PIRATE je projekt Leonardo da Vinci - Tvorba inovácie (2013 2015).
Partnermi projektu 18 partnerských vzdelávacích organizácií
z 8 krajín EU.
Cieľom je vytvoriť učebné moduly – celky, s požadovanými
učebnými výsledkami a ECVET certifikáciou pre kvalifikačné
úrovne 3-6.
Preliminary workgroup results
•
Národné stretnutie hlinárov - opísať charakter a úlohy nového
vznikajúceho povolania Zhotoviteľ hlinených konštrukcií.
HLINA – je najkreatívnejší, univerzálny stavebný materiál pre udržateľnú
architektúru, výstavbu a dekoráciu.
BRICK DE
TEHLY SK
Národné stretnutie
Čo je DACUM?
Develop A CUrriculuM
pôvod v USA/Canada
metóda na vývoj profilu profesie Na čo sa DACUM používa?
•popis práce
•školiace programy
•hodnotenie •certifikačné nástroje
Národné stretnutie
DACUM workshop v Lipsku
10-­‐11 jún 2013 7 nemeckých firiem
DACUM facilitátor:
Annett Hilpert
TEHLY SK
Národné stretnutie
DACUM workshop – popis úloh
TEHLY SK
Národné stretnutie
DACUM workshop – popis úloh
TEHLY SK
Národné stretnutie
TEHLY SK
výsledok DACUM workshopu:
TEHLY SK
Národné stretnutie
výsledok DACUM workshopu:
DACUM prieskumný náčrt pre hlinených stavbárov (analýza zameraná na murovanie z hlinených tehál a obkladanie hlinenými doskami,v Nemecku)
Leipzig, 10th - 11th June 2013
úlohy
A
B
pripraviť sa na
murovanie
Tasks
A-1
obleicť si pracovný
ochranný odev
A-2
obhliadnuť stavenisko
A-3
zoznámiť sa s výkresmi
projektu stavby a
porozumieť im
A-15
zhotoviť debnenie a
pomocnú konštrukciu
A-16
postaviť lešenie
(< 3,50 m)
A-17
radiť zákazníkom
B-2
mechanicky ťažiť materiál
B-3
osievať surový materiál
B-16
spraviť vizuálnu kontrolu
kvality počas výroby
B-17
zabezpečiť externú
kontrolu kvality
(napr.testovanie hustoty a
pevnosti v tlaku)
C-2
zamiešať maltu
C-15
ochrániť konštrukciu pred
dažďom počas stavania
D-1
analyzovať poruchy
vyrobiť tvárnice vo B-1
formách
testovať súdržnosť
surových materiálov
B-15
skladovať tvárnice bez
vplyvu mrazu a vody
C
D
stavať konštrukcie C-1
z hlinených tehál
založiť vodiace čiary pre
konštrukciu
udržiavať a
opravovať hlinené
štruktúry
A-4
skontrolovať výkaz výmer
(materiály a kvantitu)
A-5
skontrolovať kvalitu a
kvantitu dovezeného
materiálu
A-6
inštruovať tím
A-7
spolupracovať s ostatnými
profesiami
A-8
A-9
zabezpečiť zázemie (napr. zabezpečiť stavenisko
WC, príprava jedla, priestor
pre konzumáciu jedla atď.)
A-10
prípraviť náradie, nástroje
a pomôcky
A-11
A-12
priniesť náradie, nástroje a zorganizovať skládku
pomôcky na stavenisko
odpadu a recykláciu
A-13
A-14
zabezpečiť podmienky aby odizolovať časti od
nemrzlo pri práci
poškodenia stavebnými
prácami (prach a vlhkosť)
B-4
transport vyťaženej hliny
B-5
skladovanie vyťaženej
hliny
B-6
vyrobiť formu na tvárnice
B-7
testovať zmesi na výrobu
tvárnic
B-8
miešať pripravenú hlinu s
vodou a inými prímesami
(napr. Piesok, slama,
konope, drevoštiepky
B-9
namazať formu
B-10
naplniť formu zmesou
B-11
zarovnať vrch zmesi v
tvárnici
B-13
označiť série vyrobených
tvárnic
B-14
sušiť tvárnice
C-3
spraviť hydroizolačnú
vrstvu
C-4
začať s nárožiami a stĺpmi
C-5
kontrolovať olovnicou a
vodováhou
C-6
C-7
murovať tvárnice na väzbu použiť murárske kotvy
C-8
murovacie spoje
C-9
C-10
zrealizovať fungujúce spoje navlhčiť tehly
k iným materiálom a
povrchom
C-11
C-12
zrealizovať ostenia otvorov spraviť oblúk a preklad
C-13
zrealizovať upenvenia
(narp.tiahla a podpory)
C-14
zabudovať výstuž
C-16
pripraviť povrch na
omietanie napr. Ukotvenie
nosiča (opieskovanie,
naškrabanie povrchu)
C-17
close cracks from settling
and shrinkage ????
C-18
C-19
špárovať pohľadové murivo murovať oblúky, klenby a
kupoly *
D-2
dokumentovať poruchy
D-3
odstrániť pleseň (príčinu?)
D-4
odstrániť poškodený
materiál
D-6
pripraviť časť hlinenej
konštrukcie alebo stenu na
opravu
D-7
vyčleniť materiál z
opravných prác na
znovupoužitie
D-8
pripraviť materiál z
opravných prác na
znovupoužitie
D-9
zafixovať lišty
D-10
natrieť hlinenou kašou
drevené plochy, ktoré budú
v kontakte s hlinenou
konštrukciou,
D-11
vyplniť poškodené časti s
hlinenými tehlami a
vhodným materiálom
D-12
fill vyplniť drevenú
konštrukciu hlinenými
tehlami
D-13
zabezpečiť vzduchotesnosť
E-3
ochrániť drevené povrchy
hlinenou kašou
E-4
E-5
vyplniť drevenú konštrukciu vyrobiť hlinené lepidlo
murovaním na sucho
E-6
rezať a napasovať hlinené
dosky
E-7
prilepiť hlinené dosky ku
stene
E-8
prichytiť hlinené dosky
mechanicky
E-9
upevniť drevené trámy na
podopretie hlinených
prvkov v, alebo nad
stropom
E-10
E-11
položiť proti-prachovú
položiť tepelnú izoláciu
vrstvu (membránu) na
medzi trámy
drevenú konštrukciu stropu
E-12
položiť parotesnú fóliu
E-13
E-14
uložiť materiál medzi stojky murovať výplň medzi
(napr. hlinené tehly, hlinené stojkami
dosky, voľne sypaná
hlinená výplň)
F-6
F-7
recyklovať stavebný odpad vyčistiť náradie a nástroje
F-8
kontrolovať náradie a
spotrebu materiálu
F-9
zdokumentovať odvedenú
prácu
F-10
odovzdať dielo
zákazníkovy,
nadriadenému aleb iným
profesiám
F-12
remove tools and materials
from site
E obkladať hlinenými E-1
E-2
doskami
zarovnať podklad (pripraviť postaviť drevenú
podklad?)
konštrukciu???
D-5
vysušiť vlhkú konštrukciu
po zatečení, povodniach,
atď.
F
vykonať
dokončovacie
práce
F1
kontrolovať kvalitu
F-2
odstrániť ochranné
zabezpečenie miesta
F-3
vyčistiť stavenisko
F-4
naplánovať postup
vysúšania
F-5
dohliadnuť na sušenie
G
rozvíjať
profesionálne
schopnosti
G-1
navštevovať školenia
výrobcov
G-2
čítať literatúru
G-3
navštevovať stavebné
veľtrhy
G-4
zoznamovať sa s inými
odbormi
G-5
G-6
zoznamovať sa s normami zapojiť sa do networkingu
a pravidlami
a organizácií
* hlavne pre odborníkov
G-7
zúčastňovať sa podujatí v
odbore
G-8
sledovaťmožnosti
zvyšovania kvalifikácie a
ohodnotenia
F-11
dať inštrukcie na
udržiavanie hlinenj
konštrukcie
B-12
vybrať tvárnicu z formy
TEHLY SK
Národné stretnutie
výsledok DACUM workshopu:
DACUM prieskumný náčrt pre hlinených stavbárov (analýza zameraná na murovanie z hlinených tehál a obkladanie hlinenými doska
úlohy
A
B
pripraviť sa na
murovanie
A-1
obleicť si pracovný
ochranný odev
A-2
obhliadnuť stavenisko
A-3
zoznámiť sa s výkresmi
projektu stavby a
porozumieť im
A-15
zhotoviť debnenie a
pomocnú konštrukciu
A-16
postaviť lešenie
(< 3,50 m)
A-17
radiť zákazníkom
B-2
mechanicky ťažiť materiál
B-3
osievať surový materiál
B-16
spraviť vizuálnu kontrolu
kvality počas výroby
B-17
zabezpečiť externú
kontrolu kvality
(napr.testovanie hustoty a
pevnosti v tlaku)
C-2
zamiešať maltu
C-16
pripraviť povrch na
omietanie napr. Ukotvenie
nosiča (opieskovanie,
naškrabanie povrchu)
vyrobiť tvárnice vo B-1
formách
testovať súdržnosť
surových materiálov
B-15
skladovať tvárnice bez
vplyvu mrazu a vody
C
stavať konštrukcie C-1
z hlinených tehál
založiť vodiace čiary pre
konštrukciu
C-15
ochrániť konštrukciu pred
dažďom počas stavania
A-4
skontrolovať výkaz výmer
(materiály a kvantitu)
A-5
skontrolovať kvalitu a
kvantitu dovezeného
materiálu
A-6
inštruovať tí
B-4
transport vyťaženej hliny
B-5
skladovanie vyťaženej
hliny
B-6
vyrobiť form
C-3
spraviť hydroizolačnú
vrstvu
C-4
začať s nárožiami a stĺpmi
C-5
kontrolovať olovnicou a
vodováhou
C-6
murovať tvá
C-17
close cracks from settling
and shrinkage ????
C-18
C-19
špárovať pohľadové murivo murovať oblúky, klenby a
kupoly *
konštrukciu
vrstvu
vodováhou
TEHLY SK
Národné stretnutie
C-15
ochrániť konštrukciu pred
dažďom počas stavania
C-16
pripraviť povrch na
omietanie napr. Ukotvenie
nosiča (opieskovanie,
naškrabanie povrchu)
C-17
close cracks from settling
and shrinkage ????
C-18
C-19
špárovať pohľadové murivo murovať oblúky, klenby a
kupoly *
D-1
analyzovať poruchy
D-2
dokumentovať poruchy
D-3
odstrániť pleseň (príčinu?)
D-4
odstrániť poškodený
materiál
E-3
ochrániť drevené povrchy
hlinenou kašou
E-4
E-5
vyplniť drevenú konštrukciu vyrobiť hlinené lepidlo
murovaním na sucho
E-6
rezať a na
dosky
F-6
recyklovať
výsledok DACUM workshopu:
D
udržiavať a
opravovať hlinené
štruktúry
E obkladať hlinenými E-1
E-2
doskami
zarovnať podklad (pripraviť postaviť drevenú
podklad?)
konštrukciu???
D-5
vysušiť vlhkú konštrukciu
po zatečení, povodniach,
atď.
D-6
pripraviť č
konštrukc
opravu
F
vykonať
dokončovacie
práce
F1
kontrolovať kvalitu
F-2
odstrániť ochranné
zabezpečenie miesta
F-3
vyčistiť stavenisko
F-4
naplánovať postup
vysúšania
F-5
dohliadnuť na sušenie
G
rozvíjať
profesionálne
schopnosti
G-1
navštevovať školenia
výrobcov
G-2
čítať literatúru
G-3
navštevovať stavebné
veľtrhy
G-4
zoznamovať sa s inými
odbormi
G-5
G-6
zoznamovať sa s normami zapojiť sa
a pravidlami
a organizá
TEHLY SK
Národné stretnutie
Český partner SHS
Zhotoviteľ hlinených konštrukcií.:
murár
omietkár
dekoratér
Národné stretnutie
Zhotoviteľ hlinených konštrukcií – murár, omietkár a dekoratér
Zhotoviteľ hlinených konštrukcií vie namiešať hlinené zmesi pre rôzne použitie, vie vyrobiť
hlinené tvárnice, vie zhotoviť murované, monolitické hlinené konštrukcie, obloženie
z hlinených obkladacích prvkov a zrealizovať hlinené omietky.
Hlavné úlohy
• Používať stavebnú projektovú dokumentáciu pozemných stavieb a technických
podkladov výrobcov hlinených stavebných materiálov a prefabrikátov,
• Vytyčovať stavebné konštrukcie v rozsahu povolania zhotoviteľa hlinených
konštrukcií,
• Zvoliť, pripraviť a spracovať prírodné hliny pre zhotovovanie monolitických
hlinených zvislých a vodorovných konštrukcií a pre murovanie z prefabrikovaných
prvkov,
• Zvoliť a pripraviť rastlinné materiály pre hlinené stavebné zmesi,
• Zvoliť a pripraviť hlinené priemyselné zmesi, navrhovať pracovné postupy
• Zhotoviť monolitické hlinené konštrukcie,
• Vyrobiť hlinené tvárnice do formy
• Omietať hlinenými omietkami
• Navrhovať pracovné postupy murovania z prvkov,
• Zvoliť a používať náradia a pracovných pomôcok,
• Vykonať prípravné práce na murovanie, nabíjanie, obkladanie; stavať lešenie
• Zhotoviť monolitické hlinené konštrukcie pozemných stavieb,
• Murovať zvislé konštrukcie z hlinených prefabrikovaných prvkov,
• Obkladať stenu s prefabrikovanými hlinenými prvkami
• Zhotoviť nadpražia otvorov a murovaných vencov z vystuženého betónu,
• Počítať výmeru a spotrebu materiálu, kalkulácie
• Pripraviť trasy pre inštalácie v hlinených konštrukciách
• Montovať prefabrikované vodorovné konštrukcie - nadpražie otvorov, stropy
• Udržiavať a opravovať hlinené konštrukcie
• Vykonať dokončovacie práce
• Vyvíjať si kompetenciu/spôsobilosť
TEHLY SK
• Udržiavať a opravovať hlinené konštrukcie
• Vykonať dokončovacie práce
• stretnutie
Vyvíjať si kompetenciu/spôsobilosť
Národné
Odborné vedomosti
• Základné vlastnosti hliny, základné ručné testy na zistenie vlastností hliny
• Základné vlastnosti prímesí do hlinených materiálov a ich vplyv na vlastnosti zmesi
• Princípy stabilizácie hlinených materiálov
• Vedomosti o ponuke materiálov a náradí (výrobcovia a dodavatelia)
• Vhodnosť zmesi pre rôzne techniky konštrukcií, kritériá výberu vhodnej techniky
• Zásady výberu vhodnej formy pre ubíjanú techniku
• Vedomosti o zásadách vyhotovenia hlinených konštrukcií
• Lokálna a regionálna terminológia a tradičné techniky, geografické oblasti výskytu
hliny
• Vlastnosti, chrakteristiky, výhody a nevýhody hlinených konštrukcií (akumulácia,
akustika, požiarna odolnosť, malá PEI, CO2, hygroskopické vlastnosti, toxická
nezávadnosť, recyklovateľnosť)
• Základné vedomosti o ekológii, zelených stavbách, udržateľnosti a spôsoby jej
posudzovania. Udržateľnosť v spojitosti s hlineným staviteľstvom.
• Postup prác, plánovanie, vzorky, miešanie, transport, skladovanie, prípravné práce,
zhotovenie, dokončovacie práce, údržba
• Spôsoby miešania, vedomosť o náradiach, nástrojoch a pomôckach
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Znalosti o tradičných technikách hlineného stavania
Zásady obnovy tradičných domov
Základné vedomosti o stavbe pasívnych domov
Základné vedomosti o kompatibilných materiáloch
Vedomosť o technológiách omietania hlinenými omietkami
Požiadavky na vlastnosti povrchov, a možnosti ich vyhotovenia
Vedomosti o opravách porúch v hlinených štruktúrach
Zásady realizácie inštalácií v hlinenej konštrukcii
Pozná základné vedomosti stavebnej fyziky a matematiky
Súvisiace predpisy a normy
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych prepisov a
interných predpisov),
Základné vedomosti o trhu, marketingu a komunikácii
TEHLY SK
práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych prepisov a
interných predpisov),
Národné
stretnutievedomosti o trhu, marketingu a komunikácii
• Základné
Všeobecné spôsobilosti
• analyzovanie a riešenie problémov
• digitálna gramotnosť
• environmentálna gramotnosť
• fyzická zdatnosť
• informačná gramotnosť
• jednanie s ľuďmi
• kultivovaný písomný prejav
• kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
• organizovanie a plánovanie práce
• pružnosť v myslení a rokovaní
• rozhodovanie
• samostatnosť
• technická gramotnosť
• tímová práca
• vedenie ľudí
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča aspoň jedna varianta z nasledovných požiadavkov:
a) Stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti pozemné stavby a aspoň 3 roky praxe v
stavebníctve alebo vo funkcii učiteľa praktického vyučovania v oblasti vzdelávania murár z
toho min. 1 rok za posledných 7 rokov.
b) Stredné vzdelanie s výučným listom a min. 5 rokov praxe v oblasti hlinených stavieb, z
toho minimálne 1 rok za posledné 3 roky.
c) Vysokoškolské vzdelanie stavebného smeru alebo architektúry a min. 3 roky v oblasti
hlinených stavieb, z toho minimálne 1 rok za posledné 3 roky.
d) Úplná kvalifikácia Zhotoviteľ hlinených stavieb a stredné vzdelanie s maturitou a prax
min. 5 rokov v oblasti hlinených stavieb, z toho minimálne 1 rok za posledné 3 roky.
Zaujímavé linky
• http://pirate.greenbuildingtraining.eu
• http://ozartur.sk/aktivity/projekty/pirate-ecvet-earthbuilding-europe/
TEHLY SK
Download

• PIRATE je projekt Leonardo da Vinci - Tvorba inovácie