První kroky s aplikací ActivInspire
Výukový program 1 – Otevření předváděcího sešitu
1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka.
2. Klikněte na položku Soubor.
3. Klikněte na položku Otevřít.
4. Vyhledejte umístění uloženého souboru Inspire2.flipchart a otevřete jej.
5. Klikněte na tlačítko Otevřít.
Výukový program 2 – Psaní do předváděcího sešitu
1. Klikněte na nástroj Pero.
2. Změňte velikost pera.
3. Ověřte, zda má pero černou barvu, a napište na tabuli slovo „inspirace“.
4. Klikněte na nástroj Zvýrazňovač.
5. Změňte šířku zvýrazňovače přetažením posuvníku doprava a potom zvýrazněte
napsané slovo „inspirace“.
Výukový program 3 – Vkládání prostředků
1. Otevřete prohlížeč prostředků.
2. Vyberte složku Sdílené prostředky a otevřete složku Obecné kliknutím na tlačítko „+“.
Otevřete složku Lidé.
3. Klikněte na složku Chlapci.
4. Vyberte obrázek Chlapec06.as2.
5. Klikněte na rozbalovací nabídku.
6. Klikněte na položku Vložit do předváděcího sešitu. TIP: Obrázek také můžete
přetáhnout přímo na stránku předváděcího sešitu.
Výukový program 4 – Úpravy objektů
1. Pomocí nástroje Vybrat klikněte na obrázek chlapce.
2. Pomocí ikony Změnit velikost objektu (zachovat poměr stran) změňte velikost objektu.
3. Klikněte na ikonu Volně přesunout objekt a změňte pozici obrázku.
4. Klikněte a přetáhněte ukazatelem přes všechny lidi, a tak je vyberte. Klikněte na
tlačítko Seskupeno. Nyní můžete najednou přesouvat všechny objekty ve skupině
nebo měnit jejich velikost.
5. Klikněte na obrázek kočky.
6. Klikněte na tlačítko Duplikovat.
7. Klikněte na nabídku úprav objektu.
8. Klikněte na položku Převést.
9. Klikněte na položku Převrátit svisle.
Výukový program 5 – Odstraňování objektů
1. Klikněte na nástroj Vymazat.
2. Klikněte na položku Vymazat anotace. Všimněte si, že z tabule se odstraní napsaný
text.
3. Znovu klikněte na nástroj Vymazat a tentokrát klikněte na položku Vymazat objekty.
Všimněte si, že ze stránky předváděcího sešitu se odstraní všechny objekty kromě
pozadí.
4. Dvakrát klikněte na tlačítko Zpět, a tak vraťte stránku zpět do původního stavu.
5. Vyberte nástroj Guma, rozšiřte jej a potom smažte anotaci zapsanou na tabuli.
6. Klikněte na tlačítko Vybrat.
7. Klikněte na obrázek s lidmi.
8. Kliknutím na ikonu koše obrázek odstraňte. Dvakrát klikněte na tlačítko Zpět.
9. Klikněte na obrázek kočky a potom na nabídku úprav objektu.
10. Klikněte na položku Odstranit. Klikněte na tlačítko Zpět.
Výukový program 6 – Kopírování a přesouvání objektů mezi stránkami
1. Otevřete prohlížeč stránek.
2. Klikněte na tlačítko Přichytit panel nástrojů. Tím zamezíte zavírání okna prohlížeče.
3. Klikněte na tlačítko Další stránka.
4. V prohlížeči stránek klikněte na první stránku, a tak se na ni vraťte. TIP: Můžete také
použít tlačítko Předchozí stránka. Přetáhněte 3 obrázky zobrazené na první stránce
na druhou stránku v prohlížeči stránek (nejprve je třeba zrušit jejich seskupení).
5. Klikněte na druhou stránku.
6. Klikněte na obrázky a přesuňte je do spodní části stránky.
Výukový program 7 – Používání mřížek
1. Otevřete prohlížeč prostředků.
2. Ve složce Sdílené prostředky otevřete složku Mřížky a potom klikněte na složku Čáry
vodorovně a svisle.
3. Zvolte soubor mřížky Mřížka s vodorovnými a svislými čarami.ao2.
4. Klikněte na rozbalovací nabídku.
5. Klikněte na položku Vložit do předváděcího sešitu. TIP: Mřížky můžete také
přetáhnout přímo na stránku předváděcího sešitu.
Výukový program 8 – Přidávání objektů
1. Klikněte na tlačítko Tvary.
2. Klikněte na nástroj Svislá čára.
3. Zvolte vhodnou tloušťku čáry a potom nakreslete svislou osu. Pomocí nástroje
Vodorovná čára nakreslete vodorovnou osu.
4. Vyberte nástroj Obdélník.
5. Klikněte na položku Barva výplně.
6. V poli Barva pera vyberte barvu ohraničení.
7. Zvolte tloušťku čáry pro ohraničení. Nakreslete obdélník. Vyberte nakreslený
obdélník a klikněte na tlačítko Duplikovat.
8. Klikněte na nástroj Výplň.
9. Vyberte barvu.
10. Klikněte na obdélník, a tak jej vyplňte novou barvou. Duplikujte obdélník a vyplňte
kopii jinou barvou. Změňte umístění obdélníků v grafu.
Výukový program 9 – Přidávání a formátování textu
1. Klikněte na nástroj Text.
2. Na panelu nástrojů Možnosti textu klikněte na rozbalovací nabídku a vyberte velikost
písma.
3. Použijte písmo o velikosti 36 bodů.
4. Klikněte na tlačítko Tučné.
5. Klikněte na blok Barva textu.
6. Vyberte červenou barvu.
7. Klikněte na stránku předváděcího sešitu a na svislou osu napište čísla 1 až 3.
Napište název grafu.
8. Je-li to třeba, zvětšete panel nástrojů Možnosti textu.
9. Klikněte na tlačítko Vybrat vše.
10. Změňte barvu textu na černou. Zvětšete název a změňte jeho pozici.
Výukový program 10 – Vytváření poznámek ke stránce
1. Otevřete okno Prohlížeč poznámek.
2. Klikněte na panel nástrojů Formát. Vyberte vhodnou velikost a barvu písma.
3. Klikněte do okna Prohlížeč poznámek a zadejte několik pokynů k předváděcímu
sešitu.
4. Vyberte všechny obdélníky.
5. Upravte velikost obdélníků pomocí úchytů Změnit velikost objektů.
6. Pro zobrazení pokynů klikněte na ikonu Poznámky ke stránce. Kliknutím na stránku
poznámky skryjte.
Výukový program 11 – Uložení předváděcího sešitu
1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka.
2. Klikněte na položku Soubor.
3. Klikněte na položku Uložit jako.
4. Vyhledejte umístění, kam chcete uložit předváděcí sešit, a zadejte název sešitu.
5. Klikněte na tlačítko Uložit. Všimněte si, že se změní název uvedený na kartě
předváděcího sešitu.
Výukový program 12 – Používání reflektoru
1. Přejděte na první stránku předváděcího sešitu a klikněte na tlačítko Hlavní nabídka.
2. Klikněte na položku Nástroje.
3. Klikněte na položku Reflektor.
4. Klikněte na položku Kruhový reflektor.
5. Kliknutím na okraj reflektoru změňte jeho velikost, nebo klikněte vedle reflektoru a
přesuňte jej. Nyní pomocí tohoto nástroje můžete sečíst počet lidí se stejnou barvou
vlasů.
6. Klikněte na rozbalovací nabídku.
7. Klikněte na tlačítko Zavřít.
Výukový program 13 – Používání clony
1. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka.
2. Klikněte na položku Nástroje.
3. Klikněte na položku Clona. Pomocí tohoto nástroje můžete odhalit dokončený graf.
TIP: Nástroj clona můžete přetáhnout z libovolného směru.
4. Klikněte na rozbalovací nabídku.
5. Klikněte na tlačítko Zavřít.
NOVÉ funkce ve verzi 1.4
Výukový program 1 - Výběr a úpravy více stránek
1. Otevřete poskytnutý předváděcí sešit „v1_4.flipchart“ a otevřete prohlížeč stránek.
2. Zmenšete miniatury stránek.
3. Zvolte stránku 1.
4. Podržte stisknutou klávesu Ctrl (Windows nebo Linux) nebo Command (Mac) a
klikněte na stránku 4.
5. Klávesu Ctrl nebo Command držte stisknutou a vyberte stránku 5. Vybrané stránky
se zvýrazní modrým ohraničením a poslední stránka ve výběru bude mít ohraničení
černé.
6. Uvolněte klávesu Ctrl nebo Command a potom na poslední vybrané miniatuře
klikněte na rozbalovací nabídku.
7. Klikněte na položku Duplikovat.
8. Případně můžete vybrat po sobě jdoucí stránky. Klikněte na stránku 8, podržte
stisknutou klávesu Shift a klikněte na stránku 6. V tomto případě zůstane černě
ohraničená první vybraná miniatura, ostatní miniatury budou mít ohraničení modré.
9. Klikněte na rozbalovací nabídku.
10. Klikněte na položku Odstranit. Poznámka: U všech funkcí v rozbalovací nabídce lze
použít klávesové zkratky.
Výukový program 2 - Kopírování více stránek do jiného předváděcího sešitu
1. Otevřete poskytnutý předváděcí sešit „v1_4.flipchart“ a vytvořte nový, prázdný
předváděcí sešit.
2. Klikněte na kartu předváděcího sešitu s názvem „v1_4“.
3. V prohlížeči stránek klikněte na stránku 1.
4. Podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na stránku 5. Přetáhněte vybrané
miniatury na kartu předváděcího sešitu „Bez názvu“.
5. Klikněte na kartu předváděcího sešitu „Bez názvu“. Měly by se zobrazit všechny
zkopírované stránky. Poznámka: Při výběru a kopírování více stránek můžete také
použít klávesu Ctrl (Windows nebo Linux) nebo Command (Mac).
Výukový program 3 - Změna pořadí více stránek
1. Otevřete poskytnutý předváděcí sešit „v1_4.flipchart“. V prohlížeči stránek klikněte na
stránku 5.
2. Podržte stisknutou klávesu Shift a klikněte na stránku 3. Přetáhněte vybrané stránky
před stránku 1. Na místě, kam se stránky mají přesunout, se zobrazí tlustá černá
čára. Po uvolnění tlačítka myši se stránky zobrazí v novém pořadí. Poznámka: Při
výběru a přesouvání více stránek můžete také použít klávesu Ctrl (Windows nebo
Linux) nebo Command (Mac).
Výukový program 4 - Efekty otočení stránky (výchozí nastavení)
1. Chcete-li zkontrolovat výchozí nastavení efektů otočení stránky, klikněte na tlačítko
Hlavní nabídka.
2. Klikněte na položku Soubor.
3. Klikněte na položku Nastavení.
4. Klikněte na položku Předváděcí sešit. Zde si můžete v poli Výchozí efekt otočení
stránky všimnout, že výchozí efekt je nastaven na hodnotu Žádný a položka Doba
trvání otočení stránky je nastavena na hodnotu 15 (1,5 sekundy). Ve výchozím
nastavení položky Nástroj pro otočení stránky je zadán počítačový hardware.
Výukový program 5 - Nastavení efektů otočení stránky pro celou aplikaci
1. Otevřete poskytnutý předváděcí sešit „v1_4.flipchart“ a klikněte na tlačítko Hlavní
nabídka.
2. Klikněte na položku Zobrazení.
3. Klikněte na položku Efekty otočení stránky.
4. Chcete-li zobrazit náhledy jednotlivých efektů, umístěte na ně ukazatel myši. Zvolte
efekt Otočit kostku.
5. Klikněte na tlačítko Hotovo. Efekt se použije u všech stránek předváděcího sešitu a
spustí se vždy při přechodu z jedné stránky na jinou.
6. Efekt můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Další stránka. Během zobrazení efektu se
skryje hlavní panel nástrojů a ikona koše předváděcího sešitu a znovu se zobrazí až
po dokončení efektu.
7. Klikněte na tlačítko Předchozí stránka. Poznámka: Efekty otočení stránky se
nezobrazují při procházení sešitu pomocí prohlížeče stránek nebo při vytváření nové
stránky.
Výukový program 6 - Nastavení efektů otočení stránky u jednotlivých stránek
1. Pomocí prohlížeče stránek otevřete předváděcí sešit „v1_4.flipchart“ na stránce 1.
2. Přejděte do prohlížeče vlastností.
3. V nabídce Stránka klikněte vedle položky Efekt otočení stránky na tlačítko Procházet.
4. Klikněte na efekt Prolnutí.
5. Klikněte na tlačítko Hotovo.
6. Efekt můžete zobrazit kliknutím na tlačítko Další stránka.
7. Klikněte znovu na tlačítko Další stránka. Efekt, který vidíte nyní, je výchozí efekt
použitý v celé aplikaci. Poznámka: Chcete-li vypnout efekty použité u jednotlivých
stránek, postupujte podle výše uvedených pokynů a vyberte u každé stránky
předváděcího sešitu efekt Žádný. Efekty platné pro celou aplikaci nepřepisují
nastavení efektů zadaných u jednotlivých stránek.
Výukový program 7 - Nástroje pro úpravu pera
1. Otevřete poskytnutý předváděcí sešit „v1_4a.flipchart“ a zvolte nástroj Pero.
Poznámka: Nástroje pro úpravu pera lze použít pouze u nástrojů Pero, Zvýrazňovač
a Magický inkoust.
2. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka.
3. Klikněte na položku Zobrazení.
4. Klikněte na položku Nástroje pro úpravu pera. Vedle hlavního panelu nástrojů se
zobrazí pruh nástrojů obsahující Nástroje pro úpravu pera.
5. Změňte barvu pera na modrou.
6. Zvolte nástroj Popisek a nakreslete popisek k obrázku.
7. Znovu klikněte na nástroj Popisek, a tak zrušte jeho výběr. Nyní můžete popisek
označit pomocí nástroje Pero. Poznámka: Objekty vytvořené pomocí nástrojů pro
úpravu pera jsou anotace a lze je odstranit pomocí nástroje Guma.
Prohlídka aplikace ActivInspire
Výukový program 1 – Spuštění softwaru
1. Dvakrát klikněte na ikonu programu na ploše.
2. Na úvodní obrazovce klikněte na položku Promethean ActivStudio. (Tato obrazovka
se zobrazí pouze při prvním spuštění softwaru.) Tuto možnost můžete později změnit
v části Konfigurovat na řídicím panelu. Klikněte na tlačítko Pokračovat.
3. Řídicí panel nabízí rychlý přístup k některým důležitým funkcím. Až budete hotovi,
zavřete řídicí panel.
Výukový program 2 – Rozhraní softwaru
1. Pomocí posuvníku změňte velikost miniatur v prohlížeči stránek.
2. Zrušte přichycení prohlížeče.
3. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka.
4. Klikněte na položku Zobrazit.
5. Klikněte na položku Panel nabídek. Tím odeberete panel nabídek z horní části
předváděcího sešitu.
6. Klikněte na položku Možnosti panelu nástrojů.
7. Chcete-li zobrazit nebo skrýt pruh zástupců, klikněte na položku Zasunout.
8. Kliknutím na položku Ukotvit nahoru znovu umístěte hlavní panel nástrojů do horní
části stránky. Pomocí nastavení Možnosti panelu nástrojů můžete jeho umístění
kdykoli znovu změnit.
9. Zrušte přichycení hlavního panelu nástrojů.
10. Jestliže chcete panel nástrojů minimalizovat a uvolnit prostor na stránce
předváděcího sešitu, klikněte na tlačítko Sbalit.
Výukový program 3 – Přizpůsobení rozhraní
1. Než začnete, klikněte dvakrát na soubor Inspire1.flipchart, a tak jej otevřete. Klikněte
na tlačítko Vybrat. Teď můžete kliknout na objekt v předváděcím sešitě, a tak jej
vybrat.
2. Klikněte na tlačítko Hlavní nabídka.
3. Klikněte na položku Upravit.
4. Klikněte na položku Profily. Zde můžete změnit velikost a funkce hlavního panelu
nástrojů.
5. Klikněte na položku Příkazy. Pomocí tohoto panelu lze přidávat nástroje do hlavního
panelu nástrojů.
6. Vyberte nástroj Rozpoznávání rukopisu.
7. Klikněte na tlačítko Přidat.
8. Na pravém panelu vyberte nástroj Rozpoznávání rukopisu a potom kliknutím na
tlačítka Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů změňte umístění nástroje na hlavním
panelu nástrojů.
9. Klikněte na rozbalovací nabídku.
10. Vyberte položku Úchyty obtažení. Vyberte nástroj Odstranit a klikněte na tlačítko
Přidat. Nyní se tento nástroj zobrazí vždy, když vyberete nějaký objekt. Kliknutím na
tento nástroj objekt odstraníte.
zdroj:
http://www.activboard.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=160&Itemid=127
Download

Activ Inspire Návod 1.pdf