REKLAMAČNÝ PROTOKOL
Kupujúci:
Meno a priezvisko:..................................
Predávajúci:
D&G Design renovation, s. r. o.
Ulica a číslo:............................................
Ul. Mládeže 2351/12
Mesto:......................................................
Poprad
PSČ:.........................................................
058 01
Telefón:...................................................
0948 222 337
e-mail:.....................................................
[email protected]
Číslo faktúry:.............................................................................................................................
Názov reklamovaného výrobku:...............................................................................................
Dôvod reklamácie.....................................................................................................................
................................................................................................................................................ .
V .............................. dňa ............
....................................................
Podpis kupujúceho
Vyplňuje predávajúci
Dátum prijatia reklamácie:
Dátum vybavenia reklamácie:
Spôsob vybavenia reklamácie:
výmena za nový tovar
opravený tovar
Reklamácia:
bola vybavená
nebola vybavená
Správa pre kupujúceho:
V .............................. dňa ............
....................................................
Podpis predávajúceho
Download

REKLAMAČNÝ PROTOKOL Kupujúci: Predávajúci: Meno a