Tomáš
Skoupa Norbert
Žák Andrej
disk
1
2
3
1,75kg
Broš Nikolas
Daňo Viktor
Šulík Matej
x
x
970422
990813
980422
980319
001103
990830
juniori
960206
960722
961030
15,91
14,64
15,91
15,20
x
x
x
x
Atletický club Nové Zámky
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
53,86
34,82
33,25
31,27
26,26
18,10
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
Lokomotíva Šurany
46,44
43,77
35,84
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
AFK Nové Mesto nad Váhom
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
54,23
46,34
44,31
40,39
37,39
34,57
33,89
26,62
80,19
62,23
dorci
oštep 800g
1 Ženúch Patrik
2 Bartoň Ondrej
juniori
901230
930319
VŠC Dukla Banská Bystrica
AC Stavbár Nitra
80,19
x
Ženúch Patrik
79,27
16,59
14,92
12,14
12,12
12,10
12,03
10,16
9,64
x
x
x
11,73
11,19
11,89
9,62
x
oštep 700g
1 Taškár Marek
2 Žlnay Martin
3 Šuba Tomáš
4 Hrnčár Peter
5 Plevka Richard
6 Žák Ivan
7 Hrotko Patrik
8 Žák Andrej
980104
970126
980319
990527
000317
980213
000216
990830
x
SB
380
xxx
Atletický club Nové Zámky
Atletický klub Bojni Bojničky
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
x
14,32
11,43
11,17
12,10
12,03
9,65
x
365
220
x
-
SB
SB
SB
SB
SB
SB
kladivo 5kg
dorci
1 Plevka Richard
2 Skoupa Norbert
3 Žák Ivan
4 Branderský Kristián
5 Žák Andrej
000317
001103
980213
980422
990830
Slávia
Slávia
AK AŠK
AK AŠK
AK AŠK
športové gymná Trenčín
športové gymná Trenčín
Slávia Trnava
Slávia Trnava
Slávia Trnava
kladivo 6kg
juniori
Nemochovský Martin
960919
AK AŠK Slávia Trnava
3000 m chôdza
1 Molčan Šimon
dorci
ŠK ŠOG Nitra
4 x 100 m
1 NRSOG
2 ASKTT
3 ACNZA
4 ASKTT
dorci
NRSOG
ASKTT
ASKTT
ACNZA
"A"
"A"
"B"
"A"
:
:
:
:
971006
"A"
"A"
"A"
"B"
.NRSOG
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
37,71
34,82
33,66
28,61
20,94
SB
SB
20:26,13
44,88
47,08
52,77
54,07
Martonka(95), Schnitzer(97), Volek(95), Marček(95),
Lánik(99), Žaludek(98), Karel(97), Mika(97),
Remiš(00), Hrotko(00), Kyselica(00), Malý(98),
Kondé(99), Keve(99), Petrina(98), Plachý(98),
100 m 1.rozbeh
dorky
1 Ostrožlíková Natália
2 Maceková Barbora
3 Kubanyiová Nina
4 Babiczová Veronika
5 Lauková Karin
6 Durajová Michaela
7 Pravdová Terézia
W: 0,0 m/s
970624
980217
971222
990129
980918
000226
990518
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
12,84
13,75
13,82
14,08
14,73
14,92
17,14
100 m 2.rozbeh
dorky
1 Chovanová Ema
2 Vlčková Anna
3 Mačalová Terézia
4 Mészarosová Noémi
5 Virághová Sofia
6 Pišková Jana
7 Berecová Zuzana
8 Machová Eva
W: 0,0 m/s
980701
980812
97
980312
981124
990305
000409
000708
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
AFK Nové Mesto nad Váhom
13,18
13,57
13,77
13,94
14,31
14,56
14,70
15,95
100 m 3.rozbeh
dorky
1 Rizmanová Michaela
2 Sameková Martina
3 Flajžíková Aneta
4 Kollárová Veronika
5 Čiffáryová Ema
6 Macejková Aneta
7 Štibraná Barbora
8 Indrišková Karin
W: -0,1 m/s
990526
970315
980528
000108
981206
000228
971224
971213
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
13,04
13,37
13,50
14,13
14,41
14,58
14,75
14,90
100 m Finále "A"
dorky
1 Ostrožlíková Natália
2 Rizmanová Michaela
3 Chovanová Ema
4 Sameková Martina
5 Flajžíková Aneta
6 Vlčková Anna
7 Maceková Barbora
8 Mačalová Terézia
W: 0,0 m/s
970624
990526
980701
970315
980528
980812
980217
97
ŠK ŠOG
Slávia
AK AŠK
Slávia
ŠK ŠOG
ŠK ŠOG
AK AŠK
AK AŠK
Nitra
športové gymná Trenčín
Slávia Trnava
športové gymná Trenčín
Nitra
Nitra
Slávia Trnava
Slávia Trnava
12,68
13,01
13,16
13,17
13,30
13,65
13,77
13,79
SB
SB
SB
SB
SB
100 m Finále "B"
dorky
1 Kubanyiová Nina
2 Mészarosová Noémi
3 Kollárová Veronika
4 Babiczová Veronika
5 Virághová Sofia
6 Čiffáryová Ema
7 Macejková Aneta
8 Pišková Jana
971222
980312
000108
990129
981124
981206
000228
990305
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický club Nové Zámky
Atletický club Nové Zámky
ŠK ŠOG Nitra
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
13,73
14,02
14,05
14,12
14,16
14,40
14,52
14,59
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
W:
0,0 m/s
200 m
dorky
1 Pešková Michaela
2 Ostrožlíková Natália
3 Pomajbova Paulina
4 Chovanová Ema
5 Bažíková Martina
6 Rizmanová Michaela
7 Kubanyiová Nina
8 Maceková Barbora
9 Mészarosová Noémi
Kurovská Kristína
11 Junásková Daniela
12 Izakovičová Marcela
13 Jandová Katarína
14 Haršányová Kristína
15 Virághová Sofia
16 Babiczová Veronika
17 Brisudová Anna Mária
18 Indrišková Karin
19 Nováková Klára
20 Pišková Jana
21 Šimkaninová Tamara
Maceková Barbora
Pravdová Terézia
971022
970624
990408
980701
970104
990526
971222
980217
980312
000816
990204
990727
981003
000218
981124
990129
980721
971213
971006
990305
000818
980217
990518
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
Atletický club Nové Zámky
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
25,20
26,33
26,90
27,11
27,71
28,02
28,14
28,73
28,91
28,91
28,95
29,04
29,09
29,12
29,23
29,43
30,76
31,27
32,10
32,39
32,80
NP
NP
200 m 1.beh
dorky
1 Pešková Michaela
2 Ostrožlíková Natália
3 Pomajbova Paulina
4 Chovanová Ema
5 Bažíková Martina
6 Rizmanová Michaela
7 Kubanyiová Nina
8 Jandová Katarína
W: 0,0 m/s
971022
970624
990408
980701
970104
990526
971222
981003
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
TJ Družba Piešťany
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
25,20
26,33
26,90
27,11
27,71
28,02
28,14
29,09
200 m 2.beh
dorky
1 Maceková Barbora
2 Mészarosová Noémi
3 Junásková Daniela
4 Izakovičová Marcela
5 Haršányová Kristína
6 Virághová Sofia
7 Babiczová Veronika
Maceková Barbora
W: 0,0 m/s
980217
980312
990204
990727
000218
981124
990129
980217
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
Atletický club Nové Zámky
AK AŠK Slávia Trnava
28,73
28,91
28,95
29,04
29,12
29,23
29,43
NP
SB
200 m 3.beh
dorky
1 Kurovská Kristína
2 Brisudová Anna Mária
3 Indrišková Karin
4 Nováková Klára
5 Pišková Jana
6 Šimkaninová Tamara
Pravdová Terézia
W: 0,0 m/s
000816
980721
971213
971006
990305
000818
990518
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický klub Bojni Bojničky
AK AŠK Slávia Trnava
28,91
30,76
31,27
32,10
32,39
32,80
NP
SB
970926
980330
980314
970512
990806
000816
970918
990422
971224
000216
980116
980812
ŠK ŠOG
ŠK ŠOG
ŠK ŠOG
AK AŠK
ŠK ŠOG
AK AŠK
Slávia
AK AŠK
AK AŠK
AK AŠK
ŠK ŠOG
ŠK ŠOG
61,77
63,77
64,70
65,05
65,16
65,65
70,99
71,07
71,69
71,73
NF
NP
400 m
dorky
1 Zeleňáková Monika
2 Popelková Natália
3 Dermeková Patrícia
4 Čavajdová Natália
5 Ondrušová Romana
6 Kurovská Kristína
7 Bielikova Anette
8 Harčaríková Andrea
9 Štibraná Barbora
10 Krajčovičová Petra
Takácsová Simona
Vlčková Anna
400 m 1.beh
dorky
Nitra
Nitra
Nitra
Slávia Trnava
Nitra
Slávia Trnava
športové gymná Trenčín
Slávia Trnava
Slávia Trnava
Slávia Trnava
Nitra
Nitra
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
1
2
3
4
5
Zeleňáková Monika
Popelková Natália
Dermeková Patrícia
Ondrušová Romana
Kurovská Kristína
Takácsová Simona
Vlčková Anna
400 m 2.beh
dorky
1 Čavajdová Natália
2 Bielikova Anette
3 Harčaríková Andrea
4 Štibraná Barbora
5 Krajčovičová Petra
970926
980330
980314
990806
000816
980116
980812
ŠK
ŠK
ŠK
ŠK
AK
ŠK
ŠK
ŠOG
ŠOG
ŠOG
ŠOG
AŠK
ŠOG
ŠOG
970512
970918
990422
971224
000216
AK AŠK
Slávia
AK AŠK
AK AŠK
AK AŠK
970104
970728
960228
961113
980419
990806
Nitra
Nitra
Nitra
Nitra
Slávia Trnava
Nitra
Nitra
61,77
63,77
64,70
65,16
65,65
NF
NP
Slávia Trnava
športové gymná Trenčín
Slávia Trnava
Slávia Trnava
Slávia Trnava
65,05
70,99
71,07
71,69
71,73
800 m
dorky
1 Bažíková Martina
2 Vajglová Nikola
3 Bakóová Barbara
4 Klčová Veronika
5 Beláková Lucia
6 Ondrušová Romana
7 Gáliková Simona
8 Kopecká Juliana
9 Kobolková Barbora
10 Kuchtová Dominika
11 Částová Natália
12 Kusendová Monika
13 Kumančíková Tamara
Pirťanová Monika
Durajová Michaela
980720
990929
970104
940721
991109
000721
000226
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
.NRSOG
.ASKTT
AFK Nové Mesto nad Váhom
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
Atletický club Nové Zámky
AC Stavbár Nitra
AC Stavbár Nitra
.AFKNM
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
Slávia športové gymná Trenčín
3000
1
2
3
4
970202
980927
980721
980212
ŠK ŠOG
ŠK ŠOG
Slávia
ŠK ŠOG
m
dorky
Mydlíková Katarína
Bitarová Ivana
Brisudová Anna Mária
Pilková Michaela
100 m prek.
dorky
1 Takácsová Simona
980116
2 Dermeková Patrícia
980314
3 Magulová Mária
970823
W: 0,0 m/s
2:32,17
2:32,86
2:35,16
2:35,85
2:39,12
2:39,74
2:42,15
2:43,17
2:44,39
2:59,28
3:01,19
3:01,94
3:28,95
NP
NP
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
Atletický club Nové Zámky
15,31
15,67
18,62
971022
980116
980330
97
990528
970104
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
TJ Družba Piešťany
Slávia športové gymná Trenčín
42,17
46,21
50,28
51,18
NF
NP
diaľka
dorky
1 Flajžíková Aneta
2 Hučíková Denisa
3 Junásková Daniela
4 Čiffáryová Ema
5 Jandová Katarína
6 Haršányová Kristína
7 Magulová Mária
Macejková Aneta
9 Berecová Zuzana
10 Lauková Karin
11 Kollárová Veronika
12 Machová Eva
13 Kulichová Laura
14 Kobolková Hadasa
Virághová Sofia
980528
990503
990204
981206
981003
000218
970823
000228
000409
980918
000108
000708
990129
970607
981124
ŠK ŠOG Nitra
Lokomotíva Šurany
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Atletický club Nové Zámky
AFK Nové Mesto nad Váhom
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
AFK Nové Mesto nad Váhom
Slávia športové gymná Trenčín
Atletický club Nové Zámky
Atletický club Nové Zámky
526
507
491
481
476
454
447
447
419
418
417
386
384
358
0
453/-0,7
484/0,0
458/+0,5
x
464/0,0
454/+0,3
317/+1,2
x
501/-1,4
x
480/-1,1
481/-1,0
437/-1,9
435/0,0
412/0,0
425/-1,2
526/0,0
484/0,0
480/-0,9
444/0,0
x
414/0,0
430/-0,3
440/+0,1
SB
SB
SB
Nitra
11:37,81
Nitra
11:42,40
športové gymná Trenčín 11:47,69
Nitra
12:26,69
300 m prek.
dorky
1 Pešková Michaela
2 Takácsová Simona
3 Popelková Natália
4 Mačalová Terézia
Ábelová Zuzana
Bažíková Martina
Flajžíková Aneta
Hučíková Denisa
Junásková Daniela
Čiffáryová Ema
Jandová Katarína
Haršányová Kristína
Macejková Aneta
Magulová Mária
SB
485/0,0
486/-0,6
467/0,0
452/0,0
x
404/0,0
432/0,0
432/0,0
x
507/+0,7
425/0,0
462/0,0
476/0,0
395/0,0
447/0,0
x
506/+0,1
507/0,0
491/0,0
470/0,0
466/0,0
451/-0,1
440/0,0
447/0,0
SB
Berecová Zuzana
Lauková Karin
Kollárová Veronika
Machová Eva
Kulichová Laura
Kobolková Hadasa
Virághová Sofia
368/+0,8
418/0,0
417/0,0
x
376/0,0
x
trojskok
1 Magulová Mária
Magulová Mária
394/0,0
386/-1,0
414/-0,8
386/0,0
377/-0,7
358/-0,7
dorky
970823
8,48/-0,2
výška
dorky
1 Zavilinská Monika
2 Holzknechtová Marcel
3 Pešková Michaela
4 Kulichová Laura
5 Radimáková Patrícia
Harčaríková Andrea
Zavilinská Monika
Holzknechtová Marcel
Pešková Michaela
Kulichová Laura
Radimáková Patrícia
Harčaríková Andrea
419/0,0
375/0,0
386/0,0
x
384/-1,3
-
130
o
xxx
135
o
o
Atletický club Nové Zámky
x
9,25/-1,3
990302
960824
971022
990129
990807
990422
140
o
o
o
o
9,44/0,0
9,05/0,0
Atletický klub Bojni Bojničky
.NRSOG
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
145
o
o
o
o
xxo
150
o
xo
o
xxx
xxx
155
o
o
xxx
160
xxo
xxx
9,44
-
160
155
150
145
145
0
163
xxx
žrď
1
Fábryová Tatiana
dorky
960301
.NRSOG
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
3kg
dorky
Guzmická Lenka
Sameková Martina
Hanuliaková Júlia
Svobodová Lucia
Filka Nikol
Šiláková Sindy
Kuchtová Dominika
Tomanová Veronika
Hovancová Erika
Slobodníková Lucia
Krajčovičová Petra
990130
970315
000516
980609
980308
981105
990929
970204
000824
000615
000216
ŠK ŠOG Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
ŠK ŠOG Nitra
AC Stavbár Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
Lokomotíva Šurany
AK AŠK Slávia Trnava
Guzmická Lenka
Sameková Martina
Hanuliaková Júlia
Svobodová Lucia
Filka Nikol
Šiláková Sindy
Kuchtová Dominika
Tomanová Veronika
Hovancová Erika
Slobodníková Lucia
Krajčovičová Petra
guľa 4kg
1 Bedeová Andrea
Bedeová Andrea
disk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11,00
10,17
9,44
x
7,64
7,98
8,04
7,82
7,31
7,02
5,44
10,37
10,69
9,97
9,85
8,41
8,16
7,34
7,84
7,67
7,11
5,57
juniorky
951012
7,99
8,29
9,14
x
9,83
9,93
9,07
7,48
6,98
7,90
7,09
6,97
5,05
240
10,21
x
9,36
9,49
8,78
6,77
6,37
7,56
10,55
x
9,77
9,17
7,50
7,53
7,52
8,39
7,93
SB
SB
SB
SB
10,30
10,82
9,19
7,76
7,48
7,70
Slávia športové gymná Trenčín
7,86
11,00
10,82
9,97
9,93
9,19
8,16
8,04
7,90
7,67
7,11
5,57
8,39
-
1kg
dorky
Guzmická Lenka
Zeleňáková Monika
Vojteková Paulina
Tomanová Veronika
Mokrá Barbora
Slobodníková Lucia
Filka Nikol
Božiková Viera
Malíková Danka
Šiláková Sindy
Mrázová Alexandra
990130
970926
980810
970204
961107
000615
980308
981012
031101
981105
980613
ŠK ŠOG Nitra
ŠK ŠOG Nitra
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
.SLATN
Lokomotíva Šurany
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
27,52
24,86
24,16
23,33
22,39
20,49
17,37
16,09
15,18
14,80
14,59
oštep 500g
dorky
1 Hanuliaková Júlia
2 Svobodová Lucia
3 Guzmická Lenka
4 Nováková Klára
000516
980609
990130
971006
Slávia
ŠK ŠOG
ŠK ŠOG
AK AŠK
35,80
34,34
29,24
14,68
športové gymná Trenčín
Nitra
Nitra
Slávia Trnava
SB
SB
SB
oštep 600g
1 Mokrá Barbora
juniorky
961107
Slávia športové gymná Trenčín
39,17
980308
980810
970204
000516
980609
981012
980613
000824
971006
031101
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
ŠK ŠOG Nitra
AK AŠK Slávia Trnava
AK AŠK Slávia Trnava
Slávia športové gymná Trenčín
AK AŠK Slávia Trnava
AFK Nové Mesto nad Váhom
33,42
28,54
26,86
23,27
21,54
19,71
19,44
19,15
18,55
18,49
kladivo 4kg
juniorky
1 Holzknechtová Marcel 960824
2 Bedeová Andrea
951012
3 Mokrá Barbora
961107
ŠK ŠOG Nitra
Slávia športové gymná Trenčín
Slávia športové gymná Trenčín
23,35
21,42
19,68
3000 m chôdza
dorky
1 Bielikova Anette
970918
Slávia športové gymná Trenčín 17:55,21
4 x 100 m
1 ASKTT
2 ASKTT
3 SLATN
4 ASKTT
5 ASKTT
AK AŠK
AK AŠK
Slávia
AK AŠK
AK AŠK
kladivo 3kg
dorky
1 Filka Nikol
2 Vojteková Paulina
3 Tomanová Veronika
4 Hanuliaková Júlia
5 Svobodová Lucia
6 Božiková Viera
7 Mrázová Alexandra
8 Hovancová Erika
9 Nováková Klára
10 Malíková Danka
ASKTT
ASKTT
ASKTT
ASKTT
SLATN
"A"
"B"
"C"
"D"
"A"
:
:
:
:
:
dorky
"A"
"B"
"A"
"C"
"D"
Slávia Trnava
Slávia Trnava
športové gymná Trenčín
Slávia Trnava
Slávia Trnava
Chovanová(98), Kubanyiová(97), Máčalová(97), Gazdíková(97)
Izakovičová(99), Štibraná(97), Harčaríková(99), Krajčovičová(00)
Junásková(99), Haršányová(00), Vajglová(97), Kurovská(00)
Lauková(98), Pravdová(99), Kumančíková(99), Pišková(99)
Hovancová(00), Kollárová(00), Kulichová(99), Rizmanová(99),
52,60
55,28
57,92
58,62
60,51
SB
SB
SB
SB
Download

ZsAZ 4 - Atletický klub Bojničky