8 ROKOV ZÁRUKA ZADARMO
Podmienky poskytnutia 8-ročnej záruky na vybrané výrobky WHIRLPOOL
Na získanie bezplatnej 8-ročnej záruky na náhradné diely je potrebné splniť všetky
nižšie uvedené podmienky:
1. 8-ročná záruka sa vzťahuje iba na výrobky zn. Whirlpool uvedené v cenníku "Ponuka TOP
produktov", ktoré boli zakúpené vo vybraných maloobchodných predajniach na území SR
a neplatí na výrobky zakúpené cez internetový predaj. Zoznam vybraných predajcov
nájdete na www.whirlpool.sk.
2. Výrobok bol zakúpený v období od 01.01.2012 do odvolania akcie.
3. Zákazník zašle kópiu dokladu o zakúpení výrobku a vyplnený registračný formulár
„INFINITI“ zo záručného listu výrobku, na ktorom musí byť nalepený alebo vypísaný
servisný štítok s obidvomi 12-miestnymi číslicami zo zakúpeného výrobku, a to najneskôr
do 30 dní od zakúpenia na adresu:
WHIRLPOOL SLOVAKIA spol. s r.o.
Galvaniho 17/C
P.O. BOX 23
820 09 BRATISLAVA
Pozn.: Registračný formulár je pre zákazníka k dispozícii aj na našej webovej stránke
http://www.whirlpool.sk/program_infinity.
Pre posúdenie splnenia 30-dňovej lehoty je rozhodujúca podacia pečiatka pošty.
Pri splnení všetkých týchto podmienok bude zákazníkovi poskytnutá 8-ročná bezplatná záruka na
náhradné diely a bude mu na jeho uvedenú adresu zaslaný 8-ročný servisný kontrakt k
zakúpenému výrobku.
V Bratislave, 01.januára 2012
Ing. Ján SPŮRA
generálny riaditeľ
Download

8 ROKOV ZÁRUKA ZADARMO Podmienky poskytnutia 8