Európska únia
TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja
Metodicko-pedagogické centrum
partner projektu
Práca s interaktívnou tabuľou Promethean
Problém: Pri otvorení ActivInspire sa nám neotvárajú také ikony ako ostatným...
Riešenie:
ActivInspire je možné otvoriť v dvoch rôznych režimoch:
prostredia vyzerajú rozdielne:
a
. Ich
TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európska únia
Prepnutie ActivInspire Primary
ActivInspire Studio
Z prostredia ActivInspire Primary sa do prostredia ActivInspire Studio prepnete takto:
1. V hornom paneli zvoľte
2.
a v ponuke vyberte
sa otvorí v novom okne. V
zvoľte panel
3. Označte ("zaškrtnite") políčko "Pri ďalšom spustení použiť vzhľad Studio".
4. Vypnite a znova spustite program ActivInspire.
TVORÍME VEDOMOSTNÚ SPOLOČNOSŤ
Európsky fond regionálneho rozvoja
Európska únia
Prepnutie ActivInspire Studio
ActivInspire Primary
Z prostredia ActivInspire Studio sa do prostredia ActivInspire Primary prepnete takto:
1. V hornom paneli zvoľte
2.
a v ponuke vyberte
sa otvorí v novom okne. V
zvoľte panel
3. Označte ("zaškrtnite") políčko "Pri ďalšom spustení použiť vzhľad Primary".
4. Vypnite a znova spustite program ActivInspire.
Download

Práca s interaktívnou tabuľou Promethean