Městská charita
České Budějovice
Žižkova 12/309
ústředna 387 718 111
e-mail: [email protected]
www.mchcb.cz
IČ: 60072709
Bankovní spojení:
7000029251/8040
Mgr. Josef Hes
- ředitel MCHCB
kancelář 216
731 604 500
387 718 202
Sekretariát
kancelář 215
Marie Turczynová
Mgr. Michaela
Benešová
(admin./personální)
733 755 967
387 718 208
733 755 968
387 718 349
Oblast sociálně
znevýhodněných
Komplexní domácí péče
Dům sv. Pavla
RIEGROVA 32
387 315 388
CHOS
387 718 215
kancelář 220 a 221
Bc. Petra Vohlídalová
776 655 305
Mgr. Arina Stavraki
731 604 437
Mgr. Vlasta Krýchová
774 655 355
Bc. Michaela Ferdanová
774 655 377
Mgr. Jana Bartošová vrchní sestra
Monika Petrová, DiS.
Pavla Šarvaicová
Jaroslava Tanzerová
Petra Janoušková
Eva Mileretová
Martina Ihnatková
Martina Ješová
Bc. Růžena Šerhantová
Šimáková
Martina Johanusová
731 604 187
731 604 188
731 604 191
731 604 192
731 604 458
731 604 189
731 604 185
731 604 190
733 755 957
731 604 438
387 718 225
Jaroslav Zimmel
731 604 492
602 746 444
387 718 227
733 755 952
387 718 280
775 655 344
387 718 338
Oddělení zdrojů
kanceláře 233, 234
Mgr. Gabriela
Kombercová
Bc. Kristýna
Koutská
kancelář 234
Ivana Strejčková
kancelář 233
Stav k 02.03.2015
733 755 969
387 718 351
731 604 183
387 718 231
731 604 511
Mgr. Andrea Vitošová
387 718 210
Bc. Monika Kedrová
731 604 512
731 604 448
Bc. Lucie Sedláčková
776 655 304
731 604 186
V.I.P. SKUHERSKÉHO 1418/70
CHPS A
kancelář 223
Mgr. Petr Míchal
Ivana Ďurčíková
Služební CHPS A
387 718 211
Bc. Michaela Mottlová 775 655 422
Bc. Jana Hovorková,DiS. 731 604 436
731 604 510
775 655 399
733 755 830
Jitka Oupicová, DiS.
731 604 494
JILORO - OKRUŽNÍ 1
Ekonomicko-provozní oddělení
Ing. Zdeněk Lacina
- ekonom
kancelář 229
Mzdová účtárna
Dana Kubešová
kancelář 227
Bc. Jiří Mužík, DiS.
Ivana Gardavská
kancelář 228
Karel Ružarovský
kancelář 12
Terénní služba
ŽIŽKOVA 12/309
kancelář 225, 226
Bc. Michaela Mottlová 775 655 422
CHPS B
kancelář 222
Mgr. Petr Míchal
Šárka Motisová
Služební CHPS B
387 718 220
731 604 510
731 604 194
776 655 355
776 655 042
Osobní asistence
kancelář 224
387 718 295
Pavlína Petrásková, DiS.
Irma Zemková
Bohumíra Čejková
M. Kateřina Klempová
Jiří Strejček
Bc. Kateřina Benešová
Petra Sýkorová
Mgr. Eva Hynková
731 604 411
731 604 499
731 604 491
731 604 493
731 604 476
733 755 934
731 604 479
731 604 495
Jana Sitterová, DiS.
733 755 831
Mgr. Anna Geigerová
731 604 456
SASANKA OKRUŽNÍ 1
Bc. Michaela Mottlová 775 655 422
Mgr. Eliška Klímová
731 604 421
Mgr. Olena Bilous
731 604 421
DOMINO - JIZERSKÁ 4
Mgr. Kateřina Kosová
776 655 343
Mgr. Ludmila Cimlová
774 655 366
Miroslava Bauerová
731 604 184
Adriana Kosorinová
774 655 333
Download

Městská charita České Budějovice