REKLAMAČNÝ PROTOKOL
[email protected], +421 918 095 940
Reklamujúci:
Meno a priezvisko:
Kontaktná osoba:
Ulica:
Telefónne číslo:
Mesto:
e-mail:
Reklamovaný tovar:
ID produktu:
Názov tovaru:
Výrobné číslo (S/N):
Príslušenstvo:
Dátum nákupu:
Číslo faktúry:
Podrobný popis poruchy:
Podmienky reklamácie:
•
•
•
Na výrobok je štandardne poskytovaná 24 mesačná záruka, ak nie je uvedené inak.
Zákazník dodá spolu s reklamovaným výrobkom vyplnený reklamačný protokol, kópiu faktúry
a v prípade, že sa v balení nachádza aj originálny záručný list.
Tovar zašlite prepravnou službou alebo poštou v originálnom obale vrátane manuálov
a príslušenstva, ak to samozrejme charakter tovaru umožňuje. Tovar zabaľte tak , aby pri
preprave nedošlo k jeho poškodeniu.
• Náklady spojené s prepravou k nám hradí zákazník.
Prehlásenie reklamujúceho:
V. .....................................................dňa
Čitateľný podpis a pečiatka reklamujúceho
V prípade zasielania reklamovaného tovaru Nás prosím telefonicky kontaktujte.
Reklamácie zasielajte na adresu:
EXPERT VENTURE s.r.o., Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš
Reklamačné konanie začne plynúť nasledujúcim dňom odo dňa doručenia reklamovaného tovaru + vyplneného reklamačného
protokolu + kópia nadobúdacieho dokladu (faktúra) + záručný list (ak bol súčasťou balenia zakúpeného tovaru) na adresu:
EXPERT VENTURE s.r.o., Palúčanská 54/371, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
Download

Reklamačný protokol na stiahnutie