TECHNICKÝ LIST
ZINGA
1
Galvanický systém ZINGA je jednozložkový náter s 96% zinku v suchom nátere, ktorý poskytuje
katodickú ochranu železných kovov. Je to unikátny systém a môže byť použitý aj ako
alternatíva k hot-dip galvanizácií ( zinkovanie ponorom v tavenine zinku ), alebo metalizácií, ako
základný náter v systéme DUPLEX alebo ako obnovovací náterový systém pre hot-dip
galvanizáciu alebo metalizáciu. Možno ho aplikovať štetcom, valčekom alebo striekaním na čistý
a drsný podklad v celej rade atmosférických podmienok. ZINGA je tiež k dispozícií ako aerosól
a je predávaná ako Zingaspray.
Spôsob aplikácie: štetcom, valčekom, striekaním.
Fyzikálne a technické údaje
•
TEKUTÝ PRODUKT:
Zloženie
- zinkový prášok
- aromatický uhľovodík
- pojivo
2,67 Kg/dm³ (± 0,05 Kg/dm³)
Hustota
Obsah pevných častíc
Riedenie
- 80% váhových (±3%)
- 58% objemových (±3%) podľa ASTM D2697
Zingasolv (neobsahuje xylén alebo methyl ethyl ketón - MEK)
Bod vzplanutia
47°C (±1°C)
VOC
474 gr/Lt (EPA metóda 24)
•
SUCHÝ FILM:
Farba
Obsah zinku
Špeciálna
charakteristika
Netoxický
•
500ml
¼ kg
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
25 kg
Matná šedá metalíza (metalická)- tmavne po kontakte s vlhkosťou
96% (±1%) hmotnostných, s čistotou 99,995%. Zinga poskytuje plnú
katodickú ochranu a zodpovedá norme ISO 3549 s ohľadom na čistotu
zinku 99,995% a štandard ASTM A780, vzhľadom na jeho použitie ako
náter pre opravy po žiarovom zinkovaní, tzv. hot-dip galvanizácia.
Atmosférická teplotná odolnosť:
Minimálne : -40°C
Maximálne: 150°C , krátkodobo až do 180°C
-pH odolnosť pri ponorení : od 5,5 pH do 9,5 pH
-odolnosť pH za atmosférických podmienok: od 5,5 pH do 12,5 pH
-vynikajúca UV odolnosť
Suchá vrstva ZINGY nie je toxická a môže byť použitá v kontakte s
pitnou vodou, podľa normy BS 6920
BALENIE
Aerosól, spray
k dispozícií ako vzorka (na vyžiadanie)
k dispozícií, balené v individuálnych krabiciach 12x 1 kg
k dispozícií, balené v individuálnych krabiciach 6x 2 kg
k dispozícií
k dispozícií
k dispozícií
Dovozca pre SR a ČR:
RENOJAVA s.r.o. , Bulharská 26, 08001 Prešov, 00421/51/7721789, alebo 7722509
Mobil: 00421-905651297 [email protected]
ZINGA
TECHNICKÝ LIST
2
250 kg
•
k dispozícií, len ak je zaručené premiešavanie
SKLADOVANIE
Sklad
Doba
použiteľnosti
Skladujte na suchom a chladnom mieste
Neobmedzená
V prípade dlhšej doby skladovania sa odporúča potriasť neotvorenou
plechovkou v automatickom miešacom stroji aspoň raz za 3 roky
Aplikačné údaje
ODPORUČANÝ SYSTÉM:
Unikátny
systém
Duplex systém
Pruhovaný
náter
Systém
nabíjania
ZINGA sa používa ako samostatný systém, v 2 alebo 3 vrstvách,
s vytvorením maximálne DFT 120 až 180 µm
Tento systém sa odporúča z dôvodu ľahkej údržby. V čase, keď sa
náter stáva tenším, ZINGA poskytuje katodickú ochranu. Nová vrstva
ZINGY môže byť aplikovaná priamo, povrch musí byť riadne očistený
a znovu zjednotí a nabije predchádzajúcu vrstvu ZINGY.
DFT ZINGY by mala byť použitá v závislosti na zostávajúcej vrstve
ZINGY.
-Systém ZINGA 2x60 µm DFT v súlade s normami NORSOK M-501
systém 7 a ISO 12944 cat. Im2 a Im3.
V systéme DUPLEX , ZINGA má byť aplikovaná v jednej vrstve,
najlepšie striekaním, so získaním max. DFT 60-80 µm.
Povrch ZINGY má byť bez soli zinku a ďalších nečistôt pred nanesením
vrchného náteru.
ZINGA môže byť vrchným náterom s celou radou kompatibilných
tmelov a vrchných náterov. Aby sa zabránilo dierkam pri vrchnom
nátere, použite hmlový nástrek a plnú náterovú techniku.
Odporúča sa použiť pruhovaný náter ZINGA so štetcom na všetky ostré
hrany, skrutky, matice a zvárané plochy predtým, než aplikujete plnú
vrstvu ZINGY.
ZINGA môže byť aplikovaná na žiarovo pozinkovaný povrch, na
galvanický nanesenú vrstvu i na metalizovaný povrch alebo na starú
vrstvu ZINGY za účelom obnovenia alebo zvýšenia katodickej ochrany.
DFT ZINGY má byť aplikovaný v závislosti od existujúcej galvanickej
vrstvy.
VÝDATNOSŤ A SPOTREBA:
Teoretická spotreba:
Teoretická výdatnosť:
Skutočná výdatnosť:
pri 80 µm DFT : 0,28 Kg/m² alebo 0,10 Lt/m²
pri 120 µm DFT : 0,55 Kg/m² alebo 0,21 Lt/m²
pri 60 µm DFT : 3,62 m²/Kg alebo 9,67 m²/Lt
pri 120 µm DFT : 1,81 m²/Kg alebo 4,83 m²/Lt
závisí os drsnosti povrchu a aplikačnej metódy
PODMIENKY PROSTREDIA POČAS APLIKÁCIE:
Dovozca pre SR a ČR:
RENOJAVA s.r.o. , Bulharská 26, 08001 Prešov, 00421/51/7721789, alebo 7722509
Mobil: 00421-905651297 [email protected]
ZINGA
TECHNICKÝ LIST
3
Teplota prostredia:
Relatívna vlhkosť:
Teplota aplikovaného povrchu:
Teplota produktu
min. -15°C
max. 40°C
max. 95%
min. 3°C nad rosným bodom
žiadna viditeľná prítomnosť vody a mrazu
max. 60°C
Počas aplikácie musí byť teplota tekutej ZINGY medzi 15
až 25°C. Nižšia a vyššia teplota produktu bude mať
vplyv na plynulosť filmu pri sušení.
SCHNUTIE A PRETIERANIE:
Proces schnutia:
ZINGA schne odparovaním rozpúšťadla. Tento proces je
závislý od celkového WFT, počtu aplikovaných náterov,
teploty aplikovaného povrchu a okolitého vzduchu
a jeho cirkulácie
pri 40 µm DFT, teplote 20°C a pri dobrom vetraní
s relatívnou vlhkosťou vzduchu 60%:
- suchý na dotyk: po 10 min
- suchý na ďalšie spracovanie: po 2 hod.
- úplne suchý: po 48 hod.
- novu vrstvu ZINGY môžete nanášať 1 hod. potom ako
je náter suchý na dotyk
- nástrek: 1 hodinu po suchosti na dotyk
- s kompatibilnou farbou : po 6-24 hodinách v závislosti
od podmienok sušenia
každá nová vrstva ZINGY sa zmieša s predchádzajúcou
vrstvu ZINGY tak, že obe vrstvy sa stanu jednou
homogénnou vrstvou
Doba schnutia:
Pretieranie:
Zjednotenie náteru
Návod na použitie
PRÍPRAVA POVRCHU:
Čistenie:
Najbežnejšou metódou na získanie čistého (a zároveň drsného)
povrchu pre použitie ZINGY je:
- povrch by ste mali najprv odmastiť, najlepšie je parné čistenie pri
140 bar pri 80°C. Potom to má byť opieskovanie alebo tryskanie na
čistotu stupeň Sa 2,5 podľa štandardov ISO 8501-1 alebo na stupeň
čistoty podľa štandardov SSPC-SP 10 a NACE č.2. To znamená, že
povrch musí byť bez hrdze, mastnoty, oleja, farby, soli, špiny,
okoviny a inej nečistoty. Ako náhle je opieskovanie dokončené,
povrch by mal byť oprášený s nekontaminovaným stlačeným
vzduchom podľa normy ISO 8502-3 (trieda 2) alebo v prípade
tryskania, povrch musí byť vysušený nekontaminovaným stlačeným
vzduchom.
Ďalšia metóda k získaniu čistého povrchu je UHP vody prúdiacej,
stupeň čistoty WJ1 podľa noriem NACE č.5 a SSPC-SP 12. Ale majte
na pamäti, že tento spôsob nevytvorí drsnosť povrchu.
Tento vysoký stupeň čistoty nie je potrebný, ak je ZINGA aplikovaná
na hot-dip galvanizáciu alebo metalizovanú vrstvu alebo ak je
aplikovaná na vrstvu už existujúcej vrstvy ZINGY. Prosím
konzultujte so zástupcami Zingametall.
Dovozca pre SR a ČR:
RENOJAVA s.r.o. , Bulharská 26, 08001 Prešov, 00421/51/7721789, alebo 7722509
Mobil: 00421-905651297 [email protected]
TECHNICKÝ LIST
ZINGA
4
Drsnosť povrchu:
Maximálna
aplikačná doba:
ŠPECIÁLNE POKYNY:
Premiešanie:
Riedenie:
Čistenie náradia
a zariadení:
Osobitné
požiadavky na
striekacie
zariadenie:
Pre povrchy, kde nie je možné aplikovať ZINGU ponorom na miernu
koróziu v povolenom časovom limite. Pre aplikáciu, kde bude ZINGA
použitá, môže byť len na Sa 2,5 pripravený povrch, pokiaľ nie je
dohodnuté so zástupcom ZINGAMETALu.
Na malých plochách alebo pre nekritické aplikácie môže byť použitá
ZINGA na povrchu, ktorý je ručne pripravený stupeň 3 podľa ISO
8501-1. Prosím konzultuje so zástupcami Zingametall.
ZINGA má byť aplikovaná na kovový povrch, ktorý má drsnosť
stupeň Rz 50 do 70µm (pre celkové DFT < 280µm) alebo Rz 60 do
80µm (pre celkové DFT ≥ 280µm) podľa štandardov ISO 8503-2.
Toto možno získať opieskovaním (s ostrými časticami) ale nie
tryskaním so sférickými časticami. Uistite sa, že povrch je pred
opieskovaním odmastený.
Tento vysoký stupeň čistoty nie je potrebný, ak je ZINGA aplikovaná
na hot-dip galvanizáciu alebo metalizovanú vrstvu alebo ak je
aplikovaná na vrstvu už existujúcej vrstvy ZINGY. Prosím
konzultujte so zástupcami Zingametall.
Na malých plochách alebo pre nekritické aplikácie môže byť použitá
ZINGA na povrchu, ktorý je ručne pripravený napr. ihlovou čistiacou
technikou, alebo brúsnym diskom , s cieľom získať zodpovedajúcu
drsnosť pre ZINGU. Prosím konzultuje so zástupcami Zingametall.
ZINGU aplikujte ihneď na pripravený povrch.
- v suchom prostredí: max. 24 hod. čakacia doba
- pri relatívnej vlhkosti do 80%: max. 4 hod. čakacia doba
Ak dôjde k znečisteniu povrchu ešte pred nanesením náteru, musíte
ho opätovne vyčistiť vyššie uvedený spôsobom. Bleskové korózie
môžu byť odstránené pomocou drôtenej kefy.
ZINGA musí byť pred aplikáciou dobre premiešaná, aby vznikla
tekutá homogénna hmota
Pokiaľ sa hmota nepoužije do 20 min od jej premiešania. Je
potrebné ju opätovne premiešať.
Počas striekania musí byť produkt neustále premiešavaný.
ZINGA môže byť riedená s 0 až 5%(objem na objeme) Zingasolvom.
Pri použití airless striekacieho zariadenia a 0 až 25% pre podporu
aplikácie. Zingasolv musí byť pridaný za neustáleho miešania.
Pred a po použití striekacie zariadenie musíte prepláchnuť riedidlom
Zingasolv. Štetce a valčeky tiež vyčistite riedidlom Zingasolv. Nikdy
nepoužívajte riedidlo na bežné farby (White Spirit).
Nalejte ZINGU cez filter 100 (veľkosť oka) 150µm do zásobníka. Pre
striekanie ZINGY je lepšie odstrániť všetky filtre z pištole
a zo zásobníka, aby sa nezablokovali.
APLIKÁCIA ŠTETCOM A VÁLČEKOM:
Viskozita:
Prvý náter:
Druh štetca a valčeka:
ZINGA je pripravená na použitie štetcom a valčekom.
Neriediť.
Prvá vrstva musí byť aplikovaná iba štetcom, nikdy nie
valčekom, pokiaľ chceme dôkladne vyplniť priehlbiny
nerovného povrchu a dôkladne prekryť povrch.
- krátko vlasý valček (mohérový)
Dovozca pre SR a ČR:
RENOJAVA s.r.o. , Bulharská 26, 08001 Prešov, 00421/51/7721789, alebo 7722509
Mobil: 00421-905651297 [email protected]
TECHNICKÝ LIST
ZINGA
5
- priemyselný okrúhly štetec
APLIKÁCIA STRIEKANÍM – PIŠTOĽ s hornou alebo dolnou nádobkou
Viskozita:
- 25-40 sek. Fordov pohárik č. 4 (teplota 20°C)
Tlak v tryske:
Veľkosť trysky:
2 – 4 bar
1,7 – 2,5 mm
APLIKÁCIA STRIEKANÍM – PIŠTOĽ s TLAKOVOU NÁDOBOU
Viskozita:
Tlak v tryske:
Tlak v nádobe:
Veľkosť trysky:
•
25-40 sek. Fordov pohárik č. 4 (teplota 20°C)
3 – 4 bar
0,8 – 1,5 bar
1,7 – 2,5 mm
APLIKÁCIA BEZVZDUCHOVÝM STRIEKANÍM
Riedenie
Tlak v tryske
Veľkosť v tryske
0 až 5%
112 až 280 bar
0,43 až 0,78 mm
• ĎALŠIE APLIKAČNÉ METÓDY
Poraďte sa so zástupcom ZINGAMETALu.
Pre konkrétnejšie a podrobnejšie odporúčania týkajúce sa používania ZINGY, prosím
kontaktujte zástupcu ZINGAMETALu. Pre bližšie informácie ohľadne zdravia
a bezpečnosti pri používaní Vám na požiadanie dáme Kartu bezpečnostných údajov.
Dovozca pre SR a ČR:
RENOJAVA s.r.o. , Bulharská 26, 08001 Prešov, 00421/51/7721789, alebo 7722509
Mobil: 00421-905651297 [email protected]
Download

ZINGA - RENOJAVA sro