Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
strana 1/16
60 m
1
2
3
4
5
6
1.rozbeh
mladší žiaci
Janeček Martin
001208
Labo David
000311
Dohňanský Dominik
010515
Galovič Lukáš
010704
Boahene Afua Jacquel 020517
Baláž Jozef
990626
ZŠ Masaryka Otrokovice
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
Vác
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
8,48
8,55
9,17
9,22
9,54
9,98
60 m
1
2
3
4
5
6
2.rozbeh
mladší žiaci
Kašpárek Kryštof
000216
Káčer Jozef
000105
Bugoš Filip
000621
Nosický Lukáš
001203
Prna David
010501
Patka Tomáš
000725
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Mánesova Otrokovice
C I Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
P.Demitru Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
7,88
8,56
8,63
9,01
9,23
9,81
60 m
1
2
3
4
5
6
3.rozbeh
mladší žiaci
Dubnička Miroslav
000411
Plevka Richard
000317
Šištík Adam
000404
Vašíček Richard
000119
Janček Jakub
000512
Lacko Róbert
000806
SŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
sv. Bosca Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
Pod Hájom Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
8,12
8,51
8,60
8,70
8,81
9,57
60 m
1
2
3
4.rozbeh
mladší žiaci
Beláň Marek
001104
Sliva Filip
000615
Martinka Martin
020529
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
8,53
10,03
10,18
60 m
1
2
3
4
5
6
finále A
mladší žiaci
Kašpárek Kryštof
000216
Dubnička Miroslav
000411
Plevka Richard
000317
Beláň Marek
001104
Labo David
000311
Janeček Martin
001208
ZŠ
SŠ
SŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
Mánesova Otrokovice
sv. Bosca Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
P.Demitru Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
7,85
8,06
8,28
8,36
8,53
8,61
60 m
1
2
3
4
5
6
finále B
mladší žiaci
Káčer Jozef
000105
Šištík Adam
000404
Bugoš Filip
000621
Vašíček Richard
000119
Janček Jakub
000512
Nosický Lukáš
001203
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
C I Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
8,59
8,62
8,67
8,68
8,84
8,95
600 m 1.beh
mladší žiaci
1 Bugoš Filip
000621
2 Janeček Martin
001208
3 Dubnička Miroslav
000411
4 Prna David
010501
5 Guga Sebastián
010517
6 Kučera Aleš
000913
7 Mojto Milan
000209
8 Galovič Lukáš
010704
9 Janíček Michal
010801
10 Beláň Juraj
020719
11 Sliva Filip
000615
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
C I Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
sv. Bosca Nová Dubnica
P.Demitru Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Trávníky Otrokovice
J. Kráľa Nová Dubnica
J. Kráľa Nová Dubnica
Pod Hájom Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
1:39,74
1:42,54
1:46,45
1:48,15
1:49,09
1:57,78
2:00,99
2:03,85
2:06,99
2:14,71
2:14,73
Timing, Measurement and Data servis by
SB
SB
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
strana 2/16
600 m 2.beh
mladší žiaci
1 Labo David
000311
2 Zentrich Dušan
000322
3 Moško Stanislav
001103
4 Baričák Kristián
000819
5 Němčík Ondřej
000724
6 Dohňanský Dominik
010515
7 Švec Filip
000718
8 Kopačka Jakub
010310
9 Lacko Róbert
000806
10 Galko Denis
010522
Nekoranec Matej
971013
Csutoros Réka
010615
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
ZŠ Mánesova Otrokovice
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
ZŠ Masaryka Otrokovice
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ Masaryka Otrokovice
Vác
1:50,87
1:51,06
1:56,56
1:56,70
1:57,14
1:57,68
2:00,01
2:00,96
2:04,88
2:06,10
NP
NP
600 m cel.por.
mladší žiaci
1 Bugoš Filip
000621
2 Janeček Martin
001208
3 Dubnička Miroslav
000411
4 Prna David
010501
5 Guga Sebastián
010517
6 Labo David
000311
7 Zentrich Dušan
000322
8 Moško Stanislav
001103
9 Baričák Kristián
000819
10 Němčík Ondřej
000724
11 Dohňanský Dominik
010515
12 Kučera Aleš
000913
13 Švec Filip
000718
14 Kopačka Jakub
010310
15 Mojto Milan
000209
16 Galovič Lukáš
010704
17 Lacko Róbert
000806
18 Galko Denis
010522
19 Janíček Michal
010801
20 Beláň Juraj
020719
21 Sliva Filip
000615
Nekoranec Matej
971013
Csutoros Réka
010615
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ Masaryka Otrokovice
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
ZŠ Mánesova Otrokovice
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
ZŠ Masaryka Otrokovice
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ Trávníky Otrokovice
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
ZŠ Masaryka Otrokovice
Vác
1:39,74
1:42,54
1:46,45
1:48,15
1:49,09
1:50,87
1:51,06
1:56,56
1:56,70
1:57,14
1:57,68
1:57,78
2:00,01
2:00,96
2:00,99
2:03,85
2:04,88
2:06,10
2:06,99
2:14,71
2:14,73
NP
NP
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
strana 3/16
diaľka
mladší žiaci
1 Kašpárek Kryštof
000216
2 Bokor Roman
000328
3 Kvasnica Matej
000314
4 Káčer Jozef
000105
5 Zentrich Dušan
000322
6 Nosický Lukáš
001203
7 Bartoš Šimon
000315
8 Szczepanek Dominik
001217
9 Mojto Milan
000209
10 Beláň Juraj
020719
11 Němčík Ondřej
000724
12 Petlák Adam
011029
13 Kučera Jakub
000203
14 Pagáč Rastislav
011224
15 Kučera Aleš
000913
16 Poláček Samuel
00308
17 Popaďák Filip
02
18 Martinek Nikolas
011230
19 Galko Denis
010522
20 Šťastný Andrej
030612
21 Šukala Patrik
000314
22 Hegyi Patrik
000314
Janček Denis
000512
Baláž Jozef
990626
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Mánesova Otrokovice
P.Demitru Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Mánesova Otrokovice
J. Kráľa Nová Dubnica
P.Demitru Dubnica n.V.
Mánesova Otrokovice
J. Kráľa Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
sv. Bosca Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
Pod Hájom Dubnica n.V.
Trávníky Otrokovice
C I Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
Pod Hájom Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
515
451
451
426
419
417
395
390
389
387
383
372
368
363
360
359
354
350
336
334
332
303
NP
NP
výška
mladší žiaci
1 Szczepanek Dominik
001217
2 Staňo Jakub
000317
3 Moško Stanislav
001103
4 Janček Denis
000512
5 Bokor Roman
000328
6 Vašíček Richard
000119
7 Kvasnica Matej
000314
8 Guriš Andrej
000307
9 Švec Filip
000718
10 Beláň Marek
001104
11 Pilný Jozef
000424
12 Vostrovský Viktor
000913
13 Kučera Jakub
000203
Cibiček Pavol
010723
Garaj Adam
000831
Čorbai Ivan
010801
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Mánesova Otrokovice
P.Demitru Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
Pod Hájom Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
Pod Hájom Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
C I Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
J. Kráľa Nová Dubnica
145
140
135
135
135
130
130
130
130
125
125
125
120
NM
NM
NM
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
kriket
mladší žiaci
1 Plevka Richard
000317
2 Staňo Jakub
000317
3 Plavecký Dominik
010716
4 Vostrovský Viktor
000913
5 Parči Marián
000115
6 Šukala Patrik
000314
7 Patka Tomáš
000725
8 Švec Jakub
001203
9 Poláček Samuel
00308
10 Sliepka Maroš
030502
11 Pagáč Rastislav
011224
12 Barták Patrik
000624
13 Kusovský Nikolas
010608
14 Garaj Adam
000831
15 Hegyi Patrik
000314
16 Šťastný Andrej
030612
17 Martinka Martin
020529
Mičian Andrej
90323
Csutoros Réka
010615
Timing, Measurement and Data servis by
strana 4/16
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
ZŠ C I Dubnica n.V.
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
ZŠ C I Dubnica n.V.
Vác
58,08
56,49
48,02
47,92
44,64
43,71
43,59
42,49
41,11
40,88
39,70
39,53
39,45
38,38
33,83
33,48
30,40
NP
NP
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
strana 5/16
60 m
1
2
3
4
5
1.rozbeh
mladšie žiačky
Zápotočná Sophia
001223 ZŠ
Zigová Katarína
000504 ZŠ
Prekopová Lenka
010331 ZŠ
Mazánová Alexandra
020207 ZŠ
Žuffová Patrícia
020215 SŠ
C I Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
8,56
9,26
9,37
9,47
10,41
60 m
1
2
3
4
5
2.rozbeh
mladšie žiačky
Kudlíková Danka
010821 SŠ
Lešková Diana
010520 ZŠ
Bridíková Michaela
010208 ZŠ
Slamková Sara
000524 ZŠ
Ševčeková Simona
000117 ZŠ
sv. Bosca Nová Dubnica
Pod Hájom Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
P.Demitru Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
8,77
8,91
9,47
9,58
10,44
60 m
1
2
3
4
5
3.rozbeh
mladšie žiačky
Pándyová Vanesa
000917 ZŠ
Sekulová Lenka
000913 ZŠ
Jelínková Viktória
011123 ZŠ
Potočková Simona
000127 ZŠ
Maříková Andrea
000125 ZŠ
C I Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
J. Kráľa Nová Dubnica
J. Kráľa Nová Dubnica
Trávníky Otrokovice
60 m
1
2
3
4
5
4.rozbeh
mladšie žiačky
Holubová Michaela
010109 ZŠ
Zajvarová Nikola
000215 ZŠ
Bahulová Ivona
000601 ZŠ
Molnárová Sára
010529 SŠ
Žilková Michaela
980410 ZŠ
Masaryka Otrokovice
Trávníky Otrokovice
Masaryka Otrokovice
sv. Bosca Nová Dubnica
P.Demitru Dubnica n.V.
9,40
9,42
9,98
10,27
10,28
60 m
1
2
3
4
5
5.rozbeh
mladšie žiačky
Kaliášová Silvia
000404 ZŠ
Šedová Zuzana
010112 ZŠ
Znamenáková Dominika 001025 ZŠ
Černochová Terézia
010512 ZŠ
Veselá Silvia
991103 ZŠ
C I Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
8,55
8,91
9,51
9,59
10,13
60 m
1
2
3
4
5
6
finále A
mladšie žiačky
Kaliášová Silvia
000404 ZŠ
Zápotočná Sophia
001223 ZŠ
Kudlíková Danka
010821 SŠ
Sekulová Lenka
000913 ZŠ
Pándyová Vanesa
000917 ZŠ
Šedová Zuzana
010112 ZŠ
C I Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
Masaryka Otrokovice
C I Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
8,44
8,44
8,71
8,79
8,86
9,07
60 m
1
2
3
4
5
finále B
mladšie žiačky
Lešková Diana
010520 ZŠ
Holubová Michaela
010109 ZŠ
Prekopová Lenka
010331 ZŠ
Zajvarová Nikola
000215 ZŠ
Zigová Katarína
000504 ZŠ
Bridíková Michaela
010208 ZŠ
Pod Hájom Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
P.Demitru Dubnica n.V.
Trávníky Otrokovice
sv.Savia Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
8,97
9,26
9,44
9,46
9,55
DQ
Timing, Measurement and Data servis by
8,73
8,88
9,73
9,76
9,91
SB
SB
SB
SB
SB
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
600 m 1.beh
mladšie žiačky
1 Zápotočná Sophia
001223 ZŠ
2 Suranová Karin
001211 ZŠ
3 Šedová Zuzana
010112 ZŠ
4 Burzalová Hanka
001103 ZŠ
5 Čorbaiová Gabriela
000426 ZŠ
6 Lévaiová Simona
000725 ZŠ
7 Bahulová Ivona
000601 ZŠ
8 Sliepková Katarína
991108 SŠ
9 Molnárová Sára
010529 SŠ
10 Zajvarová Nikola
000215 ZŠ
11 Zlochová Simona
000409 ZŠ
strana 6/16
C I Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
Pod Hájom Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
sv. Bosca Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
Trávníky Otrokovice
J. Kráľa Nová Dubnica
1:50,17
1:56,41
1:59,11
2:01,94
2:08,91
2:11,73
2:14,52
2:18,59
2:23,93
2:24,19
2:28,13
600 m 2.beh
mladšie žiačky
1 Kubaščíková Alžbeta
000119 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
2 Csutoros Réka
000724 Vác
3 Adamíková Dominika
000610 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
4 Kramorišová Dominika 000317 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
5 Rajníková Emma
000726 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
6 Petríková Nikola
000621 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
7 Magdadiová Paulína
000706 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
8 Černochová Terézia
010512 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
9 Žuffová Patrícia
020215 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
10 Mičianová Adriana
020329 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
Miletska Daryna
020406 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
1:59,92
2:03,33
2:04,81
2:14,19
2:20,48
2:22,31
2:22,78
2:24,23
2:24,78
2:33,69
NF
600 m cel.por.
mladšie žiačky
1 Zápotočná Sophia
001223 ZŠ C I Dubnica n.V.
2 Suranová Karin
001211 ZŠ C I Dubnica n.V.
3 Šedová Zuzana
010112 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
4 Kubaščíková Alžbeta
000119 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
5 Burzalová Hanka
001103 ZŠ C I Dubnica n.V.
6 Csutoros Réka
000724 Vác
7 Adamíková Dominika
000610 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
8 Čorbaiová Gabriela
000426 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
9 Lévaiová Simona
000725 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
10 Kramorišová Dominika 000317 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
11 Bahulová Ivona
000601 ZŠ Masaryka Otrokovice
12 Sliepková Katarína
991108 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
13 Rajníková Emma
000726 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
14 Petríková Nikola
000621 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
15 Magdadiová Paulína
000706 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
16 Molnárová Sára
010529 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
17 Zajvarová Nikola
000215 ZŠ Trávníky Otrokovice
18 Černochová Terézia
010512 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
19 Žuffová Patrícia
020215 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
20 Zlochová Simona
000409 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
21 Mičianová Adriana
020329 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
Miletska Daryna
020406 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
1:50,17
1:56,41
1:59,11
1:59,92
2:01,94
2:03,33
2:04,81
2:08,91
2:11,73
2:14,19
2:14,52
2:18,59
2:20,48
2:22,31
2:22,78
2:23,93
2:24,19
2:24,23
2:24,78
2:28,13
2:33,69
NF
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
strana 7/16
diaľka
mladšie žiačky
1 Kaliášová Silvia
000404 ZŠ C I Dubnica n.V.
2 Fanny Fekete
00
Vác
3 Šajbenová Klára
001003 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
4 Kudlíková Danka
010821 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
5 Murková Karolína
010430 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
6 Jacklim Boaheme
02
Vác
7 Bridíková Michaela
010208 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
8 Burzalová Hanka
001103 ZŠ C I Dubnica n.V.
9 Blašková Nikola
000410 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
10 Ištvánková Veronika
000408 ZŠ Mánesova Otrokovice
11 Zahradníčková Ema
001016 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
12 Kebísková Nina
000312 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
13 Zigová Katarína
000504 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
14 Potočková Simona
000127 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
15 Pohorelcová Simona
010503 ZŠ C I Dubnica n.V.
16 Magdadiová Paulína
000706 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
17 Turečková Andrea
010206 ZŠ Trávníky Otrokovice
18 Mazánová Alexandra
020207 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
19 Maříková Andrea
000125 ZŠ Trávníky Otrokovice
20 Kolenová Adela
02
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
21 Demitrová Sandra
010227 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
22 Vojtechová Kvetoslav 011118 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
Harvilová Michaela
010111 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
Veselá Silvia
991103 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
Sliepková Katarína
991108 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
431
419
407
402
401
393
376
375
369
365
357
356
354
352
351
336
321
317
307
301
294
272
NM
NP
NP
výška
mladšie žiačky
1 Fanni Fekete
00
Vác
2 Šajbenová Klára
001003 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
Lešková Diana
010520 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
4 Pándyová Vanesa
000917 ZŠ C I Dubnica n.V.
Palčeková Anetta
000701 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
6 Čižnárová Petra
000606 ZŠ C I Dubnica n.V.
7 Kostková Natália
00
ZŠ C I Dubnica n.V.
8 Prekopová Lenka
010331 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
9 Demitrová Sandra
010227 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
10 Vavrová Sára
000708 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
11 Kebísková Nina
000312 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
Adamíková Dominika
000610 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
13 Beníčková Kristína
010720 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
Murková Karolína
010430 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
Dopjerová Natália
000707 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
Štefinová Jana
000814 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
Ševčeková Simona
000117 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
135
135
135
130
130
125
125
125
120
120
115
115
115
NM
NM
NM
NM
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
kriket
mladšie žiačky
1 Hanková Kristína
010516 ZŠ C I Dubnica n.V.
2 Zlochová Simona
000409 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
3 Ištvánková Veronika
000408 ZŠ Mánesova Otrokovice
4 Sekulová Lenka
000913 ZŠ Masaryka Otrokovice
5 Znamenáková Dominika 001025 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
6 Petríková Nikola
000621 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
7 Zuzíková Vanesa
000526 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
8 Dopjerová Natália
000707 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
9 Ďurechová Timea
010831 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
10 Mičianová Adriana
020329 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
11 Kubaščíková Alžbeta
000119 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
12 Adamcová Kristína
000630 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
13 Šťastná Karolína
000813 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
14 Holubová Michaela
010109 ZŠ Masaryka Otrokovice
15 Csutoros Réka
01
Vác
16 Kovácsová Veronika
010511 ZŠ C I Dubnica n.V.
17 Levajová Simona
00
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
18 Kršková Alexandra
030203 ZŠ C I Dubnica n.V.
19 Čorbaiová Gabriela
000426 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
20 Mrocková Monika
001023 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
21 Turečková Andrea
010206 ZŠ Trávníky Otrokovice
22 Slamková Sara
000524 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
23 Kuchárová Michaela
000721 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
Žilková Michaela
980410 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
Timing, Measurement and Data servis by
strana 8/16
46,44
40,78
40,58
40,49
40,46
38,80
37,76
35,88
35,58
35,07
33,72
32,64
32,20
31,94
31,53
31,37
30,29
29,91
29,46
28,90
26,24
22,66
20,85
NP
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
strana 9/16
60 m
1
2
3
4
5
6
1.rozbeh
Hasidlo Michal
Šiška Jakub
Franko René
Hudec Marek
Janeček Tomáš
Rajec Lukáš
starší žiaci
970919
981022
980406
971029
981216
981018
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
sv.Savia Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
P.Demitru Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
sv.Savia Dubnica n.V.
8,05
8,23
8,34
8,42
8,45
8,72
60 m
1
2
3
4
5
6
2.rozbeh
starší žiaci
Papranec Róbert
970928
Púček Ján
971226
Gabaj František
990820
Urík Vladimír
990127
Lukašík Petr
980508
Kalafut Andrej
990705
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
J. Kráľa Nová Dubnica
C I Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
J. Kráľa Nová Dubnica
Trávníky Otrokovice
sv. Bosca Nová Dubnica
7,75
7,96
8,09
8,40
8,54
8,68
60 m
1
2
3
4
5
6
3.rozbeh
starší žiaci
Hudcovský Martin
970830
Zaťko Filip
990615
Majtán Dominik
971222
Harceg Peter
970926
Skalník Petr
980225
Trinkaus Marek
981120
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Pod Hájom Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
Mánesova Otrokovice
Trávníky Otrokovice
7,84
8,19
8,23
8,68
8,75
8,77
60 m
1
2
3
4
5
6
4.rozbeh
starší žiaci
Šprňa Dominik
980227
Pavlačka Patrik
990411
Tomaštík Pavel
980204
Majer Tibor
970708
Hanák Tomáš
981106
Jakubček Tomáš
980417
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Mánesova Otrokovice
Pod Hájom Dubnica n.V.
Mánesova Otrokovice
P.Demitru Dubnica n.V.
Trávníky Otrokovice
J. Kráľa Nová Dubnica
7,61
7,89
7,97
8,24
8,52
8,85
60 m
1
2
3
4
5
finále A
starší žiaci
Šprňa Dominik
980227
Hudcovský Martin
970830
Pavlačka Patrik
990411
Púček Ján
971226
Tomaštík Pavel
980204
Papranec Róbert
970928
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Mánesova Otrokovice
Pod Hájom Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Mánesova Otrokovice
J. Kráľa Nová Dubnica
7,45
7,48
7,75
7,82
7,90
DQ
SB
SB
SB
SB
SB
60 m
1
2
3
4
5
finále B
starší žiaci
Majtán Dominik
971222
Hasidlo Michal
970919
Šiška Jakub
981022
Gabaj František
990820
Majer Tibor
970708
Zaťko Filip
990615
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
C I Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
sv. Bosca Nová Dubnica
P.Demitru Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
7,78
7,94
8,00
8,14
8,18
NP
SB
SB
SB
Timing, Measurement and Data servis by
SB
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
strana 10/16
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
m 1.beh
starší žiaci
Kolenič Michal
970902
Marguš Peter
971013
Púček Ján
971226
Harceg Peter
970926
Blaháč Martin
971201
Suran Roman
980322
Praženka Vladimír
990910
Kňažek Martin
99
Žaludek Andreas
991127
Menčík Samuel
981229
Chládek Tomáš
990117
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
C I Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
P.Demitru Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
2:47,75
3:07,70
3:08,96
3:22,70
3:23,34
3:37,08
3:52,21
4:02,16
4:05,12
4:08,24
4:22,88
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
m 2.beh
starší žiaci
Nekoranec Matej
97
Skalník Petr
980225
Púček Martin
971226
Šamánek Jan
980130
Pavlačka Patrik
990411
Vrtík Ondrej
990115
Hanák Tomáš
981106
Slotík Kristian
980912
Bukovčák Šimon
980105
Briš Michal
981031
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
Masaryka Otrokovice
Mánesova Otrokovice
C I Dubnica n.V.
Trávníky Otrokovice
Pod Hájom Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
Trávníky Otrokovice
J. Kráľa Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
J. Kráľa Nová Dubnica
3:01,66
3:10,17
3:14,70
3:15,73
3:23,27
3:24,61
3:36,07
3:39,05
3:41,33
3:55,03
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
m cel.por.
starší žiaci
Kolenič Michal
970902
Nekoranec Matej
97
Marguš Peter
971013
Púček Ján
971226
Skalník Petr
980225
Púček Martin
971226
Šamánek Jan
980130
Harceg Peter
970926
Pavlačka Patrik
990411
Blaháč Martin
971201
Vrtík Ondrej
990115
Hanák Tomáš
981106
Suran Roman
980322
Slotík Kristian
980912
Bukovčák Šimon
980105
Praženka Vladimír
990910
Briš Michal
981031
Kňažek Martin
99
Žaludek Andreas
991127
Menčík Samuel
981229
Chládek Tomáš
990117
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
C I Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
P.Demitru Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Mánesova Otrokovice
C I Dubnica n.V.
Trávníky Otrokovice
Pod Hájom Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
Pod Hájom Dubnica n.V.
Trávníky Otrokovice
P.Demitru Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
2:47,75
3:01,66
3:07,70
3:08,96
3:10,17
3:14,70
3:15,73
3:22,70
3:23,27
3:23,34
3:24,61
3:36,07
3:37,08
3:39,05
3:41,33
3:52,21
3:55,03
4:02,16
4:05,12
4:08,24
4:22,88
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
strana 11/16
diaľka
starší žiaci
1 Šprňa Dominik
980227
2 Janeček Tomáš
981216
3 Hudcovský Martin
970830
4 Majtán Dominik
971222
5 Krško Denis
980123
6 Koníček Tomáš
970922
7 Krennert Michal
980512
8 Míček Jiří
971120
9 Huňa Dominik
970926
10 Majer Tibor
970708
11 Tomaštík Pavel
980204
12 Frankl Dániel
991204
13 Trinkaus Marek
981120
14 Urík Vladimír
990127
15 Tinka Milan
991118
16 Hensl Martin
980626
17 Bohucký Michal
980403
18 Kudlej Jakub
990814
19 Šramka Simon
990114
20 Šiška Jakub
981022
21 Lukašík Petr
980508
22 Rajec Lukáš
981018
23 Bukovčák Šimon
980105
24 Baláž Jozef
99
Kalafut Andrej
990705
ZŠ Mánesova Otrokovice
ZŠ Masaryka Otrokovice
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
ZŠ Trávníky Otrokovice
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
ZŠ Mánesova Otrokovice
Vác
ZŠ Trávníky Otrokovice
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
ZŠ Mánesova Otrokovice
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ Masaryka Otrokovice
ZŠ Trávníky Otrokovice
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
560
544
532
529
522
505
502
488
479
474
463
463
459
446
444
440
439
436
424
422
418
405
400
357
NP
výška
starší žiaci
1 Krennert Michal
980512
2 Vangel Medard
971021
3 Kôrka Matej
980618
Kubík Erik
971015
5 Krško Denis
980123
6 Blaháč Martin
971201
7 Prchlík Erik
980417
8 Kudlej Jakub
990814
9 Taraba Radovan
980416
10 Frankl Dániel
991204
11 Galko Róbert
980521
12 Tinka Milan
991118
13 Koníček Tomáš
970922
14 Blažek Roman
980525
15 Papranec Róbert
970928
16 Hensl Martin
980626
17 Vodárek Jiří
990625
18 Franko René
980406
Tomášik Roman
990518
Čepela Patrik
99
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
ZŠ C I Dubnica n.V.
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
Vác
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
ZŠ Mánesova Otrokovice
ZŠ Mánesova Otrokovice
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
160
155
155
155
155
150
150
150
145
145
145
140
140
140
140
135
130
125
NM
NM
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Míček Jiří
Kubík Erik
Šamánek Jan
Kôrka Matej
Púček Martin
Zassiadko Denis
Blažek Roman
Vangel Medard
Kozlovský Peter
Jakubček Tomáš
Hasidlo Michal
Marušinec Roland
Tomášik Roman
Nemeček Juraj
Mičian Andrej
Šramka Simon
Slotík Kristian
Čepela Patrik
Menčík Samuel
starší žiaci
971120
971015
980130
980618
971226
981030
980525
971021
980824
980417
970919
980214
990518
971002
99
990114
980912
99
981229
4 x 60 m 1.beh
1 DCPDH "A"
2 DCACI "A"
3 DCACI "B"
4 OTMAS
5 DCAPD
6 NDBOS
starší žiaci
4 x 60 m 2.beh
1 OTMAN
2 NDKRA
3 DCASV
DCPDH "B"
starší žiaci
4 x 60 m cel.por.
1 DCPDH "A"
2 DCACI "A"
3 OTMAN
4 NDKRA
5 DCACI "B"
6 DCASV
7 OTMAS
8 DCAPD
9 NDBOS
DCPDH "B"
starší žiaci
Timing, Measurement and Data servis by
strana 12/16
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
SŠ
Trávníky Otrokovice
C I Dubnica n.V.
Trávníky Otrokovice
Pod Hájom Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
J. Kráľa Nová Dubnica
C I Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
12,77
12,66
11,60
11,24
10,95
10,73
10,68
10,34
9,90
9,86
9,85
9,68
9,60
9,56
9,05
7,91
7,60
7,35
6,57
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
Pod Hájom Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
P.Demitru Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
30,24
30,49
31,50
32,56
32,61
34,50
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Mánesova Otrokovice
J. Kráľa Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
30,50
30,68
31,56
NP
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
Pod Hájom Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Mánesova Otrokovice
J. Kráľa Nová Dubnica
C I Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
P.Demitru Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
Pod Hájom Dubnica n.V.
30,24
30,49
30,50
30,68
31,50
31,56
32,56
32,61
34,50
NP
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
strana 13/16
60 m
1
2
3
4
5
1.rozbeh
staršie žiačky
Lukáčová Andrea
990314 ZŠ
Mazánová Alena
980127 ZŠ
Beluščáková Bibiana
981030 ZŠ
Podhradská Petra
980702 ZŠ
Kiacová Monika
980605 ZŠ
Kolenová Michaela
970914 ZŠ
C I Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
J. Kráľa Nová Dubnica
J. Kráľa Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
60 m
1
2
3
4
5
6
2.rozbeh
staršie žiačky
Mutalová Zuzana
980907 ZŠ
Pilátová Nikola
990322 ZŠ
Žitná Valentína
990706 ZŠ
Tesařová Broňa
980420 ZŠ
Kužílková Tereza
980502 ZŠ
Durďáková Kateřina
980521 ZŠ
C I Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
Trávníky Otrokovice
Trávníky Otrokovice
8,54
8,91
9,19
9,28
9,66
9,90
60 m
1
2
3
4
5
3.rozbeh
staršie žiačky
Petláková Petra
990220 SŠ
Honzíková Martina
990131 ZŠ
Majchráková Adriena
000514 ZŠ
Rýdza Barbora
980827 ZŠ
Milčíková Miroslava
981102 ZŠ
Veselá Simona
991103 ZŠ
sv. Bosca Nová Dubnica
Masaryka Otrokovice
Pod Hájom Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
8,65
8,96
9,02
9,26
10,37
NP
60 m
1
2
3
4
5
4.rozbeh
staršie žiačky
Baranová Kateřina
990526 ZŠ
Havlíková Barbara
981209 ZŠ
Žárska Klaudia
990615 ZŠ
Chybová Gabriela
990107 SŠ
Gunárová Natália
980708 SŠ
Masaryka Otrokovice
Mánesova Otrokovice
sv.Savia Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
8,61
8,78
9,00
9,88
9,90
60 m
1
2
3
4
5
6
finále A
staršie žiačky
Petláková Petra
990220 SŠ
Mutalová Zuzana
980907 ZŠ
Lukáčová Andrea
990314 ZŠ
Baranová Kateřina
990526 ZŠ
Havlíková Barbara
981209 ZŠ
Mazánová Alena
980127 ZŠ
sv. Bosca Nová Dubnica
C I Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
Mánesova Otrokovice
sv.Savia Dubnica n.V.
8,42
8,42
8,61
8,71
8,73
8,88
SB
SB
SB
60 m
1
2
3
4
5
6
finále B
staršie žiačky
Honzíková Martina
990131 ZŠ
Pilátová Nikola
990322 ZŠ
Žárska Klaudia
990615 ZŠ
Majchráková Adriena
000514 ZŠ
Beluščáková Bibiana
981030 ZŠ
Žitná Valentína
990706 ZŠ
Masaryka Otrokovice
P.Demitru Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
C I Dubnica n.V.
8,81
8,88
8,94
8,97
8,98
9,06
SB
SB
SB
SB
SB
SB
Timing, Measurement and Data servis by
8,67
8,85
9,05
9,43
10,08
NP
SB
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
strana 14/16
800 m
staršie žiačky
1 Žárska Klaudia
990615 ZŠ
2 Slívová Michaela
970918 ZŠ
3 Brixová Michala
990404 ZŠ
4 Nevařilová Sarah
991123 SŠ
5 Mutalová Zuzana
980907 ZŠ
6 Vronková Mária
980729 ZŠ
7 Jánošková Kristína
980809 ZŠ
8 Chybová Gabriela
990107 SŠ
9 Hasidlová Juliana
991015 ZŠ
10 Ambruzová Kristýna
980430 ZŠ
11 Majchráková Adriena
000514 ZŠ
12 Fujeríková Katarína
990920 ZŠ
13 Hrdá Dominika
990114 ZŠ
14 Veselá Simona
990311 ZŠ
Porubská Jana
971114 ZŠ
Pilátová Nikola
990322 ZŠ
sv.Savia Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
Masaryka Otrokovice
sv. Bosca Nová Dubnica
C I Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
sv. Bosca Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
Trávníky Otrokovice
Pod Hájom Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
2:38,13
2:42,91
2:46,59
2:47,63
2:52,27
2:54,22
2:55,48
3:10,13
3:13,49
3:13,97
3:14,15
3:20,62
3:28,65
3:48,67
NP
NP
diaľka
staršie žiačky
1 Kaššová Radka
970908 ZŠ
2 Petláková Petra
990220 SŠ
3 Husková Barbora
990204 ZŠ
4 Vronková Mária
980729 ZŠ
5 Pieťková Nikola
980802 ZŠ
6 Lukáčová Andrea
990314 ZŠ
7 Honzíková Martina
990131 ZŠ
8 Beluščáková Bibiana
981030 ZŠ
9 Havlíková Barbara
981209 ZŠ
10 Rýdza Barbora
980827 ZŠ
11 Baranová Kateřina
990526 ZŠ
12 Tesařová Broňa
980420 ZŠ
13 Sliepková Katarína
99
SŠ
14 Obrcianová Natália
971223 ZŠ
15 Jánošíková Katarína
971003 ZŠ
16 Koyšová Katarína
981113 ZŠ
17 Slívová Michaela
970918 ZŠ
18 Gunárová Natália
980708 SŠ
19 Ambruzová Kristýna
980430 ZŠ
20 Kijacová Monika
98
ZŠ
21 Hasidlová Juliana
991015 ZŠ
22 Veselá Simona
99
ZŠ
23 Veselá Silvia
99
ZŠ
Hrdá Dominika
990114 ZŠ
Podhradská Petra
980702 ZŠ
P.Demitru Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
Mánesova Otrokovice
Pod Hájom Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
J. Kráľa Nová Dubnica
Mánesova Otrokovice
Pod Hájom Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
Pod Hájom Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
P.Demitru Dubnica n.V.
C I Dubnica n.V.
P.Demitru Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
sv. Bosca Nová Dubnica
Trávníky Otrokovice
J. Kráľa Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
sv.Savia Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
J. Kráľa Nová Dubnica
463
451
436
427
425
422
412
409
408
407
397
390
389
374
370
367
366
361
344
336
323
304
294
NM
NM
Timing, Measurement and Data servis by
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
strana 15/16
výška
staršie žiačky
1 Fédra Fekete
99
Vác
2 Kaššová Radka
970908 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
3 Cibičková Viktória
980730 ZŠ C I Dubnica n.V.
4 Žitná Valentína
99
ZŠ C I Dubnica n.V.
5 Nevařilová Sarah
991123 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
6 Milčíková Miroslava
981102 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
7 Kališová Klaudia
970729 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
Pieťková Nikola
980802 ZŠ C I Dubnica n.V.
Brixová Michala
990404 ZŠ Masaryka Otrokovice
Kiacová Monika
980605 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
11 Fejová Dominika
991012 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
12 Gajdošová Viktória
980720 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
Fujeríková Katarína
990920 ZŠ C I Dubnica n.V.
Janíčková Viktória
981225 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
Mičková Petronela
981128 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
Novosadová Sabína
980805 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
Pavlíková Simona
970516 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
guľa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
staršie žiačky
Janoštíková Tereza
980506 ZŠ Masaryka Otrokovice
Obrcianová Natália
971223 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
Fédra Fekete
98
Vác
Mazánová Alena
980127 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
Hírešová Jana
980504 ZŠ C I Dubnica n.V.
Lišiaková Karin
980414 ZŠ sv.Savia Dubnica n.V.
Kališová Klaudia
970729 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
Svoradová Petra
980204 ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
Osvaldová Vanda
980721 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
Husková Barbora
990204 ZŠ Mánesova Otrokovice
Hošmanková Simona
990616 ZŠ C I Dubnica n.V.
Kužílková Tereza
980502 ZŠ Trávníky Otrokovice
Kovačiková Petra
980601 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
Peňáková Natália
971225 ZŠ C I Dubnica n.V.
Janíčková Viktória
981225 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
Mičková Petronela
981128 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
Kostková Tatiana
981115 SŠ sv. Bosca Nová Dubnica
Pavlíková Simona
970516 ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
Žilková Michaela
99
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
Palíšková Martina
970806 ZŠ J. Kráľa Nová Dubnica
4 x 60 m 1.beh
1 DCACI "A"
2 OTMAS
3 NDBOS
4 NDKRA
5 DCASV
6 DCPDH "B"
staršie žiačky
4 x 60 m 2.beh
1 DCAPD
2 DCPDH "A"
3 DCACI "B"
staršie žiačky
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
Timing, Measurement and Data servis by
150
150
140
130
125
125
125
125
125
125
125
120
NM
NM
NM
NM
NP
10,55
10,53
8,61
8,50
8,42
8,32
8,18
7,87
7,72
7,57
7,41
7,33
6,75
6,63
6,18
6,04
5,90
5,82
4,70
4,56
C I Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
sv. Bosca Nová Dubnica
J. Kráľa Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
33,06
34,04
35,30
36,32
36,54
40,60
ZŠ P.Demitru Dubnica n.V.
ZŠ Pod Hájom Dubnica n.V.
ZŠ C I Dubnica n.V.
34,51
34,60
36,21
www.hrdosport.sk
Memoriál Marty Herdovej 2013
Výsledky
Dubnica nad Váhom 12. júna 2013
4 x 60 m cel.por.
1 DCACI "A"
2 OTMAS
3 DCAPD
4 DCPDH "A"
5 NDBOS
6 DCACI "B"
7 NDKRA
8 DCASV
9 DCPDH "B"
strana 16/16
staršie žiačky
Timing, Measurement and Data servis by
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
C I Dubnica n.V.
Masaryka Otrokovice
P.Demitru Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
sv. Bosca Nová Dubnica
C I Dubnica n.V.
J. Kráľa Nová Dubnica
sv.Savia Dubnica n.V.
Pod Hájom Dubnica n.V.
33,06
34,04
34,51
34,60
35,30
36,21
36,32
36,54
40,60
www.hrdosport.sk
Download

Výsledky - Atletika