Centrum voľného času
Farská 84/5 019 01 ILAVA
www.cvcilava.ic.cz
tel./fax.: 042 4465184
e-mail:[email protected], [email protected]
Vyhodnotenie 18. ročníka okresnej súťaže v prednese slovenskej
povesti Šaliansky Maťko
V CVČ Ilava sa dňa: 7.12. 2010 konalo okresné kolo v prednese slovenskej povesti
Šaliansky Maťko, ktorého hlavným poriadateľom bol Krajský školský úrad v Trenčíne.
Účasť: ZŠ Ilava Medňanská, ZŠ C III. Dubnica nad Váhom, ZŠ CI. Dubnica nad Váhom,
ZŠ sv. D. Sávia Dubnica nad Váhom, ZŠ Mikušovce, ZŠ Ladce, ZŠ Košeca, ZŠ J. Kráľa
Nová Dubnica, ZŠ Pruské a , ZŠ Horná Poruba – 10 základných škôl .
Súťaže sa zúčastnilo celkom 27 recitátorov, 9 učiteľov a 9 členov poroty.
Školských kôl sa zúčastnilo celkom 139 súťažiacich.
A/ Porota hodnotiaca I. kategóriu:
Mgr.Elena Capáková Šlosiarová ZŠ CI. Dubnica nad Váhom, Mgr. Andrea Konáriková ZŠ
s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom, Mgr. Vladimíra Krajčiová ZŠ Janka Kráľa Nová
Dubnica,
Umiestnenie:
1. Martin Chromiak, ZŠ s MŠ CII. Dubnica nad Váhom, M. Ďuríčková: Husár
a cisár Jozef,
2. Amália Liptáková, ZŠ Ladce, Mária Ďuríčková: Biely orol,
3. Silvia Vavrová, ZŠ CI. Dubnica nad Váhom, Jozef Horák: Kráľ Matej na zábave,
4. Emka Martišová, ZŠ Ilava Medňanská, Milo Urban: Povesť o Dunajskej zlatej rybke,
5. Veronika Kuľhová, ZŠ sv. Dominika Sávia Dubnica nad Váhom, Anton Marec: Kráľ
medveď,
6. Alica Chabadová, ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica, Rudo Moric: Ako pána kráľa
zachránili prasce,
7. Lenka Borovská, ZŠ s MŠ Mikušovce, Mária Ďuríčková: Zotmund,
8. Matej Kotúč, ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom, Štefan Meliš: Dardo a poklad,
Hodnotenie poroty:
-
zlé dýchanie,
-
prehĺtanie spoluhláskových skupín,
-
intonácia opytovacej vety,
-
rýchlosť,
-
nesprávne členenie textu podľa významu.
B/ Porota hodnotiaca II. kategóriu:
Mgr.Magda Kobzová dôchodkyňa, PaedDr. Eva Gajdošová ZŠ s MŠ Košeca, Mgr. Jarka
Ševčíková ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica,
Umiestnenie:
1. Deniska Koštialiková, ZŠ Ilava Medňanská,Štefan Rysuľa: Plačlivô,
2. Martin Romaňák, ZŠ s MŠ Pod hájom Dubnica nad Váhom, Michal Kohn: Mám všeho
dosti,
3. Gabriela Čorbaiová, ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica, Mária Ďuríčková: Čert a mních,
4. Oskar Fatul, ZŠ CII. Dubnica nad Váhom, Michal Kohn: Skalickí plavci,
5. Samuel Poláček, ZŠ CI. Dubnica nad Váhom, Jozef Melicher: Ako
Dolnosemerovčaniakostol potisli,
6. Lea Marcišinová, ZŠ Horná Poruba, Jozef Cíger Hronský: Bojnické skamenené peniaze,
7. Vanessa Jurkechová, ZŠ Ladce, Milan Húževka: Rohatí pytači,
8. Natália Chlebanová, ZŠ Mikušovce, Jozef Melicher: Najdlhšia svadba v Leviciach,
9. Martina Kurusová, ZŠ s MŠ Košeca, Alojz Medňanský: Zlatoroh,
10. Berenika Vavrovičová ZŠ sv. Dominika Sávia Dubnica nad Váhom, Anton Marec: Kriváň
a Kráľová hoľa.
Hodnotenie poroty:
Výber povesti bol primeraný veku. Nedodržiavané členenie textu. Strnulý postoj. Chýbal
kontakt s poslucháčmi. Vylepšiť intonáciu viet. Dodržiavať výslovnosť mäkkých slabík.
C/ Porota hodnotiaca III. kategóriu:
Mgr. Elena Pecková dôchodkyňa, Mgr. Lucia Siranová ZŠ Mikušovce, Daška Illyová CVČ
Ilava,
Umiestnenie
1. Emma Martináková, ZŠ Janka Kráľa Nová Dubnica, Milan Huževka: Bľabota,
2. Adriana Holbová, ZŠ Ilava Medňanská, Jozef Tatar: Zlodejka,
3. Lenka Schwandtnerová, ZŠ CI. Dubnica nad Váhom, Milan Ferko: Dža,More,Dža,
4. Dominika Sidorová, ZŠ Mikušovce, Jozef Melicher: O studni na Krížnom vrchu,
5. Karolína Letková, ZŠ s MŠ Pruské, Milan Huževka: Drahokam čierneho Jágra,
6. Bianka Zhanáčová, ZŠ s MŠ CII. Dubnica nad Váhom. Anton Habovštiak: Ako šumí
Orava,
7. Martin Rebro, ZŠ sv. Dominika Sávia Dubnica nad Váhom, Anton Marec: Kráľ
medveď,
8. Romana Tvrdá, ZŠ Ladce, Jozef Cíger Hronský: Prečo je Váh divá rieka,
9. Ivana Bortelová, ZŠ Košeca, Milan Ferko: Strieborný poklad,
Hodnotenie poroty.
-
krátenie textu musí mať význam,
-
dlhý text,
-
dodržiavanie gram. Páuz,
-
priama reč výrazná,
-
stotožniť sa s textom – neverbálna komunikácia, striedanie tempa, sila hlasu,
-
nesprávna melódia opytovacích viet,
-
chýbal kontakt s publikom.
Víťazi z každej kategórie postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať
1.2. 2011
na ZŠ Braneckého 13 Trenčianska Teplá.
Víťazom umiestneným na prvých troch miestach venoval KŠÚ v Trenčíne knihy, diplomy
venovalo CVČ Ilava.
Členkám poroty srdečne ďakujeme za prácu pri hodnotení súťažiacich.
Mgr. Anna Bajzová
riaditeľ CVČ
V Ilave 7.12.2010
Download

Centrum voľného času, Ilava