SFB, s.r.o.
výhradní dovozce značky yoomi
Senecká 61, 900 24 Veľký Biel, SR
IČO: 45 553 165
IČ DPH: SK 2023 037 599
Tel: +421 948 216 604
Email: [email protected]
*Reklamační protokol č.:
*Datum:
*Nevyplňovat!
Reklamující:
Jméno a příjmení:
Ulice a číslo popisné:
Město:
PSČ:
Email:
Telefon:
Reklamované zboží:
Název zboží:
Kód produktu:
Číslo dokladu od zakoupeného zboží:
Cena zboží:
Datum prodeje:
Stav zboží:
Poznámka:
Počet kusů:
Podrobný popis závady: (*pokud reklamujete ohřívač, popište detailně postup, jak jste ho nabíjeli)
Přílohy: reklamační protokol
reklamované zboží
jiné ___________________________
Vážený zákazníku/kupující, správné vyplnění tohoto formuláře, je nezbytné pro úspěšný proces
reklamace/vrácení zboží. Prosím vytiskněte a zašlete nám tento vyplněný a podepsaný reklamační
protokol spolu s reklamovaným zbožím na naši adresu: SFB, s.r.o. - yoomi, P. O. Box 26, 679 06
Jedovnice ČR. K reklamovanému zboží prosím přiložte i dobře čitelnou kopii dokladu
od zakoupeného zboží. (účtenku nebo fakturu). Originál dokladu od zakoupeného zboží si ponechte.
V případě reklamace, vrací prodávající peníze výlučně za reklamované zboží, bez nároku na vrácení
částky za poštovné.
O průběhu reklamace a možnostech jejího vyřízení budete informováni e-mailem nebo telefonicky.
Máte zájem o VÝMĚNU ZBOŽÍ * nebo VRÁCENÍ PENĚZ *.
(*nevhodné škrtněte)
Číslo Vašeho účtu:
V: …..............................................................Dne: .............................Podpis: ..................................................
Vyjádření prodávajícího:
Na základě výše uvedených informací jsme přijali Vaši reklamaci zboží. Naše vyjádření reklamace je
proto následující:
Vaše reklamace BYLA * - NEBYLA * opodstatněná.
Reklamaci vyřizoval/datum:
Razítko a podpis:
Download

*Reklamační protokol č.: *Datum: