TECHNICKÝ LIST
AQUAZINGA
1
Aquazinga je dvojzložkový antikorózny systém na báze anorganického zinkového silikátu.
Vďaka vysokému obsahu zinku v suchom filme (92%), poskytuje katodickú ochranu železných
kovov. Tá môže byť použitá ako samostatný systém ako alternatíva k hot-dip galvanizácií
(žiarové zinkovanie ponorom v tavenine), alebo metalizácií. Aquazinga má vynikajúcu odolnosť
proti oteru a je navrhnutý tak, aby odolal v agresívnom prostredí a v náročných podmienkach,
vrátene vo vysokých teplotách (až do 600°C).
Fyzikálne a technické údaje
•
TEKUTÝ PRODUKT:
Zloženie
- Na vodnej báze anorganického zinkového silikátu
- Zinkový prášok
3,36 Kg/dm³ (± 0,05 Kg/dm³)
Hustota
Obsah pevných častíc
Riedenie
Bod vzplanutia
Nehorľavý- na báze vody
Doba spracovateľnosti
•
Špeciálna
charakteristika
Matná šedá
92% (±2%) hmotnostných, s čistotou 99,995%. Aquazinga poskytuje
plnú katodickú ochranu a zodpovedá norme ISO 752 s ohľadom na
čistotu zinku 99,995%
Atmosférická teplotná odolnosť:
Minimálne : - 90°C
Maximálne: 550°C s vrcholmi až do 600°C
-pH odolnosť pri ponorení : od 5,5 pH do 12,5 pH
-vynikajúce odolnosť proti oderu
-vynikajúca odolnosť voči určitým chemickým látkam
-vynikajúce odolnosť pre trvalé ponorenie do vody a určitým
uhľovodíkom
BALENIE
5 kg
25 kg
•
4 hodiny pri 20°C, závisí od vetrania a teploty
SUCHÝ FILM:
Farba a lesk
Obsah zinku
•
- 83% váhových (± 1%)
- 63% objemových (± 1%) v zmysle normy ASTM D 2697
V prípade potreby môže riediť vodou.
3,8 kg základ a 1,2 kg pojivo
19 kg základ a 6 kg pojivo
SKLADOVANIE
Sklad
Doba
použiteľnosti
Minimum 5°C
Skladujte na chladnom a suchom mieste
12 mesiacov
Dovozca pre SR a ČR:
RENOJAVA s.r.o. , Bulharská 26, 08001 Prešov, 00421/51/7722509, príp. 7721789
Mobil: 00421-905651297
www.renojava.sk
[email protected]
AQUAZINGA
TECHNICKÝ LIST
Aplikačné údaje
ODPORUČANÝ SYSTÉM:
Unikátny
systém
Aquazinga sa používa ako samostatný systém, najlepšie sa aplikuje v 1
vrstve 50 až 80µm. Aplikácia môže byť vykonaná v 2 vrstvách 40 až
50µm každá.
Ak je vrstva DFT vyššia ako 120µm, náter môže začať praskať.
Nadmernej hrúbke sa treba vyhnúť, pretože sa zníži účinnosť systému.
Pre vystavenie tepelným šokom, musí byť Aquazinga použitá v 1
vrstve. Pri stálom pôsobení tepla, sú povolené 2 vrstvy.
Duplex systém
V Duplex systéme , Aquazinga môže byť tiež aplikovaný
v jednej vrstve 50 až 80 um.
Povrch Aquazinga by mal byť bez soli zinku a iných
nečistôt pred nanesením vrchného náteru.
Aquazinga môže byť vrchným náterom s celou
radou kompatibilných tmelov a krycích náterov.
Odporúča sa použiť pruhovaný náter Aquazinga so štetcom na všetky
ostré hrany, skrutky, matice a zvárané plochy predtým, než aplikujete
plnú vrstvu Aquazingy.
Pruhovaný
náter
VÝDATNOSŤ A SPOTREBA:
Teoretická spotreba:
pri 60 µm DFT : 0,31 Kg/m²
Teoretická výdatnosť:
Skutočná výdatnosť:
pri 60 µm DFT : 3,25 m²/Kg
závisí os drsnosti povrchu a aplikačnej metódy
PODMIENKY PROSTREDIA POČAS APLIKÁCIE:
Teplota prostredia:
Relatívna vlhkosť:
Teplota aplikovaného povrchu:
min. 5°C
max. 30°C
max. 70%
min. 40%
min. 3°C , nad rosný bod
žiadna viditeľná prítomnosť vody a mrazu
min. 5°C
max. 30°C
SCHNUTIE A PRETIERANIE:
Proces schnutia:
Doba schnutia:
Tento proces je závislý od celkového WFT, počtu
aplikovaných náterov, teploty aplikovaného povrchu a
okolitého vzduchu a jeho cirkulácie
pri 80 µm DFT, teplote 20°C a pri dobrom vetraní
s relatívnou vlhkosťou vzduchu 60%:
- suchý na dotyk: po 30 min
Dovozca pre SR a ČR:
RENOJAVA s.r.o. , Bulharská 26, 08001 Prešov, 00421/51/7722509, príp. 7721789
Mobil: 00421-905651297
www.renojava.sk
[email protected]
2
AQUAZINGA
TECHNICKÝ LIST
- suchý na ďalšie spracovanie: po 1 hod.
- úplne suchý: po 5 hod.
- novu vrstvu Aquazingy môžete nanášať 1 hod. potom
ako je náter suchý na dotyk
Pretieranie:
Návod na použitie
PRÍPRAVA POVRCHU:
Čistenie:
Drsnosť :
Maximálna
aplikačná doba:
Pre použitím Aquazingy kovové podklady najprv odmastiť, najlepšie
je parné čistenie pri 140 bar pri 80°C. potom opieskovaním na
stupeň čistoty SA 2,5 podľa štandardov ISO 8501-1 alebo na stupeň
čistoty podľa štandardov SSPC-SP 10 a NACE č.2, č.1. To znamená,
že povrch musí byť bez hrdze, mastnoty, oleja, farby, soli, špiny,
okoviny a inej nečistoty. Ako náhle je opieskovanie dokončené,
povrch by mal byť oprášený s nekontaminovaným stlačeným
vzduchom podľa normy ISO 8502-3 (trieda 2).
ZINGA má byť aplikovaná na kovový povrch, ktorý má drsnosť
stupeň Rz40 do 60µm podľa štandardov ISO 8503-2.
Toto možno získať opieskovaním (s ostrými časticami) ale nie
tryskaním so sférickým časticami. Uistite sa, že povrch je pred
opieskovaním odmastený.
Aquazingu aplikujte ihneď na pripravený povrch.
- v suchom prostredí: max.24 hod. čakacia doba
- pri relatívnej vlhkosti do 80%: max. 4 hod. čakacia doba
Ak dôjde k znečisteniu povrchu ešte pred nanesením náteru, musíte
ho opätovne vyčistiť vyššie uvedený spôsobom. Bleskové korózie
môžu byť odstránené pomocou drôtenej kefy.
ŠPECIÁLNE POKYNY:
Premiešanie:
Riedenie:
Čistenie náradia
a zariadení:
Odporúčané
metódy aplikácie
Vmiešajte pojivo v originálnom obale a nalejte zinkový prášok
postupne do pojiva , miešajte, kým nezískate homogénnu hmotu.
Je odporúčané prefiltrovať Aquazingu po zmixovaní cez 150µm (100
oká) sito.
Aquazinga sa musí dôkladne premiešať, kým dosiahnete homogénnu
tekutinu pred aplikáciou. Kvapalina musí byť pridávaná kontinuálne.
Pred a po použití striekacieho zariadenia, musí byť opláchnuté
tečúcou vodou.
Nečakajte dlhšie, než 10 minút pred použitím tečúcej vody na
striekacie zariadenie, ak ste prestali striekať Aquazingou.
V prípade, ak Aquazinga vyschne vo vnútri striekacieho zariadenia
a všetko sa zablokuje, dôkladne prepláchnite hydroxidom sodným
(riedi sa vodou 40 gr/Lt.)
Aquazinga sa aplikuje pomocou bežného striekacieho zariadenia
s nízkym tlakom vzduchu, hoci je možné použiť aj iné, napr.
Dovozca pre SR a ČR:
RENOJAVA s.r.o. , Bulharská 26, 08001 Prešov, 00421/51/7722509, príp. 7721789
Mobil: 00421-905651297
www.renojava.sk
[email protected]
3
TECHNICKÝ LIST
Osobitné
požiadavky na
striekacie
zariadenie:
striekanie airless. Štetce a valčeky môžu byť použité len na malé
opravy.
Prelejte produkt cez filter 100 (oká) 150 µm do zásobníka.
Pre aplikáciu Aquazingy striekaním, je lepšie vybrať všetky filtre
z pištole a z nádobky, aby sa zabránilo blokáde. Striekacia pištoľ má
byť vybavená ihlou vyrobenou z karbidu volfrámu.
APLIKÁCIA ŠTETCOM A VÁLČEKOM:
Viskozita:
Prvý náter:
Druh štetca a valčeka:
AQUAZINGA
Aquazinga je pripravená na použitie štetcom
a valčekom. Neriediť.
Prvá vrstva musí byť aplikovaná iba štetcom, nikdy nie
valčekom, pokiaľ chceme dobre vyplniť priehlbiny
nerovného povrchu a pokryť povrch.
- krátko vlasý valček (mohérový)
- priemyselný okrúhly štetec
APLIKÁCIA STRIEKANÍM – PIŠTOĽ s TLAKOVOU NÁDOBOU
Viskozita:
Tlak v tryske:
Tlak v nádobe:
Veľkosť trysky:
•
Aquazinga je pripravená na použitie striekaním. Nerieďte.
2 – 4 bar
0,8 – 1,5 bar
1,8 – 2,0 mm
APLIKÁCIA BEZVZDUCHOVÝM STRIEKANÍM
Viskozita
Tlak v tryske
Veľkosť v tryske
Aquazinga je pripravená na použitie striekaním. Nerieďte.
200 bar
0,46 až 0,63 mm
Pre konkrétnejšie a podrobnejšie odporúčania týkajúce sa používania Aquazingy, prosím
kontaktujte zástupcu ZINGAMETALu. Pre bližšie informácie ohľadne zdravia
a bezpečnosti pri používaní Vám na požiadanie dáme Kartu bezpečnostných údajov.
Dovozca pre SR a ČR:
RENOJAVA s.r.o. , Bulharská 26, 08001 Prešov, 00421/51/7722509, príp. 7721789
Mobil: 00421-905651297
www.renojava.sk
[email protected]
4
Download

AQUAZINGA - RENOJAVA sro