Kmenový list 442
16 16.04.2014
TEKNOPLAST PRIMER 3
epoxidová barva základová
TYP BARVY
UŽITÍ
SPEC. VLASTNOSTI
TEKNOPLAST PRIMER 3 je dvoukomponentní epoxidová barva základová.
V epoxidových systémech K18 a K19 jako základová barva na ocelové povrchy
zatížené mechanicky a chemicky. Užívá se také jako základová barva na ocelové
povrchy odolné vůči kyselinám, dále jako podkladová barva na zinko-epoxidové a
zinko-silikátové základové barvy.
Barva schne rychle, tudíž se s ní dá rychle pracovat. Hodí se na nanášení
dvoukomponentním stříkacím zařízením. Je odolná vůči opotřebování, olejům,
mastnotě, technickým rozpouštědlům a chemikáliím. Barva odpovídá švédskému
standardu SS 185201. K výrobku je k dostání tzv. WINTER-tvrdidlo, které se
používá k natírání při teplotách nižších než +10°C.
TECHNICKË ÚDAJE
Poměr směsi
Hmota
TEKNOPLAST-tvrdidlo
4 díly
1 díl
Doba užití
4 hod
Netěkavé látky
53% vol. (ISO 3233:1988)
Obsah pevných látek
910 g/l
Vypařující se org. látky
(VOC)
440 g/l
Doporučená
tloušťka filmu
Suchý film
60 µm
80µm
100µm
120µm
Mokrý film
115 µm
150 µm
190 µm
225 µm
Teoretická spotřeba
8,8 m2/l
6,6 m2/l
5,3 m2/l
4,4 m2/l
Jelikož vlastnosti barvy se mění při natírání v příliš tlustých vrstvách,
nedoporučujeme překročit dvojnásobek nejvyšší předepsané tloušťky
filmu.
Praktická spotřeba
Údaje závisí např. na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách
barvy při stříkání.
Doba schnutí, +23°C, r.v. 50% (suchý film 60µm)
- proti prachu (ISO 9117-3:2010)
za 1 hod
- na dotek (DIN 53150:1995)
za 4 hod
Další nátěry
Při natírání vrchní barvou je třeba mít na zřeteli její min. teplotu užití
teplota
povrchu
tou samou barvou
nebo TEKNOPLAST
HS 150
+10°C
min.
6 hod.
+23°C
2 hod.
max. *
18
měsíců
18
měsíců
vrch. barvami
TEKNOPLAST/
INERTOU 50 NEBO
TEKNODUR 0050
min.
max. *
6 hod.
6 měsíců
2 hod.
6 měsíců
vrch. barvami
TEKNODUR
min.
12 hod.
max. *
7 dní
4 hod.
3 dny
* maximální doba bez potřeby povrch přebrousit.
Mezi vrstvami musí být povrch udržen v naprosté čistotě, aby další vrstva dobře
přilnula.
Ředidlo
TEKNOSOLV 9506
Mytí pomůcek
TEKNOSOLV 9530 nebo TEKNOSOLV 9506
Konečný efekt
Polomat
Odstíny
Červený, žlutý, šedý, bílý
UPOZORNĚNÍ
Viz. Bezpečnostní list
POKYNY PRO POUŽITÍ
Příprava povrchu
Ocelové povrchy: Povrchy zbavíme nečistot, které zhoršují
nanášení barvy
a odstranění rzí ( podle standardu SFS 4957 úsek 3 nebo kapitola 6 v
návodu Teknosu "Antikorozní natírání").
Okuje a rez odstraníme odrezovacími metodami dle SFS 4957 na
stupeň Sa 2½ (SFS-ISO 8501-1 ).
Plechy, zinkové a hliníkové povrchy odolné vůči kyselinám:
Narušená místa vykartáčujeme a celý povrch odmastíme a špínu
odstraníme.
Z pozinkovaných povrchů odstraníme zinkové soli pomocí
PELTIPESU nebo mokrým pískováním.
Mezioperační nátěr
Vhodné jsou KORRO E epoxidový meziop. nátěr, KORRO SE zinkoepoxidový meziop. nátěr nebo KORRO SS zinkosilikátový meziop.
nátěr.
Podmínky pro příp.
Místo a dobu je nutné zvolit tak, aby se povrch neznečistil a nezvlhl
před dalším zpracováním.
Poměr směsi
Hmoty 4 díly, tvrdidla 1 díl. Při odhadování množství je třeba mít na
zřeteli dobu užití směsi 4 hod. (+23°C). Hmotu vlijeme do tvrdidla a
pečlivě promícháme včetně dna. Nedůkladné promíchání či
nesprávný poměr směsi způsobí nerovnoměrné tvrdnutí a snížení
vlastností povrchu.
Natírání
Před natíráním barvu pečlivě promícháme. Podle potřeby barvu
ředíme TEKNOPLAST SOLV. Nanášení provedeme bezvzduchovým
(Airless) stříkacím zařízením, jelikož pouze tak dosáhneme
požadované tloušťky filmu. Otvor rozprašovače 0,013 - 0,019". Na
menší plochy můžeme užít štětce nebo válečky.
Podmínky
Povrch musí být suchý. Při natírání a schnutí barvy má být teplota
vzduchu,
povrchu a barvy nad +10°C, relativní vlhkost vzduchu pod 80%. Při
použití TEKNOPLAST PRIMER WINTER-tvrdidla je minimální teplota
užití –5°C.
pro natírání
MÁTE-LI ZÁJEM O BEZPEČNOSTNÍ LIST TOHOTO VÝROBKU,
OBJEDNEJTE SI JEJ ZDE.
Informace o barvě uvedené v kmenovém listě jsou podloženy laboratorními zkouškami a praktickými zkušenostmi. Všechny
údaje jsou jen uvádějící, neboť podléhají mimo jiné výběru odstínů, konečnému efektu atd.Vzhledem k tomu, že nemůžeme
ovlivnit práci s barvou a okolnosti, při kterých je užívána, zodpovídáme pouze za kvalitu barvy a garantujeme, že plně odpovídá
výrobním normám firmy TEKNOS. Nezodpovídáme za škody vzniklé z nedodržování pokynů uvedených v kmenovém listě.
Download

TEKNOPLAST PRIMER 3